Page 1

Ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging - Taal-Aktie-Komitee

Binnendoor

De kortste weg naar onafhankelijkheid.

CONCREET

LAAT

DE LEEUW MAAR KLAUWEN!!!

Op veel plaatsen in Vlaanderen is men dezer dagen ijverig bezig met de laatste voorbereidingen voor de 11-julivieringen. De voorbereiding voor de VVB-sporenviering in Brussel is dit jaar een tocht met vele hindernissen, waarvan op dit moment het eindresultaat nog niet bekend is. Het ziet ernaar uit dat men op het Brusselse stadhuis - zacht uitgedrukt - niet staat te springen om de VVB te helpen. We herinneren ons dat men ook vorig jaar (tevergeefs) poogde het Vlaams Komitee Brussel de toegang te ontzeggen tot het Brusselse stadhuis waar aan gewezen Vlaams ministerpresident Luc Van den Brande de De Cuyper-prijs zou worden uitgereikt. Was er nu weer een negatief advies om het Sint-Katelijneplein ter beschikking te stellen van de Vlaamse Volksbeweging? Blijkbaar werken de strijdbaarheid, die de VVB nu al voor de tiende keer in zijn Brusselse Sporenviering inbouwt, en de felle kritiek op het paars-groene beleid, op het gemoed van een aantal stadsbestuurders. Dit alles belet ons niet er met veel nadruk voor te pleiten dat ook op alle 11-julivieringen die de VVB organiseert, of waarop VVB'ers het woord voeren, de standpunten van Verhofstadt en andere mogelijke regeringspartijen scherp worden geëvalueerd en becommentarieerd. Zoals het er nu (10 juni - red.) naar uitziet, lopen de regeringsonderhandelingen niet van een leien dakje. De euforie van verkiezingszondag 18 mei is al lang voorbij en de wederzijdse achterdocht tussen blauw en rood flakkert stilaan weer op. De hele discussie rond al dan niet lastenverlaging is daar een sprekend voorbeeld van. En het is zeker niet omdat geen volgende ronde staatshervorming op het programma staat, dat Verhofstadt het communautaire gegeven van zijn politieke onderhandelingstafel zal kunnen houden. Een mooi voorbeeld daarvan is het dossier van de spoorwegen en het ondernemingsplan van Karel Vinck. Verhofstadt zal meer dan één tandje mogen bijsteken om de communautaire vrede rond zijn onderhandelingstafel te behouden. De beperking van de uitbreiding van het goederenvervoer, met alle gevolgen van dien voor de havens van Antwerpen en Zeebrugge is maar één voorbeeld. Al voor de verkiezingszondag van 18 mei was duidelijk dat aan Vlaamse zijde zowel liberalen als socialisten gewonnen zijn voor regionaliseringscenario’s van de spoorwegen. Maar vanuit het zuiden des lands stoot men daarbij op een categoriek en onverbiddelijk “non”. De oude verdeelsleutel 60/40 voor de spoorweginvesteringen blijft voor Wallonië een heilige koe. De periode van 11 juli geeft de Vlaamse Beweging en in het bijzonder de VVB de gelegenheid om de Vlaamse onderhandelaars - met op kop Verhofstadt, Dewael en Stevaert - te wijzen op hun “Vlaamse” beloften, vastgelegd en neergeschreven in de teksten van hun verkiezingscongressen. Zij hebben Elio Di Rupo en zijn PS al zwaar in de kaart gespeeld door elke verdere staatshervorming ten minste te verdagen tot na de deelstaatverkiezingen van juni 2004. Wanneer die Vlaamse partijen tijdens deze regeringsonderhandelingen opnieuw voor Waalse chantage gaan zwichten, zadelen ze hun eigen regio op met een loodzware sociaal-economische hypotheek, die kan leiden naar een sociaal kerkhof. De boodschap is duidelijk: laat zonder complexen en terughoudendheid op 11 juli de leeuw klauwen! GUIDO MOONS VVB

VLAGGEN VOOR KIM De pers geeft mee gestalte aan een democratische maatschappij. Anders wordt het natuurlijk als deze pers een bepaalde mening wil doordrukken, met halve en hele leugens. Zo schreef Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws (dinsdag 10 juni) na de overwinning van Justine Henin op Kim Clijsters dat er van Vlaanderen Vlagt geen spoor te bekennen was en dat er in het stadion enkel wat Belgische vlaggen waren. Nochtans stond er aan de ingang van Roland Garros een groep met Vlaamse leeuwenvlaggen en liepen er verschillende mensen rond met kleine leeuwenvlaggetjes. Maar wie met een officiële leeuwenvlag binnen wilde, werd die door de ordediensten afgenomen. Zelfs kinderen met een klein 10x10cm-vlaggetje geraakten niet binnen. En dan maar vaststellen dat er enkel Belgische vlaggen in het stadion waren...

ALGEMEEN VOORZITTER

1 nr. 7 - juli 2003


Binnendoor

NIEUW

BELEID: EINDSTREEP IN ZICHT

De meest ingewijden onder de VVB’ers weten het al een hele poos: per 1 januari 2004 wijzigt het decreet waarop de Vlaamse Volksbeweging wordt erkend en gesubsidieerd. Vanaf 2004 worden de verenigingen gesubsidieerd op basis van een beleidsplan en niet meer op basis van een hele reeks meetbare regeltjes. Zoals het er nu naar uit ziet gaan de subsidies voor onze vereniging met dit nieuwe decreet in stijgende lijn.

-

Omdat we in de verplichting om een beleidsplan op te stellen, ook heel wat positieve aspecten zagen, heeft de VVB deze oefening bijzonder ernstig genomen en wanneer u dit leest zal ons beleidsplan door de Algemene Raad al beoordeeld zijn.

Toen dit werk achter de rug was werkten we nog een opvolgingssysteem uit.

De werkzaamheden begonnen ongeveer één jaar geleden, tijdens het jaarlijkse hoofdbestuursweekend. Sedertdien toog een beleidsplanningsploeg naarstig aan het werk om een lijvig, maar zinvol plan voor de VVB uit te werken. We beschreven hoe de VVB vandaag functioneert, bepaalden een missie voor onze vereniging en maakten een sterktezwakte-analyse op. Telkens werden de resultaten teruggekoppeld aan het Hoofdbestuur en/of de Algemene Raad. Met deze resultaten trachtten we een reeks uitdagingen voor de VVB op te sommen en deze te vertalen in concrete doelstellingen voor de periode 2004-2005. Een greep uit de meer dan twintig doelstellingen:

meer media-aanwezigheid stijgend ledenaantal kwalitatieve uitbouw van onze afdelingen meer bezoekers voor onze webstek een motiverend personeelsbeleid

Vervolgens werden heel wat taak- en werkgroepen bezocht om samen met hen de doelstellingen door te nemen en te kijken welke verantwoordelijkheden de verscheide geledingen op zich konden nemen.

En nu is het klaar: acht hoofdstukken vormen samen met twaalf bijlagen het beleidsplan van de Vlaamse Volksbeweging voor de periode 2004-2005. Wie hiervoor interesse heeft, kan op het secretariaat een exemplaar aanvragen. Veel leesgenot. Tot slot wil ik nog alle collega’s uit de beleidsploeg danken voor hun tomeloze inzet. Dank aan Steven Vergauwen en Rita De Bont vanuit het Hoofdbestuur, dank aan Piet Bouciqué vanuit de Algemene Raad en dank aan Bart Maddens en Johan Vandendriessche, die als externen zeker hun deel van het werk voor hun rekening namen.

JAN JAMBON VOORZITTER BELEIDSPLANNINGPLOEG

WELKOM IN HET HOOFDBESTUUR: MARC DIEPENDAELE Voor wie regelmatig in contact komt met het actieve deel van de Vlaamse Beweging, is Marc Diependaele zeker geen onbekende. Deze kwieke zestiger, die op professioneel vlak carrière maakte in de verzekeringswereld, was onder meer al actief in het IJzerbedevaartcomité. Momenteel is hij nog steeds betrokken bij de werking van het ANZ, het AKVSZ en

2 nr. 7 - juli 2003

(sinds maart), als provinciaal voorzitter voor VVB Oost-Vlaanderen. In die functie is hij ook lid van het hoofdbestuur. Naast de verdere verspreiding van de autonomiegedachte en de verdere uitbouw van de VVB, is Marcs belangrijkste doelstelling het helpen realiseren van een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Uiteraard zijn dat zaken die onze goedkeuring wegdragen en waarin we hem dus ten volle zullen steunen. Welkom aan boord, Marc!

GVB

NIEUWE MEDEWERKER VOOR DE VVB Marc Van de Woestyne werd bijna een halve eeuw geleden geboren aan de oevers van de Schelde in een hoekje Antwerpen dat KleinBrabant heet. Hij groeide op in Woluwe, een van origine VlaamsBrusselse gemeente die in de jaren 1960 en -70 het slachtoffer werd van opdringerige Franstaligen en ongeïnteresseerde eurocraten. Marc woonde er tot begin jaren 1980 figuurlijk en soms ook letterlijk op de barricades van diverse taalconflicten. Na een ommetje langs Groot-Bijgaarden heeft hij samen met zijn vrouw en twee dochters een nieuwe thuis gevonden in de Grimbergse deelgemeente Humbeek. Professioneel belandde Marc na zijn humaniora veeleer toevallig als vakantiehelper op de redactie van De Standaard en Het Nieuwsblad. Dat viel voor beide partijen best mee in zoverre dat de grote Louis De Lentdecker zaliger Marc in 1975 een job aanbood. Het werd een geslaagd journalistiek huwelijk dat meer dan een kwarteeuw stand hield. Achtereenvolgens eisten avonddienst op de redactie, eindredactie en reportagewerk in Brussel-Halle-Vilvoorde, cultuurredactie Het Nieuwsblad en mediaverslaggeving De Standaard alle aandacht op. Het beruchte jaar 2001 bracht een ommekeer met zich mee. Het werd geen Space Odyssea, al hield de overstap naar de redactie van het weekblad Punt minstens evenveel onzekerheden in. De Punt-trein geraakte na een intense voorbereiding weliswaar op de sporen, maar nog voor hij het station kon verlaten zetten de geldschieters het sein op rood. Een, ondanks alles, veelbelovend project was in de kiem gesmoord. Vandaag heeft Marc een stek gevonden op het secretariaat van de VVB. Wat hij er precies allemaal gaat doen, zal de nabije toekomst wel uitwijzen. Misschien staat er wel iets over te lezen in een volgende Binnendoor.


Binnendoor

NATIONALE GULDENSPORENVIERING VVB DAN TOCH OP KATELIJNEPLEIN??? Voor haar Nationale Guldensporenviering trok de VVB de jongste jaren naar het Brusselse Sint-Katelijneplein. Door allerlei omstandigheden zag het ernaar uit dat dit plein dit jaar niet vrij was en kreeg de VVB een andere locatie toegewezen, die duidelijk minder geschikt leek voor een Vlaamse viering. Tot het ter perse gaan van deze Doorbraak werd druk met het Brusselse stadsbestuur onderhandeld om een betere oplossing te vinden. Uiteindelijk bleek een terugkeer naar het Sint-Katelijneplein mogelijk, al moet het schepencollege daar formeel nog zijn zegen aan geven. We gaan ervan uit dat de viering daar kan plaatsvinden. Indien er iets wijzigt, verwittigen we onze leden via de afdelingsvoorzitters. We hebben alvast een noodscenario voorzien in een zaal op het Sint-Katelijneplein. De - tiende - nationale VVB-Guldensporenviering 2003 start om 15 uur met een zomerterras, waar om 18 uur de eigenlijke avondactiviteit begint. Om 18.30 uur zijn er toespraken van Dirk Laeremans en prof. Boudewijn Bouckaert. Dirk Laeremans is voor de VVB’ers en veel Vlaamse Bewegers geen onbekende. Zijn vader is al jaren onder meer actief als sterkhouder van het tijdschrift De Zes, als lid van

VVB

tal van Vlaamse verenigingen, waaronder het OVV. Dirk zelf (35) werd als student actief bij het Brusselse studentenblad Kraaiepoot. Hij studeerde handelsingenieur, onder meer in Zuid-Afrika (1991), en werkt bij een WestVlaams staalbedrijf als product manager. Na een verblijf van twee jaar in China, waar hij als general manager een fabriek opstartte, is hij nu voorlopig terug in Vlaanderen. Dirk werd in 1992 actief in de VVB, waar hij een tijd provinciaal voorzitter van VVBBrabant was en mede-oprichter en voorzitter van VVB-Grimbergen. Hij stond ook mee aan de wieg van het Halle-Vilvoorde-Komitee, waarvan hij ook al voorzitter werd. Sinds 1995 is hij verantwoordelijke publicaties voor de VVB, tot een paar jaar geleden hoofdredacteur van Doorbraak en nu nog altijd webbeheerder voor de VVB-webstekken en verantwoordelijke voor de centrale databank. Prof. dr. Boudewijn Bouckaert behaalde in 1971 het doctoraat rechten en de kandidatuur wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Gent, werd er in 1982 benoemd tot docent en in 1991 tot gewoon hoogleraar. Hij was van 1998 tot 2000 decaan van de Gentse Rechtsfaculteit, zetelt in de Hoge Raad voor

Justitie en is voorzitter van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Bouckaert geniet politieke bekendheid als voorzitter van Nova Civitas, een liberale BOUDEWIJN BOUCKAERT politieke club van besliste verdedigers van het politieke pluralisme, de vrijemarkteconomie en een individualistische rechtsfilosofie. Van Boudewijn Bouckaert, sinds dit jaar ook gastauteur in Doorbraak, weten we dat hij het politiek correcte denken bekampt en beslist Vlaamsgezind is (*). Meer info: www.novacivitas.org. Na de toespraken zorgt op het pleintje de folkgroep “Muziekstraatjes” voor meer gezelligheid en is er nog ruim tijd voor een gezellige drink.

JVDC

(*) Bouckaerts ideeën staan ook te lezen in zijn boek “Kompas op vele golven” (te koop in de VVB-winkel, 2,5 euro).

OVER REGERINGSVORMING

GAAN

VOOR POSITIEF EN OFFENSIEF BELEID

De Vlaamse Volksbeweging liet in een persmededeling weten wat ze verwacht van de regeringsvorming. Omdat niet al onze leden abonnee zijn van onze dienst Hermes-persberichten (zie www.vvb.org) hieronder een samenvatting.. De VVB is blij dat formateur Guy Verhofstadt bij de vorming van zijn toekomstige paarse regering naar eigen zeggen kiest voor een “positief en offensief” beleid. Als Vlaanderen én Wallonië echt het hoofd willen bieden aan de stijgende werkloosheid, is een offensief regionaal beleid nodig inzake banenplannen, CAO’s en selectieve lastenverlagingen voor bedrijven. Om te kunnen inspelen op de Vlaamse mobiliteitsproblemen van zowel passagiers- als goederenvervoer is een reorganisatie en dus een splitsing van de NMBS absoluut noodzakelijk.

De Franstaligen blijven zich negatief opstellen inzake elke verdere staatshervorming. Hiermee negeren ze vroegere adviezen van IMF en OESO en een zeer recente EU-aanbeveling vanwege de Europese ministers van Arbeid. Die verkrampte houding kan ons weer leiden naar een klassieke nep-hervorming, gebaseerd op chantage en onevenwichtige compromissen.

Kamerzetels beschikt in Vlaanderen (48) dan in Wallonië (49). De hervorming van de kieswet resulteerde bovendien in een duidelijke ondervertegenwoordiging van de Vlamingen (zie deze Doorbraak, blz 2 en 8). De VVB eist dat de onvoorwaardelijke splitsing van de tweetalige kieskring BrusselHalle-Vilvoorde vooraan op de agenda wordt geplaatst. (zie deze Doorbraak, blz 9)

Samen met het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) roept de VVB daarom de Vlaamse partijen en hun onderhandelaars op om zich niet meer de vraag te stellen welke bevoegdheden Vlaanderen van België kan afsnoepen, maar wel welke bevoegdheden we nog samen met Wallonië willen uitoefenen.

De definitieve vernietiging door het Arbitragehof van de Verhofstadt-regeling voor de Vlaams-Brabantse kieskringen is duidelijk. Patrick Dewael moet nu maar eens bewijzen dat hij op een lijn staat met de Vlaams-Brabantse burgemeesters en de Vlaams-Brabantse provincieraad. De belofte uit het VLD-verkiezingsprogramma om de kieskring te splitsen moet hij bij deze federale onderhandelingen eindelijk hard maken.

De VVB stelt vast (zie Doorbraak, juni) dat de toekomstige paarse coalitie over minder

3 nr. 7 - juli 2003


Binnendoor den zullen erover waken dat in de toekomst het gebruik van Engelse termen in ons ziekenhuis zal beperkt blijven. Wij danken u voor uw suggestie en hopen u met deze gegevens van dienst te zijn.’

NEDERLANDSLANDSTAAL De briefschrijfactie ‘Nederlands-Landstaal’ levert een effectieve bijdrage in de strijd voor een Vlaamser Vlaanderen. Het wil op zijn manier de Vlamingen bewuster maken van de waarde van hun taal en hen wijzen op de zinloosheid van het klakkeloos en domweg overnemen van vreemde termen. Vraag Mieke Delanghe (09 225 16 00 of mieke.delanghe@vvb.org) om een proefnummer van het opdrachtenblad en schrijf mee.

CHEST PAIN UNIT

DELFT

In een poging om het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, een federale instelling, een hipper en jonger aanzien te geven, wil men het voortaan Bozar heten. De webstek kreeg die bazaarachtige naam al, maar

De Briefschrijfactie

In het vorig nummer hadden we het over een tijdschrift van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UA) waarin de artikels verschrikkelijk besmet waren door de Engelse ziekte. We kregen volgend antwoord van William Balliauw, ombudsman: ‘Het gebruik van het Engels is inderdaad een modetrend met een vaak storend effect. Ook in de medische terminologie worden veel Engelse uitdrukkingen gebruikt. Soms is een correcte vertaling naar het Nederlands niet altijd mogelijk. Het feit dat u de Nederlandse taal verdedigt, siert u. Uw opmerkingen werden dan ook onverwijld overgemaakt aan de redactie van ons tijdschrift. De redactiele-

DE VVB

BOZAR

moeten wij Nederlandstaligen, alweer onze meerderheidspositie in dit federale land opgeven om een (verbasterde) Franstalige naam over te nemen? Schrijf uw ongenoegen naar: Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel, bel 02-507 84 44 en straal naar nathalie.nyssen@bozar.be

EUROPESE GRONDWET Sinds eind mei 2003 is er een zin over taalkundige verscheidenheid aan de ontwerp-

GROEIT GESTAAG VERDER

Precies 4122 leden telde de VVB op vrijdag 13 juni. Zeker geen ongeluksdatum, want dat is net evenveel leden als we eind november 2002 telden. Nog 35 nieuwe leden en we overtreffen het eindcijfer van 2002. En dat terwijl de zo goed als alle andere socioculturele verenigingen kampen met een steeds krimpend ledenbestand.

WAAROM GROEIT DE VVB? Onze groei is te danken aan twee factoren. Vooreerst heeft onze vereniging een klare en duidelijke boodschap: we staan voor Vlaamse onafhankelijkheid. En binnenkort zullen we daar nog veel duidelijker mee uitpakken. Mensen houden van duidelijkheid, bij de VVB is er geen plaats voor mistige omschrijvingen in de zin van “zou” en “maar” . Daarnaast beschikken we over een grote groep enthousiaste ledenwervers. Zij brengen onze onafhankelijkheidsboodschap over naar steeds meer nieuwe mensen. De

4 nr. 7 - juli 2003

grondwet van de Europese Unie toegevoegd: ‘De unie zal haar taalkundige en culturele verscheidenheid respecteren, en zal ervoor zorgen dat het culturele erfgoed bewaakt en gestimuleerd wordt’ (Onze Taal).

cijfers liegen er niet om. Vandaag tellen we tweehonderd leden meer dan op vrijdag 13 juni 2002. Een dikke proficiat voor alle (vaak anonieme) ledenwervers.

HOEVER NOG GROEIEN? We moeten de lat voor dit jaar hoog durven leggen. Met de huidige ledencijfers kunnen we toch zeker eind december de kaap van 4300 leden overschrijden? Straks komen de 11-julivieringen er aan. Een ideaal moment om nog meer nieuwe leden te werven. Wat de toekomst betreft, liggen de doelstellingen vast. Zowel in 2004 als in 2005 mikken we op een groei van telkens vijf procent. Met jullie steun slagen we daar zeker in, want zou het niet mooi zijn als we zo in het feestjaar 2006 (vijftig jaar VVB) de kaap van de vijfduizend leden halen? STV

Volgens de Haagsche Courant van 16 mei wil de Technische Universiteit Delft in 2005 de Masterfase van verschillende studies volledig Engelstalig maken. ‘De universiteit van Delft heeft al een zekere internationale uitstraling’, zegt professor J. van Katwijk, decaan van de Faculteit Informatietechnologie en Systemen en voorstander van het Engelstalige onderwijs. ‘We moeten ons bewust zijn van onze positie in de wereld en verder kijken dan onze eigen grenzen. Als we ons internationaal willen profileren moeten we alle studenten in het Engels lesgeven’. Veel studenten zien er geen heil in. ‘Waarom laat u de keuze niet open’, vraagt een bezorgde student zich af. ‘We moeten zelf kunnen kiezen of we een Engels of een Nederlands programma willen volgen’. Een andere student vindt de inhoud van de studies belangrijker voor de internationale positie van de universiteit. En: ‘We hebben al genoeg stress voor een tentamen. Als we ons in een andere taal moeten uitdrukken, wordt het nog moeilijker.’

VVB ving ledenwer David Vits (Brussel) 15 Walter Winnock (Veurne) 14 Eric Wenderickx (Brecht) 8 Lode van Dessel (Nijlen), Johan Laeremans (Grimbergen) 7 Mark Gabriëls (Dilbeek), Herman Mertens (Mechelen) 6 Steven Vergauwen (Mariakerke), Karl Geens (Rijkevorsel) 5 Luc Verstraete (Rumbeke) 4 Hugo Pottie (Ardooie), Servaas De Vylder (Ekeren), Geert Van Cleemput (Antwerpen), Theo Vranken (Maasmechelen) 3 Jurgen Thiebaut (Lennik), Jean-Pierre Dewijngaert (Bellegem), Tom Schoonbaert (Schoten), Louis Van Roy (Aalst) 2 Arnout Van den Broeck (Opwijk), Roger Vynckier (Waregem), Achiel Luyten (Westerlo), Wim De Bruyne (Assebroek), Jan Van Esbroeck (Kalmthout), Els Decoster (Antwerpen), Paul De Visscher (Hamme), Hilda Paulussen (Deurne), Bart Van Stappen (Antwerpen), Jef Vandenabeele (Waregem), Lode Van der Vliet (Turnhout), Karel Adams (Ardooie), Rita De Bont (Mortsel), Dirk Laeremans (Zwevegem), Huguette De Bleecker (Gent), Patrick Dewandel (Knokke-Heist), Leen Feremans (Deurne), Jaak Neirynck (Wondelgem), Katy Beke (Daknam), Willy De Meyer (Zomergem) 1 Totaal: 117


Binnendoor

EROP

UIT...

NATIONAAL Guldensporenviering. (Vrijdag 11 juli 2003 15:00 VVB Nationaal) 15:00 uur: zomerterras. 18:00 uur samenkomst. 18:30 radicale toespraken door Dirk Laeremans, VVB-hoofdbestuurslid, en prof. dr. Boudewijn Bouckaert. Folkoptreden “Muziekstraatjes” en gezellig samenzijn. Er staat een feesttent opgesteld! Zomerterras Sint-Katelijneplein Brussel Info: Lut Lambert 0475 94 15 79

11-juli ballonnenwedstrijd (Donderdag 10 juli 2003 14:00 tot 17:00 VVB Gent Noord) Leeuwenballonnenwedstrijd voor de jeugd. Animatie door volksmuziekgroep Hexa. Groot Kanonplein-Vrijdagmarkt Gent Info: Leopold Schaumont 09 226 28 54 leopold.schaumont@vvb.org 11-juliviering. (Vrijdag 11 juli 2003 20:00 VVB Aalst-Dendermonde) Feestmuziek, choreografie, historische evocatie en poëzie en samenzang. Uitreiking van de Pieter van Aelst-prijs. Centrum Grote Markt Aalst Info: Herman van Bever 053 77 46 99 Dwars door Bellegem. (Zondag 6 juli 2003 13:00 VVB Kortrijk) Educatieve natuurwandeling van 10 km onder begeleiding van Jean-Pierre Dewijngaert. O.C. De Wervel Processiestraat Bellegem Info: Jean-Pierre Dewijngaert (056 21 16 12)

ANTWERPEN Vlaanderen stem in Europa. (Zondag 6 juli 2003 14:30 VVB Antwerpen Oost) Sporenherdenking district Berchem. Presentatie en samenzang: Renaat Van Beeck. Toespraak door Roger Van Houtte, journalist Gazet van Antwerpen. Gastvedette: Jef Burm met zijn programma “Je bent nooit te oud om te leven”. Toegang € 2,00. Zaal Rubens Statiestraat 175 Berchem Info: Renaat Van Beeck 03 321 73 60 Elfjuliviering (Zaterdag 5 juli 2003 15:00 VVB Antwerpen Noord) Academische zitting met toespraak van Bruno Valkeniers. Muzikale omlijsting door de groep Trio. Muziekacademie, F. Pauwelsstraat Ekeren Info: Servaas De Vijlder 03 541 20 88 Rijkevorsel zingt. (Dinsdag 8 juli 2003 20:00 VVB Rijkevorsel) Guldensporenviering 2003. Toespraak “Vlaanderen” door de heer F. Jacobs, en een woordje van de voorzitter. Samenzang o.l.v. Staf De Neef. Toegang leden € 2,00 en niet-leden € 3,00. Den Bakker Bochtenstraat 2 Rijkevorsel Info: Karl Geens 0473 80 56 98 Meer info op http:/rijkevorsel.vvb.org.

BRUSSEL

EN

VLAAMS-BRABANT

Tweedehandsboeken- en platenbeurs. (Zaterdag 28 en zondag 29 juni 2003 10:00 VVB Grimbergen) Verkoop in twee beurzen van 50 000 boeken en 2 500 platen. Do. 26 juni 18 22 uur. Vr. 27 juni 10 - 22 uur. Za. 28 juni 9 - 22 uur. Zo. 29 juni 10 - 18 uur. CC Strombeek-Bever Gemeenteplein Strombeek-Bever Info: Johan Laeremans 02 269 48 84 Guldensporenviering. (Zaterdag 5 juli 2003 18:00 VVB Leuven) Breughelfestijn met Vlaamse pensen, Gentse kop, verse kazen, ballekes met krieken, overgoten met pittige bieren. Traditionele en hedendaagse zang. In het historische kader van de tuin en de feestzaal. Deelname € 10,00. Inschrijven bij het bestuur. Abdij van Vlierbeek Abdij Vlierbeek Kessel-Lo Info: Ivan Verbelen 0496 08 52 02 Meer info op http://www.vvb-leuven.org. Guldensporenviering. (Zaterdag 5 juli 2003 14:00 en 20:00 VVB Dilbeek, VVB Asse, VVB Ternat) Guldensporenwandeling om 14 uur (6km). CC De Ploter, Kerkstraat, SintKatharina-Lombeek Radicale viering met Johan Van Slambrouck, voorzitter van IJzerwake. Muzikale omlijsting door Hexa. Breugelmaal (20 uur). Sint-Jozefszaal Dahlialaan 1 St-Katharina-Lombeek Info: Bruno de Rooms (02 569 77 64) en Stef Storme (02 461 05 08) en Roger Vandendriessche (0477 231 889) IJzerwake. (Zondag 24 augustus 2003 11:00 VVB Dilbeek) Monument Steenkerke (W.-Vl.) Info: Bruno de Rooms 02 569 16 22

LIMBURG Guldensporenviering. (Zondag 6 juli 2003 14:00 Provincie Limburg) Jaarlijkse provinciale elfjuliherdenking met eucharistieviering, toespraken o.a. door Guido Moons, algemeen voorzitter VVB, en ontspanning. Sint-Wilibrordus Heusden-Zolder Info: Jaak Maris, 011 45 07 00

OOST-VLAANDEREN Vlaams pleinfeest. (Zondag 6 juli 2003 11:00 VVB Gent-Zuid en Gent-Noord) Aperitiefconcert op het Pleintje in het teken van “Poëzie” nav 11 juli. Gastspreker mevrouw An De Moor (ANV). Pleintje Meerstraat en Baliestraat Gent Info: Herman De Mulder (09 329 04 56) en Leopold Schaumont (09 226 28 54)

WEST-VLAANDEREN Dwars door Bellegem. (Zondag 6 juli 2003 12:00 VVB Grensland) Educatieve natuurwandeling van 15 km. Begeleider en gids: Godfried Duprez. O.C. De Wervel Processiestraat Bellegem Info: Luc Soenen 056 42 71 91 Elfjuliviering. (Vrijdag 11 juli 2003 11:00 VVB Veurne-Westkust) Centrum Veurne Info: Jan Ghyselen 058 31 13 00 IJzerbedevaart. (Zondag 31 augustus 2003 10:00 VVB Veurne-Westkust) Deelname 76ste IJzerbedevaart. IJzerweide IJzerdijk Diksmuide Info: Jan Ghyselen (058 31 13 00)

MEEGEDEELD IJzerwake Zondag 24 augustus 2003 aan het monument voor de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate (Ieper), deelgemeente Zuidschote. Het programma begint om 11 uur met een mis en zal verder de lijn volgen van de vroegere traditionele IJzerbedevaarten. Manifestatie die wil aanknopen bij de geest van de traditionele IJzerbedevaarten en zich daarom tot doel stelt in de geest van de Frontbeweging te streven naar zelfbestuur, nooit meer oorlog en godsvrede.. IJzerbedevaart Zondag 31 augustus 2003, 76ste IJzerbedevaart in Diksmuide onder het motto “Een kleurrijk Vlaanderen in een kleurrijke wereld”. Eucharistieviering om 10.30 uur, nadien gevolgd door het Bedevaartprogramma.

VLAANDEREN FEEST 11 juli als officiële Vlaamse feestdag beleeft in 2003 een bescheiden jubileum, met zijn 30ste verjaardag. Na een aanloop in het laatste weekend van juni en een uitgebreide proloog tijdens een hele feestweek van 4 tot 10 juli, plaatst Vlaanderen Feest! zijn orgelpunt op de Vlaamse feestdag zelf. De 11-daagse waaiert open over meer dan 1800 straten, parken en pleinen, schouwburgen en zalen, feesttenten en markten, verspreid over nagenoeg alle Vlaamse gemeenten en steden én over Brussel als onze Vlaamse hoofdstad. De tweede editie van Buren Feesten heeft plaats op meer dan 1300 locaties, en er zijn festiviteiten en evenementen in meer dan 230 gemeenten en steden Overzicht: evenementengids op www.vlaanderenfeest.be. Informatie over activiteiten in uw gemeente of stad: Vlaamse Infolijn, 0800-3 02 01.

WIL JE DAT JE ACTIVITEITEN IN DEZE KALENDER WORDEN OPGENOMEN, GEEF ZE DAN TIJDIG DOOR Het septembernummer van Doorbraak verschijnt op 20 augustus. Teksten uiterlijk op het secretariaat op vrijdag 8 augustus. Vermeld steeds kort: aard van de activiteit, datum, plaats, aanvangsuur, eventuele toegangsprijs. Teksten: Redactie Binnendoor, Passendalestraat 1a 2600 Berchem of secretariaat@vvb.org Uitgebreide kalender: www.vvb.org. Ga naar de inhoudstafel, trefwoord VVB en klik door naar kalender.

5 nr. 7 - juli 2003


Aanvang 11u. Monument Gebroeders Van Raemdonck

STEENSTRATE

(Zuidschote - Ieper)

www.ijzerwake.org - info@ijzerwake.org Grote Steenweg 426, 2600 Berchem

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

IJZERWAKE

Schilderscentrum

bvba

Jan De Vogeleer

VERFGROOTHANDEL Tel.: 09/227.80.90

Op zoek naar een gouden juweel doch u betaalt niet graag te veel? Juwelenhandel Verbeelt in Eeklo biedt u: - Een zeer ruime keus aan 18 K. gouden juwelen tegen prijzen buiten konkurentie. - Zowel klassieke als eigentijdse juwelen, dikwijls vervaardigd in eigen atelier. - Overname of ruilen van uw gouden juwelen of oud goud tegen nieuwe juwelen. - Aan leden van de VVB een direkte korting van 25%

Juwelenhandel

Verbeelt

Oostveldstraat 239 A * 9900 Eeklo * tel. 09/377.99.29

Open van 10-12 en 14-18u. * zondag-maandag-dinsdag gesloten

Binnendoor is de gratis ledenkatern van de Vlaamse Volksbeweging vzw. Verschijnt maandelijks (niet in augustus). Hoofdredacteur: Karel Adams (niet voor de Taktivist) Eindredactie en redactiesecretariaat: Jan Van de Casteele Redactieadres: Passendalestraat 1A, 2600 Berchem. Tel 03 366 18 50 Fax 03 366 60 45 - e-post: secretariaat@vvb.org.

diepvries en vers Moerelei 127 - Industriezone 2610 Wilrijk - Antwerpen Tel. (03) 827 12 78 - (03) 827 38 30 - Fax (03) 830 56 32

8 nr. 7 - juli 2003

Lidmaatschapsbijdrage van de VVB door storting van 17 EURO op rekening 409-9521741-71 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding �lidmaatschap�. Giften vanaf 30 EURO zijn fiscaal aftrekbaar via steunrekening 409-9563981-19 van de Vlaamse Volksbeweging. De Vlaamse Volksbeweging vzw onderschrijft de code van ethische fondsenwerving. Verantwoordelijke uitgever: Guido Moons, Passendalestraat 1a, 2600 Berchem.

2003_07_08_binnendoor  

De periode van 11 juli geeft de Vlaamse Beweging en in het bijzonder de VVB de gelegen- heid om de Vlaamse onderhandelaars - met op kop Verh...