Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

NIET STAATS-HER-VORMEN, WEL STAATS-VORMEN 2 OKTOBER: Voor de meeste mensen zit de vakantie erop. De start van het parlementaire werkjaar, zowel op Vlaams als op federaal niveau, laat nog even op zich wachten. Eén ding staat nu al vast: eenmaal andermaal zal de Vlaamse beweging op dat moment bijzonder waakzaam moeten zijn. Dit wil niet zeggen dat al bij voorbaat met scherp moet worden geschoten op de nieuwe Vlaamse regering. Neen, ze mag en moet enkel worden beoordeeld op haar daden. Anderzijds is het niet meer dan normaal dat er bij vele Vlaamse bewegers een gezonde dosis scepsis aanwezig is. Bijvoorbeeld tegenover de uitspraak van de nieuwe Vlaamse beleidsploeg dat de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ‘onverwijld’ moet worden gesplitst. Getuigt het van kwade trouw dat nogal wat mensen ervan overtuigd zijn dat men op federaal, Belgisch niveau het woordje ‘onverwijld’ anders interpreteert dan men dat bij de Vlaamse regering doet ? Neen toch? Dat is gewoon wakker zijn... In ieder geval hoopt men bij de VVB dat alle Vlaamse politici, zowel op federaal als op Vlaams niveau, hun interpretatie richten op de betekenis die Van Dales woordenboek er aan geeft: ‘niet uitgesteld, dadelijk plaatshebbend’. Vlaamse bewegers verwachten ook dat er een trendbreuk komt in de manier waarop Vlaanderen zich in het buitenland gaat profileren. De jongste jaren werd er een erg duidelijke Belgische recuperatiepolitiek gevoerd, met Michel op kop, die het Vlaamse buitenlands beleid in de hoek zette. Voorts blijft het voor alle actievelingen in de Vlaamse beweging klaar dat elke verdere uitbreiding van Vlaamse autonomie een deelstap is naar de uiteindelijke Vlaamse staatsvorming. Uiteindelijk is het zoals Marc Platel in de slotzinnen van zijn jongste boek (Communautaire geschiedenis van België van 1830 tot vandaag) schrijft: ‘Het Belgische systeem blijft tot vandaag bezig met ‘staats-her-vorming’. Van staats-vorming is nog altijd geen sprake.’ Platel raakt hier de kern van ons Vlaams bewegen. Laat die gedachte de brug zijn die de IJzerwake verbindt met de IJzerbedevaart. En, hopelijk binnen afzienbare tijd, leidt tot een gezamenlijk en eendrachtig streven naar een volledige en totale Vlaamse autonomie ! Guido Moons, algemeen voorzitter VVB

EEN CAMPAGNESTAAR T Het jaar is gekanteld. Aan de meet worden de prijzen verdeeld. Doe NU mee aan de grote zoektocht naar mensen met een Vlaams kleurtje. Werf nieuwe leden voor het zakgeld op is!

SPRING OP DE VLAAMSE TREIN! DOE MEE AAN VVB- LEDENCAMPAGNE 2004 !!! WINST VOOR VVB = WINST VOOR UW AFDELING = WINST VOOR VLAANDEREN!

VVB- RIJSELDAG De VVB trekt de grens over. Op 2 oktober kunt u mee voor een uitgebreid ochtenden namiddagprogramma met geleide wandelingen die het Vlaams karakter van Rijsel (Frans-Vlaamse hoofdplaats) beklemtonen. Samenkomst: Taverne Flamande, Stationsplein. Lees blz. 3.

E-ADRESSEN

GEVRAAGD!

Wie de VVB ook maar een beetje kent, weet dat wij ook op technologisch vlak steeds bij de top van het verenigingsleven trachten te zijn. Vandaar deze oproep om jullie epost-adres te bezorgen aan het nationaal secretariaat van de VVB. Naast een aantal nadelen (sommige mensen vinden er een waar genoegen in om je te overspoelen met de meest nutteloze informatie) biedt e-post een aantal immens grote voordelen. Het communicatiemiddel bespaart u en uw secretariaat kosten- en tijd. Via ons VVB-intranet kunnen we honderden of zelfs duizenden mensen in één beweging bereiken en veel sneller op de bal spelen. Laat ons dan ook, voor zover je het nog niet zou gedaan hebben, zo snel mogelijk weten hoe we je elektronisch kunnen bereiken. Stuur een berichtje naar secretariaat@vvb.org met de vermelding: Actie e-post.

Zaterdag 7 oktober

Algemene Raad VERKIEZINGEN NIEUW VVB-BESTUUR Kandidaturen uiterlijk op 15 september op secretariaat (Info: julinummer Binnendoor of 03 366 18 50)

1 nr.8 - augustus 2004


Binnendoor 11

JULI

2004: VLOTTE

SAMENWERKING MET

“DE GULDEN ONTSPORING”

VVB-Sporenviering in nieuwe vorm Naast de talrijke elfjulivieringen die overal ten lande door of in samenwerking met de lokale VVB-afdelingen werden georganiseerd, vond ook dit jaar de nationale VVBSporenviering plaats. Plaats van het gebeuren was ook dit keer weer onze hoofdstad Brussel. Het geheel werd wel in een geheel nieuw kleedje gestoken. In die zin dat we voor de eerste keer samenwerkten met het officiële comité, de “Gulden Ontsporing”. Aanvankelijk deed dit bij velen de wenkbrauwen fronsen. Het officieel comité wordt weliswaar geleid door de overtuigde Vlaming en duivel-doet-al Jari Demeulemeester, maar munt niet echt uit in het innemen van Vlaams-radicale standpunten. Anderzijds werden de VVB-vieringen van de jongste jaren onder invloed van een aantal factoren door dat comité meestal argwanend bekeken. Wederzijdse argwaan dus… Waarom werd er de stap tot samenwerking dan toch gezet? Hiervoor kunnen verschillende redenen worden opgegeven. Vooreerst kon de VVB op deze manier genieten van de naambekendheid en de infrastructuur van het officiële comité.

VIVE

LE

Bovendien bood deze samenwerking ons ook de gelegenheid om eens een brug slaan naar de (nog?) niet overtuigden. Voorts was het Sint-Kathelijneplein ook niet meer de meest geschikte locatie om een Vlaamse viering te organiseren. Ten slotte werd het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die bereid waren om hun feestdag op te offeren voor al die taken die een zelfstandige viering met zich meebrengt. De opbouw en afbraak van de feesttent, het bemannen van de bartoog, het verdelen van propagandamateriaal enzomeer.

RESULTAAT Het resultaat van de samenwerking mocht echter gezien worden: strategisch opgesteld op het Spanjaardplein zorgden we er immers van in de namiddag voor dat de omgeving van de Grote Markt zwart en geel zag van de vlagjes en ballonnetjes. Binnen- en buitenlanders, radicalen en minder radicalen: we bereikten ze allemaal op een simpele, efficiënte en sympathieke manier. Na de symboliekactie volgde dan nog een debat in het auditorium van de EHSAL over de toekomstige splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde met Eric Van

BRUSSEL

KREEG (EVEN) EEN

VLAAMSER

KLEURTJE.

Rompuy, David Vits, moderator Bruno Huygebaert en nationaal penningmeester Jan Jambon. Veel aanwezigen volgden nadien nog het schitterende optreden van onder meer Boudewijn De Groot op de Grote Markt. Op naar 2005!

TOUR !

We vragen het ons af of hij het zelf beseft, maar met zijn bestelling van 30 000 Waalse haantjes legde de Waalse minister-president Van Cauwenberghe nogmaals de vinger op de wonde: binnen België leven twee totaal verschillende volkeren die meer en meer uit elkaar groeien. De spreuk Wallonie, terre d’acceuil mag overigens ook naar de prullenbak worden verwezen. De Waalse overheid liet immers zeer snel weten dat Wallonië ‘verboden terrein’ zou zijn voor alle onverlaten die het zouden wagen om met een leeuwenvlag het Waalse territorium te ontsieren. Als blijk van gastvrijheid kan dat tellen... Wie er vanuit ging dat men binnen de brede Vlaamse Beweging niet kan samenwerken, is er overigens ook aan voor de moeite. De VVB en Vlaanderen Vlagt (Vl2) bewezen immers dat, tot spijt van wie het benijdt, organisatie-overschrijdende samenwerking wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. En dit op diverse vlakken. Inzake locatie nam Vl2 bijvoorbeeld Sint-Genesius-Rode en de aankomst voor haar rekening en stonden de VVB’ers op een aantal andere cruciale locaties opgesteld. Ook op het terrein werd

2 nr.8 - augustus 2004

VRIENDELIJK VLAANDEREN

HEET DE

RONDE-KARAVAAN

WELKOM.

samengewerkt. Bij de tussensprint in Meerbeke gingen onze Meetjeslanders bijv. op pad om de vlaggen van de Vl2’ers aan de man te brengen. De in Dworp opgestelde ballon van onze kompanen van Vl2 was overigens zeer goed opgesteld. Hij was dan ook al van mijlenver te zien en lokte dan ook de nodige (pers-)belangstelling uit. In onze poging om van de doortocht van de Ronde een soort mini-Ronde van Vlaanderen te maken, hebben we overigens maar één cruciale fout gemaakt : we hadden nooit verwacht dat de doortocht zo’n volksverhuizing

op de been zou brengen. Wielerminnend Vlaanderen echter kennend, hadden we beter moeten weten. Een aantal groepen konden niet onmiddellijk de hen voorziene plaatsen innemen (o.a. de groep rond de stafmedewerkers Steven en Jo raakte niet meer op de Bruine Put). Gelukkig waren er nog de ‘mannen van Lee’ om de geslagen bres te dichten. In Geraardsbergen verzamelde zich zo’n mensenmassa dat, ondanks de inspanningen van een paar West-Vlamingen en de door Filip D’Hose aangevoerde lokale troepen, het vaak leek dat er nauwelijks of zelfs helemaal geen leeuwenvlaggen te bespeuren waren. In ieder geval: het zal ons echter nooit meer overkomen. Beloofd! Rest ons nog enkel al die vrijwilligers te danken die spontaan bereid waren om mee te helpen aan het welslagen van deze bevlaggingsactie. Ik denk hierbij aan de mensen van Vl2 en onze afdelingen uit het Meetjesland, uit Mortsel, Geraardsbergen, Aalst, Gent, Ardooie, Lede, Dilbeek, Zottegem,... en de zovele anderen. Sommigen hadden er zelfs een vakantie voor over. Waarvan acte. We zullen het niet vergeten.


Binnendoor

GORDEL 5

FIETSEN

SEPTEMBER

OM TE SPLITSEN

Wie het Vlaams karakter van deze wondermooie streek rond onze hoofdstad wil benadrukken, kan dit op verschillende manieren. Vooreerst zijn er natuurlijk de sportievelingen die enkel met een sportieve prestatie willen aantonen dat dit gebied Vlaams is. Wie echter iets meer wil doen, kan natuurlijk ook meehelpen aan de aloude VVB-symboliekactie door Vlaamse leeuwenklevertjes aan te bieden aan de Gordelaars. Zoals steeds start de bedeling rond 8u. en zijn we actief in de belangrijkste Gordelcentra. Wie wil meewerken neemt best contact op met volgende personen: Dilbeek: Roger Vandendriessche (0477 234 257) aan de eetstand van de Marnixring en sponsorboog CC Westrand.

EEN

UNIEK INITIATIEF VAN

2004 Provincie West-Vlaanderen. Zaventem: Flor Van Reeth (0486 078 379) aan de sponsorboog, achterzijde van de kerk. Provincie Antwerpen. St.-Genesius-Rode: Stijn Debruyne (0497 712 502), aan de kerk in de Dorpsstraat. Provincie Brabant en Limburg. Overijse: David Boogaerts (0478 285 391), aan de start van de 100 km. fietsen. Provincie Oost-Vlaanderen. Iedereen is natuurlijk vrij om te gaan en staan waar hij of zij het wil. Maar zoals steeds: alle helpende handen worden ten zeerste gewaardeerd.

SPLITSING Dit jaar is er trouwens nog iets speciaals te doen waarvoor we hier toch een warme oproep willen lanceren. Op initiatief van de “opstandige” burgemeesters start om 9u. aan de kerk van St.-Genesius-Rode een fietstocht naar Dilbeek. Onder het motto ‘Splits Brussel-Halle-Vilvoorde’ (er worden speciale t-truitjes voorzien) kunnen we zo, voor de start van het nieuwe parlementaire werkjaar, de eis voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel nog eens extra in de verf zetten.

De goede intenties van het Vlaamse regeerakkoord moeten immers nog in harde daden worden omgezet. De Gordel is dan ook het uitgelezen moment om de politici eraan te herinneren dat ze woord moeten houden en dat de Vlaamse bevolking de zaak zeer waakzaam opvolgt. Iedereen is welkom. Voor de afstand hoef je het alvast niet te laten: Rode is amper 25 km van Dilbeek verwijderd. Als je trouwens over een goede conditie beschikt en je wil je die dag eens echt sportief én Vlaams uit de bol gaan, kan je misschien volgende combinatie overwegen: je fietst mee van Rode naar Dilbeek; in Dilbeek help je met de uitdeling van de klevertjes; van Dilbeek trek je vervolgens naar de andere Gordelpunten om ook daar nog eens een handje toe te steken en ten slotte kom je, heel moe maar tevreden, in de loop van de avond weer in Rode aan. Wie dit doet kan alvast rekenen op een massagebeurt door een van onze vele stafmedewerkers…

VVB-NATIONAAL

RIJSELDAG 2004

Op 2 oktober aanstaande organiseert de Vlaamse Volksbeweging haar al eerder aangekondigde Rijseldag. Het is de eerste keer dat de VVB zich aan dergelijk buitenlands avontuur waagt. VVB-Nationaal zet dan ook alle zeilen bij. Om het evenement voor herhaling vatbaar te maken, moet er veel volk zijn. We rekenen er dan ook op dat alle VVB’ers én hun afdelingen hun best zullen doen om aanwezig te zijn. VVB Nationaal zal op ruime schaal propaganda voeren. De bij deze Doorbraak gevoegde folder werd en wordt ook massaal verspreid op de IJzerwake en de IJzerbedevaart. Rijsel is erg makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Bij voldoende belangstelling kunnen afdelingen – al dan niet samen met collega’s uit andere gemeenten – een bus inleggen. Zodra het secretariaat daar-

RIJSEL

VOOR

VLAMINGEN:

EEN PRACHTIGE STAD, EEN GEZELLIGE UITSTAP.

van op de hoogte is, wordt dergelijk initiatief via intranet en via onze webstek aangekondigd.

aangename dag te beleven. Een uitstekend promotiemiddel dus voor uw afdeling, en voor de VVB in het algemeen.

Nog een paar redenen om aanwezig te zijn: de Rijseldag kan een uitstekende gelegenheid zijn om de band met andere VVB’ers uit uw buurt wat aan te trekken. De trip naar Rijsel kan even goed een aangename gezinsuitstap zijn, waarop u familie of kennissen uitnodigt om samen met de VVB een

Wie meewil, reageert best snel, want het aantal gidsbeurten en het aantal deelnemers per gids is beperkt. Meer info en inschrijven: www.vvb.org of telefonisch op het secretariaat van de VVB, 03 366 18 50.

3 nr.8 - augustus 2004


Binnendoor gebeuren de oproepen en meldingen steeds in twee talen. De directie van de Makro is misschien wel benieuwd naar uw reactie. Makro Machelen, Woluwelaan 11, 1830 Machelen (tel. 02 755 10 00, fax: 02 755 10 10).

NEDERLANDSLANDSTAAL Sluipende verengelsing van ons taallandschap, voortdurende pogingen van Franstaligen om ook in Vlaanderen het bestaan een beetje Frans te kleuren... In onze postmoderne tijd moet je een beetje een zonderling zijn om in die materie tegenstroom te willen roeien. De VVB doet het nochtans met plezier. Briefschrijfacties en "plezant-kritische" telefoontjes leveren nochtans mooi resultaat op. Probeer het ook. Signaleer uw ergernis aan of reageer mee (altijd op een kordate, maar correcte manier!) met Nederlands Landstaal. In deze rubriek voortaan ook ander taalnieuws.

FRANSTALIGE MUG Het gemeentebestuur van het VlaamsBrabantse Herne vroeg een dringend onderhoud met de Vlaams minister van Volksgezondheid Inge Vervotte (CD&V) en de directie van het Algemeen Ziekenhuis van Halle. Herne wil op korte termijn een beroep kunnen doen op de diensten van een Nederlandstalige MUG. Zoniet, volgen er acties. Vorige maand nog overleed een vrouw aan een hersenbloeding, nadat de MUG van Tubize (Tubeke) bijna veertig

ZWITSERLAND

De Briefschrijfactie

Je zou het niet onmiddellijk van een meertalig land verwachten, maar in de Zwitserse ambassade in Brussel hebben ze ook ontzettend last met het Nederlands. Wie belt, komt terecht in een automatisch kiessysteem. Je mag een taal kiezen 'om verder te gaan', maar die mededelingen komen er enkel in het Duits, Frans en Engels. Wie nog even wacht krijgt dan de telefonist aan de lijn, die wel Nederlands kent. Op de vraag of dit systeem niet kan aangepast worden, antwoordde men ontwijkend. Met een klein klachtje kunt u terecht op het nummer 02 285 43 50.

MEXX De kledingketen Mexx laat zich geregeld opmerken door Engelstalige reclame. Enkele weken terug zagen we op de bushokjes de slagzin 'One kiss and he was mine' of iets in die zin. In Mexx-winkels en op hun artikelkaartjes staan de aanduidingen in het Engels. Het zal vast geen verwondering wekken dat ook op hun webstek alles in het Engels is. Nochtans is dit een van oorsprong Nederlandse bedrijf. Laat weten dat jij, je mama en je oma dat niet leuk vinden: Mexx PB 076-077 Atomium Square F035 1020 Laken (of tel. 02 478 30 80, fax 02 479 28 44, berichtje naar www.mexx.com

MAKRO MACHELEN Diverse bronnen melden flagrante taalovertredingen bij de vestiging van Makro in Machelen. In dit eentalig Vlaams gebied worden tweetalige opschriften gebruikt en

4 nr.8 - augustus 2004

minuten nodig had om haar adres in SintPieters-Kapelle te vinden. De routeplanner op internet leert ons dat Tubeke anderhalve kilometer dichter ligt dan Halle. Wat schiet je daarmee op als Franstaligen ruim het dubbele van de normale tijd nodig hebben om ter plekke te geraken? Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) klaagt dat deze situatie al twintig jaar aansleept en eist dringend een oplossing, onder meer van de federale minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS). Herne zal zich beraden over eventuele acties als er tegen nieuwjaar geen oplossing uit de bus komt.

VLEESCH NOCH FISCH Het Ampzing Genootschap uit Haarlem, genoemd naar de zeventiende-eeuwse Haarlemse purist en predikant Samuel Ampzing, bracht onlangs het Vleesch noch fish woordenboek uit. Het boek bevat honderden grappige alternatieven voor Engelse leenwoorden. Uitgebreide informatie over het boek is te vinden op de website van het Ampzing Genootschap: http://www.onzetaal.nl/tp/?tp=2475. Vleesch noch fish woordenboek kost e 17,95 (met cd) of e 16,95 (zonder cd).

Het is te koop in sommige boekhandels. Het kan ook besteld worden bij het secretariaat van het genootschap: tel. 02 35273786, vleeschnochfish@hetnet.nl

ONZE TAAL Taalminnaars die het nog niet zouden weten kunnen voor allerlei interessante taalinfo (taaladvies, taalnieuws, boeken ...) terecht op de boeiende webstek van Onze Taal (www.onzetaal.nl). De webstek is een werkstuk van de vereniging Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) is een vereniging voor taalliefhebbers. Het tijdschrift Onze Taal bericht deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal. KA en JVdC Tips voor en info over onze taalstrijd: contacteer Nederlands Landstaal: Mieke Delanghe (09 225 16 00 en nederlandstaal@vvb.org of Karel Adams (karel.adams@vvb.org)

VVB ving ledenwer aantalleden (Berchem) 68 Achiel Luyten (Westerlo) 16 Wim Sohier (Veurne) 11 Johan Laeremans (Grimbergen) 9 Tomas Verachtert (Brasschaat), Frans Van Haesendonck (Zoersel) 7 Louis Hermans (Lanaken), Patrick Crabbe (Gits), David Vits (Etterbeek 6 Luc Verstraete (Rumbeke), Mark Gabriëls (Dilbeek), Albert Leenaerts (Schoten) 5 Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Matthias Diependaele (Zottegem), Karl Geens (Rijkevorsel) 4 Leen Feremans (Deurne), Jan Deman (Torhout), Jurgen Thiebaut (Lennik), Emiel Daneels (St-Job-In-’t Goor) 3 Jef Eggermont (Lier), Jeanne Rombouts (Turnhout), Luc Van den Weygaert (Hove), Lode Van Dessel (Nijlen), Rita De Bont (Mortsel), Herman Van Bever (Nieuwerkerken), Jo Van Bever (Wetteren), Willy De Meyer (Zomergem) 2 Karl Drabbe (Berchem), Els Decoster (Antwerpen), Servaas De Vylder (Ekeren), Renaat Van Beeck (Berchem), Jan Jambon (Brasschaat), Herman Keersmaekers (Boechout), Walter Winnock (Veurne), Jan sr Van Esbroeck (Kalmthout), Ivo Herten (Strombeek-Bever), Bart Borloo (Okegem), Jaak Neirynck (Mariakerke), Leopold Schaumont (Mariakerke), Frans Goris (St-JobIn-’t Goor), Jan Dendooven (Oostkamp), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Bernard Vermeersch (Brugge), José Gerniers (Lovendegem), Mark Allard (Aartselaar), Mark Van Dromme (Duffel), Joris De Kerpel (Zwalm), Marc Verschelde (Zottegem), Dirk Moens (Hamme) Totaal 213


Binnendoor

EROP

UIT...

NATIONAAL De Gordel (05-09-2004) - Splits Brussel-Halle-Vilvoorde Wandelingen, fietstochten (allerlei afstanden), muziek en animatie en actie in het kader van het behoud van het Vlaams karakter van de rand rond Brussel. In het bijzonder: fietstocht Splitsing Brussel-Halle Vilvoorde Kerk Sint-Genesius Rode 9 uur Info: Secretariaat 03 366 18 50 of secretariaat@vvb.org VVB-Rijseldag. (02-10-2004 09:00 VVB Nationaal) Ochtend- en namiddagprogramma met geleide wandelingen die het Vlaams karakter van Rijsel (Frans-Vlaamse hoofdplaats) beklemtonen. Taverne Flamande Stationsplein, RIJSEL Info: Secretariaat 03 366 18 50 of secretariaat@vvb.org Hoeveweekend. Zo was het vroeger: landelijk leven in Vlaanderen (25 en 2609-2004 Davidsfonds) Na de abdijen, begijnhoven, burchten en belforten/stadhuizen dit jaar historische landbouwbedrijven in de schijnwerpers. Vlaanderen op z’n mooist. 34 plaatsen in 27 verschillende Vlaamse gemeenten Deelnemingspakket e 16,5, inbegrepen boek; toegangsbewijs één hoeve e 5. Inschrijven tot 10 september. Meer info: www.davidsfonds.be/hoeveweekend en Secretariaat Davidsfonds (016 310 600, fax 016 310 608)

ANTWERPEN Voeren. (08-09-2004 20:00 VK Turnhout) Gespreksavond met Huub Broers, burgemeester van Voeren Toegang gratis. CC De Warande (Keldercafé) Warandestraat, 2300 Turnhout Info: Klara Hertogs 014/72 45 79 Autopoets (11-09-2004 09:00 VVB Neteland) Carwash ten voordele van Vlaamse Drumband Kempenland. Vrije gift. Kempenland Herenthoutsesteenweg52, 2560 Nijlen Info: Bert Van Dessel 3 411 04 50 Waarheen met de nieuwe Vlaamse regering? (24-09-2004 20:00 VVB HEKLA) Politiek debat met Vlaamse volksvertegenwoordigers: Mark Demesmaeker (NVA), Anick De Ridder (VLD), Marie-Rose Morel (Vl.Bl.), Mieke Vogels (Groen!). CC De Markgraaf Kapelstraat 8, 2540 Hove Info: Luc Van den Weygaert 0477 93 52 94 De waarheid over Sint Nicolaas. (06-10-2004 20:00 VK Turnhout) Voordracht door Lieven Dehandschutter. Iedereen welkom, toegang gratis! CC De Warande (Keldercafé) Warandestraat, 2300 Turnhout Info: Klara Hertogs 014 72 45 79

BRUSSEL

EN

VLAAMS BRABANT

‘Van nature een monument’ (12-09-2004 10:00 VVB A12) Kasteel van Gaasbeek Kasteelstraat 40, 1750 Lennik, 02/531.01.30 Info: Jo Van Bever

OOST-VLAANDEREN

Openluchtmuseum Bruegel Op 28 augustus “opent” in Dilbeek het “openluchtmuseum” met twaalf grote reproducties van schilderijen van Pieter Bruegel de Oude. Te vaak wordt Bruegel afgedaan als de "Boeren-Bruegel" of als "Pier den Drol". Weinigen kennen zijn gehele oeuvre, dat verspreid geraakte over de hele wereld. Bruegel was niet alleen een uitmuntend schilder, hij had ook een boodschap, was kritisch tegenover de machthebbers en de medemensen. Veel van zijn landschappen zijn geïnspireerd op het Pajottenland, in het bijzonder in de omgeving van Dilbeek. Zo werd het kerkje van St. Anna-Pede wereldberoemd omdat het duidelijk voorkomt op De Parabel van de Blinden. Organisatie: vzw Dilbeeks Erfgoed. Tentoonstelling in open lucht nabij het kerkje van St.Anna-Pede.

VVB RIJKEVORSEL KOMT STERK UIT DE HOEK Voorzitter Jurgen Van Leuven kan fier zijn. Zijn afdeling VVB Rijkevorsel zorgde voor een opvallend elfjulikleurtje in de gemeente en reikte op 20 juli haar eerste Vlaamse Prijs uit. De bevlaggingsactie in Rijkevorsel, Loenhout en Wuustwezel kreeg ruime aandacht in de regionale pers. Het centrum van de gemeente hing vol leeuwenvlaggen. De VVBjongeren belden aan bij de bewoners van het dorpscentrum, leenden tijdelijk een veertig vlaggen uit, maar verkochten ook veel leeuwen, onder meer op de markt en aan particulieren. Bedoeling was Vlaanderen met de actie positief in de kijker zetten. Een primeur voor de afdelingswerking was de uitreiking van de eerste Vlaamse Prijs. Dit is een onderscheiding voor personen of verenigingen die zich “op Vlaams vlak” verdienstelijk maakten. Voortaan wil men de prijs elk jaar toekennen. Laureaat 2004 werd Maria Van Den Kieboom-Brughmans, burgemeester van Rijkevorsel (rechts). Samen met haar gemeenteraadsleden ondertekende ze de motie voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, en met het college keurde ze de bevlaggingsactie van de plaatselijke VVB-afdeling goed, en liet ze onder meer vlaggen wapperen aan de kerk. Van Filip Jacobs (foto links) kreeg de burgemeester een oorkonde. May Bastiaensen overhandige haar een schilderij van de kapel van Achtel, geboortedorp van de burgemeester. Meer foto’s: wie www.rijkevorsel.vvb.org of www.wuustwezel.vvb.org en klikken op bevlaggingsacties.

BLIK

OP

VOEREN(DAG)

Sint-Jacobs. (11-09-2004 14:00 VVB Gent-Noord) Historische wandeling olv Huguette De Bleecker. Sint-Jacobs 9000 Gent Info: Leopold Schaumont 09 226 28 54

VVB Limburg dankt iedereen die aanwezig was op de achtste fiets- en wandeldag van 5 juni in Voeren, niet in het minst ook de mensen van het secretariaat voor hun hulp bij de organisatie. De VVV Voeren tekende een traject uit, dat weer eens formidabel was. Dank ook aan de mensen die zorgden voor de omkadering (inschrijving, bediening, verkoop) en aan Valentijn en familie voor de warme ontvangst. VVB Limburg verontschuldigt zich voor enkele onvolkomenheden, onder meer ook het verschuiven van de datum van de Voerendag. Opmerkingen of suggesties zijn welkom en we zullen er zoveel mogelijk rekening mee houden.

Handgeschreven, mondgebraakt (01-10-2004 20:00 VVB Aalst-Dendermonde) Toneelmonoloog door Bart Cafmeyer Stadsfeestzaal Grote Markt, 9300 Aalst Info: Herman Van Bever 053 77 46 99

Voor VVB-Limburg Wim De Meester Stokkemerbaan 6 in 3650 Dilsen-Stokkem (gsm: 0495 511 698)

De Gordel. (05-09-2004 10:00 VVB Mere) Deelname aan deze fiets- en wandelmanifestatie om het Vlaams karakter van de Brusselse rand te benadrukken. VNJ-heem Bosstraat, 9420 Mere Info: Marc De Troyer 053 83 00 05

WEST-VLAANDEREN Gordel, groen en Vlaams. (05-09-2004 08:00 VVB Torhout) Deelname aan deze fiets- en wandeldag om het Vlaams karakter van de Brusselse Rand te benadrukken. CC de Westrand 1700 Dilbeek Info: Jan Deman 050 21 50 86 Zoo en Aquaia. (19-09-2004 10:00 VVB Torhout) Bezoek aan Antwerpen. Antwerpen Info: Jan Deman 050 21 50 86

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het oktobernummer van Doorbraak is klaar op 23 september. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 14 september! Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.7 - juli 2004


jaargang 32

september 2004

Vliegt De Valck, Storm op Zee!!! Op 10 juli was het precies 15 jaar geleden dat Bart De Valck zijn eerste TAK-aktie leidde. Honderden zijn er gevolgd: nu eens wat harder, dan eens wat geniepiger, maar altijd met een kwinkslag; ze kunnen er in de rand rond Brussel, de wetstraat en Laken allemaal van meespreken. Menig hardleerse inwijkeling schoot in een Franse colère (eenmaal ondersteund door een in de lucht schietend agentje) en ook onze vorst kreeg al eens de daver op het lijf als TAK-militanten voor de zoveelste maal zijn paleiswachten hadden weten te verschalken (of dacht u dat het enkel en alleen om ziektesymptomen ging?). In tussentijd (eind 1995) nam Bart ook nog het woordvoerderschap van TAK op zich en vond hij nog de tijd om Vlaanderen af te schuimen om zijn blijde boodschap te verkondigen op zoek naar militanten en wat zilverlingen om de aktiekas te spijzen. 15 jaar aan de top van TAK, het kruipt in een mens zijn kleren en midden dit jaar vond Bart de tijd gekomen om een stapje opzij te zetten. Zo komt het dat op 11 juli niet Bart maar een nieuwe leiding de aktievoerders toesprak (zie aparte kader). Bart wenst langs deze weg een welgemeend dank-u-wel te richten aan alle militanten, gulle weldoeners, informanten en stille supporters die hem gedurende al die jaren hebben gesteund en hoopt dat alle bestaande samenwerking in eenzelfde geest kan DE NIEUWE ORDE blijven verlopen met de nieuwe leiding. (in willekeurige orde) En, niet vergeten, Vlaams nationalisme is en blijft een werkwoord, tot binnenkort op de barrikaden! Vliegt De Valck, Storm op Zee!!!

Arnout Van den Broeck 052/35.90.57 Arnout.Van.den.Broeck@taalaktiekomitee.org Kurt Ryon 0475/68.36.41 kurt.ryon@taalaktiekomitee.org Roel De Leener 0485/62.43.02 rdeleener@hotmail.com maar ook Herman, Michel, Gunther, Kristel, Koen, Jan, Arnoud, Maarten Alle briefwisseling: Terreststraat 80 8650 Houthulst Webstek: www.taalaktiekomitee.org FinanciĂŤle steun blijft welkom T.A.K.-werking 930-0022599-62 T.A.K.-boetefonds 979-2576514-05


11 juli aktie koninklijk paleis – drie arrestaties Een twintigtal aktievoerders van het Taal Aktie Komitee (TAK) heeft vanmiddag aktie gevoerd aan het koninklijk paleis te Brussel om hun eis voor Vlaamse onafhankelijkheid kracht bij te zetten. Drie arrestaties werden verricht. Aan de hekken van het paleis werd een reuzenspandoek aangebracht met daarop de slogans : “Splits Brussel-HalleVilvoorde”, “Splits Sociale Zekerheid”, “Splits Werkgelegenheid”. Centraal op het spandoek prijkte “Splits België”. Tezelfdertijd werd er een viertal spandoeken aangebracht voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en werden bordjes omhoog gehangen voor de splitsing van de sociale zekerheid. Verder werden nog 5 Vlaamse leeuwenvlaggen van 1m op 1m aangebracht. De aktie werd afgesloten met een vuurfontein en wat “lucht”vuurwerk, want dat hoort er nu eenmaal bij op een feestdag. Als aandenken lieten de aktievoerders ook nog twee (symbolische) tricolore bommen achter. De aktie zelf verliep rustig, toch werden tijdens de aftocht nog drie aktievoerders aangehouden. Officieel heette de aanklacht: “het wandelen met vlaggenvertoon in de neutrale zone”. Laat ons hopen dat de ordediensten op 21 juli even veel ijver aan de dag leggen, zo valt het er eindelijk eens wat te beleven tijdens de nationale parade. De arrestanten werden onderworpen aan een gerechtelijke “fouille“ (dienden zich volledig uit te kleden); er werden echter geen vlaggen meer aangetroffen (vreemd??). Na drie uur (in plaats van de beloofde acht uur) mochten de arrestanten terug beschikken en verder genieten van hun Vlaamse feestdag.

NIEUW IN ONZE WINKEL: T-TRUITJE ‘VLAANDEREN’

Voor meer foto’s & persverslagen van TAK-acties,

enkel voor kinderen !!

uw TAK-streekverantwoordelijke en info over TAK,

o 8 Eur te bestellen bij Gunther: tel. 051/70.58.24

bezoek onze webstek:

www.taalaktiekomitee.org


Marnixring Max Wildiers nodigt uit

LITERAIRE AVOND Herman Bogaert, acteur en oud-docent van het Conservatorium van Brussel

« IK WILLEM ELSSCHOT » 8 oktober 2004 om 20 uur Mark Liebrecht Schouwburg Mortsel Kaarten: Rita De Bont, Grotenhof 28 2640 Mortsel 03 449 83 74 ritadebont@pandora.be

STEUN DOORBRAAK EN LAAT ANDEREN LEZEN!

Toegang: 10 euro Opbrengst kaartenverkoop ten bate van sociaal-educatief project in Suriname

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

WEL

NIET POLITIEK CORRECT VOOR EEN CORRECTE POLITIEK

Rekening 409-9591911-13

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr.7 - juli 2004

Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2004_09_Binnendoor  

Kandidaturen uiterlijk op 15 september op secretariaat (Info: julinummer Binnendoor of 03 366 1850) Vlaamse bewegers verwachten ook dat er e...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you