Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

VLAAMSE VRIENDEN, LAAT ONS FRONT VORMEN; WAALSE VRIENDEN, LAAT ONS SCHEIDEN Op het moment dat deze “concreet” geschreven wordt, komt de start van het nieuwe parlementaire jaar duidelijk dichterbij. Verklaringen en uitspraken van een aantal politieke zwaargewichten worden scherper en strijdvaardiger. Vooral de Franstalige socialisten (PS) hanteren “fors” taalgebruik. Zo bestond het minister van Justitie Laurette Onckelinx een vraaggesprek met De Standaard (29/08) in het Frans af te leggen onder het mom ‘dat het juridisch jargon in het Frans al moeilijk genoeg is, zodat ze het niet in het Nederlands onder de knie moet hebben’. Een paar dagen later antwoordde Carl Bevernage, oud-stafhouder van de Brusselse balie, in een korte, vrij kalme en zakelijke lezersbrief (DS, 3 sept): ‘Elke student rechten legt nochtans een examen vakterminologie af in de andere landstaal en in het Engels. De waarheid is dat Laurette Onkelinckx nooit een vonnis, arrest of juridisch tijdschrift in het Nederlands heeft gelezen. Evenmin heeft zij de geringste belangstelling voor wat zich buiten Luik en Brussel-Frans afspeelt in het algemeen, en in de rechterlijke wereld in het bijzonder’. Verdere commentaar hierbij is niet nodig! Dan was er nog de boude intentieverklaring van Marie Arena, die andere PS-minister die, indien ze meent wat ze zegt, het plan opvat om binnen de kortste keren brandhout te maken van het reeds zéér afgeslankte en bijgestuurde Copernicusakkoord van haar voorganger Luc Van den Bossche. Gedaan dus met de objectieve parameters om vast te stellen of de dienstverlening van de ambtenaar klantvriendelijk en correct geschiedt. Als Arena haar slag thuishaalt, zijn we weer bij de oude en vastgeroeste politieke cultuur (?) waarin partijlidkaart of syndicale aanhorigheid primeren boven competentie en bekwaamheid. En de premier? Wel, die houdt zich bij dit alles Oost-Indisch doof en hult zich, zoals meestal in vervelende situaties, in een wollig, nietszeggend taalgebruik à la Slangen. Een vereniging zoals de VVB, die het Vlaams belang vooropstelt, moet op dit arrogant francofone discours gepast reageren: We moeten bij politici én bij de Vlaamse publieke opinie blijven pleiten voor een eerlijke en werkbare boedelscheiding. Vlaanderen moet in Europa zelf zijn belangen kunnen behartigen als een onafhankelijke staat. Gedaan met aanmodderen in een onwerkbaar Belgisch systeem, waarin ministers nog altijd botweg verklaren dat ze het Nederlands absoluut niet nodig hebben. Hoelang laat Vlaanderen nog over zich heen lopen? VVB-afdelingen kunnen niet genoeg debatten en gespreksavonden organiseren waarin we Jan-met-de-pet met degelijke en verstaanbare argumenten verduidelijken waarom die boedelscheiding broodnodig is. De Vlaamse Beweging moet eendrachtig het hoofd bieden aan het arrogante francofone machtsspel. Laat ons zowel in de Beweging als in de partijpolitiek stoppen met in verdeelde slagorde het publieke forum te betreden. Zo halen we het niet! Vlaamse vrienden, laat ons front vormen; Waalse vrienden, laat ons scheiden. De rest, beste VVB-ers, is van ondergeschikt belang! Guido Moons Algemeen voorzitter VVB

MET

DE

VVB

TEGEN

GUNSTTARIEF NAAR

10

JAAR

NEKKA

De Nekka-Nacht is dé jaarlijkse afspraak voor alle liefhebbers van het betere Nederlandstalige lied. Om hun tienjarig bestaan te vieren organiseren ze op 10 en 11 oktober aanstaande in het Sportpaleis een speciale jubileumeditie. Nog nooit stonden zoveel grote namen op één affiche samen. Of wat dacht u van Boudewijn de Groot, Stef Bos, Marco Borsato, Yasmine, Sarah Bettens (K’s Choise) voor de gelegenheid solo en in het Nederlands en Micheline Van Hautem die een ode brengt aan Jacques Brel. Centrale gast is niemand minder dan Frank Boeijen. Dankzij een nog intensere samenwerking tussen VVB en ANZ krijgen VVB-leden een speciale korting van 5,00 euro/kaart. Kaarten kunnen telefonisch besteld worden op het nummer 03 248 63 43 (Nekkafoon). Zitplaatsen kosten 30, 26 en 20 euro, staanplaatsen op het middenplein 18 euro. Stichting voor Vlaamse Creatie vzw Duivelshofstraat 2, 2140 Antwerpen telefoon: 03 248 63 43 - fax: 03 322 58 77 epost: info@svc.be http://www.nekka.be rekening KBC 402-6179021-21.

STEUN TAK In het septembernummer van Doorbraak/ Binnendoor stak een bedelbrief met de vraag om financiële steun voor de samenwerking VVB-TAK. Hierin stond een fout rekeningnummer (enkel KBC-klanten zullen dit gemerkt hebben, de anderen hun betaling ging wel door). Wie een bijdrage wil storten, kan dit doen op het (correcte) nummer 409-9563981-19 van VVB-actie, met vermelding "Steun VVB-TAK". Als u dertig euro of meer betaalt, krijgt u van ons een fiscaal attest. Dan betaalt de Belgische staat u de helft van dat bedrag terug.

1 nr. 9 - oktober 2003


Binnendoor

GORDEL

BEHOUDT

VLAAMS

KARAKTER

De VVB heeft de jaarlijkse afspraak op De Gordel niet gemist. Traditiegetrouw benadrukten de media dat het gebeuren steeds verder vervreemdt van het politieke basisidee. Carla Galle van Bloso blies op dat vlak warm en koud. Op de openbare tv-zender had ze het over het sportieve succes en het uitblijven van Franstalige pesterijen. Bij de commerciële concurrentie bleken er DE KLEVERS VAN HERMAN K. KENDEN SUCCES BIJ HET JONGE VOLKJE plots wel pesterijen te zijn, volgens Galle het mijdingsgedrag - ze probeerde ongemerkt gevolg van het Vlaams karakter van De langs ons heen weg te glippen - en haar Gordel. Consequent is anders. persoonlijk aansprak, durfde ze niet anders Wel consequent waren de VVB’ers die op de diverse startplaatsen in totaal 40.000 leeuwenklevertjes verspreidden. David Vits trok met enkele Brusselse VVB’ers naar Zaventem en hielp er zowat 10.000 klevers ronddelen. Hij vond het een geslaagde dag met goed weer en enthousiaste deelnemers. Vits: ‘De uitdeelactie liep gesmeerd. Sommigen, zoals een groep Chiromeisjes, waren zo enthousiast dat ze zich helemaal met stickers bedekten. De respons was goed. Af en toe was er een weigering van een ‘Belg’ of een anderstalige deelnemer, al liepen er ook Franstaligen en migranten rond met onze stickers. Een delegatie van het ABVV weigerde onze stickertjes, maar toen ik afliep op een Mia De Vits met

dan aan te nemen.’ Menig leeuwtje haalde de sfeerbeelden die op televisie te zien waren. De VRT toonde zowaar een VVB-vlag en plaatste dat beeld achteraf ook op de webstek van het journaal. De 23ste Gordel, die uiteindelijk meer dan 80 000 wandelaars en fietsers op de been bracht, was voorts voor 28 burgemeesters van Halle-Vilvoorde een ideaal klankbord om de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te eisen. Minder weerklank kreeg een dat daags voor De Gordel beek-Oppem trok. Daar gemeentebestuur pertinent

BOURGONDISCH BRUSSEL De Brusselse VVB’ers zijn rechtstreekse afstammelingen van de Bourgondiërs. Het bewijs werd geleverd op de barbecue waarmee zij, samen met het Davidsfonds van Ukkel-Stalle, begin september het nieuwe seizoen inzetten. Ongeveer alles wat op een grill kan worden bereid, was voorradig en voor de begeleidende rauwkost was ongetwijfeld een groentewinkel geplunderd. Voor al die inspanningen werden de organisatoren beloond met een prachtig nazomers weertje. Dat maakte het voor de zowat zeventig opgedaagde vrienden en sympathisanten goed toeven in de tuin van het Candelaershuys in Ukkel.

2 nr. 9 - oktober 2003

actie van TAK, naar Wezemweigert het wegwijzers te

plaatsen voor een permanent Gordelparcours van honderd kilometer. De actievoerders plaatsten zelf bordjes en schilderden met sjablonen Vlaamse leeuwen op de straten van de weigerachtige burgemeester François Van Hoobrouck. MvdW

GEEN LEEUWTJE VOOR BART SOMERS Wie minder happig was op een leeuwtjesklever was Bart Somers. Op stap met de familie, werd hem in Zaventem een leeuwtjesklever aangeboden. De Vlaamse minister-president zag het niet echt zitten, want ‘toch stilaan al op weg naar huis’. Zijn zoontje daarentegen was wel geïnteresseerd. Zou Luc Van den Brande ook zo geantwoord hebben? We vrezen dat sommige ex-VU’ers zich nu gedragen als ex-katholieken en exrokers: met alle mogelijke moeite proberen ze hun vroegere houding te verdoezelen om bij hun nieuwe vrienden toch zo “zuiver” mogelijk over te komen.

LEEUW

MET LEEUW

Doorzettingsvermogen, wilskracht en een staalharde overtuiging, het zijn karaktertrekken van nogal wat VVB’ers. Dat bleek nog maar eens toen de We s t - V l a a m s e Antwerpenaar Piet B. en Antwerpenaar Leo R.erin slaagden om de 34ste editie van de Dodentocht van de eerste tot de laatste meter met een leeuwenvlag af te leggen. Piet zette er om en bij de 200.000 stappen met een grote leeuwenvlag op de schouders, vaak als spits van een hele troep medewandelaars. Stilaan wordt hij hiermee een ernstig kandidaat voor het eerstvolgende WK vlaggendragen. In ieder geval een dikke proficiat! T.


Binnendoor

OPENDEUR

BIJ HOOFDBESTUUR (OVV) en voorzitter van de Antwerpse actiegroep Lange Wapper, die mooi werk verricht ter bevordering van de Nederlandse taal en cultuur, onder meer in kringen van Antwerpse handelaars.

Vanaf deze maand laat Binnendoor de leden/lezers kennismaken met het hoofdbestuur van de VVB. De spilfiguren zijn bij veel leden ongetwijfeld bekend, maar slechts weinig VVB’ers zouden erin slagen de namen van alle hoofdbestuursleden op een rijtje te zetten. Nog minder om ze te herkennen. We beginnen het rijtje met Renaat Van Beeck, provinciaal voorzitter van Antwerpen, en een van de “anciens” van de VVB. Renaat Van Beeck (1937) was vanaf zijn collegetijd sympathisant van de toenmalige Vlaams-nationale partij. Sommigen zullen nog weten dat dit de oude Volksunie was. Van 1962 tot 1988 was hij achtereenvolgens penningmeester, voorzitter, arrondissementslid en lid van de partijraad en OCMW-raadslid in Berchem. In 1989 werd hij lid van de Vlaamse Volksbeweging en vanaf 1991 voorzitter van de afdeling Antwerpen. Nog iets later nam hij zijn verantwoordelijkheid op als provinciaal voorzitter van Antwerpen en als lid van het hoofdbestuur.

HET

RENAAT VAN BEECK,

Renaat heeft een brede culturele interesse, maar zijn aandacht en tijd gaat toch in de eerste plaats naar muziek, in het bijzonder naar de muziek in de Nederlanden, en dit als organisator van concerten van Vlaamsromantische muziek bij de MarnixRing en als voordrachtgever. EEN GEDREVEN VASTE WAARDE

Renaat noemt zichzelf bescheiden ‘een gewoon kleine garnaal in de Vlaamse Beweging’, maar hij stopte een ferme hap van zijn leven in het goede doel. ‘Ge kent dat wel, heel veel werk, met weinig opbrengst...’ Vandaag is Renaat gepensioneerd, ‘maar niet fanatiek’, want nog met van alles bezig. Hij is ook nog bestuurslid van Davidsfonds Berchem, lid van de MarnixRing Lieven Gevaert, lid van de taalwerkgroep van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen

Wat hem richting VVB drijft? ‘Meewerken aan het tot stand komen van een goed bestuur voor ons volk. Of moet men vandaag de dag politiek correct van “gemeenschap” spreken?’ Zijn prioriteit: het streven naar een Vlaanderen dat als kernland van de Nederlanden net zoals Ierland, Denemarken of Zweden een eigen plaats in Europa kan opeisen. Zijn grootste hoop: het tot stand komen van een “Nederlandse federatie” als Europees kernland. JVdC

QUIZSEIZOEN BREEKT AAN

Heeft het iets te maken met de vallende bladeren? Feit is dat in het najaar het quizseizoen op gang komt. Een quiz staat steeds goed op een afdelingsprogramma. Niet alleen boren de afdelingen er een ander publiek mee aan dan met de gewone activiteiten. Het biedt de leden en sympathisanten ook de kans om zich in een ontspannen en vaak ludieke sfeer met elkaar te meten. VVB-quizavonden staan niet voor saaie boekenwijsheid, noch voor encyclopedische kennis. De allereerste bedoeling is immers om de deelnemers een aangename en onderhoudende avond te bezorgen. En op het eind van de avond een al dan niet mooi prijsje meepikken, is ook mooi meegenomen.

EERSTE GENTSE VVB-QUIZ Op vrijdag 17 oktober wordt er verzamelen geblazen in de De Schryverzaal van het Gentse Sint-Bavo Instituut aan de Reep (er is parkeergelegenheid in de school). Ploegen van maximum vier deelnemers krijgen er acht vragenreeksen voorgeschoteld onderverdeeld in categorieën als “feesten als de beesten”, “de taal is gansch het

QUIZZEN, TAK’KERS

EEN PLEZANTE TIJDSBESTEDING, ZELFS VOOR

volk”, “stommiteiten”, “niets dan goeds” en nog meer fraais. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 3 euro en inschrijven kan zelfs nog ter plaatse, maar de organisatoren kregen ook liefst een seintje vooraf teneinde voor de nodige accommodatie (en prijzen) te kunnen zorgen. (gsm 0496 53 88 59 of e-post steven.vergauwen@vvb.org)

VVB-WAASLAND Een goede maand later is het Waasland aan de beurt. Op vrijdag 21 november staat in Nieuwkerken-Waas een enthousiaste ploeg klaar. De Wase organisatoren voorzien zelfs

grootbeeldprojectie voor een aantal vragen. Deze algemene kwis bestaat uit tien vragenronden. De Vlaamse Beweging vormt hier één onderdeel van en is tevens de rode draad. Inschrijven: tien euro per ploeg van vier personen. Overschrijven op rekeningnummer 737-0032803-60 samen met de naam van je ploeg. VVB Waasland verwacht je in de Basisjongensschool, Gyselstraat, 9100 Nieuwkerken-Waas Info: Bert Hofman 03 755 09 99.

KLASSIEKER Voor de vierde keer verzamelen de WestVlamingen in Ardooie. De datum ligt nog niet vast (meestal begin december), maar deze quiz is ondertussen al een klassieker. Luim en ernst wisselen elkaar af. Zo was er vorig jaar zelfs een proef met bier- en kaasproeven. Meer gegevens vindt u in een volgend nummer. Houd echter met één zaak rekening: de winnaars krijgen niet alleen een etentje aangeboden, maar staan ook in voor de organisatie van de vijfde quiz in 2004. Indien een niet-West-Vlaamse ploeg wint, moet die wel de volgende quiz binnen de West-Vlaamse grenzen laten doorgaan.

3 nr. 9 - oktober 2003


Binnendoor

NEDERLANDSLANDSTAAL Niet alleen op het internet zitten regelmatig virussen: de virussen van verfransing en verengelsing van Vlaanderen zijn ook nog steeds actief. Mieke Delanghe (09.225.16.00) leidt een briefschrijfactie die deze vervelende plagen wil aanpakken. Medewerkers krijgen het tijdschriftje “Nederlands-Landstaal” gratis toegestuurd.

IKEA In de Ikea-winkel in het Vlaamse Ternat zijn alle aankondigingen en opschriften in het Nederlands en het Frans, waardoor het bedrijf de indruk geeft dat Ternat een tweetalige gemeente is (of dat onze Franstalige landgenoten onbekwaam zouden zijn om Nederlands te verstaan). Schrijven naar Ikea, Morettestraat 11 te 1740 Ternat, bellen op 070 22 22 16, faxen op 070 22 22 14 of op hun webstek www.ikea.be

25 jaar geleden 165). Het aantal lesgevers verdubbelde in die periode van 350 naar 700. Dit is zeer aanzienlijk, vooral omdat Nederlandstaligen zelf niet begrijpen waarom buitenlanders hun taal aanleren. Buitenlanders snappen de economische, culturele en historische waarde van het Nederlands blijkbaar beter.

al ter wereld verkocht, behalve in Engeland en Amerika. Zeiden ze: ‘Hij voelt toch een beetje als een nagesynchroniseerde film, laat ons de Nederlandse versie maar eens zien.’ Het was gewoon niet goed genoeg. Ze ruiken dat het namaak is. Wat ze willen hebben, zijn de films van Marleen Gorris. Origineel Nederlands.’

MINDERWAARDIG

MUSICALS

Prof. Paardekoper in Trouw: ‘Er is onmiskenbaar en ongewenst Engels en in Nederland hebben we veel te veel van dit laatste. Het wijdverbreide minderwaardigheidsgevoel over onze moedertaal leidt tot een anglomanie waardoor we dreigen te worden opgeslokt door de Engelse wereld.’

Als het bedrijf ondertussen niet op de fles gegaan is, worden musicals in Vlaanderen voortaan enkel in het Engels opgevoerd. Meer nog, bij een vorige voorstelling waren zelfs de VIP-uitnodigingen in het Engels opgesteld. Op onze opmerkingen hierover reageerde Peter Hoogland (in een epostberichtje) als volgt: ‘We vinden het zeer spijtig dat we geen Vlaamstalige musicals meer kunnen produceren...Er waren praktische en kostenbesparende redenen voor de ééntalige mailing. Een andere reden is de lijn van de ‘Engelstalige musicals’ doortrekken in het VIP-gedeelte. Dit is echter geen standaard aanpak.’ De laatste zin laat hopen dat het ooit beter wordt...

De Briefschrijfactie

POPULAIRE WERELDTAAL? De Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) stelt vast dat Nederlands populairder wordt, onder meer door de uitbreiding van het aantal universiteiten waar het Nederlands wordt gedoceerd (nu 230 verdeeld over 44 landen,

FRANS-VLAANDEREN IN BEELD Nog op zoek naar een mooie kalender voor 2004? Of op zoek naar een passend klein geschenk? De kalender van Davidsfonds Frans-Vlaanderen is een gepaste keuze. Gesticht in 1984 in Sint-Winoksbergen, werkt die afdeling met veel overtuiging mee aan de verspreiding en verdediging van de Nederlandse taal en cultuur in FransVlaanderen. Elk jaar publiceren ze (om hun noodlijdende kas te stijven) een kalender met verzorgde pentekeningen van J.C. Bottin. Kost zes euro, portokosten inbegrepen. Storten op rekening 000-1529169-61 van Davidsfonds Frans-Vlaanderen. Meer info: Davidsfonds- en ook VVB-bestuurslid Jan van Ormelingen, J.Colpaertsteeg 27, 9052 Gent (09 223 44 70), jan_van_ormelingen@yahoo.com.

4 nr. 9 - oktober 2003

FILMS Filmproducent Matthijs van Heijningen in Het Parool van 26 juli 2003: ‘Er is een tijd geweest dat ik dacht: we moeten alleen nog maar films in het Engels maken. Maar ik was er snel achter dat dit niet werkte. Maakten we een film van Jan Donkers met Monique van der Ven en Renée Soutendijk in het Nederlands én Engels. Hij werd over-

VVB ving ledenwer David Vits (Brussel) 21 Walter Winnock (Veurne) 17 Johan Laeremans (Grimbergen) 9 Mark Gabriëls (Dilbeek), Patrick Deboever (Denderleeuw), Eric Wenderickx (Brecht), Herman Mertens (Mechelen) 8 Lode van Dessel (Nijlen), Kirstof Slagmulder (Denderleeuw) 7 Steven Vergauwen (Mariakerke), Karl Geens (Rijkevorsel), Luc Verstraete (Rumbeke), Jurgen Thiebaut (Lennik), Servaas De Vylder (Ekeren), Louis Van Roy (Aalst), Mario Feys (Izegem) 5 Hugo Pottie (Ardooie), Geert Van Cleemput (Antwerpen), Theo Vranken (Maasmechelen), Bart Van Stappen (Antwerpen), Karl Drabbe (Antwerpen) 3 Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Tom Schoonbaert (Schoten), Herman Redant (Aartselaar) 2 Arnout Van den Broeck (Opwijk), Roger Vynckier (Waregem), Achiel Luyten (Westerlo), Wim De Bruyne (Assebroek), Jan Van Esbroeck (Kalmthout), Els Decoster (Antwerpen), Paul De Visscher (Hamme), Hilda Paulussen (Deurne), Jef Vandenabeele (Waregem), Lode Van der Vliet (Turnhout), Karel Adams (Ardooie), Rita De Bont (Mortsel), Dirk Laeremans (Zwevegem), Huguette De Bleecker (Gent), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Leen Feremans (Deurne), Jo Van Bever (Wetteren), Jaak Neirynck (Wondelgem), Katy Beke (Daknam), Willy De Meyer (Zomergem), Jeanne Rombouts (Turnhout), Johan Vancoppenolle (Sint-Truiden) 1 Totaal: 171


Binnendoor

EROP

UIT...

ANTWERPEN Turnhout. (Zaterdag 4 oktober 10:00 Provincie Antwerpen) Provinciale nazomeractiviteit: daguitstap naar Turnhout. Volledig programma in Binnendoor nummer 8, augustus 2003. Provinciaal bestuur Antwerpen in samenwerking met VVB-Beerse en VVB-Turnhout. Warande 2300 Turnhout Info: Renaat Van Beek 03 321 73 60 Turnhout. (Zaterdag 4 oktober 09:00 VVB HEKLA) Deelname provinciale VVB-dag. Station Statielei 2540 Hove Info: Luc Van den Weygaert 0477 93 52 94 De waarheid omtrent 1830. (Vrijdag 24 oktober 2003 20:00 VVB Mortsel Boechout) Paul Beliën, journalist en publicist en uitgever van Secessie, vertelt hoe de onstaat België werkelijk opgericht is en waarom. Merelhof E. Thieffrylaan 94 2640 Mortsel Info: Herman Keersmaekers 03 455 21 47

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Wat hebben pijplijnen en voetbalstadia gemeen? (Dinsdag 30 september 20:00 VVB Grimbergen) Voordracht over Cyprus en Tibet door Reginald Hoyaux, wereldreiziger. Charlesroyhoeve Lierbaan 1850 Grimbergen Info: Johan Laeremans 02 269 48 84 Vlaamse sociale zekerheid. (Donderdag 2 oktober 20:00 VK Druivenstreek Spoorslag) CC Den Blank Begijnhof 11 3090 Overijse Info: Dries Vanhaeght 02 657 25 27 Confederalisme in Brussel. (Zondag 5 oktober 2003 11:00 VVB Brussel Oost) Brunchgesprek met Brigitte Grouwels. Inschrijven verplicht. Leden € 12,50 en niet-leden € 15,00. GC De Moriaan Oudergemlaan 90 1040 Etterbeek Info: David Vits 02 503 38 40 Meer info op http://www.brussel.vvb.org. Padddenstoelenwandeling. (Zondag 5 oktober 2003 10:00 VVB Tienen) Dorpskerk 3320 Meldert (Bt.) Info: Hilda Tas 016 76 07 65 Sint-Goedelekathedraal. (Zaterdag 18 oktober 2003 14:00 VVB Brussel Centrum + Zuid) Bezoek o.l.v. Paul De Ridder (Vereniging voor Brusselse geschiedenis); Per gezin gratis boek over Jan-Baptist Verlooy. Leden € 2,50, niet-leden € 5,00. Kathedraal Sinter-Goedelevoorplein 1000 Brussel Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Meer info op http://brussel.vvb.org. Verkeer(d) in de Vlaamse Gordel. (Dinsdag 21 oktober 2003 20:00 VVB Grimbergen) Voordracht door Evert Lagrou (Hoogleraar Sociologie & Stedenbouw) Toegang 1€ Charlesroyhoeve Lierbaan 1850 Grimbergen Info: Johan Laeremans 02 269 48 84 Meertalig onderwijs in Brussel? (Dinsdag 21 oktober 20:00 VVB Jong-Brussel) Debat met Piet Van de Craen (VUB). Ook bij ons gaan stemmen op om meertalig onderwijs in te voeren. Is dit de wonderformule voor een tweetalige hoofdstad? Toegang € 3,00 voor leden, € 4,00 voor niet-leden. GC De Markten Oude Graanmarkt 5 1000 Brussel Info: Stijn Debruyne 02 513 26 61 Meer info op http://www.brussel.vvb.org. Herfstwandeling. (Zondag 26 oktober 15:00 VVB Brussel Centrum + Zuid) Wandeling over de oude spoorwegbedding Brussel - Tervuren. Leden € 2,50 en niet-leden € 5,00. Brico Gustave Demeylaan 1160 Oudergem Info: Sven De Kerpel 02 644 91 89 Meer info op http://brussel.vvb.org. Er was eens ... Verhofstadt I. (Dinsdag 28 oktober 20:30 VVB Brussel West) Frederik Pas over zijn nieuwe bundel Vlaamsnationale cartoons. Toegang € 2,50 voor leden, € 5,00 voor niet-leden. GC De Rynck Dapperheidsplein 6 1070 Anderlecht Info: Willy Vandervecken 02 524 28 27 Meer info op http://brussel.vvb.org. Mosselfestijn. (Zondag 2 november 2003 12:00 VK Druivenstreek - Spoorslag) Ter IJse Stationsstraat 8 3090 Overijse Info: Dries Vanhaeght 02 657 25 27

LIMBURG Spoorwegen: regionalisering ja of neen? (Vrijdag 24 oktober 20:00 Provincie Limburg) Debat met o.a. Frieda Brepoels en afgevaardigden Bond Trein Tram Busgebruikers, ACW, ABVV. Parkhotel Genkersteenweg 305 3500 Hasselt Info: Wim de Meester 089 50 10 98

OOST-VLAANDEREN Mosseleetfestijn. (Zaterdag 27 september 18:00 VK Meldert-Moorsel) Den Kleinen Ast Nieveldriesweg 20 9310 Meldert Info: Anny Dierick 053 66 85 85 Mosseleetfestijn. (Zondag 28 september 12:00 VK Meldert-Moorsel) Den Kleinen Ast Nieveldriesweg 20 9310 Meldert Info: Anny Dierick 053 66 85 85 Sint-Pieterswijk. (Zaterdag 4 oktober 14:30 VVB Gent-Zuid , Gent-Noord) Met Huguette De Bleecker als gids bezoeken we de permanente tentoonstellingen in de abdij. Daarna verkennen we de omgeving. Kerk Onze-Lieve-Vrouw Sint - Pietersplein 9000 Gent Info: Herman De Mulder 09 329 04 56 , Leopold Schaumont 09 226 28 54 Cultuur is politiek: ja of neen? (Donderdag 16 oktober 2003 20:00 VVB AalstDendermonde) Voordracht door de heer Peter Peene, nationale voorzitter van het Davidsfonds. Gratis toegang. Trouwzaal Grote Markt 3 9300 Aalst Info: Herman van Bever 053 77 46 99 Je kwist toch ook mee? (Vrijdag 17 oktober 2003 20:00 VVB Gent-Zuid en Gent-Noord) Eerste Gentse VVB-quiz. Zie VVB-Gent-Noord. Alle info bij steven.vergauwen@vvb.org, tel. 03 366 18 50 of gsm 0496 53 88 59. Vooraf inschrijven. Sint-Bavo Reep 4 9000 Gent Info: Herman De Mulder 09 329 04 56 en Leopold Schaumont 09 226 28 54

MEEGEDEELD Meervoud-etentje (Zaterdag 4 oktober 19:00) De redactie van Meervoud organiseert op zaterdag 4 oktober vanaf 19 uur in het gemeenschapscentrum De Oude Pastorie, Kerkstraat 24 te Nieuwenrode (Kapelle o/d Bos) een etentje. Keuze uit verschillende voorgerechten, hoofdgerechten en desserts. Gelegenheid om een praatje te maken met de mensen die Meervoud maken en met vrienden en kennissen uit de brede Vlaamse beweging. Graag vooraf een seintje op 02/ 22.33.140 Nijlen. Historische beurs Vlaamse Beweging (Zondag 19 oktober 9-16 uur; Vlaamse Verzamelaarskring) Achtste historische beurs van de Vlaamse Beweging. Tweedehands- en antiquaritaatsmarkt uitsluitend gewijd aan de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 52 Nijlen. Netto-opbrengst voor Komitee der Randgemeenten "De Zes", dat ijvert voor het Vlaamse karakter van de groene rand rond Brussel. Toegang: 2,5 euro, standen aan 5 euro per strekkende meter Info en inschrijvingen: Lode Van Dessel (03 481 82 76), Jos Pieraert (03 481 71 88) en Luk Dieudonné (03 216 15 25), vlaamse_verzamelaarskring@pandora.be 53ste Bormsdag (Zaterdag 4 oktober om 10:30) Zaterdag 4 oktober om 10.30 uur in de Klarissenkapel bij de Onze-LieveVrouwekerk aan de Grote Markt in Sint-Niklaas. Met herdenkingsmis voor onder anderen priester-auteur Ward Corsmit. Met de medewerking van het Noord-Nederlandse duo Lydie de Heij en Ton van der Voort. Alsook het Gantoiscomité uit Frans-Vlaanderen. Daarna getuigenis met Bormskomitee onder leiding van Erik Verstraete. Info: Gilbert Van Bel (03 776 59 45)

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het novembernummer van Doorbraak verschijnt op 23 oktober. Teksten uiterlijk op het secretariaat op dinsdag 14 oktober. Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs.

5 nr. 9 - oktober 2003


VOETVERZORGING • ORTHOPEDISCHE SANDALEN • SPATADER- EN STEUNKOUSEN • SPORTVERBANDEN • BREUKBANDEN • RUG- EN BUIKGORDELS • INCONTINENTIE- EN THUISVERZORGINGSMATERIAAL

wend u tot

A. B. C.

ANTWERPS BANDAGIST C ENTRUM Boechoutsesteenweg 15, 2540 HOVE, tel. 03 455 94 61

Fruithoflaan 10, 2600 BERCHEM tel. 03 230 61 86

53ste Bormsdag Zaterdag 4 oktober 10.30 uur

Statielei 18 2640 Mortsel tel. 03 449 96 61

Klarissenkapel bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Grote Markt in Sint-Niklaas.

Andere vestigingen te Nationale straat 150 2000 ANTWERPEN tel. 03 237 45 25

St.Goriksplein 4 2650 EDEGEM tel. 03 457 27 24

H.Consciencestr. 34 2800 MECHELEN tel. 015 43 26 46

Lambrechtshoekenlaan 258 2170 MERKSEM tel. 03 645 29 33

Op zoek naar een gouden juweel doch u betaalt niet graag te veel? Juwelenhandel Verbeelt in Eeklo biedt u: - Een zeer ruime keus aan 18 K. gouden juwelen tegen prijzen buiten konkurentie. - Zowel klassieke als eigentijdse juwelen, dikwijls vervaardigd in eigen atelier. - Overname of ruilen van uw gouden juwelen of oud goud tegen nieuwe juwelen. - Aan leden van de VVB een direkte korting van 25%

Juwelenhandel

Verbeelt

Oostveldstraat 239 A * 9900 Eeklo * tel. 09/377.99.29

Open van 10-12 en 14-18u. * zondag-maandag-dinsdag gesloten

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

herdenkingsmis voor o.a. priester-auteur Ward Corsmit, met de medewerking van het Noord-Nederlandse duo Lydie de Heij en Ton van der Voort, het Gantoiscomité uit Frans-Vlaanderen en de V.V.N.A.

Daarna getuigenis met Bormskomitee onder leiding van Erik Verstraete en Zangmiddag met Emiel Hullebroeck-koor uit Gent Info: Gilbert Van Bel (03 776 59 45)

Meer info: www.vnj.org herwig@vnj.org Verbondshuis: 03/218 56 58 Zillebekelaan 19, 2600 Berchem Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr. 9 - oktober 2003

Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding ”lidmaatschap”. Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2003_10_binnendoor  

Guido Moons Algemeen voorzitter VVB VVB-afdelingen kunnen niet genoeg debatten en gespreksavonden organiseren waarin we Jan-met-de-pet met d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you