Page 15

CURSUS IMKER

KALKHOVENBOS

continue wetenschappelijke begeleiding broodnodig is. Herintroductie is dus duidelijk meer dan het eenmalig uitzetten van de vissoort.

Cursus ‘Gebrevetteerde imker’

Tijdens de eerste bevissingen werden ook een tiental andere soorten gevangen, waaronder Riviergrondel, Karper, Blankvoorn, Rietvoorn, Paling, Driedoornige stekelbaars, Bermpje en Giebel. In de toekomst zal de nodige aandacht besteed worden aan ecologisch verantwoorde oeverinrichting, voldoende structuurvariatie, het aanpakken van de vismigratieknelpunten en het bewerkstelligen van een goede waterkwaliteit. Voor het welslagen is een nauwe samenwerking van de lokale eigenaars, natuur- en milieuverenigingen, de Bosgroep Vlaamse Ardennen, gemeentebesturen, provincie, afdeling Water, Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en vele anderen vereist.

e Koninklijke Oostvlaamse Imkersvereniging v.z.w. organiseert in 2008 in het Tuinbouwpraktijkcentrum, Tivolistraat 98 te 9700 Oudenaarde een cursus ‘Gebrevetteerde imker’.

D

Programma: •28/09/2008: Voortplanting en erfelijkheid

•05/10/2008: Moerteelt •12/10/2008: Bijenweide, dracht, betekenis en botanica •19/10/2008: Nosema, diagnose en behandeling •26/10/2008: Bijenrassen, identificatie en behandeling •16/11/2008: Gebruik van nevenproducten van de honingbij •23/11/2008: Honing, oogst en verzorging •30/11/2008: Varroase, ontwikkeling, diagnose en behandeling •07/12/2008: Amerikaans vuilbroed •14/12/2008: Praktijkcentrum voor Bijenteelt Infocentrum Konvib. Gent en test

•Ongewervelden: Er werd nog geen systematisch onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van ongewervelden met uitzondering van de groep zweefvliegen. Hieronder volgt een overzicht van de waargenomen soorten:

lesgevers: E. Bruggeman, J. Camerlinckx, D. De Graaf, P. De Landsheere, M. De Waele, F. Jacobs, W. Reybroeck, P. Schotsaert, B. Tops, M. Van Simaeys.

Dagvlinders: Bruin zandoogje, Bont zandoogje, Oranjetipje, Klein koolwitje, Klein geaderd witje, Gehakkelde aurelia, Atalanta, Kleine vos, Landkaartje, Distelvlinder, Dagpauwoog en Oranje luzernevlinder. Lieveheerbeestjes: Meeldauwlieveheersbeestje, 11-stippelig lieveheersbeestje, Viervleklieveheers beestje, Roomvleklieveheersbeestje, 14-stippelig lieveheersbeestje, en Wilgenlieveheersbeestje. Andere: Kleine aardhommel, Penseelkever, Pyamawants.

De cursus gaat door op de gegeven locatie telkens op zondag van 9 tot 12 u! Je kan inschrijven, telefonisch of via e-mail, bij de plaatselijke verantwoordelijke. Praktijklessen zijn voorzien in het voorjaar (april-mei) 2009. Organisator: Peter Schotsaert Peter.Schotsaert@fulladsl.be Verantwoordelijken: De Vos Roger: roger.devos3@telenet.be tel: 055/31 60 86 Walraet Gilbert: walraet.neyt@skynet.be tel: 055/31 42 46

Openstelling In de ruime omgeving van de Maarkebeekvallei zijn zeer veel vrij toegankelijke (veld)wegen die voor schitterende uitzichtpunten over de vallei zorgen. De erkende natuurgebieden palen beperkt aan vrij toegankelijke wegen. Wegens de beperkte oppervlakte en de kwetsbaarheid van deze natuurgebieden worden geen extra paden in deze gebeiden voorzien. De huidige wandelmogelijkheden zijn meer dan voldoende om kennis te maken met de grote natuuren landschapsrijkdom van het gebied. Op regelmatige tijdstippen worden wandelingen georganiseerd waarbij je onder begeleiding van een natuurgids of conservator uitgebreid kunt kennismaken met deze pareltjes in de Maarkebeekvallei. Hou de activiteitenkalender nauwlettend in het oog. Iedereen van harte welkom.

Werkdagen in Kalkhovenbos

I

edere zaterdag in september (dus 6-13-20-27 september) worden werkdagen georganiseerd voor de opkuis van kruinen van populieren in het Kalkhovenbos in Kwaremont. Samenkomst telkens om 8u30 en 13u30 langs de Rampe, zijstraat van de Middelloopstraat. Dus boomzaag, handzaag, kapmes zijn nuttig. Het hout wordt verdeeld onder de geïnteresseerden à rato van de prestaties. Na afspraak kan ook op andere dagen gewerkt worden. Liefst vooraf verwittigen van uw komst. Info bij: Vanden Daele Lucien lvandendaele@pandora.be - tel: 055/387054.

15

Meander jul-aug-sep 2008

Meander 2008-3  
Meander 2008-3  

6de jaargang nr. 3 jul-aug-sep 2008, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt regio Vlaamse Ardennen plus

Advertisement