Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

SUF

VAN DE WARMTE

We kunnen niet beweren dat we geen zomer kregen dit jaar. “Gelukkig maar” dacht wellicht de federale regering. Zij heeft immers van de periode dat de Vlamingen versuft waren van de warmte, gebruik gemaakt om wat lastige dossiers af te handelen. Door individuele regularisatie werd (voorlopig) een eind gesteld aan het kerkasiel. De Vlamingen springen (voorlopig) via de federale overheid, met een extra transfer weer even bij om de noden in het onderwijs (een gemeenschapsbevoegdheid) te lenigen. Minister van Justitie Laurette Onkelinx blijft (voorlopig) toch weer rustig op post, in de hoop dat men na de vakantie de moorden op Stacy en Nathalie en de ontsnappingen van Feriye Erdal en Murat Kaplan is vergeten. Ook rond de wantoestanden bij de Waalse PS is het stof inmiddels wat gaan liggen, zodat royaal uittredend Vlaams Parlementsvoorzitter Norbert De Batselier het op 11 juli weer zag zitten een contract tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap te bepleiten. Hoewel Vlaanderen geen goede ervaring heeft met dergelijke contracten en akkoorden – denk bijvoorbeeld aan het Lambermontakkoord – steunt ook onze Vlaamse minister-president Yves Leterme de oproep van De Batselier. Hij zegt zelfs voorstander te zijn van een “interpersonele solidariteit” en een transparante bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten. Had Leterme ook last van de warmte of bereidt hij zich dan toch voor op het premierschap van de federale regering? Hij leek even uit het oog verloren te hebben dat “interpersonele solidariteit” voor een groot gedeelte in tegenspraak is met hoofdstuk 16 van het Vlaams regeerakkoord “Meer Vlaanderen” met als uitgangspunten verantwoordelijkheid, subsidiariteit en objectieve solidariteit. Enkel een transparante en in de tijd uitdoofbare solidariteit van gemeenschap tot gemeenschap en een totale overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten met volledige verantwoordelijkheid over eigen inkomsten en uitgaven bieden, zowel Vlaanderen als Wallonië, een duurzame oplossing voor hun problemen. Over bevoegdheidsoverdracht en regionale autonomie spreekt Leterme echter regelmatig met gespleten tong. In zijn eigen 11 julitoespraak “Vlaanderen in actie” benadrukt hij zijn ambitie dat Vlaanderen bij de Europese kopgroep moet aansluiten. Terecht zegt hij dat dit streefdoel afhankelijk is van elementen die alsnog buiten onze bevoegdheden liggen en dat we moeten blijven ijveren voor eigen beslissingsmacht op het vlak van onder meer economie, arbeidsmarkt, fiscaliteit en zorg. Terecht zegt hij ook dat dit geen alibi mag zijn om niet alles te doen wat vandaag binnen onze mogelijkheden en bevoegdheden ligt. Dit is nogal logisch, zou ik zeggen. De kans om te mogen deelnemen aan de federale regering of het uitzicht op een goed betaalde directeurspost bij een federale instelling als de Nationale Bank mag voor onze Vlaamse toppolitici ook wel geen alibi zijn om te talmen met de daadwerkelijke realisatie van onze Vlaamse ambities. Anders zouden zij, na de warme zomer, bij de komende verkiezingen wel eens kunnen verrast worden door een ijskoude douche. Rita De Bont Voorzitter VVB

PRACHTIG 11

JULI

Niet enkel door het schitterende weer werd de editie 2006 van 11 juli er eentje om in te lijsten. Voor de Vlaamse Volksbeweging kreeg de vijftigste verjaardag extra glans door enkele geslaagde guldensporenvieringen. Dat was het geval op diverse plaatsen in het Vlaamse land maar zeker in Brussel waar de Grote Markt en een stuk van de binnenstad zwartgeel kleurden. Lees meer pagina 2

NAAR DE PROMS Naar analogie met vorig jaar willen we ook dit jaar met onze vrienden van Vlaanderen Vlagt de Proms wat meer Vlaams cachet geven. We trekken met de bus naar Londen op zaterdag 9 september en komen ‘s anderendaags terug. Inschrijven kan tot en met 31 augustus via VVB Nationaal, Passendalestraat 1A, 2600 Berchem, op secretariaat@vvb.org of op nummer 03 366 18 50 en door overschrijving van 25 euro (leden) of 30 euro op nummer 409-9563981-19 met vermelding Proms. Bezorg ons ook telefoonnummer, gsm-nummer en/of e-postadres zodat we je kunnen verwittigen als er nog iets wijzigt. Voorlopig vertrekt de bus in Berchem aan de kerk om 6.45 uur en is er een stopplaats aan de afrit van de E 40 in Beernem om 8 uur. Eventuele bijkomende haltes hangen af van de inschrijvingen die we dezer dagen nog binnen krijgen.

1 nr.8 - september 2006


Binnendoor

BRUSSEL

KLEURT ZWARTGEEL OP

11

JULI

Naar analogie met vorig jaar stonden we ook dit jaar weer paraat om, al is het misschien maar voor één dag, Brussel een Vlaams cachet te geven. In ieder geval proberen we ervoor te zorgen dat Vlaamse feestdag ook een échte feestdag wordt die niet onopgemerkt voorbijgaat. En daar zijn we dan met z’n allen ook ruimschoots in geslaagd. Een aantal jongeren- en studentenorganisaties, TAK’ers en VVB-kaderleden zorgden er dit jaar voor dat al ons materiaal (in totaal meer dan 2000 ballonnen en 10 000 vlagjes) de Brusselse binnenstad sierde. Voor wie ons niet gelooft of wie denkt dat we overdrijven: op de webstek van De Standaard was vrijwel geen enkele foto zonder leeuwenvlagje of dito ballonnetje te bespeuren. Of om het met een manke vergelijking te zeggen: we slaagden erin om een mini-Ronde van Vlaanderen te organiseren. Zelfs enkele leden van de Vlaamse regering liepen zonder gêne met ons materiaal rond. Terwijl een aantal onder hen enkele maanden voordien nog had verklaard al die leeuwenvlaggen soms als ‘bedreigend’ te ervaren. “Het kan verkeren’, zei Bredero. En dan was er ook nog ons Guldensporencafé. We knoopten we dit jaar opnieuw aan bij de jarenlange traditie van de vieringen op het Sint-Katelijneplein en waren ontzettend tevreden om opnieuw een beroep te kunnen doen op het organisatietalent van Lut Lambert en de vrijwilligers van VVB Brussel en VVB Vlaams-Brabant. Het idee kreeg steeds meer vorm en de verwachtingen waren hooggespannen!

ZELFS

ENKELE LEDEN VAN DE

VLAAMSE

REGERING LIEPEN IN

BRUSSEL

ZONDER GÊNE MET ONS MATERIAAL ROND.

concert met Bart Peeters en vrienden bij te wonen. Wie op het Sint-Katelijneplein bleef, kon het gebeuren via TV-Brussel op de voet blijven volgen op een projectiescherm. De VVB is er, samen met de vele enthousiaste helpers, duidelijk in geslaagd om haar accenten te leggen en Brussel zwartgeel te kleuren. We zijn niet van plan om deze actie nog uit handen te geven. Integendeel! Gesterkt door het succes, willen we er volgend jaar nog een grotere lap geven. Tot woensdag 11 juli 2007!

TOT

AAN DE ANDERE KANT VAN DE WERELD ZULLEN ZE

KUNNEN ZIEN HOE ONZE HOOFDSTAD OP

Van ’s ochtends vroeg waren velen druk in de weer om de nodige voorbereidingen te treffen en vanaf de namiddag stroomden de mensen met mondjesmaat toe in ons Guldensporencafé om te genieten van een glas in een aangenaam gezelschap.

T&T

IEDEREEN

EEN

LEEUW IN

WILRIJK

TIJDENS

DE GULDENSPOREN-

VIERING IN

Pro Flandriavoorzitter Jan Van Malderen maakte een verrassend debuut met zijn strijdtoespraak. Hij kon met zijn vurig pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen rekenen op de instemming en een luid applaus van het talrijk opgekomen publiek. Het staat buiten kijf dat we nog veel van hem zullen horen.

2 nr.8 - september 2006

WAREN

DE STANDS VERSIERD MET EEN ACTIEVLAG.

DAT

WAS HET

RESULTAAT VAN EEN STUNT

VVB ANTWERPEN ZUID. ALLE DEELNEMERS KREGEN EEN GRATIS VLAG AANGEBOVAN

DEN OP VOORWAARDE DAT ZE DIE OOK EFFECTIEF UITHINGEN.

Onze voorzitster, Rita De Bont, werd met haar feestrede en oproep voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen eveneens fel gesmaakt. Daarna ging een deel van de aanwezigen naar de Grote Markt om het

WILRIJK

NAGENOEG ALLE DEELNEMEN-

NEGEN

DEELNEMERS OP

DE TIEN GINGEN OP DAT AANBOD IN.

DE

MEESTEN OPTEER-

DEN ZELFS VOOR DE ACTIEVLAG BOVEN DE OFFICIËLE LEEUWENVLAG.

ZWARTGEEL TINTJE KREEG.

11

JULI EEN


Binnendoor

VLAAMS-BRABANT VLAAMS

HOUDEN

Als aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen organiseert de Vlaamse Volksbeweging een actiecampagne onder de titel “Hou het Vlaams”. Een van de voornaamste blikvanger is “Vlaams-Brabant uitverkoop?”, een groot debat tussen alle Vlaamse partijen over de verfransing en verstedelijking van Vlaams-Brabant. Plaats van het gebeuren is de grote zaal van het gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Afspraak op donderdag 14 september om 20 uur. Moderator is Bruno Huyghebaert. De deelnemers aan het debat zullen worden gepolst naar de politieke oplossingen die zij aanbieden om de negatieve verbrusselingsspiraal een halt toe te roepen. Aan gespreksonderwerpen is er op dat vlak jammer genoeg geen gebrek. Er zijn bijvoorbeeld de faciliteitenpesterijen die al 43 jaar duren. Brussel-Halle-Vilvoorde zou onverwijld worden gesplitst maar vormt nog altijd één geheel. Intussen rijden er nog altijd medische urgentieteams uit waarvan de leden geen Nederlands spreken, blijft het sociaal woonbeleid een ramp en worden binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen delen van Halle-Vilvoorde bedreigd als stedelijk overloopgebied voor Brussel en zetten de GEN-treinen de verbrusseling op een versneld spoor. Wanneer wordt taalgrens staatsgrens? We vragen het aan de vertegenwoordigers van alle Vlaamse partijen in Wemmel. De campagne “Hou het Vlaams”, die eigenlijk al begint op De Gordel met de bedeling van leeuwenklevers, bestaat voorts nog uit een uitgebreide plakactie op zaterdagen 16 en 30 september en een pamflettenactie in

BORMSHUIS

TOONT

BINNENKORT

De tentoonstelling illustreert overtuigend dat de VVB zich een halve eeuw onafgebroken heeft ingezet voor de Vlaamse ont-

VLAAMS-BRABANTSE

Overijse op zaterdag 23 september. In volle verkiezingsslag worden affiches aangeplakt in Vlaamse gemeenten waar Franstalige lijsten al dan niet voor de eerste keer kandideren. Het is onder meer de bedoeling de stemgerechtigden aan te sporen te stemmen op Nederlandstalige lijsten. Voor dit project wordt een sympathiek ogende affiche ontworpen. Helpende handen zijn altijd welkom. Kandidaten melden zich bij

50

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Vlaamse Volksbeweging, organiseert het Bormshuis een tentoonstelling over de rijke geschiedenis van de VVB. Met een bonte waaier aan brochures, tijdschriften, programmaboekjes, pamfletten, affiches en foto’s wordt een rijkelijk geïllustreerd overzicht geboden van 50 jaar Vlaamse inzet van de Vlaamse Volksbeweging.

SPOREN DEZE LEUKE SNOETJES DE

JAAR

KIEZERS AAN OM HET

“VLAAMS”

TE HOUDEN.

Bart De Valck, bart.de.valck@telenet.be of 0499 21 24 48. Om alle eisen nog eens extra in de verf te zetten, wordt het weekend voor de verkiezingen in samenwerking met TAK een autokaravaan de Vlaams-Brabantse wegen opgestuurd. Wie wil deelnemen, wordt verwacht op 30 september om 11.30 uur aan het gemeentehuis van Wemmel. Liefst met auto natuurlijk.

VVB

voogdingsstrijd en de laatste decennia dé motor is geworden van heel wat overkoepelende initiatieven in de brede Vlaamse Beweging, denken we maar aan de acties voor de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De documenten voor deze tentoonstelling komen niet enkel uit de eigen Bormshuiscollecties maar worden ook ter beschikking gesteld door de VVB zelf. Ook enkele privé-personen stelden ons zeldzaam materiaal ter beschikking.

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 9 september 2006 om 14 uur door Pieter Bauwens, nationaal ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Naar goede Bormshuisgewoonte wordt de opening afgesloten met een receptie. Belangstellenden zijn van harte welkom. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met vrijdag 10 november 2006 tijdens de openingsuren van het Bormshuis op dins-, woens- en vrijdag van 14 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk na afspraak met conservator Lieve Van Onckelen (03 238 27 49).

3 nr.8 - september 2006


Binnendoor

NIEUWE VVB-AFDELING In het Limburgse Lommel is een nieuwe afdeling van de Vlaamse Volksbeweging van start gegaan. Sinds vorig jaar waren er al verkennende gesprekken, maar nu is het zover. Onder impuls van Peter Luykx zag een nieuwe VVB-afdeling het levenslicht. Voorzitster wordt Margariet De Roo-Neven. De voorzitster is advocate en echtgenote van dr. Hendrik De Roo. Margariet Neven verdiende eerder al haar sporen in de Vlaamse beweging en was destijds gemeenteraadslid en provincieraadslid voor de Volksunie. Ondervoorzitter is Theo Stelten en secretaris is Peter Luykx.

HET KERSVERSE BESTUUR VAN VVB LOMMEL MET ZITTEND RECHTSTAAND: T. STELTEN, E. VOLDERS, P. LUYKX.

AFDELING MEISE

LOMMEL

IN

VVB Lommel wil de Vlaamsnationale krachten bundelen en door het opzetten van lezingen en actie het draagvlak voor Vlaamse onafhankelijkheid vergroten. Op elf juli organiseerde het samen met de VL@S (Vlaamse actieve senioren) en het Davidsfonds Lommel een 11 juliviering in de Groote Hoef in Lommel. De VVB-afdeling telt nu al een honderdtal leden, maar nieuwe leden kunnen zich melden bij het bestuur of in het secretariaat in de Kloosterstraat 3A, 3920 Lommel. Telefonisch kan dat bij Margariet Neven (011 54 48 17), Theo Stelten (011 54 49 58) of Peter Luykx (011 55 54 35).

VOORZITSTER

MARGARIET NEVEN

VAN START

De kersverse afdeling Meise, of voluit Meise-Wolvertem-Oppem want de deelgemeenten worden volwaardig bij het opzet betrokken, kwam voor het eerst opvallend naar buiten tijdens de traditioneel drukbeklante avondmarkt in Wolvertem. Voorzitter Wart Van Schel en zijn bestuur bevolkten er een stand waarin zij informatie over de VVB verschaften, Vlaams bier schonken en leeuwenvlaggen te koop aanboden. De kinderen konden er een gratis grimebeurt krijgen of een van de honderden zwartgele ballonnetjes meenemen. De eerste reacties waren alvast bemoedigend. In het najaar hoopt de afdeling, waarvan het territorium tot voor kort deel uitmaakte van de grote afdeling Grimbergen, met meer initiatieven uit te pakken.

4 nr.8 - september 2006

EN

ELS JANSEN.

VVB ving ledenwer Ledenwervers aantal leden Secretariaat (Berchem) 80 Mark GabriĂŤls (Dilbeek) 25 Achiel Luyten (Westerlo) 11 Albert Leenaerts (Schoten) 8 Luc Verstraete (Rumbeke) 7 Paul Vanstappen (Edegem), Wart Van Schel (Wolvertem), Rita Ceulemans (Aartselaar) 5 Jan Destrijcker (Itterbeek), Mark Voet (Mechelen), Jos Ory (Borgloon), Luc Van den Weygaert (Hove) 4 Johan Laeremans (Grimbergen), Walter Winkeler (Hasselt), DaniĂŤlle Van Neck (Kalmthout), Wilfried Van Looveren (Wommelgem), Godfried Duprez (Bellegem), Patrick Crabbe (Gits) 3 David Vits (Laken), Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Leopold Schaumont (Mariakerke), Huguette De Bleecker (Gent), Jan De Vogeleer (Gent), Kris Barrezeele (Antwerpen), Helmar Pelfrene (Kontich), Jan Ruysschaert (Blankenberge), Willy Bosmans (Kontich), Walter Winnock (Veurne), Rik Desmet (Wilrijk), Matthias Diependaele (Zottegem) 2 Steven De Wulf (Brugge), Lode Verstrepen (Willebroek), Geert Van Tieghem (St-KruisBrugge), Gerd Berodes (Nijlen), Jurgen Thiebaut (Ternat), Marc Van Canegem (Geel), Herman Keersmaekers (Boechout), Alfons De Valck (Opwijk), Herman Van Bever (Nieuwerkerken), Karl Drabbe (Berchem), Tom Schoonbaert (Schoten), Lieve Van den Berghe (Vorselaar), Rik Beckers (St-Truiden), Albert Van Nuffel (Buggenhout), Alexander Deene (Zomergem), Maurits Van Liedekerke (St-LievensHoutem), Jan Deman (Torhout), Bernard Vermeersch (Brugge), Jan Cornelissen (Oostende), Jan jr Van Esbroeck (Kalmthout), Ivo Coninx (Genk), Patrick Deboever (Denderleeuw), Didi Rumes (Hasselt), Rita De Bont (Mortsel), Dirk Moens (Hamme) 1 Totaal 229


Binnendoor

EROP

UIT...

NATIONAAL Tentoonstelling 50 jaar Vlaamse Volksbeweging (zaterdag 9 september, 14 uur, VVB Nationaal) Opening tentoonstelling. Met affiches, folders, programmaboekjes en andere documenten uit de eigen collecties van het Bormshuis en uit het archief van de Vlaamse Volksbeweging, aangevuld met stukken uit privé-collecties, wordt een overzicht geboden van 50 jaar VVB-werking. De opening (met receptie) wordt ingeleid door Pieter Bauwens, nationaal ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Bormshuis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen Info: Lieve Van Onckelen 03 238 27 49

ANTWERPEN Gordel (zondag 3 september, 7.30 uur, VVB provincie Antwerpen) Busvervoer naar De Gordel. Vertrek aan Berchem kerk om 7.30 uur. Opstapmogelijkheden: Schoten markt (8 uur), 's Gravenwezel kerk (8.15 uur), Schilde dienstencentrum (8.30 uur). Prijs : € 8 p.p. info: Steven Utsi : 0484 67 30 97 - steven.utsi@vvb.org Kiespropaganda BHV (zaterdagen 9 en 16 september, VVB provincie Antwerpen) vrijwilligers gevraagd voor medewerking aan kiespropaganda voor de Vlaamse lijsten in Brussel-Halle-Vilvoorde. info: bart.de.valck@telenet.be Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa. (woensdag 13 september, 20 uur, VK Turnhout) Voordracht door Marc Platel, mede-initiatiefnemer van dit werk. De Lamme Goedzak, Grote Markt 30/21, 2300 Turnhout Info: Klara Hertogs 014 72 45 79 Warandemanifest en 50 jaar VVB (dinsdag 19 september, 20 uur, VVB Zuiderkempen) 50 jaar VVB in de kijker en het Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen door Bruno Valkeniers. Lakenhal Grote Markt, Herentals Info: Lieve Van den Berghe 014 50 17 85 Meer info op http://www.vvbzuiderkempen.org. Provinciale kaderdag rond de herdenking van Jan Van Rijswijck (zaterdag 23 september, 11 uur, VVB provincie Antwerpen) 10.45 uur: Bijeenkomst in de Zaal Zurenborg, Dageraadplaats (wijk Zurenborg), 2018 Antwerpen. 11 uur: voorlichtingsvergadering Nationale Meeting 26/11 12.30 uur: Gezamenlijke broodjesmaaltijd 14 uur: Wandeling langs de monumenten gebouwd door de legendarische burgemeester Jan van Rijswijck. Aansluitend bezoek aan het Stadhuis van Antwerpen. Inschrijven verplicht vóór 20 september. info: Renaat van Beeck : 0485 47 97 17 (na 9/9), renaat.van.beeck@telenet.be Albert Leenaerts : 03 658 79 60, leenaerts_albert@hotmail.com Piet Bouciqué : pietbcq@glo.be

De Gordel (zondag 3 september, 9 uur, VVB Jong Brussel) Uitdelen van leeuwenklevers in Sint-Genesius-Rode. Aansluitend op 14uur wandeling in Sint-Genesius-Rode. Info: David Vits: 0474 79 29 30 Vlaams-Brabant, uitverkoop? (donderdag 14 september, 20 uur, VVB JongWemmel, VK Wemmel) Politiek debat met deelname van alle Vlaamse partijen. Moderator: Bruno Huyghebaert. GC De Zandloper, Kaasmarkt, Wemmel. Info: Bart De Valck 0499 21 24 48 Autokaravaan (zaterdag 30 september, 11.30 uur, Taalaktiekomitee ism VVB) Autokaravaan door Vlaams-Brabant naar aanleiding van de verkiezingen van de week nadien. Ook motorrijders zijn welkom. Vertrek aan gemeentehuis van Wemmel. Gemeentehuis, Dr. H. Folletlaan, Wemmel Info: Jan Neukermans 0499 24 62 66 Ieper en Flanders Field. (zaterdag 23 september, 8 uur, VVB Ternat) Uitstap naar West-Vlaanderen. CC De Ploter, Kerkstraat 4, 1742 St-Katharina-Lombeek Info: Bert De Grez 02 582 82 22

OOST-VLAANDEREN Braderie (zaterdag 2 september, 13 uur, VK Gebroeders Van Raemdonck) Nieuwstraat, Sint-Niklaas Info: Armand De Block 03 776 82 19

WEST-VLAANDEREN Gordel, groen en Vlaams (zondag 3 september, VVB Torhout) Deelname aan Gordel en uitdelen leeuwenklevers. Info: Jan Deman 050 21 50 86 Oorsprong en geschiedenis van ons Westvlaams dialect. (vrijdag 8 september, 20 uur, VVB Veurne-Westkust) Voordracht door prof.dr. Magda Devos n.a.v. het boek "Westvlaams". St.-Jansstudio College Houtmarkt 14, 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00

Het verborgen seksleven van de Saksen-Coburgers (vrijdag 29 september, 20 uur, VVB Hekla) Voordracht door Huguette De Bleecker. Zaal " 't Centrum", Strijdersstraat 35, Edegem. Vragen vanuit het publiek. Info: Luc Van den Weygaert, 0477 93 52 94. De Vlaams-nationale poëzie van Roni Ranke. (7 oktober, 20 uur, VVB 's Gravenwezel-Schilde) Ronald Evrard (Roni Ranke) verzorgt een bloemlezing uit zijn poëtisch oeuvre, dat stamt uit de gloriedagen van het Vlaams-nationalisme in de jaren zestig en zeventig. Toegang: vrije bijdrage. Heemlokaal 'De Drie Rozen', Kerkstraat 41-45, 's Gravenwezel Info: Steven Utsi 0497 54 84 98

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Zomerbarbecue (vrijdag 1 september, 18 uur, VVB Brussel-West) Barbecue in Neerpede. Deelname: € 12,50. Leden betalen € 10; kinderen € 5. Neerpedezaal, Neerpedestraat 567, 1070 Anderlecht. Info: Willy Vanderveken: 052 55 32 93 http://brussel.vvb.org/barbecue De Gordel (zondag 3 september, 8 uur, VVB Ternat) Actie: uitdelen leeuwenklevers. CC De Ploter Kerkstraat 4, 1742 St-Katharina-Lombeek Info: Bert De Grez 02 582 82 22

WIL

JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER

WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Het oktobernummer van Doorbraak is klaar op 20 september. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 12 september! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.8 - september 2006


diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL

Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr.8 - september 2006

Tel.: 09/227.80.90

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 euro op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (25 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

2006_09_binnendoor  

Hoewel Vlaanderen geen goede ervaring heeft met dergelijke contracten en akkoorden – denk bijvoorbeeld aan het Lambermontakkoord – steunt oo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you