Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

GEEN

TIJD TE VERLIEZEN

Nog zes weken scheiden ons van de betoging van 9 mei in Halle. Men moet altijd voorzichtig zijn met grote woorden, maar toch zou deze betoging wel eens historisch kunnen zijn. Historisch, omdat de burgemeesters van Halle-Vilvoorde in een constructieve samenwerking met de Vlaamse Beweging op die dag openlijk tegen de regering Verhofstadt in het verzet gaan. De premier wil elk communautair getint probleem van zich afschuiven. Zoveel is duidelijk: de splitsing van de kieskring is uitgerekend een schoolvoorbeeld van een typisch Belgisch communautair dossier. Maar evenzeer, en dat vergeet de premier even te vermelden, is die splitsing gewoon het antwoord op de vraag naar goed en doorzichtig bestuur. Toen op 2 januari 1995 in het Leuvense stadhuis de provincie Vlaams-Brabant eindelijk een feit werd, was het de logica zelve geweest indien tijdens dit gebeuren ook de splitsing van het kiesarrondissement én de splitsing van het gerechtelijk arrondissement ware geregeld. Niets daarvan. De Franstalige unitaire politieke klasse bleef de regio beschouwen als een wingewest, waardoor ze onder meer de beruchte corridor van Le très grand Bruxelles zouden kunnen realiseren. Men weet langs Franstalige zijde verdraaid goed dat wanneer de kieskring wordt gesplist, en wanneer de provinciegrens, de taalgrens en de kiesgrens samenvallen, de beruchte Brusselse olievlek binnen afzienbare tijd zou opdrogen en er meteen ook een einde komt aan de francofone expansiepolitiek in Vlaams-Brabant. Zelfs de gebetonneerde faciliteiten in de zes zouden dan beginnen afbrokkelen. Elio Di Rupo en Louis Michel houden er best rekening mee: de burgemeesters van Halle-Vilvoorde staan midden tussen hun mensen én weten wat er bij die mensen leeft: Halle-Vilvoorde wijst een verdere verfransing beslist af! Bijgevolg zijn de burgemeesters de halfslachtige houding van de huidige meerderheid beu en eisen ze nu, na meer dan veertig jaar, een definitieve oplossing. Over de partijgrenzen heen hebben de burgemeesters front gevormd. Het Arbitragehof geeft hen gelijk: ten laatste binnen drie jaar moet er werk gemaakt worden van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging, die dertig jaar geleden (op 24 november 1974) in Halle al massaal voor de splitsing betoogde, staat ondubbelzinnig achter de burgemeesters. Op een persconferentie in de Warande in Brussel (18 februari) liet ook het OVV weten dat de Vlaamse Beweging in geen geval lijdzaam zou toezien indien de federale overheid de burgemeesters omwille van hun consequente en Vlaamsbewuste houding zou sanctioneren. Op zondag 9 mei (Stationsplein, 11 uur) moet Halle moet onze Beweging indruk maken. Roep daarom nog meer dan voor de recente betogingen in Gent en in Vilvoorde mensen uit uw onmiddellijke omgeving op om mee te betogen. Guido Moons, algemeen voorzitter VVB

DIENSTWEIGERAAR VEROORDEELD IN VEURNE De rechtbank van Veurne veroordeelde op 12 maart Mieke Lecluyse omdat ze bij de federale verkiezingen van 18 mei 2003 om politieke redenen weigerde als bijzitter te zetelen. De jonge vrouw uit Houthulst had gevolg gegeven aan de oproep vanuit de Vlaamse Beweging om omwille van gewetensbezwaren dienst te weigeren bij de verkiezingen. Reden van het verzet: het instandhouden van de ongrondwettelijke kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, waarbij Franstalige lijsten aan de kiezer worden aangeboden in 35 Vlaamse gemeenten van Halle-Vilvoorde. Lecluyse weigerde vorig jaar al om in te gaan op een voorstel van minnelijke schikking van het parket (250 euro boete). Ze moest einde februari voor de Veurnse rechtbank verschijnen. De verdediging argumenteerde toen dat het om een politiek misdrijf ging, maar de rechter ging daar niet op in en veroordeelde betrokkene tot een geldboete van 100 euro. Mieke Lecluyse gaat echter in hoger beroep. Eerder al was de vrouw van Guido Moons, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, om dezelfde reden veroordeeld tot 500 euro. Ook zij ging in beroep. JVdC

1 nr.4 - april 2004


Binnendoor

RICHTLIJNEN

VOOR DE

RONDE:

ZONDAG

4

APRIL

ZET VLAANDEREN MEE(R) OP DE KAART Zoals ieder jaar zet de VVB een bevlaggingscampagne op ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen. De afgelopen weken waren Joris, Jo en Steven alweer hard in de weer om alles in goede (wieler)banen te leiden. We rekenen echter op je medewerking. Zonder je steun kan dit Vlaams feest immers nooit lukken. En omdat goede zaken navolging verdienen, is er ook dit jaar voor de vlaggers een bedanking. Niet te missen dus.

ZONDAG 4

APRIL:

RONDE

ZET

VLAANDEREN

OP

DE KAART.

2004

Start Markt Brugge, 9u.40, 9u.40, (VVB Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oost-& Middenkust, Eeklo) Waregem, 12u.14 - 12u.28, (VVB Waregem) Wannegem (Ledestraat) kasseistrook, 12u.32 - 12u.48, (VVB Waas) Eine (Doorn) kasseistrook, 12u.36 - 12u.52, (VVB Meetjesland-Zuid) Roborst Kerk, 12u.57 - 13u.15, (VVB Gent) Velzeke (Paddestraat) kasseistrook, 13u.00 - 13u.18, (VVB Brasschaat) Velzeke (Lippenhovetraat) kasseistrook, 13u.04 - 13u.23, (VVB Oost-&Middenkust) Grotenberge helling 1, 13u.13 - 13u.32, (VVB Zottegem) Heldenlaan Zottegem, 13u.18 - 13u.38, (VVB Zottegem) Rekelberg helling 2, 13u.29 - 13u.51, (DF Waasland) Molenberg helling 3, 13u.35 - 13u.57, (VVB Lede) Mater kasseistrook, 13u.42 - 14u.05, (KSA Geraardsbergen) Wolvenberg helling 4, 13u.47 - 14u.11, VVB Aalst Oude-Kwaremont helling 5, 14u.14 - 14u.40, (VVB Roeselare, Kortrijk, Ardooie, Waregem) Patersberg helling 6, 14u.20 - 14u.46, (VL_ & VVB Asse) Koppenberg helling 7, 14u.28 - 14u.55, (VVB Nijlen) Steenbeekdries helling 8, 14u.35 - 15u.03, (VVB Rijkevorsel) Taaienberg helling 9, 14u.39 - 15u.08, (VVB MeetjeslandZuid) Eikenberg helling 10, 14u.46 - 15u.15, (VVB Mere) Boigneberg helling 11, 14u.50 - 15u.20, ( Geraardsbergen) Foreest helling 12, 15u.00 - 15u.31, (VVB Grensland) Steenberg helling 13, 15u.03 - 15u.34, (VVB Zottegem) Horebeke (Haaghoek) kasseistrook, 15u.10 - 15u.42, (VVB Waas) Leberg helling 14, 15u.11 - 15u.43, VVB Lede Berendries helling 15, 15u.17 - 15u.49, (VVB Oost- & Middenkust + DF-Waasland) Brakel Ten Bosse helling 16, 15u.24 - 15u.57, (VVB Brasschaat) Geraardsbergen Muur-Kapelmuur helling 17, 15u.43 16u.18, (VVB Geraardsbergen, Gent, Antwerpen, Hamme) Bosberg helling 18, 15u.43 - 16u.18,( BBQ Antwerpen) Aankomst Meerbeke, 15u.59 - 16u.35, (VVB VlaamsBrabant) Al wie er nog geraakt !!!!!! (hoe meer, hoe liever)

EEN NATJE EN EEN DROOGJE

AFSPRAKEN

Wie klaar is met vlaggen kan in het Vlaams Huis in Geraardsbergen (vlakbij het station) het verdere verloop van de Ronde volgen op groot scherm. Dank zij de steun van het Partena-Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen, afdeling Flandria (kantoor Holstraat, Gent), kunnen we ook dit jaar alle medewerkers verwelkomen op een gezellige bijeenkomst waar je een natje (Augustijn) en een plaatselijk droogje (een mattentaart) krijgt aangeboden en wat kan napraten en genieten. We weten wel graag vooraf met hoeveel je (bij benadering) naar Geraardsbergen zal trekken. Op die manier kunnen we de opvang goed voorbereiden.

We vlaggen enkel met een neutrale leeuwenvlag. Verenigings- of partijvlaggen maar ook VVB-afdelingsvlaggen zijn dus niet welkom. Alle ploegen krijgen binnenkort hun vlaggetjes of hebben ze ondertussen al gekregen. Later deze maand volgt nog een routebeschrijving, richtlijnen en een uitgewerkt plan voor hun bevlaggingsplaats. Hoe lees je volgende tabel? Eerst krijg je de bevlaggingsplaats, vervolgens het tijdstip waarop de renners ten vroegste voorbijrijden, gevolgd door het tijdstip waarop ze ten laatste kunnen voorbijrijden. Daarna staan de afdelingen of de groepen die voor de bevlagging instaan.

IVAN SCHOTSMANS

ZANGFEEST, NEKKA-NACHT, HOUDEN

OVERLEDEN

Op 23 februari 2004 overleed op 79 jarige leeftijd Ivan Schotsmans, jarenlang voorzitter van VVB-Limburg en bestuurslid van VVB-Hasselt. De huldiging bij zijn 75ste verjaardag was tevens zijn afscheid als voorzitter van VVB-Limburg. Zijn provinciale taak vervulde hij in moeilijke omstandigheden. Zijn betrokkenheid bij VVBHasselt bleef zeer groot. Ivan stond steeds klaar om de pen te voeren voor een of ander Vlaams artikel. Ondanks zijn zwakke gezondheid, tijdens de laatste jaren van zijn leven, waren wij altijd welkom bij hem thuis voor de bestuursvergadering en stond de wijn steevast klaar. Ivan was ook actief op gemeentelijk vlak in diverse raden en verenigingen in zijn thuisbasis Herk-de-Stad, steeds een vrij en leefbaar Vlaanderen voor ogen houdend. VVB Limburg biedt nogmaals haar Vlaamse deelneming aan, aan zijn echtgenote en familie.

VVB-Limburg

2 nr.4 - april 2004

Zondag 25 april 2004 verwelkomt het ANZ in het Sportpaleis de zingende Vlaming. Het programma start om 14.30 uur. Het ANZ wil een kort en dynamisch Zangfeest, waar alle Vlamingen, ongeacht hun filosofische of politieke overtuiging welkom zijn. Niet uitsluiten, maar aansluiten is de boodschap. Eerste doel is de samenzang van studentenliederen, strijdliederen, volks- en kunstliederen. Voorts is er ook de huldiging van Frans De Meyer, een politieke eis tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid bij de volgende verkiezingen.

VAN...

VVB-leden kunnen overigens ook korting krijgen voor Nekka-Nacht, het Nederlandstalig muziekfestival, op vrijdag 23 april met onder meer Kommil Foo, De Nieuwe Snaar, Els De Schepper, Kris De Bruyne en The Fundamentals. Hetzelfde gebeurt ten slotte ook nog voor Houden Van, een gezellige muzikale namiddag op dinsdag 20 en donderdag 22 april, met liedjes uit de jaren vijftig tot zeventig van vorige eeuw. Op het programma artiesten als Willeke Alberti, Jacques Raymond, Liesbeth List, Jimmy Frey, Miek & Roel, De Vaganten, Bart van den Bossche... Voor info over prijzen voor deze drie manifestaties: zie bestelbon toegangskaarten op blz 8 van deze Binnendoor. U leest er meer over een aantrekkelijke korting voor leden van de VVB.


Binnendoor ONS

GEDULD IS OP!

GEEN WAALSE

VLAANDEREN

VERKIEZINGEN IN

VLAANDEREN

BETOOGT OP ZONDAG

9

MEI IN

Steun dan de burgemeesters en gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde en betoog mee op zondag 9 mei, om 11 uur aan het Station in Halle.

Vindt u het normaal dat politici als Happart, Michel, Maingain, Di Rupo, Milquet of Onkelinx, allen kandidaten voor Waalse en Frans-Brusselse lijsten, bij de Europese verkiezingen op 13 juni verkiesbaar zijn in het Vlaamse kiesarrondissement Halle-Vilvoorde (meer dan 550 000 inwoners en 35 Vlaamse gemeenten)?

BUSJE KOMT ZO Bussen brengen je op zondag 9 mei voor 5 euro uit alle hoeken van het land naar Halle. Alle inlichtingen: Telefoneer 03 320 06 30 of e-post: betoging@vvb.org.

Ergert het ook u dat het Vlaamse HalleVilvoorde deel blijft uitmaken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, dat behoort tot een ander taalgebied, een ander gewest en een andere provincie? Dit is in strijd met alle regels van goed bestuur.

Vilvoorde. Die kromme situatie instandhouden is een voorbeeld van slecht bestuur.

Kunt u begrijpen dat de terechte Vlaamse eis inzake de splitsing van het kiesarrondissement en gerechtelijk arrondissement wordt afgewezen met een simpel “non” van de Franstalige partijen? Dit ondanks de uitdrukkelijke wil van alle Vlaamse partijen, van het Vlaams Parlement, van de provincieraad van Vlaams-Brabant en niet in het minst van zowat alle gemeentebesturen van Halle-

Wenst u ook dat de federale regering Verhofstadt eindelijk gevolg geeft aan een vraag van heel Vlaanderen, zeker nu ze in de voorbije maanden lustig de wil van de Franstaligen volgde in tal van andere dossiers (Francorchampswet, wapenwet, vreemdelingenstemrecht, transfers, spreidingsplan nachtvluchten, werkgelegenheidspolitiek...)?

ACHTSTE

WANDEL- EN

FIETSDAG

VOEREN

FILIP DE PILLECYN CENTRAAL IN HAMME

EVEN

UITGESTELD Op zaterdag 5 juni (wegens de betoging niet op zaterdag 15 mei) organiseert VVBLimburg i.s.m. VVV Voerstreek en VVB Nationaal haar achtste wandel- en fietsdag. Er is keuze uit vijf, door de VVV uitgestippelde tochten (15 en 25 km en een fietstocht van 50 km) en/of twee kortere wandelingen van 5 km. Ook mindervaliden en families met kinderwagens kunnen mee.

Info over startplaats, practica, (openbaar) vervoer, maaltijden, gedetailleerd programma: zie volgend nummer van Binnendoor. Voor inschrijvingen is dan nog tijd tot maandag 31 mei

HALLE

Vorig jaar werd in Hamme het Filip de Pillecyncomité opgericht. De romancier en novellist De Pillecyn was ook actief als journalist, criticus, redenaar en voordrachtgever. Het comité wil via literaire, historische, academische initiatieven leven en werk van de schrijver weer in het daglicht plaatsen. Het staat onder de leiding van prof. Dr. Emmanuel Waegemans. VVB’ers die nog archiefmateriaal over De Pillecyn bezitten kunnen daarmee (of met kopies) terecht bij de gemeentelijke dienst Cultuur, Marktplein 1 in 9220 Hamme. Het De Pillecynjaar start op donderdag 22 april met een causerie over de schrijver door Dirk De Geest, professor (KU Leuven) in de leeszaal van de bibliotheek, Achterhof 94 in Hamme. Zaterdag 24 april is er om 14 uur een literaire wandeltocht (6 km) en de onthulling van een gedenkplaat aan het geboortehuis in de Plezantstraat nr 19. De wandelzoektocht rond De Pillecyn loopt tot 31 augustus. Op 20 juni volgt een fiesttocht (info: VVV, 052 47 56 05), in augustus een tentoonstelling (info: 052 47 56 01), op

Ga voor deze campagne ook naar www.vvb.org/betoging of vraag meer informatie bij de VVB, Passendalestraat 1A, 2600 Berchem (tel 03 320 06 30, fax 03 366 60 45 of betoging@vvb.org) Steun ons ook financieel: VVB actie 409-9563981-19 (vermelding ‘steun burgemeesters’). Geen partijsymbolen of -vlaggen. Meer achtergrondinfo vind je ook op www.splits-bhv.be en www.haviko.org.

28 augustus nog een feestzitting (meer info: gemeentelijke infodienst, 052 47 55 05). Algemene info: info@hamme.be. Financiële steun kan op nr 850-8108291-59 van het FDP-comité, Marktplein 1, 9220 Hamme.

LANDEGEM HERDENKT RENAAT DE RUDDER Op zaterdag 24 april herdenkt Landegem Renaat de Rudder. Om 15 uur misviering in de kerk van Landegem, opgeluisterd door De Welgezinden uit Eeklo. Om 16 uur wandeling naar het Renaat de Ruddermonument, waar toespraken gehouden worden door de burgemeester van Nevelen, door Omaar Mortier (voorzitter RdRcomité) en Staf Beelen, algemeen voorzitter VOS. Het monument staat al meer dan twintig jaar in Landegem en brengt ook de Eerste Wereldoorlog in herinnering. Dit jaar wordt een gedenkplaat neergezet bij het monument. Daarna eetmaal in restaurant Kamelen aan de kerk in Landegem, waar VVB-voorzitter Guido Moons een toespraak houdt. Deelnemers schrijven uiterlijk op 10 april 16 euro over op rekening 103-0142634-15 van het Renaat de Ruddercomité, Kerrebroek 44 in 9850 Nevele.

3 nr.4 - april 2004


Binnendoor manager op onze brief. ‘Bijna al onze werknemers in Wieze zijn vlaamstalig (sic) en we zijn er één voor één fier op om in deze firma te werken enz...’ De laatste zin van haar brief: ‘Wij ijveren er actief voor om België wereldwijd bekend te maken’.

NEDERLANDSLANDSTAAL Minister Paul Van Grembergen bij de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijzen op 4 maart 2004: ‘Onze taal wordt op vele fora slordig gehanteerd, de woordenschat verarmt, de uitspraak verglijdt naar een soort tussentaaltje. Geen monument, geen kunstwerk, wordt zo verminkt, geminacht, in zijn aard gekrenkt als het algemeen Nederlands. En dit door honderdduizenden. Hele generaties van hoger gediplomeerden en humaniorastudenten verguizen en verhuizen het Nederlands. Het zou in Frankrijk ondenkbaar zijn dat de heren en dames van de hoge huizen, de nationale instellingen of hun regering dergelijk taalgebruik zouden hanteren. Het Franse volk zou het ontslag eisen van elke president en elke minister die het Frans zo zou behandelen als bij ons het Nederlands veronachtzaamd wordt.’

Dan liever een kleinschalige, Vlaamsbewuste concurrent.

maar

Wie legt Ann Breughelmans een en ander uit? Barry Callebaut, Aalstersestraat 122 9280 Lebbeke-Wieze.

De Briefschrijfactie

Ook u kunt helpen om het Nederlands de plaats te geven die het verdient. Doe mee met Nederlands-Landstaal. Een briefschrijfactie rond Mieke Delanghe (09-225 16 00) of mieke.delanghe@vvb.org

CHOCOLAT DE L’ARTISAN Barry-Callebaut, de chocoladefabriek uit Wieze is uitgegroeid tot een onderneming met 33 productievestigingen verspreid over de hele wereld. En sindsdien, ja, sindsdien heeft de hoofdaandeelhouder de Heer Klaus Jacobs het Engels als voertaal gekozen omwille van het internationale karakter van de groep. En krijgt het product ‘Chocolat de l’Artisan’ een Franse naam omdat het een internationaal verkoopsartikel is en de Nederlandstalige afzetmarkt te klein is om aparte verpakkingen te maken. Zo antwoordt Ann Breugelmans, marketing Oostenrijk gaf ter gelegenheid van de Internationale dag van de moedertaal deze postzegel uit met de vermelding: ‘Het Duits gezamenlijk onderhouden en vormgeven’. We zien het de Belgische post nog niet met het Nederlands doen.

4 nr.4 - april 2004

VTM Iemand berichtte ons dat hij probeerde een reactie ter plaatsen op het interactief forum van de televisiezender VTM. Eerst moest hij zich registreren en daarvoor kreeg hij het volgende bericht toegestuurd: Sent: Thursday, December 18,2003 1:10AL Subject: Action required to activate memberschip for VTM! Dear- Thank you for registering fort the VTM forums. Before we can activate your account one last step must be taken to complete your registration! Please note - you must complete this last step tot become a registered member. You will only need tot click on the link once, and your account will be updated. Enzovoort, alles in het Engels. Schrijven naar VTM, Medialaan 1 1800 Vilvoorde, bellen op 02-255 32 32 stralen naar info@vtm.be

CHINEES LEREN In bepaalde kringen gaan er steeds meer stemmen op om Chinees te leren. In China woont één vijfde van de wereldbevolking en sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie is de Chinese economie geherstructureerd. China is de toekomst. Sinds 1956 leert men overal in China het Standaard-Chinees, een taal die een bevoorrechte handelspartner dus best zou kennen. Volgens het tijdschrift Science verliest het Engels trouwens terrein in de wereld ten voordele van het Chinees, het Hindi en het Arabisch. Over 50 jaar zou het Engels niet meer voorkomen in de topdrie van de meest gesproken talen in de wereld.

COLLOQUIUM: UITBREIDING EU UITDAGING VOOR VLAANDEREN? Op maandag 26 april om 20 uur organiseert het Centrum voor de Studie van de Vlaamse Buitenlandse betrekkingen een colloquium over “De uitbreiding naar Centraal-Europa: uitdaging voor Vlaanderen?”. Het colloquium heeft plaats in Hof van Liere (Prinsstraat,13 2000 Antwerpen). Rector Francis Van Loon geeft een inleiding. Daarna volgt een panelgesprek met Jean-Pierre Descan (verantwoordelijke internationale samenwerking Centraal-en Oost-Europa van de Landsbond der CM), Diane Verstraeten (Administratie Buitenlands Beleid van de Vlaamse Gemeenschap), Paul Roosens (professor Europese economische integratie, UA), Dirk Mampaey, (directeur Centraal-Europa van KBC) en Bernard Bulcke (journalist redactie Buitenland van De Standaard). Moderator is prof. Yvan Vanden Berghe. Het slotwoord is voor de heer Paul Hegge (kabinet Patricia Ceysens, minister Vlaams buitenlands beleid). Nadien volgt een receptie.

VVB ving ledenwer Wim Sohier (Veurne) 0 11 Johan Laeremans (Grimbergen) 1 6 Mark Gabriëls (Dilbeek) 0 5 Matthias Diependaele (Zottegem) 4 4 Luc Verstraete (Rumbeke) 0 4 Louis Hermans (Lanaken) 3 3 Jan Deman (Torhout) 2 3 Leen Feremans (Deurne) 1 3 Emiel Daneels (St-Job-In-’t Goor) 0 3 Lode van Dessel (Nijlen) 2 2 Achiel Luyten (Westerlo) 1 2 Jeanne Rombouts (Turnhout) 1 2 Albert Leenaerts (Schoten) 1 2 Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem) 1 2 Willy De Meyer (Zomergem) 0 2 Herman Van Bever (Nieuwerkerken) 0 2 Karl Drabbe (Berchem) 1 1 Renaat Van Beeck (Berchem) 1 1 Servaas De Vylder (Ekeren) 1 1 Patrick Crabbe (Gits) 1 1 David Vits (Etterbeek) 1 1 Joris De Kerpel (Zwalm) 1 1 Walter Winnock (Veurne) 1 1 Ivo Herten (Strombeek-Bever), Herman Keersmaekers (Boechout), Jurgen Thiebaut (Lennik), Jan Jambon (Brasschaat), Dirk Moens (Hamme), Leopold Schaumont (Mariakerke), Bernard Vermeersch (Brugge), Marc Verschelde (Zottegem), Frans Goris (St-Job-In-’t Goor), Karl Geens (Rijkevorsel), Patrick Dewandel (Knokke-Heist) 0 1 24 74


Binnendoor

EROP

UIT...

NATIONAAL Ronde van Vlaanderen (Zondag 4 april 9:40 tot 16:30 VVB Nationaal) In Brugge en vanaf de kasseisstrook in Wannegem tot de aankomst in Meerbeek. VVB vlagt massaal. Details: zie deze Binnendoor blz 2. Zing met uw volk! (Zondag 25 april 14:30 VVB Nationaal) 67ste Vlaamsnationaal zangfeest. Meer info: zie Binnendoor blz 2. Meer info over kaarten en bestelformulier: zie Binnendoor blz 8. Sportpaleis Schijnpoortweg 113, 2170 Merksem Info: ANZ - Secretariaat 03 237 93 92 We zijn het beu! Stop Waalse verkiezingen in Vlaanderen! (Zondag 9 mei 11:00 VVB Nationaal) Nationale betoging Splits Brussel-Halle-Vilvoorde. Steun de burgemeesters. Een VVB-organisatie ism Haviko en Tak, met de steun van het OVV. Halle, Posozplein, 11 uur Info: Secretariaat 03 366 18 50

ANTWERPEN Quiz. (Zaterdag 3 april 2004 19:30 VAM -Mechelen) Ploegen van vier. Inschrijven verplicht. 10 euro per ploeg op rekening 645-1134270-84. De Klokke, Vlaams huis Klokkestraat 85, 2570 Duffel Info: David Alkemade 015 31 36 05

VVB-Leuven zingt! (Dinsdag 20 april 2004 20:00 VVB Leuven) Als voorbereiding op het Vlaamsnationaal zangfeest smeren we de kelen en oefenen alvast onder deskundige leiding van Jan Haspeslagh. Zangbundels ter plekke verkrijgbaar. Notre Dame Grote Markt 11, 3000 Leuven Info: Cris Tits 016 20 45 17 Tien eeuwen Brussels (Dinsdag 20 april 2004 20:00 VVB Grimbergen) Overzicht van het Brussels, van de Middeleeuwen tot vandaag. Charleroyhoeve, Lierbaan, Grimbergen Info: Johan Laeremans Heel-Nederlandse problematiek in economisch perspectief’ (Dinsdag 20 april 2004 20:30 VVB Brussel Noord) Inkom: e2,50/5,00. GC Essegem Leopold I-straat 329, 1090 Jette Info: Paul Van Cappellen 02 479 70 23

OOST-VLAANDEREN Dr. Borms (Dinsdag 30 maart 2004 20:00 VK Gebroeders Van Raemdonck) Voordracht door de heer Jan Creve, historicus. Steenstraete Nieuwstraat 86, 9100 StNiklaas Info: Johan Boodts 03 776 82 19 Bestaat er nog een Vlaams buitenlands beleid? (Dinsdag 30 maart 2004 20:00 VVB Gent-Zuid) Gespreksavond met Hans De Belder, gewezen diplomaat en senator. Voormalig dirgen. van de Vlaamse Dienst van Buitenlandse Handel. Spreekbeurt gevolgd door discussie. Inkom 2,00 euro/4,00 euro. Sint-Paulusinstituut Refter, Smidsestraat, 9000 Gent Info: Herman De Mulder 09 329 04 56

Bormsherdenking. (Zondag 18 april 2004 11:30 BDAC) Jaarlijkse herdenking voor August Borms. 11.30 uur: mis in de Sint-Franciscuskerk met celebrant E.H. Cyriel Moeyaert. 12.30 uur: hulde aan het graf (Van Heybeeckstraat) met toespraak door de heer Guido Naets. St.-Franciscuskerk Bredabaan, 2170 Merksem Info: Lieve Van Onckelen 03 238 27 49

Vlaamse liederen. (Zondag 4 april 2004 10:00 VK Wase Debatclub) Optreden Scheldekoor o.l.v. Jan Fossey, dirigent. Collegekerk Collegestraat , 9100 StNiklaas Info: Omer Dhaene 03 776 86 83

Stadswandeling Lier. (Zondag 18 april 2004 13:30 VVB Mortsel Boechout) Jan Verhaverbeke, stadsgids, toont Lier op een minder traditionele manier met aandacht voor verborgen schatten. Gratis voor leden, niet-leden betalen e 5,00. Aanmelden bij Jos Arren, tel. 03 295 61 70. Stadhuis parking naast NMBS-station Mortsel Oude God aan Lierseteenweg in Mortsel Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47

WEST-VLAANDEREN

Huldeconcert Armand Preud’homme (Zondag 18 april 2004 14:30 VVB Schoten) 100 jaar na de geboorte van Armand Preud’homme organiseert de VVB i.s.m. het FVV een huldeconcert in het teken van deze toondichter. Met het koor ‘De Notenkrakers’ en het banjo-ensemble ‘De Lustige Vagebonden’. leden 8 EURO nietleden 10 EURO. CC Kasteel van Schoten Kasteeldreef 61 2900 Schoten Info: Tom Schoonbaert 0496/54.60.73 Vlaamse frontvorming. De enige weg naar Vlaamse onafhankelijkheid ? (Dinsdag 20 april 2004 20:00 VVB Brasschaat) Debat met Prof. Dr. Boudewijn Bouckaert (voorzitter OVV/Nova Civitas), Hubert de Sy (publicist), Gerolf Annemans (Vlaams Blok volksvertegenwoordiger) en Johan Weyts (CD&V Vlaams parlementslid. Inkom: 1 euro. Ruiterhal Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat Info: Tomas Verachtert 0485466478 Vlaams Parlement. (Vrijdag 30 april 2004 14:00 VVB Antwerpen) Rondleiding idoor mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) in het Vlaams Parlement om kennis te maken met het reilen en zeilen van deze democratische instelling. Op voorhand inschrijven! Vlaams Parlement Hertogstraat, 1000 Brussel Info: Jef Eggermont 0475 25 93 27

BRUSSEL

EN

VLAAMS BRABANT

Luc De Coninck over Brussel-Halle-Vilvoorde (Dinsdag 30 maart 2004 20:30 VVB Brussel West) GC De Rinck Dapperheidsplein, 1070 Anderlecht Info: Willy Vandervecken 02 524 28 27 Bestuursverkiezing (Dinsdag 30 maart 2004 20:00 VVB Brussel West) Iedere drie jaar verkiezen de VVB-afdelingen hun nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. GC De Rinck Dapperheidsplein 1070 Anderlecht Via Metro Sint Guido Info: Willy Vanderveken 02 524 28 27 Voorjaarskroegentocht (Vrijdag 2 april 2004 20:00 VVB Jong-Brussel) Brusselse bieren. De Monk Sint-Katelijnestr. 42, 1000 Brussel Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61

Kwis. (Zaterdag 17 april 2004 20:00 VK Gebroeders Van Raemdonck) Kwisleider is Johan Boodt, voorzitter. Steenstraete Nieuwstraat 86, 9100 St-Niklaas Info: Johan Boodts 03 776 82 19

Bestuursverkiezingen. (Vrijdag 2 april 2004 20:00 Provincie West-Vlaanderen) Provinciale verkiezing voor het bestuur VVB-West-Vlaanderen? Dambert Gentsestraat, 8870 Izegem Info: Bernard Vermeersch 0486 72 76 68 H3. (Vrijdag 16 april 2004 20:00 VVB Vlaamse Identiteit) Iers weekend: filmvoorstelling met inleiding door Geert Struyve. Toegang e 3,00. Kasteel Wallemote Kokelarestraat 85 , 8870 Izegem Info: Bert Dekeyzer 0494 31 84 25 Ierse dag. (Zaterdag 17 april 2004 14:00 VVB Vlaamse Identiteit) 14 uur: Ierse dansinitiatie door Geertrui Logghe. 17 uur: Irisch stew (vooraf inschrijven) + optreden Vlier. 20 uur: folkoptredens met oa Druïde, Setanta. Voorverkoop e 5,00, dag zelf e 7,00. Kasteel Wallemote Kokelarestraat 85 , 8870 Izegem Info: Bert Dekeyzer 0494 31 84 25 Bevlaggingsactie start Ronde Van Vlaanderen (Zondag 4 april 2004 08:30 VVB Brugge) Uitdelen van Vlaamse Leeuwenvlaggetjes op en rond de Markt te Brugge naar aanleiding van de start van de wielerwedstrijd Ronde Van Vlaanderen. Verzamelen aan de Eiermarkt te 8000 Brugge om 08.30 uur. Eiermarkt Eiermarkt te 8000 Brugge Info: Bernard Vermeersch 0486 72 76 68 Zing met uw volk! (Zondag 25 april 2004 09:00 VVB Brugge) Met de bus naar het Zangfeest in Antwerpen. Vooraf vrij bezoek aan Antwerpen. De bus vertrekt om 09.00 uur aan de achterkant van het station Brugge (kant SintMichiels). Terugkomst voorzien om 19.00 uur. Vooraf inschrijven. Sportpaleis Schijnpoortweg 113, 2170 Merksem Info: Rudy Depouvre 050 34 41 39 Zing met uw volk! (Zondag 25 april 2004 14:30 VVB Kortrijk) Deelname Zangfeest Antwerpen. Vertrek bus in Kortrijk om 12.30 uur. Reiskosten e 9 per persoon. Kaarten e 14 (rang 2). Betalen na reservatie op 469-6160281-50 van VVB-Kortrijk. Sportpaleis Schijnpoortweg 113, 2170 Merksem Info: Jean-Pierre Dewijngaert 056 21 16 12

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR

Bevlaggingsactie op de Ronde van Vlaanderen (Zondag 4 april 2004 14:00 VVB Jong-Brussel) Hoofdingang Brussel Centraal Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61

Het meinummer van Doorbraak is klaar op 21 april. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 14 april!

Erfgoeddag: ‘Het zit in de familie’ (Zondag 18 april 2004 10:00 VVB Brussel Oost) Wandeling langs verschillende initiatieven. GC Kontakt Orbanlaan 54, 1150 Brussel Info: David Vits 0474 79 29 30

Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr.4 - april 2004


jaargang 32

april 2004

GOED EN SLECHT NIEUWS VAN HET JUSTITIEFRONT

RONSE

TAK-woordvoerder Bart De Valck werd onlangs voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde vrijgesproken. Advocaat van dienst was niemand minder dan Piet De Pauw. Solidariteit over de TAK-generaties heen dus. De eerste TAK-leider die veertig jaar geleden soortgelijke acties ondernam tegen de onzalige faciliteiten, verdedigde de laatste TAK-leider in rij met succes. Het stadsbestuur van Ronse had Bart De Valck voor de rechtbank gesleept voor de volgende zeer zware en bezwaarlijke feiten: het overplakken met verwijderbare zelfklevers van de Franse vertaling van de Nederlandstalige straatnaamborden in Ronse, een actie in het kader van 30 jaar TAK (april 2002). Ook het symbolisch sluiten van de Franstalige scholen in Ronse, wegens integratiebelemmerend en overbodig was het stadsbestuur een dikke doorn in het oog. Is meer dan 40 jaar aanpassingstijd voor de Franstaligen nog altijd onvoldoende om zich in verstaanbaar Nederlands bij de bakker of beenhouwer uit te drukken? Nochtans was de politie van Ronse tijdens de vooraf aangekondigde actie uitdrukkelijk aanwezig en werd er op geen enkel moment ingegrepen of geverbaliseerd. Met andere woorden als de politie bewust een overtreding door de vingers ziet, is ze zelf schuldig wegens nalatigheid. De dievenstiel zou nog meer succes kennen mochten de pikkedieven zelfs in aanwezigheid van de pakkemannen verder ongestoord hun zakje mogen vullen en na een vriendelijk afscheid naar huis toe keren. Kan men een vakbondsafgevaardigde zomaar veroordelen om feiten die leden van zijn vakbond pleegden, was één van de juridische bezwaren die Meester De Pauw aanhaalde tegen een mogelijke veroordeling van TAK-woordvoerder De Valck. Want in het dossier waren onvoldoende elementen aanwezig om aan te tonen dat TAK-woordvoerder De Valck zelf de incivieke feiten pleegde. Vooral op basis van deze argumenten van Meester De Pauw kreeg De Valck de volledige vrijspraak en het stadsbestuur van Ronse zelf opdraaien voor de onkosten van hun faciliteitenaanbidderij.EXPLORATION DU MONDE

De acties van TAK/VVB halverwege de jaren ‘90 hebben hun doel niet gemist. De franstalige reisfilmvoorstellingen van Exploration Du Monde, georganiseerd door ADAC (Association des Arts et de la Culture) gepropangandeerd met Vlaams belastingsgeld via het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, kregen een Nederlandstalige ondertiteling en worden voor zover wij weten enkel nog in het Nederlands ingeleid. Tot dusver viel het gordijn over de elitaire francofone bijeenkomsten in Gent, Antwerpen, Wevelgem en Kortrijk. Alleen,... ADAC diende klacht in tegen de acties van TAK/VVB omdat ze tijdens de twee jaar durende actiecampagnes


het aantal bezoekers zienderogen zag slinken. Nu een jarenlange juridische strijd werden de verantwoordeljken van TAK en VVB uiteindelijk in beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. Samen met de kosten een rekening van ong. 12.000 euro. Voor ons uiteraard een harde financiële dobber om te verwerken en een gapende wonde in ons boetefondsvlees.

Vandaar deze oproep aan u allen om eens te meer in uw geldbeugel te tasten om ons broodnodige boetefonds opnieuw te spijzen. De juridische bijstand en bescherming van onze militanten blijft voor TAK een hoogste prioriteit!

Je kan TAK steunen door op volgende rekening een bijdrage te storten: T.A.K.-boetenfonds 979-2576514-05 OPROEP TOT BEHANGEN De Vlaamse- en Europese verkiezingen komen dichterbij. Janus Dewael had de Vlaamse bevolking beloofd een einde te maken aan de Franstalige verkiezingen, die een deel van Vlaanderen nu reeds meer dan 40 jaar teisteren. In zijn hoedanigheid van federaal Minister van Binnenlandse Zaken slikt hij zijn woorden van destijds gretig in onder druk van zijn politieke broodheren uit het zuiden des lands. De ganse paarse regering, de zo(e)twaterflaminganten van SPIRIT inbegrepen, wensen momenteel niet te spreken over een eigen kieskring voor de zelfstandige provincie VlaamsBrabant. Wij wensen nog voor de verkiezingen onze ‘Vlaamse politici’ te wijzen op hun beloftes en plichten. Als aanloop naar de nationale manifestatie van VVB,TAK en HVK van zondag 9 mei in Halle, zoeken wij vrijwilligers om mee aan sfeerschepping te doen en de affiches voor de splitsing van de tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde her en der, maar vooral in Vlaams-Brabant op een creatieve manier te verspreiden. Dit materiaal kan besteld worden via het secretariaat van de VVB of via een TAK-verantwoordelijke (zie webstek www.taalaktiekomitee.org) Wie zijn luie zetel even wil inruilen voor wat actief straatwerk, neemt contact op met Bart De Valck (bart.de.valck@taalaktiekomitee.org ; 0499/21.24.48.) . Wij zorgen ervoor dat u kan aansluiten bij een van onze verfraaiingsploegen, op een tijdstip dat het voor u én uw vrienden best past.

Voor meer foto’s & persverslagen van TAK-acties, uw TAK-streekverantwoordelijke en info over TAK, bezoek onze webstek:

www.taalaktiekomitee.org


BESTELBON TOEGANGSKAARTEN met speciale korting voor VVB-leden Naam................................................................................................................................ Adres ................................................................................................................................ Telefoon............................................................................................................................ Epost ................................................................................................................................ Lidnummer VVB ............................................................................................................... bestelt ❍

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST zondag 25 april 2004 - 14.30 uur, Sportpaleis Antwerpen . . x rang 1 aan 33,00 euro =... . . x rang 2 aan 14,00 ipv 17,00 euro =... . . x rang 3 aan 11,00 ipv 14,00 euro =... . . x rang 4 aan 7,00 ipv 10,00 euro =... . . x kinderkaart (tot 12 jaar) aan 2,00 euro = . . .

NEKKA-NACHT vrijdag 23 april 2004 - 20.30 uur, Sportpaleis Antwerpen . . x rang 1 aan 25,00 ipv 30,00 euro =... . . x rang 2 aan 21,00 ipv 26,00 euro =... . . x rang 3 aan 15,00 ipv 20,00 euro =... . . x staanplaats aan 13,00 ipv 18,00 euro = . . .

HOUDEN VAN ❍ dinsdag 20 april 2004 - 14.30 uur ❍ donderdag 22 april 2004 - 14.30 uur Sportpaleis Antwerpen . . x rang 1 aan 15,00 ipv 17,00 euro . . x rang 2 aan 10,00 ipv 12,00 euro _____________ SUBTOTAAL reservatiekosten ______________ TOTAAL .:

=... =... ... + 1,50 euro . . . euro

Gelieve dit bonnetje terug te sturen naar SVC vzw, Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout en het volledige bedrag over te schrijven op rekening 402-6179021-21 op naam van SVC met de vermelding van VVB+lidnummer. Bestellen via epost kan ook: info@svc.be. Na ontvangst van het geld, worden de kaarten u toegestuurd. Meer informatie op www.zangfeest.org en www.nekka.be of telefoon 03/237.93.92.

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Op zoek naar een gouden juweel doch u betaalt niet graag te veel? Juwelenhandel Verbeelt in Eeklo biedt u: - Een zeer ruime keus aan 18 K. gouden juwelen tegen prijzen buiten konkurentie. - Zowel klassieke als eigentijdse juwelen, dikwijls vervaardigd in eigen atelier. - Overname of ruilen van uw gouden juwelen of oud goud tegen nieuwe juwelen. - Aan leden van de VVB een direkte korting van 25%

Juwelenhandel

Verbeelt

Oostveldstraat 239 A * 9900 Eeklo * tel. 09/377.99.29

Open van 10-12 en 14-18u. * zondag-maandag-dinsdag gesloten

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org. Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr.4 - april 2004

Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Betaalt u vanuit het buitenland lidgeld of steun? Vermeld dan bij storting op het hierbovenvermeld rekeningnummer het IBAN-nummer BE49 4099 5217 4171 (Bank identificatiecode van KBC-bank = KREDBEBB) Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2004_04_Binnendoor  
2004_04_Binnendoor  

De premier wil elk communautair getint probleem van zich afschuiven. Zoveel is dui- delijk: de splitsing van de kieskring is uitgerekend een...

Advertisement