__MAIN_TEXT__

Page 1

Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG TOPSPORT 2014

Beleidsplan 2013 - 2016 3

3


1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de top- sportschool (FO 3.1)

a)

Strategische doelstellingen en objectieven FO 3.1

SD 1 : De VLP zorgt jaarlijks voor een topsportbeleid met een professionele omkadering. OD 1.1.: De VLP evalueert jaarlijks haar talentenplan en past aan waar nodig. OD 1.2.: De VLP zorgt jaarlijks voor een optimale opvolging, begeleiding en ondersteuning van haar topsporters (administratief, financieel en sporttech- nisch) aan de hand van een individuele aanpak. OD 1.3.: De VLP ondersteunt en promoot jaarlijks internationale wedstrijden in Vlaanderen.

b) Overzicht van de werking in 2014 b.1.) Beschrijving van de uitvoering van het integraal topsportbeleid (o.a. talentdetectie, talentontwikkeling,…). Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende disciplines en de elitesporters en beloftevolle jongeren. De elitesporters zijn de gevestigde waarden in de paardenwereld, zij die op internationaal vlak tot de top behoren. Elitesporter in de paardensport is heel relatief aangezien de verkoop, ziekte, kwetsuur van een toppaard het einde of een “tijdelijke stop” kan betekenen van de gevestigde plaats van de ruiter. De krans ruiters die continu op hoog niveau kan blijven presteren is heel gering. Dagelijkse training van jonge paarden en de zoektocht naar potentiële paarden kenmerken de beste ruiters. De topsportpiramide binnen de Vlaamse Liga Paardensport bestaat uit 4 lagen. Deze piramide omvat de topsport in de 3 Olympische disciplines, namelijk jumping, dressuur en eventing. Aan de basis is er de talentenstimulering en de talentdetectie, daarboven bevindt zich het B-kader van het Talententeam, de laag daarboven bevat het A-kader, de pré-elite en de overgang van beloftevolle jongere naar elite en aan de top bevinden zich de eliteruiters. De onderste 2 lagen van de topsportpiramide + het A-kader Talententeam vormen het VLP Talentenplan.

De VLP-topsportpiramide in 2014.

2 28


3 29


A. ALGEMEEN 1. TOPSPORTCOMMISSIE De topsportcommissie bepaalt het beleid van de VLP inzake topsport. Daarnaast worden vragen en problemen omtrent topsport binnen de commissie besproken en opgevolgd. Aangezien deze mensen veel “op het veld” actief zijn, kunnen zij als geen andere de huidige noden detecteren en dit binnen de commissie bespreken. In 2014 zetelden in de topsportcommissie: -

Evi Vereecke: Coördinator Topsport VLP

-

Lies Ketels: Dossierbeheerder Bloso

- Glenn Maes: 1e ondervoorzitter VLP, lid VLP- en nationale commissie organisator.

jumping, internationaal jurylid en steward jumping,

-

Gunter Van Lent: lid VLP- en nationale commissie jumping, internationaal jurylid jumping, parcoursbouwer en steward jumping

-

Wendy Laeremans: Directeur KBRSF

-

Marc Rigouts: Vertegenwoordiger ruiters + lid VLP eventingcommissie

-

Laurence van Doorslaer: Chef d’équipe dressuur jeugd, lid VLP dressuurcommissie

-

Jeroen Van Lent: Chef d’équipe dressuur seniors

-

Jef Desmedt: Hoofddierenarts

Dankzij de financiering voor de VLP Coördinator Topsport kon Evi Vereecke zich voor 100% op topsport richten. In het verleden was dit onmogelijk door de combinatie met de functie van Sporttechnisch Coördinator. In 2014 was de CT enkele maanden afwezig wegens zwangerschapsverlof. In deze periode werden de taken verdeeld en overgenomen door collega’s.

4 30


B. BELOFTEVOLLE JONGEREN : TALENTENPLAN 2014 1. INLEIDING Het VLP-Talentenplan heeft tot doelstelling toekomstige topruiters in een vroeg stadium te ontdekken en te begeleiden. Tevens richt het plan zich op de versteviging van topsportcompetenties door het aanbieden van geschikte opleidingen. Door het VLP-Talentenplan worden onze beloften in contact gebracht met onze huidige topsporters. Het VLP-Talentenplan richt zich op de drie Olympische disciplines, namelijk jumping, dressuur en eventing. Enkel ruiters met een geldige VLP licentie, met de Belgische nationaliteit en desgevallend onder de Belgische nationaliteit deelnemen aan internationale wedstrijden, komen in aanmerking voor het VLP-Talentenplan. Er wordt ook rekening gehouden met de engagementsverklaring die door elk talent ingevuld dient te worden. Het VLP-Talentenplan bestond in 2014 uit 4 belangrijke lagen die in elkaar doorstromen. Ruiters tussen 22 en 25 jaar kunnen ook als High Potential worden opgenomen.  Talentenstimulering  Talententeam B-kader  Talententeam A-kader  Talent van het jaar

De piramidestructuur van het Talentenplan in 2014. 5 31


-

2. EXPERTENPLATFORM Het expertenplatform is een groep van mensen, met een doordachte technische kijk op onze sport. Zij kunnen de factoren, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een talent herkennen en beoordelen. Zij scouten en begeleiden onze beloftevolle jongeren met het oog op de uitbouw van een sportieve carrière waarbij topsport de einddoelstelling is.

We kunnen het expertenplatform in 2 groepen indelen :

Enerzijds hebben we per discipline een groep van sport- technici, zoals ruiters en trainers.

Anderzijds worden deze per discipline aangevuld met de chef d’équipes en coaches.

Het expertenplatform, in overleg met de topsportcommissie, heeft de autonome bevoegdheid om in onderling overleg en rekening houdende met de resultatenranking, een indeling te maken van voor de leden van het talententeam in het A-kader, B-kader of als High Potential. Zij kunnen in onderling overleg nieuwe talenten aan het plan toevoegen en anderen uit het plan wegnemen. In 2014 bestond het Expertenplatform uit onderstaande personen, aangevuld met leden van de Topsportcommissie:

Jumping

Eventing

Dressuur

Bruynseels Niels

Bervoets Hugo

De Bondt Carmen

Demeersman Dirk

Caulier Virginie

De Deken Julie

Deraedt Rik

Desmedt Gust

Devroe Jeroen

Devos Pieter

Donckers Karin

Fassaert Claudia

Kumps Jos

Eggerickx Martine

van Doorslaer Laurence

Lansink Jos

Snackers Xavier

Van Lent-Baetens Sophie

Mathijs Jean-Jacques

Goeman Luc

Verwimp Wim

Peeters James

Rigouts Marc

Philippaerts Johan

Van Hasselt Sarah

Philippaerts Ludo

Van Hasselt Stef

Van Dijck Marc

Vanspringel Joris

Van Roosbroeck Maurice Vandelanoitte Philippe

32 6


7 33


8 34


3. B-KADER TALENTENTEAM 2014 Hieronder de 36 ruiters uit het B-kader van het Talententeam 2014 (dd. december 2014). Familienaam

Voornaam

Discipline

Arl

Lavinia

dressuur

Borrey De Coninck

Eline

dressuur

Bradt

Quinten

jumping

Braeckmans

Cassandra

jumping

Buyck

Camille

eventing

Colaers

Kim

jumping

Conter

Zoë

jumping

D’Havé

Lynn

jumping

de Cartier de Marchienne

Idalie

eventing

de Cartier de Marchienne

Sophie

eventing

De Pelsmaeker

Julie

jumping

De Winter

Jeroen

jumping

Dekkers

Dries

jumping

Doevenspeck

Jasper

eventing

Fairchild

Alexa

dressuur

Gaublomme

Brent

jumping

Mahieu

Laurent

jumping

Morssinkhof

Evy

jumping

Peeters

Leonie

jumping

Revyn

Ward

eventing

Roos

Laurence

dressuur

Schepens

Carole

dressuur

Thomas

Gilles

jumping

Van de Poel

Vicky

jumping

Van Decraen

Kim

jumping

Van den Bosch

Michael

jumping

van Gelderen

Boy-Adrian

jumping

Van Laer

Louise

jumping

Van Laer

Wouter

jumping

Van Massenhove

Jordy

jumping

Vanderwegen

Liesje

jumping

Vandousselaere

Beau

jumping

Verberne

Numa

dressuur

Vervaecke

Senne

eventing

Verwimp

Leen

jumping

Wellens

Jef

jumping

9 35


4. HIGP POTENTIALS TALENTENTEAM In 2014 was er 1 ruiter opgenomen in het VLP-Talententeam als High Potential: jumpingruiter Jeroen Appelen.

5. A-KADER TALENTENTEAM 2014 In 2014 zaten er 5 ruiters in het A-kader (dd. december 2014). Dit waren dezelfde 5 ruiters van 2013: Familienaam

Voornaam

Discipline

Clemens

Pieter

jumping

Philippaerts

Nicola

jumping

Philippaerts

Olivier

jumping

Verlooy

Jos

jumping

Verwimp

Jorinde

dressuur

6. TALENT VAN HET JAAR Op jaarlijkse basis wordt na aoop van het seizoen, een talent van het jaar aangeduid. Het talent van het jaar werd gekozen uit de leden van het A-kader, waarbij elke ruiter/amazone deze bekroning slechts eenmaal in zijn loopbaan kan ontvangen. Het talent van het jaar werd interdisciplinair gekozen. De aanduiding gebeurde in de loop van de maand november zodat het talent van het jaar tijdens de maand december gehuldigd kon worden tijdens Jumping Mechelen. De verkiezing talent van het jaar gebeurde door: - Het expertenplatform (telde mee voor 50%) - De resultatenranking (telde mee voor 20%) - De raad van bestuur VLP en de drie VLP commissies voor de desbetreffende disciplines (telde mee voor 10%) - Het publiek door een stemming via de VLP-site (telde mee voor 10%) - De hippische persmensen (telde mee voor 10%) Vorig jaar verloor dressuuramazone Jorinde Verwimp nog heel nipt de verkiezing voor het VLP-Talent van het jaar, maar in 2014 kon ze de titel met overmacht grijpen. Met onder meer een bronzen teammedaille op het EK in 2013 en de overwinning in het Belgisch kampioenschap young riders, had Jorinde in 2013 al een goed jaar achter de rug. 2014 werd voor haar nog beter. Zo pakte ze als eerste Belgische een individuele medaille op een EK dressuur young riders.

10 36


11 37


7. ACTIVITEITEN 7.1. Trainingen Talententeam De eventing- en jumpingruiters kregen een individuele trainingsreeks aangeboden, terwijl dit voor de dressuurruiters via stages bij Olympisch dressuurkampioene Anky van Grunsven verliep. Het A-kader kreeg uitgebreidere individuele trainingen in vergelijking met het B-kader. Daarnaast kregen de EK-ruiters voorbereidende trainingen voor hun Europese Kampioenschappen. Het Talententeam kreeg trainingen van: Niels Bruynseels, Arlette Holsters, Raf Kooremans, Karin Donckers, Stefan Hollanders, Jos Lansink, Henk Nooren, Johan Philippaerts, Abdel Saïd, Jos Kumps, Harrie Smolders, Jan Symons, Trevor Coyle, Philippe Vandelanoitte, Patrick Vandereyt, Anky van Grunsven, Stanny Van Paesschen, Maurice Van Roosbroeck, Joris Vanspringel, Albert Voorn, Nick Vrins, Grant Wilson

7.2. Talentenstimulering In het kader van de talentenstimulering werden er verschillende projecten uitgewerkt. Voor eventing kregen de internationale ponyruiters trainingen in aanloop naar het Europees Kampioenschap. Ook de dressuurponyruiters werden naar hun EK opgevolgd en begeleid d.m.v. stages. De provinciale ponydressuurruiters en jonge dressuurruiters t.e.m. 21 jaar konden wedstrijden en stages volgen binnen het Ponydressuurproject en Paardendressuurproject. Per provincie werden er provinciale jumpingrankings bijgehouden voor de leeftijdscategorieën 12 t.e.m. 15 jaar en 16 t.e.m. 18 jaar. Per provincie werden na afloop van het wedstrijdsei- zoen 2 ruiters geselecteerd. Deze 10 ruiters werden uitgenodigd voor een stage. De winnaars van 2013 mochten in februari 2014 op bezoek bij eliteruiter Dirk Demeersman. Ook de winnaars van de ranking in 2014 krijgen in het voorjaar van 2015 hun stage bij de nationale coach Dirk Demeersman.

7.3. Informatiedag Op 1 maart 2014 werd tijdens de beurs en CSI2* Flanders Horse Expo te Gent een informatiemoment georganiseerd voor het VLPTalententeam. Dr. ing. David Doorn maakte een aantal overwegingen voor de voeding van topsportpaarden geredeneerd vanuit de fysiologie van het topsportpaard. Sportpsycholoog Jan Dierens gaf een uiteenzetting over de mentale training in de paardensport. Er werd op deze dag uiteraard ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om het VLP-Talententeam te informeren over de activiteiten.

7.4. Mediatraining Er was een individuele mediatraining en de leden van het A-kader namen ook een promotiefilm op.

12 38


7.5. Mentale begeleiding In 2014 konden alle leden van het VLP-Talententeam op individuele basis training krijgen van mental coach Jan Dierens. Deze sportpsycholoog heeft ook de EK-ploeg van de Junioren en Young Riders Dressuur begeleid voor en tijdens hun Europees Kampioenschap.

7.6. Expertenplatform De experten zien elkaar geregeld op verschillende locaties en tijdstippen. Op 7 november kwam het expertenplatform samen en werden alle talenten geëvalueerd om zo het Talententeam 2015 samen te stellen. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een evaluatie gemaakt van Talentenplan, reglementen en criteria voor het Talententeam werden verfijnd en de projecten voor 2015 werden besproken. Ook Jan Dierens was aanwezig om enkele vaardigheden i.v.m. mentale training toe te lichten naar de coachen.

7.7. Nutritionele begeleiding De ruiters uit het VLP-Talententeam kregen een permanente nutritionele ondersteuning voor de paarden. De talenten konden onder andere een bloedanalyse laten uitvoeren voor hun toppaarden en kregen op basis daarvan een passend rantsoenadvies.

7.8. Bekendmaking Talent van het Jaar 2014 en Talententeam 2015 Op 26 december werd op jumping Mechelen het Talent van het Jaar 2014 – Jorinde Verwimp - bekend gemaakt. Ook het VLP-Talententeam 2015 werd voorgesteld tijdens de VLPpersconferentie én in de A-piste.

7.9. Opleidingen voor toptrainers Binnen VLP hebben we een project “Mis de train niet” waarin bepaalde doelgroepen van trainers bijscholingen krijgen. Voor de topruiters en toptrainers werd een bijscholing georganiseerd over “fiscaliteit en inkomsten voor trainers en ruiters”.

13


C. ELITERUITERS EN JEUGD In het topsportbeleid van VLP worden de eliteruiters begeleid en ondersteund door de Coördinator Topsport. Dit op alle mogelijke vlakken. Waar nodig wordt hulp aangeboden en oplossingen gezocht. Ook in 2014 werd er veel aandacht besteed aan de (para)medische begeleiding. Hierbij de kalender van de wedstrijden van de Paralympische en Olympische disciplines waarop één van onze dierenartsen (Jef Desmedt, Jeroen Declercq, Frederik Bruyninx) de medische begeleiding verzorgd hebben. Ook kinesiterapeute/osteopate Hymne Rydant zorgde op de meeste jumpingwedstrijden voor de paramedische behandelingen.

DATUM

DISCIPLINE

PLAATS

4-6 april

CPEDI

Deauville

25-27 april

CPEDI

Moorsele

1-5 mei

CSIO

Lummen

15-18 mei

CSIO

La Baule

22-25 mei

CSIO

Rome

CSIO

Sankt Gallen

CPEDI

Roosendaal

5 - 8 juni

CCIO

Bramham

12 - 15 juni

CCIO

Lühmühlen

19 - 22 juni

CDIO

Rotterdam

EK YR + J dressuur

Arrezzo

CPEDI

Uberhern

14-20 juli

CDIO + CSIO

Aken

22- 27 juli

EK Jumping scholieren, juniors en young riders

Arrezzo

CSIO

Hickstead

EK pony jumping, dressuur, eventing

Millstreet

CNC

Nokere

BK dressuur

Hulsterlo

14-17 aug

EK Eventing junioren

Bischop Burton

23 aug - 7 sept

WEG

Normandië

18-21 sept

EK Eventing young riders Vale Sabroso

9-12 okt

CSIO FINALE

29 mei - 1 juni

9-13 juli

31 juli - 3 aug

14 40

Barcelona


b.2.) Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de op het addendum topsport weergegeven elitesporters en de beloftevolle jongeren.

I. JUMPING

15 41


16 42


Eliteruiters De jumpingploeg had in 2014 2 doelstellingen: - Top 5 Wereldkampioenschap te Caen (= selectie Olympische Spelen 2016) - De finale behalen van de Nations Cup Divisie 1 (en onderliggend ook het behoud in Nations Cup Divisie 1)

World Equestrian Games te Caen (FRA, 1-7/9/2014) Coach: Kurt Gravemeier Assistent-bondscoach en chef d’équipe: Dirk Demeersman Teamklassement GOUD – Nederland – 12,83 ZILVER – Frankrijk – 14,08 BRONS – USA – 16,72 13. België – 29,53 Individueel eindklassement GOUD – Jeroen Dubbeldam (NED) – Zenith SFN ZILVER – Patrice Delaveau (FRA) – Orient Express HDC BRONS – Beezie Madden (USA) – Cortes C vierde – Rolf-Goran Bengtsson (SWE) – Casall ASK 25. Gregory Wathelet – Conrad de Hus - 0,16 – 4 – 15 TOTAL: 19,16 (halve finale) 84. Olivier Philippaerts – Cabrio van de Heffinck – 6,01 – 12 TOTAL: 18,01 134. Jos Verlooy – Domino – (47,31) – 4 – TOTAL: 51,31 142. Pieter Devos – Dream of India Greenfield – 3,36 – (EL) TOTAL: 103,36 De jumpingruiters hebben misschien wel hun beste seizoen van deze eeuw gehad, op één wedstrijd na. Maar dit was wel het Wereldkampioenschap waar een ticket voor de Olympische Spelen te Rio in 2016 te verdienen was. Ter plaatse bleek dat het paard van Jos Lansink geblesseerd was, waardoor de ploegsamenstelling net voor de start gewijzigd moest worden. Het mentale luik zal op dit WK jammer genoeg ook voor alle ruiters een grote rol gespeeld hebben door lopende juridische perikelen (welke op dit moment gelukkig afgesloten zijn). De jumpingploeg kon hun doelstelling (top 5 = selectie OS) niet behalen. Ook de VLP-ruiters konden hun individuele doelstellingen (halve finale) niet waarmaken. Wereldbekerwedstrijden in 2014 We hadden 3 top 8-plaatsen in wereldbekerwedstrijden vooropgesteld als doestelling in het Wereldbekercircuit. Het wereldbekercircuit loopt over de winterperiodes. Hier zullen enkel de wedstrijden die in 2014 gereden werden van seizoen 2013-2014 en 2014-2015 vermeld worden. Nicola Philippaerts heeft de Wereldbekerwedstrijd in maart 2014 te Göteborg gewonnen met Donatella. Nicola Philippaerts kon zich kwalificeren voor de Wereldbeker finale 2013-2014 in Lyon (FRA) welke in april 2014 verreden werd. In het seizoen 2014-2015 behaalde Nicola een 8e plaats met Challenge vd Begijnakker in Toronto (november 2014) Dirk Demeersman behaalde een 6e plaats in de Werelbekerwedstrijd van Poznan (POL) in december 2014, met het paard STB Fleuri vd Koekelberg.

17 43


Jos Verlooy behaalde een 4e plaats met Farfelu de la Pomme op de Wereldbekerwedstrijd in Las Vegas (november 2014) en een 7e plaats met Domino in de Wereldbeker van CSI5*W te Mechelen (december 2014). In het Wereldbekerseizoen 2014-2015 kon Jos zich plaatsen voor de finale die in april 2015 zal doorgaan.

De wedstrijden aangeduid in het vet waren de wedstrijden waarop België punten kon behalen voor de eindranking in de Furusiyya FEI Nations Cups Divisie 1. België eindigde op de 5e plaats en was daardoor geselecteerd voor de finale te Barcelona. Op deze finale in Spanje werd het Belgische jumpingteam 4e.

Pieter Devos werd met Dream of India Greenfield 7e in de wereldbeker te Stuttgart (november 2014).

We hebben 6 podiumplaatsen behaald op de Nations Cups in 2014, waarvan 2 gouden medailles in Rome en Aken, 2 x zilver en 2 x brons.

Met 6 top 8-plaatsen, waarvan 1 gouden medaille hebben we ruimschoots voldaan aan de doelstelling van 3 top 8-plaatsen op Wereldbekerwedsrtrijden.

26 verschillende jumpingruiters hebben meegereden voor het Belgische team (20 VLP- ruiters en 6 LEWB-ruiters).

Landenwedstrijden – Nations Cups Divisie 1

Naast dit gezamenlijke programma werkten de ruiters elk hun individueel programma af. Dit is afhankelijk van de conditie en beschikbare paarden.

In 2014 mocht België deelnemen in Divisie 1 van de Nations Cups. Deze reeks van landenwedstrijden is voorbehouden aan de beste top-10 landen van Europa.

Jonge paarden die nog niet rijp zijn voor het grote werk, dienen competitie-ervaring op te doen in lagere en de voor hen voorziene reeksen.

De doelstelling voor deze landenwedstrijden was het behalen van de finale en dus ook het behoud in Nations Cup Divisie 1. Deze doelstelling werd volledig behaald en in de finale te Barcelona werd België 4e. Tabel rechts: Resultaten van België in de FEI Nations Cups 2014

JEUGD De Europese Kampioenschappen zijn voor de jongeren elk jaar het hoogtepunt van het jaar. Maar op het EK van de Young Riders zat het niet mee. Anthony, het paard van A-Talent Pieter Clemens moest na de 1e proef geopereerd worden van koliek en overleefde de operatie niet. De YR-ploeg moest gewijzigd worden en ze strandden op een 11e plaats. De ploeg bestond uit Quinten Bradt & Faemes van ‘t Poelzelhof (VLP, 19e ind), Cassandra Braeckmans & Craciella (VLP, 27e ind), Michael Van Den Bosch & Watch Me (VLP), en Eleonore Lambilliotte & Alaska V G Z (LEWB, ter vervanging van Pieter Clemens). VLP-Talent Gilles Thomas behaalde een zilveren medaille op het EK Juniors. De ploeg kon hun 4e plaats na de 1e manche niet vasthouden en strandde op de 9e plaats. De Juniorenploeg bestond uit VLP’ers Gilles Thomas & Conaro (2e ind), Leonie Peeters & Catho (5e ind), Zoë Conter & Uberlina K en Boy-Adrian Van Gelderen & Be Cool. Lynn D’Havé kon met Espri van de Hermitage als individuele ruiter van start en werd 15e. De scholieren, allen VLP’ers, behaalden op hun Europees Kampioenschap een zilveren medaille. Individueel behaalden de scholieren volgende resultaten: 5e Emilie Conter & Fragile van ‘t Paradij, 7e Maartje Verberckmoes & Cous Cous, 7e Axel Vandoorne & Fighting Bravour vd Basquita, 12e Alexander Housen & Flicka, 24e Thibault Philippaerts & Lajolie. VLP-ruiter Arnoud Gaublomme behaalde de zilveren medaille op het Europees Kampioenschap bij de pony’s. De ploeg werd 7e en bestond uit Arnaud Gaublomme & Goliath van de Groenweg (ind. 2e), Kobe Hendrix & Kantje’s Amethist (ind. 27e), Xena Braeckmans & Veni Vide Vici, Simon Morssinkhof & Diamond. Claudine Van Duffel mocht met Extra Dry du Geer als individuele ruiter aan de start komen en werd 45e.

18 44


Wedstrijd

Locatie

CSIO5*

Lummen

april

BEL

Resultaat

Liga

Ruiter

Paard

3

VLP

Pieter Devos

Candy

VLP

Nicola Philippaerts

Cortez

VLP

Jos Verlooy

Domino

LEWB

Gregory Wathelet

Sea Coast Forlap Dc

VLP

Donaat Brondeel

Breemeersen Adorado

VLP

Niels Bruynseels

Pommeu du Heup

VLP

Kim Thiry

Calisto van de Windheuvel

VLP

Europe Division 1 CSIO3*

Odense

mei

DEN

2

Europe Division 2 CSIO5*

La Baule

mei

FRA

2

Europe Division 1 CSIO5*

Rome

mei

ITA

1

Christophe Vanderhasselt

Edel Vitseroel

LEWB

François Mathy Jr

Polinska des Isles

VLP

Olivier Philippaerts

Cabrio Van de Heffinck

LEWB

Gregory Wathelet

Sea Coast Forlap Dc

VLP

Jos Verlooy

Domino

VLP

Niels Bruynseels

Pommeu du Heup

Constant Van Paesschen

Citizenguard Toscan de Sainte

LEWB

Europe Division 1

VLP

Nicola Philippaerts

Forever D’Arco ter Linden

VLP

Ludo Philippaerts

Challenge V. Begijnakker

LEWB

Philippe Le Jeune

Loro Piana Once de Kreisker

VLP

Nicola Philippaerts

Cortez

Europe Division 1

VLP

Olivier Philippaerts

Cabrio Van de Heffinck

VLP

Jos Verlooy

Domino

VLP

Jan Vinckier

Emilie de Diamant AS

VLP

Bert Prouvé

Ebano

VLP

Quinten Bradt

Fames van ‘t Poezelhof

VLP

Marc Boes

Quax

VLP

Hendrik Denutte

Green Sleeps Orage

VLP

Quinten Bradt

Fames van ‘t Poezelhof

VLP

Michael Van Den Bosch

Zyrano

VLP

Pieter Clemens

Anthony

Gregory Wathelet

Conrad de Hus

VLP

Pieter Devos

Dream of India Greenfield

VLP

Nicola Philippaerts

Challenge V. Begijnakker

VLP

CSIO5*

St Gallen

mei

SUI

CSIO3*

Sopot

6

8

juni Europe Division 2

POL

CSIO3*

Budapest

juli

HUN

3

Europe Division 2 CSIO5*

Aachen

juli

GER

1

Europe Division 1

LEWB

Jos Verlooy

Domino

LEWB

Philippe Le Jeune

Loro Piana Once de Kreisker

VLP

Dirk Demeersman

STB Fleuri vd Koekelberg

Europe Division 2

VLP

Donaat Brondeel

Breemeersen Adorado

VLP

Patrick Spits

Withney Vd Dwerse Hagen

CSIO5*

Gijon

juli

ESP

CSIO5*

Hickstead

juli

GBR

6

Gregory Wathelet

Conrad de Hus

VLP

Pieter Devos

Dream of India Greenfield

Europe Division 1

VLP

Nicola Philippaerts

Challenge V. Begijnakker

VLP

Jos Verlooy

Domino

CSIO5*

Calgary

4

VLP

Niels Bruynseels

Pommeu du Heup

september CAN North America, Central America & Caribbean

VLP

Pieter Devos

Dylano

VLP

Olivier Philippaerts

Cabrio Van de Heffinck

VLP

Nicola Philippaerts

Challenge V. Begijnakker

VLP

Gilles Dunon

Wesselina

VLP

Patrick Spits

Withney Vd Dwerse Hagen

Guéry Jérôme Joassin Dominique

Falco van het Roosakker Best of Opus Dei Z

VLP

Niels Bruynseels

Pommeu du Heup

VLP

Dirk Demeersman

STB Fleuri vd Koekelberg

FINALE

VLP

Pieter Devos

Dylano

VLP

Judy-Ann Melchior

As Cold As Ice Z

VLP

Olivier Philippaerts

Cabrio Van de Heffinck

CSIO4*

Porto Alegre

oktober

BRA

5

LEWB

5/EL

 

LEWB LEWB

CSIO5*

Barcelona

oktober

ESP

4

19 45


ii. EVENTING Eliteruiters De eventingploeg had in 2014 als doelstelling een top 6-plaats op het Wereldkampioenschap te Caen. Dit zou dan ook een selectie zijn voor de Olympische Spelen 2016. Individueel hadden we een top 12-plaats vooropgesteld voor Karin Donckers. World Equestrian Games te Caen (FRA, 1-7/9/2014) Coach: Mark Phillips Chef d’équipe: Gust Desmedt Teamklassement GOUD. Duitsland - 177.9 ZILVER. Groot-Brittannië - 198.8 BRONS. Nederland - 246.8 10. België - 1143.3 Individueel eindklassement

Joris

Paard

Vanspringel

Ruiter

(VLP)/Lully

Sandra AUFFARTH (GER)

des

Dressuur

Cross

35.2 / 1.

11’12” 0 / 16.8

Aulnes

GOUD

OPGUN LOUVO

ZILVER

FISCHERROCANA FST

Michael JUNG (GER)

40.7 / 4.

BRONS

CHILLI MORNING

William FOXPITT (GBR)

6.

FLETCHA VAN’T VERAHOF

19.

DUCATI VAN DEN OVERDAM

Cumul

uitgesloten

na

Jumping val

in

TOTAAL

cross

52.0 / 2.

89” / 0

52.0 / 1.

10’59” 0 / 11.6

52.3 / 3.

85” / 0

52.3 / 2.

37.5 / 2.

11’02” 0 / 12.8

50.3 / 1.

90” / 4

54.3 / 3.

Karin DONCKERS (BEL-VLP)

42.3 / 7.

11’04” 0 / 13.6

55.9 / 6.

88” / 4

59.9 / 6.

Lara DE LIEDEKERKE (BEL-LEWB)

50.2 / 35.

11’23” 0 / 21.2

71.4 / 16.

90” / 12

83.4 / 19.

Constantin Van Ryckevorsel (LEWB)/Goodwins Reef – uitgesloten na opgave in cross. Voor de WEG eventing was het een grote teleurstelling dat 2 ruiters van de ploeg de cross niet hebben kunnen uitrijden. Daardoor hadden we geen volledige ploeg meer en strandde België op de 10e plaats. Joris Vanspringel moest in de cross als 2e van alle deelnemers starten en dat heeft in zijn nadeel gespeeld. Mocht Joris zijn cross hebben kunnen eindigen dan hadden we een bronzen medaille kunnen behalen, maar de realiteit was anders. De doelstelling van de ploeg werd niet behaald, aangezien we geen 6e plaats konden behalen.

20 46

De individuele doelstelling, een top 12-plaats, werd wel behaald door Karin Donckers met Fletcha van’t Verahof. Karin reed met de jonge Fletcha naar een 6e plaats.

Geen wereldbekerwedstrijden Zoals reeds in vorige documenten vermeld, werd de “World Cup Eventing” afgeschaft door de F.E.I.


JEUGD De Europese Kampioenschappen zijn voor de jongeren het hoogtepunt van het jaar. De Belgische Young Riders-ploeg is als 5e geëindigd op hun EK. De Belgische selectie kreeg met pech af te rekenen in aanloop naar het EK door blessures van 2 paarden (Belgisch kampioen Chopin van ’t Kattekwaad/ Valentine Gabriel en Cairo/Candice Bibot. Zo bleven maar 3 combinaties meer in de running en was er geen schrapresultaat meer. De enige VLP-ruiter Jasper Doevenspeck & Girl Power werd 25e. De overige amazones Chloë Raty (Axel Z) en Clara Davoine (Unica vh Neerenbosch) werden 15e en 24e. VLP-ruiter Senne Vervaecke & Feebe van Alsingen is op het Europees Kampioenschap Juniors op een 18e plaats geëindigd. LEWB-amazone Manon Miller (Winner A) werd 12e. De andere VLP-amazone Camille Buyck kwam in de cross ten val met Whitney. En aangezien er maar 3 Belgische starters waren, hadden we slechts 2 resultaten en had België geen teamklassering. Met 2 van de 4 teamleden uitgeschakeld op het EK pony’s belandde België op de 7e plaats. Individueel werden de VLP’ers 13e Jasper Peeters (Kandor van Orchid’s), 16e Hélène de Cartier de Marchienne (Pahunto den Tip), 20e Kamille Van Bunder (Go Go Greenfield), 21e Alexi Marchavariani (Gogo Girl den Tip).

21 47


iii. DRESSUUR Eliteruiters De dressuurploeg had in 2014 als doelstelling een top 8-plaats op het Wereldkampioenschap te Caen. Individueel hadden we een finaleplaats (top 15) vooropgesteld voor een VLP-ruiter.

World Equestrian Games te Caen (FRA, 25-29/8/2014) Coach: Sjef Janssen Chef d’équipe: Jeroen Van Lent GOUD – Duitsland - 241.700 ZILVER – Groot-Brittannië BRONS – Nederland - 227.400 12. België - 209.557 – Grand Prix •

33. Claudia Fassaert – Donnerfee - 70.386%

36. Jeroen Devroe – Eres DL - 70.214 %

46. Laurence Vanommeslaghe – Avec Plaisir - 68.957 %

67. Julie De Deken - Lucky Dance - 66.486%

Op deze Wereldspelen kon geen Belgische ruiter de (halve) finale bereiken. Individueel gaan de 30 beste combinaties door naar de Grand Prix Special (halve finale). Maar jammer genoeg strandden onze Belgische ruiters net buiten de top 30. Claudia Fassaert kon haar EK-finaleplaats van vorig jaar niet herhalen op de WEG. Ze werd met 70,386% 33e. Daardoor hebben we de doelstelling – individuele finaleplaats- niet bereikt. Jeroen Devroe kon met Eres DL 70,214% behalen en werd 36e. De 3e VLP-ruiter Julie De Deken stelde teleur met 66,486% en een 67e plaats. Als team eindigde België op de 12e plaats. We hadden een top 8-plaats vooropgesteld en konden deze doelstelling niet bereiken. We hebben op dit kampioenschap geen selectie kunnen behalen voor de Olympische Spelen, maar dat was geen doelstelling. Want daarvoor was een top 3-plaats nodig en dat was nog geen realistische doelstelling. We hadden vooropgesteld om een gemiddeld percentage van 70% te halen en dus moesten 3 combinaties 70% halen. Het zijn 2 ruiters geworden en LEWB-amazone Laurence Vanommeslaghe was er met net geen 69% dicht bij. Anderzijds is dit voor de Belgische ploeg procentueel het beste internationaal kampioenschap ooit. Dit toont dat de Belgische dressuurruiters zeker vooruitgang boeken.

Wereldbekerwedstrijden in 2014 We hadden in 2014 1 top 8-plaats in de wereldbekerwedstrijden vooropgesteld als doestelling in het Wereldbekercircuit. Het wereldbekercircuit loopt over de winterperiodes. Hier zullen enkel de wedstrijden die in 2014 gereden werden van seizoen 2013-2014 en 2014-2015 vermeld worden. Deze doelstelling werd net niet bereikt. Marc Peter Spahn zat er, met een 9e plaats (CDI-W Lipica, mei 2014), het dichtste bij met zijn paard Ekwador. Jeroen Devroe heeft in 2014 maar aan 1 Wereldbekerwedstrijd deelgenomen en werd er 11e (Stuttgart, november 2014). Dit is ook de plaats die Philippe Jorissen behaalde met Le Beau op zijn enige Wereldbeker van 2014 te Stockholm (november 2014). De Wereldbekerwedstrijden passen meestal niet in de wedstrijdplanning van onze topruiters. Onze ruiters leggen, in samenspraak met de coach, hun prioriteiten bij het buitenseizoen (kampioenschappen). De winterperiode wordt gebruikt om de paarden enerzijds de nodige rust te geven en anders om te trainen op bepaalde werkpunten. Tijden zo’n intensieve trainingsperiode is het niet opportuun om ook (veel) deel te nemen aan wedstrijden.

JEUGD Het Europees Kampioenschap voor de young riders begon met pech toen o.a. Jorinde Verwimp haar paard schrok en op Jorinde haar voet trapte. Een gebroken teen was het gevolg, maar Jorinde verbeet de pijn en heeft het EK uitgereden. En hoe? De Young Riders-ploeg had een bronzen medaille te verdedigen, maar behaalden de 5e plaats. Naast Jorinde had ook Alexa af te rekenen met pech (paard gespannen door slechter weer met enorme windstoten). De 4 VLP-ruiters Jorinde Verwimp (Tiano), Laurence Roos (Fil Rouge), Alexa Fairchild (Timor) en Carole Schepens (Velvet Dream) waren allen wel geplaatst om deel te nemen aan de individuele proeven (voorbehouden voor top 30, halve finale). Daarvan mochten de beste 18 combinaties (met een maximum van 3 per land) deelnemen aan de finale Kür. Voor België waren dat Jorinde Verwimp met Tiano en Alexa Fairchild met Timor. Jorinde Verwimp behaalde, ondanks haar gebroken teen, de bronzen medaille! Alexa werd mooi 10e. Bij de junioren kon enkel Numa Verberne met Riverdance de finale Kür behalen. Hij werd finaal 17e. Samen met de overige VLP-ruiters Jamina Gysels (Zico), Isabel Giart (Nemo) en Noa Moermans (Beach Boy vd Zuuthoeve) werd deze jonge junioren-ploeg 13e in het landenklassement. Het Belgische ponyteam werd 7e op het EK Dressuur. Voor elke ruiter was dit het 1e EK en Amber Heidbuchel (Ashen Dew Drop), Suraya Hendrikx (Interbrew de Rechri), Laura De Graeve (Rasputin) en Laura Luyten (Nieuwmoeds Rudo) toonden dat er potentieel zit en deze jonge ploeg. Amber Heidbuchel zette de beste Belgische prestatie neer met een 18e plaats in de finale Kür.

22 48


23 49


iv. World Equestrian Games (overige disciplines) ENDURANCE Chef d’equipe: Pierre Arnould Endurancecompetitie: donderdag 28 augustus aan de Mont-St-Michel

Eindklassement individueel: GOUD - HE Sheikh Hamdan bin Mohd Al Maktoum (UAE) – Yamamah – vitesse moyenne 19.68 - Riding Time: 08:08:28 ZILVER - Marijke Visser (NED) – Laiza de Jalima – vitesse moyenne 19.26 - Riding Time: 08:19:07 BRONS - Abdulrahman Saad A.S Al Sulaiteen – vitesse moyenne 17.92 - Riding Time: 08:56:23 20. Peter Bastijns – Shakirah de Aldoraba – vitesse moyenne 15.60 - Riding Time: 10:16:02 Elisa Arnould (LEWB) – Shetan Al Ondrel EWalRaid – geweigerd 3e fase Karin Boulanger (LEWB) – Djella de Rendpeine EWalRaid – geweigerd 3e fase Raoul Ronsmans (VLP) – Pharouk de la Fageole – geweigerd 3e fase Aurélie Wéry (LEWB) – Ourasy de la Fontaine – geweigerd 3e fase Eindklassement teams GOUD – Spanje ZILVER – Frankrijk BRONS – Zwitserland België – uitgesloten

MENNEN Chef d’équipe: Mia Allo Assistant chef d’équipe: Françoise Thiry Mencompetitie: donderdag 4 tot en met zondag 7 september op de Hippodrome de la Prairie (Caen)

Team GOUD – Nederland – 263,19 ZILVER – Duitsland – 283,56 BRONS – Hongarije – 287,29 5. België – 299,54 Individueel GOUD - Boyd Exell (AUS) – 125,83 ZILVER - Chester Weber (USA) – 128,60 BRONS - Theo Timmerman (NED) – 133,88 11. Edouard Simonet (VLP) – 149,54 16. Gert Schrijvers (VLP) - 156,60 18. Glenn Geerts (VLP) – 161,12

50 24


25 51


PARA-EQUESTRIAN DRESSUUR Chef d’equipe: Anne Van Neste-d’Ieteren Para-equestriancompetitie: maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus in Caen (Hippodrome de la Prairie) Definitief landenklassement GOUD. Groot-Brittannië - 456.024 ZILVER. Nederland - 436.941 BRONS. Duitsland - 432.510 7. België - 416.376

Eindklassement individuele proef graad IV 1. Michèle George (LEWB) - FBW Rainman - 74,881% 2. Sophie Wells (GBR) – Valerius – 74,333% 3. Frank Hosmar (NED) – Alphaville NOP – 73,500% 8. Ciska Vermeulen (VLP)– Whooney Tunes – 65,590% Eindklassement individuele proef graad Ia GOUD. Sophie Christiansen (GBR) – Janeiro 6 – 77,565% ZILVER. Sara Morganti (ITA) – Royal Delight – 76,478% BRONS. Laurentia Tan (SIN) – Ruben James 2 – 75,087% 9. Eveline Van Looveren (VLP)– Exelent - 69.087 %

Michèle George (LEWB) – FBW Rainman – graad IV 73.643% - 74.881% - 148.524

Eveline Van Looveren (VLP)– Exelent – graad Ia 66.739% - 69.087% - 135.826

Resultaten para-equestrian graad Ib – individuele proef

José Lorquet (LEWB) – Fly Over 0009 - 65.440% 66.586% - 132.026

Ciska Vermeulen (VLP) – Whooney Tunes - EL - 65.690%

GOUD – Lee Pearson (GBR) – Zion – 77,310 ZILVER – Pepo Puch (AUT) – Fine Feeling S – 74,793% BRONS – Nicole Den Dulk (NED) – Wallace – 71,621% 11. José Lorquet (LEWB) – Fly Over 0009 – 66,586%

REINING Chef d’equipe: Susy Baeck Reiningcompetitie: maandag 25 tot en met zaterdag 30 augustus in Caen (Exhibition Center)

Eindklassement – TEAM GOUD. USA - 677.5 ZILVER. België – 663,0 •

Cira Baeck (VLP) – Colonels Shining Gun – 221,0

Bernard Fonck (VLP) – Sail On Top Whizard – 219,5

Piet Mestdagh (VLP) - RS Spat Mano War – 216,5 (schrapresultaat)

Ann Poels (VLP) – Nic Ricochet – 222,5

BRONS. Oostenrijk – 658.5 Individueel eindklassement 1. Shawn Flarida (USA) – Spooks Gotta Whiz - 233.5 2. Andrea Fappani (USA) – Custom Cash Advance – 229.0 3. Mandy McCutcheon – Yellow Jersey – 227.0 9. Cira Baeck (VLP)– Colonels Shining Gun – 223.0 10. Bernard Fonck (VLP) – Sail On Top Whizard – 221.0 11. Ann Poels (VLP)– 220.5

26 52

Eindklassement kür graad IV GOUD. Michèle George (LEWB)- FBW Rainman - 78.650%. ZILVER. Sophie Wells (GBR) – Valerius – 78.050% BRONS. Frank Hosmar (NED) – Alphaville NOP – 75,950%

Troosting individueel 22. Piet Mestdagh (VLP) – RS Spat Mano War 201,5 (niet gekwalificeerd voor individuele finale) Eerste individuele kwalificatie 41. Matyas Gobert (LEWB) – Chicy Smart Jac - 212.0 (niet gekwalificeerd voor troosting)


27 53


v. Overige top 8-plaatsen VLP’ers EK Veteranen

1e Team: Europees Kampioen! Ludo Dekkers (Arizona) Pascale Trenker (Epi d’Or de la Cour des Cerfs) Jean-Jacques Lorquet (Quetsche du Breau) Dirk Vlerick (Urona)

WK jumping jonge paarden 7-jarigen

5e Valenteijn De Bock (Homer de Reve) 7e Frederic Vernaet (Houston)

Jumping

Horseball

Champions League

© www.fotoagentur-Dill.de/FEI

28 54

Gemengd

3e Team Caramel (topscorer Robin Cool (15 goals))

Dames

4e Team Land Rover Vernaeve


29 55


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

54

Profile for Benedict Gheys

Werkingsverslag 2014 - FO1 Topsport  

Werkingsverslag 2014 - FO1 Topsport  

Advertisement