Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kor tste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

KLAARSTAAN De Wetstraat wordt bevolkt door veel handige jongens en een paar handige meisjes. Die bijvoorbeeld 15 juli uitpikken als vervaldag voor het communautaire luik van het regeerakkoord. Geen toeval natuurlijk. Die keuze voor de volle zomer, wanneer zelfs de meest politiek geïnteresseerde nieuwszwelger geniet van een pastis op een Provençaals terrasje, een uitdagende bergtocht in de Alpen, een mooie kathedraal in een Noord-Italiaanse kunststad of een met monokini’s bezaaide strook kustlijn. Wanneer de aandacht wegsoest in een broeierige zomerzon. In ‘Vrij-spraak’ in dit nummer van Doorbraak geef ik een prognose van wat 15 juli zal te bieden hebben. Laten we hopen dat de feiten ons ongelijk geven, maar we moeten er ernstig rekening mee houden dat de vele Vlaamse beloften de sprong naar het Belgische politieke toneel niet zal lukken. Meer nog, dat de ernstige politieke crisis van 2007 na het ‘ja’-woord van de kiezer voor meer Vlaanderen, zal resulteren in meer België. De Vlaamse Volksbeweging heeft haar rol gespeeld. In de coulissen waar lobbywerk wordt geleverd, in de media om haar standpunten in het forum te smijten, met gerichte acties. De Vlaamse Volksbeweging werd erkend als belangrijkste woordvoerder van de ‘Vlaamse stem vanuit het middenveld’. Toch bereiken ons signalen van mensen die er op aandringen dat de VVB “meer moet doen”. Die vraag wortelt dikwijls in een diepe frustratie die groeit uit de vrees dat 10 juni niet zal worden vertaald in een forse uitbreiding van Vlaamse (en Waalse) bevoegdheden. Een gevoel van machteloosheid tegenover vermoede, verwachte, veronderstelde woordbreuk. Het kan voor velen onder ons niet snel genoeg gaan en het gaat zo benauwend traag. Ontmoedigend, ongetwijfeld. Maar de kracht van een vereniging als de VVB is niet die van een uitbarstende vulkaan die alles meesleurt in haar onstelpbare lavastroom. De VVB heeft de kracht van een riviertje, dat pas erosie veroorzaakt door onvermoeibaar te blijven stromen. Weinig indrukwekkend wanneer men de loop bij zonsondergang vergelijkt met die van ‘s ochtends. Maar met de stille kracht die de hardste gesteenten kan uithollen, wanneer wordt volgehouden. Daarbij speelt iedereen zijn en haar rol en rolletje. In de nationale media, maar ook in de sportclub. Op straat soms, anders verscholen achter een computerscherm. Zich richtend tot duizenden mensen af en toe, doorgaans in persoonlijke gesprekken. Spectaculair als het kan, subtiel op andere momenten. In dat proces moeten alle VVB-leden hun verantwoordelijkheid opnemen. Lokale initiatieven nemen, maar ook klaarstaan om zich mee in te schakelen in georganiseerde campagnes. De keuze van 15 juli is handig. De zomermaanden zijn niet geschikt om zwaar van leer te trekken. De eigen achterban draait op halve kracht, het publiek is vrijwel onbereikbaar. Maar ook dit jaar zal de zomer eindigen. Wanneer deze regering in gebreke blijft om in te gaan op de gerechtvaardigde Vlaamse verzuchtingen, staat de VVB voor drukke herfstmaanden. Want op een bepaald moment zal er worden afgerekend. Het zal een erezaak zijn voor de VVB om op de eerste rij te staan om eventuele woordbreuk aan te klagen. Wie staat klaar om onze slagkracht dan mee te versterken? U beste lezer? We rekenen er op.

Peter De Roover Politiek secretaris VVB

DE

RONDE IN BEELD

Vlaanderens Mooiste heeft weer een memorabele zondag opgeleverd. Veel ambiance, een attractieve koers, een mooie ontknoping en vooral veel, heel veel Vlaamse vlaggen die het pad van de renners afzoomden. Tussen de volgwagens reed ook onze Doorbraak-auto mee. Onderweg werd het fototoestel in aanslag gehouden en dat leverde een waslijst kiekjes op. Een selectie staat op pagina 2 van deze Binnendoor. Een uitgebreider album is terug te vinden op www.vvb.org/fotos/main.php?g2_itemId=23.

DE

COMPUTER, MIJN VRIEND Als deze Binnendoor er niet helemaal uitziet zoals anders, dan heeft dat onder meer te maken met het uitvallen van een computer op het VVB-secretariaat. Met name de computer waarop onze gegevensbank draaide, heeft het definitief laten afweten. De gegevensbank (voor de ingewijden: Tobias) is inmiddels overgepompt naar een nieuwe, bedrijfszekerdere server. Maar een ongeluk komt nooit alleen en Murphy liet zijn sporen na. Alle gegevens die in de loop van de maand maart in Tobias werden ingevoerd, zijn verloren gegaan. We doen ons best om zoveel mogelijk te recupereren maar dat zal helaas niet lukken. Wie op een of andere manier ontdekt dat er nog fouten in Tobias zitten (bijvoorbeeld foute adressen of verkeerd gespelde namen) helpt ons al een stukje vooruit door dat te signaleren. Alvast bedankt.

1 nr. 5 - mei 2008


Binnendoor

DE

RONDE, ÉÉN GROOT

VLAAMS (VVB)-FEEST!

Foto’s: StV

DE VVB VOLGWAGEN VERTROK ONTIEGELIJK VROEG NAAR BRUGGE, WAAR DE VOORRAAD VLAGGETJES KLAAR STOND.

BELLEGEM WERD MEDE DOOR VVB-DRUKKER GODFRIED DUPREZ HET GEEL-ZWARTSTE DORP VAN DE RONDE

VAN BRUGGE TOT IN MEERBEKE WERDEN ZO’N 40.000 LEEUWTJES UITGEDEELD.

ZO’N HONDERDTAL VLAGGERS ZORGDEN IN ETIKHOVE VOOR VEEL AMBIANCE BIJ DE LIVEBEELDEN VAN DE RONDE. OOK IN GERAARDSBERGEN VERWELKOMDEN WE EEN 50-TAL VLAGGERS.

2 nr. 5 - mei 2008

DE KEUKEN- EN BARPLOEG VAN VVB AALST MET DE ASSISTENTIE VAN HERMAN DE MULDER EN JAN DE VOGELEER LEVERDEN PUIK WERK. MERK OP: VOORAAN GRAAIT JO IN DE POT.


Binnendoor

PAUL DE RIDDER

OVER

BRUSSEL

In het raam van de Brusseldag die de VVB houdt op 4 oktober hebben al enkele afdelingen een activiteit opgezet rond het thema “Brussel, een stad in Vlaanderen”. Hasselt en Zuiderkempen bijten de spits af. Vele andere afdelingen koesteren nog soortgelijke plannen. Centrale figuur van de eerste Brussel-activiteiten is Paul De Ridder, doctor in de middeleeuwse geschiedenis. Op vrijdag 9 mei om 20 uur is De Ridder te gast bij VVB Hasselt. Onder de titel “Brussel onze trots en onze schande” brengt hij er een niet te mis-

NIEUWIGHEDEN

IN

VOEREN

De twaalfde wandel- en fietsdag in Voeren, waarover alle details terug te vinden zijn in de als bijlage meegestuurde folder, bouwt voort op de vertrouwde basis die tijdens de vorige edities werd gelegd. Toch zijn er op zaterdag 31 mei enkele nieuwigheden te ontdekken. Voor het eerst is er dit jaar een huifkartocht. Met gids Sabrina wordt een tocht van zowat twee uur door Voeren georganiseerd. Onderweg is er onder meer een halte aan het bezoekerscentrum. Deelnemen kost e 8. De ware, echte en onvervalste geschiedenis van de zes Voerdorpen zoals je die nog nooit hoorde krijgen we tijdens de busrondrit. De begeesterende gids is deze keer Juliën Geelen. Start om 13.30 uur. De fietsers kunnen zich uitleven op twee routes die hoofdzakelijk in Nederlands Limburg zijn uitgestippeld. De recreanten krijgen de Dalenroute (45 km) voorgeschoteld. Voor meer geoefende benen liggen de 90 kilometers van de Mergellandroute te wachten. Nog een nieuwigheidje dit jaar is dat de Limburgse VVB-jongeren een tombola organiseren met als hoofdprijs een door het V&NZ aangeboden luchtballonvaart voor twee personen.

FRANK THEVISSEN

OVER MANIPULATIE VAN MEDIA Is mediamanipulatie feit of fictie? De vraag stellen, is ze meteen ook beantwoorden. Aan de hand van voorbeelden van publieksmanipulatie uit de dagelijkse mediapraktijk geeft Frank Thevissen het antwoord. Hij doet dat op donderdag 8 mei tijdens een avond georganiseerd door de VVB Provincie Antwerpen. Frank Thevissen (1962) is doctor in de Communicatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel, 1992). Hij was van 1997 tot 2007 als docent verantwoordelijk voor het profiel strategische bedrijfscommunicatie en (politieke) marketing. In Vlaanderen zette hij innoverend, praktijkgericht projectonderwijs in communicatie en marketing op de kaart middels de organisatie van acht opeenvolgende edities van de VUB-campagnepresentaties (1999 - 2007). Op basis van die kennis en ervaring maakt hij ook deel uit van de advisory board van

sen kijk op onze hoofdstad. Op vrijdag 30 mei om 19.30 uur nodigt VVB Zuiderkempen De Ridder uit voor een lezing. Daar is het thema dat Brussel in Vlaanderen niet erg geliefd is. Nederlandstaligen kunnen er niet altijd in hun taal terecht. ‘België heeft Brussel verfranst, niet omgekeerd!’ dixit De Ridder. De rest van het verhaal vertelt hij in de Lakenhal van Herentals. Voor de praktische informatie over beide informatieavonden: zie Eropuit op pagina 5 van deze Binnendoor.

© R.De Ridder

De informatie uit bijgevoegde folder is ook terug te vinden op het internet op http://www.vvb.org/acties/0805Voerendag/index.html. Wie al een voorsmaakje wil van de diverse wandelingen die zijn uitgestippeld, kan terecht op http://www.vvb.org/acties/0805Voerenwandelingen/index.html. Opgelet: voor de begeleide wandelingen, de huifkartocht en de busrondrit is voorinschrijven verplicht. Vorig jaar was de busrondrit snel volzet. Schrijf dus tijdig in want vol is vol.

de Master in International Communication Management in Utrecht en Den Haag. Dr. Thevissen heeft ruime, internationale projectervaring als expert in toegepaste communicatie, campagne-ontwikkeling en marketing in onder meer de VS, Centraal-Azië en Zuid-Oost Azië. Hij was ook de ontwikkelaar van De Stemmenkampioen, het grootste politieke online panelonderzoek in opdracht van de krant Het Laatste Nieuws. Daarnaast is hij voorzitter van de expertencommissie voor overheidscommunicatie in het Vlaams Parlement en publiceert hij regelmatig kritische opiniebijdragen in dagbladen en tijdschriften. Communication Director rekende Frank Thevissen in een recent overzicht onder de ‘Leading communications intellectuals from across the continent’. Mediamanipulatie door Frank Thevissen, donderdag 8 mei om 19.30 uur in het Auditorium R-002 van de Antwerpse Universiteit, Rodestraat 14 in 2000 Antwerpen.

3 nr. 5 - mei 2008


Binnendoor

U IT

DE A F D E L I N G E N

KROON-KURK BOEL

Er was in Oostende geen stoel meer vrij toen Wilfried Windels, voorzitter van VVB Middenkust, N-VA-ondervoorzitter Louis Ide inleidde. Een boeiende gespreksavond die werd afgesloten met een bij wijlen spitant vragenhalfuurtje.

BIJ

SAKSEN-COBURG

Ze hebben het al verkorven bij het merendeel van hun landgenoten. Anders zouden meer dan een kwart van de Vlamingen nog vertrouwen hebben in de Saksen-Coburgs. Het zal er niet op verbeteren nu ze ook al in elkaars haar vliegen. Delphine Boël haalde even het tremaatje van haar naam en zorgde voor de nodige boel met een boek waarin ze afrekent met de koning die haar niet wil (er)kennen. Laken wachtte niet lang om zich te wreken op stoute Delphine. Een kunstwerk van ‘s konings liefdeskind in Koksijde moest worden verwijderd omdat haar halfzus Astrid op bezoek kwam in de kustgemeente. Veel uitleg werd niet gegeven, wat natuurlijk de speculaties rijkelijk voedde. Stelde “The Royal Sacred Four Legged Monster” geen gekroond varken en een gekroonde koe voor? Waarom zou dat aanstoot geven? Of geldt hier het aloude spreekwoord over wie het schoentje past?

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat_vvb@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 18 euro op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (30 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Pieter Bauwens, M. De Smetstraat 12 - 9308 Hofstade

WIL

JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER

WORDEN OPGENOMEN , GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Het juninummer van Doorbraak is klaar op 22 mei. VVB Gent mocht in het historische kader van het Hof van Ryhove auteur Vic De Donder verwelkomen. Hij sprak met veel verve over zijn boek In de naam van Vlaanderen. Dit boeiend essay waarin de weg en geschiedenis van Vlaanderen aan de hand van de naamgeving van het gebied wordt gebracht is in de VVB-winkel te bestellen (e 25).

4 nr. 5 - mei 2008

Teksten uiterlijk op het secretariaat op 14 mei! Vermeld steeds kort: aar d van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.


Binnendoor

Erop uit... ANTWERPEN

LIMBURG

Mediamanipulatie (donderdag 8 mei, 19.30 uur, VVB provincie Antwerpen) Mediamanipulatie, feit of fictie? Aan de hand van voorbeelden van publieksmanipulatie uit de dagelijkse mediapraktijk geeft Frank Thevissen het antwoord. Dr. Thevissen is expert strategische bedrijfsen organisatiecommunicatie en politieke marketing. Auditorium R-002 Universiteit, Rodestraat, Antwerpen Info: Lieve Van den Berghe, (vdblieve@telenet.be) 014 50 17 85

Voordracht over Brussel (vrijdag 9 mei, 20 uur, VVB Hasselt) Onder de titel ‘Brussel onze trots en onze schande’ brengt VVB Hasselt een avond met Dr. Paul De Ridder, doctor in de middeleeuwse geschiedenis. Een niet te missen kijk op onze hoofdstad. OC Heilig Kruis, Kruisherenlaan 29, 3500 Runkst Info: Walter Winkeler (walter.winkeler@telenet.be) 011 72 03 30

Brussel, een stad in Vlaanderen (vrijdag 30 mei, 19.30 uur, VVB Zuiderkempen) Lezing door Paul De Ridder, dr. middeleeuwse geschiedenis. Brussel is in Vlaanderen niet erg geliefd. Nederlandstaligen kunnen er niet altijd in hun taal terecht. “België heeft Brussel verfranst, niet omgekeerd!” dixit De Ridder. Lakenhal, Grote Markt, Herentals Info: Werner Boons (werner.boons@telenet.be) 014 26 18 43

Familiefietszoektocht (zaterdag 3 mei, 8 uur, VVB Gent-Zuid) Op de fiets naar Deinze, Meigem en Gottem, samen met DF Leiekant. Bezoek aan pottenbakkerij, ezelinnenmelkerij en brouwerij. Deelnameprijs (vooraf inschrijven), bezoeken en middagmaal inbegrepen: 17 euro. Olympiadeplein, Marathon - Duifhuisstraat, 9000 Gent Info: Patrick Verbeke (patrick.verbeke1@telenet.be) 09 222 04 15

Lier wandelt mee (zaterdag 31 mei, 8.30 uur, VVB Lier) Verzamelen aan de Grote Markt in Lier om deel te nemen aan de twaalfde nationale wandeldag in Voeren. Vooraf inschrijven bij Jef Eggermont, Kroonstraat 29, 2500 Lier Grote Markt, 2500 Lier Info: Jef Eggermont (jefeggermont@telenet.be) 0475 25 93 27 Cursus Vlaams Kruis (woensdag 4 juni, 20 uur, VVB Kalmthout) Cursus over wat te doen in noodsituaties en hoe reanimatie toepassen. Deelnemers melden zich best vooraf. Parochiecentrum, Heidestatieplein, 2920 Heide (Kalmthout) Info: Danielle Van Neck (danielle.vanneck@vvb.org) 0497 307 408

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Voordracht Vlaamse Rand (woensdag 14 mei, 20 uur, VVB Dilbeek) Herman Baeyens geeft een voordracht met als titel ‘Hoe kunnen wij de Vlaamse Rand rond Brussel beveiligen?’ Baeyens is voormalig algemeen directeur van de studiegroep Mens en Ruimte, voorzitter van de gemeentelijke adviescomités op vlak van ruimtelijke ordening (Gecoro’s) in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle Info: Mark Gabriëls 02 569 45 71 Voordracht (woensdag 28 mei, 20 uur, VVB Grimbergen) Spreker: Rik Van Cauwelaert, politiek commentator en directeur Knack. Charleroyhoeve, Lierbaan, 1850 Grimbergen Info: Johan Laeremans (Johan.laeremans@vvb.org) 02 269 48 84 Brunch met Eric Defoort (zondag 1 juni, 11 uur, (VVB Brussel West) De verkiezing van Eric Defoort, hoogleraar geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging is niet onopgemerkt voorbij gegaan. In deze woelige politieke tijden van communautaire problemen, slaagde de VVB erin om met de kersverse voorzitter een prominente rol te vervullen in de media. We vragen meer tekst en uitleg aan onze VVB voorzitter tijdens een brunch. Deelnameprijs: 17 euro (14 euro voor VVB-leden) GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht (via metro: SintGuido) Info en inschrijving: brussel@vvb.org 02 513 31 37 Meer info: http://brussel.vvb.org. Daenswandeling (zaterdag 7 juni, 14 uur, VVB Dilbeek) Vertrek om 14 uur op de binnenkoer van het stadhuis van Aalst. Met Lieve De Ridder als gids wandelen we in Aalst naar de plaatsen waar Daens verbleef, werkte en woonde. We bezoeken het Daensmuseum en het Louis Paul Boonmuseum. Tussendoor kunnen we ook genieten van Aalsterse vla en “iets om te drinken” ( dit is vrij en niet in de prijs inbegrepen). Prijs : 5 euro. Binnenkoer, stadhuis Aalst. Info: Mark Gabriëls 02 569 45 71 of vvb@dermout.be

OOST-VLAANDEREN

Quizavond (zaterdag 17 mei, 20 uur, VK Wase debatclub) Steenstraete, Nieuwstraat 86, 9100 St-Niklaas Info: Omer Dhaene 03 776 86 83 Fiets- en wandeldag in Voeren (zaterdag 31 mei, 7.45 uur, VVB Gent-Noord) Met de bus naar Voeren op te wandelen en te fietsen. Vooraf inschrijven op 03 320 06 30 of secretariaat_vvb@vvb.org Vroonstalledries, Wondelgem-Gent Info: Jan De Vogeleer (jan.devogeleer@vvb.org) 0495 21 21 23 Twaalfde fiets- en wandeldag Voeren (zaterdag 31 mei, 10 uur, VVB provincie Oost-Vlaanderen en VVB Meetjesland-Zuid) Deelname aan deze Limburgse familiedag. Voetbalkantine SK Moelingen, Berneauweg 45, 3790 ‘s Gravenvoeren Info: Willy De Meyer (willy.demeyer@telenet.be) 09 372 78 71 12de fiets- en wandeldag Voeren. (zaterdag 31 mei, 10 uur, VK Gebroeders Van Raemdonck) Deelname Limburgse familiedag. Voetbalkantine SK Moelingen, Berneauweg 45, 3798 ‘s Gravenvoeren Info: Armand De Block 03 776 82 19

WEST-VLAANDEREN Busuitstap naar Brugge en Ieper (zaterdag 7 juni, 8 uur, VVB Denderleeuw) Voormiddag bezoek met gids aan historische stad Brugge. Namiddag bezoek aan Ieper met museum In Flanders Fields en de Last Post aan de Menenpoort. Deelname: 25 euro (15 euro voor VVB-leden; 10 euro voor kinderen tot 12 j.) Vertrek aan de Thontlaan in Denderleeuw (rechtover Rendac) Info: Patrick Deboever (patrick.deboever@vvb.org) 0475 39 26 90 Zangavond (vrijdag 9 mei, 20 uur, Jong-VVB Roeselare-Kortrijk) De Gezelle, stationsplein 48, 8800 Roeselare. Info: Machteld Kamers (machteld_kamers@hotmail.com) 0494 22 34 67 De Belgische monarchie (vrijdag 30 mei, 20 uur, VVB Middenkust) Senator Pol Van Den Driessche verzorgt een gespreksavond over “Macht en onmacht van de Belgische monarchie”. Den Anklap, Leffingestraat, 85, 8400 Oostende Info: Wilfried Windels (wilfried_windels@telenet.be) 059 32 24 55 12de fiets- en wandeldag Voeren. (zaterdag 31 mei, 10 uur, VVB Kortrijk) Deelame aan deze Limburgse familiedag vanuit Kortrijk. Wie mee wil, meldt zich vooraf bij Jean Pierre Dewijngaert (zie verder) Parkeerzone E17, Oudenaardsesteenweg Info: Jean Pierre Dewijngaert (jpdewijngaert@hotmail.com) 056 21 16 12 Daguitstap in Frans-Vlaanderen. (zondag 8 juni, 8.30 uur, VVB Veurne-Westkust) Daguitstap met gids Jef Ameeuw. Met bezoek aan het huis van schrijfster Youcanar, ‘t Blauwershuis in Godewaarts, het douanemuseum, café met volksspelen. Voorts gezellig middagmaal en gelegenheid tot kuieren in het heerlijke landschap. Voordeur college, K.Coggelaan 8, 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen (jan.ghyselen@fulladsl.be) 058 31 13 00

5 nr. 5 - mei 2008


Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Uit Sympathie Tom Verhoeven Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be bvba Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr. 5 - mei 2008

Lieven Asselman tel. 0497 43 42 64 fax 02 460 52 07

lieven@laprinting.be www.laprinting.be

2008_05_binnendoor  

D ECOMPUTER , MIJNVRIEND Peter De Roover Politiek secretaris VVB 1 Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee nr. 5 - mei 2...