Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

De kor tste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET RESPECT VOOR VLAAMS-BRABANT! Onder deze slogan heeft de Vlaamse Volksbeweging, samen met TAK en het Halle-Vilvoorde Komitee, een nieuwe campagne opgestart rond het zo omstreden dossier BHV. Héél bewust heeft ook de VVB ervoor gekozen om eens de andere kant van het plaatje te belichten, dus niet zozeer te mikken op de taalwetgeving of op een of andere loutere communautaire invalshoek. De focus wordt nu gericht op het sociale luik van dit dossier. Tijdens de persconferentie begin september in het Wemmelse GC De Zandloper, waar de campagne werd voorgesteld, kregen twee bestuursleden van het jeugdhuis Animoro uit Rode de gelegenheid hun verhaal te brengen. Het is het trieste verhaal van een groep enthousiaste Vlaamse jongeren die door het francofone gemeentebestuur voortdurend worden tegengewerkt of zeg maar onomwonden: worden weggepest. Hun verhaal maakte indruk op de aanwezige perslui met het gevolg dat ze hun hele relaas nog eens voor de camera van de regionale Ring TV mochten brengen. De komende maanden zal de werkgroep nog een aantal sociale pijnpunten onder de aandacht van de pers en de publieke opinie in Vlaanderen brengen. Er is onder meer het verhaal van talrijke jonge gezinnen die in hun eigen regio geen betaalbare huurwoning kunnen vinden, laat staan een betaalbaar perceel bouwgrond. Er is ook het verhaal van schooldirecties die worden geconfronteerd met Franstalige ouders die de Vlaamse identiteit van de school niet respecteren. Of het verhaal van middenstanders die niet goed weten te reageren tegenover de arrogante onwil van Franstalige klanten. Tot slot ook het verhaal van de modale Vlaming die zich op den duur een vreemde voelt in zijn eigen dorp. Deze opsomming klinkt misschien weinig indrukwekkend maar toch maakt ze onlosmakelijk deel uit van het communautaire dossier BHV. Met andere woorden: communautair is in dit dossier onlosmakelijk verbonden met het sociale. Wat wil de werkgroep en de VVB in het bijzonder met deze campagne realiseren? De slogan van de campagne is klaar en duidelijk en stelt onomwonden: Respect voor Vlaams-Brabant! Respect voor Vlaams-Brabant betekent op de eerste plaats de splitsing van de tweetalige kieskring bewerkstelligen. Respect voor Vlaams-Brabant betekent dat het parlement in dit dossier zonder meer met een gewone meerderheid kan stemmen, zijn werk kan doen. Niets meer maar zeker ook niets minder! Dus gedaan met allerlei vertragingsmanoeuvres achter en voor de schermen. Dat men maar meteen een einde maakt aan het allesbehalve democratische circus van de belangenconflicten. In goede verstandhouding met de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en samen met de medestanders van HaViKo en TAK zet de VVB tot aan de komende federale verkiezingen haar schouders onder deze broodnodige campagne. Want laat daar niet de minste twijfel over bestaan: de VVB rekent eveneens op een concreet engagement van haar afdelingen. De jongste editie van De Gordel toonde aan dat sommige afdelingen wel degelijk bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken: van harte bedankt daarvoor, beste mensen! Immers op deze manier geeft de Vlaamse Volksbeweging eigentijds en concreet een duidelijke invulling aan de oude slagzin: Vlaamse Beweging, sociale beweging. Aarzel niet: help mee en splits BHV!!

Guido Moons Voorzitter werkgroep BHV

ERIC DEFOORT NEEMT ONTSLAG Eind augustus heeft Eric Defoort vervroegd zijn functie als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging ter beschikking gesteld. Als inspirator van de projecttekst “Uit d’oude bron stroomt altijd nieuw water” zal zijn invloed ook de volgende jaren merkbaar blijven. Het Dagelijks Bestuur dankt Eric voor zijn inzet en inbreng de afgelopen jaren. Eric schuift zijn Vlaams-nationaal denken en handelen niet onder de korenmaat en blijft lid en medewerker van de VVB. De fakkel is overgenomen door de twee ondervoorzitters van de VVB. Lees hierover meer op pagina 3 van deze Binnendoor.

VOS

VIERT

90

JAAR

De vzw Verbond VOS, de Vlaamse vredesbeweging die werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog, viert deze maand haar negentigste verjaardag. De vereniging staat met haar streven dicht bij de doelstellingen van de VVB zodat we hierbij graag melding maken van het feestprogramma dat VOS opdist op zaterdag 17 oktober vanaf 14 uur in De Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel. Voorzitter Philippe Haeyaert leidt er de diverse sprekers in: Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt, Etienne van Neygen en Ivo Coninx. Tussendoor is er een muzikaal intermezzo met werk van Jurgen de Pillecyn. Meer informatie en inschrijven bij VOS (03 213 35 85 of info@vosnet.org).

1 nr. 10 - oktober 2009


RESPECT VOOR VLAAMS-BRABANT TIJDENS DE GORDEL De Werkgroep BHV, bestaande uit de Vlaamse Volksbeweging, het Taal Aktie Komitee en het Halle-Vilvoorde Komitee, heeft van De Gordel gebruik gemaakt om de nieuwe campagne voor de splitsing van BHV te lanceren. Om de slogan ‘Respect voor Vlaams-Brabant! Splits BHV!’ bekend te maken, werden kosten noch moeite gespaard. Tientallen vrijwilligers waren bij het krieken van de dag al op post om de 1500 ballonnen en 5000 fietswimpels aan de man te brengen.

DILBEEK WERD VANUIT ONZE ACTIETENT OVERLADEN MET BALLONNETJES, WIMPELS EN KLEVERS.

VVB BRUSSEL

LAAT

VLAANDEREN

NIET LOS

De Gordelaars reageerden, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, uiterst positief op het actiemateriaal. Kort na de middag was het materiaal dan ook uitgeput, zodat werd overgeschakeld naar het verdelen van de alom bekende leeuwenklevertjes. Achteraf waren in de verslaggeving in de media de ballonnen en fietswimpels prominent aanwezig, zodat van een meer dan succesvolle actie kan worden gesproken. Met deze actie is de campagne pas begonnen. In de loop van de komende maanden vind je aankondigingen en verslagen van nieuwe acties op de webstek www.burgerzin.be en in Binnendoor.

IN OVERIJSE

WAREN ENKELE MEDEWERKERS WEL ERG JONG.

MAAR

ZE DEDEN HUN WERK

VOORTREFFELIJK .

bvba

Lieven Asselman tel. 0497 43 42 64 fax 02 460 52 07 2 nr. 10 - oktober 2009

lieven@laprinting.be www.laprinting.be


VVB GAAT DISCUSSIE NIET UIT DE WEG PIETER VANDERMOERE WORDT CO-VOORZITTER De Vlaamse Volksbeweging wordt na het vroegtijdig ontslag van Eric Defoort geleid door de twee nationale ondervoorzitters. Huguette De Bleecker-Ingelaere en Pieter Vandermoere zetten zich samen in om als co-voorzitters de VVB te leiden tot de volgende bestuursverkiezing in de lente volgend jaar. Binnendoor wil beide roergangers even voorstellen. Volgende maand laten we Huguette De Bleecker-Ingelaere aan het woord; deze maand mag Pieter Vandermoere de vragen beantwoorden. Pieter Vandermoere is 32 en kreeg het Vlaams ideaal thuis deels met de paplepel mee. Hij studeerde Economische Wetenschappen aan de Gentse universiteit en koppelde daar een MBA in financieel management (Vlerick Leuven Gent Management School) aan. Tijdens zijn studententijd was Pieter actief bij KVHV en in zijn thuishaven Brugge was hij tien jaar bestuurslid van de plaatselijke VVB-afdeling. Intussen is hij ook al meer dan twee jaar nationaal ondervoorzitter van de VVB.

Uit d’oude bron stroomt steeds nieuw water is het jongste jaar het credo geweest van de VVB-voorzitter. Blijven de co-voorzitters uit dezelfde bron putten? Pieter Vandermoere: Het is logisch dat we de projecttekst verder zullen uitdragen. Tenslotte werd deze tekst niet enkel door de uittredende voorzitter gedragen, maar door de hele Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Het blijft de topprioriteit van de Vlaamse Volksbeweging om die 51ste Vlaming te overtuigen van Vlaamse onafhankelijkheid. Naast de traditionele kanalen moet de Vlaamse Beweging ook actief zijn via de nieuwe media (Facebook, YouTube ...). Dezelfde boodschap maar dat kan af en toe in een nieuw kleedje. Hoe moeten we ons het co-voorzitterschap van de VVB eigenlijk voorstellen? Gaan jullie de taken verdelen? Het helpt dat we beiden in Gent wonen om de violen te stemmen, maar ik zie geen probleem om het ruime takenpakket te verdelen. Bovendien zullen ook de overige leden van de Raad van Bestuur inspringen, wanneer nodig. Onnodig te zeggen dat het verlies opvangen van Eric Defoort geen evidentie zal zijn. Tijdens Gordel is samen met het Halle Vilvoorde Komitee de actie “Respect” voor Vlaams-Brabant op gang getrokken. Zijn er nog objectieven die dit en volgend jaar hoog op de agenda staan? Op de voorbije IJzerwake gooide gastspreker Frans Crols met zijn uitgesproken Brussel-standpunt een serieuze knuppel in het hoenderhok. De VVB gaat deze discussie niet uit de weg. Het Brussel-congres voor begin 2010 kan hopelijk deze Gordiaanse knoop doorhakken. Verder wordt momenteel druk gewerkt om in diezelfde periode met een nieuwe Doorbraak uit te komen. Zowel onze leden als abonnees zullen hier meer dan ooit hun intellectueel voedsel vinden om het debat rond een onafhankelijk Vlaanderen verder aan te gaan. Wil u als co-voorzitter op een of andere manier uw stempel drukken op deze periode? Zijn er dossiers die uw voorkeur genieten? Ik ben uiterst geboeid door de manier waarop de stelling van Vlaamse onafhankelijkheid op enkele maanden tijd in de brede lagen van de Vlaamse bevolking is ingebed. Dé vraag is hoe deze steun om te bui-

PIETER VANDERMOERE

gen in politieke besluitvorming. Ik richt me dan ook tot de duizenden VVB-leden om onze rol als politieke drukkingsgroep ook lokaal en op het terrein waar te maken. De Raad van Bestuur mikt daarbij op de nationale en internationale media en politiek om onze stem te laten weerklinken. Daarnaast is er ook de uitdaging om de jongeren binnen onze werking op te nemen. De oprichting van diverse jongerenafdelingen bewijst dat de trend van verjonging alvast is ingezet. Zijn er nieuwe actiepunten die u aan het takenpakket van de VVB zou willen toevoegen? Een autonome Vlaamse voetbalbond zou daar bijvoorbeeld kunnen toe behoren. De malaise waarmee de Rode Duivels te kampen hebben, is slechts een symptoom van het diepere probleem: er bestaat geen Belgisch patriottisme. De gevolgen daarvan manifesteren zich op velerlei vlak. Aan de VVB om hierop in te spelen. Waarom geen alternatieve ploegopstelling van de op te richten Vlaamse Leeuwen publiceren telkens de Rode Duivels spelen? Dat die het minder goed zouden doen, geloof ik niet. Voetbal heeft immers weinig met schaalgrootte te maken. De inzet en ploeggeest zijn minstens even belangrijk. Hoe zouden landen als Kroatië en Denemarken anders zo’n hoge ogen gooien? Als in juni 2010 een nieuwe VVB-voorzitter aan het roer gaat staan, wat gaat u hem dan - naast een onafhankelijk Vlaanderen in Europa natuurlijk - toewensen? Een mengeling van de gezonde ambitie om desnoods met gedurfde stellingen de bakens richting Vlaamse onafhankelijkheid uit te zetten, gekoppeld aan de nodige diplomatie om zowel deze te bespreken met de brede Vlaamse Beweging als uit te dragen naar de Vlaamse bevolking, maar ook buitenlandse opiniemakers. Geen gemakkelijke, maar wel een uiterst boeiende uitdaging.

3 nr. 10 - oktober 2009


NEKKA KRIJGT VISSER-NEERLANDIAPRIJS 2009 Nekka, organisator van onder meer de Nekka-Nacht, Houden Van-Griffelrock en de NekkaWedstrijd krijgt dit jaar de Visser-Neerlandiaprijs. De vzw krijgt de prestigieuze cultuurprijs “voor de jarenlange inzet om het Nederlandstalige lied te ondersteunen en promoten.” De prijs is genoemd naar de Nederlandse filosoof en jurist Herman L.A.Visser (1872-1943) en wordt sinds 1955 uitgereikt door het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) dat zijn nalatenschap beheert. Aan de prijs is een geldbedrag van 10 000 euro verbonden. Nekka vzw is bijzonder verheugd deze prijs te mogen ontvangen. Het betekent niet alleen een erkenning van de jarenlange inzet van de vele vrijwilligers die de vereniging dragen, maar ook een welgekomen financiële steun voor de wedstrijd die ooit een springplank was voor jong talent als Yevgueni, Buurman, Mira en Hannelore Bedert. Voor de zesde editie (zie www.nekka.be voor de details) strijden de 89 ingeschreven kandidaten voor een plaats naast centrale gast Raymond van het Groenewoud op de volgende NekkaNacht. De finale heeft plaats op 5 december in de AB in Brussel. Daar krijgt Nekka ook officieel zijn Visser-Neerlandiaprijs uitgereikt. De VVB schaart zich volledig achter de beslissing van de jury en wenst bij deze de noeste werkers van Nekka veel geluk met hun prijs.

WAAR MEN GING LANGS VLAAMSE WEGEN... De voorbije zomer hebben onze promotiemensen vaak daar gestaan waar Vlamingen verzamelen bliezen. Guldensporenviering, sportgebeuren, wake of bedevaart: de VVB was er bij. Meestal werd ter plekke ook onze kleurrijke tent opgezet, zoals hier op de IJzerwake waar de West-Vlaamse jongeren de nodige manschappen leverden.

Ledenwervers 2009 aantal leden Secretariaat (Berchem) 33 Mark Gabriëls (Dilbeek) 23 Danielle Van Neck (Mechelen) 15 Wilfried Windels (Bredene) 12 Johan Laeremans (Grimbergen) 10 Luc Verstraete (Rumbeke) 9 Michael Discart (Messelbroek) 8 Lode Van Dessel (Nijlen) 5 Annemie Marius (St-Andries) 5 Roger Deridder (Deurne) 3 Wilfried Van Looveren (Wommelgem) 3 Armand Rommelaere (Gavere) 3 Jean Pierre Dewijngaert (Bellegem) 3 Matthias Diependaele (Zottegem) 3 Lieven Asselman (Landen) 3 Peter De Roover (Mortsel) 2 Guido Bulcke (Hooglede) 2 Bart De Meulenaer (Roeselare) 2 Rik Desmet (Wilrijk) 2 Wouter Verhaeghe (Bredene) 2 Joris De Kerpel (Zottegem) 1 Peter Devriendt (St-Kruis-Brugge) 1 Roger Van Poucke (Beersel) 1 Mon Miroen (Edegem) 1 Tom Hillen (Emblem) 1 Filip D’Hose (Overboelare) 1 Herman De Mulder (Gent) 1 Jan De Vogeleer (Gent) 1 Guido Moons (Zaffelare) 1 Bernard Vermeersch (Brugge) 1 Jan Deman (Torhout) 1 Sven De Kerpel (Oudergem) 1 Greta Reymer (Edegem) 1 Herwig Van Onckelen (Antwerpen) 1 Dirk Neven (Hasselt) 1 Jürgen Constandt (Mechelen) 1 Henri Jambon (Genk) 1 Walter Winkeler (Hasselt) 1 Paul Vanstappen (Edegem) 1 Guido Gezel (Langdorp) 1 Erik Bruwiere (‘S Gravenwezel) 1 Totaal 169

Schilderscentrum Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90 4 nr. 10 - oktober 2009

bvba


Erop uit... ANTWERPEN Wat met Brussel? ( donderdag 8 oktober, 20 uur, VVB Nationaal) Nu de discussie over de toekomst van Brussel eindelijk goed op gang lijkt te komen, wil ook de VVB haar steentje tot het debat bijdragen. Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. Peter De Roover, politiek secretaris van de VVB, geeft toelichting bij het project. De Nieuwe Kroon, Sint-Bavostraat 69, 2610 Wilrijk Info: Jo Van Bever (jo.van.bever@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be Viering Richard Celis (zaterdag 10 oktober, 14 uur, VVB Lier) Ere-notaris en ere-voorzitter van het ANZ en de 11-daagse Vlaanderen-Europa wordt 80 en er verschijnt een boek dat wordt voorgesteld. Via carpooling wordt vanuit Lier naar Antwerpen gereden. Arenbergschouwburg, Arenbergstraat, Antwerpen Info: Jef Eggermont (jefeggermont@telenet.be) 03 449 41 02

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Wat met Brussel? (woensdag 30 september, 20 uur, VVB Nationaal) Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. In Westrand geeft Guido Moons, erevoorzitter van de VVB, toelichting bij het project. Westrand Kamerijklaan z/n, 1700 Dilbeek Info: Wart Van Schel (wart@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be Infoavond: ‘Wat met Brussel?’ (maandag 5 oktober, 20 uur, VVB Brussel West) Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. Peter De Roover, politiek secretaris van de VVB, geeft toelichting bij het project. Inkom: gratis GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht. Via metro: Sint-Guido Info: Geert Struyve 02 513 31 37 Meer info op www.watmetbrussel.be Wat met Brussel? (dinsdag 6 oktober, 20 uur, VVB Nationaal) Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. Guido Moons, erevoorzitter van de VVB, geeft toelichting bij het project. Utopolis, Demervallei 4, 3200 Aarschot Info: Wart Van Schel (wart@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be Museum Marc Sleen (zondag 18 oktober, 14.30 uur, VVB Brussel Centrum) Bezoek aan het museum over werk en persoon van Marc Sleen. Nadien kan je verder in de straat ook naar het stripmuseum. Inkom:e 2,50 - kinderen: e 1,00 Museum Marc Sleen, Zandstraat 33-35, 1000 Brussel Info: Paul Van Cappellen (pvcappellen@skynet.be) 02 479 70 23 Meer info op www.marc-sleen.be Vlaanderen en Nederland: een latrelatie (maandag 19 oktober, 20 uur, VVB Grimbergen) Gespreksavond met Guido Vereecke, gewezen directeur van het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Toegangsprijs: 2 euro Charleroyhoeve, Lierbaan, Grimbergen Info: Johan Laeremans (johan.laeremans@vvb.org), 02 269 48 84

titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. In Hasselt geeft Guido Moons, erevoorzitter van de VVB, toelichting bij het project. Het Borrelhuis, Witte Nonnenstraat 28, 3500 Hasselt Info: Jo Van Bever (jo.van.bever@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be

OOST-VLAANDEREN Wat met Brussel? (donderdag 1 oktober, 20 uur, VVB Nationaal) Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. Peter De Roover, politiek secretaris van de VVB, geeft toelichting bij het project. Café Braems (Bij Meilekens), Stationsplein 9, 9620 Zottegem Info: Jo Van Bever (jo.van.bever@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be Bezoek museum René De Clercq (zaterdag 10 oktober, 14.30 uur, VVB Gent-Zuid) Bezoek aan het museum en grafmonument o.l.v. Joost Vandommelle. Vertrek om 13.30 uur aan de P+R parking viaduct Gentbrugge. Om 14.30 uur aan de Columbakerk in Deerlijk. Deelname 2 euro. Inschrijven noodzakelijk. René De Clercqstraat, Deerlijk Info: Herman De Mulder (herman.de.mulder@vvb.org) 09 329 04 56 De Gentse straatnamen (vrijdag 16 oktober, 20 uur, VK GentCultuur) Spreekbeurt door Huguette Ingelaere. Fluvial, Neuseplein 14, 9000 Gent Info: Huguette De Bleecker-Ingelaere (huguette.ingelaere@telenet.be) 09 225 64 87 Herfstwandeling Moerbeke (zondag 8 november, 14 uur, VKK Sluizeken-Muide) Fluvial, Neuseplein 14, 9000 Gent Info: Huguette De Bleecker-Ingelaere (huguette.ingelaere@telenet.be) 09 225 64 87

WEST-VLAANDEREN Consultatieronde Brussel (donderdag 1 oktober, 20 uur, VVB Kortrijk) Wat met Brussel? voorbereiding op het VVB-congres voor alle leden en belangstellenden met co-voorzitter Pieter Vandermoere en Steven Vergauwen, directeur. OC De Wervel, Processiestraat, 8510 Bellegem Info: Jean Pierre Dewijngaert (jp.dewijngaert@base.be) 056 21 16 12 Wat met Brussel? (donderdag 15 oktober, 20 uur, VVB Nationaal) Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als titel ‘Brussel, een stad in Vlaanderen’ worden elf regionale vergaderingen georganiseerd. Pieter Vandermoere, co-voorzitter van de VVB, geeft toelichting bij het project. De Gulden Spoor ‘t Zand 22, 8000 Brugge Info: Steven Vergauwen (steven.vergauwen@vvb.org) 03 320 06 30 Meer info op www.watmetbrussel.be De Coburgs, het koningskind en hun kolonel (vrijdag 6 november, 20 uur, VVB Veurne-Westkust) Voordracht door Noël Vaessen. Sint-Jansstudio, Houtmarkt 14, 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen (jan.ghyselen@fulladsl.be) 058 31 13 00

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN , GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

LIMBURG

Het novembernummer van Doorbraak is klaar op 22 oktober. Teksten uiterlijk op het secretariaat op 14 oktober!

Wat met Brussel? (dinsdag 29 september, 20 uur, VVB Nationaal) Nu de discussie over de toekomst van Brussel eindelijk goed op gang lijkt te komen, wil ook de VVB haar steentje tot het debat bijdragen. Als aanloop naar een congres over Brussel in 2010 met als

Vermeld steeds kort: aar d van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr. 10 - oktober 2009


Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr. 10 - oktober 2009

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 - Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschap van de VVB: 18 euro. Bijlid (voor verwanten onder hetzelfde dak): 5 euro. Elektronisch lid (Doorbraak via e-post): 10 euro. Studentlid (Doorbraak via e-post): 3 euro. Bijdrage kan worden gestort op rekening 409-9521741-71 van Vlaamse Volksbeweging met vermelding van gewenst lidmaatschap. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (30 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Pieter Bauwens, M. De Smetstraat 12 - 9308 Hofstade

2009_10_binnendoor  

Guido Moons Voorzitter werkgroep BHV 1 Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee nr. 10 - oktober 2009 DDee kkoorr ttsstte...