Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

EN

DE KLOK TIKT ONGENADIG VERDER!

Het jaar 2005, een jaar waarin ongestoord door verkiezingen volop zou kunnen worden geregeerd, loopt stilaan ten einde. Wat heeft men er eigenlijk van terecht gebracht? Het dossier DHL kende pas een ontknoping doordat DHL zelf besloot zijn werkzaamheden langzaam uit België weg te trekken en over de nachtvluchten rond Zaventem zijn de Vlaamse, de Brusselse en de federale regering het tot vandaag toe nog niet eens. Het eindeloopbaandebat werd afgesloten met een generatiepact waarmee de vakbonden moeilijk vrede kunnen nemen. Dit debat heeft alles te maken met het betaalbaar houden van de sociale zekerheid wanneer de vergrijzing zich zal laten voelen. Maar zoals TAK terecht stelt, slaat de regering de bal volledig mis door één van de mogelijke oplossingen (langer werken) meteen te verheffen tot de kern van het probleem. Aan splitsing van de sociale zekerheid mag natuurlijk niet worden gedacht nadat de regering vroeger dit jaar ook al het communautair zwaar beladen dossier BHV onopgelost heeft moeten opbergen. Het federale regeringswerk wordt almaar moeilijker en toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat onze Vlaamse minister-president weer naar het federale niveau aan het lonken is. Natuurlijk zouden wij niet liever hebben dan dat in 2007 zowel de Vlaamse als de Waalse minister-president samen aan de onderhandelingstafel zouden zitten om een definitieve boedelscheiding voor te bereiden. Het ziet er echter veeleer naar uit dat Leterme en zijn partij plannen hoe ze samen met Di Rupo in de federale boot kunnen stappen. Ze mogen hierbij natuurlijk niet te veeleisend zijn: splitsing van de sociale zekerheid is plots geen prioriteit meer. Het werkgelegenheidsbeleid kan misschien juist wel worden gesplitst, zolang er natuurlijk niet aan de financiering van de werkloosheid wordt geraakt. Kan men nog vanuit een zwakkere positie met onderhandelingen starten? B-Plus heeft gelijk: zulke halfslachtige overheveling van bevoegdheden naar de gemeenschappen zou de bevoegdheidpakketten nog heterogener maken. Bovendien is dit minimumprogramma absoluut ontoereikend om het hoofd te bieden aan de in Vlaanderen sneller toenemende vergrijzing ten opzichte van de vergrijzing in Wallonië. Indien wij ons hierop willen voorbereiden moeten we nu alle mogelijke middelen kunnen aanwenden om een spaarpot aan te leggen en om onze economie te herstructureren. We moeten er niet op wachten, noch op hopen dat de transfers in de pensioensector in omgekeerde richting zouden kunnen verlopen. Een inmiddels leeggezogen Vlaanderen, dat wellicht wel zijn onafhankelijkheid zal krijgen, zal zich dan veel moeilijker kunnen herstellen en zijn Zuiderbuur hierbij kunnen helpen. Onze politici moeten nu een maximum gemeenschappelijk Vlaams eisenpakket voorbereiden waarmee ze ten laatste in 2007 naar de onderhandelingstafel trekken. Begin dit jaar deed ik een oproep naar de Vlaamse verenigingen om de krachten te bundelen. Onder meer in ons pas opgerichte kenniscentrum proberen we hier concreet aan te werken. Inmiddels wil ik echter nog een ambitieuzere oproep lanceren, een oproep naar onze Vlaamse politieke partijen, dat ook zij op communautair vlak samenwerken en over alle partijgrenzen heen, in het belang van Vlaanderen, een gezamenlijke niet groot-Vlaamse, maar heel-Vlaamse strategie ontwikkelen. Rita De Bont Voorzitter VVB

IN

MEMORIAM

MAURITS COPPIETERS. Op wapenstilstandsdag verloor de Vlaamse Beweging een van haar vroegere boegbeelden. Maurits Coppieters overleed aan de gevolgen van keelkanker. Hij was 85. Coppieters stond in de jaren vijftig aan de wieg van de Vlaamse Volksbeweging en zette aansluitend als voorzitter de VVB mee op de politieke kaart. Later stopte de vroegere scoutsleider al zijn energie in de Volksunie, onder meer als voorzitter van de Vlaamse Raad. (Foto N-VA) Een uitgebreid portret vindt u in deze Binnendoor op pagina 3.

REACTIES E-POST De oproep van vorige maand om een (eventueel verbeterd) e-postadres door te sturen, viel bij onze leden niet in dovemansoren. Waarvoor onze dank. Vele tientallen reacties werden alvast in onze gegevensbank verwerkt zodat we onze achterban desgewenst nog sneller kunnen bereiken of mobiliseren. Wie nog niet reageerde, kan nog altijd zijn of haar e-postadres signaleren aan het VVB-secretariaat op secretariaat@vvb.org.

1 nr.11 - december 2005


Binnendoor

STIJLVOL

EERBETOON AAN

Dag op dag zestig jaar na datum blies de VVB verzamelen in Sint-Amandsberg om de executie van Leo Vindevogel te herdenken. Het werd een stijlvolle en waardige viering van de Vlaamse katholieke oorlogsburgemeester, volksvertegenwoordiger en zoveel meer die in 1945 werd doodgeschoten in de gevangenis van Gent. De herdenking begon met een eucharistieviering voorgegaan door twee erevicarissen van het Bisdom Gent. De kerk zat afgeladen vol. In de eucharistie werd Vindevogel vooral belicht vanuit zijn religieuze, christelijke overtuiging. Zijn geestelijk testament is een belijdenis van een diepgelovig man. Leo Vindevogels leven mag niet worden verengd tot de politieke en sociale eisen, zonder ook zijn geloofsovertuiging, die hem vooruitstuurde, te vergeten. Erevicaris Van Paepegem noemde in zijn welkomstwoord het proces-Vindevogel "geen hoogtepunt uit de geschiedenis van

EREVOORZITTER

VAN DE

VVB GUIDO MOONS

de vaderlandse rechtspraak". Hij trok daarna de vergelijking met het lijdensverhaal van Christus. Erevicaris Frans Temmerman noemde de repressie in zijn homilie een "Christen- en Vlaamshatende vloedgolf". Hij verbond het lijden van de repressieslachtoffers met de zaligspreking "zalig die lijden om de gerechtigheid". De vicaris laakte het gebrek aan christelijke naastenliefde in die tijd. Het was een tijd van onrechtvaardigheid, met overdreven straffen na een nepproces. "Elk rechtschapen mens denkt met schaamte terug aan die periode", voegde Temmerman er aan toe. (We wachten nog even tot de kardinaal de erevicaris in het openbaar bijtreedt…) Na de mis en de groet aan het graf, zakten velen af naar zaal Nova voor de academische zitting. En ook dat was een succes. Er was geen enkele stoel meer vrij. De aanwezigen hoorden hoe Professor Defoort een exposé hield over de rol van de geschiedenis in het algemeen en die van Vindevogel

BRACHT OP HET KERKHOF HULDE AAN

HET SLACHTOFFER VAN DE REPRESSIE.

DE

LEO VINDEVOGEL

PROMINENT

VVB Vorming heeft gezorgd voor een speciale en unieke dvd met het volledig verslag van de "last Night of the Proms" in Engeland. Samen hebben Vl2 en VVBJongeren met massale aanwezigheid van leeuwenvlaggen, op een toffe manier Vlaanderen mee(r) op de kaart gezet. We deden dit met alle andere Europese volkeren, die met evenveel trots en wederzijds begrip hun identiteit uitdragen.

2 nr.11 - december 2005

Deze dvd, met menu-indeling, verzamelt de reportage in een film met foto's & muziek. Voor slechts 5 euro, inclusief verzendingskosten, is dit kleinood verkrijgbaar op het secretariaat van de VVB. Wie al een exemplaar heeft besteld, krijgt dat ten laatste deze week in de bus.

De VVB mag terecht trots zijn op deze organisatie. We hebben de zaak Leo Vindevogel nog eens in de actualiteit gekregen. Met een steengoed, objectief en eerlijk artikel in Tertio én zelfs artikels in Het Nieuwsblad en in De Standaard. Dat laatste moest hem toch nog enige nazi-sympathieën aanwrijven. Maar buiten die lelijke verwijzing was zelfs dat een behoorlijk artikel. Het wordt toch tijd dat zestig jaar na datum ook de staat eens toegeeft dat Leo Vindevogel (en met hem zovele anderen) geliquideerd zijn na een nepproces. Hoe lang moet de repressie nog duren?

AANWEZIG OP DE VIERING:

SCHOONZOON.

PROMS-DVD IS ER!

in het bijzonder voor ons vandaag. Daarna sprak Guido Moons over de figuur Van Leo Vindevogel en de schande van zijn executie. De zitting eindigde met een speciaal moment voor de familie Vindevogel die een aandenken kreeg aan deze herdenking.

Tekst: Pieter Bauwens Foto's: Wevako

VINDEVOGELS

TWEE DOCHTERS EN


Binnendoor VOORMALIG VVB-VOORZITTER

OVERLEDEN

MAURITS COPPIETERS

KON LINKS NIET ECHT OVERTUIGEN

Een van de markante figuren in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging is overleden. Maurits Coppieters was 85. ‘Een minzame en edelmoedige bewoner van de linkervleugel van de Vlaamse Beweging’, noemde De Tijd hem (14 nov). Coppieters was een gedreven voorzitter van de VVB.

Op een vergadering in Brussel (1 juli 1956) pleit Coppieters voor de oprichting van een zo breed mogelijk georiënteerde raad van leiders, mensen met een groot moreel gezag. De ‘Verklaring van de Raad van de Vlaamse Volksbeweging’ (door 25 prominenten) wordt de definitieve start van de VVB, die via een Vlaams urgentieprogramma pleit voor een gewaarborgd tweetalig statuut voor Brussel, de vernederlandsing van het bedrijfsleven, het vastleggen van de taalgrens, voor culturele autonomie, voor de splitsing van het ministerie van Onderwijs en o.a. ook van radio en televisie, voor de verbetering van de taalwetgeving in bestuur, onderwijs, gerecht en leger, voor een aanpassing van de parlementaire zetelverdeling aan de bevolkingscijfers. Op 7 oktober 1956 vindt de officiële stichtingsvergadering van de VVB plaats. Maurits Coppieters wordt lid van het dagelijks bestuur, een jaar later voorzitter. De VVB telt een jaar na de stichting 1265 leden.

EXTREMISTEN Coppieters zorgt voor verruiming, haalt socialisten, liberalen en vrijzinnigen binnen in de VVB en geeft een duidelijk signaal dat de Vlaamse beweging ook sociale plichten heeft. Op 9 oktober 1960 zit hij in Mechelen het eerste algemeen congres van de VVB voor (‘Meesterschap in eigen huis’). Een paar maanden later beslist de VVB om openlijk het federalisme te propageren. Begin de jaren zestig beleeft de VVB topjaren met de marsen op Brussel. Een deel het urgentieprogramma van de VVB wordt opgenomen in het regeerakkoord van het

Foto's N-VA, Dann

Als scholier al bevriend met Cyriel Coupé (Anton Van Wilderode) wordt Coppieters historicus (later ook doctor in de rechten) en leraar in het rijksonderwijs. Hij houdt zich ver van de collaboratie, maar als flamingant pleit hij voor amnestie. Als gastspreker op allerlei Vlaamse manifestaties werkt hij zich stilaan op tot een van de bekendste voortrekkers van de naoorlogse Vlaamse Beweging. kabinet-Lefèvre-Spaak (1961-1965). Het is ook de tijd dat Wilfried Martens zeer actief lid is van het VVB-hoofdbestuur en hoofdredacteur van Doorbraak. In 1962 zijn er al 8702 leden. Maar de radicalere koers (federalisme) zorgt ervoor dat de steun vanuit de traditionele partijen toch weer vermindert. Coppieters pleit ‘tegen de CVP-opstand van de gematigden’ en voor ‘een Vlaamse opstand van de realisten’. De CVP (Jos De Saeger) hekelt ‘de federalistische extremisten’. Nieuwe kopthema’s worden de faciliteiten en de kwestie Leuven-Vlaams. In de zomer van 1963 roept Wilfried Martens in Wezembeek-Oppem ongeveer 3750 betogers op tot revolutie. In dat jaar kiest Coppieters voor de partijpolitiek in de Volksunie. De compromisbereidheid van de CVP (Hertoginnedal over taalgebruik in Brussel en de Rand, 1963), maar ook frustratie na een hem door Theo Lefèvre (CVP) niet toegekende bevordering tot directeur in een Gentse school, spelen een rol. Paul Daels wordt voor 17 jaar de nieuwe voorzitter van de VVB. Coppieters is als gemeenteraadslid, kamerlid (1965), senator en Europarlementslid zowat het uithangbord van de progressieve strekking binnen de Volksunie. Hij cirkelt rond thema’s als bevrijdingsnationalisme, politiek pluralisme, vrouwenrechten, leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking, waarmee hij – onder meer via congressen – het VU-programma verruimt. Steeds nadrukkelijker, vooral na de doorbraak van het Vlaams Blok, gaat hij zich afzetten tegen het rechtse nationalisme.

In 1989 neemt hij ontslag uit de VU, die voor hem enkel nog regeringsmacht is. ‘U maakt dezelfde fouten als de leiders van het collaborerende VNV: machtsdrang en -wellust leiden tot een eerder povere machtsuitoefening in vernederende omstandigheden, wat leidt tot plat opportunisme’, citeert De Morgen. Hier past ook de door Jef Coeck ooit geregistreerde oneliner van Coppieters: ‘Een gram macht weegt meer dan een pond hersens.'

SIENJAAL Coppieters wordt in de jaren 1980 ook actief in de vredesbeweging (als ondervoorzitter van Pax Christi) en voorzitter van het NCOS, het huidige 11-11-11. Als progressief is Coppieters wel een van de eersten om een eigen Vlaamse ontwikkelingssamenwerking te vragen. Nog een decennium later komt Coppieters nog even opvallend in het nieuws met zijn poging om de linkse krachten in Vlaanderen te bundelen. Met Norbert De Batselier (SP) neemt hij het initiatief voor Het Sienjaal (1995-1996), de aanzet tot een progressieve frontvorming en misschien zelfs één grote linkse partij. Een decennium later is alleen Spirit in de richting sp.a gestapt. Coppieters kon links niet mobiliseren voor de Vlaamse Beweging, maar evenmin voor een progressieve frontvorming. JVdC Bronnen: (De Tijd, De Standaard, De Morgen, 14 november), ontwerptekst 50 jaar VVB (publicatie volgt volgend jaar)

3 nr.11 - december 2005


Binnendoor

OVER

SCHENKINGEN, TESTAMENTEN

EN LEGATEN HOE DE VVB STEUNEN?

INFORMATIEMAP

U kunt de Vlaamse Volksbeweging steunen via een rechtstreekse gift of storting op het rekeningnummer 409-9563981-19 van VVBActie, Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Wie jaarlijks ten minste dertig euro steunt, bovenop de lidmaatschapsbijdrage, krijgt een fiscaal attest toegestuurd. U kan ook aansluiten bij de Vrienden van de Vlaamse Onafhankelijkheid. Daartoe geeft u uw bank een maandelijkse opdracht.

Het erfrecht heeft (mede dank zij inspanningen van de Vlaamse regering) de afgelopen jaren heel wat wijzigingen ondergaan. Daarom heeft de VVB een Informatiemap over het opstellen van testamenten en legaten opgesteld. In die map vind je niet alleen informatie over het opstellen van testamenten en het maken van legaten, maar worden ook enkele vrijblijvende suggesties uit de doeken gedaan over hoe je het werk van de VVB kan steunen via een testament.

LEGAAT Zonder andere eventuele begunstigden ook maar enig nadeel te berokkenen, kunnen sympathisanten de VVB ook steunen via een legaat. Dergelijk legaat is een perfect legale manier om vzw’s een duwtje in de rug te geven. Praktisch gezien volstaat een eenvoudige vermelding in het testament. In het verleden kwam het al eens voor dat de VVB als erfgenaam in een testament werd opgenomen. Op die manier wensten de betrokkenen met (een deel van) hun nalatenschap een bewuste keuze te maken ten bate van Vlaanderen en konden ze hun inzet ook na hun overlijden voortzetten. Dat kan overigens perfect zonder je andere erfgenamen ook maar enig nadeel te berokkenen.

VVB

MAAKT

VLAAMSE

Als de VVB een erfenis krijgt, geniet ze van een verlaagd successierechtentarief van 8,8 %. Zo kan je ervoor zorgen dat én de overheid minder erfenisrechten int, én je erfgenamen via een zogenaamd duo-legaat bovendien toch evenveel of zelfs meer erven dan bij een normale erfenis. Ten slotte – niet onbelangrijk – help je Vlaanderen een stuk(je) op weg naar autonomie.

PRAKTISCH Interesse voor de informatiemap? Neem contact met het secretariaat. Telefoneer, schrijf, fax of e-post, ter attentie van Steven Vergauwen. Alle adresgegevens van de VVB vind je op pagina 8 in de colofon.

SCHOLIEREN

WEGWIJS IN "DAT MOEILIJKE Naar aanleiding van 175 jaar België/25 jaar federalisme heeft de Vlaamse Volksbeweging alle middelbare scholen in Vlaanderen de brochure "Dat toch zo moeilijke België" van Marc Platel cadeau gedaan. Een initiatief dat niet zonder respons bleef want al heel wat leerkrachten bestelden bijkomende brochures om in de klas te gebruiken. Het is zelfs wachten op een tweede druk om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Is het aangewezen na 175 jaar binnen de huidige Europese integratiebeweging een nieuwe secessie te overwegen of zou het voortbestaan van België toch nog een belangrijke meerwaarde inhouden? Deze vraag wil de VVB graag onder de aandacht

4 nr.11 - december 2005

BELGIË"

brengen van de leerlingen, vooral ter aanvulling van de vakken Nederlands, geschiedenis en mavo in de derde graad. Met de brochure, uitgegeven door de Vereniging Vlaamse Leerkrachten, als vertrekpunt bood de VVB de scholen aan een lezing te verzorgen, in dialoog te gaan met leerlingen en leerkrachten of een open debat aan te bieden samen met een vertegenwoordiger van B+. De brochures "Dat toch zo moeilijke België" (32 blz.) kunnen nog steeds telefonisch, schriftelijk of via e-post worden besteld op het VVB-secretariaat. De vergoeding bedraagt 3 euro per brochure + verzendingskosten. Levering gebeurt begin 2006.

VVB ving r e w n e d e l Wervers aantal leden Secretariaat (Berchem) 90 Albert Leenaerts (Schoten) 24 Lode Verstrepen (Willebroek) 20 Achiel Luyten (Westerlo) 19 Mark Gabriëls (Dilbeek), Luc Verstraete (Rumbeke) 17 David Vits (Laken) 16 Johan Laeremans (Grimbergen) 14 Frank Vanderwaeren (Grobbendonk), Servaas De Vylder (Ekeren) 12 Paul Vanstappen (Edegem) 11 Patrick Deboever (Denderleeuw), Jan Destrijcker (Itterbeek) 9 Herman E. Mertens (Mechelen), Jan sr Van Esbroeck (Kalmthout), Hans Verhasselt (Merchtem) 8 David Vits (Wemmel), Cindy Vanderstraeten (Merchtem) 7 Rik Desmet (Wilrijk), Chris Corbeels (Asse) 6 Dirk Ruebens (Sint-Amandsberg), Joris De Kerpel (Zwalm) 5 Jaak Neirynck (Mariakerke), Jaak De Muynck (Eeklo), Matthias Diependaele (Zottegem), Lode Van Dessel (Nijlen), Herman Van Bever (Nieuwerkerken) 4 Ruben Willems (Aarschot), Jan Baert (Zaffelare), Jan jr Van Esbroek (Kalmthout) 3 Herman De Mulder (Gent), Renaat De Cuyper (Ranst), Lieve Van den Berghe (Vorselaar), JeanPierre Dewijngaert (Bellegem), Theo Vranken (Maasmechelen), Bert Dekeyzer (Izegem), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Lieven Asselman (Wemmel), Alexander Deene (Zomergem), Rita Ceulemans (Aartselaar), Guido Dumont (Mere), Walter Winnock (Veurne), Luk Dekeyser (Bazel), Helmar Pelfrene (Kontich), Sabine Deschryver (Veurne), Hilde Van Echelpoel (Mechelen) 2 Robert Baeyens (Ottergem), Renaat Van Beeck (Berchem), Mieke Delanghe (Gent), Julius Persyn (Beigem), Dirk Laeremans (DUBLIN 18), Kris Vergult (St-Niklaas), Guy Nuyts (Wijnegem), Alexander Deheusch (Niel), Flor Van Reeth (Niel), Jef Eggermont (Lier), Karl Geens (Rijkevorsel), Wouter Robberechts (Merchtem), Pieter Bauwens (Hofstade), Edouard Heineman (Bonheiden), Erik Van Crombrugge (Merchtem), Patrick Crabbe (Gits), Tomas Verachtert (Brasschaat), Björn Roose (Ichtegem), Karel Van Canegem (Geel), Oscar Colle (Gent), Willy De Meyer (Zomergem), Norbert Danhieux (Onze Lieve Vrouw Lomb), Peter Logghe (Roeselare), Jozef Cochez (Opwijk), Jeanne Rombouts (Turnhout), Erik Cloodts (‘S Gravenwezel), Guido Vanluffelen (Turnhout), Johan De Brabanter (Herentals), Luk Lemmens (Wilrijk), Frederik Pieters (Brasschaat), Sigrid Cauwenbergh (Mechelen), Rita De Bont (Mortsel), Ivo Coninx (Genk), Erik D’havé (Waarschoot) 1 Totaal 425


Binnendoor

EROP

UIT...

ANTWERPEN Wie Vlaanderen mint, zingt! (9 december, 20 uur, VVB Rijkevorsel) Vlaamse zangavond met volkszanger Staf Deneef. Oud Klooster - Grote zaal, Molenstraat 7 (naast het gemeentehuis), 2310 Rijkevorsel Info: Karl Geens 0473 80 56 98 Meer info op http://rijkevorsel.vvb.org. Brusseldag (17 december, 9.30 uur, VVB Mortsel-Boechout) Bijwonen van Staten-Generaal van OVV in De Schelp van het Vlaams Parlement in Brussel. Na de middag bezoek aan het federaal parlement in het gezelschap van Koen t’Sijen (Spirit). Vlaams Parlement, Hertogstraat, 1000 Brussel. Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47 Kerstconcert. (18 december, 15 uur, VVB Antwerpen Noord) Gemengd koor Alauda (Ekeren) met o.a. werk uit de Missa Dies Sanctificatus van Palestrina, uit de Messias van Händel, uit het Weihnachtsoratorium van Bach. Met Griet De Volder, sopraan, Noëlle Schepens, alt, Masako Honda aan het orgel. Johan Van Bouwelen, algemene leiding. Kaarten aan de ingang: € 15,00. Sint-Antoniuskerk, 2930 Brasschaat Info: Servaas De Vylder 03 541 20 88

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Vreemde stemmen over het Belgisch model. (29 november, 20 uur, eLandnet, Masereelfonds, Koerdisch Instituut) Panelgesprek met Avni Islamaj (Kosovo), Guido Deschrijver (Guatemalacomité), Derwich Ferho (Koerdisch Instituut) en Najarr Maha (Palestina) over de gelijkenissen, verschillen, pluspunten en tegenstrijdigheden tussen het Belgisch compromismodel en de situatie in hun land van herkomst, waar ook meerdere naties samenleven in één staat. Toegangsprijs: 4 euro/5 euro. JINT - Internationaal Jeugdcentrum, Grétrystraat 26, 1000 Brussel Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23 Meer info op http://www.eLandnet.org. 'De waarheid omtrent Sinterklaas. Ontstaan en evolutie van de legenden en gebruiken' (30 november, 20.30 uur, VVB Brussel West) Sinterklaas is een veelbesproken en alom geroemd heilig man. Hij doet menig kind watertanden naar de geschenkjes en volwassene hunkeren naar de kindertijd. Maar wat is de waarheid achter deze fantastische figuur? Lieven Dehandschutter vertelt ons alles over het ontstaan en evolutie van de legenden en gebruiken omtrent Sinterklaas. Toegangsprijs: 1 euro (leden) – 2 euro (nietleden). GC De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht (metro Sint-Guido) Info: Willy Vanderveken 02 524 28 27 Meer info op http://brussel.vvb.org. China vandaag (1 december, 20 uur, VVB Grimbergen) Ondanks de mondialisering van onze wereld blijft China voor velen een grote onbekende. Dirk Laeremans uit Grimbergen reist voor zijn werk regelmatig naar China en komt een beeld ophangen van dit immense land in volle expansie. CC Strombeek-Bever, Gemeenteplein, 1853 Grimbergen Info: Johan Laeremans, 02 269 48 84.

LIMBURG Boerenkrijgherdenking met zangavond. (2 december, 19.30 uur, VVB Hasselt) Korte plechtigheid aan het Boerenkrijgmonument aan het Leopoldplein in Hasselt. Vanaf 20 uur zangavond met muzikale omlijsting in het ontmoetingscentrum Heilig-Kruis. Toegangsprijs: 3 euro, liedbundel inbegrepen. O.C. Heilig-Kruis, Kruisherenlaan 29, 3500 Hasselt Info: Walter Winkeler 011 72 03 30

OOST-VLAANDEREN Amedee Verbruggen, kasseilegger van de Vlaamse Beweging. (27 november 9 uur, VK Amedee Verbruggen) Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn overlijden herdenking met tentoonstelling, bloemenhulde, verzoeningsmis, academische zitting en vriendenmaal. Uitgebreide info bij VOS-Kruibeke. Kasteel Wissekerke, 9150 Kruibeke. Info: Guido Stevens 03 772 46 00

Kaas- en wijnavond. (2 december 19.30uur, VVB Zottegem) Voor "Kaas met brood naar hartelust + 1 glas wijn" betaalt u 10 euro. Kinderen tot twaalf jaar betalen 2,50 euro. Gelieve op voorhand uw kaarten te bestellen. Parochiaal Centrum Bevegem, Heilig Hartplein, 9820 Zottegem (Bevegem) Info: Joris De Kerpel 0474 277 048 Sinterklaasfeest. (3 december 14 uur, VKK Sluizeken-Muide, Gent-Cultuur) Kring Heilig Kerst, Sint- Salvatorstraat 38, 9000 Gent Info: Huguette De Bleecker-Ingelaere 09 225 64 87

WEST-VLAANDEREN Wat vliegt er boven ons hoofd? (2 december 20 uur, VVB Oostkust) Infoavond door Herman De Mulder, chef-luchtverkeersleider Belgocontrol in Zaventem. Leden VVB en DF betalen 2 euro, niet-leden 3 euro De Kotee Jardin, Langestraat 43, 8370 Blankenberge De F. en het Kindeke. (11 december 15 uur, VVB Veurne-Westkust) Oswald Maes vertelt over Felix Timmermans. Vertelnamiddag met "e druppel en e koekestute". Mariaheem, Wulveringemstraat 20A, 8630 Veurne Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00

VLAANDEREN

IN DE WERELD,

DE WERELD IN

VLAANDEREN

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) organiseert Staten-Generaal op zaterdag 17 december 2005 om 9.30 uur in De Schelp van het Vlaams Parlement, Hertogstraat 2 in 1000 Brussel. Op het programma staan twee thema’s over de relatie tussen Vlaanderen en (mensen uit) het buitenland. Het eerste luik, Vlaanderen in de wereld, belicht de rol die Vlaanderen moet spelen in het buitenland. Onder anderen Dirk Rochtus komt namens minister Bourgeois toelichting geven. De wereld in Vlaanderen slaat op de allochtonen in Vlaanderen, ook wel eens Nieuwe Vlamingen genoemd. Wat zijn hun mogelijkheden om zich in de Vlaamse maatschappij te integreren? Welke zijn de voornaamste problemen? Het derde thema wordt opgehangen aan de politieke actualiteit en zal dus pas op een latere datum worden bepaald. Rik Van Cauwelaert houdt alvast de jongste ontwikkelingen in de gaten. Het geheel wordt met een vrolijke noot en een kwinkslag aan elkaar gepraat door de man met honderden stemmen, Dirk Denoyelle. Het aantal plaatsen in De Schelp is beperkt. Wie er wil bij zijn, kan nu al inschrijven via secretariaat@ovv.be of op nummer 03 320 06 31.

WIL

JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER

WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Het januarinummer van Doorbraak is klaar op 7 december. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 29 november! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.11 - december 2005


diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL

Indoor Karting Antwerpen Noorderlaan 95 a, 2030 Antwerpen. tel 03/541.43.43. fax 03/541.05.25. info@indoorkartingantwerpen.be www.indoorkartingantwerpen.be Volwassenen & kinderen • Verenigingen • Bedrijven Personeelsfeesten • Teambuilding • Vergaderzalen • Geschenkencheques

Van maandag tot vrijdag: 14.00 tot 24.00 uur. Zaterdag en zondag: 11.00 tot 24.00 uur.

8 nr.11 - december 2005

Tel.: 09/227.80.90

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Marc Van de Woestyne Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld (25 euro) of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

2005_12_binnendoor  
2005_12_binnendoor  

Het werkgelegenheidsbeleid kan misschien juist wel worden gesplitst, zolang er natuurlijk niet aan de financiering van de werkloosheid wordt...

Advertisement