Page 18

V O G E LW A A R N E M I N G E N Mei We starten deze maand met de waarneming van een Zwarte wouw te Mater (JPH, BHE) en een pleisterende Grote zilverreiger aan de Kaaihoeve te Meilegem (PVDB). Een Engelse gele kwikstaart zat op 03/05 te Wannegem-Lede (GCO). Op 04/05 werd een Smelleken jagend waargenomen in de de kouters van Heurne (BHE). Dat Ooievaars nog tot laat in het voorjaar doortrekken wordt bewezen door de waarneming van een exemplaar te Ooidonk (FGH) op 07/05, op 11/05 overnachtten er 2 in de Scheldemeersen van Eke (BHE) en op 15/05 werd er één gezien te Deinze (VLO). Bijzonder veel waarnemingen van Bruine- en Blauwe kiekendieven dit jaar, maar ook de Grauwe kiekendief deed het niet slecht. Er werden in mei 4 waarnemingen verricht van deze soort, allemaal in de kouters rond Wannegem-Lede (GCO). De Kaaihoeve te Meilegem, onze klassieke steltloperplaats, was dit jaar maar magertjes. Enkel de waarneming van 6 Bosruiters op 12/05 is vermeldenswaardig (JVE). Vanaf 16/05 en mogelijk zelfs eerder werd een zingende Snor gehoord en héél af en toe waargenomen in het centrale rietgedeelte in de Langemeersen in Petegem-aan-deSchelde (NGE, PVDB, BHE). In het Kasteelpark van Beerlegem werd die dag een Fluiter waargenomen (FVB). Een geringde Koereiger van onbekende origine werd op 17/05 ontdekt aan de ondergelopen weide aan de Brug te Zingem (PVDB). De enige 2 Zwarte sterns voor dit voorjaar vlogen diezelfde dag rond aan de Callemoeie te Nazareth (BHE). Op 18/05 werd een Visarend gezien te Berchem (FVE) en mogelijk datzelfde exemplaar werd even later opgemerkt te Oudenaarde (PHE, JHE). Op 19/05 zat een Krooneend op de Integra te Eke (LVM, SLI) en een Kleine zilverreiger werd in het Paddenbroek te Berchem waargenomen op 23/05 (TLI). We sluiten deze maand af met nog enkele serieuze spetters, zowel qua formaat als qua zeldzaamheid. Op 25/05 werden 3 Vale gieren gezien ter hoogte

van Kerselaere (PDR)! Waarschijnlijk werden deze gieren eerder al opgemerkt te Mater (med. BHE). Dat was meteen opnieuw de start van een kleine invasie, want enkele dagen later, op 29/05 was het opnieuw prijs. Negen Vale gieren vlogen dan over de Karel Martelstraat te Mater (med. GGR), deze werden nog een tijdje gevolgd richting Ronse, maar werden dan uit het oog verloren. De dag erna bleek dat ze overnachtten in enkele Sparren aan de kerk van Louise-Marie (PVDB, NGE, DVB, e.a.). Het is nu bovendien geen toeval meer, onze regio is nu duidelijk ‘de hotspot’ voor Vale gieren in België en opvallend is dat ze meestal ook eerst worden opgemerkt te Mater. Nog kort een stukje over de Langemeersen te Petegem-aan-de-Schelde. Het gebied lag er dit voorjaar erg goed bij en dat blijkt ook uit de waarnemingen. Gedurende deze hele periode waren constant Tureluurs aanwezig, met een maximum van ongeveer 13 exemplaren (NGE, BHE). Onder de steltlopers ook verschillende Groenpootruiters, Witgatjes en een Kleine plevier (BHE, NGE). Een koppeltje Roodborsttapuiten heeft, na jaren afwezigheid als broedvogel, dit jaar daar eindelijk terug gebroed (NGE) en een jong koppeltje Bruine kiekendieven heeft mogelijk een broedpoging ondernomen (BHE, NGE, PVDB), maar lijkt nu verdwenen. Je ziet dus dat alle inspanningen die daar door Natuurpunters en vrijwilligers worden geleverd ook effectief iets uithalen. Volgend jaar het eerste broedgeval van Kwartelkoning? Om af te sluiten nog de volgende gegevens: gedurende de ganse periode maart t.e.m. mei werden op verschillende plaatsen in de Scheldemeersen, zangposten van Cetti’s zanger gehoord (EVDA,BDE,ADV, GGR, e.a.). Deze soort lijkt nu ook voorgoed onze regio te hebben gekoloniseerd. De ontsnapte Kookaburra’s die al ruime tijd rond de Weiput te Zingem verblijven hebben daar ook voor het eerst gebroed (DDG). Laten we hopen dat deze soort de Canadese gans niet achterna gaat...

Speciaalzaak voor optische instrumenten

BYNOLYT KOWA LEICA NIKON STEINER SWAROVSKI ZEISS Meander jul-aug-sep 2008

alle merken speciale condities voor Natuurpuntleden demonstraties op aanvraag

ptiek Van mmeslaeghe Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde tel 055/311801 • optiek@vanommeslaeghe.be www.vanommeslaeghe.be

18

Meander 2008-3  
Meander 2008-3  

6de jaargang nr. 3 jul-aug-sep 2008, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus

Advertisement