__MAIN_TEXT__

Page 1

Vlaamse Liga Paardensport

FACULTATIEVE OPDRACHT 2 (FO2) SPORTKAMPEN

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


1. SITUATIESCHETS Binnen de VLP worden in 4 verschillende provincies, namelijk West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant, op 8 verschillende kampplaatsen VLPsportkampen georganiseerd. De kampplaatsen worden strikt geselecteerd. Jaarlijks organiseert VLP meer dan 75 sportkampen. Deze kampen verlopen allemaal volgens de vooropgestelde voorwaarden van Bloso. Tijdens deze sportkampen komen zowel initiatie als vervolmaking aan bod. Jaarlijks ontvangt VLP meer dan 2300 deelnemers op haar sportkampen. De meeste deelnemers hebben geen eigen paard. Slechts enkelen brengen hun eigen paard mee als dit mogelijk is op de kampplaats. De deelnemers ontvangen na het VLP-sportkamp een gadget van VLP. Dankzij haar lesgeverspool van ruim 100 gediplomeerde lesgevers, kan VLP enthousiaste en kwalitatieve begeleiding aanbieden tijdens haar VLP-sportkampen. De VLP zorgt jaarlijks minstens voor een infomoment op de verschillende kampplaatsen voor de lesgevers. Na elk sportkamp wordt een evaluatieformulier ingevuld door de deelnemers en de ouders. Met de verantwoordelijken van de kampplaatsen wordt jaarlijks minstens 1 gezamenlijke evaluatievergadering gehouden. De kampplaatsen worden tijdens de kampperiodes meermaals bezocht door de VLP-medewerker verantwoordelijk voor de sportkampen of door de directeur.

2


3


2. CIJFERS Tabel 1: cijfergegevens sportkampen 2014

kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

1 18 9 9 4 5 15 3 2

kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

14

BERG OP ZOOM (INITIATIE - VERVOLMAKING) 2 3 4 5 6 7 8 9 55 45 59 38 33 29 53 40 14 28 29 17 9 13 34 20 41 17 30 21 24 16 19 20 7 14 20 8 6 5 28 11 7 14 9 9 3 8 6 9 48 38 54 30 28 25 45 29 7 7 5 8 5 4 8 11 6 5 7 4 4 4 7 5 BERG OP ZOOM (SPRINGEN) 15 16 11 11 10 9 1 2 7 8 3 1 9 9 2 2 1 1

10 55 28 27 12 16 49 6 7

11 46 26 20 10 16 37 9 6

12 30 14 16 5 9 23 7 4

17 12 11 1 7 4 9 3 1

18 12 10 2 9 1 10 2 1

24 18 8 10 4 4 17 1 2

25 7 4 3 4 0 5 2 1

26

37 51 22 29 13 9 47 4 7

38 50 35 15 24 11 40 10 7

39 38 20 18 11 9 34 4 5

GAVERRANCH kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

4

27 21 11 10 10 1 16 5 2

19 7 5 2 5 0 6 1 1

20 9 7 2 7 0 7 2 1

21 23 13 10 10 3 21 2 3

28 45 36 9 25 11 38 7 5

29 42 24 18 21 3 33 9 5

30 48 15 33 10 5 38 10 7

40 21 10 11 8 2 19 2 3

totaal 12 501 241 260 130 111 421 80 61 totaal 4 46 40 6 31 9 37 9 4 totaal

22 7 7 0 7 0 6 1 1 GROENHOVE 31 32 33 50 50 47 34 32 29 16 18 18 20 26 23 14 6 6 38 38 39 12 12 8 6 6 6 LILLE STABLES 41 25 19 6 12 7 23 2 3

13

34 35 12 23 6 6 33 2 5

23

35 49 25 24 17 8 43 6 7 43 8 5 3 4 1 8 0 1

36 47 20 27 15 5 36 11 6

42 24 19 5 12 7 22 2 3

7 71 44 27 37 7 62 9 9 totaal 13 573 315 258 221 94 473 100 74 totaal 4 78 53 25 36 17 72 6 10

%

gem

100,00% 48,10% 51,90% 25,95% 22,16% 84,03% 15,97% 12,18% %

41,75 39,42 21,67 10,83 9,25 35,08 6,67 5,08 gem

100,00% 86,96% 13,04% 67,39% 19,57% 80,43% 19,57% 8,70%

11,50 10,00 1,50 7,75 2,25 9,25 2,25 1,00

%

gem

100,00% 61,97% 38,03% 52,11% 9,86% 87,32% 12,68% 12,68% %

10,14 6,29 3,86 5,29 1,00 8,86 1,29 1,29 gem

100,00% 54,97% 45,03% 38,57% 16,40% 82,55% 17,45% 12,91% %

44,08 24,23 19,85 17,00 7,23 36,38 7,69 5,69 gem

100,00% 67,95% 32,05% 46,15% 21,79% 92,31% 7,69% 12,82%

19,50 13,25 6,25 9,00 5,00 18,00 1,50 2,50


kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

44 28 15 13 9 6 25 3 3

45 52 33 19 29 4 48 4 6

kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

63 7 4 3 2 2 4 3 1

64 14 7 7 1 6 10 4 2

kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

77

kampnummer aantal deelnemers lid VLP geen lid VLP lid club kampplaats lid andere club aantal meisjes aantal jongens aantal lesgevers

88

MEERDAALHOF 48 49 50 51 52 60 55 57 56 61 34 30 36 32 35 26 25 21 24 26 23 23 22 23 16 11 7 14 9 19 53 52 47 53 52 7 3 10 3 9 8 7 8 8 8 RIJBAAN PIET 57 58 62 11 9 26 7 6 4 11 3 5 5 15 4 3 0 7 2 3 4 4 1 10 8 23 7 1 1 3 0 1 1 3 1 RODEBERG (INITIATIE/VERVOLMAKING) 65 66 67 68 69 70 71 21 29 24 28 15 7 28 18 22 13 19 9 4 17 3 7 11 9 6 3 11 8 7 5 11 4 1 6 10 15 8 8 5 3 11 14 24 19 21 15 7 23 7 5 5 7 0 0 5 3 4 3 4 2 1 5 RODEBERG (SPRINGEN/STIJLRIJDEN) 78 79 80 81 82 83 14 8 7 7 6 6 5 6 8 2 2 1 3 0 5 0 3 6 0 6 6 5 6 3 8 3 1 4 2 1 1 1 R.C. BEGGARD 89 90 91 11 2 9 0 2 9 2 2 46 48 36 12 27 9 42 6 6

47 57 20 37 11 9 51 6 8

53 59 33 26 23 10 57 2 8

54 61 38 23 27 11 7 54 8

55 59 32 27 14 18 54 5 8

59 22 16 6 6 10 18 4 2

56 42 31 11 23 8 35 7 5

8 8 0 2 6 7 1 1

72 15 6 9 2 4 13 2 2

73 36 16 20 3 13 32 4 5

74 10 6 4 4 2 8 2 1

75 9 6 3 5 1 7 2 1

84 7 3 4 0 3 7 0 1

85 9 5 4 2 3 1 8 1

86

87

76

totaal 13 695 405 290 270 135 576 119 91 totaal 6 83 48 35 20 28 73 10 9 totaal 13 243 147 96 59 88 197 46 34 totaal 7 52 31 21 10 21 28 24 7 totaal 1 11 2 9 0 2 9 2 2

%

gem

100,00% 58,27% 41,73% 38,85% 19,42% 82,88% 17,12% 13,09% %

53,46 31,15 22,31 20,77 10,38 44,31 9,15 7,00 gem

100,00% 57,83% 42,17% 24,10% 33,73% 87,95% 12,05% 10,84% %

13,83 8,00 5,83 3,33 4,67 12,17 1,67 1,50 gem

100,00% 60,49% 39,51% 24,28% 36,21% 81,07% 18,93% 13,99% %

18,69 11,31 7,38 4,54 6,77 15,15 3,54 2,62 gem

100,00% 59,62% 40,38% 19,23% 40,38% 53,85% 46,15% 13,46% %

7,43 4,43 3,00 1,43 3,00 4,00 3,43 1,00 gem

100,00% 18,18% 81,82% 0,00% 18,18% 81,82% 18,18% 18,18%

11,00 2,00 9,00 0,00 2,00 9,00 2,00 2,00

5


Totaal aantal deelnemers Totaal aantal effectief georganiseerde kampen

78

Totaal aantal geannuleerde sportkampen

13

Totaal aantal effectief georganiseerde unisportkampen

78

Totaal aantal effectief georganiseerde initiatiesportkampen

61

Totaal aantal effectief georganiseerde vervolmakingsportkampen

78

Gemiddelde aantal deelnemers

30,17

Totaal aantal lesgevers

301

Gemiddelde aantal lesgevers

3,86

Totaal aantal unieke lesgevers

104

Totaal aantal VLP leden

1326

Totaal aantal niet-VLP leden

1027

Percentage VLP leden t.o.v. aantal deelnemers

56,35%

Percentage niet-VLP leden t.o.v. aantal deelnemers

43,65%

Totaal aantal eigen clubleden

814

Totaal aantal andere clubleden

512

Percentage eigen clubleden t.o.v. VLP leden

61,39%

Percentage andere clubleden t.o.v. VLP leden

38,61%

Totaal aantal meisjes

1948

Totaal aantal jongens

405

Percentage meisjes

82,79%

Percentage jongens

17,21%

Promotie sportkampen Spoka: Aankondigen sportkampen ABC van de VLP 2014: Infomagazine over de werking van de VLP: Promotie voor de sportkampen VLP - website: Aankondigen sportkampen + nieuwsberichten Gadgets voor kampers (brooddozen) Sportkampenbrochure van de VLP 2014 Magazine “Hippo Revue” en magazine “Kids Only” Gordelfestival 2014 Stand JumpingMechelen Stand Flanders Horse Expo

6

2353


Tabel 2 : Cijfergegevens sportkampen 2012-2014

WAT

2012

2013

2014

Totaal aantal deelnemers

2379

2312

2353

gemiddeld aantal deelnemers

26,59

34,27

30,17

Totaal aantal lesgevers

294

286

301

gemiddeld aantal lesgevers

3,02

4,34

3,86

/

105

104

Totaal aantal leden VLP

1575

1345

1326

Totaal aantal niet-leden VLP

804

967

1027

Percentage VLP leden t.o.v. aantal deelnemers

66,20%

58,17%

56,35%

percentage niet-VLP leden t.o.v. aantal deelnemers

Totaal aantal unieke lesgevers

33,80%

41,83%

43,65%

Totaal aantal eigen clubleden

1021

798

814

Totaal aantal andere clubleden

554

547

512

Percentage eigen clubleden t.o.v. VLP leden

64,83%

59,33%

61,39%

Percentage andere clubleden t.o.v. VLP leden

35,17%

40,67%

38,61%

Aantal meisjes

/

1971

1948

Aantal jongens

/

341

405

Percentage meisjes

/

85,29%

82,79%

Percentage jongens

/

14,76%

17,21%

7


3. BESCHRIJVING CIJFERS

In tabel 1 is een overzicht van cijfers per kampplaats terug te vinden. In 2014 waren 8 kampplaatsen door VLP erkend. Twee kampplaatsen, Lille Stables en ruiterclub Beggard, konden we verwelkomen als nieuwe VLP-kampplaats in de provincie Antwerpen. In Berg-op-Zoom werden in 2014 16 kampen georganiseerd. Het betrof initiatie- en vervolmakingskampen en springkampen. 2 kampen werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In totaal namen 547 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 281 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 266 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLPleden zijn 161 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 120 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 547 kampers waren 458 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 89 van het mannelijke geslacht. 65 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen om deze in goede banen te leiden. In de VLP-kampplaats Gaverranch werden in 2014 6 VLP-kampen georganiseerd. 2 kampen werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In totaal namen 71 kampers deel aan deze sportkampen. Hiervan waren 44 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 27 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLP-leden zijn 37 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 7 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 71 kampers waren 62 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 9 van het mannelijke geslacht. 9 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in Gaverranch.

8

In Groenhove werden in 2014 13 VLP-kampen georganiseerd. In totaal namen 573 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 315 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 258 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLPleden zijn 221 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 94 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 573 kampers waren 473 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 100 van het mannelijke geslacht. 74 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens deze VLP-sportkampen om deze in goede banen te leiden. In Meerdaalhof werden in 2014 13 VLP-kampen georganiseerd. In totaal namen 695 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 405 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 290 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLPleden zijn 270 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 135 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 695 kampers waren 576 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 119 van het mannelijke geslacht. 91 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in Meerdaalhof. In Rijbaan Piet werden in 2014 6 VLP-kampen georganiseerd. In totaal namen 83 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 48 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 35 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLP-leden zijn 20 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 28 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 83 kampers waren 73 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 10 van het mannelijke geslacht. 9 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in Rijbaan Piet.


In Rodeberg werden in 2014 19 VLP-kampen georganiseerd. 6 kampen werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Het betreft hier voornamelijk de specialisatiekampen ‘springen en stijlrijden’. In totaal namen 295 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 178 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 117 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLP-leden zijn 69 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 109 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 295 kampers waren 225 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 70 van het mannelijke geslacht. 41 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in Rodeberg. In de nieuwe kampplaats Lille Stables werden in 2014 4 VLPkampen georganiseerd. In totaal namen 78 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 53 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 25 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLP-leden zijn 36 kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 17 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 78 kampers waren 72 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 6 van het mannelijke geslacht. 10 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in Lille Stables. In RC Beggard werd in 2014 1 VLP-kamp georganiseerd. 3 kampen werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In totaal namen 11 kampers deel aan de sportkampen. Hiervan waren 2 kampers reeds lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. 9 kampers waren geen lid van VLP. Van de VLP-leden zijn geen kampers aangesloten bij de kampplaats zelf, 2 waren bij een andere VLP-club aangesloten. Van de 11 kampers waren 9 deelnemers van het vrouwelijk geslacht en 2 van het mannelijke geslacht.

2 lesgevers werden in 2014 aangesteld tijdens de VLP-sportkampen in RC Beggard. Als we de percentage wat algemener willen bekijken, kunnen we in tabel 2 ook enkele interessante gegevens terugvinden. In 2014 kon VLP 2353 deelnemers verwelkomen op haar VLPsportkampen. VLP had 91 unisportkampen gepland. 78 hiervan werden georganiseerd, 13 kampen werden geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. In totaal werden 78 vervolmakingskampen georganiseerd en 61 initiatiekampen. Gemiddeld waren er 30,17 deelnemers aanwezig op een VLPsportkamp. 301 lesgevers werden tewerkgesteld tijdens VLP-sportkampen in 20134. Dit komt overeen met gemiddeld 3,86 lesgevers per sportkamp. In totaal werden in 2014 104 unieke lesgevers tewerkgesteld. Er namen 1326 kampers deel aan de sportkampen die al lid waren van VLP. 1027 kampers waren nog geen lid van VLP voor aanvang van het sportkamp. Dit komt overeen met een percentage van 56,35% VLP-leden en 43,65% niet-leden. Van de VLP-leden zijn er 814 kampers lid van de kampplaats zelf. Dit komt overeen met 61,39%. 512 leden zijn lid van een andere kampplaats. Dit komt overeen met 38,61%. Sinds 2013 meten we ook het aantal jongens en meisjes op de VLP-sportkampen. VLP kon in 2014 1948 meisjes en 405 jongens verwelkomen op VLP-sportkamp. Dit komt overeen met 82,79% meisjes en 17,12% jongens. Deze evolutie van de VLP-sportkampen is terug te vinden in tabel 2.

9


4. EVALUATIE In tabel 1 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over onze sportkampen en de deelnemers. In de eerste plaats kunnen we zeggen dat in 2014 de kampplaats Meerdaalhof (Oud-Heverlee) de grootste kampplaats is wat betreft het aantal deelnemers. Met een deelnemersaantal van 695 deelnemers hebben ze 122 deelnemers meer op een VLP-sportkamp gehad dan de kampplaats Groenhove. Op de derde plaats staat hierbij Berg op Zoom met 547 deelnemers, gevolgd door Rodeberg met 295 deelnemers, Rijbaan Piet met 83 deelnemers, Lille Stables met 78 deelnemers, Gaverranch met 71 deelnemers en ten slotte Beggard met 11 deelnemers.

10

Wat betreft het aantal niet-VLP-leden loopt Beggard op kop door het minst aantal VLP-leden aan te trekken op hun VLP-sportkampen, namelijk 82%. Hierna volgt Berg-Op-Zoom (52%), Groenhove (45%), Rijbaan Piet (42%), Meerdaalhof (42%), Rodeberg (40%), Gaverranch (38%) en Lille Stables (32%) In Lille Stables nemen de meeste meisjes deel (92%) en in Rodeberg de meeste jongens (32%). In Meerdaalhof worden, gemiddeld gezien, het meest aantal lesgevers per sportkamp aangesteld, namelijk 7 lesgevers per sportkamp.


Tabel 2 geeft interessante gegevens weer over het geslacht van de deelnemers. We zien dat 83% van de kampers meisjes zijn en 17% jongens. In tabel 2 zien we ook de evolutie van de sportkampen vanaf 2012 tot en met 2014. Het aantal deelnemers is licht gestegen tegenover 2013. We zien hier een stijging van 1,77%. Het gemiddeld aantal deelnemers per sportkamp bedraagt 30,17. De optimale bezetting is in onze sportkampen dus iets gedaald, aangezien het gemiddeld aantal deelnemers gedaald is i.v.m. 2013. Er is ook een stijging in het totaal aantal tewerkgestelde lesgevers, namelijk 5,24%.

Interessant is wel dat het aantal kampers, die voor aanvang van het kamp reeds lid waren van VLP, opnieuw gedaald is met 1,41%. Nieuwe sportbeoefenaars vinden dus meer hun weg naar de VLP-paardensportkampen. 56% was in 2014 reeds VLP-lid, in vergelijking met de 66% in 2012. Het percentage eigen clubleden is licht gestegen met 2% tegenover 2013. In 2014 vonden 61% van de eigen clubleden de weg naar een VLP-sportkamp.

11


12


5. CONCLUSIE Uit de cijfers komen geen merkwaardige gegevens naar boven. De meeste zaken liggen in dezelfde trend als in 2013. Er zijn net iets meer deelnemers als in 2013, maar het verschil is te verwaarlozen (1,77%). Wat wel een interessant cijfer is, is het percentage VLP-leden dat naar een sportkamp gaat. Dit ligt in 2014 lager dan in 2013 en 2012, namelijk 56,35% tegenover de 66,20% in 2012. Dit wil zeggen dat we in 2014 meer kinderen hebben kunnen verwelkomen die nog niet aangesloten zijn bij een VLP-club. Deze doelgroep is voor ons belangrijk, omdat we zo meer nieuwe leden kunnen rekruteren. We merken ook op dat het grootste deel kampers meisjes zijn (ongeveer 83%). Dit is wel te verwachten, als we weten dan ongeveer 75% van de VLP-leden vrouwen zijn. Paardrijden blijft, omwille van het contact met dieren, populairder bij vrouwen dan bij mannen. In 2014 hebben we twee nieuwe kampplaatsen kunnen verwelkomen, namelijk Lille Stables te Lille en RC Beggard te Zandhoven. Hierdoor kunnen we ook sportkampen organiseren in de provincie Antwerpen. Na overleg tussen VLP en beide kampplaatsen afzonderlijk, werd beslist om de samenwerking tussen Lille Stables verder te zetten en deze met R.C. Beggard stop te zetten. De manier van werken voor VLP komt namelijk niet 100% overeen met deze van R.C. Beggard. Opmerkelijk is dat het gemiddeld aantal deelnemers op een sportkamp gedaald is in 2014, namelijk van 34,27 deelnemers per sportkamp naar 30,17 deelnemers in vergelijking met 2013. Dit wil zeggen dat onze bezetting van de sportkampen optimaler kan. Ook het aantal afgelaste sportkampen steeg in vergelijking met 2013. Dit is voornamelijk terug te zien in de specialisatiekampen. VLP zal hiervoor samen zitten met de betrokken kampplaatsen om te kijken of het effectief aantal aangeboden sportkampen geoptimaliseerd kan worden.

13


14


Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen SD/OD/ACTIE

SD

Nr

12.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is het aantal VLP-kampplaatsen gestegen met 60%, rekeninghoudend met de geografische spreiding binnen de 5 Vlaamse provincies

Indicator(en)

Aantal erkende VLP-kampplaatsen

Definitie indicator

Erkende kampplaatsen: clubs aangesloten bij VLP en voldoen aan de criteria opgesteld door VLP om een erkende kampplaats te kunnen worden

Meetnorm

Stijging van minstens 60% tegen eind 2016 t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Aantal VLP-kampplaatsen vermeld in de Bloso aanvraag voor subsidiëring

Meetwijze

Excel bestand

Meetfrequentie

1 keer in 2016 (maar tussentijds jaarlijks).

Meetmoment(en)

Jaarlijks in december

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

12.1.

Omschrijving

Tegen eind 2014 is het aantal VLP-kampplaatsen gestegen met 20%, rekeninghoudend met de geografische spreiding binnen de 5 Vlaamse provincies

Indicator(en)

Aantal erkende VLP-kampplaatsen

Definitie indicator

Erkende kampplaatsen: clubs aangesloten bij VLP en voldoen aan de criteria opgesteld door VLP om een erkende kampplaats te kunnen worden

Meetnorm

Stijging van minstens 20% tegen eind 2016 t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Aantal VLP-kampplaatsen vermeld in de Bloso aanvraag voor subsidiëring

Meetwijze

Excel bestand

Meetfrequentie

1 keer in 2014 (maar tussentijds jaarlijks).

Meetmoment(en)

Jaarlijks in december

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

In 2012 had VLP 5 erkende kampplaatsen. In 2014 hebben we reeds 3 nieuwe kampplaatsen bij tegenover 2012. Dit komt overeen met een stijging van 60%, waardoor deze operationele doelstelling in reeds 2014 wordt behaald.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

12.1.1.

Omschrijving

Informatiebrochure/ lastenboek verspreiden naar potentiële kampplaatsen

Timing voor actie

2013

Kampplaatsen die interesse hebben om VLP-kampplaats te worden, worden in de eerste plaats telefonisch ingelicht door VLP. Als blijkt, uit het telefonisch gesprek, dat de kampplaats aan de voorwaarden voldoet en gemotiveerd is om kampplaats te worden, plant VLP een persoonlijk bezoek. Tijdens dit bezoek wordt kennis gemaakt met de club, de clubwerking, de accommodatie en de clubverantwoordelijke. Het lastenboek wordt tijdens dit bezoek besproken. Deze manier van werken is het meest efficiënt. In 2014 heeft het Woutershof in Kuringen het lastenboek ontvangen tijdens een verkennend gesprek in de accommodatie zelf.

15


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

12.1.2.

Omschrijving

Geïnteresseerde VLP-clubs bezoeken en begeleiden

Timing voor actie

2013

In 2014 heeft R.C. Woutershof, Kuringen in de provincie Limburg, een verkennend telefonisch gesprek gehad met de coördinator recreatie. Na een eerste telefonisch overleg vond een begeleidend gesprek plaats met de coördinator recreatie en de administratief medewerker sportkampen. De kampplaatsen hebben de mogelijkheid om bij vragen steeds contact op te nemen met de betrokken VLP-medewerker.

SD/OD/ACTIE

SD

Nr

13.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is er een stijging van 15% deelnemers aan een VLP-sportkamp en dat met een jaarlijkse stijging.

Indicator(en)

Aantal deelnemers aan een VLP-sportkamp

Definitie indicator

Deelnemers aan een VLP-sportkamp: interne deelnemers voor minstens 5 dagen

Meetnorm

Stijging van minstens 15% tegen eind 2016 t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Lijst effectieve deelnemers uit Bloso dossier

Meetwijze

Excel lijst

Meetfrequentie

1 keer in 2016 (maar tussentijds jaarlijks).

Meetmoment(en)

Jaarlijks in december

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

13.1.

Omschrijving

Tegen 2014 is het aantal deelnemers gestegen met 8%% t.o.v. 2012

Indicator(en)

Aantal deelnemers aan een VLP-sportkamp

Definitie indicator

Deelnemers aan een VLP-sportkamp: interne deelnemers voor minstens 5 dagen

Meetnorm

Stijging van minstens 8% tegen eind 2014 t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Lijst effectieve deelnemers uit Bloso dossier

Meetwijze

Excel lijst

Meetfrequentie

1 keer in 2014 (maar tussentijds jaarlijks).

Meetmoment(en)

Jaarlijks in december

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

In 2014 kennen we een kleine stijging van 1,77% tegenover de deelnemersaantallen in 2013. Dit is echter niet voldoende om de operationele doelstelling te halen. Het deelnemersaantal is in vergelijking met 2012 is namelijk met 1,09% gedaald. De daling kan niet onmiddellijk verklaard worden door VLP. We vermoeden dat de financiële crisis hier een rol in speelt. Ook het grote aanbod paardenkampen kan dit dalende cijfer verklaren.

16


17


18


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr Omschrijving

13.1.1. Doelgerichte promotiecampagne voeren

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De VLP-sportkampen worden jaarlijks gepromoot via volgende kanalen: -

Website van de Vlaamse Liga Paardensport vzw (www.vlp.be)

-

Websites van de verschillende kampplaatsen

-

SPOKA: aankondiging sportkampen

-

ABC van de VLP: Infomagazine over de werking van VLP: Promotie voor de sportkampen.

-

Brochure ‘Sportkampen 2014,’ opgesteld door de Vlaamse Liga Paardensport vzw.

-

Deze brochure wordt jaarlijks verspreid op verschillende beurzen en evenementen zoals: - Flanders Horse Expo te Gent - Jumping Mechelen te Mechelen - Het gordelfestival 2014

-

Door de gadgets voor de deelnemers (brooddozen)

-

Magazine “Hippo Revue”

-

Magazine “Kids Only”

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

13.1.2.

Omschrijving

Ontwikkelen van tools voor het aantrekken van bijzondere doelgroepen (oa. kansengroepen)

Timing voor actie

2014

In 2015 staat een overleg gepland met het steunpunt Vakantieparticipatie. Vanuit dit overleg zal verder bekeken worden wat eventueel de mogelijkheden zijn.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

13.1.3.

Omschrijving

Het bekendmaken van de mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen op een VLP-sportkamp

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

SD

Nr

14.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zorgt VLP voor een efficiënte administratieve verwerking van de VLP-sportkampen

Indicator(en)

Efficiënte administratie

Definitie indicator

Efficiënt: minder arbeidsintensief en geautomatiseerd.

Meetnorm

Arbeidsuren van medewerker (s) verantwoordelijk voor de administratie van de sportkampen

Meetbron(nen)

Excel bestand

Meetwijze

Excel bestand

Meetfrequentie

Eind 2016

Meetmoment(en)

december

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

19


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

14.1.

Omschrijving

Tegen eind 2013 onderzoekt VLP de mogelijkheden tot automatisering.

Indicator(en)

De mogelijkheden tot automatisering

Definitie indicator

Automatisering: inschrijvingen, verzekeringen, fiscale attesten, opmaken dossiers, verwerking van de lesgevers

Meetnorm

Het aantal mogelijkheden

Meetbron(nen)

Analyse

Meetwijze

Worddocument

Meetfrequentie

1 keer in 2013

Meetmoment(en)

oktober

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

CoĂśrdinator recreatie

In 2013 werd er een extra module in vlpdata.be ontwikkeld die de administratieve verwerking van de sportkampen minder arbeidsintensief zou moeten maken. De inschrijvingen en de betalingen werden bijgevolg zo goed als volledig geautomatiseerd. De eenmanszaak waarmee VLP samenwerkte om ons sportkampprogramma te ontwikkelen heeft zijn activiteiten in 2013 stopgezet. Er werd in 2014 dus niet meer verder gewerkt aan de module voor sportkampen. Wel werden 2 firma’s aangesproken om een nieuwe website met bijhorende modules te ontwikkelen voor de sportkampen. De offertes zal VLP in 2015 ontvangen en op basis hiervan zal bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Veel zal afhangen van de bepalingen in het nieuwe decreet of VLP een verdere investering zal doen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

14.1.1.

Omschrijving

Inventariseren van alle werkinstrumenten voor de administratieve verwerking van de sportkampen

Timing voor actie

2013

In 2013 is men gestart met de ontwikkeling van een module die volgende zaken moet automatiseren: -

Inschrijvingen

-

Betalingen deelnemers

-

Administratie lesgevers

-

Betalingen lesgevers

-

Contracten lesgevers

-

Fiscale attesten

-

Opstellen programma

-

Opmaken dossiers

-

Kampplaatsadministratie

-

Factuuradministratie

-

Verzekeringen

-

Sociale inspectie

In 2013 werden al deze werkinstrumenten reeds in een automatisch programma gegoten. Enkel de inschrijvingen en de betalingen van de deelnemers zijn eind 2013 operationeel en werden in 2014 gebruikt. Er werd in 2014 verder gekeken wat de mogelijkheden zijn om het volledige automatisch programma operationeel te maken. De uitwerking hiervan zal echter slecht in 2015-2016 plaatsvinden. Dit zal echter ook afhangen van het nieuwe decreet voor de sportfederaties.

20


21


22


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

14.1.2.

Omschrijving

Analyse opmaken voor automatisering

Timing voor actie

2013

In 2013 werd de analyse gemaakt die alle werkinstrumenten voor de administratieve verwerking van de sportkampen omvat. Deze analyse werd besproken met een externe firma die voor VLP het automatisch programma heeft opgemaakt.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

14.2.

Omschrijving

Tegen eind 2014 is de administratie geautomatiseerd

Indicator(en)

De automatisering van de administratie

Definitie indicator

Automatisering: inschrijvingen, verzekeringen, fiscale attesten, opmaken dossiers, verwerking van de lesgevers

Meetnorm

Het aanwezig zijn van de automatisering

Meetbron(nen)

Bestand sportkampen

Meetwijze

VLPdata.be, Inscriptions.galop.be

Meetfrequentie

1 keer in 2014

Meetmoment(en)

november

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

CoĂśrdinator recreatie

Door omstandigheden is dit automatische programma nog niet operationeel. Wel zijn er in 2014 reeds contacten geweest met andere firma’s om de mogelijkheden voor verdere uitwerkingen te bekijken. De definitieve uitwerking van dit programma zal echter pas in 2015-2016 plaatsvinden. Afhankelijk van de ontvangen offertes zal VLP keuzes maken om al dan niet een nieuw programma te laten ontwikkelen. Afhankelijk van het nieuwe decreet voor sportfederaties zal VLP bekijken of het de moeite loont om te investeren in een nieuw programma.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

14.2.1.

Omschrijving

Organisatie van een infovergadering voor de verschillende doelgroepen (VLP-medewerkers en kampplaatsen)

Timing voor actie

2014

Op dinsdag 5 november 2013 werd een eerste informatievergadering gegevens, met de VLP-medewerkers en VLP-kampplaatsen, om het gebruik van de nieuwe module te verduidelijken. Tijdens deze vergadering werden ook bedenkingen van de kampplaatsen genoteerd om het programma zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor alle partijen. Wanneer de automatisatie van de VLP-sportkampen geoptimaliseerd is zal er opnieuw een informatievergadering plaatsvinden.

23


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

15.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is er, via een jaarlijkse stijging, een verdubbeling in het aantal lesgevers op een VLP-sportkamp die jaarlijks een bijscholing volgen.

Indicator(en)

Het aantal aanwezigen voor de opleidingen.

Definitie indicator

Lesgevers op een VLP-sportkamp: lesgevers die voorkomen in het Bloso dossier Bijscholing: gericht naar deze doelgroep

Meetnorm

Een verdubbeling t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Deelnamelijsten

Meetwijze

Excel document

Meetfrequentie

Jaarlijks

Meetmoment(en)

December

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

15.1.

Omschrijving

Tegen eind 2014 hebben 50% meer lesgevers op een VLP-sportkamp jaarlijks een bijscholing gevolgd.

Indicator(en)

Het aantal aanwezigen voor de opleidingen.

Definitie indicator

Lesgevers op een VLP-sportkamp: lesgevers die voorkomen in het Bloso dossier Bijscholing: gericht naar deze doelgroep

Meetnorm

50% meer t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Deelnamelijsten

Meetwijze

Excel document

Meetfrequentie

Jaarlijks

Meetmoment(en)

December

Meeteigenaar

Administratief medewerker sportkampen

Meetbewaker

Coördinator recreatie

In 2013 heeft VLP een algemene bijscholing voorzien voor de VLP-lesgevers voor aanvang van de sportkampen. Wegens te weinig deelnemers hebben we deze echter geannuleerd. VLP heeft in 2013 nagedacht over deze formule om haar lesgevers te bereiken en we hebben besloten om deze bijscholingen in 2014 volledig anders aan te pakken. In 2014 hebben we besloten op infomomenten per kampplaats te organiseren. Dit blijkt veel efficiënter dan de voorheen georganiseerde bijscholingen. In totaal werden 42 deelnemers bereikt in 7 bijscholingsmomenten (zie tabel 3 hieronder). Per kampplaats werden dus gemiddeld 8 lesgevers bereikt. Dit aantal ligt beduidend hoger dan de bijscholing gedurende de afgelopen jaren.

24


25


26


Tabel 3: overzicht van het aantal opleidingen voor lesgevers op VLP-sportkampen 21/02/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

RC Groenhove

13

22/02/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

Rijbaan Piet

3

22/04/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

Rijvereniging Berg Op Zoom

10

25/03/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

Lille Stables

3

7/04/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

RC Meerdaalhof

6

7/04/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

R.C. Gaverranch

1

14/04/2014

Opleiding lesgevers sportkampen

RC Meerdaalhof

6

TOTAAL

7

42

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

15.1.1.

Omschrijving

Incentives uitwerken voor de lesgevers die zich bijscholen gedurende het jaar waarin ze actief zijn

Timing voor actie

2013

VLP heeft eind 2012 nagedacht over een systeem waarbij lesgevers, die aanwezig zijn op de bijscholing voor lesgevers, een kilometervergoeding te geven voor de sportkampen die zij begeleiden in 2013. VLP heeft dit echter niet op voorhand aangekondigd, omdat we de echt geĂŤngageerde lesgevers wilden belonen met deze maatregel. Omdat het deelnemersaantal voor de bijscholing zo laag was, hebben we besloten de bijscholing toch te annuleren. Hierdoor zijn er geen lesgevers die een km-vergoeding ontvangen hebben in 2013. VLP bekijkt of er mogelijkheden zijn om lesgevers, die naar een bijscholing komen in de komende jaren, beloond kunnen worden. Daar de infomomenten in 2014 op een andere manier georganiseerd werden dan in 2014 is er geen kilometervergoeding uitgereikt. Het lijkt ons niet de beste motivator. Er wordt dus verder nagedacht hoe we dit voor de toekomst kunnen aanpakken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

15.1.2.

Omschrijving

Incentives bekendmaken aan de lesgevers

Timing voor actie

2013

Aangezien er nog geen concrete uitwerking is van incentives, werd dit nog niet gecommuniceerd naar de lesgevers. In 2014 hebben we wel besloten om lesgevers die meer dan 3 kampen geven binnen het jaar een trui te geven. Dit als compensatie voor hun meervoudig engagement.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

15.1.3.

Omschrijving

Een gevarieerd aanbod creĂŤren

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In overleg met de kampplaatsen keken we in 2014 welke onderwerpen tijdens de bijscholingen aan bod komen. Dit om een zo gevarieerd en interessant mogelijk aanbod aan te bieden aan de lesgevers en de noden op de kampplaatsen. Naast de gewone infomomenten op de kampplaatsen blijft er vraag naar een bijscholing over horseball en voltige. In 2015 zal bekeken worden of hier mogelijkheden voor zijn en voldoende interesse voor is.

27


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

28

Profile for Benedict Gheys

Werkingsverslag 2014 - FO2 Sportkampen  

Werkingsverslag 2014 - FO2 Sportkampen  

Advertisement