Page 1

Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG 2014 BASISOPDRACHT 1 (BO1) ORGANISEREN VAN COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


2


BASISOPDRACHT 1 (BO1) ORGANISEREN VAN COMPETITIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE

3


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

1.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn er, via een jaarlijkse stijging, minstens 10% meer starters op de VLP-wedstrijden.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-wedstrijden (Vlaams + nationaal) in 2004-2012-2013-2014:

2004(*)

2012

2013

2014

Vlaams

Vlaams

Nationaal

Totaal

Vlaams

Nationaal

Totaal

Vlaams

Nationaal

Totaal

Jumping

1.644

3.300

16.287

19.587

3.056

17.144

20.200

5.717

17.494

23.211

Dressuur

1.646

762

2.704

3.466

780

2.617

3.397

172

3.067

3.239

Eventing

0

794

2.203

2.997

959

2.266

3.225

975

2.576

3.551

Mennen

0

215

728

943

312

793

1.105

356

615

971

567

0

668

668

0

855

855

0

810

810

Reining

12

12

284

296

42

287

329

26

396

422

Voltige

107

0

107

107

0

153

153

0

193

193

Paraequestrian

0

40

Â

40

27

70

97

25

35

60

Horseball

0

3

58

61

12

72

84

14

90

104

Endurance

Trec Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

42

42

3.976

5.126

23.039

28.165

5.188

24.257

29.445

7.285

25.318

32.603

*: in 2014 werden vanuit VLP enkel Vlaamse wedstrijden georganiseerd

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal starters op de VLP-wedstrijden in 2014 gestegen is van 28.165 in 2012 naar 32.603 in 2014. Dit is een stijging van 16% t.o.v. 2012 en een stijging van 11% t.o.v. 2013.

4


5


6


JUMPING SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.1.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline jumping 7,5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-jumpingwedstrijden: 2012

2013

2014

19.587

20.200

23.733

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal omlopen op de nationale en Vlaamse VLP-jumpingwedstrijden gestegen is t.o.v. 2013, met 17,49% (van 20.200 naar 23.733). SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.1.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders jumping.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de jumpingwedstrijden. De opmaak van de jumpingkalender staat volledig uitgeschreven in het jumpingreglement. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.1.2.

Omschrijving

Organisatie van VLP-jumpingwedstrijden.

In 2014 werden verschillende soorten jumpingwedstrijden door VLP georganiseerd. De organisatievoorwaarden voor jumpingwedstrijden zijn opgenomen in het nationaal jumpingreglement.

7


JUMPING NATIONALE WERKING 1.

Onderwerp + situatieschets

VLP stelt jaarlijks een gevarieerd aanbod van jumpingwedstrijden op nationaal niveau voor alle categorieĂŤn (leeftijden) op. -

Gold League

-

Jeugd

Met de Gold League wedstrijden willen we een doorstroming garanderen van de sport naar een internationaal niveau. Hiervoor wordt uitgekeken naar de beste accommodaties zodat ruiters en paarden ervaring kunnen opdoen op hogere omlopen om zo stap voor stap de overgang te maken naar topwedstrijden.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP-jumpingwedstrijden per leeftijdscategorie 2012-2014 # wedstrijden

pony/schol

junior

young rider

senior

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

40

40

51

9

10

16

36

37

48

37

35

48

30

30

35

Tabel 2. Aantal inschrijvingen + starters op nationale VLP Gold League wedstrijden in 2014 Wedstrijd locatie CSN 1

8

Loenhout

Tot. Inschr. VLP + LEWB

Inschr enkel VLP

Inschr enkel LEWB

769

704

65

Tot. Starters VLP + LEWB 749

Aantal wedstr. dagen 3

CSN 3

Meerdonk

730

612

118

729

3

CSN 16

Herselt

489

415

74

446

3

CSN 19

Neeroeteren

658

522

136

659

3

CSN 21

Duisburg

688

555

133

607

3

CSN 22

Opglabbeek

902

691

211

818

3

CSN 25

Meerdonk

562

527

35

687

3

CSN 27

Lier

922

786

136

834

3

CSN 36

Zandhoven

896

813

83

781

3

CSN 39

Meerdonk

460

400

60

433

3

CSN 41

Neeroeteren

499

369

130

530

3

Totaal 2014

7.575

6.394

1.181

7.273

33

Totaal 2013 (10 wedstrijden)

7.782

6.951

831

7.121

29


9


10


Tabel 3. Aantal inschrijvingen + starters op nationale VLP Jeugd wedstrijden in 2014 Wedstrijd locatie

Tot. Inschr. VLP + LEWB

Inschr enkel VLP

Inschr enkel LEWB

Tot. Starters VLP + LEWB

Aantal wedstr. dagen

CSN 4

Meerdonk

512

443

69

509

2

CSN 12

Neeroeteren

463

375

88

440

2

CSN 14

Kuringen

290

237

53

284

2

CSN 15

Neeroeteren

598

487

111

839

4

CSN 18

Herselt

129

113

16

125

1

CSN 43

Sint-KatelijneWaver

166

158

8

172

1

CSN 23

Brugge

316

301

15

457

4

CSN 44

Lier

372

315

57

366

2

CSN 28

Diepenbeek

129

115

14

103

1

CSN 29

Loenhout

282

243

39

275

2

CSN 32

Lier

221

194

27

210

1

CSN 37

Lier

498

407

91

481

2

CSN 40

Opglabbeek

169

134

35

46

1

CSN 45

Opglabbeek

116

106

10

110

1

CSN 46

Meerdonk

404

364

40

621

4

CSN 48

Lier

76

61

15

71

1

Totaal 2014

4.741

4.053

688

5.109

31

Totaal 2013 (7 wedstrijd)

2.572

2.269

303

2.468

11

Tabel 4. Aantal inschrijvingen + starters op nationale VLP Beker- en Kampioenschapswedstrijden in 2014 Wedstrijd locatie

Tot. Inschr. VLP + LEWB

Inschr enkel VLP

Inschr enkel LEWB

Tot. Inschr. Jonge Paarden (JP)

Inschr enkel VLP JP

Inschr enkel LEWB JP

Starters VLP + LEWB (excl JP)

Starters VLP + LEWB JP

Aantal wedstr. dagen

Spec.

451

4

BK 7-jarigen

CSN 9

Lummen

CSN 15

Neeroeteren

598

487

111

839

4

BK Pon, Schol, Jun, YR

CSN 23

Brugge

316

301

15

457

4

BvB Jun, YR, Amaz

CSN 25

Meerdonk

562

527

35

687

3

BvB Sen

CSN 38

Lanaken

45

34

11

99

4

BK Sen

CSN 46

Meerdonk

404

364

40

621

4

BK Amaz,BvB Pon, Schol

Totaal 2014

1.925

1.713

212

176

149

27

2.703

451

23

2.257

152

138

125

13

3.000

369

25

Totaal 2013 (6 wedstrijden)

176

2.409

149

27

11


3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 4

Er werden maar liefst 51 VLP-jumpingwedstrijden georganiseerd in 2014 op nationaal en Vlaams niveau.

Uit deze tabel blijkt dat het aantal omlopen gedaald is met 6% t.o.v. 2013. Uit deze tabel blijkt dat er een verschil is van 45% tussen het aantal ingeschreven ruiters en het aantal gestarte ruiters op deze Beker- en kampioenschapswedstrijden, maar hierbij is het aantal gestarte ruiters groter dan het aantal ingeschreven ruiters. Dit is te wijten aan het feit dat bekers en kampioenschappen over verschillende manches en dagen worden gereden. Ruiters dienen zich enkel in te schrijven voor de eerste manche, maar starten vervolgens ook nog in de andere manches. Per inschrijving in een kampioenschap krijgen we vervolgens minstens 2 of 3 starts afhankelijk van het reglement (vb beperkt aantal starters in finale).

Tabel 2 Er werden 11 Gold League wedstrijden door VLP georganiseerd goed voor 33 wedstrijddagen. In totaal waren er 7.273 omlopen over al deze wedstrijden. Tabel 3 Er werden 1 6 specifieke Jeugd wedstrijden door VLP georganiseerd met een totaal van 31 wedstrijddagen. In totaal waren er 5.109 omlopen over al deze wedstrijden. Tabel 4 Er werden 6 Beker- en kampioenschapswedstrijden georganiseerd door VLP met een totaal van 23 wedstrijddagen. In totaal waren er 3.154 omlopen over al deze wedstrijden. 4. Evaluatie Tabel 1 Uit tabel 1 blijkt dat het aantal VLP-wedstrijden procentueel gestegen is met 28%. Specifiek voor de categorie pony’s/ scholieren is er een grote stijging t.o.v. 2013, met 6 0 % (van 1 0 wedstrijden naar 16). In de categorie junioren is er eveneens een t a m e l i j k e stijging t.o.v. 2013, van 37 naar 48 wedstrijden (30%). In de categorie young riders is er o o k een stijging t.o.v. 2013, van 35 wedstrijden naar 4 8 ( 3 7 % ) . In de categorie seniors is d e s t i j g i n g t o.v. 2013 k l e i n e r van 30 wedstrijden naar 35 (17%). Tabel 2 Uit tabel 2 blijkt dat het aantal omlopen licht gestegen is met 2% . Uit deze tabel blijkt dat er een verschil is van 4% tussen het aantal ingeschreven ruiters en het aantal gestarte ruiters op deze Gold League wedstrijden. Ruiters moeten ten laatste 5 dagen voor de aanvang van de wedstrijd ingeschreven zijn. Sommige ruiters beslissen na het inschrijven om toch niet alle paarden mee te nemen naar de wedstrijd. Dit kan te wijten zijn aan blessures van de paarden, weersomstandigheden, timemanagement, overlappingen met andere activiteiten e.d. Tabel3 Uit deze tabel blijkt dat er een grote stijging is in het aantal omlopen t.o.v. 2013, van 2.468 omlopen naar 5.109 (107%).

12

5. Conclusies

Het aantal wedstrijden werd in 2014 sterk verhoogd voor alle leeftijdscategorieën. Door een aantal wedstrijden open te trekken voor een ruimer deelnemersveld (meer leeftijdscategorieën), maar ook door het opstellen van een optimaal wedstrijdprogramma, trachtten we elke wedstrijd maximaal te bezetten.


13


14


JUMPING NATIONALE WERKING JONGE PAARDEN 1.

Onderwerp + situatieschets

VLP stelt jaarlijks een aanbod van jumpingwedstrijden op nationaal niveau voor jonge paarden op. Dit worden deNationale Cycluswedstrijden genoemd. De Nationale Cyclus Jonge Paarden staat open voor 4-,5-,6- en 7-jarige paarden, ingeschreven bij de geboorte in een stamboek erkend door de World Breeding Federation for Sport Horses (W.B.F.S.H.) en geldig ge誰mmatriculeerd bij de KBRSF.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP Nationale Cycluswedstrijden 2012-2014 # wedstrijden 2012

2013

2014

6

6

5

Tabel 2. Aantal inschrijvingen + starters op VLP Nationale Cycluswedstrijden in 2014 Wedstrijd locatie

Inschrijvingen totaal

Inschrijvingen VLP

Inschrijvingen LEWB

Starters VLP + LEWB

Aantal wedstr. dagen

CSN 5

Meerdonk

1070

694

376

1024

3

CSN 8

Vlamertinge

937

610

327

883

3

CSN 11

Kuringen

1016

681

335

975

3

CSN 17

Moerzeke

898

563

335

844

3

CSN 24

Lier

797

537

260

754

3

Totaal 2014

4.718

3.085

1.633

4.480

15

Totaal 2013

3.481

2.169

1.312

3.334

18

Totaal 2012

3.353

2.214

1.139

3.227

18

15


Tabel 3. Aantal omlopen van de VLP Nationale Cycluswedstrijden per jaargang 2012 -2014 4j Plaats

2012 2013

5j

6j 2012 2013

7j 2014

2012 2013

Totaal

2014

2012

2013

2014

2014

-

166

-

-

44

-

-

441

154

155

283

46

56

65

2012

2013

2014

549

-

-

492

557

Aalter

108

-

-

231

-

Hasselt

104

96

186

188

250

Ingelmunster

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lier

-

-

138

-

-

339

-

-

227

-

-

50

-

-

754

Massenhoven

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meerdonk I

110

120

196

258

287

433

186

170

299

71

74

96

625

651

1024

Meerdonk II

-

94

-

-

265

-

-

149

-

-

36

-

-

544

-

Moerzeke

112

119

175

242

268

374

184

148

240

52

38

55

590

573

844

Moorsele

123

109

-

229

264

-

187

140

-

54

32

-

593

545

-

Ternat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlamertinge

80

84

164

153

380

114

136

266

31

34

73

378

464

Zandhoven

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

637

622

859

1.301

1.967

991

898

1.315

298

270

339

Totaal

210 1.544

3.227

3.334

975

883 4.480

Tabel 4. Aantal ingeschreven paarden voor de totale Nationale Cycluswedstrijden per jaargang 2012-2014 Basisinschrijvingen

2012

2013

2014

4j

169

162

(*) (376)

5j

315

359

506

6j

239

224

365

7j

90

75

126

Totaal

813

820

997 (exl. 4-j)

(*) Voor de 4-jarigen waren er geen basisinschrijvingen meer. Dit is het aantal verschillende 4-jarigen op de wedstrijden. 3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1 In 2014 werden er 5 VLP Nationale Cycluswedstrijden georganiseerd. Tabel 2 In 2014 werden er 5 VLP Nationale Cycluswedstrijden georganiseerd, goed voor 15 wedstrijddagen. We hebben een totaal van 4.718 ingeschreven jonge paarden over deze 5 wedstrijden, waarvan 3 .085 VLP inschrijvingen. Er zijn in totaal 4 .480 combinaties gestart over dit hele traject. Tabel 3 In totaal noteren we 4.480 omlopen over 5 VLP wedstrijden in 2014, t.o.v. 3.334 omlopen over 6 VLP wedstrijden in 2013. In 2014 kwam dit op een gemiddeld aantal van 896 starters per wedstrijd.

16

Bij de 4-jarige paarden kregen we een totaal van 859 omlopen in 2014 t.o.v. 622 omlopen in 2013. In 2014 waren er gemiddeld 171 4-jarigen per wedstrijd. Bij de 5-jarige paarden kregen we een totaal van 1.967 omlopen in 2014 t.o.v. 1.544 omlopen in 2013. In 2014 waren er gemiddeld 393 5-jarigen per wedstrijd. Bij de 6-jarige paarden kregen we een totaal van 1.315 omlopen in 2014 t.o.v. 898 omlopen in 2013. In 2014 waren er gemiddeld 263 6-jarigen per wedstrijd. Bij de 7-jarige paarden kregen we een totaal van 339 omlopen in 2014 t.o.v. 270 omlopen in 2013. In 2014 waren er gemiddeld 68 7-jarigen per wedstrijd. Voor 2014 noteren we de meeste omlopen opnieuw in Meerdonk met een totaal van 1024. De minste omlopen kregen we in Lier met een totaal van 754.


17


18


Tabel 4 Er waren in totaal 997 jonge paarden ingeschreven voor de totale nationale cyclus wedstrijden (VLP + LEWB- wedstrijden) in 2014. In 2013 waren dit er 820, maar toen moesten de 4-jarigen ook nog ingeschreven worden. We konden 376 unieke paarden noteren die gestart zijn bij de 4-jarigen.

Bij de 6-jarige paarden noteren we een stijging van 46% t.o.v. 2013 en 33% t.o.v. 2012.

De 5-jarige paarden is de grootste groep met 506 inschrijvingen.

Er werd eind 2013 een evaluatievergadering gehouden met de ruiters over de werking van de Nationale Cyclus. Daaruit zijn enkele grote veranderingen voortgekomen die zich duidelijk uiten in de nieuwe cijfers voor 2014.

De 7-jarige paarden is de kleinste groep met 126 inschrijvingen. 4.

Evaluatie

Tabel 1

Bij de 7-jarige paarden noteren we een stijging van 26% t.o.v. 2013 en 14% t.o.v. 2012.

Enkele belangrijke wijzigingen: - Betere spreiding kalender - Lagere instapdrempel via licenties

In 2014 is er besloten om maar 5 Nationale VLP Cycluswedstrijden te organiseren.

- Lagere instapdrempel via goedkopere basisinschrijvingen

Tabel 2

- Aanpassing aard van de proeven

Er is een stijging van 36% (van 3.481 naar 4.718) in het totaal aantal inschrijvingen in 2014 t.o.v. 2013. Als we enkel de VLPinschrijvingen bekijken noteren we een stijging van 42% t.o.v. de VLP inschrijvingen in 2013.

- Aanpassing inschrijvingsgeld en prijzengeld

Tabel 3 We noteren een stijging van 34% van het totaal aantal omlopen in 2014 t.o.v. 2013, doch werd er 1 wedstrijd minder georganiseerd dan het voorgaande jaar. bij de 4-jarige paarden noteren we een stijging van 38% t.o.v. 2013. Bij de 5-jarige paarden noteren we een stijging van 27 % t.o.v. 2013, en maar liefst een stijging van 51% t.o.v. 2012.

- Betere selectie voor het Belgisch Kampioenschap‌ Tabel 4 Het totaal aantal ingeschreven paarden in 2014 is gestegen met 22% t.o.v. 2013 (en dit zonder de 4-jarigen in 2014). Bij de 7-jarige paarden kunnen we de grootste stijging noteren met 68% (van 75 naar 126).

5. Conclusies We kunnen duidelijk besluiten dat het 15-punten programma voor de vernieuwde Nationale Cyclus zijn vruchten heeft afgeworpen.

19


20


JUMPING VLAAMSE WERKING 1.

Onderwerp + situatieschets

VLP stelt jaarlijks een aanbod van jumpingwedstrijden op Vlaams niveau op. Dit worden de Silver League wedstrijden genoemd. Met deze wedstrijden willen we een doorstroming garanderen van het provinciale niveau naar de nationale wedstrijden (Gold League) om zo de sportpiramide beter te structureren. Hiervoor wordt uitgekeken naar de beste accommodaties zodat ruiters en paarden ervaring kunnen opdoen op hogere omlopen om zo stap voor stap de overgang te maken naar de Gold League en desgevallend het internationale niveau.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP Vlaamse Silver League wedstrijden 2012-2014 # wedstrijden 2012

2013

2014

11*

9*

16

*: 2 wedstrijden afgelast

Tabel 2. Aantal inschrijvingen + starters op VLP Vlaamse Silver League wedstrijden in 2014 Wedstrijd locatie

Tot. Inschr. VLP + LEWB

Inschr. enkel VLP

Inschr. enkel LEWB

Starters VLP + LEWB

Aantal dagen

CSV 1

Meerdonk

376

288

88

361

2

CSV 2

Vlamertinge

234

177

57

236

1

CSV 3

Kuringen

235

201

34

241

1

CSV 4

Torhout

142

142

0

181

1

CSV 5

Moerzeke

209

181

28

206

1

CSV 7

Brugge

298

269

29

327

 3

CSV 6

Lier

256

226

30

266

1

CSV 8

Moerzeke

340

258

82

330

2

CSV 15

Lier

545

381

164

548

2

CSV 9

Diepenbeek

407

273

134

365

2

CSV 10

Meerdonk

565

425

140

522

3

CSV 11

Loenhout

494

455

39

453

2

CSV 12

Torhout

298

278

20

314

2

CSV 13

Opglabbeek

464

323

141

569

1

CSV 14

Lier

525

472

53

504

2

CSV 16

Lier

309

309

0

294

1

Totaal 2014

5.697

4.658

1.039

5.717

27

Totaal 2013

4.039

3.594

445

3.056

16

21


Tabel 3. Aantal omlopen van de VLP Vlaamse Silver League wedstrijden 2012-2014 Jaar

2012

2013

2014

Aantal omlopen

3.300

3.056

5.717

3. Beschrijving van de cijfers Tabel 1

Tabel 2

In 2014 werden er in totaal 16 Vlaamse VLP Silver League jumpingwedstrijden georganiseerd t.o.v. 11 wedstrijden in 2013.

Uit deze tabel blijkt dat het aantal ingeschreven ruiters gestegen is met 41% (van 4039 naar 5697 inschrijvingen).

Tabel 2 In 2014 waren er in totaal 27 wedstrijddagen t.o.v. 16 wedstrijddagen in 2013.Er waren in totaal 5.697 ruiters ingeschreven in 2014 t.o.v. 4.039 ruiters in 2013. Dit is een gemiddelde van 211 inschrijvingen per wedstrijddag. Tabel 3 We noteren een totaal van 5.717 omlopen over alle Vlaamse VLP Silver League wedstrijden in 2014 ten opzichte van 3.056 omlopen in 2013.

De VLP inschrijvingen zijn gestegen met 30% (van 3.594 inschrijvingen naar 4.658). De LEWB-inschrijvingen zijn gestegen met maar liefst 133% (van 445 naar 1039 inschrijvingen). Tabel 3 Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal omlopen op de Vlaamse VLP-jumpingwedstrijden gestegen is t.o.v. 2013, met 87% (van 3.056 naar 5.717). Dat is te wijten aan het feit dat er meer Vaamse VLP-wedstrijden georganiseerd werden in 2014, verspreid over tal van aantrekkelijke accommodaties.

4. Evaluatie 5. Conclusies Tabel 1 Uit tabel 1 blijkt dat het aantal Vlaamse VLP- wedstrijden gestegen is t.o.v. 2013, met 45% (van 11 wedstrijden naar 16). Deze stijging is te wijten door het aanbod van nieuwe organisatoren. Nieuwe organisatoren moeten steeds eerst een Vlaamse Silver League wedstrijd organiseren alvorens zij een nationale wedstrijd kunnen organiseren.

Het aantal Vlaamse VLP-wedstrijden is gestegen t.o.v. 2013, waardoor zich dat ook uit in een stijging van het totaal aantal omlopen in 2014. Deze wedstrijden kenden een groot succes omdat er enkele nieuwe aantrekkelijke accommodaties zijn bijgekomen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.1.3.

Omschrijving

Organisatie van stages voor VLP-jumpingruiters.

Vanuit het VLP-Talentenplan werden er individuele stages voor jumpingruiters georganiseerd. Deze worden in detail besproken bij FO3 Topsport. Door de commissie springen VLP worden er geen gezamenlijke stages voor de jumpingruiters georganiseerd. We hebben dit in het verleden gedaan en hebben moeten concluderen dat de groep (net onder het Talententeam) niet ge誰nteresseerd was in deze trainingen, mede doordat ze zelf individuele trainers hebben en ze naast school, wedstrijden en eigen trainingen niet meer aanwezig konden zijn op de algemene stages.

22


23


DRESSUUR SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline dressuur 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-dressuurwedstrijden: 2012

2013

2014

3.466

3.397

3.239

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal omlopen op nationale en Vlaamse VLP-dressuurwedstrijden licht gedaald is met 3.397 in 2013 t.o.v. 3.466 in 2012. Voor de Vlaamse wedstrijden organiseerden we in 2014 enkel nog de finale (waar dit in 2012 ook nog 5 keer per provinciale was).

24


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.2.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders dressuur.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale en Vlaamse dressuurwedstrijden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.2.2.

Omschrijving

Organisatie van VLP-dressuurwedstrijden.

25


DRESSUUR NATIONALE WERKING 1.

Onderwerp + situatieschets

VLP stelt jaarlijks een kalender op met een gevarieerd aanbod aan nationale dressuurwedstrijden voor ponyruiters, juniors, young riders en senioren. Verder wordt er op de nationale wedstrijden de beker van BelgiĂŤ voor jonge dressuurpaarden georganiseerd. Deze beker heeft verschillende selectiewedstrijden die doorgaan op een CDN waarop meestal ook andere proeven worden georganiseerd. Tijdens het verloop van de selectiewedstrijden wordt een ranking opgesteld. De beste 10 combinaties uit iedere leeftijdscategorie worden geselecteerd voor de finale.

2.

Overzicht van de cijferss

Tabel 1. aantal VLP-wedstrijden dressuur nationaal per leeftijdscategorie 2012-2013-2014 # wedstrijden

pony/schol

Junior

young rider

senior

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

36

23

30

26

19

24

27

21

22

28

23

23

31

20

30

Tabel 2. aantal VLP-nationale dressuurwedstrijden en aantal starters 2012-2013-2014 jaar aantal wedstrijden aantal starters gemiddeld aantal starters

26

2012

2013

2014

36

23

30

2704

2617

3067

75

114

102


Tabel 3. Aantal inschrijvingen en starters op nationale VLP-dressuurwedstrijden 2014

Nr.

Plaats

Inschrijvingen VLP+LEWB

Aantal starters

Inschrijvingen VLP

Inschrijvingen LEWB

Aantal wedstrijddagen

101

Massenhoven

67

63

63

4

1

102

Moerzeke

65

52

62

3

1

103

Koningshooikt

23

22

21

2

1

104

Massenhoven

68

64

61

7

1

106

Massenhoven

87

80

77

10

1

107

Gent

18

17

18

0

1

108

Kuringen

88

88

76

12

1

109

Hulsterlo

155

134

136

19

2

110

Diepenbeek

62

53

53

9

1

111

Zandhoven

223

205

208

15

2

113

Moorsele

176

153

141

35

2

114

Zandhoven

134

128

107

27

1

115

Schlilde

178

147

157

21

2

135

Massenhoven

109

96

98

11

1

136

Massenhoven

68

63

63

5

1

118

Hulsterlo

170

142

150

20

1

119

Diepenbeek

89

79

78

11

1

120

Sint-Niklaas

61

60

53

8

1

122

Zandhoven

186

167

166

20

1

123

Hulsterlo

426

384

378

48

4

124

Kasterlee

71

57

62

9

1

125

Opglabeek

138

123

115

23

1

126

Moerzeke

92

85

82

10

1

134

Kuringen

74

66

63

11

1

127

Diepenbeek

127

116

109

18

1

133

Sint-Truiden

75

61

60

15

1

129

Hulsterlo

150

138

136

14

3

130

Sint-Niklaas

65

53

59

6

1

137

Massenhoven

106

97

94

12

1

138

Massenhoven

92

74

86

6

1

Totaal 2014 (30)

3.443

3.067

3.032

411

39

Totaal 2013 (23)

2.924

2.617

2.630

294

31

27


28


Tabel 4. VLP-nationale dressuurwedstrijden 2014 voor jonge paarden, inschrijvingen en starters Plaats

aantal inschrijvingen

Totaal aantal starters

Aantal starters 4 jarigen

Aantal starters 5 jarigen

111

Zandhoven

76

70

15

38

17

113

Moorsele

72

65

18

33

14

115

Schilde

64

61

18

29

14

120

Sint-Niklaas

61

59

21

28

10

125

Opglabbeek

45

44

13

21

10

127

Diepenbeek

45

42

14

20

8

128

Hulsterlo (fase 1)

38

37

12

14

11

128

Hulsterlo (fase 2)

30

29

10

10

9

Nr.

Aantal starters 6 jarigen

 Totaal 2014

8

431

407

121

193

93

Totaal 2013

6

355

317

131

109

77

3.

Beschrijving van de cijfers

4.

Evaluatie

Tabel 1

Tabel 1

In 2014 werden er 30 nationale dressuurwedstrijden georganiseerd door VLP. Er waren 24 wedstrijden waaraan ponyruiters konden deelnemen. De juniors konden aan 22 wedstrijden deelnemen, young riders aan 23 en senioren aan 30 van de 30 wedstrijden.

Ten opzichte van 2013 werden er 30% meer nationale VLPwedstrijden (23) georganiseerd. Specifiek is er voor de ponyruiters een kleine daling merkbaar van het aantal wedstrijden waaraan zij kunnen deelnemen van 83% (2013) naar 80% (2014). Voor wedstrijden waaraan junioren kunnen deelnemen merken we eveneens een daling van 18% (91 % in 2013 en 73% in 2014). Young riders konden in 2013 aan 100% van de wedstrijden deelnemen, in 2014 aan 77%.

Tabel 2 Er zijn 3067 combinaties gestart over 30 nationale VLPdressuurwedstrijden in 2013. Dat is een gemiddelde van 102 starters per wedstrijd. Tabel 3 In 2013 waren er 23 wedstrijden, in 2014 30. Over de 30 nationale VLP-dressuurwedstrijden schreven in totaal 3443 (VLP+LEWB) ruiters in op VLP-wedstrijden in 2014. 3032 ervan waren VLP-ruiters, 411 LEWB-ruiters. Van deze ingeschreven ruiters startten 3067 effectief op wedstrijd. De 30 wedstrijden werden in totaal afgewikkeld op 39 wedstrijddagen. Tabell 4 Op 8 van de 30 VLP-wedstrijden werd een selectiewedstrijd voor de beker van BelgiĂŤ voor jonge dressuurpaarden georganiseerd. In totaal schreven 431 combinaties zich in over de 8 wedstrijden heen. Hiervan startten 407 effectief op wedstrijd. 121 combinaties startten binnen de 4-jarige proef, 193 in de 5-jarige proef en 93 in de 6-jarige proef.

87% van de wedstrijden waren in 2013 inschrijfbaar voor de senioren. In 2014 waren dat 100% van de wedstrijden. Dat is een stijging van 13%. In vergelijking met vorig jaar zijn we erin geslaagd om meer organisatoren ertoe aan te zetten om een dressuurwedstrijd in te richten. Dat heeft geresulteerd in meer wedstrijden, meer deelnemers over het hele jaar heen. Tabel 2 We zien dezelfde procentuele stijging van 30% van het aantal nationale VLP-dressuurwedstrijden in 2013 (23) ten opzichte van 2014 (30). Hierbij zien we ook een stijging van 17% bij het aantal gestarte ruiters ten opzichte van 2013. Het gemiddelde aantal deelnemers per wedstrijd is gedaald is met 11% gedaald ten opzichte van 2013. Dat is te wijten aan twee zaken. Enerzijds hebben de ruiters meer keuze in het wedstrijdaanbod doordat er in 2014 meer wedstrijden zijn georganiseerd. De aantallen spreiden zich dus meer uit over de wedstrijden heen. Anderzijds zijn er in 2014 een aantal wedstrijden georganiseerd waar maar een beperkt aantal deelnemers mogelijk was. Deze wedstrijd wordt dus ook gerekend als een volledige wedstrijddag, maar kon maar een beperkt aantal deelnemers toelaten.

29


30


Tabel 3 Bij de vergelijking van de gegevens tussen 2014 en 2013 zijn enkel positieve cijfers meetbaar in 2014. Er is een stijging van het aantal wedstrijden meetbaar van 30% (23 wedstrijden in 2013 – 30 wedstrijden in 2014). Als het aantal inschrijvingen bekijken is er een stijging meetbaar van 18% (2013: 2924 – 2014: 3443). Er is een stijging van 17% merkbaar in het aantal starters tegenover 2013 (2617) (2014: 3067). 2630 VLP-inschrijvingen in 2013 tegenover 3032 inschrijvingen in 2014 maakt een stijging van 15%. De LEWB-inschrijvingen stegen eveneens in 2014 (411) en dit met 40% tegenover 2013 (294). Verder is er ook een stijging bij het aantal wedstrijddagen van 26% (2013: 31 – 2014:39). We kunnen dus opmerken dat het alleen maar positief kan onthaald worden dat er meer wedstrijden zijn. Dit resulteert in meer deelnemers en meer starters. Tabel 4 In 2014 zien we dat van de 407 starters 30% (121) start binnen de 4-jarigen, er zijn 47% bij de 5-jarigen en 23% is gestart met een 6-jarig paard. In totaliteit merken we op dat 95% van de ingeschreven ruiters effectief start op wedstrijd. Voor de laatste wedstrijd in Hulsterlo is er een daling van 50% van het aantal ingeschreven ruiters, dat is te wijten aan het feit dat enkel de beste 10 combinatie van de ranking binnen de selectiewedstrijden mogen deelnemen aan de finale. Verder zien we bij de meeste jaargangen een systematische daling van het aantal inschrijvingen naarmate de wedstrijden vorderen. Dat kan verschillende oorzaken hebben: tot CDN Sint-Niklaas kon er gereden worden voor een startplaats op het WK in Verden, wanneer ruiters in de loop van de wedstrijden merken dat ze niet binnen de beste 10 zullen eindigen, haken ze af. Het circuit voor jonge paarden wordt vaak gebruikt om paarden voor te stellen voor verkoop. Tijdens het seizoen gebeurt het dat paarden verkocht worden en niet meer starten binnen de beker van België. Algemeen kunnen we stellen dat er in 2014 minder instroom was van 4-jarige paarden. De stijging binnen de 5-jarige paarden is natuurlijk te wijten aan de grote doorstroom van 4-jarigen naar 5-jarigen. Dat principe kunnen we ook hanteren voor de stijging binnen de 6-jarige paarden. Al zien we bij de 6-jarigen steevast een daling van het aantal paarden. Ruiters/ eigenaars kiezen er vaak voor om het paard verder door te trainen en even niet meer op wedstrijd te gaan, nadat ze als 4-jarige en 5-jarige hun eerste wedstrijdervaring hebben kunnen opdoen.

5.

Conclusies

We merken dat er in 2014 meer wedstrijden zijn georganiseerd, maar dat er ook meer deelnemers waren. Er is dus effectief wel nood aan meer wedstrijden. Het is duidelijk dat de dressuursport in de lift zit. Het zal voor VLP een opdracht zijn genoeg startersmogelijkheden te bieden aan de toestroom van deelnemers en de verschillende leeftijdscategorieën. Er moet gestreefd worden naar een maximale bezetting per wedstrijd om zo alle ruiters binnen de verschillende categorieën en niveaus de kans te geven om te starten.

31


32


DRESSUUR VLAAMSE WERKING 1. Onderwerp + situatieschets

VLP wil de jeugd stimuleren en organiseert daarom een apart jeugdproject. Dit project is toegankelijk voor provinciale ruiters. Voor de wedstrijden wordt het project opgesplitst in proeven voor ponyruiters van 8 t.e.m. 16 jaar en ruiters met paarden van 12 t.e.m. 21 jaar. Naast het wedstrijdgebeuren zijn er nog 2 andere luiken binnen het project: de stages en het demoteam. Er worden ieder jaar een aantal stages georganiseerd waarbij de jonge ruiters de kans hebben om les te volgen bij toptrainers, -ruiters, -juryleden en sportpsychologen. Het demoteam is het promoteam van dit project dat al heeft opgetreden op verschillende grote evenementen. In 2014 waren zij onder andere te gast op Vlaanderens Kerstjumping Mechelen, Winter Equestrian Nights en Flanders Horse Expo te Gent.

2. Overzicht van de cijfers Tabel 1. Aantal omlopen van de VLP ponydressuur wedstrijden Inrichter

2012

2013

2014

VOR

92

70

78

HROV

67

61

81

HGVBB

82

56

46

KR

45

56

66

WVUR

49

48

696

FINALE

58

48

62

Totaal 2014

393

339

402

2013

2014

Tabel 2. Aantal omlopen van de VLP paardendressuur wedstrijden Inrichter

2012

VOR

73

68

123

HROV

66

106

91

HGVBB

72

82

97

KR

46

68

93

WVUR

50

53

167

FINALE

62

64

110

TOTAAL

369

441

681

Tabel 3. Aantal inschrijvingen in stages van pony- en paardendressuurproject Stage

2013

2014

Stage 1

34

29

Stage 2

26

/

Stage 3

37

/

33


34


3. Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 3

In 2014 zijn er 402 omlopen geteld van de ponyruiters binnen de Youngsters Cup en dit gespreid over 5 provinciales die elk 5 selectiewedstrijden organiseerden en 1 finalewedstrijd. Tabel 2 Er werden 681 starters geteld tijdens de wedstrijden in 2014 binnen de paardruiters in de youngsters cup. Net zoals bij de ponyruiters zijn er binnen iedere provinciale 5 wedstrijden georganiseerd en 1 finalewedstrijd. Tabel 3 In 2013 werden 3 stages georganiseerd binnen het pony- en paardendressuurproject. Hier schreven in totaal 97 ruiters in. In 2014 werd er 1 stage georganiseerd met 29 deelnemers.

4. Evaluatie

Tabel 1 We zien dat er 19 % meer starters zijn in 2014 in vergelijking met 2013. Hoewel we in 2014 een stijging merken tot 2% boven het aantal van 2012 is het in het algemeen duidelijk te merken dat het aantal starters binnen de ponydressuurwedstrijden (vb. provinciale wedstrijden) daalt. We kunnen dit toeschrijven aan meerdere factoren, algemeen merken we dat er door de financiële crisis minder pony’s gekocht worden, ouders rijden niet graag al te ver om op wedstrijd te gaan omdat dit voor ouders zowel tijd als geld kost. Positief kunnen we wel zien dat vele ponyruiters ervoor kiezen om deel te nemen aan het youngsters cup-project. Tabel 2 Bij de wedstrijden van de paardendressuur zien we een stijging van 42% tegenover 2014. Tegenover 2012 is het aantal starters met 85% gestegen. We kunnen hieruit concluderen dat er voor de jeugdige paardruiters nog meer nood is aan een aparte jeugdwerking dan voor de ponyruiters. De ponyruiters rijden binnen de provinciale werking vaak al in aparte proeven. Voor de paardruiters is dit niet zo en moeten de jeugdruiters het in dezelfde proef vaak opnemen tegen de meer ervaren seniors. Het feit dat het paardenproject aan bekendheid heeft gewonnen na een aantal edities kan ook een rol spelen.

In 2013 werden 3 stages georganiseerd terwijl er in 2014 maar 1 stage was. In vergelijking met de eerste stage in 2013 waren er 15% minder deelnemers. Deze stage was echter wel volzet. Naar gelang het aantal facetten dat er op een stagedag worden georganiseerd kunnen er meer of minder ruiters deelnemen. Meestal worden er minimum 2 lesgevers uitgenodigd en is er dan ook nog de mogelijkheid om in te schrijven voor een workshop met een sportpsycholoog. De stages binnen deze projecten zijn steeds druk bezet en meestal moet er zelfs gewerkt worden met een wachtlijst. VLP wil met dit stageluik jeugdige ruiters de kans bieden om voor een democratische prijs, les te volgen. 5. Conclusies VLP blijft zich door de jaren heen inzetten voor de jeugd en dit vanaf het laagste niveau. De laatste jaren konden we uit cijfers concluderen dat er minder pony- en paardruiters deelnamen aan het project. Daarom werd in 2014 het project grondig hervormd: de selectiewedstrijden werden binnen de provinciales georganiseerd en dit voor 5 selectiewedstrijden per provinciale. Zo konden ruiters die geen grote verplaatsingen wensten te doen ook aan het project deelnemen. Een ruiter was echter vrij om binnen eender welke provinciale aan de selectiewedstrijden deel te nemen. Zo kregen ruiters meer kansen om betere selecties bij elkaar te rijden. Verder werd er geopteerd om in de selectiewedstrijden maar één proef (tegenover twee voor de hervorming) binnen de selectie te brengen. Dus moeten we de stijging binnen het aantal starters nog positiever bekijken dan het al uit de cijfers te lezen staat. Om een nieuwe uitdaging te creëren werd de finale samen (over de verschillende provinciales heen) georganiseerd en zowel voor de pony’s als paarden was er een superfinale. Voor de paarden op Vlaanderens kerstjumping Mechelen in samenwerking met LRV en LEWB en voor de pony’s op Flanders Horse Expo Gent. De mooie doelen, interessante stages en het grote prijzenpakket vormen een grote troef voor de Youngsters Cup.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.2.3.

Omschrijving

Organisatie van stages voor VLP-dressuurruiters.

Er werden verschillende stages georganiseerd voor VLP-dressuurruiters. Deze werden hiervoor reeds vermeld.

35


EVENTING SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.3.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline eventing 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-eventingwedstrijden: 2012 2.997

2013 3.225

2014 3.551

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal omlopen op de nationale en Vlaamse VLP-eventingwedstrijden gestegen is met 10% t.o.v. 2013.

36


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.3.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders eventing.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale en Vlaamse eventing wedstrijden. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.3.2.

Omschrijving

Organisatie van VLP-eventingwedstrijden.

37


38


EVENTING NATIONALE WERKING 1.

Onderwerp + situatieschets

Aantal inschrijvingen en starters op CNC wedstrijden: VLP en LEWB organiseren alle nationale eventingwedstrijden in België. Op deze wedstrijden worden onderstaande reeksen georganiseerd: B, Bo, PL, J, L, Lo, LY, Lo, PM, M, Mo, PZ, Zo, Z Zowel VLP-, LEWB-, LRV, KNHS (Nederland)- en DER (Duitsland)-ruiters kunnen aan deze nationale eventingwedstrijden deelnemen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Nederland “en Duitsland. Andere buitenlandse ruiters kunnen enkel starten met een gastlicentie. Om de veiligheid en het vlot verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen wordt er een maximum van ± 350 crossomlopen per dag toegelaten. Indien dit maximum wordt overschreden wordt er als volgt geschrapt: - VLP en LEWB ruiters die tijdig en correct zijn ingeschreven hebben voorrang - Schrappen van de O-reeksen - Aantal paarden per deelnemer worden beperkt

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal inschrijvingen en starters op VLP-nationale eventingwedstrijden sinds 2012 inschrijvingen VLP

inschrijvingen LEWB

inschrijvingen LRV

inschrijvingen KNHS/DER

gastruiters

wild cards

totaal inschrijvingen

aantal starts

CNC 201 Minderhout

44

37

0

71

0

3

155

144

CNC 202 Waregem

241

156

28

21

0

4

450

430

CNC 203 Tongeren

217

65

29

26

0

5

342

339

CNC 206 Diepenbeek

53

9

6

3

0

4

75

75

CNC 207 Genk

211

77

21

53

0

3

365

348

CNC 209 Nokere

171

75

13

34

0

5

298

287

CNC 210 Merksplas

84

60

28

48

0

3

223

215

CNC 211 Brugge

181

80

31

39

0

3

334

321

CNC 213 Deurle

91

37

9

13

0

1

151

143

CNC 215 Waregem

155

87

17

18

0

5

282

274

Totaal 2014

1448

683

182

326

0

36

2675

2576

Totaal 2013

1278

675

98

184

0

31

2266

2118

2298

2132

Totaal 2012

Tabel 2. Aantal VLP-eventingwedstrijden per leeftijdscategorie 2010-2014 # wedstrijden

pony/schol

junior

2012

2013

2014

2012

Nationaal - CNC

11

11

10

11

11

10

11

11

10

11

11

Vlaams - OCC

10

9

8

10

9

8

10

9

8

10

Totaal

21

20

18

18

21

20

18

21

Jaar

21

2013 2014

20

2012

young rider

2013 2014

2012

senior

2013 2014

2012

2013

2014

10

11

11

10

9

8

10

9

8

20

18

21

20

18

39


3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1 Het aantal inschrijvingen in 2014 (2.675) wordt vergeleken met het aantal inschrijvingen in 2013 (2.266). Op CNC 202 Waregem waren de meeste deelnemers. Tabel 2 Het aantal wedstrijden CNC in 2014 (10) is afgenomen in vergelijking met het aantal nationale wedstrijden in 2013 (11).

4.

Evaluatie

Tabel 1 Het aantal inschrijvingen van 2014 ten opzichte van 2013 is gestegen (18%) omdat er een betere bezetting is op alle wedstrijden. Tabel 2 In 2014 werd er 1 wedstrijd CNC minder georganiseerd dan in 2013. Het aantal wedstrijden daalt hiermee licht (10%).

5.

Conclusie

We merken dat er een stijging is van het aantal inschrijvingen op de nationale eventingwedstrijden. Omdat er een maximum is van het aantal crossomlopen per dag zouden er meer wedstrijden of wedstrijddagen georganiseerd moeten worden. Uiteraard is dit niet evident. Het is moeilijk om nieuwe organisatoren te vinden en voor de reeds bestaande organisatoren brengt een extra wedstrijddag veel extra werk mee. CNC 202 Waregem heeft in 2014 wel een extra wedstrijddag georganiseerd waardoor er heel wat meer deelnemers konden verwerkt worden.

40


41


42


EVENTING VLAAMSE WERKING SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.3.3.

Omschrijving

Organisatie van minstens 10 instapwedstrijden.

1.

Onderwerp + situatieschets

Aantal inschrijvingen en starters op OCC wedstrijden. VLP organiseert Vlaamse eventingwedstrijden in Vlaanderen. Deze wedstrijden hebben een lage instapdrempel met als doel ruiters aan te zetten om deel te nemen aan eventingwedstrijden. Op deze wedstrijden worden volgende reeksen georganiseerd: 60cm, 80cm, 90cm. Om deel te nemen aan de reeks 60cm hebben de ruiters voldoende met een recreatieve vergunning. Zowel VLP-, LEWB-, LRV, KNHS- en DER-ruiters kunnen aan deze eventingwedstrijden deelnemen. Andere buitenlandse ruiters kunnen enkel starten met een gastlicentie.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal inschrijvingen en starters op Vlaamse eventingwedstrijden inschrijvingen VLP / LEWB

inschrijvingen LRV

inschrijvingen KNHS/DER

gastruiters

wild cards

totaal inschrijvingen

aantal starts

OCC 1 Affligem

OCC 2 Gavere

195

33

0

0

2

230

226

OCC 3 Waregem

85

4

0

0

3

92

92

OCC 4 Zwijnaarde

OCC 5 Tielt

OCC 6 Brugge

133

13

0

0

2

148

145

OCC 7 Ingelmunster

76

10

0

0

5

91

92

OCC 8 Diepenbeek

72

25

5

0

3

105

100

OCC 9 Heusden

78

9

0

0

2

89

69

OCC 10 Deurle

144

17

1

0

2

164

155

94

16

0

0

1

111

96

Totaal 2014

OCC 11 Merendree

877

127

6

0

20

1030

975

2013

802

145

17

0

24

988

948

2012

842

2011

748

43


Tabel 2. Aantal Vlaamse wedstrijden eventing per leeftijdscategorie sinds 2012 # wedstrijden

pony/schol

junior

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013

Jaar Nationaal - CNC

11

11

10

11

11

10

11

11

young rider

senior

2014 2012 2013 2014 2012 2013 10

11

11

10

11

11

2014 10

Vlaams - OCC

10

9

8

10

9

8

10

9

8

10

9

8

10

9

8

Totaal

21

20

18

21

20

18

21

20

18

21

20

18

21

20

18

3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 2

In 2014 waren er in totaal 1030 inschrijvingen op de Vlaamse eventingwedstrijden t.o.v. 988 in 2013.

Alhoewel er in 2014 ĂŠĂŠn Vlaamse wedstrijd minder werd georganiseerd is het aantal inschrijvingen t.o.v. 2013 toch gestegen.

Tabel 2 In 2014 waren er in totaal 8 Vlaamse eventingwedstrijden t.o.v. 9 in 2013. 4.

Evaluatie

Tabel 1 Het aantal inschrijvingen op de Vlaamse eventingwedstrijden in 2014 is gestegen met 4% t.o.v. 2013.

44

5.

Conclusie

We merken dat er een stijging is van het aantal inschrijvingen op de nationale eventingwedstrijden. Omdat er een maximum is van het aantal crossomlopen per dag zouden er meer wedstrijden of wedstrijddagen georganiseerd moeten worden. Uiteraard is dit niet evident. Het is moeilijk om nieuwe organisatoren te vinden en voor de reeds bestaande organisatoren brengt een extra wedstrijddag veel extra werk mee. CNC 202 Waregem heeft in 2014 wel een extra wedstrijddag georganiseerd waardoor er heel wat meer deelnemers konden verwerkt worden.


45


46


47


EVENTING JEUGDWERKING 1.

Onderwerp + situatieschets

Youngsterreeks: In 2013 werd de youngsterreeks opgestart voor jongeren tot en met 16 jaar. Deze reeks verloopt over een hoogte van 100 cm en is een voorbereiding op de junioren. 2.

Cijfermateriaal

Tabel 1: aantal inschrijvingen in de youngsterreeks in 2014 # inschrijvingen youngsters CNC 201 Minderhout

6

CNC 202 Waregem

0

CNC 203 Tongeren

0

CNC 206 Diepenbeek

0

CNC 207 Genk

0

CNC 208 Nokere

0

CNC 209 Merksplas

0

CNC 211 Brugge

0

CNC 213 Deurle

0

CNC 215 Waregem

0

Totaal 2014

6

Totaal 2013

19

3.

Beschrijving van de cijfers

Slechts 6 youngsters hebben zich dit jaar ingeschreven in de youngsterreeksen. 4.

Evaluatie

Dit jaar hebben we nog minder inschrijvingen dan vorig jaar. 5.

Conclusie

De nationale- en VLP-commissie eventing heeft opgemerkt dat de resultaten van de jongeren op de Europese kampioenschappen de afgelopen jaren onder de verwachtingen waren. Met de youngsterreeks wou de VLP eventingcommissie talentvolle jongeren vroeger opsporen en beter begeleiden. Ze hoopten zo ook om de jongeren te stimuleren om sneller over te stappen van de pony’s naar de paarden. De nationale- en VLP-commissies eventing wou dit project na 2 jaar evalueren. Na het tweede jaar heeft de eventingcommissie jammer genoeg moeten beslissen om deze reeks niet meer te organiseren in 2015. Op dit moment zijn er te weinig gemotiveerde jongeren die willen doorstromen naar topsportniveau bij de jongeren.

46


47


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.3.4.

Omschrijving

Organisatie van stages voor VLP-eventingruiters.

1.

Onderwerp + situatieschets

De VLP eventingcommissie organiseert jaarlijks verschillende stages: - Winterstages (dressuur en springen) - Stages voor specifieke doelgroepen (jongeren, …) - Crosstrainingen - Begeleide verkenningen

2.

Overzicht van de cijfers

datum

welke stage

lesgever

locatie

doelgroep

aantal

1/02/2014

eventingstage

Joris Vanspringel

Schaffen

8

15/02/2014

horse rescue

Brandweer

Waregem

eventingruiters organisatoren, officials en dierenartsen

22/12/2014

opleiding conditietraining

Jef Desmedt en Karin Donckers

Oud-Heverlee eventingruiters

173

Totaal 2014

190

Totaal 2013

108

Totaal 2012

240

3.

Beschrijving van de cijfers

In 2014 hebben 240 ruiters een opleiding/stage gevolgd die door de VLP-eventingcommissie werd georganiseerd. Dit zijn er 82 meer dan vorig jaar. 4. Evaluatie We merken een stijging van 75% van het aantal inschrijvingen in 2014 ten opzichte van 2013. 5.

Conclusie

In het verleden lag het inschrijvingsbedrag lager (doordat de VLP-commissie eventing een groot deel van de kosten betaalde). Maar de eventingcommissie heeft moeten beslissen om de effectieve kosten (huur accommodatie, lesgever…) door te rekenen aan de deelnemers. Sinds de eventingstages zelfbedruipend zijn merkt de eventingcommissie een sterke daling van het aantal inschrijvingen. Dit komt waarschijnlijk door het hogere inschrijvingsbedrag en verschillende privéinitiatieven van clubs die een lager inschrijvingsbedrag kunnen vragen (omdat ze de huur van de accommodatie niet incalculeren). Dit jaar hebben we een algemene infoavond gehouden over conditietraining. Hiervoor hadden we heel wat inschrijvingen. Het is misschien interessant om naar de toekomst toe meer van dergelijke opleidingen te organiseren.

48

9


49


50


MENNEN SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.4.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline mennen 2% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-menwedstrijden: 2012 943

2013 1.135

2014 974

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal starters op de nationale en Vlaamse VLP-menwedstrijden met 14% gedaald is t.o.v. 2013. Er waren wel 3% meer starters t.o.v. 2012. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders mennen.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale en Vlaamse menwedstrijden. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.2.

Omschrijving

Organisatie van VLP-menwedstrijden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.3.

Omschrijving

Organisatie van jaarlijks minstens 10 outdoor wedstrijden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.4.

Omschrijving

Organisatie van jaarlijks minstens 5 indoor wedstrijden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.5.

Omschrijving

Stimuleren van organisatoren om instapwedstrijden te organiseren.

51


1.

Onderwerp + situatieschets

De VLP organiseert gedurende het hele jaar menwedstrijden. Er zijn indoorwedstrijden tijdens de winter en outdoorwedstrijden tijdens de zomer. De respectievelijke kalenders worden jaarlijks voor het seizoen opgesteld. Dat gebeurt in overleg met de geïnteresseerde organisatoren. De indoorwedstrijden en de Vlaamse menwedstrijden hebben een lage instapdrempel om nieuwe menners kennis te laten maken met de competitie. De ondersteuning van organisatoren is een prioriteit voor de VLP-mencommissie. Dit zowel op financieel, materieel en logistiek gebied.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP-menwedstrijden in 2012, 2013 en 2014

Nationaal Vlaams

2012

2013

2014

CAN

15 (waarvan 3 afgelast)

11

11

CAV

6

6

5

CARV

0

3

4

Totaal

11 (waarvan 3 afgelast)

20

20

Tabel 2. Aantal starters op de VLP-menwedstrijden in 2012, 2013 en 2014 VLP-wedstrijden Nationaal Vlaams

3.

# VLP- starters 2012

2013

CAN

603

623

472

# LEWB- starters

2014 2012 125

Totaal

# VLP-starters

2013 2014 2012

# LEWB- starters

2013

2014

2012

2013

2014

2012

170

143

728

793

615

68

69

111

73

65

124

141

2013 2014 2012

nvt

CAV

189

267

255

26

19

19

215

286

274

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

CARV

0

56

82

nvt

nvt

nvt

0

56

82

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totaal

792

946

809

151

189

162

943

1135

971

68

69

111

73

65

124

141

Beschrijving van de cijfers

Verklaring afkortingen wedstrijden: CAN: outdoor nationale menwedstrijd voor VLP en LEWB- leden (zomerseizoen) CAV: indoor menwedstrijd voor VLP en LEWB-leden (winterseizoen) CARV: outdoor Vlaamse menwedstrijd voor VLP-leden (zomerseizoen) Tabel 1 Dit is een weergave van het aantal, door VLP georganiseerde, menwedstrijden per type en per jaar. In 2014 waren er 11 CAN-wedstrijden. De CAV-wedstrijden gaan door tijdens het winterseizoen, lopende over twee werkingsjaren (winterseizoen 20132014 en winterseizoen 2014-2015). De weergegeven cijfers hebben enkel betrekking op de wedstrijden die doorgegaan zijn in het jaar 2014. In 2014 waren er 5 indoorwedstrijden. Er stonden 4 zelfstandige CARV-wedstrijden op de kalender. Er waren een aantal nationale wedstrijden die het format CARV als instapproef opnamen in hun aanbod. In dit geval werd dit meegeteld als een CAN wedstrijd wegens het relatief lagere aantal inschrijvingen in de CARV-proef tegen over een zelfstandige CARV-wedstrijd. Tabel 2 Dit is een weergave van het aantal starters per type en per jaar . Er is een onderverdeling van de cijfers voor VLP en LEWBwedstrijden en het aantal VLP en LEWB-starters voor deze wedstrijden. De CAV en CARV wedstrijden zijn eigen aan de werking van VLP. Een LEWB-club kan deze wedstrijden niet organiseren. Op de CAV-wedstrijden zijn ook LEWB-menners toegelaten. De CARV-wedstrijden zijn enkel voor VLP-leden.

52

LEWB-wedstrijden

4. Evaluatie Tabel 1 In 2014 zijn het aantal nationale wedstrijden (CAN) met 11 wedstrijden per jaar gelijk gebleven. Het aantal indoorwedstrijden (CAV) in 2014 is er met 5 één minder dan in 2013. De teller van de Vlaamse menwedstrijden (CARV) eindigde in 2014 met één wedstrijd meer tegenover 2013, namelijk 4 wedstrijden. Het totale aantal wedstrijden in 2014 bleef met 20 gelijk tegenover het jaar 2013. Tabel 2 De wedstrijden georganiseerd door VLP deden het in 2014 iets minder goed dan in 2013. Hier spreken we van een daling van 14% starters. Tegenover 2012 stellen we echter vast dat er 3% meer starters waren. Op de nationale VLP-menwedstrijden waren er 22% minder starters. Dat is een daling van 793 starters naar 615 starters. De nationale LEWB-menwedstrijden kenden een sterke stijging van 75% (van 134 naar 235 starters). Er waren gemiddeld 56 menners op de VLP-wedstrijden. Op onze Vlaamse indoorwedstrijden kunnen we een lichte daling (4%) van het aantal starters waarnemen. Het aantal wedstrijden lag één lager. Er waren gemiddeld 55 starters per indoorwedstrijd. De Vlaamse outdoor menwedstrijden kenden wél een sterke stijging van 46% meer starters (van 56 naar 82). Er waren gemiddeld 21 starters per outdoorwedstrijd.


VLP en LEWB Totaal

Algemeen totaal

2013

2014

2012

2013

2014

134

235

869

927

850

nvt

nvt

215

286

274

nvt

nvt

0

1213

1124

134

235

1084

2426

2248

5.

Conclusies

In het algemeen spreken we van een daling van het aantal inschrijvingen. Het vorige werkingsjaar (2013) kende erg gunstige cijfers. Bij het vergelijken van de cijfers voor zowel 2012, 2013 en 2014 kunnen we nog geen echte regelmaat of trend vaststellen. Het jaar 2013 was opmerkelijk beter dan 2012 en 2014. De CARV wedstrijden dienen voor een instroom van nieuwe menners naar het competitiegebeuren te zorgen. In 2014 stond er al ĂŠĂŠn extra (zelfstandige) CARV wedstrijd. Dit concept blijkt interessant te zijn voor organisatoren. In de toekomst zal er verder ingezet worden op deze organisatievormen. De ondersteuning van organisatoren blijft hierin belangrijk om in een gepast aanbod voor onze leden te kunnen voorzien.

53


54 56


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.4.6.

Omschrijving

Organisatie van trainingen voor junioren mennen.

1.

Onderwerp + situatieschets

De VLP-mencommissie organiseert trainingen voor junioren. Onder junioren verstaan we de jongeren die in het lopende jaar 7 jaar worden t.e.m. het jaar dat de jongere 17 jaar wordt. Men dient een menlicentie bij VLP te hebben. Er zijn drie categorieÍn binnen de junioren: - Benjamin’s: 7 tot en met 11 jaar - Children: 12 tot en met 14 jaar - Junioren: 15 tot en met 17 jaar De jongeren gaan over van categorie in het jaar waarin zij de ouderdom bereiken van de volgende reeks. 2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal trainingen, inschrijvingen en deelnemers op de VLP-trainingen voor junioren. 2012

2013

2014

Trainingen gepland

3

3

0

Trainingen geannuleerd

0

3

0

Inschrijvingen

14

3

0

Deelnemers

14

0

0

3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1 Reeds in 2013 werden alle trainingen geannuleerd wegens de enorm lage respons. In 2014 werden er geen trainingen meer georganiseerd. 4.

Evaluatie

In 2013 werden de trainingen afgelast omwille van het lage aantal inschrijvingen (1 inschrijving per training). In 2014 werden er geen trainingen meer georganiseerd. Wat in 2013 duidelijk werd heeft zich in 2014 verder gezet. Er bleek geen interesse voor trainingen die georganiseerd werden door VLP. 5.

Conclusies

In 2014 is de juniorenwerking helemaal stil gevallen. Hoewel junioren op iedere wedstrijd terecht kunnen om er te rijden is er geen interesse in trainingen in groepsverband. Jongeren die reeds de overstap gemaakt hebben naar het mennen worden meestal in familieverband, een eigen trainer of via mencursussen begeleid. In het verleden werd het inschrijvingsgeld voor de juniorenproeven op VLP-wedstrijden gedragen door de VLP mencommissie. Dit ter promotie van de sport bij deze doelgroep. Aangezien de junioren geen interesse hebben in onze trainingen is deze steun niet meer van toepassing. VLP blijft echter nadenken over een succesvolle formule ter stimulering van de mensport bij junioren. De mencommissie zal hierbij de focus verleggen van bestaande competitieve junioren naar jongeren die nog niet (lang) actief bezig zijn met de mensport. De bedoeling is om een initiatieles te kunnen aanbieden op paardenkampen. In eerste fase zouden de VLPkampen aan bod komen. Bij succes kan men dit aanbieden aan paardenkampen van erkende VLP-clubs. 55


REINING SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.5.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline reining 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-reiningwedstrijden: 2012

2013

2014

296

329

422

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal runs op de nationale en Vlaamse VLP-reiningwedstrijden met 28% gestegen is t.o.v. 2013. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.5.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders reining.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de reiningwedstrijden. Op de nationale wedstrijden (CRN) was er telkens ook een Vlaamse reeks (CRV). SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.5.2.

Omschrijving

Organisatie van minstens 10 reiningwedstrijden per jaar.

1.

Onderwerp + situatieschets

VLP organiseert jaarlijks een 10-tal nationale reiningwedstrijden. Binnen de nationale wedstrijden wa r e n e r i n 2 0 1 4 6 k l a s s e n e n 1 k l a s s e v i e l b i n n e n d e V l a a m s e C R V. De ruiters kunnen naargelang hun niveau inschrijven in deze 7 klassen. Vanaf 2015 zal de CRV ge誰ntegreerd worden binnen de CRN en dan is er op de nationale wedstrijden een instapklasse extra. Deze klasse dient ter promotie van de sport, de ruiters kunnen hieraan deelnemen met een recreatieve vergunning.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP-reiningwedstrijden en aantal starters

56

2012

2013

2014

Aantal wedstrijden

12

10

10

Aantal starters

296

329

422


57


Tabel 2. Aantal starters en inschrijvingen op VLP-nationale en Vlaamse wedstrijden Nr

Wedstrijd

Aantal dagen

Aantal inschrijvingen CRN + CRV

Aantal starters CRV + CRN

Aantal inschrijvingen CRN

Aantal starters CRN

Aantal insch VLP CRN

Aantal insch LEWB CRN

Aantal inschrijvingen CRV

Aantal starters CRV

Aantal insch VLP CRV

Aantal insch LEWB CRV

601

Herentals

1

57

57

53

53

42

11

4

4

4

0

602

Vliermaalroot

1

44

44

39

39

34

5

5

5

5

0

603

Westerlo

1

35

35

32

32

27

5

3

3

3

0

604

Arendonk

1

46

46

44

44

40

4

2

2

2

0

605

Baal

1

49

49

46

46

40

6

3

3

3

0

606

Herselt

1

34

29

32

27

32

0

2

2

2

0

607

Diksmuide

1

38

38

35

35

34

1

3

3

3

0

608

Arendonk

1

29

29

28

28

26

2

1

1

1

0

609

Herentals

1

47

47

44

44

39

5

3

3

3

0

610

Vliermaalroot

1

48

48

48

48

40

8

0

0

0

0

Â

 Totaal

10

427

422

401

396

354

47

26

26

26

0

3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 2

In 2014 zijn 10 nationale reiningwedstrijden georganiseerd. Op deze wedstrijden zijn in totaal 422 combinaties gestart.

We merken uit deze tabel dat 99% van de ingeschreven ruiters ook effectief start op wedstrijd. Bij de Vlaamse wedstrijden zien we een starterspercentage van 100% tegenover de ingeschreven ruiters. Het algemene hoge starterspercentage (ten op zichte van de inschrijvingen) is vooral te wijten aan het feit dat men voor de discipline reining nog ter plaatse kan inschrijven. Het grootste gedeelte van de ruiters komen aan op de wedstrijd en schrijven zich ter plaatste in. We zien ook een duidelijke meerderheid van VLP-ruiters in de VLP-nationale wedstrijden (LEWB organiseerde geen nationale reiningwedstrijden in 2013) met 88% VLP-ruiters en slechts 12% LEWB-ruiters. In de CRV waren er in 2014 enkel VLP-ruiters. Het aantal VLP-ruiters in deze klasse is te wijten aan het feit dat VLP-ruiters in deze proef een vrijstelling kunnen krijgen voor hun westernbrevet. Vanaf 2015 is het de bedoeling dat ook recreatieve ruiters in deze proeven kunnen deelnemen.

Tabel 2 In 2014 werden er 10 wedstrijden georganiseerd over 10 wedstrijddagen. Hierop schreven in totaal (VLP-nationale en Vlaamse reiningwedstrijden) 427 combinaties in. Daarvan startten effectief 422 combinaties op wedstrijd. Voor de VLP-nationale reiningwedstrijden schreven 401 combinaties in, 354 VLP- ruiters en 47 LEWB-ruiters schreven zich in, 396 combinaties startten effectief. Op de Vlaamse wedstrijden waren 26 inschrijvingen, hiervan waren er 26 VLP-inschrijvingen en geen LEWB-inschrijvingen. Alle ingeschreven combinaties zijn ook effectief gestart.

4.

Evaluatie

Tabel 1 In 2014 werden er evenveel wedstrijden (10) georganiseerd zoals in 2013. Er waren in 2014 93 starters meer dan in 2013. Het aantal wedstrijden blijft stabiel maar het aantal ruiters stijgt met 47%. Indien we deze tendens kunnen stabiliseren hebben we onze doelstelling meer dan overschreden.

58

5.

Conclusies

Er is een duidelijke stijging in het aantal ruiters waar te nemen. De VLP-reiningcommissie heeft sinds 2013 de instapdrempel om deel te nemen aan de wedestrijden verlaagt en bleef zo in 2014. Dit heeft geleid tot de stijging van het aantal starters.


59


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.5.3.

Omschrijving

Promotie voor de reiningwedstrijden.

Er werd promotie gemaakt voor de reiningwedstrijden door een clinic te geven met Bernard Fonck en Ann Poels. 1.

Onderwerp + situatieschets

De VLP-reiningcommissie heeft in 2014 opnieuw een clinic georganiseerd. Er werd voorrang gegeven aan de VLP-leden, na 2 weken werd de gemaakt voor de VLP om hopelijk meer leden te kunnen aanwerven. 2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal clinics, inschrijvingen en deelnemers reining in 2013 en 2014 Aantal stages

Aantal inschrijvingen

Aantal deelnemers

2013

1

13

13

2014

1

22

19

Tabel 2. Aantal reininglicenties en VLP-reininglicenties 2012

2013

2014

Aantal R-licenties

256

256

246

Aantal VLP-reininglicenties

63

66

74

Aantal starters

296

287

422

3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1 Er werd in 2014 één clinic georganiseerd van een volledige dag (8u). De ruiters kregen voormiddag en namiddag 1u les. Door het succes in 2013, hebben we in 2014 twee lesgevers gevraagd. De clinic zat volledig vol, er zijn 3 ruiters die de dag zelf hebben afgebeld omdat er die dag in bepaalde delen van het land sneeuw lag waardoor de ruiters niet met de camion konden vertrekken.

Tabel 2 Van 2013 naar 2014 zien we een stijging van 102% in het aantal licenties. T.o.v. van 2012 zien we een stijging van 17%. Een opmerking die we bij deze tabel dienen te maken is dat de ruiters die een dubbele licentie hebben niet worden weergegeven, dit zijn enkel de ruiters die een R-licentie hebben. Ruiters met een andere licentie die ook steeds de reiningwedstrijden meerijden worden niet weergegeven.

Tabel 2 Het aantal R-licenties zijn alle reininglicenties binnen België, dit zowel de licenties van VLP als LEWB. We zien dat er bij LEWB meer R-licenties zijn. Binnen LEWB kan er met deze licentie ook pleasure en trail gereden worden naast reining. Bij VLP zijn er enkel zuiver reiningwedstrijden.

4. Evaluatie Tabel 1 De evaluatie van de clinic was heel positief. Alle plaatsen waren volzet. De ruiters waren tevreden over deze formule. Er zal volgende jaar opnieuw een clinic georganiseerd worden die ook na een bepaalde tijd opengesteld zal worden voor niet VLPleden om zo extra promotie te maken.

60

5.

Conclusies

Tabel 1 Er is binnen de VLP-reiningruiters zeker een publiek dat geïnteresseerd is in het volgen van clinics en vooral tegen een democratische prijs. In 2014 werd er getracht om minstens 2 clinics te organiseren, 1 voor de jeugd en 1 voor iedereen. Tabel 2 Ook binnen het aantal licenties zien we een duidelijke stijging.


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.5.4.

Omschrijving

Zorgen voor een lage instapdrempel van de reiningwedstrijden.

Voor de Vlaamse wedstrijden wordt er een lage instapdrempel gebruikt. In 2015 is de challenge klasse ook toegankelijk gemaakt voor de recreatieve ruiters, de VLP-commissie hoopt op deze manier een grotere instroom van nieuwe ruiters te krijgen. 2013

2014

Aantal wedstrijden

10

10

Aantal starters

42

26

61


62


ENDURANCE SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.6.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline endurance 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-endurancewedstrijden: 2012

2013

2014

668

855

810

Evaluatie: In 2014 waren er 5% minder starters dan in 2013 (810 in 2014 t.o.v. 855 in 2013). De evolutie van het aantal deelnemers op de endurancewedstrijden ging de voorbije jaren in stijgende lijn. In 2014 is er een lichte daling waar te nemen. Deze daling is te danken aan het slecht weer dat er op één van de wedstrijden geweest is. Indien we dit aantal kunnen stabiliseren dan hebben we onze doelstelling bereikt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.6.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders endurance.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.6.2.

Omschrijving

Organisatie van minstens 7 endurancewedstrijden per jaar.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.6.3.

Omschrijving

Stimuleren van organisatoren om wedstrijden te organiseren.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.6.4.

Omschrijving

Promotie maken voor de hogere reeksen (60 km, 80 km, …).

63


1.

Onderwerp + situatieschets

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale endurancewedstrijden, met een voldoende aanbod aan wedstrijden in Vlaanderen.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Overzicht VLP-endurancewedstrijden, inschrijvingen en starters in 2014 Nr

Wedstrijd

Aantal dagen

Aantal inschrijvingen

Aantal starters

Aantal inschrijvingen VLP

Aantal starters VLP

Aantal inschrijvingen LEWB

Aantal starters LEWB

401

Bierbeek

1

121

117

47

44

25

24

403

Schilde

1

124

122

65

63

15

15

406

Beernem

1

73

73

42

42

12

12

409

Stekene

1

98

96

45

44

13

12

412

Lille

1

84

81

41

40

14

12

414

Lanaken

1

104

99

36

35

25

22

417

Tessenderlo

1

119

110

46

40

32

29

420

Lichtaart

1

116

112

36

35

27

26

Totaal

8

839

810

358

343

163

152

Tabel 2. Overzicht VLP-endurancelicenties en endurancelicenties 2012

2013

2014

Aantal E-licenties

314

341

333

Aantal VLP-licenties

98

115

129

Aantal starters

668

855

810

3.

Beschrijving van de cijfers

Conclusies

Tabel 1 In 2014 werden er 8 endurancewedstrijden georganiseerd door VLP. In totaal waren er op deze wedstrijden 839 inschrijvingen waarvan er 810 effectief hebben deelgenomen. In 2012 was het aantal deelnemers nog 668.

Tabel 1 De blijvende inspanningen van de VLP-endurancecommissie werd beloond in de praktijk, met een grotere belangstelling voor zowel de organisatie van de endurancewedstrijden als het aantal deelnemers.

Tabel 2 We zien een stijging in het aantal VLP-endurancelicenties van 2014 t.o.v. 2013.

Tabel 2 Door het stijgend aantal licenties zien we dat endurance binnen Vlaanderen meer interesse krijgt.

4. Evaluatie

Tabel 1 Het aantal wedstrijden in 2014 is hetzelfde gebleven als in 2013. Tabel 2 Er is een stijging van 12% in het aantal VLP-endurancelicenties waar te nemen, terwijl er in België een lichte daling van 2% is. Dit wil zeggen dat endurance binnen de VLP aan belang wint.

64

5.


Aantal insch ter plaatse

Aantal starters ter plaatse

Aantal insch buitenlander

Aantal starters buitenlanders

Aantal inschrijvingen gastlicentie

39

39

10

10

0

40

40

4

4

0

18

18

1

1

0

36

36

4

4

0

24

24

5

5

0

33

33

10

9

0

35

35

6

6

0

43

42

10

9

0

268

267

50

48

0

65


66


VOLTIGE SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.7.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline voltige 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-voltigewedstrijden: 2012

2013

2014

107

153

193

Evaluatie: Uit deze tabel blijkt dat het totale aantal starts op de voltigewedstrijden met 26% gestegen is t.o.v. 2012. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.7.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders voltige.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale voltige wedstrijden SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.7.2.

Omschrijving

Organisatie van wedstrijden voltige.

1.

Onderwerp + situatieschets

VLP organiseert alle nationale voltige wedstrijden (CVN) in BelgiĂŤ. De VLP-voltigecommissie streeft ernaar dat elke competitieve voltigeclub jaarlijks minstens 1 wedstrijd organiseert.

2.

Cijfermateriaal

In 2014 waren er 55 voltigeurs met een nationale voltige licentie. Tabel 1. Aantal inschrijvingen VLP-voltigewedstrijden sinds 2012

# inschrijvingen CVN 1 Moorsele

35

CVN 2 Retie

35

CVN 3 Hombeek

41

CVN 4 Moorsele

41

CVN 5 Geel

4

TOTAAL 2014

193

TOTAAL 2013

131

TOTAAL 2012

107

67


Tabel 2. Aantal aangesloten VLP-clubs met voltigewerking sinds 2012 # aangesloten clubs

3.

competitieve clubs

recreatieve clubs

2014

6

0

2013

4

3

2012

4

0

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 2

We merken sinds 2012 een jaarlijkse stijging van het aantal inschrijvingen op voltigewedstrijden.

Het aantal competitieve clubs is gestegen met een totaal aantal van 6, t.o.v. 4 in 2013.

Tabel 2 1 recreatieve voltigeclub heeft afgehaakt. 2 recreatieve voltigeclubs hebben de overstap gemaakt naar de competitie 4.

Evaluatie

Tabel 1 We merken een stijging van de inschrijvingen van 80% in 2014 ten opzichte van 2012 en er was een stijging in 2014 t.o.v. 2013 van 26%.

68

5.

Conclusie

EĂŠn van de grootste prioriteiten van de VLP- voltigecommissie is om de competitieve sport zoveel mogelijk uit te breiden. De voltigecommissie probeert de nieuwe clubs zoveel mogelijk te begeleiden en uit te nodigen voor stages en trainingen. We hopen dan ook ten zeerste dat deze nieuwe clubs naar de toekomst toe ook zullen deelnemen aan de voltigewedstrijden.


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.7.3.

Omschrijving

Promotie maken voor voltige.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.7.4.

Omschrijving

Begeleiding voltigeclubs.

1.

Onderwerp + situatieschets

In 2014 hadden 55 voltigeurs een nationale voltige licentie (V02). Alle voltigeurs waren lid van VLP.

2.

4.

Evaluatie

De voltigecommissie hoopt met deze demonstraties extra voltigeurs te kunnen overtuigen om aan voltige te doen. Naast de demo’s zijn er op Flanders Horse Expo Gent en jumping Mechelen ook steeds folders ter beschikking.

Overzicht van de cijfers

Demo op Flanders Horse Expo te Gent op 01-02/03/2014.

5. Conclusie Het blijft moeilijk om extra voltigeurs te vinden.

3.

Beschrijving van de cijfers

Jaarlijks probeert de voltigecommissie om een demo te geven op belangrijke wedstrijden met een groot publiek.

De voltigecommissie probeert nieuwe geĂŻnteresseerde clubs te zoeken om zo het aantal deelnemers op voltigewedstrijden te verhogen.

69


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.7.5.

Omschrijving

Organisatie van stages voor voltigeurs.

1.

Onderwerp + situatieschets

De VLP-voltigecommissie organiseert jaarlijks stages voor haar voltigeurs en begeleiders.

2.

Overzicht van cijfers Stage

Datum

Locatie

22-23/03/2014

Sint-Niklaas

1-2/11/2014

Genk

Longeercursus

22-23/03/2014

Sint-Niklaas

Trainersdag

15-16/03/2014

Sint-Niklaas

Juryopleiding 1

16/03/2014

Sint-Niklaas

Juryopleiding 2

30/03/2014

Aartselaar

Juryopleiding 3

28/06/2014

Aartselaar

Juryopleiding 4

29/06/2014

Aartselaar

Juryopleiding 5

21/09/2014

Aartselaar

Juryopleiding 6

26/09/2014

Aartselaar

Kadertraining

14/12/2014

Roeselare

Kadertraining

21/12/2014

Sint-Niklaas

Nationale trainingsdag Nationale trainingsweekend

3.

Beschrijving van de cijfers

De voltigecommissie organiseerde 5 stages en 1 juryopleiding.

4.

Evaluatie

Door deze opleidingen, stages en cursussen is de voltigesport in BelgiĂŤ veel professioneler geworden.

5.

Conclusie

Er werden voldoende stages georganiseerd voor de voltigeurs en begeleiders. Dit resulteert in een betere werking: betere voltigeurs, betere longeurs, betere juryleden‌

70


71


72


PARA-EQUESTRIAN SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.8.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de discipline para-equestrian 5% meer starters op de VLP-wedstrijden t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Aantal starters op VLP-wedstrijden para-equestrian: 2012

2013

2014

40

97

56

Evaluatie: Terwijl we voor 2013 een stijging van 142% zagen, zien we voor 2014 terug een daling van 42% t.o.v. 2013. In 2014 is er wel een stijging van 40% t.o.v. 2012. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.8.1.

Omschrijving

Samenstelling kalender para-equestrian.

Er wordt jaarlijks een kalender opgesteld voor de nationale en recreawedstrijden. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.8.2.

Omschrijving

Organisatoren zoeken om wedstrijden para-equestrian te organiseren.

Er werden in 2013 organisatoren gezocht om wedstrijden para-equestrian te organiseren, zie gegevens bij actie 1.8.3. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.8.3.

Omschrijving

Organiseren van jaarlijks minimum 8 wedstrijden.

73


74


1.

Onderwerp + situatieschets

VLP organiseert para-equestrianwedstrijden op nationaal niveau. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor alle ruiters met een para-equestrian licentie. Voor beginnende para-equestrian ruiters is er het recreacircuit. Binnen deze werking worden ook ruiters toegelaten die aangesloten zijn bij Parantee, LRV en/of LEWB. Op deze wedstrijden hebben ruiters ook de mogelijkheid om met een manegepaard te starten.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP-nationale en recrea para-equestrian wedstrijden en aantal starters sinds 2012 Jaar

2012

2013

2014

Aantal starters

40

97

56

Aantal wedstrijden

7

9

9

Tabel 2. Aantal VLP-nationale para-equestrian wedstrijden en aantal starters in 2014 Wedstrijd

Nummer

Aantal wedstrijddagen

Aantal starters VLP-ruiters

Aantal startersLEWB-ruiters

Totaal aantal starters

Moorsele

503

3

3

1

4

Moorsele

504

3

12

6

18

Hulsterlo

505

3

TOTAAL

9

9

0

9

24

7

31

Aantal starters

Start met manege paard

Start met eigen paard

Tabel 3. Aantal recreawedstrijden en aantal starters in 2014 Wedstrijd

Nummer

Aantal wedstrijddagen

Oedelem

1

1

3

0

3

Oedelem

2

1

3

0

3

Waregem

3

1

4

1

3

Waregem

4

1

4

1

3

Waregem

5

1

7

2

5

Waregem

6

1

4

2

2

TOTAAL

6

6

25

6

19

Tabel 4. Aantal starters in recreawedstrijden (2013-2014) Jaartal

Aantal wedstrijden

2013

6

2014

6

Aantal wedstrijddagen

Start met eigen paard

Aantal starters

Start met manegepaard

6

36

9

27

6

25

6

19

75


3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1

Tabel 2.

In 2014 kwamen in totaal 60 ruiters aan de start op 9 nationale VLP en recrea para-equestrianwedstrijden.

77% van de starters op nationale VLP-para- equestrianwedstrijden waren ruiters met een VLP-licentie, 23% startten met een LEWB licentie.

Tabel 2

Tabel 3

In 2014 werden 3 VLP-nationale para-equestrianwedstrijden op 9 wedstrijddagen georganiseerd. Over de 9 wedstrijddagen heen kwamen in totaal 31 combinaties aan de start. In totaal starten 24 VLP-ruiters op VLP- nationale para-equestrianruiters en 7 LEWB-ruiters.

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat 76% van de starters beschikt over een eigen paard. 24% heeft dus geen eigen paard en krijgt dus zo wel de kans om deel te nemen aan een recreatieve para- equestrianwedstrijd. De para-equestriancommissie houdt hier bij de keuze van wedstrijdaccommodatie rekening mee. De accommodatie moet ook geschikte manegepaarden hebben om eventueel aan een ruiter ter beschikking te stellen.

Tabel 3 Er werden in 2014 6 recreawedstrijden voor para- equestrianruiters georganiseerd. Er zijn in totaal 25 ruiters gestart op deze wedstrijden. Er startten 6 combinaties met een manegepaard, 19 met een eigen paard. Tabel 4 Zowel in 2013 als in 2014 werden er 6 recreawedstrijden paraequestrian georganiseerd. In beide jaargangen verliepen deze wedstrijden over 6 wedstrijddagen. In 2013 kwamen er 36 ruiters aan de start, in 2014 25. 4.

Tabel 4 Vergeleken met 2013 (36) zijn er in 2014 (25) 31% minder deelnemers binnen de recreawedstrijden voor para-equestrian. Het aantal ruiters met een eigen paard is in verhouding wel quasi gelijk gebleven. (stijging van 1% tegenover 2013). Het aantal wedstrijden en wedstrijddagen is hetzelfde gebleven in 2013 en 2014.

5.

Evaluatie

Tabel 1 Tegenover 2013 zijn er 42% minder starters op de nationale en recreawedstrijden para-equestrian. In 2014 lagen de inschrijvingen zowel op de nationale wedstrijden als op de recreawedstrijden lager dan in 2014. De groep para-equestrianruiters is in Vlaanderen (en ook in België) gelukkig heel klein. Het aantal deelnemers hangt van een klein aantal ruiters af. In 2014 zijn een aantal ruiters uitgevallen om persoonlijke gezondheidsredenen en verlies van paard. Ruiters die wel nog actief zijn binnen de para-equestrian werken meestal toe naar de internationale wedstrijden en starten niet vaak meer op nationaal of op recrea niveau. Toch moeten we ons ook de vraag stellen of we alle ruiters met een beperking wel bereiken.

Para-equestrian is één van de kleinste disciplines binnen de VLP. Toch is het belangrijk dat ook voor deze ruiters een goed uitgewerkt beleid wordt uitgestippeld en dat er voldoende wedstrijden voor hen worden georganiseerd. In samenwerking met Parantee willen wij een beleid uitstippelen waarin zowel de meer recreatieve wedstrijdruiter met een beperking als de mindervalide beroepsruiter zijn weg vindt binnen de verschillende niveaus van wedstrijden. We realiseren met de recreawerking een wedstrijdcircuit voor ruiters met weinig wedstrijdervaring en die nog niet klaar zijn om de stap naar de nationale wedstrijden te maken. De nationale wedstrijden worden meestal gebruikt als training of voor ruiters die hun internationale selectiecriteria nog moeten behalen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.8.4.

Omschrijving

Promotie maken voor para-equestrian.

Op elke beurs worden flyers ter beschikking gesteld van het publiek.

76

Conclusies


77


HORSEBALL SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.9.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn er in de discipline horseball minimum 20 VLP-ploegen.

In 2014 waren er 10 ploegen aangesloten bij VLP die deelnamen aan de wedstrijden horseball. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders horseball.

In 2014 werd er een kalender samengesteld voor de nationale horseballwedstrijden en voor de Flanders Horseball Cup. In 2014 werden er 8 nationale VLP en 4 Vlaamse wedstrijden horseball georganiseerd. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.2.

Omschrijving

Promotie maken voor horseball tegen eind 2014.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.3.

Omschrijving

Promotie maken bij de jeugd rond horseball met pony’s.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.4.

Omschrijving

Project uitwerken om de jeugd horseball aan te trekken.

1.

Onderwerp + situatieschets

In 2014 hadden 95 spelers een nationale horseball licentie (H04). 74 spelers hadden een VLP licentie. 21 spelers hadden een LEWB licentie. 2.

Overzicht van de cijfers

Demo Flanders Horse Expo te Gent – 01/03/2014 Demo Jumping Mechelen – 30/12/2014 3.

Beschrijving van de cijfers

Jaarlijks organiseert de VLP-horseballcommissie 2 demo’s. 4.

Evaluatie

De horseballcommissie hoopt met deze demonstraties extra spelers te kunnen overtuigen om in het horseball competitiecircuit te stappen.

78

5.

Conclusie

Het blijft moeilijk om extra spelers te vinden die aan de horseball wedstrijden willen deelnemen. Ondanks het feit dat horseball een sport is die op veel clubs recreatief wordt georganiseerd. Naast alle andere takken in de paardensport is horseball de enige ploegsport.


79


80


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.5.

Omschrijving

Organisatie van een wedstrijdcircuit voor jeugdploegen met pony’s tegen eind 2016.

In 2014 werd nog geen wedstrijdcircuit voor jeugploegen met pony’s georganiseerd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.9.6.

Omschrijving

Organisatie van een Vlaams circuit voor de VLP-ploegen, naast de nationale competitie.

1.

Onderwerp + situatieschets

Jaarlijks organiseert de VLP de Flanders Horseball cup (FHBC) . Deze cup staat enkel open voor Vlaamse ploegen. De FHBC bestaat uit 3 manches en een finale. De finale wordt jaarlijks gespeeld op Flanders Horse Expo te Gent.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal ingeschreven ploegen voor de Flanders Horseball Cup in 2014 # ingeschreven ploegen FHBC

3.

2012

7

2013

6

2014

8

Beschrijving van de cijfers

In 2014 waren er 11 horseballploegen waarvan 10 VLP ploegen en 1 LEWB-ploegen. Van de 11 VLP-ploegen hebben er 8 ploegen deelgenomen aan de FHBC. 4.

Evaluatie

Dit jaar hebben er 2 Vlaamse ploegen meer deelgenomen aan de FHBC dan vorig jaar.

5.

Conclusie

De VLP-horseballcommissie probeert de sport zoveel mogelijk uit te breiden door nieuwe spelers aan te trekken en door de huidige spelers te behouden. De commissie wil dit bereiken door de organisatie van demonstraties, stages, competitie, promotie … In enkele jaren tijd is de Flanders Horseball Cup uitgegroeid van vriendschappelijke wedstrijden naar een wedstrijdcircuit. De reglementen worden strenger opgevolgd, er werd een horseball piste aangekocht en voor de finalisten wordt er prijzengeld voorzien. Door de professionalisering van de FHBC hopen we meer mensen voor deze sport warm te kunnen maken.

81


84 82


JEUGDCUP SD/OD/ACTIE

OD

Nr

1.10.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zijn in de Jeugd Cup 5% meer starters t.o.v. 2012.

1.

Onderwerp + situatieschets

Jeugd Cup is een concept dat wedstrijden aanbiedt in de discipline stijlrijden voor de jeugd tot en met het jaar dat de ruiter 21 jaar wordt. De Jeugd Cup is een samenwerking tussen LRV en VLP. De Jeugd Cup is toegankelijk voor ruiters van het basis- en secundair onderwijs, inclusief leerlingen van scholen met paardenopleidingen of specialisatiejaren. Zowel leden als niet-leden van door Bloso erkende sportfederaties kunnen deelnemen aan de Jeugd Cup.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.10.1.

Omschrijving

Samenstelling kalenders Jeugd Cup.

De werkgroep van de Jeugd Cup stelt de kalender van de Jeugd Cup op, rekening houdend met de verdeling over de verschillende provincies en de overige wedstrijdkalenders.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.10.2.

Omschrijving

Organisatie van jaarlijks in totaal minstens 10 wedstrijden van de Jeugd Cup (jumping en dressuur).

In 2014 werden er 10 wedstrijden van de Jeugd Cup (jumping) georganiseerd. Sinds 2013 werd er beslist om geen wedstrijden dressuur meer te organiseren. Daarvoor is het project pony’s en paarden dressuur (zie dressuur).

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.10.3.

Omschrijving

Promotie maken voor de Jeugd Cup via Facebook.

Deze actie werd in 2014 nog niet ondernomen. Doordat dit project een samenwerking is tussen LRV en VLP dient dit nog op elkaar afgestemd te worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

1.10.4.

Omschrijving

Organisatie van minstens 1 wedstrijd stijlrijden per provincie in 2013 en 2014.

De werkgroep Jeugd Cup houdt rekening met de verdeling van de wedstrijden over de verschillende provincies.

85 83


2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Deelnemers Pony’s-Paarden in de Jeugdcup sinds 2012 2012

2013

2014

Wedstrijden

# deelnemers Pony’s

# deelnemers Paarden

# deelnemers Pony’s

# deelnemers Paarden

# deelnemers Pony’s

# deelnemers Paarden

Torhout

-

-

53

43

35

56

Aalter

40

60

-

-

-

-

Bilzen

53

60

46

73

39

81

Waregem

-

-

35

37

45

62

Lier

-

-

72

63

79

89

Moorsele

61

71

-

-

-

-

Meerdonk

63

60

72

67

55

74

Kuringen

41

56

31

46

29

50

Brecht

70

63

57

35

52

45

St-Lenaerts

52

54

-

-

-

-

Zoutleeuw

36

55

40

58

35

78

½ finale

58

77

84

85

80

93

finale

35

35

35

35

35

35

Totaal

509

591

525

542

484

663

Tabel 2. Totaal deelnemers J e u g c u p 2012-2014 2012

2013

2014

Selectiewedstrijden

895

828

904

Halve finales

135

169

173

Finales

70

70

70

Totaal

1.100

1.067

1.147

3.

Beschrijving van de cijfers Tabel 1

In 2014 noteren we een totaal van 484 deelnames in de ponyreeksen en 663 deelnames in de paardenreeksen. In de ponyreeksen noteren we de meeste deelnames in Lier met een aantal van 79. In de paardenreeksen noteren we de meeste deelnames eveneens in Lier met een totaal van 89 deelnames. De grootste totale opkomst was in Liermet een totaal van 168 deelnames. De laagste opkomst was in Kuringen met een totaal van 79 deelnames. Tabel 2 In 2014 hebben we een totaal van 1147 deelnames, waarvan 904 op de selectiewedstrijden, 173 op de halve finales en 70 op de finale. 4.

Evaluatie

Tabel 1 Bij de ponyreeksen noteren we een procentuele daling van 8% (van 525 naar 484) van het aantal deelnames over alle wedstrijden in 2014 t.o.v. 2013.

86 84

Bij de paardenreeksen noteren we een procentuele stijging van 22% (van 542 naar 663) van het aantal deelnames over alle wedstrijden in 2014 t.o.v. 2013. Tabel 2 In het algemene totaal van het aantal deelnames noteren we een stijging van 8% in 2014 t.o.v. 2013. Als we het totaal deelnames op de selectiewedstrijden alleen bekijken noteren we een stijging van 9% (van 828 naar 904) in 2014 t.o.v. 2013. Bij het aantal deelnames op de halve finales noteren we een stijging in 2014 met 2% t.o.v. 2013. 5. Conclusies We hebben terug een kleine stijging in het totaal aantal omlopen in 2014 t.o.v. 2013, te wijten aan de groei in de deelnames op de selectiewedstrijden. De beslissing (uit 2013) om de selectienormen voor de halve finales te versoepelen heeft zijn doel niet gemist. Het was de bedoeling om meerdere ruiters aan te trekken op de selectiewedstrijden door zich gemakkelijker te kunnen selecteren voor de halve finales, omdat dat meestal hun drijfveer is.


87

87 85


88 86


TREC 1. Onderwerp + situatieschets Sinds 2012 wordt de discipline TREC door VLP georganiseerd worden.

2. Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Overzicht VLP-TREC-wedstrijden sinds 2012 Jaartal

2012

2013

2014

Aantal wedstrijden

1

0

1

2013

2014

Tabel 2. Overzicht aantal inschrijvingen TREC sinds 2012 wedstrijd

2012

Merendree

55

0

42

3. Beschrijving van de cijfers

4. Evaluatie

Tabel 1.

De TREC is nog een nieuwe discipline en kan nog groeien. In 2015 wil de werkgroep TREC minstens 2 wedstrijden organiseren.

In 2014 werd er 1 wedstrijd georganiseerd. Dit is een stijging van 100% t.o.v. 2013, aangezien er in 2013 geen wedstrijd was. Tabel 2. Op de wedstrijd in 2014 te Merendree waren er 42 combinaties ingeschreven.

5. Conclusies In 2015 dient er vooral gewerkt te worden aan de promotie van de discipline. Promotie zowel voor de ruiters als voor de organisatoren, opdat we minstens 2 wedstrijden kunnen organiseren en meerdere ruiters kunnen aantrekken op deze wedstrijden.

89 87


DISCIPLINEOVERSCHRIJDEND 1.

Onderwerp + situatieschets

Hierbij bekijken we enkele overzichten met de verschillende disciplines samen, zoals het aantal VLP-wedstrijden per leeftijdscategorie en per regionale/niveau, het totale aantal van de gestarte combinaties en het gemiddelde per wedstrijddag, binnen de verschillende provincies. Ook het aantal wedstrijddagen, inschrijvingen en starters op de VLP-wedstrijden in 2014 worden genoteerd.

2.

Overzicht van de cijfers

Tabel 1. Aantal VLP-wedstrijden per discipline/leeftijdscategorieĂŤn

# wedstrijden

pony/schol

2012

2013

2014

jumping

40

40

dressuur

31

23

eventing

21

mennen

18

reining endurance horseball

junior

young rider

senior

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

51

9

10

16

36

37

48

37

35

48

30

30

35

30

26

19

24

27

21

22

28

23

23

31

20

30

20

18

17

20

18

20

20

18

20

20

18

20

20

18

20

20

15

20

20

15

20

20

15

20

20

15

20

20

12

10

10

12

10

10

12

10

10

12

10

10

12

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

10

9

0

0

0

12

10

9

12

10

9

12

10

9

voltige

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

para-equestrian

7

9

3

7

9

3

7

9

3

7

9

3

7

9

3

trec Totaal

90 88

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

155

145

155

100

101

105

143

140

144

145

140

145

141

132

139


89 91


Tabel 2. Aantal georganiseerde wedstrijden in Vlaanderen sinds 2012 Jumping

Dressuur

Eventing

Mennen

Endurance

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

HRVV

27

27

29

VRV

32

31

30

T.R.E.N.S.

15

18

19

Rc De Trens

23

23

27

11

9

8

HGVBB

34

33

31

20

18

17

HROV

31

35

30

21

21

22

KR

32

31

37

26

26

25

VOR

31

31

29

30

26

25

WVUR

36

40

39

13

13

16

VLP Vlaams

9

11

16

6

6

1

9

9

8

0

2

9

VLP Nationaal

29

29

35

30

29

30

11

11

10

18

18

11

8

8

8

Internationaal in Vlaanderen

46

43

49

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

345

352

371

159

152

147

21

21

19

19

21

21

9

9

10

Totaal

Tabel 3. Aantal omlopen en procentuele verhouding van de provinciale en subprovinciale wedstrijden sinds 2012 Jumping Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen TOTAAL

Dressuur

Totaal

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

32.330

34.316

35.043

5.159

4.469

4.093

37.489

38.785

39.136

28%

29%

30%

40%

35%

30%

29%

30%

31%

18.444

19.738

20.299

2.572

2.797

2.690

21.016

22.535

22.989

16%

17%

18%

20%

22%

20%

16%

17%

18%

37.765

36.035

33.974

2.080

2.173

2.450

39.845

38.208

36.424

32%

30%

30%

16%

17%

18%

31%

29%

28%

13.192

12.442

12.389

1.533

1.430

1.655

14.725

13.872

14.044

11%

11%

11%

12%

11%

12%

11%

11%

11%

15.602

15.623

12.459

1.615

1.769

2.655

17.217

17.392

15.114

13%

13%

11%

12%

14%

20%

13%

13%

12%

117.333

118.154

114.164

12.959

12.638

13.543

130.292

130.792

127.707

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 4. Gemiddeld aantal gestarte combinaties per (sub)provinciale wedstrijddag in Vlaanderen sinds 2012 Jumping Antwerpen

92 90

Dressuur

2012

2013

2014

2012

2013

2014

251

254

237

115

124

124

Limburg

228

270

231

99

104

108

Oost-Vlaanderen

253

240

238

95

99

111

Vlaams-Brabant

259

254

238

77

72

97

West-Vlaanderen

244

226

198

124

136

166

Gemiddeld

247

249

228

102

107

121


Reining

Voltige

Horseball

Para-Equestrian

Trec

Totaal

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

27

27

29

32

31

30

15

18

19

34

32

35

54

51

48

52

56

52

58

57

62

61

57

54

49

53

55

(12)

(10)

(10)

4

4

4

6

6

6

0

0

0

34

38

44

12

10

10

8

6

5

8

6

8

7

3

3

1

0

1

132

120

121

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

54

53

58

12

11

10

9

7

6

13

10

12

14

10

10

1

0

1

602

593

607

93 91


Tabel 5. Aantal wedstrijddagen, inschrijvingen en starters op de VLP-wedstrijden in 2014 Jumping

Dressuur

Eventing

Mennen

Endurance

Reining

Voltige

Horseball

Para-Equestrian

VLP Vlaams

wedstrijddagen

23

1

9

9

0

10

0

4

6

inschrijvingen

5.582

178

1.030

372

0

26

0

156

31

starters

5.423

172

975

356

0

26

0

156

31

VLP Nationaal

wedstrijddagen

93

39

18

11

8

10

5

14

9

inschrijvingen

18.351

3.443

2.675

649

839

401

193

420

25

starters

18.310

3.067

2.576

615

810

396

193

420

25

Totaal wedstrijddagen

116

40

27

20

8

20

5

18

15

Totaal inschrijvingen

23.933

3.621

3.705

1.021

839

427

193

576

56

Totaal starters

23.733

3.239

3.551

971

810

422

193

576

56

Gemiddeld aantal starters per wedstrijdag

205

81

132

49

101

21

39

32

4

3.

Beschrijving van de cijfers

Tabel 1 Voor jumping werden er in 2014 51 VLP-wedstrijden georganiseerd, van deze 51 wedstrijden waren er 16 voor pony’s/scholieren, 48 voor juniorruiters, 48 voor young riders, 35 voor de seniors. Van de in totaal 30 VLP-dressuurwedstrijden konden er aan 24 wedstrijden ponyruiters deelnemen, 22 voor junioren, 23 specifiek voor young riders en 30 voor seniors. In de discipline eventing waren er 18 wedstrijden, 20 wedstrijden voor mennen, 10 reiningwedstrijden, 8 endurancewedstrijden, voltige 5 westrijden, 3 voor para-equestrian en 1 trec. In al deze disciplines konden op elke wedstrijd alle leeftijdscategorieën deelnemen. Er werden 12 horseballwedstrijden georganiseerd waar alle leeftijdscategorieën met paarden aan konden deelnemen. Tabel 2 In 2014 werden er in totaal 607 wedstrijden georganiseerd in Vlaanderen. Daarvan waren er 371 jumpingwedstrijden, 147 voor dressuur, 19 eventing, 21 mennen, 10 endurance, 10 reining, 6 voltige, 12 horseball, 10 para-equestrian en 1 trec. Binnen de disciplines zien we een stijging t.o.v. 2013 voor jumping, endurance, horseball en trec. Mennen en para-equestrian zijn gelijk gebleven. We zien een lichte daling bij dressuur (-5), eventing (-2), reining (-1) en voltige (-1). Tabel 3 In 2014 zijn 114.164 combinaties gestart op de provinciale en subprovinciale jumpingproeven (t.o.v. 118.154 in 2013). Voor dressuur is dit aantal 13.543 in 2014 (t.o.v. 12.638 in 2013). In totaal waren er 127.707 starters op de (sub)provinciale proeven jumping en dressuur (t.o.v. 130.792 in 2013).

94 92

Tabel 4 In 2014 waren er gemiddeld 228 gestarte jumpingcombinaties op de (sub)provinciale wedstrijddagen (t.o.v. 249 in 2013). Voor dressuur is het gemiddelde voor 2014 121 (t.o.v. 107 in 2013). Tabel 5 In 2014 waren er in totaal 270 wedstrijddagen van VLP-wedstrijden (op Vlaams of Nationaal niveau). Op deze wedstrijden waren er in totaal 34.413 inschrijvingen. Van dit aantal waren er 33.593 starters. De discipline jumping is de koploper in aantal wedstrijddagen van VLP-wedstrijden, met een totaal van 116. Daarna volgen dressuur (40), eventing (27), mennen en reining (20), horseball (18), paraequestrian (15), endurance (8), voltige (5) en trec (1). Op de jumpingwedstrijden waren het meeste starters (23.733). Eventing komt op de 2e plaats met het aantal starters op deze wedstrijden (3.551). Na deze 2 disciplines komt dressuur (3.239), mennen (971), endurance (810), horseball (576), reining (422), voltige (193), para-equestrian (56) en trec (42). Indien we kijken naar het gemiddelde aantal starters op de VLPwedstrijden dan is de volgorde: jumping (205), eventing (132), endurance (101), dressuur (81), mennen (49), trec (42), voltige (39), horseball (32), reining (21) en para-equestrian (4).


Trec

Totaal

0

62

0

7.375

0

7.139

1

208

42

27.038

42

26.454

1

270

42

34.413

42

33.593

42

124

4. Evaluatie

5. Conclusies

Tabel 1 Voor de verschillende leeftijdscategorieën die binnen de verschillende disciplines van toepassing zijn is er voldoende aanbod van wedstrijden. De enige uitzondering hierop is horseball voor de ponyruiters.

Tabel 1 Voor de verschillende leeftijdscategorieën die binnen de verschillende disciplines van toepassing zijn is er voldoende aanbod van wedstrijden. Enkel in horseball is er geen wedstrijdwerking met pony’s. Het aantal van deze wedstrijden blijft ongeveer gelijk of stijgt over alle disciplines heen. Dit toont aan dat we een stabiel wedstrijdaanbod kunnen aanbieden in de verschillende disciplines voor alle leeftijdscategorieën.

Tabel 2 Er werden in 2014 10 wedstrijden meer georganiseerd in Vlaanderen t.o.v. 2013. Jumping blijft ook in 2014 de koploper met op de 2e plaats dressuur. Aangezien de andere disciplines slechts op Vlaams en/of nationaal niveau georganiseerd worden zijn die aantallen een pak lager. Tabel 3 Op de subprovinciale en provinciale jumpingproeven was er een daling van 3.990 starters (= 3%) in 2014 t.o.v. 2013. In de discipline dressuur was er een stijging van 905 starters (=5%). In totaal was er een daling van het aantal starters, met 3.085 combinaties (= 2%) t.o.v. 2013. Tabel 4 Het aantal gestarte combinaties per subprovinciale en provinciale wedstrijddag stijgt voor dressuur t.o.v. 2013. In geen enkele provinciale waren er gemiddeld minder starters per wedstrijddag in 2014 t.o.v. 2013 of 2012. Maar voor jumping zien we de tegenovergestelde tendens. In elke provinciale waren er in 2014 gemiddeld minder starters t.o.v. 2013. Tabel 5 Enkel de discipline jumping staat overal bovenaan in de ranking van het meeste wedsstrijddagen in Vlaanderen, aantal inschrijvingen, aantal starters en gemiddeld aantal starters per wedstrijddag. Dressuur en eventing lossen elkaar af op plaatsen 2 en 3, waar eventing het meeste gemiddelde heeft aan starters per dag, net zoals aantal inschrijvingen en starters. En dit op minder wedstrijddagen. Dressuur heeft dus meer wedstrijddagen, maar gemiddeld een pak minder starters per dag, alsook minder inschrijvingen en starters in totaal. Mennen komt telkens op plaats 4, behalve bij het gemiddelde aantal starters. Endurance doet beter in het aantal gemiddelde starters per wedstrijddag (met 101 starters per dag staat endurance op plaats 3). De overige disciplines horseball, reining, voltige, para-equestrian en trec hebben beduidend minder deelnemers.

Tabel 2 In 2014 was het aantal georganiseerde wedstrijden discipline-, niveau-, en regio overschrijdend stabiel t.o.v. vorige jaren. Het is ook logisch dat jumping de koploper is met het meeste wedstrijden, aangezien we ook het meeste ruiters met een jumpinglicentie hebben t.o.v. de overige disciplines. Tabel 3 De provincie Antwerpen heeft in 2014 het meeste totale aantal starters op provinciale en subprovinciale proeven in de disciplines jumping en dressuur. Dit komt ook doordat deze provincie samen met Oost-Vlaanderen de enige provincies zijn waar afzonderlijke subprovinciale wedstrijden georganiseerd worden. De rangschikking van de provincies m.b.t. het totale aantal starters blijft ongewijzigd in 2014 t.o.v. 2013: Antwerpen (1e), Oost-Vlaanderen (2e), Limburg (3e), West-Vlaanderen (4e) en Vlaams-Brabant (5e). Indien we dit per discipline bekijken dan is deze volgorde hetzelfde voor jumping, maar niet voor dressuur. In dressuur noteert ook Antwerpen de meeste starters. Dit is ook de enige provinciale waar een subprovinciale werking dressuurproeven organiseert. Op de 2e plaats komt Limurg, gevolgd door WestVlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Tabel 4 De provinciale werkingen binnen dressuur tonen positieve cijfers in het aantal starters. Maar voor jumping zijn dit negatieve cijfers. Tabel 5 In 2014 werd op de VLP-wedstrijden voornamelijk deelgenomen aan jumpingwedstrijden. Eventing, dressuur en mennen volgen op plaatsen 2, 3 en 4. In de 2e helft van de disciplines vinden we horseball, reining, voltige, para-equestrian en trec.

95 93


96 94


conclusies

(BO1)

De conclusies werden hiervoor telkens per item besproken. Algemeen kunnen we voor BO1 nog niet vermelden of we de strategische doelstelling (SD1) “Tegen eind 2016 zijn er, via een jaarlijkse stijging, minstens 10% meer starters op de VLP-wedstrijden.” behaald hebben. Deze SD kan pas eind 2016 geëvalueerd worden. Maar de doelstelling die hierin vervat zit voor 2014, nl. een stijging van het aantal starters op VLP-wedstrijden in 2014 t.o.v. 2012 werd behaald. Er was een stijging van 16% (32.603 in 2014 t.o.v. 28.165 in 2012) t.o.v. 2012 en 11% t.o.v. 2013. Dit betekent dat we op schema zitten om onze strategische doelstelling tegen 2016 te kunnen bereiken.

eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of acties

(BO1) Er zijn geen bijsturingen.

97 95


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

98


Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG 2014 BASISOPDRACHT 2 (BO2) ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


2


BASISOPDRACHT 2 (BO2) ORGANISEREN VAN RECREATIEVE SPORTBEOEFENING PER PROVINCIE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN 3


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is het recreatief aanbod van VLP verruimd.

Indicator(en)

Het verruimd recreatief aanbod.

Definitie indicator

De aanwezigheid van wedstrijden in het kader van een nieuw wedstrijdcircuit + een stijging van het aantal brevetafnames.

Meetnorm

Eind 2016 minstens 5 wedstrijden in het kader van een nieuw wedstrijdcircuit + stijging van min- stens 10% brevetafnames t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

Resultatenlijsten / VLPdata

Meetwijze

2 Exceldocumenten

Meetfrequentie

Jaarlijks

Meetmoment(en)

December

Meeteigenaar

Administratief medewerker clubs

Meetbewaker

Coördinator recreatie/opleiding

Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

2.1

Omschrijving

In 2016 is er een recreatief wedstrijdcircuit voor sportbeoefenaars zonder eigen paard.

Indicator(en)

Het aantal wedstrijden voor sportbeoefenaars zonder eigen paard.

Definitie indicator

Wedstrijdcircuit: wedstrijden waaraan deelnemers hebben deelgenomen.

Meetnorm

Het aantal wedstrijden eind 2016 moet minstens 5 zijn.

Meetbron(nen)

Resultatenlijsten

Meetwijze

Exceldocument

Meetfrequentie

Jaarlijks

Meetmoment(en)

December

Meeteigenaar

Administratief medewerker clubs

Meetbewaker

Coördinator recreatie/opleiding

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

4


5


6


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.1.1.

Omschrijving

De VLP verspreidt een vragenlijst onder de clubs.

Timing voor actie

2013

In 2013 werd door VLP een omvangrijke clubenquête opgesteld. Deze bevraagd onder meer: •

Startbrochures

Algemene promotie

Samenstelling en verspreiding van een promotiepakket voor clubs

Inhoud van dergelijk promotiepakket

Hoe kan VLP haar clubs nog meer ondersteunen?

Wedstrijdcircuit voor ruiters zonder eigen paard

Omdat we de ervaring hebben dat de respons miniem is, willen we deze vragenlijst niet in dergelijke vorm aan de clubs bezorgen. Hierdoor werd in 2014 beslist om een “debatdag” voor clubs te organiseren, waar deze punten bevraagd konden worden. Begin 2014 werd een overleg gepland met een beperkt aantal clubs om de debatdag te bespreken. Hier kan echter zeer weinig respons op, waardoor VLP besloten heeft geen debatdag te organiseren, maar haar clubs telefonisch te bevragen over deze thema’s. We willen een representatieve groep van clubs contacteren en hen (een beperkt aantal) vragen uit de vragenlijst geven. We hopen op die manier veel en interessante feedback te krijgen over de thema’s waar VLP vragen over heeft. De VLP-clubmedewerker neemt deze opdracht voor haar rekening.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.1.2.

Omschrijving

De VLP richt een werkgroep op voor de uitwerking van een wedstrijdcircuit voor de sportbeoefenaars zonder eigen paard.

Timing voor actie

2013-2014

De actie werd vooropgesteld om uit te voeren na de debatdag. Aangezien de debatdag niet georganiseerd zal worden, gaan we in 2015 een werkgroep samenstellen om dit thema verder uit te werken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.1.3.

Omschrijving

De VLP lanceert in 2016 het wedstrijdcircuit voor sportbeoefenaars zonder eigen paard, op basis van de analyses van de bevraging bij haar clubs.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.1.4.

Omschrijving

De VLP organiseert tegen eind 2016 i.s.m. haar clubs minstens 1 wedstrijd voor sportbeoefenaars zonder eigen paard per provincie.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

7


1. Situatieschets SD/OD/ACTIE

OD

Nr

2.2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is, via een jaarlijkse stijging, het aantal brevetafnames met 10% gestegen.

Indicator(en)

Het aantal brevetafnames.

Definitie indicator

Brevetafname: 1 afname is wanneer een club op een bepaalde dag de mogelijkheid aanbiedt om een brevet te behalen binnen eenzelfde stijl (klassiek, mennen of western rijden).

Meetnorm

Het aantal brevetafnames is minstens 10% gestegen i.v.m. 2012.

Meetbron(nen)

VLPdata

Meetwijze

Exceldocument

Meetfrequentie

Jaarlijks

Meetmoment(en)

December

Meeteigenaar

Administratief medewerker brevetten

Meetbewaker

Coördinator recreatie/opleiding

De ruiterbrevetten hebben reeds een hele geschiedenis achter zich. Zij werden voor het eerst uitgereikt in de jaren ’70. Het zou echter tot het einde van 1993 duren tot dezelfde normen ingevoerd werden voor alle erkende paardensportfederaties (VLP-LRV). Met de oprichting van de Vlaamse Hippische Sportbond (VHS) werden de vereisten, waaraan op de respectievelijke niveaus moet worden voldaan, vastgelegd in eindtermen, die beoordeeld worden door examinatoren van de VHS. Het is duidelijk dat transparante afspraken en vastgelegde eindtermen belangrijk zijn voor een gedegen brevettenwerking. De inzet van de examinatoren is hierbij essentieel. VLP en LRV werken nauw samen met de Vlaamse Hippische Sportbond om deze brevettenwerking over heel Vlaanderen uniform te houden. Zo wordt o.a. gebruikt gemaakt van een gemeenschappelijke poule examinatoren. In 2013 werd een vacature opengesteld om deze poule te versterken, omdat het aantal brevetafnames alsmaar toeneemt. In 2014 konden we 8 nieuwe examinatoren aanstellen op de brevettenwerking te versterken. Zij kregen een theoretische en praktische opleiding en volgden stage bij een mentor. VLP verwacht dat in de komende jaren het succes van de brevettenwerking nog zal stijgen. Enerzijds door het toenemende aantal sporters en sportclubs, anderzijds omdat de kaderopleidingen (via de Vlaamse trainersschool), die volgen op de brevettenwerking, ook aan succes toeneemt. In het bezit zijn van een B-brevet is dan ook een must om met deze kaderopleidingen te starten.

8

Voor het behalen van deze operationele doelstelling is het ook belangrijk om te schetsen wat verstaan wordt onder een “organiserende club met minstens 1 recrea lid”. Iedere club die minstens 1 maal per jaar een brevetafname (klassiek, mennen of western rijden) organiseert, wordt beschouwd als een ‘organiserende club’. Clubs kunnen sporters aansluiten bij VLP via hun club. Deze leden kunnen aangesloten worden met een recreatieve vergunning (wanneer deze sporters geen wedstrijden rijden) of met een competitieve licentie (deze aansluiting is weggelegd voor sporters die wel wedstrijden wensen te rijden). In functie van deze operationele doelstelling verwijst de term “organiserende club met minstens 1 recrea lid” dus naar de combinatie van deze 2 bovenstaande gegevens: alle clubs die op jaarbasis minstens 1 brevetafname organiseren en hier bovenop minstens 1 lid, met een recreatieve vergunning, hebben aangesloten bij VLP (via die club). Bij de klassieke ruiterbrevetten is het mogelijk om een A-brevet of B-brevet te behalen. Hiernaast werd ook het bekwaamheidsattest voor deelnemers jonger dan 11 jaar in het leven geroepen. Dit bevat de praktijk van het A-brevet, zonder de theorie. Voor dressuurruiters die willen instappen in het officiële wedstrijdcircuit, bestaat de mogelijkheid om een attest B-dressuur te behalen. Dit is de inhoud van het B-brevet, maar zonder de praktijkproef springen.


9


10


2. Cijfers a.

ALGEMEEN

Tabel 1: Overzicht organiserende clubs brevetten 2011-2014 2014

Organiserende clubs met minstens één recrea lid

Uniek aantal organiserende clubs

Aantal examens

Ruiterbrevetten

101

126

252

Menbrevetten

10

11

16

Westernbrevetten

1

1

1

2013

Organiserende clubs met minstens één recrea lid

Organiserende clubs

Aantal examens

Ruiterbrevetten

108

132

248

Menbrevetten

10

12

23

Westernbrevetten

2

2

3

2012

Organiserende clubs met minstens één recrea lid

Organiserende clubs

Aantal examens

Ruiterbrevetten

91

108

222

Menbrevetten

11

11

20

Westernbrevetten

0

2

2

b.

KLASSIEKE RUITERBREVETTEN

Tabel 2: Overzicht van het aantal klassieke brevetafnames 2011-2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

31

43

46

50

Limburg

22

22

27

21

Oost-Vlaanderen

36

36

43

49

Vlaams-Brabant

26

29

37

41

West-Vlaanderen

92

92

95

91

207

222

248

252

2012

2013

2014

TOTAAL

Tabel 3: Aantal deelnemers klassieke ruiterbrevetten 2011-2014 2011 Antwerpen

627

858

912

989

Limburg

427

484

443

343

Oost-Vlaanderen

648

360

795

771

Vlaams-Brabant

474

670

633

721

West-Vlaanderen

1513

1310

1274

1256

TOTAAL

3689

3682

4057

4080

11


Tabel 4: Overzicht deelnemers per geslacht en leeftijd 2014 MAN

Antwerpen

VROUW

< 14

14 - 17

18 - 44

> 45

< 14

14 - 17

18 - 44

> 45

75

45

34

4

389

256

176

10

989

Limburg

26

14

14

1

167

87

32

2

343

Oost-Vlaanderen

67

51

41

6

238

261

102

5

771

Vlaams-Brabant

55

38

28

3

266

214

105

12

721

West-Vlaanderen

143

67

36

11

503

365

108

23

1256

TOTAAL

366

215

153

25

1563

1183

523

52

4080

Tabel 5: Aantal deelnemers bekwaamheidsattest en A-brevet per provincie 2011-2014

Antwerpen

2011

2012

2013

2014

385

520

565

616

Vlaams-Brabant

377

408

395

225

Limburg

344

297

284

461

Oost-Vlaanderen

264

238

476

454

West-Vlaanderen

972

846

798

792

Totaal

2342

2309

2518

2548

2011

2012

2013

2014

Antwerpen

50

48

44

36

Vlaams-Brabant

34

28

22

3

Limburg

11

20

13

17

Oost-Vlaanderen

8

14

42

29

West-Vlaanderen

25

18

28

24

Totaal

128

128

149

109

2011

2012

2013

2014

Antwerpen

192

290

303

337

Vlaams-Brabant

237

234

216

115

Limburg

119

167

146

293

Oost-Vlaanderen

155

108

277

238

Tabel 6: Aantal deelnemers attest B-dressuur per provincie 2011-2014

Tabel 7: Aantal deelnemers B-brevet per provincie 2011-2014

West-Vlaanderen Totaal

12

516

446

448

440

1219

1245

1390

1423


13


14


Tabel 8: aantal geslaagden per brevet en per provincie 2014 Provincie

A

B

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

Antwerpen

453

223

26

52

754

Limburg

143

75

3

15

236

Oost-Vlaanderen

344

189

14

34

581

Vlaams-Brabant

334

155

23

34

546

West-Vlaanderen

596

288

21

68

973

1870

930

87

203

3090

Eindtotaal

Tabel 9: aantal niet-geslaagden per brevet en per provincie 2014 Provincie

A

B

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

Antwerpen

92

114

10

19

235

Limburg

42

40

0

25

107

Oost-Vlaanderen

75

104

3

8

190

Vlaams-Brabant

79

83

6

7

175

West-Vlaanderen

119

152

3

9

283

Eindtotaal

407

493

22

68

990

Tabel 10: Verhouding deelnames en niet-geslaagden per type examen en per type brevet 2014 Deelnemers Type examen

A

B

Geslaagd

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

A

B

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

closed

1042

489

29

100

1660

842

299

24

70

1235

mixed

623

449

34

90

1196

535

287

28

71

921

open

612

485

46

81

1224

493

344

35

62

934

Eindtotaal

2277

1423

109

271

4080

1870

930

87

203

3090

Type examen

A

B

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

A

B

Bdressuur

BEKW

Eindtotaal

closed

200

190

5

30

425

19,19 %

38,85 %

17,24 %

30,00 %

25,60 %

mixed

88

162

6

19

275

14,13 %

36,08 %

17,65 %

21,11 %

22,99 %

open

119

141

11

19

290

19,44 %

29,07 %

23,91 %

23,46 %

23,69 %

Eindtotaal

407

493

22

68

990

17,87 %

34,65 %

20,18 %

25,09 %

24,26 %

Niet-geslaagd

Verhouding niet geslaagd tov deelname

15


16


c.

MENBREVETTEN

Tabel 11: Aantal menbrevetafnames 2011-2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

1

2

0

1

Limburg

5

3

5

4

Oost-Vlaanderen

9

9

10

6

Vlaams-Brabant

4

3

6

2

West-Vlaanderen

6

3

2

3

25

20

23

16

2012

2013

2014

TOTAAL

Tabel 12: Aantal deelnemers menbrevetafname 2011-2014 2011 Antwerpen

20

34

0

23

Limburg

74

29

55

40

Oost-Vlaanderen

115

130

103

65

Vlaams-Brabant

50

41

67

39

West-Vlaanderen

47

33

14

32

306

267

239

199

TOTAAL

Tabel 13: Overzicht deelnemers per geslacht en leeftijd menbrevetten 2014 MAN

120

16 - 18

19 - 25

26 - 45

> 45

VROUW

79

16 - 18

19 - 25

26 - 45

TOTAAL > 45

Antwerpen

6

13

2

2

23

Limburg

3

1

9

7

3

12

5

40

Oost-Vlaanderen

3

17

23

8

3

3

8

65

Vlaams-Brabant

12

10

3

13

1

39

West-Vlaanderen

1

7

8

3

3

7

3

32

TOTAAL

6

2

51

61

11

12

37

19

199

Tabel 14: Aantal deelnemers menbrevet A 2011-2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

8

23

0

17

Limburg

48

25

32

25

Oost-Vlaanderen

70

89

70

41

Vlaams-Brabant

30

30

66

26

West-Vlaanderen

24

27

13

24

180

194

181

133

2011

2012

2013

2014

Antwerpen

12

11

0

6

Limburg

26

4

23

15

TOTAAL

Tabel 15: Aantal deelnemers menbrevet B 2011-2014

Oost-Vlaanderen

45

41

33

24

Vlaams-Brabant

20

11

1

13

West-Vlaanderen

23

6

1

8

126

73

58

66

TOTAAL

17


18


d.

BREVETTEN WESTERN RIJDEN

Tabel 16: Aantal brevetafnames 2011-2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

4

1

0

0

Limburg

1

0

0

0

Oost-Vlaanderen

2

1

3

1

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

West-Vlaanderen

1

0

0

0

TOTAAL

8

2

3

1

Tabel 17: Aantal deelnemers brevetafname western rijden 2011-2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

34

10

0

0

Limburg

2

0

0

0

Oost-Vlaanderen

20

11

18

17

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

West-Vlaanderen

8

0

0

0

64

21

18

17

TOTAAL

Tabel 18: Overzicht deelnemer per provincie, geslacht en leeftijd 2014 MAN

VROUW

< 14

14 - 17

18 - 44

> 45

< 13

14 - 17

18 - 44

> 45

Antwerpen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

0

0

1

2

2

0

9

3

14

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

0

0

0

0

0

West-Vlaanderen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

0

0

1

2

2

0

9

3

17

Tabel 19: Aantal deelnemers A-brevet western rijden 2014 2011

2012

2013

2014

Antwerpen

28

7

0

0

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Limburg

0

0

0

0

Oost-Vlaanderen

20

5

14

4

West-Vlaanderen

8

0

0

0

56

12

14

4

2011

2012

2013

2014

Antwerpen

6

3

0

0

Vlaams-Brabant

0

0

0

0

Limburg

2

0

0

0

Oost-Vlaanderen

0

6

4

13

West-Vlaanderen

0

0

0

0

TOTAAL

8

9

4

13

TOTAAL

Tabel 20: Aantal deelnemers B-brevet western rijden

19


3. Beschrijving van de cijfers In tabel 1 zien we een overzicht van alle organiserende clubs vanaf 2012 t.e.m. 2014. Voor de klassieke ruiterbrevetten hebben er in 2014 126 VLP-clubs minstens 1 brevetafname georganiseerd. Van deze 126 clubs hebben 101 clubs minstens 1 lid met een recreatieve vergunning. In totaal hebben deze 126 clubs 252 klassieke brevetafnames georganiseerd. Voor de menbrevetten waren er in 2014 11 organiserende clubs, waarvan er 10 clubs minstens 1 recreatief lid bij hun aangesloten hadden. Deze 11 clubs hebben samen 1 6 men- brevetafnames georganiseerd. Voor de brevetten western rijden was er in 2014 1 organiserende club. Deze club heeft minstens 1 lid met een recreatieve vergunning. Deze club heeft 1 brevetafname georganiseerd in 2014. Tabel 2 geeft weer dat in 2014 252 brevetafnames georganiseerd werden voor klassieke brevetten. Hiervan vonden 50 afnames plaats in Antwerpen, 21 afnames in Limburg, 49 afnames in Oost-Vlaanderen, 41 afnames in Vlaams-Brabant en 91 afnames in West-Vlaanderen.

20

Bij de vrouwen waren 1563 deelnemers jonger dan 14 jaar. 1183 deelnemers waren tussen de 14 jaar en 17 jaar (inclusief) oud. 523 deelnemers waren tussen 18 en 44 jaar oud. 52 deelnemers waren 45 jaar of ouder. In tabel 5 zien we een overzicht van het aantal deelnemers dat heeft deelgenomen aan het bekwaamheidsattest of A-brevet. In 2014 waren er in totaal 2548 deelnemers die deelnamen aan het bekwaamheidsattest of het A-brevet. Dit waren er 616 in Antwerpen, 225 in Vlaams-Brabant, 461 in Limburg, 454 in Oost-Vlaanderen en 792 in West-Vlaanderen. Tabel 6 geeft dan weer hoeveel deelnemers er deelnamen aan het attest B-dressuur. In 2014 waren dit 109 deelnemers, waarvan 36 deelnemers uit Antwerpen, 3 uit Vlaams- Brabant, 17 uit Limburg, 29 uit Oost-Vlaanderen en 24 deelnemers uit WestVlaanderen.In tabel 7 zien we het aantal deelnemers aan het B- brevet. In 2014 namen 1423 deelnemers deel, waarvan 337 deelnemers in Antwerpen, 115 deelnemers in VlaamsBrabant, 293 deelnemers in Limburg, 238 deelnemers in OostVlaanderen en 440 deelnemers in West-Vlaanderen.

In tabel 3 kunnen we het aantal deelnemers aan de klassieke brevetafnames terugvinden. In 2014 namen 4080 kandidaten deel aan een brevetafname. 989 namen deel aan een afname in Antwerpen, 343 in Limburg, 771 in Oost-Vlaanderen, 721 in Vlaams-Brabant en 1256 deelnemers namen deel aan een brevetafname in West-Vlaanderen.

In tabel 8 zien we het aantal geslaagden per brevet en dit per provincie. Van de 4080 deelnemers slagen er 3090 voor een brevet in 2014.

Tabel 4 geeft dan weer dat er in 2014 van de 4080 deelnemers 759 mannen en 3743 vrouwen deelnamen aan een klassiek brevetafname. Bij de mannen waren 366 deelnemers onder de 14 jaar oud. 215 deelnemers waren tussen 14 jaar en 17 jaar (inclusief) oud. 153 deelnemers waren tussen 18 jaar en 44 jaar oud. 25 deelnemers waren 45 jaar oud of ouder.

Tabel 10 geeft enkele interessante verhoudingen weer, namelijk de verhouding tussen het aantal deelnames en nietgeslaagden per type examen en per type brevet.

Tabel 9 toont ons dan omgekeerd, het aantal niet-geslaagden, voor een brevet. Dit zijn er 990.

Er worden meer ‘gesloten’ examen georganiseerd tegenover ‘gemende’ en ‘open’ examen. Verhoudingsgewijs is 25,60% van de deelnemers niet geslaagd in een gesloten examen.


22,99% is niet geslaagd in een gemend examen en 23,69% is niet geslaagd in een open examen. Vanaf tabel 11 gaan we over naar de cijfers van de menbrevetten. Hier kunnen we z i e n d a t i n 2 0 1 4 1 6 m e n b r e vetafnames plaatsvonden. In tabel 12 kunnen we zien dat in 2014 199 deelnemers deel namen aan een menbrevetafname. Hiervan hebben er 23 deelnemers in Antwerpen deelgenomen, 40 deelnemers in Limburg, 65 in Oost-Vlaanderen, 39 in Vlaams-Brabant en 32 in West-Vlaanderen. Tabel 13 geeft ons ook een overzicht van het aantal deelnemers per geslacht en per leeftijd bij de menbrevetafnames. In 2014 waren van de 199 deelnemers 120 van het mannelijke en 79 van het vrouwelijke geslacht. Bij de mannen waren 6 deelnemers waren tussen 16 jaar en 18 jaar oud. 2 deelnemers waren tussen 19 jaar en 25 jaar oud. 51 deelnemers waren tussen de 26 en 45 jaar oud en 61 deelnemers waren 45 jaar oud of ouder. Bij de vrouwen waren 11 deelnemers tussen 16 en 18 jaar oud. 12 deelnemers waren tussen 19 en 25 jaar oud. 37 deelnemers waren tussen 26 en 45 jaar oud en 19 deelnemers waren 45 jaar of ouder.

Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal deelnemers aan het menbrevet B in 2014. Er waren 58 deelnemers, waarvan 6 in Antwerpen, 15 in Limburg, 24 in Oost-Vlaanderen, 26 in Vlaams-Brabant en in West-Vlaanderen namen 8 deelnemers deel. Ten slotte bespreken we nog de cijfers van de brevetafnames western rijden in 2014. Tabel 16 geeft weer dat er in 2014 1 brevetafname western rijden was. Deze vond plaats in Oost-Vlaanderen. Er namen 17 deelnemers deel aan deze brevetafname (cfr. tabel 17). Tabel 18 geeft een overzicht van de deelnemers per geslacht en per leeftijd weer. In 2014 waren 3 deelnemers van het mannelijke geslacht en 14 deelnemers van het vrouwelijke geslacht. Bij de mannen was 1 deelnemer tussen de 18 en 44 jaar (inclusief ) oud. 2 deelnemers waren ouder dan 45 jaar. Bij de vrouwen waren 2 deelnemers jonger dan 13 jaar. 9 deelnemers waren tussen 18 en 44 jaar oud en 3 deelnemers waren ouder dan 45 jaar. Van alle deelnemers namen er in 2014 4 deel aan het A-brevet western rijden (cfr. tabel 19) en 13 deelnemers aan het B-brevet western rijden (cfr. tabel 20) in Oost-Vlaanderen.

In tabel 14 zien we het aantal deelnemers aan het menbrevet A in 2014. Dit waren 133 deelnemers, waarvan 17 deelnemers in Antwerpen en in Oost-Vlaanderen 41 deelnemers. In Vlaams-Brabant namen 26 deelnemers deel en in WestVlaanderen namen 24 deelnemers deel. Limburg telde 25 deelnemers.

21


22


4. Evaluatie ALGEMEEN In de eerste plaatsen kunnen we vaststellen in tabel 1 dat het aantal klassieke brevetafnames opnieuw gestegen is tegenover 2012. We stellen een stijging vast van een kleine 2% t.o.v. 2013. T.o.v. 2012 zien we een stijging van 14%. Het aantal menbrevetafnames en het aantal brevetafnames western rijden is gedaald. Dit met 30% voor de menbrevetafnames en 67% voor het aantal brevetafnames wedstern rijden t.o.v. 2012. We zien ook een kleine afname in aantal uniek organiserende clubs bij de klassieke brevettenwerking (-5%) t.o.v. 2013. Het aantal organiserende clubs met een recreatieve werking is ook licht gedaald met 6%. Bij de menbrevetafnames zien we een daling van 8% wat betreft het aantal uniek organiserende clubs. Evenveel recreatieve club richtten wel een menbrevetafname in t.o.v. 2013. Bij het western rijden is de ene organiserende club een club met een recreatieve werking.

KLASSIEKE RUITERBREVETTEN Opmerkelijk in tabel 2 is dat het aantal brevetafnames is Antwerpen (+ 9%), Oost-Vlaanderen (+ 14%) en Vlaams-Brabant (+ 11%) toe nam en het aantal brevetafnames in Limburg (22%) en West-Vlaanderen (- 4%) af nam t.o.v. 2013. Het aantal deelnemers is ook aanzienlijk gestegen tegenover 2013 (cfr. tabel 3). We stellen een kleine stijging vast van een kleine 1% t.o.v. 2013. In Vlaams-Brabant zien we de grootste stijging (+14%) in aantal deelnemers. In Limburg zien we de grootse daling (- 21%) in aantal deelnemers.

Tabel 5, 6 en 7 geven enkele interessante gegevens weer over de attesten en brevetten die behaald kunnen worden vanuit de brevettenwerking. In 2014 werden er iets meer bekwaamheidsattesten en A- brevetten behaald t.o.v. 2013. We zien een stijging van een ruime 1%. Het aantal attest B-dressuur dat behaald werd is iets gedaald, namelijk met 27%. Het aantal B-brevet nam toe met een ruime 2% t.o.v. 2013. Sinds 2014 meten we ook het aantal geslaagden voor een brevet. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in tabel 8 en 9. Het slagingspercentage over al de klassieke brevetten bedraagt 76%. 24% van de deelnemers moet dus 1 of meerdere onderdelen opnieuw doen na een eerste poging. Van alle afgelegde A-brevetten (2277) slaagt 82% voor de proef. Van de afgelegde B-brevetten (1423) slaagt 65% voor de proef. Van wie een attest B-dressuur aflegt (109) was 80% geslaagd en bij de bekwaamheidsattesten (271) was 75% geslaagd bij de eerste poging. We zien dus dat de grootste slagingskansen liggen bij de laagste proef (A-brevet of bekwaamheidsattest). In tabel 10 zien we dat bij gesloten examen (examens die aansluiten op een lessenreeks in de organiserende club) een kleine 26% niet slaagt voor de proeven. Bij de open examens is dit 23,69% en bij de gemengde examen is dit 22,99%. Dit is toch opmerkelijk aangezien VLP ervanuit gaat dat gesloten examen de beste kansen bieden tot slagen door de voorbereidende lessen.

In tabel 4 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over de leeftijdscategorieën van de deelnemers. In vergelijking met 2013 hebben we de leeftijdscategorieën iets anders ingedeeld. We zien dat de meeste kinderen voor de leeftijd van 14 jaar een brevetafname haalt, omdat deze gekoppeld is aan een wedstrijdlicentie bij VLP. Vanaf 13 jaar is het namelijk verplicht om in het bezit te zijn van een B-brevet voordat iemand wedstrijden kan rijden. De meeste kinderen die op wedstrijd willen gaan, behalen dus voor de leeftijd van 14 jaar een brevet. VLP wou weten of er opmerkelijke aantallen zijn binnen deze categorie van kinderen en jongeren. Traditiegetrouw nemen meer vrouwen deel aan de brevetafnames dan mannen. De vrouwen vertegenwoordigden 81% van het deelnemersveld tegenover de 19% mannen. Binnen de leeftijdscategorie “jonger dan 14 jaar” merken we inderdaad dat hier de meeste brevetten behaald worden. 47% van de behaalde brevetten wordt vertegenwoordigd door deze leeftijdscategorie. Hoe ouder de leeftijdscategorieën worden, hoe minder ruiters een brevet behalen.

23


MENBREVETTEN Bij de menbrevetten werd in 2014 een daling van 30% in het aantal brevetafnames vastgesteld. Dit jaar werden wel afnames in alle provincies georganiseerd. In 2013 kende Antwerpen geen brevetafname (cfr. tabel 11). Uit deze cijfers kunnen we ook vaststellen dat van 11 organiserende clubs er 10 clubs minstens ĂŠĂŠn recreatief lid aangesloten hadden in 2014. Dit komt overeen met 91% van de clubs. Door een daling in het aantal brevetafnames zien we ook in tabel 12 dat er minder deelnemers deelnamen aan een brevetafname mennen. Er namen 17% minder deelnemers deel aan de brevetafnames in 2014 t.o.v. 2013.

24

De grootste daling is terug te vinden in de provincie VlaamsBrabant (- 61%). In tabel 14 en 15 is opmerkelijk te zien dat ondanks het gedaalde aantal deelnemers er toch een stijging te zien is in het aantal deelnemers dat een menbrevet B aflegt (+ 14%). De grootste daling in deelnames is dus terug te vinden bij de menbrevetten A, met een daling van 29%.


BREVETTEN WESTERN RIJDEN Voor de brevetten western rijden werd in 2014 een daling van 67% vastgesteld bij het aantal brevetafnames (cfr. tabel 16 en 17). Dit is 1 examen in 2014 tegenover de 3 examens in 2013. De organiserende club in Oost-Vlaanderen betrof een club gelinkt aan de Syntra-school in Sint-Niklaas. Deze club heeft ook recreatieve leden aangesloten. Het aantal deelnemers bleef op 1 na, gelijk t.o.v. 2013. Er was een kleine daling van 6%. In tabel 18 kunnen we enkele interessante gegevens terugvinden over de leeftijdscategorieĂŤn van de deelnemers. In de eerste plaats merken we dat er dit jaar 2 deelnemers deelnamen die jonger zijn dan 13 jaar. De vrouwen zijn meer vertegenwoordig dan de mannen: 82% vrouwen t.o.v. 18% mannen.

Bij de mannen nemen de meeste deel als ze ouder dan 45 jaar zijn (67%). Bij de vrouwen is dit de leeftijdscategorie van 18 t.e.m. 44 jaar (75%). Bij de brevetten western rijden is het mogelijk om een A- brevet of B-brevet te behalen. Tabel 19 en 20 geven enkele interessante gegevens weer over deze brevetten. In 2013 werden er zowel iets meer A-brevetten afgenomen en iets minder B-brevetten. In 2014 is dit cijfer omgedraaid. Van alle deelnemers nam 76% deel aan het B-brevet en 24% deel aan het A-brevet.

25


26


5. Conclusie KLASSIEKE BREVETTEN

MENBREVETTEN

In 2014 kenden de klassieke brevetafnames opnieuw een succes. In vergelijking met het einde van de vorig beleidsplanperiode kenden deze brevetafnames een groei van 22%% oftewel 45 afnames per jaar meer dan in 2011. Dit kan te wijten zijn aan het groeiende aantal clubs en aantal sportbeoefenaars die VLP kan tellen de afgelopen jaren.

In 2014 zien we een terugval in het aantal menbrevetafnames. Deze afnames zijn gepaard met de weersomstandigheden. Aangezien dat het in het voorjaar van 2014 nog koud en slecht weer was, konden er toen geen brevetafnames doorgaan. De organisatoren staan er namelijk niet om te springen om met paarden de baan op te gaan wanneer het te koud of te nat is. Positief is wel dat er dit jaar in alle provincies een brevetafname gepland werd. Deelnemers konden hierdoor terecht in alle provincies om een menbrevet te behalen. Door het verlaten van deze cursussen kan het ook zijn dat de examens pas in het hierop volgende jaar (2015) zullen plaatsvinden. Clubs die een cursus organiseren, plannen eerst een cursus en kijken dan of er voldoende kandidaten zijn voor de organisatie van een examen. Dit in tegenstelling tot de klassieke brevetafnames waar eerst een examen wordt gepland en hiervoor een cursusreeks wordt opgesteld. Dit kan ook een oorzaak zijn van het dalende aantal brevetafnames.

We zien ook dat het aantal deelnemers gestegen is sinds 2011. Respectievelijk 391 deelnemers of een stijging van 11%. Dit heeft ook te maken met het feit dat een brevet verplicht is om te kunnen starten in het officiële wedstrijdcircuit bij VLP. Volwassen competitieve sporters kunnen echter ook vrijstelling bekomen als ze bij de LRV reeds wedstrijden gereden hebben met bepaalde scores. Hierdoor kan het zijn dat we een klein verlies hebben op ons deelnemersaantal bij de klassieke brevettenwerking. Ook merken we dat de klassieke brevettenwerking een ingeburgerd begrip wordt bij vele VLP-clubs. Een brevetafname integreren in de clubwerking geeft de sporters in een club weer welke vorderingen zij maken en waar ze naartoe kunnen werken (doelen). Ook voor lesgevers zijn de eindtermen per brevet een richtinggevende maatstaf. Deze redenen verklaren waarom de brevettenwerking zo populair is en blijft. Traditioneel zien we dat er veel meer vrouwen een brevet behalen dan mannen. Dit heeft als logische verklaring dan net geen 75% van de VLP-leden vrouwen zijn. Als afgerond 81% van de vrouwen de klassieke brevetafname vertegenwoordigen, is dit dus een verklaarbaar cijfer. Wat opmerkelijk is in 2014, is dat de provincie West-Vlaanderen nog steeds het meeste brevetafnames organiseert. Daar zijn de brevetten echt een ingeburgerd begrip. Vele clubs koppelen deze aan sportkampen, lessenreeksen of hun gehele werking. In 2014 werden 8 nieuwe examinatoren opgeleid en ingeschakeld in de brevettenwerking. Omdat er in 2013 echt een nood was aan examinatoren hebben we deze nood trachten op te vangen met deze nieuwe groep. Vanaf 2015 zullen zij operationeel ingeschakeld worden om het grote aantal brevetafnames in te vullen. Nieuwe, interessante, gegevens die we in 2014 verzameld hebben, zijn de slagingspercentages. 76% van de deelnemers die aan een brevet deelneemt, slaagt voor de proeven. De overige 24% dus niet. VLP zou in de toekomst kunnen inzetten om het slagingspercentage omhoog te krijgen door de deelnemers nog meer te informeren over eindtermen per brevet. We zien ook dat de slagingspercentages bij open examens hoger liggen dan deze bij gesloten examens. Dit zijn cijfers die ons wel verbazen aangezien we er van uitgaan dat er met een gesloten examen een betere voorbereiding aan te pas komt. Echter zijn we wel op de hoogte dat de meeste gesloten examen gekoppeld zijn aan een sportkamp dat door de organiserende club vooraf ingericht werd. Deelnemers van het sportkamp zijn niet altijd klaar om deel te nemen aan de brevetafname, maar zetten de stap wel omdat de toegankelijkheid tot deelnemen makkelijker is vanuit het sportkamp.

Vanuit VLP merken we geen tekorten op in het aantal brevetafnames verspreidt over Vlaanderen.

BREVETTEN WESTERN RIJDEN In de brevettenwerking is de vraag naar deze brevetten western rijden vrij laag. Tot en met 2013 is het nog verplicht om een A-brevet te hebben, voordat een ruiter kan instappen in het officiële wedstrijdcircuit reining. Vanaf 2014 was dit echter niet meer nodig, waardoor ons vermoeden dat het aantal ruiters dat een brevet behaald terug zou vallen, bevestigd werd. Ruiters die wensen in te stappen in het officiële wedstrijdcircuit, zullen kunnen deelnemen aan bepaalde “instapwedstrijden”. Van zodra in deze wedstrijdcategorie een bepaalde percentage behaald wordt (en de sporter dus aantoont over bepaalde rijvaardigheden te beschikken), kan deze sporter terecht in de overige wedstrijdcategorieën in de discipline reining. In 2014 werd 1 brevetafname georganiseerd. Dit vond plaats in Oost-Vlaanderen. Dit is begrijpelijk aangezien Syntra SintNiklaas een heel opleidingsstramien heeft over het western rijden. Sporters die interesse hebben in deze opleidingen rijden vaak door Vlaanderen om daar een opleiding te volgen. Het behalen van een brevet zit ook verweven in hun opleidingen, waardoor daar wel ruiters een brevet behalen. VLP is er zich van bewust dat er in andere provincies weinig mogelijkheden zijn tot het behalen van een brevet western rijden. Aan de andere kant merken we ook dat hier geen vraag naar is. Zeker nu het verplichte brevet vervangen werd, denken we dat er nog weinig deelnemers op een brevetafname aanwezig zullen zijn. Wat wel opmerkelijk is, is dat er dit jaar veel meer deelnemer deelnamen aan het B-brevet. We vermoeden dat dit komt omdat deze deelnemers in het tweede jaar zitten van de Syntraopleiding. In het eerste jaar hebben ze de mogelijkheid om het A-brevet te behalen. In het tweede jaar kunnen ze deelnemen aan het B-brevet western rijden.

De slagingspercentages tussen open, gemende en gesloten examen verschillen niet zoveel.

27


28


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.1.

Omschrijving

De VLP brengt jaarlijks in kaart welke clubs met recreatieve leden geen brevetafname organiseren.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Sinds 2013 hebben we een overzicht van welke organiserende clubs een recreatieve werking hebben. In tabel 1 hebben we gezien dat 101 clubs met een recreatieve werking een klassieke brevetafname hebben ingericht in 2014. Als we weten dat er in 2014 in totaal 410 VLP-clubs waren met een recreatieve werking (= hebben recreatieve leden aangesloten), kunnen we stellen dat 25% van de VLP-clubs met recreatieve leden een klassieke brevetafname organiseerden. In 2013 was dit 29% van de VLP-clubs. We zien dus een lichte daling in vergelijking met 2013. Met andere woorden, 75% van de VLP-clubs met een recreatieve werking organiseerde geen brevetafname. VLP zal ook de komende jaren inspanningen leveren om dit percentage naar beneden te doen dalen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.2.

Omschrijving

De VLP informeert de clubs zonder brevettenwerking over de brevettenwerking.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2013 werd voor het eerst gerapporteerd hoeveel clubs zonder brevettenwerking er zijn bij VLP. Er werden geen specifieke actie gericht aan de clubs zonder brevettenwerking. Maar de clubs worden wel via de gewone clubnieuwsbrief geïnformeerd over de brevettenwerking. In de nieuwsbrief van augustus 2013 stonden er aandachtspunten betreffende de brevettenwerking. Dit ging voornamelijk over de prijszetting. In de nieuwsbrief voor de zomervakantie werden dan wel de nieuwe brevettenfilmen voorgesteld aan de clubs. Hier werd zeer veel reclame voor gemaakt, ook via andere kanalen. Naar aanleiding van de brevettenfilmen, werden in 2013 2 bijscholingen georganiseerd voor clubbestuurders en lesgevers over de brevettenwerking (klassiek). Hier werd alle administratieve informatie gedeeld en ook inhoud en eindtermen van de opleidingen werden uit de doeken gedaan. VLP kon ook hier enkele nieuwe clubs verwelkomen. De presentaties van deze opleidingen zijn permanent terug te vinden op de website van VLP. Geïnteresseerde clubs kunnen deze bijgevolg steeds terugvinden. Clubs die specifieke vragen hebben over de brevettenwerking, kunnen steeds terecht per email of telefoon bij de clubmedewerker of medewerker brevetten van de VLP.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.3.

Omschrijving

De VLP stimuleert de clubs zonder brevettenwerking om brevetafnames te organiseren.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Zoals beschreven in actie 2.2.2. werden geen specifieke acties ondernomen in 2014. Dit omdat in 2013 redelijk wat acties ondernomen werden. In de toekomst zal VLP acties ondernemen om meer clubs warm te maken om een brevetafname te organiseren. Echter willen we wel dat de kwaliteit van de brevetafnames omhoog gaat. Meer dan de kwantiteit.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.4.

Omschrijving

De VLP organiseert tegen eind 2016, per provincie, 1 open brevetafname mennen.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

29


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.5.

Omschrijving

De VLP zal tegen eind 2016, jaarlijks, per provincie 1 brevetafname western rijden organiseren.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd deze actie niet behaald. VLP stelt haar ook de vraag of deze actie, waarbij in iedere provincie een brevetafname georganiseerd wordt, nodig is. Het doelpubliek is namelijk zeer klein. VLP was van mening dat we graag in iedere provincie een brevetafname zouden willen inplannen, maar ook dit lijkt ons niet nodig vanwege de kleine vraag. Momenteel merken we dat er enkel vraag is naar een brevetafnames western rijden van de opleiding binnen Syntra. Het lijkt ons niet nuttig om acties te ondernemen

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.6.

Omschrijving

De VLP zal jaarlijks, om de twee maanden, verspreid over de provincies, minstens 1 brevetafname western rijden organiseren.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd deze actie niet behaald. Er werd 1 brevetafname georganiseerd in Oost-Vlaanderen. Net zoals in actie 2.2.5. beschreven wordt, vinden we het zeker niet nodig om 5 brevetafnames te organiseren, daar het doelpubliek te klein is. Wel zullen we de komende jaren trachten om de brevetafnames niet te lokaliseren in Oost-Vlaanderen. Als er bijvoorbeeld 3 brevetafnames zijn, willen we ze liefst verspreid zien over 3 verschillende provincies.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.7.

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2016 het aantal menbrevetafnames stijgen met 5% t.o.v. 2012.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

30


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.8.

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2016 het aantal brevetafnames western rijden stijgen met 3% t.o.v. 2012.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.9.

Omschrijving

50% van de VLP-clubs met recreatieve leden richten tegen eind 2014, via een jaarlijkse stijging, een klassieke brevetafname in.

Timing voor actie

2014

Momenteel richt 25% (zie actie 2.2.1.) van de VLP-clubs met recreatieve leden een brevetafname in. Dit komt echter al overeen met 101 organiserende clubs en met 252 examens op jaarbasis. Om deze doelstelling te behalen zouden we dubbel zoveel clubs moeten aansporen een brevetafname te organiseren, waardoor we nog eens een goede 100 brevetafnames zouden bijhebben. Met dit aantal vrezen we dat onze examinatoren-poele te klein zal zijn. Hoe meer brevetafnames hoe beter deze ook opgevolgd moeten worden zodat ze kwalitatief verlopen. Dit laatste is niet altijd een evidentie. Deze actie is volgens ons te hoog ingeschat. Het is beter om minder brevetafnames aan te bieden, maar ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en kwalitatief verloopt, dan dat we er veel meer aanbieden, maar dat dit dan de kwaliteit ten goede komt. Momenteel zien we geen tekorten in het aantal brevetafnames. Er zijn voldoende brevetafnames op voldoende locaties. Mensen kunnen zowel met als zonder eigen paard terecht op een brevetafnames. Zolang deze vraag en aanbod in evenwicht blijft, kunnen we zeggen dat we slagen in ons opzet. De actie 2.2.10. zal bijgevolg voor ons ook een te hoog gegrepen cijfer zijn. We kunnen wel trachten ons aantal kwalitatieve brevetafnames te verhogen in de toekomst. Met kwalitatief kunnen we dan gaan bekijken hoeveel positieve feedback we krijgen van examinatoren over de organisatoren en omgekeerd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

2.2.10.

Omschrijving

70% van de VLP-clubs met recreatieve leden richten tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, een klassieke brevetafname in.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

31


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

32


Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG 2014 BASISOPDRACHT 3 (BO3) ORGANISEREN VAN KADEROPLEIDING EN BIJSCHOLING

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


2


Strategische en operationele doelstellingen en actieplannen

3


4


BO3.1. Kaderopleiding en bijscholing voor sporttechnische verantwoordelijken van de sportfederatie en de aangesloten clubs

5


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

3.

Omschrijving

De VLP houdt het aantal actieve, kwaliteitsvolle officials op peil gedurende 4 jaar.

1. ONDERWERP + SITUATIESCHETS VLP organiseert op regelmatige basis bijscholingen en opleidingen voor nieuwe en bestaande officials en de verschillende disciplines. Naast de algemene bijscholingsavond, waar officials uit alle disciplines voor uitgenodigd worden, organiseert ook iedere discipline de nodige bijscholingen en opleidingen om hun officialbestand op peil te houden. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de discipline jumping enkele opleidingen en bijscholingen voor zowel juryleden als parcoursbouwers. De juryleden zijn verplicht om jaarlijks op de algemene bijscholing aanwezig te zijn. Voor de parcoursbouwers is dit niet het geval. Zij kunnen zich wel laten bijscholen tijdens andere opleidingen. De commissie jumping voorziet voldoende opleidingen, zodat iedere officials de mogelijkheid krijgt een opleiding te volgen. In de discipline dressuur worden jaarlijks verhogingscursussen en bijscholingen voor VLP-officials georganiseerd. Juryleden kunnen om de 2 jaar een verhogingscursus volgen. Ieder jaar wordt er voor ieder niveau waarvoor VLP verantwoordelijk is (niveau 1 t.e.m. 4) een verhogingscursus georganiseerd. De bijscholingen en terugkomcursussen worden eveneens jaarlijks georganiseerd. Officials worden gevraagd om deze terugkomcursus jaarlijks te volgen. Deze werkgroep officials, die in 2013 in het leven werd geroepen herwerkt de opleidingen om de officials meer en beter te kunnen begeleiden. Deze werkgroep is ook het adviesorgaan van de VLP-dressuurcommissie die eventuele beslissingen bekrachtigt. Het mentorensysteem dat van start ging in 2014 blijkt ook een succes. Kandidaat juryleden van niveau 1 volgen, naast de cursus die zijn volgen tot jurylid, ook een stage bij een mentor. In het eerste jaar van hun opleiding gaan de kandidaten enkele keren mee op wedstrijd met de mentor. In het tweede jaar (ingangsjaar 2015) gaan de mentoren enkele keren mee met de kandidaat. Kandidaat juryleden worden op deze manier niet voor de leeuwen gegooid, kunnen een eerste ervaring opdoen en leren de jurysport vanuit verschillende invalshoeken kennen. Het project wordt verder uitgebouwd voor alle niveaus van officials. Binnen de eventing worden zowel door VLP als door KBRSF opleidingen voor officials eventing georganiseerd. KBRSF richt zich voornamelijk naar internationale officials, daar VLP zich focust op de officials tot en met het nationale niveau. Ook in 2014 werden recyclagecursussen voor juryleden en parcoursbouwers voorzien, naast de verhogingscursussen voor officials.

6

Voor de VLP-reiningwedstrijden heeft VLP geen juryleden die door VLP/FEI zijn opgeleid. Deze juryleden hebben in eerste instantie een opleiding binnen NRHA (National Reining Horse Association) genoten. Nadien worden ze erkend door VLP en kunnen ze verdere vormingscursussen volgen bij de FEI. In 2014 werden geen opleidingen voor reiningofficials georganiseerd. De discipline mennen doet beroep op verschillende officials om een goed en uniform verloop van de menwedstrijden te kunnen garanderen. Er zijn 4 official functies binnen deze discipline: jury, pistebouwer, steward en technisch afgevaardigde. Iedere jaar is er een verplichte terugkomdag voor officials. Het opleiden van nieuwe officials wordt pas uitgevoerd wanneer er nood is aan nieuwe officials. In de discipline endurance zijn er 2 official functies uitgeschreven: jury en dierenarts. In het verleden werden weinig tekortkomingen geconstateerd in deze discipline. Enkel in de functie juryvoorzitter, werden enkele tekortkomingen vastgesteld. Nu stelt VLP vast dat er voldoende officials aangesteld zijn om de wedstrijden te kunnen leiden. Enkel het aantal dierenartsen dat beschikbaar is, kan nog verbeterd worden. Alle opleidingen voor de horseball officials worden georganiseerd door de nationale horseballcommissie. De arbiters worden opgeleid door middel van enkele stageopdrachten. Zo is een stageopdracht naast de stoel, een stageopdracht op de stoel en een stageopdracht op het paard in de piste. De arbiters lopen ook eerst stage op vriendschappelijke wedstrijden. Eén persoon is verantwoordelijk voor de arbiters binnen de nationale commissie. Deze persoon beslist wanneer een arbiter klaar is om een wedstrijd te fluiten. Nieuwe officials worden pas opgeleid als hier nood aan blijkt te zijn. Alle opleidingen en bijscholingen van de voltige officials wordt georganiseerd door de VLP-voltigecommissie. Dit afhankelijk van de noden binnen de disciplines. De afgelopen jaren waren het aantal juryleden verminderd, waardoor de commissie in 2014 geopteerd heeft om enkele opleidingen te voorzien voor kandidaat juryleden. Juryleden en stewards dressuur hebben de mogelijkheid om zich bij te scholen tot juryleden en stewards para-equestrian. Vanwege de extra complexe reglementering rond hulpmiddelen en de andere manier van quoteren mogen enkel de juryleden die zich hebben bijgeschoold deze proeven jureren. De bijscholingen worden telkens georganiseerd op nationaal niveau in functie van de noden binnen deze discipline.


7


2. OVERZICHT VAN DE CIJFERS I.

Jumping

Tabel 1: Totaal aantal officials jumping 2013 en 2014 Officials Jumping2013 Jury

Aantal

Actief

147

95

Parcoursbouwer

32

28

Steward

70

55

Officials Jumping 2014

Aantal

Bijscholing gevolgd 88

Actief

Bijscholing gevolgd

Jury

145

141

Parcoursbouwer

32

32

Steward

75

75

129

Tabel 2: Cijfergegevens cursussen jumping 2013 en 2014 Cursussen Jumping 2013

Aantal dagen

Aantal aanwezigen

Cursus Judge Level 1

3 + 1 examen

32

25

Cursus Judge Level 2

2 + 1 examen

6

6

Cursus Judge Level 3

3 + 1 examen

6

6

Cursus Judge Level 4

4 + 1 examen

4

2

Parcoursbouwer N1

3 + 1 examen

24

10

1

9

-

21

81

49

Cursussen Jumping 2014

Aantal dagen

Aantal aanwezigen

Aantal geslaagd

Cursus Judge Level 1

3 + 1 examen

16

11

Cursus Judge Level 2

2 + 1 examen

9

6

Cursus Judge Level 3

3 + 1 examen

2

1

Cursus Judge Level 4

3 + 1 examen

6

3

1

12

12

21

45

33

Bijscholing Parcoursbouwers Totaal

Parcoursbouwer initiatiecursus Totaal

8

Aantal geslaagd


9


10


II.

Dressuur

Tabel 3: Cijfergegevens officials dressuur 2013 en 2014 Type official

Aantal

Actief

Bijscholing - cursus gevolgd

Jurylid 2013

70

54

19

Jurylid 2014

75

57

56

Steward 2013

51

33

21

Steward 2014

51

31

23

TOTAAL 2013

121

87

40

TOTAAL 2014

126

88

79

Tabel 4: Cijfergegevens cursussen dressuur 2013 en 2014 Cursussen 2013

Aantal ingeschrevenen

aantal geslaagd

Basiscursus N1 jury

5

2

Basiscursus N2 jury

4

4

Basiscursus N4 jury

1

1

Basiscursus stewards

3

3

TOTAAL

13

10

Cursussen 2014

Aantal ingeschrevenen

aantal geslaagd

Basiscursus N1 jury

17

2

Basiscursus N2 jury

1

0

Basiscursus N4 jury

3

0

Basiscursus stewards

0

0

TOTAAL

21

2

Tabel 5: Cijfergegevens bijscholingen/terugkomdagen dressuur 2013 en 2014

Bijscholing/ terugkomcursus

2013

2014

Aantal aanwezigen

Aantal aanwezigen

Cursus Kür op muziek theorie - juryleden

14

14

Cursus Kür op muziek praktijk - juryleden

8

niet georganiseerd

Cursus Jonge paarden - juryleden

11

19

Cursus Jonge Paarden (focus) - juryleden deel N 1 - 4

21

Cursus Jonge Paarden (focus) - N4-8 juryleden

24

Recyclagecursus theorie - stewards

21

13

Recyclagecursus praktijk - stewards

5

niet georganiseerd

Niet georganiseerd

37

59

128

Cursus bepunting van een dressuurproef - juryleden

Tabel 6: Aantal vergaderingen werkgroep officials dressuur Jaar Aantal

2012 2

2013 5

2014 4

11


III.

Eventing

Tabel 7: Cijfergegevens officials eventing 2013 en 2014 2013

#

actief

Jury

11

8

Parcourbouwer

17

9

Steward

13

4

TD

11

9

Totaal

52

30

2014

#

actief

Jury

14

10

Parcourbouwer

12

8

Steward

25

6

TD

12

5

Totaal

63

29

#

geslaagd

Verhogingscursus eventingjury tot CN

13

1

Verhogingscursus eventingjury tot N

2

2

Verhogingscursus theorie steward tot N

12

11

2014

#

geslaagd

Verhogingscursus eventingjury tot CN

3

2

Verhogingscursus eventingjury tot N

0

0

Verhogingscursus theorie steward tot N

0

0

Tabel 8: Cijfergegevens cursussen eventing 2013 en 2014 2013

IV.

Reining

Tabel 9: Cijfergegevens officials reining 2013 en 2014 OFFICIAL 2013

AANTAL

ACTIEF

Judge

12

6

Steward

12

1

AANTAL

ACTIEF

Judge

OFFICIAL 2014

7

1

Steward

9

0

TD

1

0

Tabel 10: cijfergegevens cursussen reining 2013 Cursussen

Aantal aanwezigen

Basiscursus steward In 2014 werden geen cursussen georganiseerd.

12

2

Aantal geslaagd 2


13


V.

Mennen

Tabel 11: Aantal officials met officiële functie in 2013 en 2014 2013

2014

Officials

43

40

Functies

62

53

J = Jury

26

20

P = Piste bouwer

17

15

S = Steward

6

7

T = Technisch afgevaardigde

13

11

Tabel 12: Aantal actieve officials in 2013 en 2014 Officials

43

40

Actieve officials

31

23

Tabel 13: Aantal terugkomdagen officials mennen en deelnemers in 2013 en 2014 Terugkomdagen officials

1

1

Deelnemers

33

22

Tabel 14: Aantal basiscursussen nieuwe officials mennen en deelnemers in 2013 en 2014 2013

2014

Basiscursus nieuwe officials

1

1

Deelnemers

26

16

Geslaagden

0

13

VI.

Endurance

Tabel 15: Aantal officials met officiële functie in 2013 en 2014 2013 Officials 2013

38

Functies

26

J= Jury

23

V= Veearts

14

S= Steward

1

OFFICIAL 2014

14

AANTAL

ACTIEF

Jury

9

2

Jury kandidaat

8

8

Steward

2

2

TD

1

0

Dierenarts

3

2


15


Tabel 16: Opleiding dierenartsen 2013 Aantal opleidingen

1

Deelnemers

23

In 2014 werden geen cursussen georganiseerd.

VII.

Horseball

Tabel 17: Cijfergegevens officials horseball 2013 en 2014 2013 # officials

2014

# officials actief (nationaal)

# officials

# officials actief (nationaal)

LEWB

7

7

9

8

VLP

6

4

4

4

VIII. Voltige Tabel 18: Cijfergegevens officials voltige 2013 # officials 2013

# officials actief in 2013

# officials 2013

# officials actief in 2014

Jury

5

4

4

4

Steward

1

0

1

0

Tabel 19: Cijfergegevens cursussen voltige datum

welke stage

lesgever

locatie

doelgroep

aantal

16/03/2014

Juryopleiding

Monika Hanelt

Aartselaar

kandidaat juryleden

5

30/03/2014

Juryopleiding

Monika Hanelt

Aartselaar

kandidaat juryleden

5

29/06/2014

Juryopleiding

Monika Hanelt

Aartselaar

kandidaat juryleden

5

21/09/2014

Juryopleiding

Monika Hanelt

Aartselaar

kandidaat juryleden

5

26/09/2014

Juryopleiding

Monika Hanelt

Aartselaar

kandidaat juryleden

5

IX.

Para-equestrian

Tabel 20: Cijfergegevens officials Para-equestrian 2013 en 2014 2013

16

2014

Officials

Aantal Officials

Aantal Actieve officials

Aantal Officials

Aantal Actieve officials

Stewards

8

4

9

3

Juryleden

10

4

9

3

TOTAAL

18

8

18

6


Tabel 21: Totaal aantal opleidingen en bijscholingen en aantal deelnemers in 2014 Totaal aantal opleidingen en bijscholingen Jumping

Aantal deelnemers

5

45

Dressuur

9

149

Eventing

1

3

Reining

n.v.t.

n.v.t.

Mennen Endurance Horseball Voltige Para-equestrian TOTAAL

2

28

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1 (verspreid over 5 dagen)

5

n.v.t.

n.v.t.

18

230

17


3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS I.

Jumping

In tabel 1 is terug te vinden dat in 2014 145 juryleden, 32 parcoursbouwers en 75 stewards zijn. Hiervan zijn 141 actief als jurylid, 32 actief als parcoursbouwer en 75 actief als steward. 129 officials namen deel aan een bijscholing voor jumpingofficials in 2014. In tabel 2 is te zien dat er 5 cursussen voor de jumping-officials georganiseerd werden in 2014. Op deze cursussen waren 45 officials aanwezig. 33 van deze officials waren geslaagd voor de gevolgde opleiding.

II.

Reining

Tabel 9 geeft weer dat in 2014 er 7 juryleden op de VLPjurylijst stonden. 1 hiervan was actief op een van de VLP- nationale en communautaire reiningwedstrijden. Er stonden 9 nationale reiningstewards opgenomen op de lijst, hiervan waren er geen actief op een VLP-nationale/communautaire reining-wedstrijd in 2014. In 2013 werd 1 cursus tot steward georganiseerd (cfr. Tabel 10). Dit was een cursus voor kandidaat stewards. 1 persoon nam aan de cursus deel en slaagde voor de cursus. In 2014 werden geen cursussen georganiseerd.

Dressuur

Uit tabel 3 blijkt dat er in 2013 in totaal 126 officials opgenomen zijn op de officiallijst. Van de 75 juryleden ware 57 juryleden actief op de wedstrijden en 56 juryleden volgden een bijscholing. Er stonden in 2014 51 stewards op de lijst, waarvan er 31 stewards fungeerden op de wedstrijden. 23 stewards volgden in 2014 een bijscholing. In totaal volgden 21 juryleden de basiscursus N1 jury (cfr. tabel 4). Echter waren er maar 2 personen geslaagd voor deze cursus. In tabel 5 kunnen we ook nog het aantal bijscholingen/terugkomcursussen bestuderen. In 2014 werden 6 bijscholingen/ terugkomcursussen georganiseerd voor VLP-officials dressuur. Over alle cursussen heen waren 128 deelnemers aanwezig.

V.

Mennen

In 2014 (cfr. tabel 11) waren er 40 officials die in totaal 53 functies vertegenwoordigden. Van de 40 officials waren er 23 actief in 2014. (cfr. tabel 12). Tabel 13 geeft weer dat in 2014 de jaarlijkse terugkomdag voor de bestaande officials opnieuw werd georganiseerd. Er waren 22 deelnemers. Deze terugkomdag vindt plaats voor de aanvang van het officiële zomerseizoen. Op deze manier worden de officials met de neus in dezelfde richting gezet en worden ze over de laatste wijzigingen geïnformeerd.

Tabel 6 leert ons dat de werkgroep ‘officials dressuur’ in 2013 5 keer samen kwam en in 2014 4 keer.

In het voorjaar van 2014 werd de cursus nieuwe officials verdergezet (cfr. tabel 14). Er waren 16 deelnemers aanwezig. Bijgevolg was er een drop-out van 10 deelnemers na de eerste lesdag. Uiteindelijk slaagden 13 deelnemers van de 16 deelnemers voor de cursus.

III.

VI.

Eventing

In tabel 7 is terug te vinden dat er 63 officials aangesteld zijn. Hiervan zijn er 29 actief geweest in 2014. Van de 63 officials zijn er 14 opgeleid als jury, 12 als parcoursbouwer, 25 als steward en 12 als technical delegate. In 2014 waren 10 juryleden, 8 parcoursbouwers, 6 stewards en 5 technical delegates actief tijdens eventingwedstrijden. Tabel 8 geeft weer dat er in 2014 3 kandidaten deelnamen aan de verhogingscursus eventingjury (kandidaat nationaal). Hiervan waren 2 kandidaten geslaagd. Andere verhogingscursussen werden niet georganiseerd.

18

IV.

Endurance

In tabel 15 kunnen we zien dat in 2013 er 38 officials waren die in totaal 26 functies vertegenwoordigden. In 2014 worden deze gegevens op een andere manier weergegeven. In totaal zijn er 23 officials in functie voor de endurance wedstrijden. 14 hiervan waren in 2014 actief. In 2014 werd geen opleiding voor dierenartsen endurance georganiseerd (cfr. tabel 16).


VII.

Horseball

Tabel 17 geeft het aantal actieve officials in de horseball weer. Hieruit blijkt dat het aantal LEWB officials (8) ligt hoger dan het aantal actieve VLP officials (4).

VIII.

Voltige

Tabel 18 geeft weer dat er in de discipline voltige 5 officials aangesteld zijn. Het betreft hier 4 juryleden en 1 steward. 4 van deze officials juryleden waren actief in 2013. 5 officials hebben deelgenomen aan de cursus voor kandidaat juryleden en is hiervoor geslaagd (cfr. tabel 19).

IX.

Para-equestrian

In tabel 20 is terug te vinden dat er 18 VLP-para-equestrian officials zijn waarvan 4 actief waren op een VLP-nationale para-equestrianwedstrijd in 2014. Ook waren 9 VLP-juryleden gekwalificeerd om para-equestrianwedstrijden te jureren, waarvan er 3 actief waren op para-equestrianwedstrijden. 9 VLP-stewards mogen hun functie uitvoeren op para-equestrianwedstrijden. Hiervan waren er 3 actief op wedstrijd. Als laatste kunnen we in tabel 21 het aantal georganiseerde opleidingen en bijscholingen terugvinden, samen met het aantal deelnemers. We zien hier dat er de disciplines reining, endurance, horseball en para-equestrian door VLP geen opleiding of bijscholing werd voorzien in 2014. In de andere disciplines werden 18 opleidingen of bijscholingen georganiseerd waarop in totaal 230 deelnemers aanwezig waren.

19


4. EVALUATIE I.

Jumping

Jaar

Tabel 1: Totaal aantal officials jumping 2013

I. Jumping Officials Jumping

Aantal

Tabel Jury 1 leert ons dat in 2014 97% van alle gediplomeerde 147 juryleden actief waren op de VLP-jumpingwedstrijden. Bij de parParcoursbouwer 32 coursbouwers is dat maar liefst 100% en voor de stewards is Steward 70 dat ook 100%. In tabel 2 zien we dat 69% van de deelnemers van de cursus Judge Level 1 slaagden in het examen. 67% van de deelnemers van de cursus Tabel Judge 2: Level 2 en 50% vancursussen de deelnemers aan Cijfergegevens jumping Level 3 slaagden in het examen. 2013 50% van de deelnemers van de cursus Judge Level 4 slaagden Aantal dagen inCursussen het examen.Jumping Cursus Judge Level 1 3 + 1 examen 100% van de deelnemers van de cursus parcoursbouwers NiCursus Judge Level 2 + 1 examen veau 1 slaagden in het2 examen. Cursus Judge Level 3 3 + 1 examen Concreet wil dat zeggen dat er in 2014 in totaal 11 nieuwe geCursus Judge Level 4 4 + 1 examen diplomeerde juryleden zijn bijgekomen, en dat 10 officials een upgrade van hun diploma behaalden. Parcoursbouwer N1 3 + 1 examen

Bijscholing Parcoursbouwers 1 In vergelijking met 2013 zien we een gelijk aantal georganiTotaalcursussen. Er was een daling in het aantal deelnemers 21 seerde met 46%. In 2014 was 73% van de deelnemers geslaagd voor de gekozen opleiding. In 2013 was dit maar 60%. Verhoudingsgewijs slaagden er dus 13% meer deelnemers voor de gekozen opleiding. II. Dressuur II.

Tabel 3: Cijfergegevens officials dressuur 2013 Dressuur

2012

Aantal

2

III. op een Eventing juryleden bijscholing enorm toegenomen is, maar dat het Actief Bijscholing gevolgd aantal bijgeschoolde stewards gedaald is t.o.v. vorig jaar. Tabel 7: Cijfergegevens officials eventing 2013 95 De werkgroep (cfr. tabel 6) kwam in 2014 4 keer samen om 88 28 bepaalde thema’s rond officials te bespreken en (verder) uit te 55 werken. Jury Parcourbouwer III. Eventing Steward InTD tabel 7 en 8 kunnen we zien dat het aantal eventing officials in Vlaanderen relatief laag is. Slechts 46% van deze officials was inTotaal 2014 actief tijdens wedstrijden in België. Dit is een daling van aanwezigen bijna Aantal 12% in vergelijking met 2013. ErAantal werd 1 geslaagd cursus georganiseerd voor officials 32 in de eventing. Deze cursus25was een cursus Tabel 8: Cijfergegevens eventing voor kandidaat-juryleden in de eventingcursussen tot op nationaal niveau. 6 6 2013 Er waren 3 kandidaten en 2 hiervan waren geslaagd. In vergelijk met 2013 is dit 6een beter slagingscijfer daar er 6 toen wel meer kandidaten waren, maar slechts 7% van de cursisten was toen 4 2 geslaagd. Verhogingscursus 24 eventingjury tot CN 10 Verhogingscursus 9 eventingjury tot N IV. Reining Verhogingscursus theorie steward tot N 81 49 In 2014 was 14% van de juryleden op de VLP-lijst actief op de VLP-nationale/Vlaamse reiningwedstrijden. Dit is een daling van 36% in vergelijking met 2013. Geen enkele steward was actief op eenIV. van de Reining VLP-nationale/vlaamse reiningwedstrijden in 2014 (cfr. tabel 9). De juryleden die aangesteld worden opofficials de wedstrijden hoeven Tabel 9: Cijfergegevens reining 2013 niet op de lijst van VLP te staan. Indien dit jurylid erkend is door NRHA (National Reining Horse Association), mag deze ook OFFICIAL AANTAL Actief Bijscholing - cursus gevolgd de nationale reiningwedstrijden jureren. VLP maakt hier gebruik van om deze mensen aan te stellen als Judge 12 54 19jurylid.

Aantal InType tabelofficial 3 zien we dat 60% van de officials op de lijst juryleden zijn. 40% hiervan hebben de functie van steward. Van70 de juryleJurylid den op de lijst fungeerde 76% effectief als jurylid op wedstrijd. Steward 12 Steward 51 33 21 Van de actieve juryleden volgde 98% een bijscholing. Dit is een EI en steward is niet verplicht op wedstrijden. Vanuit FEI TOTAAL stijging van 63% in vergelijking met 2013. 121 Van de woridt 87 er echter meer en meer gewerkt 40 aai n het welzijn van opmerkelijke stewardlijst was 61% actief op de wedstrijden. paard en ruiter. Ook op de VLP-reiningwedstrijden willen we dit 72% van de actieve volgde een bijscholing. Algemeen Tabel 4:stewards Cijfergegevens cursussen dressuur 2013 voorbeeld volgen. Om dit welzijn te bewaken, zijn we van me een Tabel 10: cijfergegevens reining 2013 was 70% van de officials (stewards en juryleden) in ning dat er steward nodig is. VLP zalcursussen er op hameren dat het 2014 actief op de wedstrijden en 90% volgde een bijscholing. In ten sterkste aangewezen is om een steward aan te duiden op Cursussen Aantal ingeschrevenen aantal geslaagd vergelijking met 2013 is dit opnieuw een opmerkelijke stijging iedere wedstrijd.Cursussen Aantal aanwezigen Basiscursus N1 jury 5 2 van 51%. Basiscursus steward 2 Basiscursus N2 jury 4 4 In tabel 4 zien we dat er in 2014 enkel een basiscursus voor IV. Mennen Basiscursus N4 jury 1 1 nieuwe juryleden georganiseerd werd. De verhogingscursussen In 2014 waren 40 officials aangesteld die samen kwamen niet aan bod. Van alle gestarte juryleden op de basisBasiscursus stewards 3 353 functies verV. tabel Mennen 12). Er is een lichte daling van 7% in vergelijk cursus slaagt slechts 12% voor de examen. In vergelijking met vulden (cfr. TOTAAL 13jaar wat betreft het aantal officials. De 10daling is terug 2013, waar 40 slaagde voor de examen, is dit dus een daling met met vorig Tabel 11: officials met officiële functie bijna al Aantal de verschillende soorten officials. Het 28%. Juryleden die aan de cursus niveau 1 deelnemen weten te vinden binnen 5: Cijfergegevens bijscholingen/terugkomin daalde 2013 met 23%, het aantal pistebouwers daalsoms nog nietTabel zo goed weten of ze echt wel jury willen worden. aantal juryleden dagen dressuur 2013 een test met persoonlijkheids- de met 12%, het aantal stewards steeg met 17% en het aantal Ook moeten nieuwe kandidaten kenmerken afleggen bij de sportpsycholoog. VLP wil juryleden technisch afgevaardigden daalde met 15%. Enkel het aantal stenamelijk opleiden tot theoretischBijscholing/ goed onderbouwde, sociale ju- wards steeg dus percentagegewijs, Aantal maar inaanwezigen absolute aantallen terugkomcursus ryleden. Daarom dat persoonlijkheidskenmerken hier van belang verschilde Officials dit maar met 1 persoon. Cursus Kür op muziek theorie - juryleden zijn. Wat betreft het aantal actieve officials is er in142014 een kleine Functies daling terug te vinden. 58% van de officials was Cursus Kür op muziek praktijk - juryleden 8 actief in het In tabel 5 zien we dat er 5 cursussen voor de juryleden waren wedstrijdcircuit. Dit is een daling van in vergelijking met 2013 J = Jury Cursus Jonge paarden - juryleden 11 met een totaal van 115 aanwezigen. Dit is een gemiddelde van waar 72% van de officials actief waren. P = Piste bouwer Recyclagecursus 21 Hierop waren 23 aanwezigen pertheorie cursus. -Instewards vergelijking is dit een stijging van In 2014 werd opnieuw een terugkomdag voorzien. S = Steward 109% wat betreft het gemiddeld aantal aanwezige juryleden op 22 officials aanwezig. In vergelijking met 2013 is dit een daling Recyclagecursus praktijk - stewards 5 een cursus. van 33%. T = Technisch afgevaardigde Aantal: 5 59kreeg een verDe officialscursus die in 2013 gelanceerd werd, Voor stewards werd 1 bijscholing georganiseerd waar er 13 aan- volg in 2014. Van de 16 kandidaten slaagden er 13 deelnemers. Tabel 12:bedraagt Aantal actieve officials 6: Aantal met vergaderingen werkgroep of- Het slagingspercentage wezigen waren.Tabel In vergelijking 2013 is dit een daling van bijgevolg 50% in (in2013 2013 start38%. Algemeen kunnen we besluiten dat het aantal aanwezige ten 26 deelnemers aan de cursus). Deze nieuwe officials zullen ficials dressuur de official-poule versterken de komende jaren.

20


2013 5 IV.

Endurance

Opmerkelijk aan de cijfers van de endurance is dat er in 2014 aanzienlijk minder officials aangesteld werden. De cijfers van 2013 vertegenwoordigen alle officials die tewerkgesteld werden # actief in 2013 op ĂŠĂŠn of meerdere endurancewedstrijden. De lijst van 8 weer, terwijl deze van 2013 een 2014 geeft de 11 unieke officials opsomming is van officials. Het is dus vrijwel 17 alle tewerkgestelde 9 zeker dat er vorig jaar dubbel getelde personen opgenomen zijn 13 4 in de lijst. De cijfers van 2014 zijn meer 11 9 representatief, waardoor we deze telling gaan aanhouden. We zien dat het aantal actieve kandidaat-juryleden 52 het hoogst is30 (8 deelnemers). Ondanks er in 2013 veel nieuwe dierenartsen aangesteld werden, heeft VLP nog steeds een klein tekort in het aantal dierenartsen op de wedstrijden. De reden hiervoor is dat vele dierenartsen tussen de opleiding in 2013 en heden op zelfstandige basis aan de slag gegaan zijn. Hierdoor hebben ze geen (of minder) tijd om als dierenarts te fungeren op wedstrijden. # geslaagd IV.

13 Horseball 2

1 2

In de horseball12zijn er geen11 bijzondere cijfers te bespreken betreffende de horseball. Er zijn nog steeds meer Waalse officials aangesteld op horseball-wedstrijden, dan Vlaamse officials. Al de Vlaamse officials waren in 2014 actief op horseball-wedstrijden. IV.

Voltige

Ook in de voltige zijn er geen bijzondere cijfers te bespreken. ACTIEF De niet-actieve officials van 2013 werd in 2014 niet meer opgenomen in het 6voltigebestand van officials. De overige 4 waren allemaal actief tijdens wedstrijden in 2014. 1 De commissie voltige heeft in 2014 echter wel een opleiding voorzien (bestaande uit 5 dagen) voor kandidaat juryleden. De opleiding is momenteel nog lopende, waardoor er nog geen gegevens weergegeven kunnen worden over het aantal geslaagden. IV.

aantal geslaagd Para-equestrian 2

In 2014 bleef het aantal erkende officials gelijk. Er waren echter minder actieve officials in vergelijking met 2013. In 2013 was 44% actief op een wedstrijd, in 2014 was dit maar 33%. Dit is te wijten aan het feit dat er meer kleinere wedstrijden georganiseerd werden, waardoor er minder juryleden nodig waren.

2013 43 62 26 17 6 13

21


22


5. CONCLUSIE I.

Jumping

De jumping heeft geen officials te kort. Dit is te wijten aan de nieuwe delegatie die in 2013 aangesteld werd. Opmerkelijk is dat 97% van alle gediplomeerde juryleden actief waren op wedstrijden. Dit is een zeer hoog percentage is vergelijking met de andere disciplines. Alle parcoursbouwers en alles stewards waren bijvoorbeeld actief op een wedstrijd. Dit wijst er op dat de juiste mensen opgeleid zijn en graag hun functie vervullen. Ook het slagingspercentage van de deelnemers aan parcoursbouwer niveau 1 ligt op 100%. Dit is ook een zeer goed cijfer. Het aantal actieve officials in de jumping is zeker op peil. De commissie voorziet voldoende nieuwe kandidaten, zodat ook in de toekomst er geen tekorten zullen ontstaan.

II.

V.

Ondanks de lichte daling in het aantal officials, zijn er geen tekorten op de wedstrijden. In 2014 werden 13 nieuwe officials aangesteld. Voor de komende jaren zijn er dus voldoende officials beschikbaar. In de discipline mennen beschikken we over een groep officials die interesse blijven tonen in hun bijscholing (terugkomdag) en die ook actief blijven op de wedstrijden. Ook aan de hand van het succes voor de cursus voor nieuwe officials kunnen we vaststellen dat de mensport ook nieuwe mensen blijft interesseren. Dankzij de actieve opvolging van onze huidige officials en de opleiding van nieuwe officials zorgt de VLP-mencommissie er voor dat deze discipline op een professionele manier ondersteund wordt.

Dressuur

Algemeen kunnen we concluderen dat er redelijk wat cursussen worden georganiseerd voor officials dressuur. De aanwezigheid van officials op een bijscholing was aanzienlijk hoger dan in 2013. Met een stijging van 63% aanwezigheden i.v.m. 2013, kunnen we spreken van een succes. Dit kan te wijten zijn aan het nieuwe reglement waarin staat dat juryleden zich minimum iedere 2 jaar moeten laten bijscholen. Het aantal nieuwe kandidaat juryleden daalde met 28%. Vermoedelijk is dit te wijten aan het invoeren van persoonlijkheidstest, waar kandidaten eerst voor moeten slagen voordat ze kunnen starten met de opleiding. VLP staat volledig achter deze test, aangezien we op deze manier de juiste kandidaten selecteren. Het nieuwe stageproject voor officials werpt zijn vruchten af. Niet alleen worden de nieuwe juryleden goed begeleid, ze doen ook veel meer ervaringen op, dan wanneer ze zelf het juryveld gaan verkennen. Dit project zal in de toekomst verdergezet worden en uitgebreid worden naar de opleidingen op alle niveaus.

VI.

Eventing

De VLP eventingcommissie heeft in het begin van 2013 opgemerkt dat er een groot tekort is aan eventing-officials. In 2013 werd de eerste cursus georganiseerd voor officials, maar toen was het slagingspercentage niet zo hoog. Ook in 2014 werd opnieuw een cursus georganiseerd voor nieuwe officials. Ondanks er steeds weinig kandidaten zijn, lag het slagingspercentage nu wel hoger. De commissie eventing zal er ook in de toekomst werk van maken om meer officials in de eventing op te leiden.

IV.

Reining

Het is duidelijk dat de opleidingen nog niet echt uitgewerkt werden binnen de discipline reining. Dit heeft deels te maken met het feit dat juryleden goed worden opgeleid binnen NRHA. VLP zal in de toekomst ook nauwer gaan samenwerken met de NRHA om voldoende kwalitatieve officials aan te stellen. Ook wat betreft het aantal steward zal VLP acties ondernemen om organisatoren aan te moedigen een steward aan te stellen. Deze hebben zeker een meerwaarde voor het verloop van een wedstrijd.

Endurance

De discipline endurance beschikt over een actieve groep officials. Er zijn tekorten in het aantal officials wat betreft het aantal dierenartsen. De endurancesport zou dus zeker gebaat zijn met een aantal extra geëngageerde dierenartsen voor op de wedstrijden.

VII.

Horseball

Er zijn net voldoende arbiters om zowel de nationale horseballwedstrijden als de FHBC te arbitreren. De VLP-horseballcommissie zou in de toekomst nauwer moeten samenwerken met de nationale commissie voor het opleiden en het bijscholen van de officials.

VIII. III.

Mennen

Voltige

Ook in de voltige is er een klein tekort aan officials. In 2014 werd een opleiding voor nieuwe officials georganiseerd. Er zijn 5 kandidaten ingeschreven voor deze cursus. Het examen zal echter pas plaatsvinden in 2015. VLP wil met deze cursus het tekort in aantal officials opvullen.

IX.

Para-equestrian

We kunnen concluderen dat er relatief weinig officials gekwalificeerd zijn om op de para-equestrianwedstrijden een taak als official op te nemen. Bovendien merken we op dat er weinig officials actief zijn op de wedstrijden in 2014. Dit heeft als logische verklaring dat wedstrijden in 2014 kleiner waren dan het jaar voordien. Hierdoor moesten er minder juryleden aangesteld worden. Door het gering aantal juryleden worden de bijscholingen voor juryleden en stewards op nationaal niveau georganiseerd. Deze bijscholingen zijn wel verplicht.

23


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

3.1

Omschrijving

Tegen eind 2013 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle officials op peil.

Deze operationele doelstelling werd reeds beschreven in het werkingsverslag van 2013. Uit de gegevens van 2013 merken we op dat de meeste disciplines beschikken over voldoende officials voor hun wedstrijden. Zeker in de grotere disciplines komen er minder tekorten voor dan in de kleinere disciplines. In de jumping hebben ze voldoende officials ter beschikking, maar daar is de gemiddelde leeftijd van de meeste officials wat hoger. De uitdaging in deze discipline is om voornamelijk jongere officials op te leiden. In 2013 werden nieuwe officials opgeleid, wat de poule vergroot tegenover 2012. In de dressuur is het aantal actieve officials op peil. Het aantal bijgeschoolde officials is daarentegen wat lager. Met de opstart van de werkgroep officials wil VLP betere juryleden vormen. Bijscholen zal dan ook in de toekomst verplicht worden voor iedere official. In de eventing is er wel een tekort aan officials. Omdat bijscholen en aanwervingen van deze doelgroep steeds verloopt in samenwerking met de KBRSF, werd in 2013 een nieuw beleid uitgestippeld om nieuwe officials op te leiden. De komende jaren moet deze poule ook vergroot worden. In 2014 werden namelijk geen nieuwe officials gevormd. De discipline reining heeft genoeg gevormde officials beschikbaar. De meeste van deze officials worden opgeleid via de NRHA, daar deze opleidingen kwalitatief zijn en met dezelfde reglementen werken als de VLP. Een probleem in de reining is dat er verscheidene officials zijn die niet wensen te werken met VLP omwille van de vergoeding die varieert tussen VLP en NRHA. VLP tracht dan ook in de toekomst haar bestaande cursussen voor stewards verder uit te bouwen, zodat hier alvast meer beschikbare kandidaten voor zijn. Bijscholingen voor deze doelgroep worden momenteel niet georganiseerd, daar de officials bijgeschoold worden via NRHA. Wegens het beperkte aantal georganiseerde wedstrijden, heeft de discipline mennen geen tekorten in haar officialbestand. Er zijn ruim voldoende officials en momenteel worden ook geen acties ondernomen om deze poule uit te bereiden. De huidige geëngageerde poule schoolt zich ook jaarlijks bij, dus we kunnen we zeggen dat deze discipline er goed voor staat. De endurance heeft momenteel een goede poule met officials. Ze kent geen tekorten, met uitzondering van het aantal beschikbare dierenartsen. Op zich zijn er voldoende dierenartsen bijgeschoold, maar ze zijn zelden beschikbaar. In de horseball zijn er geen tekorten op gebied van officials, maar er is zeker ook geen overschot aan officials. Enkele nieuwe kandidaten zouden dan ook welkom zijn in deze discipline. VLP bekijkt de mogelijkheden om een bijscholing voor officials samen te plaatsen met een trainingsweekend, zodat er meer officials bijgeschoold kunnen worden.

24

In de voltige is er ook een klein tekort aan officials. Door het organiseren van een cursus voor nieuwe officials in 2014 hoopt de commissie meer beschikbare juryleden te kunnen aanstellen. Ten slotte in de para-equestrian werden in 2014 geen nieuwe officials gevormd. Er is ook geen tekort aan gekwalificeerde juryleden, omdat er zeer weinig wedstrijden doorgaan. Positief aan deze discipline is dat officials verplicht zijn om zich jaarlijks bij te scholen. Omwille van het kleine aantal officials, worden de bijscholingen nationaal georganiseerd. Net zoals in 2013 beschikt VLP ook dit jaar over voldoende, kwalitatief opgeleide officials voor alle disciplines. We kunnen besluiten dat de disciplines jumping, dressuur, reining, mennen, endurance en para-equestrian geen tekorten hebben aan officials. De officials hebben ook voldoende mogelijkheden om zich op jaarlijkse basis bij te scholen. In de eventing, horseball en voltige waren er in 2014 wel (kleine) tekorten in het aantal actieve officials. Deze operationele doelstelling werd dus deels behaald.


25


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Net zoals in 2013 heeft VLP ook in 2014 1 algemene bijscholing georganiseerd voor officials. Deze ging door op maandagavond 26/03/2014. Deze opleiding ging gepaard met de algemene vergadering van VLP. De nadruk van deze opleiding lag op de fiscale aspecten voor officials.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.2.

Omschrijving

De VLP wil dat elke actieve official jaarlijks 1 bijscholing volgt.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Uit de cijfergegevens blijkt dat deze actie in 2013 niet werd behaald. Momenteel is het in de discipline para-equestrian verplicht om als actieve official minstens 1 bijscholing te volgen per jaar. In de discipline dressuur werd in 2014 beslist dat officials zich op regelmatige tijdspanne moeten bijscholen (minstens 1 bijscholing per 2 jaar). Echter zal dit pas in de toekomst definitief verplicht worden. In de andere disciplines zijn er geen verplichtingen tot regelmatig bijscholen of worden er jaarlijks geen bijscholingen voorzien. VLP tracht wel jaarlijks een algemene bijscholing te voorzien voor alle officials, waarbij discipline overschrijdende materie aanbod komt. Zo heeft iedere actieve official steeds de mogelijkheid om een bijscholing te volgen per jaar. VLP zal de komende jaren hard moeten inzetten om de actieve officials te motiveren om jaarlijks een algemene bijscholing te volgen of één in zijn/haar eigen discipline. In bepaalde disciplines zien we dat de bijscholingsgraad hoog ligt, in andere disciplines is het aanwezigheidspercentage op een bijscholing dan weer lager dan in 2013. VLP zal trachten om het aanwezigheidspercentage in alle disciplines zo hoog mogelijk te houden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.3.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 specifieke bijscholing voor officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd minstens 1 specifieke bijscholing voor officials georganiseerd in verscheidene disciplines. Hieronder is een overzicht terug te vinden.

26


Datum

Titel van de bijscholing

# dlns

Discipline

18/01/2014

Gemeenschappelijke cursus voor nieuwe officials mennen (jury, parcoursbouwer, TD) - dag 2

27

Mennen

18/01/2014

Officialvergadering: algemeen

68

Alle

18/01/2014

Cursus: reglementen 2014

64

Dressuur

11/02/2014

Initiatiecursus PPD parcoursbouwers

12

Jumping

15/02/2014

Terugkomdag officials mennen en wedstrijddierenartsen mennen + eventing

40

Mennen, eventing

15/02/2014

Horse rescue

10

Eventing, mennen

19/02/2014

Opleiding rekencentrum

16

Eventing

20/02/2014

Cursus bepunting N1-3

36

Dressuur

20/02/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 1-4

37

Dressuur

25/02/2014

Cursus Officials Jumping Level 3 + Level 4

5

Jumping

5/03/2014

Cursus bepunting N3-8

19

Dressuur

5/03/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 4-8

16

Dressuur

8/03/2014

Dressuur stewards: theoretische recyclage

14

Dressuur

8/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden Niveau 1

16

Dressuur

8/03/2014

Recyclagecursus theorie stewards

13

Dressuur

15/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden niveau 2

1

Dressuur

18/03/2014

Opfrissingscursus Officials Jumping

129

Jumping

22/03/2014

Cursus jureren kür op muziek: theorie

14

Dressuur

29/03/2014

Opleidingsdag nieuwe examinatoren brevettenwerking

8

Brevettenwerking

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/04/2014

Mentorenvergadering

6

Dressuur

20/04/2014

Praktijk Stewardcursus

8

Eventing

31/05/2014

Jureren van jonge dressuurpaarden

21

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

14/06/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: theorie

3

Dressuur

29/06/2014

Juryopleiding

7

Eventing

6/07/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

3

Dressuur

13/07/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

8

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

1

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

7

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

4/10/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

3

Dressuur

16/10/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

24

Dressuur

19/10/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

0

Dressuur

3/11/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

19

Dressuur

11/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

20/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

1/12/2014

Cursus Jumping Jury Level 1

16

Jumping

TOTAAL

44 cursussen

663

5

27


28


We kunnen hieruit besluiten dat er minstens 1 specifieke bijscholing georganiseerd werd, maar niet voor iedere discipline. Voor de disciplines voltige, horseball en para-equestrian werd vanuit VLP geen opleiding voorzien. Voor para-equestrian is dit niet van toepassing, daar deze opleidingen vanuit KBRSF voorzien worden. Ook opleidingen voor officials in de horseball worden nationaal georganiseerd. Officials van de reining worden opgeleid door de NRHA (National Reining Horse Association). Voor voltige en endurance werden geen opleidingen voorzien, daar hier geen nood aan was.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.4.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De VLP heeft in 2014 voor volgende disciplines basiscursussen georganiseerd voor nieuwe officials (zie tabel 21): VLP kan hieruit besluiten dat we jaarlijks minstens 1 basiscursus voor nieuwe officials organiseren. Voor de disciplines endurance, reining, horseball en para-equestrian werden er dit jaar geen cursussen georganiseerd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.5.

Omschrijving

De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering voor de logistiek van de opleidingen onderzoeken.

Timing voor actie

2013

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over:

- De organisatie van rijvaardigheidsproeven

- De organisatie van bijscholingen

- De organisatie van officialcursussen

- Cursussen/bijscholingen voor sporters

- Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

- Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bij- voorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren.

29


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.1.6.

Omschrijving

De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

Timing voor actie

2013

Zoals in actie 3.1.5. wordt vermeld, zullen in de toekomst volgende domeinen gedigitaliseerd kunnen worden: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Hoe deze domeinen specifiek zullen gedigitaliseerd worden, zal pas uitgeschreven worden van zodra nieuwe databank ‘Equidata’ gelanceerd kan worden.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

3.2.

Omschrijving

Tegen eind 2014 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle officials op peil.

Net zoals in 2013 beschikt VLP ook dit jaar over voldoende, kwalitatief opgeleide officials voor alle disciplines. We kunnen besluiten dat de disciplines jumping, dressuur, reining, mennen, endurance en para-equestrian geen tekorten hebben aan officials. De officials hebben ook voldoende mogelijkheden om zich op jaarlijkse basis bij te scholen. In de eventing, horseball en voltige waren er in 2013 wel (kleine) tekorten in het aantal actieve officials.

De voltige heeft het heft in handen genomen om hiervoor een basiscursus te voorzien. In de loop van 2015 zullen vermoedelijk nieuwe officials aangesteld worden. De horseball kampt met een klein tekort in het aantal officials, maar het probleem is niet noemenswaardig. De tekorten worden steeds opgevuld door juryleden van de LEWB (Waalse federatie). Het kan voor de commissie horseball een actiepunt zijn om in de toekomst meer juryleden op te leiden voor haar Vlaamse wedstrijden. We kunnen algemeen besluiten dat deze doelstelling behaald werd voor 2014.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.2.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Net zoals in 2013 heeft VLP ook in 2014 1 algemene bijscholing georganiseerd voor officials. Deze ging door op maandagavond 26/03/2014. Deze opleiding ging gepaard met de algemene vergadering van VLP. De nadruk van deze opleiding lag op de fiscale aspecten voor officials.

30


31


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.2.2.

Omschrijving

De VLP wil dat elke actieve official jaarlijks 1 bijscholing volgt.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Uit de cijfergegevens blijkt dat deze actie in 2013 niet werd behaald. Momenteel is het in de discipline para-equestrian verplicht om als actieve official minstens 1 bijscholing te volgen per jaar. In de discipline dressuur werd in 2014 beslist dat officials zich op regelmatige tijdspanne moeten bijscholen (minstens 1 bijscholing per 2 jaar). Echter zal dit pas in de toekomst definitief verplicht worden. In de andere disciplines zijn er geen verplichtingen tot regelmatig bijscholen of worden er jaarlijks geen bijscholingen voorzien. VLP tracht wel jaarlijks een algemene bijscholing te voorzien voor alle officials, waarbij discipline overschrijdende materie aanbod komt. Zo heeft iedere actieve official steeds de mogelijkheid om een bijscholing te volgen per jaar. VLP zal de komende jaren hard moeten inzetten om de actieve officials te motiveren om jaarlijks een algemene bijscholing te volgen of één in zijn/haar eigen discipline. In bepaalde disciplines zien we dat de bijscholingsgraad hoog ligt, in andere disciplines is het aanwezigheidspercentage op een bijscholing dan weer lager dan in 2013. VLP zal trachten om het aanwezigheidspercentage in alle disciplines zo hoog mogelijk te houden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.2.3.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 specifieke bijscholing voor officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd minstens 1 specifieke bijscholing voor officials georganiseerd in verscheidene disciplines. Hieronder is een overzicht terug te vinden.

32


Datum

Titel van de bijscholing

# dlns

Discipline

18/01/2014

Gemeenschappelijke cursus voor nieuwe officials mennen (jury, parcoursbouwer, TD) - dag 2

27

Mennen

18/01/2014

Officialvergadering: algemeen

68

Alle

18/01/2014

Cursus: reglementen 2014

64

Dressuur

11/02/2014

Initiatiecursus PPD parcoursbouwers

12

Jumping

15/02/2014

Terugkomdag officials mennen en wedstrijddierenartsen mennen + eventing

40

Mennen, eventing

15/02/2014

Horse rescue

10

Eventing, mennen

19/02/2014

Opleiding rekencentrum

16

Eventing

20/02/2014

Cursus bepunting N1-3

36

Dressuur

20/02/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 1-4

37

Dressuur

25/02/2014

Cursus Officials Jumping Level 3 + Level 4

5

Jumping

5/03/2014

Cursus bepunting N3-8

19

Dressuur

5/03/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 4-8

16

Dressuur

8/03/2014

Dressuur stewards: theoretische recyclage

14

Dressuur

8/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden Niveau 1

16

Dressuur

8/03/2014

Recyclagecursus theorie stewards

13

Dressuur

15/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden niveau 2

1

Dressuur

18/03/2014

Opfrissingscursus Officials Jumping

129

Jumping

22/03/2014

Cursus jureren kür op muziek: theorie

14

Dressuur

29/03/2014

Opleidingsdag nieuwe examinatoren brevettenwerking

8

Brevettenwerking

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/04/2014

Mentorenvergadering

6

Dressuur

20/04/2014

Praktijk Stewardcursus

8

Eventing

31/05/2014

Jureren van jonge dressuurpaarden

21

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

14/06/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: theorie

3

Dressuur

29/06/2014

Juryopleiding

7

Eventing

6/07/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

3

Dressuur

13/07/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

8

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

1

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

7

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

4/10/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

3

Dressuur

16/10/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

24

Dressuur

19/10/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

0

Dressuur

3/11/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

19

Dressuur

11/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

20/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

1/12/2014

Cursus Jumping Jury Level 1

16

Jumping

663

5

TOTAAL

44 cursussen

33


34


We kunnen hieruit besluiten dat er minstens 1 specifieke bijscholing georganiseerd werd, maar niet voor iedere discipline. Voor de disciplines voltige, horseball en para-equestrian werd vanuit VLP geen opleiding voorzien. Voor para-equestrian is dit niet van toepassing, daar deze opleidingen vanuit KBRSF voorzien worden. Ook opleidingen voor officials in de horseball worden nationaal georganiseerd. Officials van de reining worden opgeleid door de NRHA (National Reining Horse Association). Voor voltige en endurance werden geen opleidingen voorzien, daar hier geen nood aan was.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.2.4.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De VLP heeft in 2014 voor volgende disciplines basiscursussen georganiseerd voor nieuwe officials (zie tabel 21): VLP kan hieruit besluiten dat we jaarlijks minstens 1 basiscursus voor nieuwe officials organiseren. Voor de disciplines endurance, reining, horseball en para-equestrian werden er dit jaar geen cursussen georganiseerd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.2.5.

Omschrijving

De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

Timing voor actie

2013-2014

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: - De organisatie van rijvaardigheidsproeven

- De organisatie van bijscholingen

- De organisatie van officialcursussen

- Cursussen/bijscholingen voor sporters

- Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

- Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bij- voorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren. Echter zal de uitwerking pas kunnen starten wanneer onze databank met ledengegevens up-to-date is.

35


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

3.3.

Omschrijving

Tegen eind 2015 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle officials op peil.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.3.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Net zoals in 2013 heeft VLP ook in 2014 1 algemene bijscholing georganiseerd voor officials. Deze ging door op maandagavond 26/03/2014. Deze opleiding ging gepaard met de algemene vergadering van VLP. De nadruk van deze opleiding lag op de fiscale aspecten voor officials.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.3.2.

Omschrijving

De VLP wil dat elke actieve official jaarlijks 1 bijscholing volgt.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Uit de cijfergegevens blijkt dat deze actie in 2013 niet werd behaald. Momenteel is het in de discipline para-equestrian verplicht om als actieve official minstens 1 bijscholing te volgen per jaar. In de discipline dressuur werd in 2014 beslist dat officials zich op regelmatige tijdspanne moeten bijscholen (minstens 1 bijscholing per 2 jaar). Echter zal dit pas in de toekomst definitief verplicht worden. In de andere disciplines zijn er geen verplichtingen tot regelmatig bijscholen of worden er jaarlijks geen bijscholingen voorzien. VLP tracht wel jaarlijks een algemene bijscholing te voorzien voor alle officials, waarbij discipline overschrijdende materie aanbod komt. Zo heeft iedere actieve official steeds de mogelijkheid om een bijscholing te volgen per jaar. VLP zal de komende jaren hard moeten inzetten om de actieve officials te motiveren om jaarlijks een algemene bijscholing te volgen of één in zijn/haar eigen discipline. In bepaalde disciplines zien we dat de bijscholingsgraad hoog ligt, in andere disciplines is het aanwezigheidspercentage op een bijscholing dan weer lager dan in 2013. VLP zal trachten om het aanwezigheidspercentage in alle disciplines zo hoog mogelijk te houden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.3.3.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 specifieke bijscholing voor officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd minstens 1 specifieke bijscholing voor officials georganiseerd in verscheidene disciplines. Hieronder is een overzicht terug te vinden.

36


Datum

Titel van de bijscholing

# dlns

Discipline

18/01/2014

Gemeenschappelijke cursus voor nieuwe officials mennen (jury, parcoursbouwer, TD) - dag 2

27

Mennen

18/01/2014

Officialvergadering: algemeen

68

Alle

18/01/2014

Cursus: reglementen 2014

64

Dressuur

11/02/2014

Initiatiecursus PPD parcoursbouwers

12

Jumping

15/02/2014

Terugkomdag officials mennen en wedstrijddierenartsen mennen + eventing

40

Mennen, eventing

15/02/2014

Horse rescue

10

Eventing, mennen

19/02/2014

Opleiding rekencentrum

16

Eventing

20/02/2014

Cursus bepunting N1-3

36

Dressuur

20/02/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 1-4

37

Dressuur

25/02/2014

Cursus Officials Jumping Level 3 + Level 4

5

Jumping

5/03/2014

Cursus bepunting N3-8

19

Dressuur

5/03/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 4-8

16

Dressuur

8/03/2014

Dressuur stewards: theoretische recyclage

14

Dressuur

8/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden Niveau 1

16

Dressuur

8/03/2014

Recyclagecursus theorie stewards

13

Dressuur

15/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden niveau 2

1

Dressuur

18/03/2014

Opfrissingscursus Officials Jumping

129

Jumping

22/03/2014

Cursus jureren kür op muziek: theorie

14

Dressuur

29/03/2014

Opleidingsdag nieuwe examinatoren brevettenwerking

8

Brevettenwerking

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/04/2014

Mentorenvergadering

6

Dressuur

20/04/2014

Praktijk Stewardcursus

8

Eventing

31/05/2014

Jureren van jonge dressuurpaarden

21

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

14/06/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: theorie

3

Dressuur

29/06/2014

Juryopleiding

7

Eventing

6/07/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

3

Dressuur

13/07/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

8

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

1

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

7

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

4/10/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

3

Dressuur

16/10/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

24

Dressuur

19/10/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

0

Dressuur

3/11/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

19

Dressuur

11/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

20/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

1/12/2014

Cursus Jumping Jury Level 1

16

Jumping

663

5

TOTAAL

44 cursussen

37


38


We kunnen hieruit besluiten dat er minstens 1 specifieke bijscholing georganiseerd werd, maar niet voor iedere discipline. Voor de disciplines voltige, horseball en para-equestrian werd vanuit VLP geen opleiding voorzien. Voor para-equestrian is dit niet van toepassing, daar deze opleidingen vanuit KBRSF voorzien worden. Ook opleidingen voor officials in de horseball worden nationaal georganiseerd. Officials van de reining worden opgeleid door de NRHA (National Reining Horse Association). Voor voltige en endurance werden geen opleidingen voorzien, daar hier geen nood aan was.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.3.4.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De VLP heeft in 2014 voor volgende disciplines basiscursussen georganiseerd voor nieuwe officials (zie tabel 21): VLP kan hieruit besluiten dat we jaarlijks minstens 1 basiscursus voor nieuwe officials organiseren. Voor de disciplines endurance, reining, horseball en para-equestrian werden er dit jaar geen cursussen georganiseerd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.3.5.

Omschrijving

De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

3.4.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is het aantal actieve, kwaliteitsvolle officials op peil.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.4.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 algemene bijscholing.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Net zoals in 2013 heeft VLP ook in 2014 1 algemene bijscholing georganiseerd voor officials. Deze ging door op maandagavond 26/03/2014. Deze opleiding ging gepaard met de algemene vergadering van VLP. De nadruk van deze opleiding lag op de fiscale aspecten voor officials.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.4.2.

Omschrijving

De VLP wil dat elke actieve official jaarlijks 1 bijscholing volgt.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Uit de cijfergegevens blijkt dat deze actie in 2013 niet werd behaald. Momenteel is het in de discipline para-equestrian verplicht om als actieve official minstens 1 bijscholing te volgen per jaar. In de discipline dressuur werd in 2014 beslist dat officials zich op regelmatige tijdspanne moeten bijscholen (minstens 1 bijscholing per 2 jaar). Echter zal dit pas in de toekomst definitief verplicht worden.

39


In de andere disciplines zijn er geen verplichtingen tot regelmatig bijscholen of worden er jaarlijks geen bijscholingen voorzien. VLP tracht wel jaarlijks een algemene bijscholing te voorzien voor alle officials, waarbij discipline overschrijdende materie aan bod komt. Zo heeft iedere actieve official steeds de mogelijkheid om een bijscholing te volgen per jaar. VLP zal de komende jaren hard moeten inzetten om de actieve officials te motiveren om jaarlijks een algemene bijscholing te volgen of één in zijn/haar eigen discipline. In bepaalde disciplines zien we dat de bijscholingsgraad hoog ligt, in andere disciplines is het aanwezigheidspercentage op een bijscholing dan weer lager dan in 2013. VLP zal trachten om het aanwezigheidspercentage in alle disciplines zo hoog mogelijk te houden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.4.3.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 1 specifieke bijscholing voor officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werd minstens 1 specifieke bijscholing voor officials georganiseerd in verscheidene disciplines. Hieronder is een overzicht terug te vinden.

40


Datum

Titel van de bijscholing

# dlns

Discipline

18/01/2014

Gemeenschappelijke cursus voor nieuwe officials mennen (jury, parcoursbouwer, TD) - dag 2

27

Mennen

18/01/2014

Officialvergadering: algemeen

68

Alle

18/01/2014

Cursus: reglementen 2014

64

Dressuur

11/02/2014

Initiatiecursus PPD parcoursbouwers

12

Jumping

15/02/2014

Terugkomdag officials mennen en wedstrijddierenartsen mennen + eventing

40

Mennen, eventing

15/02/2014

Horse rescue

10

Eventing, mennen

19/02/2014

Opleiding rekencentrum

16

Eventing

20/02/2014

Cursus bepunting N1-3

36

Dressuur

20/02/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 1-4

37

Dressuur

25/02/2014

Cursus Officials Jumping Level 3 + Level 4

5

Jumping

5/03/2014

Cursus bepunting N3-8

19

Dressuur

5/03/2014

Cursus bepunting juryleden niveau 4-8

16

Dressuur

8/03/2014

Dressuur stewards: theoretische recyclage

14

Dressuur

8/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden Niveau 1

16

Dressuur

8/03/2014

Recyclagecursus theorie stewards

13

Dressuur

15/03/2014

Cursus theorie kandidaat juryleden niveau 2

1

Dressuur

18/03/2014

Opfrissingscursus Officials Jumping

129

Jumping

22/03/2014

Cursus jureren kür op muziek: theorie

14

Dressuur

29/03/2014

Opleidingsdag nieuwe examinatoren brevettenwerking

8

Brevettenwerking

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

6/04/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/04/2014

Mentorenvergadering

6

Dressuur

20/04/2014

Praktijk Stewardcursus

8

Eventing

31/05/2014

Jureren van jonge dressuurpaarden

21

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

1/06/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

14/06/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: theorie

3

Dressuur

29/06/2014

Juryopleiding

7

Eventing

6/07/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

3

Dressuur

13/07/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

9

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

8

Dressuur

17/08/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

7/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: luisterstage

2

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

1

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

7

Dressuur

21/09/2014

Cursus kandidaat juryleden N2

1

Dressuur

4/10/2014

Cursus kandidaat juryleden N1

3

Dressuur

16/10/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

24

Dressuur

19/10/2014

Cursus kandidaat juryleden niveau 4: praktijkexamen

0

Dressuur

3/11/2014

Cursus jureren van jonge dressuurpaarden op provinciaal niveau: FOCUS

19

Dressuur

11/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

20/11/2014

Examen kandidaat juryleden

3

Dressuur

1/12/2014

Cursus Jumping Jury Level 1

16

Jumping

663

5

TOTAAL

44 cursussen

41


We kunnen hieruit besluiten dat er minstens 1 specifieke bijscholing georganiseerd werd, maar niet voor iedere discipline. Voor de disciplines voltige, horseball en para-equestrian werd vanuit VLP geen opleiding voorzien. Voor para-equestrian is dit niet van toepassing, daar deze opleidingen vanuit KBRSF voorzien worden. Ook opleidingen voor officials in de horseball worden nationaal georganiseerd. Officials van de reining worden opgeleid door de NRHA (National Reining Horse Association). Voor voltige en endurance werden geen opleidingen voorzien, daar hier geen nood aan was. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

3.4.4.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks basiscursussen voor nieuwe officials.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De VLP heeft in 2014 voor volgende disciplines basiscursussen georganiseerd voor nieuwe officials (zie tabel 21): VLP kan hieruit besluiten dat we jaarlijks minstens 1 basiscursus voor nieuwe officials organiseren. Voor de disciplines endurance, reining, horseball en para-equestrian werden er dit jaar geen cursussen georganiseerd.

42


SD/00/ACTIE

ACTIE

Nr

3.4.5.

Omschrijving

De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

43


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

4.

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2016 het jaarlijks percentage lesgevers en trainers dat jaarlijks een bijscholing volgt, stijgen met 30%.

1. ONDERWERP + SITUATIESCHETS VLP vindt het belangrijk dat lesgevers zich op regelmatige basis bijscholen. Dit komt niet alleen de kennis van de lesgever ten goede, maar ook de werking van de clubs en de vorming van de sporters. Om ervoor te zorgen dat lesgevers op regelmatige basis terecht kunnen voor een opleiding of bijscholing, heeft VLP het project ‘Mis de TrAin niet’ gelanceerd in 2011. Met dit project tracht VLP bijscholingen, in teken van dit project, al heel wat georganiseerd. VLP streeft er naar dat de lesgevers, die aangesloten zijn bij een VLP-club, zich minstens jaarlijks bijscholen via ons project ‘Mis de TrAin’ niet.

2. OVERZICHT VAN DE CIJFERS Tabel 21: overzicht aantal opleidingen ‘Mis de TrAin niet’ 2014 Thema bijscholing

Datum bijscholing

Aantal deelnemers

Brainstormmoment ‘kleuterponyrijden’

06/02/2014

14

Fiscaliteit en inkomsten voor trainers en ruiters

18/11/2014

21

Fiscaliteit en tewerkstelling in de paardensport

01/12/2014

39

Totaal

74

Tabel 22: cijfers bijscholing ‘Mis de TrAin niet’ 2013 en 2014

Aantal opleidingen Aantal deelnemers (lesgevers en trainers) Gemiddeld aantal lesgevers per opleiding Aantal VLP-lesgevers/trainer aangesloten bij een VLP-club Aantal unieke clubs vertegenwoordigd Totaal aantal VLP-clubs

44

2013 6 139 23,17 124 57 522

2014 3 74 24,67 64 44 557


VRIJSTELLINGEN? HOE VOORBEREIDEN?

WELKE BREVETTEN KAN JE BEHALEN? EINDTERMEN?

DE BREVETTENWERKING EEN OPLEIDING VOOR LESGEVERS EN CLUBVERANTWOORDELIJKEN

BREVETTENFILM?

WAAROM EEN BREVET BEHALEN? WAT KOST DAT?

WAAR EEN BREVET BEHALEN? VOOR WIE?

DATUM EN LOCATIE: Maandagavond 13 mei 2013 | 19u00 - 22u00 Sporthotel Gent (Bloso) | Zuiderlaan 14 | 9000 Gent Meer informatie en inschrijven via

WWW.MISDETRAINNIET.BE Partners:

one 877 (zilver)

Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 | 9052 Zwijnaarde T. 09 245 70 11 | F. 09 245 70 12 info@vlp.be | www.vlp.be


3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS Uit tabel 21 en tabel 22 blijkt dat in 2014 3 bijscholingen werden georganiseerd binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. In totaal waren hierop 74 lesgevers en/of trainers op aanwezig. Gemiddeld gezien waren er 24,67 deelnemers aanwezig per bijscholing. Van deze 74 deelnemers zijn 64 deelnemers, oftewel 86%, aangesloten bij een VLP-club.

46

In totaal zijn er lesgevers van 44 unieke VLP-clubs, van het totaal aantal VLP-clubs (557) in 2014, vertegenwoordigd op de bijscholingen van ‘Mis de TrAin niet’.Dit houdt in dat bij 8% van de VLP-clubs minstens 1 lesgever in 2014 bijgeschoold werd via het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit is een daling van 3%. Deze daling kan te wijten zijn aan het feit dat er maar de helft zoveel bijscholingen georganiseerd werden in 2014.


4. EVALUATIE Een evaluatie van deze strategische doelstelling, kan nog niet gerapporteerd worden. In 2013 vond de nulmeting (11%) plaats, waarop we ons de komende jaren zich zullen baseren. We zijn ervan overtuigd dat dit cijfer zeker ophoog kan. Echter moeten er dan voldoende opleidingen georganiseerd kunnen worden. De terugval in het aantal opleidingen in 2014 werd veroorzaakt doordat een samenloop van omstandigheden die ervoor zorgden dat VLP haar nadruk op andere werkingsaspecten moest leggen. De wereldruiterspelen in Caen, prioriteiten op uitschrijven van digitale pro-

grammaâ&#x20AC;&#x2122;s, herwerken van de licentieverwerkingâ&#x20AC;Ś zijn hier enkele voorbeelden van. VLP zal, met het aanstellen van een PDSKO en het opstellen van een opleidingsvisie voor de kaderopleidingen in de paardensport, de opleidingen in de toekomst meer structureren en beter laten aansluiten aan de opleidingsstructuur van de VTS. Opmerkelijk is wel dat het gemiddeld aantal deelnemers per opleiding licht gestegen is. Namelijk met 6,47% in vergelijking met 2013. Ondanks we dus minder opleidingen georganiseerd hebben waren er toch gemiddeld meer deelnemers aanwezig.

47


5. CONCLUSIES Een conclusie kan nog niet gerapporteerd worden, aangezien deze operationele doelstelling pas geëvalueerd wordt in 2016.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

4.1

Omschrijving

De VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2014 10% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bijscholing volgen.

In 2013 werd deze doelstelling behaald met 11%. In 2014 hebben 74 van de 643 aangesloten VLP-lesgevers een bijscholing gevolgd. Dit komt overeen met een bijscholingspercentage van 11,5%. Ook hier kunnen we zeggen dat in 2014 dit percentage behaald werd.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.1.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 4 bijscholingen voor lesgevers en/of trainers.

Timing voor actie

2013-2014

Uit tabel 21 is gebleken dat in 2013 er 6 bijscholingen werden georganiseerd voor lesgevers en/of trainers. Deze actie werd behaald voor het jaar 2013. In 2014 konden slechts 3 opleidingen georganiseerd worden binnen het project Mis de TrAin niet, waardoor deze doelstelling voor 2014 niet werd behaald.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.1.2.

Omschrijving

De VLP promoot haar bijscholing binnen het project ‘Mis de TrAin niet’.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2013 werden de bijscholingen van het project ‘Mis de TrAin niet’, via verschillende mediakanalen verspreid. De verschillende mediakanalen worden hieronder opgesomd: -

Website www.vlp.be: een aparte webpagina waar meer informatie terug te vinden is over de komende opleidingen

-

Maandelijkse nieuwsbrief naar haar sportieve leden

-

3-maandelijkse nieuwsbrief naar VLP-clubs

-

Persoonlijke mailing naar de VLP-clubs

-

Persoonlijke mailings naar sportieve leden

-

Persoonlijke mailing naar lesgevers die ingetekend hebben in het project ‘Mis de TrAin niet’.

-

Affiches (zowel digitaal)

-

Persoonlijke uitnodigingen per post naar toptrainers

-

Nieuwsberichten op de website van VLP

Aangezien in 2014 74 deelnemers hun weg vonden naar een bijscholing van ‘Mis de TrAin niet’, kunnen we wel zeggen dat deze actie in 2013 bereikt werd. VLP zal echter nog blijvend inspanningen leveren en ervoor zorgen dat dit project ook bij nieuwe clubs en lesgevers bekend is. We zijn ervan overtuigd dat lesgevers die zich op regelmatige basis bijscholing een stapje voor hebben in de piste tegenover lesgevers die dit niet doen. De extra kennis doet hen als lesgever/trainer verder ontwikkelen.

48


49


50


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.1.3.

Omschrijving

De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering voor de logistiek van de opleidingen onderzoeken.

Timing voor actie

2013

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: De organisatie van rijvaardigheidsproeven

- De organisatie van bijscholingen

- De organisatie van officialcursussen

- Cursussen/bijscholingen voor sporters

- Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

- Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden.

VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bijvoorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.1.4.

Omschrijving

De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

Timing voor actie

2013

Zoals in actie 4.1.3. werd vermeld, zullen in de toekomst volgende domeinen gedigitaliseerd kunnen worden:

- De organisatie van rijvaardigheidsproeven

- De organisatie van bijscholingen

- De organisatie van officialcursussen - Cursussen/bijscholingen voor sporters - Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers - Opleidingen voor VLP-medewerkers

Hoe deze domeinen specifiek zullen gedigitaliseerd worden, zal in 2014 uitgeschreven worden.

51


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.1.5.

Omschrijving

De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

Timing voor actie

2013-2014

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bij- voorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren. Echter zal de uitwerking pas kunnen starten wanneer onze databank met ledengegevens up-to-date is.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

4.2

Omschrijving

De VLP zorgt ervoor dat tegen eind 2016 30% van de lesgevers en trainers jaarlijks een bij- scholing volgen.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden eind 2016.

52


53


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.2.1.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks minstens 4 bijscholingen voor lesgevers en/of trainers.

Timing voor actie

2015-2016

Uit tabel 21 is gebleken dat in 2013 er 6 bijscholingen werden georganiseerd voor lesgevers en/of trainers. Deze actie werd behaald voor het jaar 2013. In 2014 konden slechts 3 opleidingen georganiseerd worden binnen het project Mis de TrAin niet, waardoor deze doelstelling voor 2014 niet werd behaald. Voor 2015 en 2016 zal VLP deze doelstelling opnieuw trachten te verwezenlijken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.2.2.

Omschrijving

De VLP promoot haar bijscholing binnen het project ‘Mis de TrAin niet’.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2013 werden de bijscholingen van het project ‘Mis de TrAin niet’, via verschillende mediakanalen verspreid. De verschillende mediakanalen worden hieronder opgesomd: -

Website www.vlp.be: een aparte webpagina waar meer informatie terug te vinden is over de komende opleidingen

-

Maandelijkse nieuwsbrief naar haar sportieve leden

-

3-maandelijkse nieuwsbrief naar VLP-clubs

-

Persoonlijke mailing naar de VLP-clubs

-

Persoonlijke mailings naar sportieve leden

-

Persoonlijke mailing naar lesgevers die ingetekend hebben in het project ‘Mis de TrAin niet’.

-

Affiches (zowel digitaal)

-

Persoonlijke uitnodigingen per post naar toptrainers

-

Nieuwsberichten op de website van VLP

Aangezien in 2014 74 deelnemers hun weg vonden naar een bijscholing van ‘Mis de TrAin niet’, kunnen we wel zeggen dat deze actie in 2013 bereikt werd. VLP zal echter nog blijvend inspanningen leveren en ervoor zorgen dat dit project ook bij nieuwe clubs en lesgevers bekend is. We zijn ervan overtuigd dat lesgevers die zich op regelmatige basis bijscholing een stapje voor hebben in de piste tegenover lesgevers die dit niet doen. De extra kennis doet hen als lesgever/trainer verder ontwikkelen.

54


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.2.3.

Omschrijving

De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

4.2.4.

Omschrijving

De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

55


56


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

5.

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2016 het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.

1. ONDERWERP + SITUATIESCHETS VLP vindt een kwalitatieve opleiding in haar clubs van cruciaal belang. Iedere sporter heeft namelijk het recht om een recte manier te leren paardrijden. Een specifieke opleiding van lesgevers kan hiertoe bijdragen. Om dit te realiseren werkt VLP al verscheidene jaren samen met de Vlaamse Trainersschool om haar kaderopleidingen (initiator, instructeur B, trainer B, trainer A) te promoten. Iedere gediplomeerde lesgever meer, is voor VLP een goede zaak. We hopen dan ook dat deze lesgevers doorstromen naar onze VLP-clubs om zo een kwalitatieve opleiding van sporters te bevorderen. Om de kwaliteit van de opleidingen in haar clubs te doen stijgen, draagt VLP haar steentje bij op 3 verschillende manieren. Enerzijds door het organiseren van rijvaardigheidsproeven (= instapproef voor een VTS-kaderopleiding), anderzijds door mee te werken aan de organisatie van de kaderopleidingen en ten slotte ook door het organiseren van bijscholingen voor lesgevers/trainers van de VLP-clubs. De afgelopen jaren hebben we reeds gerapporteerd hoeveel lesgevers (gediplomeerd of niet) er aangesloten zijn bij een VLPclub. Clubs geven aan VLP door welke lesgevers er bij hen les geven in de club. Van deze lesgevers hebben we de gegevens verzameld. In het verleden werd dit op een andere manier bijgehouden (minder zekerheid dat de gediplomeerden effectief lesgaven in de club). Hierdoor zullen de cijfergegevens wijzigen van de gegevens in 2012, maar we zijn nu zeker dat deze gegevens correcter zijn doordat we enkel de lesgevers rapporteren die effectief les geven in de VLP-clubs. Dit aantal zal de komende jaren vermoedelijk nog stijgen, aangezien nog niet alle clubs hun lesgevers hebben doorgegeven. Een andere (voorlopige) beperking aan onze databank is dat clubs momenteel maximaal 3 lesgevers kunnen doorgeven aan ons. Onze databank kan maximaal 3 lesgevers registeren per club. Grote clubs, met meer dan 3 lesgevers, kunnen bijgevolg momenteel niet meer lesgevers registreren bij ons, terwijl er wel meer lesgevers tewerk gesteld worden in deze clubs. Dit zou in de toekomst ook aangepast moeten worden, zodat er een onbeperkt aantal lesgevers doorgegeven kunnen worden. Zo zal ook onze databank meer stroken met de realiteit in onze clubs. Hiernaast tracht VLP met het project Mis de TrAin ook haar huidige lesgeversbestand in haar clubs op regelmatige basis bij te scholen. De resultaten hiervan werden reeds besproken in strategische doelstelling 4.

57


2. OVERZICHT VAN DE CIJFERS Tabel 23: overzicht van de georganiseerde rijvaardigheidsproeven in 2012, 2013 en 2014

# deeln. INI Plaats

Datum

G(D)NG(S)

Bloso Woumen

25/02/2012

1

Kuringen GEANNULEERD

29/02/2012

Bloso Waregem

06/04/2012

4

Pronkenberg Kontich

12/05/2012

Bloso Waregem

NG(D)G(S)

G(D+S)

NG

Tot

G(D)

9

3

13

8

5

1

18

5

3

5

3

16

1

27/05/2012

1

2

8

2

13

5

Bloso Waregem

13/07/2012

0

7

9

2

18

1

Bloso Waregem

24/08/2012

1

4

7

4

16

Bloso Woumen

08/09/2012

1

4

3

8

16

2

Bloso Genk

08/09/2012

1

3

6

2

12

1

R.C. Rodeberg

06/10/2012

2

8

10

2

22

2

Bloso Waregem

04/11/2012

7

5

7

0

19

23

44

69

27

163

12

# deeln. INI Plaats

58

Datum

G(D)NG(S)

NG(D)G(S)

G(D+S)

NG

Tot

G(D)

Bloso Woumen

16/02/2013

2

4

4

1

11

0

Rijbaan Piet (Dendermonde)

03/03/2013

2

11

0

13

1

Stoeterij Deloof (Torhout)

17/03/2013

2

4

15

2

23

R.C. Gaverranch (Harelbeke)0

05/05/2013

2

3

4

3

12

1

Pronkenberg (Kontich)

18/05/2013

3

4

4

3

14

1

Bloso Waregem

26/05/2013

7

2

7

2

18

1

Bloso Genk

03/08/2013

3

5

8

3

19

1

Bloso Waregem

17/08/2013

5

18

2

Bloso Woumen

07/09/2013

3

3

10

5

21

1

R.C. Rodeberg (Westouter)

05/10/2013

3

3

7

4

17

1

Bloso Waregem

20/10/2013

1

4

10

3

18

1

31

34

93

26

184

10

13

G


)

)

# deeln. Ins B G(S)

NG(D)

# deeln. TrB

NG(S)

1

1

Tot

G(D)

G(S)

NG(D)

# deeln. TrA

NG(S)

Eindtot

0

0

13

2

0

0

20

8

1

1

31

1

23

0

0

16

1

0

25

0

0

14

1

0

29

1

25

4

216

Tot

Eindtot

0

0

13

2

0

19

2

0

0

25

1

3

0

0

15

1

2

1

18

1

4

0

0

22

2

0

1

22

3

0

28

1

1

1

1

9

2

1 4

2

2

2

2

3

8

1

2 1

1

4

6

11

1

6

1

5 6

35

3

2

2

Tot

0

2

1

4

2

1 4

7

2

14

1 0

1

# deeln. TrB

NG(D) NG(S) 1

1

0

# deeln. Ins B

13

Tot

20

2

2

NG(S)

1

1

1

NG(D)

0

0

1

G(S)

1

1

G(S)

G(D)

2

3

2

Tot

1

7

G(D)

G(S)

NG(D) NG(S)

Tot

1

1

1

0

# deeln. TrA

2

1

3

1

G(D)

G(S)

NG(D) NG(S)

1

1

1

2

0

0

23

2

3

0

0

20

1

2

28

1

4

233

4

1

6

1

11

3

37

3

3

0

1

2

1

2

8

3

0

0

59


# deeln. INI Datum

G(D)

NG (D)

G (S)

NG (S)

G(D+S)

NG

Tot

Woumen

08/03/2014

4

3

3

4

1

6

21

Waregem

12/04/2014

4

1

3

1

8

3

20

Dendermonde

11/05/2014

4

0

3

2

9

2

20

Waregem

18/05/2014

3

2

6

1

2

4

18

GEANNULEERD

27/07/2014

Genk

09/08/2014

4

1

4

1

5

0

15

Waregem

16/08/2014

3

0

3

0

2

1

9

Woumen

06/09/2014

4

1

4

1

5

2

17

GEANNULEERD

13/09/2014

Kontich

20/09/2014

6

0

0

2

4

0

12

Westouter

04/10/2014

4

0

4

1

4

3

16

Waregem

26/10/2014

4

3

3

2

4

3

19

40

11

33

15

44

24

167

Plaats

Tabel 24: aantal vrijstelling voor rijvaardigheidsproeven, goedgekeurd door VLP. Initiator Aantal vrijstellingen 2013

27

Instructeur B 18

Trainer B

Trainer A

Dressuur

Springen

Reining

11

6

13

20

1

16

21

1

Totaal Aantal vrijstellingen 2014

31 32

16

6

5

Totaal

35

Tabel 25: aantal lesgevers in 2012 (nulmeting), 2013 en 2014 2012

60

2013

2014

Aantal lesgevers aangesloten bij een VLP-club

631

367

643

Aantal lesgevers zonder sporttechnisch diploma

431

221

413

Aantal lesgevers met sporttechnisch diploma

200

146

230

Categorie I

111

74

128

Categorie II

72

58

79

Categorie III

16

10

14

Categorie IV

1

2

5

Categorie V

0

2

4

Begeleiden van ruiters met een handicap

/

7

6

G


# deeln. Ins B G(D)

G(S)

NG(D)

# deeln. TrB

NG(S)

1 2

2

Tot

G(D)

G(S)

# deeln. TrA

NG(D) NG(S)

Tot

G(D)

G(S)

NG(D) NG(S)

Tot

Eindtot

0

0

0

21

1

0

0

21

4

0

0

24

1

20

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

3

1

0

5

0

0

20

1

0

1

0

2

0

0

11

1

0

18

0

0

1

0

0

1

2

0

2

5

0

0

17

1

2

0

0

3

0

0

19

2

1

0

0

3

1

1

1

0

3

0

0

1

0

1

26

8

10

2

3

23

1

3

1

0

5

0

1

1

0

2

197

61


Tabel 26a: overzicht geslaagden kaderopleidingen 2013 Opleidingsstramien

Module

Begindatum

Cursusplaats

#uren

#Geslaagd

Totaal#

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

2/7/2013

Waregem

15

7

12

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module InititatorPaardrijden (Olympische Disciplines)

2/7/2013

Waregem

42

6

12

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

2/7/2013

Waregem

16

9

12

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

2/9/2013

Heuvelland

15

15

19

2/9/2013

Heuvelland

42

17

20

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module Inititator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

2/9/2013

Heuvelland

16

15

18

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

4/1/2013

Torhout

15

14

15

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module InititatorPaardrijden (Olympische Disciplines)

4/1/2013

Torhout

42

13

13

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

4/1/2013

Torhout

16

12

14

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

7/1/2013

Kontich

15

7

9

7/1/2013

Kontich

42

7

8

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module Inititator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

7/1/2013

Kontich

16

5

8

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

7/15/2013

Waregem

15

13

17

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module InititatorPaardrijden (Olympische Disciplines)

7/15/2013

Waregem

42

14

19

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

7/15/2013

Waregem

16

16

17

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Algemeen Gedeelte Initiator

8/19/2013

Genk

15

11

15

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Didactisch - methodische module Inititator Paardrijden (Olympische Disciplines)

8/19/2013

Genk

42

11

15

Initiator Paardrijden (Olympische Disciplines)

Sporttechnische module Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)

8/18/2013

Genk

16

11

15

Algemeen Gedeelte Instructeur B

1/7/2013

Waregem

22,5

11

22

Disciplineoverschrijdende sporttechnische module instructeur B Paardrijden

1/7/2013

Waregem

14

14

26

Instructeur B Paardrijden (Olympische Disciplines) - Discipline Dressuur/ Jumping Instructeur B Paardrijden (Olympische Disciplines) - Discipline Dressuur/ Jumping Instructeur B Paardrijden (Olympische Disciplines) - Discipline Jumping

Didactisch - methodische module Instructeur B Jumping

4/9/2013

Waregem

24

9

11

Trainer B Paardrijden (Olympische Disciplines) - Discipline Dressuur

Didactisch - methodische module Trainer B Dressuur

4/18/2013

Sint-Niklaas

26

5

8

Trainer A Paardrijden (Olympische Disciplines) - Discipline Jumping

Didactisch - methodische module Trainer B Jumping

10/12/2013

Herental

44

0

6

242

331

TOTAAL

62


Niveau

Cursusplaats

Activiteitscode

Begindatum

Aspirant-Initiator

Heuvelland

Initiator

Bilzen

140414/Paar/AI/8954 140803/Paar/AI/8954 130901/Paar/Ini/M1/3740 130901/Paar/Ini/M2/3740 130901/Paar/Ini/M3/3740 140407/Paar/Ini/M1/8600 140407/Paar/Ini/M2/8600 140407/Paar/Ini/M3/8600 140407/Paar/Ini/M4/8600 140701/Paar/Ini/M1/3500 140701/Paar/Ini/M2/3500 140701/Paar/Ini/M3/3500 140701/Paar/Ini/M4/3500 140118/Paar/Ini/M1/3050 140118/Paar/Ini/M2/3050 140118/Paar/Ini/M3/3050 140417/Paar/Ini/M1/3050 140417/Paar/Ini/M2/3050 140417/Paar/Ini/M3/3050 140804/Paar/Ini/M1/3050 140804/Paar/Ini/M2/3050 140804/Paar/Ini/M3/3050 140804/Paar/Ini/M4/3050 140927/Paar/Ini/M1/3050 140927/Paar/Ini/M2/3050 140927/Paar/Ini/M3/3050 150214/Paar/Ini/M3/3050 140630/Paar/Ini/M1/9100

4/14/2014 8/3/2014 9/1/2013 9/1/2013 9/1/2013 4/7/2014 4/7/2014 4/7/2014 4/7/2014 7/1/2014 7/1/2014 7/1/2014 7/1/2014 1/18/2014 1/18/2014 1/18/2014 4/17/2014 4/17/2014 4/17/2014 8/4/2014 8/4/2014 8/4/2014 8/4/2014 9/27/2014 9/27/2014 9/27/2014 2/14/2015 9/16/2013

Diksmuide

Hasselt

Oud-Heverlee

Sint-Niklaas

Torhout

Waregem

Heuvelland

Dendermonde

Instructeur B

Genk Oud-Heverlee Torhout Waregem

Trainer B

Oud-Heverlee

Sint-Niklaas

TOTAAL

Som van #Deelnemers 6 11 18 18 18 15 14 16 17 18 18 18 18 9 8 9 9 9 10 15 16 16 16 17 17 18 13 18

Som van #Geslaagden 6 11 18 18 14 10 10 11 13 16 16 17 17 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 16 17 18 5 17

Som van #Geannuleerd 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Som van #Geweigerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0

140630/Paar/Ini/M1/9100/WR

6/30/2014

10

8

0

0

140630/paar/Ini/M2/9100 140630/Paar/Ini/M2/9100/WR 140630/Paar/Ini/M3/9100 140630/paar/ini/M3/9100/WR 140630/Paar/Ini/M1/8820 140630/Paar/Ini/M2/8820 140630/Paar/Ini/M3/8820 140714/Paar/Ini/M1/8790 140714/Paar/Ini/M2/8790 140714/Paar/Ini/M3/8790 140714/Paar/Ini/M4/8790 140405/Paar/Ini/M1/8954 140405/Paar/Ini/M2/8954 140405/Paar/Ini/M3/8954 140405/Paar/Ini/M4/8954 140916/Paar/Ini/M1/9200 140916/Paar/Ini/M2/9200 140916/Paar/Ini/M3/9200 140916/Paar/Ini/M4/9200 140915/Paar/InB/M1/3600 140915/Paar/InB/M2/3600 141126/Paar/InB/M3/3050/Dr 141126/Paar/InB/M4/3050/Dr 140630/Paar/InB/M3/8820/Dr 140630/Paar/InB/M3/8820/Ju 140106/Paar/InB/M1/8790 140106/Paar/InB/M2/8790 140701/Paar/InB/M3/8790/Ju 140701/Paar/InB/M4/8790/Ju

9/16/2013 6/30/2014 9/16/2013 6/30/2014 6/30/2014 6/30/2014 6/30/2014 7/14/2014 7/14/2014 7/14/2014 7/14/2014 4/5/2014 4/5/2014 4/5/2014 4/5/2014 9/16/2014 9/16/2014 9/16/2014 9/16/2014 9/15/2014 9/15/2014 11/26/2014 11/26/2014 6/30/2014 6/30/2014 1/6/2014 1/6/2014 7/1/2014 7/1/2014

19 11 21 11 8 8 7 17 17 17 18 12 13 14 15 17 19 21 21 11 16 9 8 2 3 18 22 11 11

18 11 20 10 7 8 5 14 15 13 16 11 12 12 14 13 16 15 17 5 9 8 7 1 1 11 14 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140915/Paar/TrB/M1/3050

9/15/2014

0

0

0

0

140915/Paar/TrB/M2/3050

9/15/2014

2

0

2

0

140630/Paar/TrB/M3/9100/Dr

6/30/2014

4

3

0

0

140630/Paar/TrB/M3/9100/Ju

6/30/2014

5

2

0

0

823

674

37

23 63


3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS In 2014 heeft VLP rijvaardigheidsproeven georganiseerd op 10 verschillende dagen (cfr. tabel 23), verspreidt over Vlaanderen. Enkel in de provincie Vlaams-Brabant organiseert VLP geen rijvaardigheidsproeven, daar LRV de proeven organiseert in hun rijschool in Oud-Heverlee. 7 van deze proeven gingen door in West-Vlaanderen, 1 rijvaardigheidsproef ging door in OostVlaanderen, 1 rijvaardigheidsproef ging door in Antwerpen en 1 rijvaardigheidsproef ging door in Limburg. 2 organisaties werden geannuleerd wegens te weinig deelnemers. In totaal namen 197 kandidaten deel aan de rijvaardigheidsproeven verspreidt over 4 verschillende niveaus (initiator, instructeur B, trainer B, trainer A). Op het niveau van ‘initiator’ namen 167 kandidaten deel. Op het niveau ‘instructeur B’ namen 23 kandidaten deel, op het niveau ‘trainer B’ namen 5 kandidaten deel, op het niveau ‘trainer A’ namen 2 deelnemers deel. Op het niveau ‘initiator’ slagen 44 kandidaten voor de volledige proef. 24 kandidaten waren voor beide onderdelen niet geslaagd. 40 kandidaten slagen voor de dressuurproef (vrijstelling voor de springproef of niet geslaagd voor de springproef). 33 kandidaten slagen voor de springproef (maar zijn vrijgesteld voor de dressuurproef of niet geslaagd voor de springproef). 11 deelnemers die enkel nog de dressuurproef moesten afleggen, slaagden niet.

64

15 deelnemers die enkel nog de springproef moesten afleggen, slaagden niet. Op het niveau ‘instructeur B’ slagen 8 deelnemers voor de dressuurproef. 10 kandidaten slagen onmiddellijk voor hun springproef. 2 deelnemers slagen niet voor de dressuurproef en 3 deelnemers slagen niet voor de springproef. Op het niveau ‘trainer B’ slaagt 1 kandidaat voor de dressuurproef en 3 kandidaten voor de springproef. Er is 1 deelnemer die niet slaagt in de dressuurproef. Op het niveau ‘trainer A’ slaagt 1 kandidaat voor de springproef. 1 kandidaat slaagt niet voor de dressuurproef. Sinds 2013 is het ook mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor een (onderdeel van een) rijvaardigheidsproef op basis van wedstrijdresultaten. Tabel 24 geeft weer dat er in 2013 31 aanvragen tot vrijstelling goedgekeurd werden. In 2014 waren dit 35 aanvragen. Van deze 35 aanvragen kregen 32 kandidaten een vrijstelling op het niveau van initiator, 16 een vrijstelling op het niveau van instructeur B, 6 op het niveau van trainer B en 5 op het niveau van trainer A. 16 aanvragen voor dressuur werden goedgekeurd, 21 aanvragen voor springen werden goedgekeurd en 1 vrijstelling voor reining werd goedgekeurd.


Tabel 25 geeft weer dat in 2014 de VLP-clubs 643 lesgevers geregistreerd hebben via het onlineprogramma www.VLPclubs. be. Hiervan hebben 413 lesgevers geen diploma en 230 lesgevers hebben wel een diploma. Van de gediplomeerde lesgevers hebben 128 lesgevers een diploma dat behoort tot categorie I. 79 lesgevers hebben een diploma dat behoort tot categorie II. 14 lesgevers hebben een diploma dat behoort tot categorie III. 5 trainers hebben een diploma dat behoort tot categorie IV en 4 trainers hebben een diploma dat behoort tot categorie V. Van de 643 lesgevers in 2014, zijn er 230, oftewel 36% gediplomeerd. 64% is dus niet gediplomeerd en geeft actief les in een VLP-club. In 2014 waren 6 lesgevers actief in VLP-clubs die in het bezit waren van het attest ‘begeleiden van ruiters met een handicap’.

In Sint-Niklaas werd 1 cursus reining georganiseerd in Syntra. Ook de cursussen in Bilzen en Torhout, beide scholen met een paardenhumaniora, zijn opgenomen in de lijst. Hiernaast vonden ook de cursus ‘instructeur B –algemeen gedeelte’ en ‘instructeur B – sporttechnische module’ plaats in Genk. De cursussen ‘instructeur B – didactisch-methodische module dressuur’ vond plaats in Oud-Heverlee. In Sint-Niklaas vond de cursus ‘trainer B - didactisch-methodische module dressuur OF jmping’ plaats. Er werden dit jaar geen cursussen trainer A georganiseerd. Van de 823 kandidaten die deelnamen aan al de modules in 2014, slaagden 674 deelnemers. Het slagingspercentage bedraagt 82%.

In tabel 26 is te zien hoeveel kaderopleidingen er in 2014 georganiseerd werden. In totaal vonden 5 volledige cursussen ‘initiator paardrijden (Olympische Disciplines)’ plaats in 2014. 1 geplande cursus, in het najaar in Dendermonde, ging door in avondonderwijs. De modules die georganiseerd zijn in OudHeverlee (via de basiscursussen van LRV) zijn ook opgenomen in deze tabel.

65


4. EVALUATIE Tabel 23 geeft een overzicht weer van hoeveel deelnemers er precies deelnamen aan de rijvaardigheidsproeven die georganiseerd werden door VLP in 2014. In 2012 namen 216 kandidaten deel, in 2013 namen 233 kandidaten deel en in 2014 namen 197 kandidaten deel. Er is dus een daling van 9% in vergelijking met 2012. 2013 was een jaar met een lichte stijging t.o.v. 2012 (+8%). In tegenstelling tot 2013 en 2012 hebben we dit jaar het onderscheid gemaakt tussen deelnemers die onmiddellijk slagen voor de volledige proef initiator en deelnemers die slagen na een herexamen voor de volledige proef. Deze cijfers zijn representatiever dan de samengetelde cijfers uit voorgaande jaren. Op het niveau van initiator waren in 2014 44 kandidaten van de 167 geslaagd voor beide onderdelen. Dit komt overeen met een slagingspercentage van 26% van deelnemers die onmiddellijk slagen voor beide onderdelen. Er zijn 40 deelnemers die slagen voor de proef dressuur en 33 deelnemers die slagen voor de proef springen. In totaal komt dit op een slagingspercentage van 44% wat betreft het aantal deelnemers dat slaagt voor ĂŠĂŠn van de onderdelen. 30% van de deelnemers slaagt niet voor de volledige proef of op het herexamen dat hij/zij nog moest afleggen.

66

Voor instructeur B slagen in 2014 18 kandidaten voor een proef (dressuur of springen). Dit is 78% van de kandidaten die slaagt. Hier doen de kandidaten het beter dan in 2013 waar 62% van de kandidaten slaagt voor een proef van instructeur B, oftewel 23 van de 37 kandidaten. Voor trainer B slagen in 2014 80% van de kandidaten voor hun proef (oftewel 4 van de 5 deelnemers). In 2013 bedroeg dit percentage 75% (oftewel 6 op 8 kandidaten). Dit is dus ook een hoger percentage dan in 2013. Voor trainer A slaagt 50%, of 1 van de 2 deelnemers voor een proef. In 2013 was dit 75% of 3 van de 4 deelnemers die slagen. Hier zien we dus een daling, hoewel dit percentsgewijs moeilijk uit te drukken is, gezien het geringe aantal deelnemers. In tabel 24 is te zien hoeveel vrijstellingen van rijvaardigheidsproeven er goedgekeurd werden voor ruiters die wedstrijdresultaten kunnen voorleggen. Dit is een nieuwe maatregel sinds 2013. Ruiters die een niveau hoger rijden dan het niveau van de rijvaardigheidsproef en hier 4 resultaten van kunnen voorleggen met een bepaald percentage, kunnen een vrijstelling genieten.


In 2013 worden deze vrijstellingen voor het eerst uitgereikt door de sportfederaties VLP en LRV en niet meer door de Vlaamse Trainersschool zelf. Hierdoor hebben we sinds 2013 voor het eerst een rapportering van deze vrijstellingen. Tabel 25 geeft weer hoeveel lesgevers, actief in een VLP- club, al dan niet een diploma hebben. In 2012 rapporteerde VLP dat 631 lesgevers aangesloten waren bij een VLP-club. In 2013 rapporteren we het aantal lesgevers die aangesloten zijn bij een VLPclub EN actief lesgeven in deze club. Dit waren 367 lesgevers. We zagen dus een terugval in het aantal lesgevers, omdat er nu rekening gehouden wordt met het aspect â&#x20AC;&#x2DC;actief als lesgever in de clubâ&#x20AC;&#x2122;. Mede dankzij het feit dat VLP haar clubs aangespoord heeft om haar actieve lesgevers te registeren, kunnen we ook in 2014 nieuwe cijfers aanreiken. Er werden 643 lesgevers geregistreerd. Dit is een opmerkelijke stijging van 75%.

VLP voert ook promotie voor de kaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Hiernaast helpt VLP ook op organisatorisch gebied mee bij de cursussen. Uit de slagingscijfers in tabel 26b blijkt dat 82% slaagt voor een module in een gevolgde opleidingen. Dit is een lichte stijging van 7% in vergelijking met 2013. Toen bedroeg het slagingspercentage 73,11%. VLP vindt dit een goed en hoog slagingspercentage. Voor de initiator-opleidingen slaagt 85% voor een module uit de opleiding. Bij instructeur B slaagt 65% voor een module en bij de trainer B module slaagt 45%. We kunnen dan ook vaststellen dat de slagingspercentages hoger liggen dan in 2013, met uitzondering van de trainer B modules.

Van de 643 geregistreerde VLP-lesgevers in 2014, zijn er 230, oftewel 36% gediplomeerd. 64% is dus niet gediplomeerd en geeft actief les in een VLP-club. In vergelijking met 2013 werden 367 lesgevers geregistreerd, waarvan 60% niet gediplomeerd is. 40% is dus wel gediplomeerd.

67


5. CONCLUSIE Een conclusie kan nog niet gerapporteerd worden, aangezien deze strategische doelstelling pas geëvalueerd wordt in 2016. Echter kunnen we nu wel meedelen dat de cijfers van 2014 realistischer zijn dan deze in 2013. Zeker wat betreft het aantal geregistreerde lesgevers in VLP-clubs. We hopen in de toekomst, met de komst van een nieuw online-programma de exactere gegevens nog meer te kunnen registeren (alle lesgevers, zonder beperking in aantallen). SD/OD/ACTIE

SD

Nr

5.1

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2014, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde clublesgevers stijgen met 8% t.o.v. 2012.

Zoals bij strategische doelstelling 5 in de evaluatie weergegeven, is het beter om 2013 als nulmeting te bepalen. Dit omdat er sinds 2013 actieve clublesgevers gemeten werden en niet de lesgevers die aangesloten zijn bij een VLP-club (en bijvoorbeeld niet actief kunnen zijn als lesgever). Als we toch de cijfers bekijken ten opzicht van 2013 stellen we vast dat in 2014 36% gediplomeerd is. In 2012 waren er slechts 32,71% van de lesgevers gediplomeerd en in 2013 was 40% gediplomeerd. Als we de realistische cijfers van 2013 als nulmeting nemen, zien we dus een daling van 4% in het aantal gediplomeerde geregistreerde VLP-lesgevers. We kunnen dus besluiten dat we deze operationele doelstelling in 2014 (t.o.v.) niet behaald hebben. Deze cijfers zijn jammer genoeg niet 100% representatief, aangezien de grotere clubs (die meer dan 3 lesgevers

68

tewerk stellen) vaak alleen maar werken met gediplomeerde lesgevers. Daar we beperkt zijn om het aantal lesgevers te registreren, vallen een aantal gediplomeerde lesgevers uit ons registratiebestand. VLP zal zich echter verder inzetten om de toegankelijkheid naar deze cursussen te vergroten en de clubs in de toekomst meer trachten te ondersteunen wanneer zij hun lesgevers aansporen zich te diplomeren. We denken hierbij voornamelijk naar de komst van het jeugdsportproject dat wij graag in 2016 zouden lanceren. Gediplomeerde lesgevers bij jeugdsporters zal één van de belangrijke items worden in dit project. Doordat we met dit project ook subsidies kunnen uitreiken aan clubs die hierop inzetten, kunnen we meer druk zetten vanuit de clubs om lesgevers om te scholen naar gediplomeerde lesgevers.


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.1.

Omschrijving

De VLP maakt een promotiecampagne rond gediplomeerde lesgevers.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Naar jaarlijkse gewoonte worden de kaderopleidingen van de VTS gepromoot via de website van VLP door middel van een beschikbare kalender en een artikel op de website. Ook in de nieuwsbrieven naar de sportieve leden en in de 3-maandelijkse nieuwsbrieven naar de clubs, wordt minstens iedere 2 maand promotie gemaakt voor de kaderopleidingen. In 2014 werden op volgende data, volgende nieuwsberichten verspreid: -

31/03/2014: Extra initiatorcursus Westouter in de paasvakantie

-

10/04/2014: De Vlaamse trainersschool lanceert VTS-Plus

-

24/04/2014: Behaal jouw rijvaardigheidsattest in Oost-Vlaanderen

-

07/07/2014: Behaal jouw rijvaardigheidsattest in Koningshooikt

-

15/08/2014: Behaal nu je initiatoropleiding in avondonderwijs

-

28/08/2014: Nog enkele plaatsen vrij voor instructeur B paardrijden in Genk

-

21/10/2014: VTS-Plus: Nooit te oud om te leren

-

10/12/2014: Schrijf je in voor de hippische opleiding tijdens de Dag van de Trainer 2014

In 2013 werden 2 opleidingen georganiseerd over de brevettenwerking binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Hierin werd de nodige aandacht besteed aan het behalen van een rijvaardigheidsattest. Ook in 2014 werd in samenwerking met de VHS en de LRV een promotiecampagne opgestart rond het behalen van de rijvaardigheidsproeven in 2015. Er werd samen een promotionele affiche ontwikkeld en deze werd verzonden naar alle VLP-clubs, Bloso-centra en LRV-clubs. Op deze affiche wordt aangespoord om een rijvaardigheidsattest te behalen, om zo de instap naar een kaderopleiding te bevorderen. De komende jaren gaat VLP meer inzetten op promotie van de kaderopleidingen zelf. Zeker met de komst van de nieuwe DSKO en ons opleidingsplan, gaan we volledig voor een gediplomeerd trainersbestand.

69


70


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.2.

Omschrijving

De VLP organiseert rijvaardigheidsproeven tijdens wedstrijden.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Sinds 2013 in het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor rijvaardigheidsproeven, op basis van behaalde wedstrijdresultaten. Deze wedstrijdresultaten van officiële wedstrijden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en zijn steeds een niveau hoger dan het niveau waarvoor de sporter vrijstelling wil behalen. Omdat menig wedstrijdruiter hier reeds gebruik van gemaakt heeft, vinden we het niet nodig om hiernaast nog rijvaardigheidsproeven te organiseren tijdens wedstrijden. Dit omdat de doelgroep ‘wedstrijdruiters’ zijn weg reeds kan vinden naar deze rijvaardigheidsattesten via een bekomen vrijstelling. Deze actie wordt bijgevolg niet uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.3.

Omschrijving

De VLP inventariseert de mogelijkheden om erkende cursussen modulair te organiseren.

Timing voor actie

2013

VLP heeft deze actie niet actief onderzocht in 2013. In 2014 zijn we wel nagaan of het mogelijk is om bijvoorbeeld bepaalde vakken van de kaderopleidingen afzonderlijk aan te bieden binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als doelstelling om deelnemers nadien een vrijstelling te kunnen geven voor dat vak van een bepaalde opleiding. Bij navraag bij de VTS, blijkt dit niet mogelijk. VLP zal dus op een andere manier kandidaat-cursisten moeten aansporen om deel te nemen aan de opleidingen. Misschien door de cursus initiator niet alleen aan te bieden in dagonderwijs, maar ook meer in avond- of weekendonderwijs. Deze actie wordt bijgevolg niet verder uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.4.

Omschrijving

De VLP onderzoekt de mogelijkheid om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers.

Timing voor actie

2013

In 2012 maakte VLP reeds de rekensom om haar lesgevers op VLP-sportkampen incentives toe te kennen wanneer zij zich jaarlijks lieten bijscholen. Omwille van budgettaire redenen hebben we dit toen niet kunnen waarmaken. In 2016 wil VLP graag instappen in de facultatieve opdracht ‘jeugdsportproject’. Hiervoor zal in 2015 een jeugdsportproject opgesteld worden. ‘Gediplomeerde lesgevers in sportclubs’ zullen hier zeker in betrokken worden. Via deze weg zullen de clubs, die gediplomeerde lesgevers aanstellen, beloond worden. In 2014 werd het jeugdsportproject verder uitgestippeld en dit zal volgens de huidige stand van zaken in 2015 gefinaliseerd worden. VLP zal nagaan wat de mogelijkheden hierbinnen zijn om clubs te belonen die werken met gediplomeerde lesgevers.

71


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.5.

Omschrijving

De VLP werkt de eventuele mogelijkheden uit om erkende cursussen modulair te organiseren, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

Timing voor actie

2014-2015-2016

VLP heeft deze actie niet actief onderzocht in 2013. In 2014 zijn wel wel nagaan of het mogelijk is om bijvoorbeeld bepaalde vakken van de kaderopleidingen afzonderlijk aan te bieden binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als doelstelling om deelnemers nadien een vrijstelling te kunnen geven voor dat vak van een bepaalde opleiding. Bij navraag bij de VTS, blijkt dit niet mogelijk. VLP zal dus op een andere manier kandidaat-cursisten moeten aansporen om deel te nemen aan de opleidingen. Misschien door de cursus initiator niet alleen aan te bieden in dagonderwijs, maar ook meer in avond- of weekendonderwijs. Deze actie wordt dus niet verder uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.6.

Omschrijving

De VLP werkt de mogelijkheden uit om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

Timing voor actie

2014-2015-2016

In 2012 maakte VLP reeds de rekensom om haar lesgevers op VLP-sportkampen incentives toe te kennen wanneer zij zich jaarlijks lieten bijscholen. Omwille van budgettaire redenen hebben we dit toen niet kunnen waarmaken. In 2016 wil VLP graag instappen in de facultatieve opdracht ‘jeugdsportproject’. Hiervoor zal in 2015 een jeugdsportproject opgesteld worden. ‘Gediplomeerde lesgevers in sportclubs’ zullen hier zeker in betrokken worden. Via deze weg zullen de clubs, die gediplomeerde lesgevers aanstellen, beloond worden. In 2014 werd het jeugdsportproject verder uitgestippeld en dit zal volgens de huidige stand van zaken in 2015 gefinaliseerd worden. VLP zal nagaan wat de mogelijkheden hierbinnen zijn om clubs te belonen die werken met gediplomeerde lesgevers.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.7.

Omschrijving

De VLP organiseert een bijscholing voor lesgevers om de omgang met kinderen te verbeteren en om het eerstegraadsboekje te promoten.

Timing voor actie

2014-2016

In 2014 heeft VLP een werkgroep samengesteld om een opleiding te voorzien binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als thema ‘kleuterponyrijden’. Daar jonge kinderen de ideale doelgroep zijn voor het eerstegraadsboekje, zullen beide thema’s zeker opgenomen worden in de bijscholing. De bijscholing is tot stand gekomen, maar VLP zou deze graag organiseren in de vorm van een brainstormmoment tussen de aanwezige deelnemers. Deze bijscholing zal in 2015 verder uitgewerkt worden. SD/OD/ACTIE

72

ACTIE

Nr

5.1.8.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks, in samenwerking met de VTS, initiator-cursussen waarbij er minstens 75 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd worden.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016


73


74


2013

Absolute cijfers

Percentage aangesloten VLP

Aantal nieuwe initiators 2013

101

Aantal nieuwe initiators aangesloten bij VLP

54

53%

Aantal nieuwe initiators niet aangesloten bij VLP

47

47%

2014

Absolute cijfers

Percentage aangesloten VLP

Aantal nieuwe initiators 2014

149

Aantal nieuwe initiators aangesloten bij VLP

38

26%

Aantal nieuwe initiators niet aangesloten bij VLP

111

74%

In 2013 werden 101 nieuwe initiators gevormd in samenwerking met de VTS. Hiervan waren in 2013 47 initiators niet aangesloten bij VLP en 54 waren wel aangesloten bij VLP. We kunnen dus besluiten dat VLP in 2013 54 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd heeft. De actie werd dus niet behaald voor 2013. In 2014 telde VLP 38 lesgevers nieuwe initiators die actief lesgeven bij VLP. Dit lagere cijfer is te wijten aan het feit dat wij in 2014 geteld hebben hoeveel nieuwe initiators effectief lesgeven in een VLP-club. De cijfers van 2013 geven weer hoeveel nieuwe lesgevers er aangesloten zijn bij VLP. Ze hielden echter geen rekening met het feit of deze lesgevers geregistreerd stonden als lesgever bij VLP. We gaan in de toekomst dus ook verder de cijfers rapporteren waarbij we weten welke lesgevers nieuw gediplomeerd zijn en lesgever in een VLP-club. Dit is voor VLP een interessanter cijfer dan gewoon te weten welke leden van VLP nieuw gediplomeerd zijn. Het jaarlijks vormen van 75 nieuw gediplomeerde VLP-lesgevers zal vermoedelijk niet mogelijk zijn. We streven er echter naar om in de toekomst het absolute cijfer te verhogen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.9.

Omschrijving

De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering, voor de logistiek van de opleidingen, onderzoeken.

Timing voor actie

2013

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn.

75


76


De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bijvoorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.10.

Omschrijving

De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

Timing voor actie

2013

Zoals in actie 4.1.3. werd vermeld, zullen in de toekomst volgende domeinen gedigitaliseerd kunnen worden: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Hoe deze domeinen specifiek zullen gedigitaliseerd worden, zal in 2014 uitgeschreven worden. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.1.11.

Omschrijving

De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

Timing voor actie

2013-2014

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn.

77


78


De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bijvoorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren. Echter zal de uitwerking pas kunnen starten wanneer onze databank met ledengegevens up-to-date is.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

5.2.

Omschrijving

De VLP laat tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, het percentage gediplomeerde club- lesgevers stijgen met 20% t.o.v. 2012.

Over deze operationele doelstelling kunnen nog geen gegevens gerapporteerd worden. Bij operationele doelstelling 5.1. kunt u wel al vergelijkende cijfers terugvinden van 2012, 2013 en 2014, rekening houdend met de verschillende meetmethoden in 2012 en 2013.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.1.

Omschrijving

De VLP maakt een promotiecampagne rond gediplomeerde lesgevers.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Naar jaarlijkse gewoonte worden de kaderopleidingen van de VTS gepromoot via de website van VLP door middel van een beschikbare kalender en een artikel op de website. Ook in de nieuwsbrieven naar de sportieve leden en in de 3-maandelijkse nieuwsbrieven naar de clubs, wordt minstens iedere 2 maand promotie gemaakt voor de kaderopleidingen. In 2014 werden op volgende data, volgende nieuwsberichten verspreid: -

31/03/2014: Extra initiatorcursus Westouter in de paasvakantie

-

10/04/2014: De Vlaamse trainersschool lanceert VTS-Plus

-

24/04/2014: Behaal jouw rijvaardigheidsattest in Oost-Vlaanderen

-

07/07/2014: Behaal jouw rijvaardigheidsattest in Koningshooikt

-

15/08/2014: Behaal nu je initiatoropleiding in avondonderwijs

-

28/08/2014: Nog enkele plaatsen vrij voor instructeur B paardrijden in Genk

-

21/10/2014: VTS-Plus: Nooit te oud om te leren

-

10/12/2014: Schrijf je in voor de hippische opleiding tijdens de Dag van de Trainer 2014

In 2013 werden 2 opleidingen georganiseerd over de brevettenwerking binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Hierin werd de nodige aandacht besteed aan het behalen van een rijvaardigheidsattest. Ook in 2014 werd in samenwerking met de VHS en de LRV een promotiecampagne opgestart rond het behalen van de rijvaardigheidsproeven in 2015. Er werd samen een promotionele affiche ontwikkeld en deze werd verzonden naar alle VLPclubs, Bloso-centra en LRV-clubs. Op deze affiche wordt aangespoord om een rijvaardigheidsattest te behalen, om zo de instap naar een kaderopleiding te bevorderen. De komende jaren gaat VLP meer inzetten op promotie van de kaderopleidingen zelf. Zeker met de komst van de nieuwe DSKO en ons opleidingsplan, gaan we volledig voor een gediplomeerd trainersbestand.

79


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.2.

Omschrijving

De VLP organiseert rijvaardigheidsproeven tijdens wedstrijden.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Sinds 2013 in het mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor rijvaardigheidsproeven, op basis van behaalde wedstrijdresultaten. Deze wedstrijdresultaten van officiële wedstrijden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en zijn steeds een niveau hoger dan het niveau waarvoor de sporter vrijstelling wil behalen. Omdat menig wedstrijdruiter hier reeds gebruik van gemaakt heeft, vinden we het niet nodig om hiernaast nog rijvaardigheidsproeven te organiseren tijdens wedstrijden. Dit omdat de doelgroep ‘wedstrijdruiters’ zijn weg reeds kan vinden naar deze rijvaardigheidsattesten via een bekomen vrijstelling. Deze actie wordt bijgevolg niet uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.3.

Omschrijving

De VLP inventariseert de mogelijkheden om erkende cursussen modulair te organiseren.

Timing voor actie

2013

VLP heeft deze actie niet actief onderzocht in 2013. In 2014 zijn we wel nagaan of het mogelijk is om bijvoorbeeld bepaalde vakken van de kaderopleidingen afzonderlijk aan te bieden binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als doelstelling om deelnemers nadien een vrijstelling te kunnen geven voor dat vak van een bepaalde opleiding. Bij navraag bij de VTS, blijkt dit niet mogelijk. VLP zal dus op een andere manier kandidaat-cursisten moeten aansporen om deel te nemen aan de opleidingen. Misschien door de cursus initiator niet alleen aan te bieden in dagonderwijs, maar ook meer in avond- of weekendonderwijs. Deze actie wordt dus niet verder uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.4.

Omschrijving

De VLP onderzoekt de mogelijkheid om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers.

Timing voor actie

2013

In 2012 maakte VLP reeds de rekensom om haar lesgevers op VLP-sportkampen incentives toe te kennen wanneer zij zich jaarlijks lieten bijscholen. Omwille van budgettaire redenen hebben we dit toen niet kunnen waarmaken. In 2016 wil VLP graag instappen in de facultatieve opdracht ‘jeugdsportproject’. Hiervoor zal in 2015 een jeugdsportproject opgesteld worden. ‘Gediplomeerde lesgevers in sportclubs’ zullen hier zeker in betrokken worden. Via deze weg zullen de clubs, die gediplomeerde lesgevers aanstellen, beloond worden. In 2014 werd het jeugdsportproject verder uitgestippeld en dit zal volgens de huidige stand van zaken in 2015 gefinaliseerd worden. VLP zal nagaan wat de mogelijkheden hierbinnen zijn om clubs te belonen die werken met gediplomeerde lesgevers.

80


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.5.

Omschrijving

De VLP werkt de eventuele mogelijkheden uit om erkende cursussen modulair te organiseren, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

Timing voor actie

2014-2015-2016

VLP heeft deze actie niet actief onderzocht in 2013. In 2014 zijn we wel nagaan of het mogelijk is om bijvoorbeeld bepaalde vakken van de kaderopleidingen afzonderlijk aan te bieden binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als doelstelling om deelnemers nadien een vrijstelling te kunnen geven voor dat vak van een bepaalde opleiding. Bij navraag bij de VTS, blijkt dit niet mogelijk. VLP zal dus op een andere manier kandidaat-cursisten moeten aansporen om deel te nemen aan de opleidingen. Misschien door de cursus initiator niet alleen aan te bieden in dagonderwijs, maar ook meer in avond- of weekendonderwijs. Deze actie wordt dus niet verder uitgewerkt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.6.

Omschrijving

De VLP werkt de mogelijkheden uit om incentives te geven aan clubs die werken met gediplomeerde lesgevers, rekening houdend met het onderzoek uit 2013.

Timing voor actie

2014-2015-2016

In 2012 maakte VLP reeds de rekensom om haar lesgevers op VLP-sportkampen incentives toe te kennen wanneer zij zich jaarlijks lieten bijscholen. Omwille van budgettaire rekenen hebben we dit toen niet kunnen waarmaken. In 2016 wil VLP graag instappen in de facultatieve opdracht ‘jeugdsportproject’. Hiervoor zal zijn in 2015 een jeugdsportproject opstellen. ‘Gediplomeerde lesgevers in sportclubs’ zal hier zeker in betrokken worden. Via deze weg zullen de clubs, die gediplomeerde lesgevers aanstellen, beloond worden. In 2014 werd het jeugdsportproject verder uitgestippeld en dit zal volgens de huidige stand van zaken in 2015 gefinaliseerd worden. VLP zal nagaan wat de mogelijkheden hierbinnen zijn om clubs te belonen die werken met gediplomeerde lesgevers.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.7.

Omschrijving

De VLP organiseert een bijscholing voor lesgevers om de omgang met kinderen te verbeteren en om het eerstegraadsboekje te promoten.

Timing voor actie

2014-2016

In 2014 heeft VLP een werkgroep samengesteld om een opleiding te voorzien binnen het project ‘Mis de TrAin niet’. Dit met als thema ‘kleuterponyrijden’. Daar jonge kinderen de ideale doelgroep zijn voor het eerstegraadsboekje, zullen beide thema’s zeker opgenomen worden in de bijscholing. De bijscholing is tot stand gekomen, maar VLP zou deze graag organiseren in de vorm van een brainstormmoment tussen de aanwezige deelnemers. Deze bijscholing zal in 2015 verder uitgewerkt worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.8.

Omschrijving

De VLP organiseert jaarlijks, in samenwerking met de VTS, initiator-cursussen waarbij er min- stens 75 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd worden.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

81


2013

Absolute cijfers

Percentage aangesloten VLP

Aantal nieuwe initiators 2013

101

Aantal nieuwe initiators aangesloten bij VLP

54

53%

Aantal nieuwe initiators niet aangesloten bij VLP

47

47%

2014 Aantal nieuwe initiators 2014

Absolute cijfers

Percentage aangesloten VLP

149

Aantal nieuwe initiators aangesloten bij VLP

38

26%

Aantal nieuwe initiators niet aangesloten bij VLP

111

74%

In 2013 werden 101 nieuwe initiators gevormd in samenwerking met de VTS. Hiervan waren in 2013 47 initiators niet aangesloten bij VLP en 54 waren wel aangesloten bij VLP. We kunnen dus besluiten dat VLP in 2013 54 nieuwe gediplomeerde en bij VLP-aangesloten lesgevers gevormd heeft. De actie werd dus niet behaald voor 2013. In 2014 telde VLP 38 lesgevers nieuwe initiators die actief lesgeven bij VLP. Dit lagere cijfer is te wijten aan het feit dat wij in 2014 geteld hebben hoeveel nieuwe initiators effectief lesgeven in een VLP-club. De cijfers van 2013 geven weer hoeveel nieuwe lesgevers er aangesloten zijn bij VLP. Ze hielden echter geen rekening met het feit of deze lesgevers geregistreerd stonden als lesgever bij VLP. We gaan in de toekomst dus ook verder de cijfers rapporteren waarbij we weten welke lesgevers nieuw gediplomeerd zijn en lesgever in een VLP-club. Dit is voor VLP een interessanter cijfer dan gewoon te weten welke leden van VLP nieuw gediplomeerd zijn. Het jaarlijks vormen van 75 nieuw gediplomeerde VLP-lesgevers zal vermoedelijk niet mogelijk zijn. We streven er echter naar om in de toekomst het absolute cijfer te verhogen.

82


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.9.

Omschrijving

De VLP maakt in 2015 analyses voor het digitaliseren van de logistieke werking van de opleidingen.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas in 2015 gerapporteerd worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

5.2.10.

Omschrijving

De VLP maakt in 2016 de logistieke werking van de opleidingen digitaal.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas in 2016 gerapporteerd worden.

Naast het frequent bijscholen van lesgevers, zodat de kwaliteit van de clublessen gewaarborgd blijft, vindt VLP het ook belangrijk om de clubbestuurders van haar VLP-clubs de kans te geven zich bij te scholen. Traditiegetrouw organiseert VLP tal van opleidingen, vaak in samenwerking met het Dynamo Project of andere partners, om clubbestuurders de kans te geven meer kennis te vergaren.

83


84


BO3.2. Bijscholingen voor het bestuurlijk en het administratieve kader van de sportfederatie en de aangesloten leden

85


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

6.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is er, via een jaarlijkse stijging, een verdubbeling in het aantal bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen.

1. ONDERWERP + SITUATIESCHETS Naast het frequent bijscholen van lesgevers, zodat de kwaliteit van de clublessen gewaarborgd blijft, vindt VLP het ook belangrijk om de clubbestuurders van haar VLP-clubs de kans te geven zich bij te scholen. Traditiegetrouw organiseert VLP tal van opleidingen, vaak in samenwerking met het Dynamo Project of andere partners, om clubbestuurders de kans te geven meer kennis te vergaren. VLP wil de komende jaren nog meer clubbestuurders warm maken om jaarlijks minstens 1 bijscholing te volgen via deze strategische doelstelling.

2. OVERZICHT VAN DE CIJFERS Tabel 27: overzicht aantal opleidingen voor bestuurders in 2013 en 2014

Thema bijscholing

Datum bijscholing

Aantal deelnemers

Vrijwilligerswetgeving

25/02/2013

20

Informatieavond VLP-verzekeringen

04/11/2013

35

Netwerken? Volstaat een Facebookpagina niet?!

19/11/2013

16

Datum bijscholing

Aantal deelnemers

Website bouwen met Drupal

17/02/2014

17

Fondsenwerving en sponsoring

07/10/2014

27

Thema bijscholing 2014

Tabel 28: overzicht van het aantal bestuurders die een bijscholing volgt 2012-2014 2012

2013

2014

Aantal opleidingen

2

3

2

Aantal deelnemers

40

71

44

Aantal deelnemers aangesloten bij een VLP-club

61

57

40

Aantal unieke clubs vertegenwoordigd

26

34

27

489

522

557

Totaal aantal VLP-clubs

86


87


3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS Uit tabel 27 blijkt dat er in 2014 2 bijscholingen specifiek voor clubbestuurders georganiseerd werden. Dit was een opleiding ‘Website bouwen met Drupal’ (17/02/2014) en ‘Fondsenwerving en sponsoring’ (07/10/2014). De opleiding van de VLP-verzekeringen werd bewust opgeschoven naar het voorjaar van 2015, zodat we ook onze nieuwe clubs kunnen uitnodigen hiervoor. Op deze bijscholingen waren 44 deelnemers aanwezig. In tabel 28 is een overzicht terug te vinden van het aantal bijscholingen en hierop aanwezige deelnemers vanaf 2012 tot heden. In 2012 werden 2 bijscholingen georganiseerd voor clubbestuurders. In totaal waren op beide bijscholingen 40 deelnemers aanwezig, waarvan er 34 deelnemers aangesloten zijn bij een VLP-club. In 2012 waren 26 van de 489 vertegenwoordigd door minstens 1 clubbestuurder te laten bijscholen.

88

In 2013 werden 3 bijscholingen georganiseerd voor clubbestuurders. In totaal waren op de bijscholingen 71 deelnemers aanwezig, waarvan er 61 deelnemers aangesloten zijn bij een VLP-club. In 2013 waren 34 van de 522 VLP-aangesloten clubs vertegenwoordigd door minstens 1 clubbestuurder te laten bijscholen. In 2014 werden 2 bijscholingen georganiseerd. In totaal waren 44 deelnemers aanwezig waarvan er 40 aangesloten zijn bij een VLP-club. 27 unieke clubs waren vertegenwoordigd op deze opleidingen.


4. EVALUATIE Uit de cijfers blijkt dat VLP in 2014 1 bijscholing minder georganiseerd heeft in vergelijking met 2013. Hierdoor hebben zich minder clubbestuurders bijgeschoold: 44 deelnemers tegenover de 71 deelnemers in 2013. Dit is een daling van 38%. Als we dit bekijken over het aantal clubbestuurders aangesloten bij VLP, dan blijkt dat in 2013 91% van de aanwezigen aangesloten is bij een VLP-club. Dit is dus een stijging van 11% in vergelijking met 2013.

Indien we het aantal uniek vertegenwoordigde clubs bekijken dan zijn in 2014, 27 van de 557 clubs vertegenwoordigd tijdens ĂŠĂŠn van de 2 bijscholingen. Dit komt overeen met 5% van het aantal VLP-clubs. Dit is een daling van 1% van de VLP-clubs. De daling kan te wijten zijn aan het feit dat een bijscholing minder georganiseerd werd.

89


5. CONCLUSIE Een conclusie kan nog niet gerapporteerd worden, aangezien deze operationele doelstelling pas geëvalueerd wordt in 2016. Als we deze strategische doelstelling tot een goed einde willen brengen in 2016, dan moeten we in 2016 een percentage halen van 10,64%, oftewel een verdubbeling van de nulmeting in 2012. Deze nulmeting komt overeen met 5,32% van de VLP-clubs die minstens één clubbestuurder jaarlijks bij VLP een bijscholing laat volgen. VLP zal de komende 2 jaar dus nog haar beentje moeten voorzetten om deze verdubbeling te halen. We vermoeden dat het aantal bijscholingen hier wel een doorslaggevende factor in is.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

6.1.

Omschrijving

VLP zorgt tegen eind 2014 voor 50% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen.

We merken dat in vergelijking met 2012, waar 5% van de clubs vertegenwoordigd was op een bijscholing, dit cijfer in 2014 ongeveer hetzelfde blijft. We hadden een lichte stijging van 1% in 2013, maar door een afname in aantal bijscholingen in 2014, kennen we ook nu geen toename. Deze operationele doelstelling werd bijgevolg niet behaald.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.1.

Omschrijving

De VLP organiseert minstens 2 bestuurdersbijscholingen per jaar.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werden in totaal 2 bijscholingen voor bestuurders (cfr. tabel 27) georganiseerd. Hierdoor heeft VLP in 2014 deze actie tot een goed einde gebracht.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.2.

Omschrijving

De voor bestuurders minimaal via 3 mediakanalen.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

VLP heeft in 2013 haar bestuurdersbijscholingen gepromoot via volgende kanalen: -

Artikel op de VLP-website

-

Nieuwsflash op de startpagina van VLPclubs.be. Hierdoor kunnen clubverantwoordelijken onmiddellijk zien dat er een bijscholing is.

-

Persoonlijke mailing naar de clubbestuurders.

-

Informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website van VLP bij de webpagina ‘opleidingen’.

-

Artikel in de 3-maandelijkse nieuwsbrief naar de clubs.

Er werd minstens via 3 verschillende mediakanalen promotie gevoerd voor deze opleidingen. Deze actie werd in 2014 bijgevolg behaald.

90


91


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.3.

Omschrijving

De VLP zal aanwezige bestuurders feedback vragen na een bijscholing en deze publiceren op haar website.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

VLP evalueert iedere opleiding via een anonieme evaluatie. In 2014 hebben we feedback opgevraagd voor op de website te publiceren, maar we hebben hier zeer weinig respons op gekregen. Meldingen zoals ‘goed’, ‘alles ok’ vinden we niet spectaculair om te publiceren. VLP zal nadenken of we op een andere manier feedback over de opleidingen kunnen verzamelen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.4.

Omschrijving

De VLP laat clubs aan het woord over de praktische werking van een thema na het volgen van bijscholing.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Net zoals bij actie 6.1.3. heeft VLP in 2013 geen feedback van haar clubbestuurders opgevraagd. ‘Good practices’ van de clubs kunnen bijgevolg niet gepubliceerd worden op de website van VLP. Onze doelstelling was om dit in 2014 wel te doen en we hebben dan ook bij de evaluatie feedback opgevraagd. De gegeven feedback is echter zodanig beperkt (bv.: ‘goed’, ‘lekkere cake’…) dat er geen meldingen van gemaakt kunnen worden. VLP zal nadenken of we op een andere manier feedback van opleidingen kunnen verzamelen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.5.

Omschrijving

De VLP wil dat tegen eind 2014 minimum 1 bestuurder van minstens 10% van haar clubs, jaarlijks deelneemt aan een bestuurdersbijscholing.

Timing voor actie

2014

In de cijfers is terug te vinden dat in 2014 slechts 5% van haar clubs vertegenwoordigd is op een bestuurdersbijscholing. Deze actie werd bijgevolg niet behaald. VLP zal wel trachten het aantal opleidingen te laten toenemen, zodat we in de toekomst meer bestuurders een kans kunnen geven een bijscholing te volgen.

92


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.6.

Omschrijving

De VLP wil tegen eind 2014 de mogelijkheden van digitalisering, voor de logistiek van de opleidingen, onderzoeken.

Timing voor actie

2013

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bij- voorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren.

93


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.7.

Omschrijving

De VLP inventariseert de logistieke werking van de opleidingen in 2013.

Timing voor actie

2013

Zoals in actie 4.1.3. werd vermeld, zullen in de toekomst volgende domeinen gedigitaliseerd kunnen worden: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Hoe deze domeinen specifiek zullen gedigitaliseerd worden, zal in 2014 uitgeschreven worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.1.8.

Omschrijving

De VLP bekijkt de mogelijkheden van digitalisering van de logistieke werking van de opleidingen tegen eind 2014.

Timing voor actie

2013-2014

In het verleden heeft VLP reeds enkele domeinen gedigitaliseerd. We denken hierbij aan domeinen zoals de brevettenwerking, het talentenplan, de inschrijvingsmogelijkheden voor wedstrijden, een deel van de ledenregistratie via www.vlpclubs.be … Momenteel worden er ook stappen ondernomen om de sportkampen te digitaliseren en ook de clubregistratie staat nog op het menu. We kijken toch graag al even verder naar de toekomst en willen graag zo veel mogelijk aspecten van het domein ‘opleidingen’ gaan digitaliseren. Het gaat hier meer bepaal de over: -

De organisatie van rijvaardigheidsproeven

-

De organisatie van bijscholingen

-

De organisatie van officialcursussen

-

Cursussen/bijscholingen voor sporters

-

Cursussen/bijscholingen voor lesgevers/trainers

-

Opleidingen voor VLP-medewerkers

Er zijn zeker mogelijkheden om het domein van de opleidingen te digitaliseren. Met het aanstellen van een nieuwe PDSKO (Donaat Brondeel), werd een toekomstvisie omtrent (kader)opleidingen uitgewerkt. Deze bevat onder meer dat verscheidene aspecten van de opleidingen gedigitaliseerd zullen worden. VLP werkt momenteel aan een nieuwe digitale databank (‘Equidata’), waar door het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe digitale modules te ontwikkelen. Naar de toekomst toe zal dit zeker wel mogelijk zijn. De huidige digitale brevettenwerking verloopt door middel van een connectie tussen 3 databanken. Enerzijds hebben we de databank met ledengegevens (Equidata), anderzijds het onlineplatform voor club (VLPclubs) en ten slotte ons intern platform VLPdata. Deze laatste databank vormt de schakel tussen beide voorgaande digitale tools. Net zoals bij de brevettenwerking, gaan we ook de opleidingen via deze 3 kanalen laten verlopen. Voornamelijk VLPdata zal hierbij een belangrijke schakel zijn om gegevens te digitaliseren. De connectie met de 3 databanken blijft voor ons, ook in het verhaal van de opleidingen, zeer belangrijk. Enerzijds moet er een connectie zijn naar de ledengegevensdatabank, zodat bij- voorbeeld inschrijvingen vlotter kunnen verlopen. Anderzijds moeten ook clubs toegang krijgen tot bepaalde gegevens, zodat zij bijvoorbeeld kunnen nagaan welke van hun lesgevers reeds een opleiding gevolgd hebben in een bepaald jaar. We kunnen hieruit concluderen dat het zeker mogelijk is om de verschillende aspecten in het opleidingsluik te digitaliseren. Echter zal de uitwerking pas kunnen starten wanneer onze databank met ledengegevens up-to-date is.

94


95


96


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

6.2.

Omschrijving

VLP zorgt tegen eind 2016 voor 100% meer bestuurders die jaarlijks een bestuurdersbijscholing volgen t.o.v. 2012.

Over deze operationele doelstelling kan pas in 2016 gerapporteerd worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.2.1.

Omschrijving

De VLP organiseert minstens 2 bestuurdersbijscholingen per jaar.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 werden in totaal 2 bijscholingen voor bestuurders (cfr. tabel 27) georganiseerd. Hierdoor heeft VLP in 2014 deze actie tot een goed einde gebracht.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

6.2.2.

Omschrijving

De VLP promoot haar bijscholingen voor bestuurders minimaal via 3 mediakanalen.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

VLP heeft in 2013 haar bestuurdersbijscholingen gepromoot via volgende kanalen: -

Artikel op de VLP-website

-

Nieuwsflash op de startpagina van VLPclubs.be. Hierdoor kunnen clubverantwoordelijken onmiddellijk zien dat er een bijscholing is.

-

Persoonlijke mailing naar de clubbestuurders.

-

Informatie die beschikbaar gesteld wordt op de website van VLP bij de webpagina ‘opleidingen’.

-

Artikel in de 3-maandelijkse nieuwsbrief naar de clubs.

Er werd minstens via 3 verschillende mediakanalen promotie gevoerd voor deze opleidingen. Deze actie werd in 2014 bijgevolg behaald.

97


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

98


Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG 2014 BASISOPDRACHT 4 (BO4) BEGELEIDING VAN DE AANGESLOTEN SPORTCLUBS EN INFORMATIEOPDRACHT UITVOEREN

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


2


BO4.1. Begeleiden van de aangesloten sportclubs

3


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

7.

Omschrijving

De VLP werkt tegen eind 2016 een structuur en inhoud uit rond een kwaliteitslabel voor clubs en dit in samenwerking met verschillende partners.

Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016. Afgelopen jaar heeft VLP meermaals samen met haar partner ‘Vlaams Paardenloket’ samen gezeten wat de uitwerking van dit kwaliteitslabel betreft. Tijdens deze gesprekken werd onder andere meegewerkt aan inhoud, uitwerking, opstelling en toekenning van dit label. Dit label werd in 2014 afgerond. Clubs die dit label willen behalen, konden in het najaar van 2014 intekenen op dit project. Op dat moment werden ook de evaluatoren aangesteld en opgeleid. Vanaf 2015 zal het “Equilabel” gelanceerd worden voor het grote publiek.

SD/OD/ACTIE

SD

Nr

8.

Omschrijving

De VLP verbetert tegen eind 2016 de kwaliteit en de efficiëntie van de clubwerking.

1. SITUATIESCHETS VLP wil de clubs tijdens het huidige beleidsplan ondersteunen door enkele tools aan te bieden die de kwaliteit in de clubs bevordert. Het betreft 3 zaken die we de komende jaren willen uitbouwen: - De eerste graad of het ‘Wat-kan-ik-al?’ boekje promoten - Het ontwikkelen van een lessenroostermodule via VLPclubs - Ga voor Galop promoten Het ‘Wat-kan-ik-al?’ boekje (vroeger heette dit de “eerste graad”) is een boekje dat in het verleden door de Vlaamse Hippische Sportbond (in samenwerking met VLP) ontwikkeld werd. Het heeft als doel de beginnende ruiters de eerste basisvaardigheden in het paardrijden aan te leren en de sporters te erkennen wanneer zij over deze vaardigheden beschikken. Het gaat hierbij om vaardigheden zoals leren stappen, draven en galopperen. Maar eveneens over leren poetsen, een paardenknoop kunnen maken…

4

Hiernaast wil VLP ook een lessenroostermodule uitwerken voor haar clubs via het programma www.VLPclubs.be. VLPclubs is het online platform voor ledenadministratie en brevettenwerking. Iedere VLP-club heeft toegang tot dit platform. Naar de toekomst toe moet dit programma uitgebreid worden met andere tools. We denken hier aan de mogelijkheid om sportkampen te automatiseren, opleidingen te registreren of om leden hiervoor in te schrijven. Een tool waarvan we zeker willen werk maken de komende jaren is de tool ‘lessenroosters’. Clubs zouden dan automatisch lessen kunnen toevoegen aan een weekschema, deelnemers kunnen inschrijven, paarden linken aan deelnemers… De mogelijkheden hiervan moeten nog verder onderzocht worden. Ten slotte willen we ons huidig project Ga voor Galop uitbreiden. Ga voor galop is een project dat reeds gestart werd in 2011 en in 2014 kende het zijn derde aanvangsjaar. Meer informatie over het project Ga voor Galop kunt u lezen onder operationele doelstelling 8.3.


www.GaVoorGaLoP.be Vind een VLP-cLub in jouw buurt en Leer nu Paardrijden!

Ga Voor GaLoP is toP!

Ga jij ook voor galop? surf dan snel naar www.GaVoorGaLoP.be en contacteer de deelnemende club van jouw keuze!

Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 | 9052 Zwijnaarde T. 09 245 70 11 | F. 09 245 70 12 info@vlp.be | www.vlp.be

5


6


2. CIJFERS + BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS + EVALUATIE Momenteel kunnen enkel cijfers weergegeven worden over het project Ga voor Galop, omdat dit het enigste project is van de 3 zaken dat momenteel al lopende is. Cijfergegevens en de beschrijving hiervan, kunt u dan ook terugvinden onder operationele doelstelling 8.3.

7


3. CONCLUSIE Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

BO4.bgl 1.

Begeleiding inzake kwaliteitszorg

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

7.1.

Omschrijving

De VLP heeft tegen eind 2016 een consensus bereikt met haar clubs over het kwaliteitslabel.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

7.1.1.

Omschrijving

De VLP neemt deel aan de gesprekken met betrekking tot de labeling van clubs.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Afgelopen jaar heeft VLP meermaals haar partner ‘Vlaams Paardenloket’ samen gezeten wat de uitwerking van dit kwaliteitslabel betreft. Tijdens deze gesprekken werd onder andere meegewerkt aan inhoud, uitwerking, opstelling en toekenning van dit label. Dit label werd in 2014 afgerond en op 01/12/2014 werd het Equilabel voorgesteld i.s.m. het Vlaamse Paardenloket. Het Equilabel labelt de onderneming, niet enkel de sportaspecten. Clubs die dit label willen behalen, konden in het najaar van 2014 intekenen op dit project. Op dat moment werden ook de evaluatoren aangesteld en opgeleid. Vanaf 2015 zal het “Equilabel” gelanceerd worden voor het grote publiek.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

7.1.2.

Omschrijving

De VLP brainstormt over de inhoud van de labeling van haar clubs.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Nadat VLP de afgelopen jaren rond de tafel gezeten heeft met alle betrokken partijen voor het opmaken van het Equilabel, zijn we blij dat het label in 2014 gelanceerd werd. VLP zal binnen haar toekomstig “Jeugdsportproject” het Equilabel opnemen als extra beloning. Dit lebel geeft namelijk een garantie wat betreft omkadering. Meer informatie over het Equilabel is terug te vinden op de website van het Vlaams Paardenloket: www.vlaamspaardenloket. be/equilabel

8


BO4.bgl 2.

Begeleiding inzake sporttechnische werking

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

8.1.

Omschrijving

Tegen eind 2016 gebruikt 30% van de VLP-clubs de tool voor het eerste graad brevet en dit met een jaarlijkse stijging van de afnames.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016. VLP heeft echter in 2013 gebrainstormd, samen met haar commissie clubwerking, over hoe we het wat-kan-ik-al boekje (eerste graad) meer kunnen promoten. Het was de bedoeling om dit in 2014 uit te werken maar door problemen met de auteursrechten heeft dit geen vervolg gehad. VLP denkt er aan om het wat-kan-ik-al boekje een upgrade te geven en dit om te vormen tot een boekje, brevet of afzonderlijk behaalbare eindtermen. Dit zodat dit voor volwassenen ook mogelijk is om zich aan de hand van deze basisvaardigheden voor te bereiden op het A-brevet. Het huidige boekje is namelijk te kindgericht, terwijl er ook veel volwassenen zijn die de eerste stappen in de paardensport zetten. VLP is van mening dat er meer gehaald kan worden uit het huidige opleidingsstramien rond de brevettenwerking. Hiervoor zal in 2015 een werkgroep samengesteld worden om de mogelijkheden te onderzoeken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.1.

Omschrijving

De VLP stelt in 2014 een affiche op met voorbereidende oefeningen op het ‘wat-kan-ik-al’ boekje.

Timing voor actie

2014

Zoals hierboven weergegeven hebben we deze actie niet kunnen volbrengen omdat we problemen hebben met de auteursrechten van de tekeningen.

9


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.2.

Omschrijving

De VLP verspreidt in 2014 affiches met voorbereidende oefeningen op het ‘wat-kan-ik-al’ boekje, naar haar clubs.

Timing voor actie

2014

Deze actie kan niet uitgevoerd worden omdat we niet in het bezit zijn van de afzonderlijke tekeningen uit het wat-kan-ik-al boekje. VLP heeft in de plaats van de affiches wel stempels laten ontwikkelen om binnen haar clubs te verspreiden. Deze stempels kunnen gebruikt worden om de opdrachten in het wat-kan-ik-al boekje af te stempelen. Deze stempel is reeds aan een beperkt aantal clubs uitverdeeld (clubs die zich ingezet hebben voor een bepaalde opdracht bij VLP). In 2015 is het de bedoeling om deze stempel ook actief te verspreiden onder de clubs die een actieve recreatieve werking hebben waarin het wat-kan-ik-al boekje gebruikt wordt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.3.

Omschrijving

De VLP ontwikkelt in 2014 een tool waardoor clubs hun geslaagden voor de eerste graad kun- nen registreren.

Timing voor actie

2014

Omwille van de problematiek van ons huidige informaticasysteem is het niet mogelijk om momenteel nieuwe modules te ontwikkelen. Deze actie wordt mee onder loep genomen in de werkgroep die de mogelijkheden van de brevettenwerking onderzoekt.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.4.

Omschrijving

De VLP lanceert in 2015 de nieuwe tool om geslaagden voor de eerste graad bij haar clubs te registreren.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015. Echter kunnen we nu al meedelen dat omwille van de upgrade op informatica-gebied, deze actie zeker niet uitgevoerd zal kunnen worden in 2015. Deze actie wordt ook mee uitgesteld naar een toekomstig moment waarop het wel mogelijk zal zijn om nieuwe modules te ontwikkelen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.5.

Omschrijving

De VLP maakt een diploma voor geslaagden in de eerste graad.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

10


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.1.6.

Omschrijving

De VLP verzendt aan de clubs de diplomaâ&#x20AC;&#x2122;s van de geslaagden in de eerste graad.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

11


BO4.bgl 3.

Begeleiding inzake bestuurs- en administratieve werking

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

8.2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 gebruikt 5% van de VLP-clubs de lessenroostermodule in VLPclubs.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016. Momenteel zijn nog geen acties ondernomen om deze doelstelling uit te werken. Wel werd dit thema reeds besproken tijdens ĂŠĂŠn van de vergaderingen van de commissie clubwerking in 2013. Omwille van de informatica-upgrade zal het in 2015 nog niet mogelijk zijn om nieuwe modules te ontwikkelen. Deze operationele doelstelling zal vermoedelijk dan ook niet uitgevoerd kunnen worden tegen eind 2016. We hopen in 2016 van start te kunnen gaan met het ontwikkelen van nieuwe modules om ons informaticasysteem te upgraden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.2.1.

Omschrijving

De VLP bevraagt in 2014 haar clubs over de inhoud van de nieuwe module.

Timing voor actie

2014

VLP zou in 2014 een vragenlijst verspreiden of een debatdag organiseren om haar clubs te bevragen over de nieuwe modules. Omdat we echter momenteel nog niet verder kunnen op informaticagebied, lijkt het ons nu nog niet zinvol om ons clubs daarover te bevragen. Tegen het moment dat we wel operationeel verder kunnen, kunnen de noden dan namelijk al gewijzigd zijn. We bevragen liever de clubs op het moment dat we effectief de noden kunnen behandelen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.2.2.

Omschrijving

De VLP maakt in 2014 een analyse op basis van het onderzoek bij haar clubs over de inhoud van de nieuwe tool.

Timing voor actie

2014

Zoals eerder weergegeven is het nog niet mogelijk om nieuwe modules te ontwikkelen. Deze actie wordt verplaatst naar het moment waarop we wel operationele mogelijkheden hebben om nieuwe modules te ontwikkelen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.2.3.

Omschrijving

De VLP ontwikkelt in 2015 de nieuwe lessenroostermodule voor VLPclubs.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015. Echter kunnen we er al vanuit gaan dat deze actie in 2015 niet gerealiseerd zal worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.2.4.

Omschrijving

De VLP promoot in 2015 de nieuwe lessenroostermodule bij haar clubs.

Timing voor actie

2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015. Echter kunnen we er al vanuit gaan dat deze actie in 2015 niet gerealiseerd zal worden.

12


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.2.5.

Omschrijving

De VLP lanceert in 2016 de nieuwe lessenroostermodule voor haar clubs.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

13


BO4.bgl 4.

Begeleiding inzake sportpromotionele werking

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

8.3.

Omschrijving

Tegen 2016 introduceert 10% van de VLP-clubs de promotiecampagne “Ga voor Galop” in haar club.

1. SITUATIESCHETS Net zoals start to run, start to golf… gingen we met de paardensport ook op zoek naar een instapformule voor mensen die willen kennis maken met de paardensport. Al snel werden ideeën werkelijkheid en in 2011 was “Ga voor Galop” een feit. In samenwerking met Decathlon konden kinderen en volwassenen de eerste stappen zetten in de paardensport. Vanuit VLP werd niet alleen het paardrijden zelf benadrukt, maar ook werd de nadruk gelegd op de omkadering die met deze sport samen gaat: verzorging van het paard, omgang met paarden, opzadelen, enz. De clubs die wensten in te stappen in dit project moesten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De groep mocht bijvoorbeeld uit niet meer dan 12 deelnemers bestaan, er moest een gediplomeerde lesgever les geven, de groep moest op een apart uur les krijgen dan de bestaande lessen…

14

VLP en Decathlon gaven de mogelijkheid om een startpakket van paardensportkledij tegen een zeer voordelig tarief aan te kopen. De clubs werden ondersteund door gratis materiaal voor hun lessen. De eerste editie van Ga voor Galop was dan ook een waar succes. In 2012 kreeg een tweede editie van Ga voor galop vorm. Net zoals in de eerste editie, konden we enkele nieuwe BV’s, opnieuw Decathlon als partner en enkele nieuwe clubs ver- welkomen. In 2013 werd de invulling van het ‘Ga voor Galop’ project grondig gewijzigd. Het gaat niet langer om een door VLP-georganiseerde lessenreeks. ‘Ga voor Galop’ is nu een interactieve website geworden waar mensen aan de hand van 3 zoekmodules (gericht zoeken / per provincie / op de kaart) de club van hun voorkeur kunnen zoeken. Via deze website maakt de Vlaamse Liga Paardensport rechtstreeks promotie voor het aanbod van haar aangesloten (en ingeschreven) clubs wat initiatielessen voor kinderen, jongeren en volwassenen betreft.


15


2. CIJFERGEGEVENS Tabel 1: Overzicht deelnemende VLP-clubs in het project Ga voor Galop

16

Jaartal

Aantal clubs

Aantal VLP-clubs

% deelnemende clubs

2011

17

467

3,64%

2012

20

489

4,09%

2013

26

522

4,98%

2014

31

557

5,56 %


3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS Tabel 1 geeft weer dan in 2011 17 clubs ingeschreven waren in het project Ga voor Galop. In 2011 waren in totaal 467 clubs aangesloten bij VLP. Omgerekend waren in 2011 3,64% van de VLP-clubs aangesloten in het project Ga voor Galop. In 2012 hebben 20 van de 489 VLP-clubs ingetekend in het project Ga voor Galop. Dit komt overeen met 4,09% van de VLPclubs.

In 2013 hebben 26 van de 522 VLP-clubs deelgenomen aan het project Ga voor Galop. Dit komt overeen met 4,98% van de VLP-clubs. In 2014 hebben 31 van de 557 VLP-clubs deelgenomen aan het project Ga voor Galop. Dit komt overeen met 5,56% van de aangesloten VLP-clubs.

17


4. EVALUATIE Over de 4 jaren heen waarin het project bestaat zien we steeds een lichte stijging in het aantal VLP-clubs dat deelneemt aan het project. In 2011 namen 3,64% van de VLP-clubs deel aan het project. Eind 2012 konden we een stijging zien in het aantal deelnemende clubs met 0,45%. Eind 2013 was dit 4,98% van de VLP-clubs die deelnamen aan het project. In 2014 nam 5,56% van de clubs deel aan dit project.

18

We kunnen zeggen dat het project de afgelopen jaren zeker een groei kende. Echter is er geen explosieve groei in het aantal clubs, omdat er wel wat instapvoorwaarden zijn die gebonden zijn aan het project.


5. CONCLUSIE VLP doet het aantal deelnemende clubs licht stijgen over de 4 jaren heen. Dit telkens met een kleine percentage. Momenteel zitten we net boven 5% van de clubs die ingetekend hebben in dit project. Doordat de samenwerking met Decathlon, na een zeer stroef verloop in 2013, stopgezet werd, bracht dit wat vertraging met zich mee. De website moest aangepast

worden en ook het promotiemateriaal moest herdrukt worden. Om deze doelstelling te doen slagen, zullen we dit project in 2015 een extra duw moeten geven en hiervoor bijkomende acties inplannen en ondernemen. Met dergelijke initiatieven moeten we tegen eind 2016 wel aan de vooropgestelde 10% van de VLP-clubs raken.

19


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.3.1.

Omschrijving

De VLP stelt in 2013 een pakket samen met tools voor de inrichtende clubs.

Timing voor actie

2013

VLP heeft in 2013 enkele acties ondernomen om inrichtende clubs te ondersteunen. Hierbij behoort ook het samenstellen van een pakket met tools voor de inrichtende clubs. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de acties die VLP ondernomen heeft.

Acties

Timing 2013

Uitbouw nieuwe inschrijvingsmodule - www.vlpclubs.be

januari - februari

Uitbouw openbare website - www.gavoorgalop.be

januari - februari

Clubuitnodiging deelname aan Ga voor Galop - lancering nieuwe website / inschrijvingsmodule

mei - juni

Lesmateriaal ter beschikking stellen - www.vlpclubs.be

februari-maart

Promotiemateriaal (flyers / affiches) bezorgen aan deelnemende clubs

september

Het project werd in 2013 vernieuwd. Zo werd onder meer geïnvesteerd in de uitbouw van een nieuwe ‘Ga voor Galop’-module op www.vlpclubs.be. Daar kunnen de VLP-clubs:

Naast de ontwikkeling van deze (inschrijvings)module en de clubuitnodiging werd er een promopakket aan de deelnemen- de clubs bezorgd met o.a. het volgende promotiemateriaal:

• • • •

• •

De historiek van het project raadplegen Zich inschrijven voor deelname aan het project (mits het goedkeuren van de engagementsverklaring en het toevoegen van gediplomeerde lesgevers) De nodige documentatie wat betreft lesinhouden en omkaderingslessen raadplegen …

De inhoud die de clubs aan hun inschrijving toevoegen wordt nu rechtstreeks gepubliceerd op www.gavoorgalop.be, de openbare website die het aanbod aan initiatielessen van de ingeschreven clubs promoot. De aangesloten VLP-clubs met een recreatieve werking ontvingen in de loop van de maand juni 2013 een uitnodiging om hun (initiatie)les- en clubgegevens toe te voegen en zich in te schrijven voor het project via www.vlpclubs.be. Deze clubuitnodiging introduceerde de vernieuwde vorm van het project aan de clubs, nodigde hen uit om eraan deel te nemen en was eveneens de lancering van de nieuwe openbare website (www.gavoorgalop. be) aan de clubs.

20

Flyers ter promotie van het project Affiches waar clubs hun eigen club- of lesgegevens aan kunnen toevoegen.

De clubs die zich succesvol inschreven en de inschrijvingsmodule volledig invulden, worden met hun clubgegevens en gegevens over initiatielessen gepubliceerd op de (openbare) website www.gavoorgalop.be. Enkel de clubs die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen en die de engagementsverklaring ondertekenden, worden op de openbare Ga voor Galop-website gepubliceerd. Het zijn ook deze clubs die het promopakket met affiches en flyers ontvingen. Voor 2014 werden er geen wijzigingen aan het systeem uitgevoerd. De geïnteresseerde clubs en sporters vinden hun weg naar de website. De VLP-clubmedewerker volgt de administratie en eventuele vragen die hiermee gepaard gaan op.


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.3.2.

Omschrijving

De VLP bezorgt in 2013 een pakket met tools voor de inrichtende clubs.

Timing voor actie

2013

In actie 8.3.1. is terug te vinden dat VLP het pakket met tools bezorgd heeft aan haar inrichtende clubs in de loop van februari aan maart 2013 voor wat betreft het lesmateriaal aan in de loop van september wat betreft het promotiemateriaal.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

8.3.3.

Omschrijving

De VLP zal jaarlijks clubs die “Ga voor Galop” inrichten, ondersteunen.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

De clubs die ‘Ga voor Galop’ inrichten kregen van VLP in 2013 onderstaande ondersteuning:

Inschrijvingsmodule via www.vlpclubs.be

Lesmateriaal ter beschikking via www.vlpclubs.be

Omkaderingsmateriaal ter beschikking via www.vlpclubs.be

Uitnodiging tot deelname / inschrijving voor het project

Directe promotie voor aanbod aan initiatielessen van de deelnemende clubs op www.gavoorgalop.be

Deelnemende clubs ontvingen een pakket met promotiemateriaal (affiches & flyers).

Ook in 2014 werd bovenstaande ondersteuning voorzien voor de deelnemende clubs.

www.gaVoorgaLoP.be Vind een VLP-cLub in jouw buurt en Leer nu Paardrijden!

© tim de backer

carry goossens:

trotse Peter Van het Project!

ook deze cLub doet mee: Vind sneL en gemakkeLijk: • een club in je buurt • de contactgegevens van de club • een kalender met initiatielessen • een antwoord op al je vragen • info over verzekeringen

ga Voor gaLoP is toP!

ga jij ook voor galop? surf dan snel naar www.gaVoorgaLoP.be

en contacteer de deelnemende club van jouw keuze!

Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 | 9052 Zwijnaarde T. 09 245 70 11 | F. 09 245 70 12 info@vlp.be | www.vlp.be pantone 877 (zilver)

21


BO4.2.

Informatieplicht uitvoeren

SD/OD/ACTIE

SD

Nr

9.

Omschrijving

De VLP maakt tegen eind 2016 de informatiedoorstroming efficiënter.

Indicator(en)

De efficiëntie van de informatiedoorstroming.

Definitie indicator

Efficiëntie: aanwezigheid van startbrochure, wegwijzer, promotiepakketten, communicatieplan.

1. SITUATIESCHETS VLP communiceert naar haar sporters, haar clubs en tal van andere actoren via verschillende mediakanalen. Dit bijvoorbeeld via nieuwsartikels, mailings, persoonlijke brieven, websites (www.vlp.be, www.vlpclubs.be …), telefonisch, enzoverder. Bepaalde communicatievormen vinden plaats op vaste tijd- stippen (zoals de maandelijkse nieuwsbrief), andere dan weer niet (zoals een nieuwsitem op de homepage van VLPclubs). VLP wil graag haar communicatie met deze verschillende actoren op een efficiëntere manier laten verlopen. Momenteel is er weinig structuur terug te vinden is in onze communicatie. We

22

willen dit dan ook graag veranderen tegen eind 2016 met o.a. het opstellen van een communicatieplan, het opstellen van wegwijzers voor clubs, het aanbieden van promotiepakketten voor clubs… Ook het gebruik van VLPclubs willen we een boost geven door meer toepassingen te voorzien in dit programma. Om dit alles te realiseren en om hierbij een overzicht te behouden van wat VLP precies doet om de communicatie te verbeteren, zal VLP de komende jaren dus werk maken van haar communicatiebeleid aan de hand van enkele operationele doelstellingen.


23


2. CIJFERS + BESCHRIJVING CIJFERS + EVALUATIE Er zijn tot op heden geen cijfers beschikbaar, met uitzondering van het gebruik van VLPclubs. Deze informatie is terug te vinden onder operationele doelstelling 9.2. In 2014 heeft VLP het aantal clubbezoeken geregistreerd. Een overzicht van deze cijfers is terug te vinden onder actie 9.2.3.

24


3. CONCLUSIE Over de strategische doelstelling kan pas in 2016 gerapporteerd worden.

25


BO4.inf 1.

Informatieverstrekking met betrekking tot het eigen beleid en de eigen organisatie aan de sportclubs en hun aangesloten leden

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

9.1.

Omschrijving

De VLP laat tegen 2015 haar communicatie verlopen volgens het communicatieplan.

Over deze operationele doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.1.

Omschrijving

De VLP inventariseert tegen eind 2014 per domein de stappen voor de werking van desbetreffend domein.

Timing voor actie

2013-2014

In 2013 werd gestart met deze actie door de VLP clubmedewerker. In 2014 werden alle domeinen ge誰nventariseerd. Het is de bedoeling dat VLP in 2015 de verzamelde informatie over deze verschillende domeinen in fiches (wegwijzers) laat plaatsen. Deze fiches kunnen dan, afhankelijk van de interesse, verspreid worden naar haar clubs. In 2015 zal deze actie dus verder uitgewerkt worden.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.2.

Omschrijving

De VLP beschrijft tegen eind 2015 per domein de stappen voor de werking van desbetreffend domein.

Timing voor actie

2013-2014-2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.3.

Omschrijving

De VLP bezorgt in 2016 iedere VLP-club een wegwijzer.

Timing voor actie

2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2016.

26


, P L E H d n i k n j i m rijdt ! d r a a p

www.vlp.be

Brochure voor ouders van beginnende ruiters

© VLP © VLP

27


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.4.

Omschrijving

De VLP bezorgt vanaf 2013 haar nieuwe recreatieve leden een startbrochure via haar aangesloten clubs.

Timing voor actie

2013

Sinds begin 2013 is de brochure ‘Help mijn kind rijdt paard, wat nu?!’ beschikbaar. Deze brochure is gericht naar ouders van beginnende ruiters. Op die manier worden zij geïntroduceerd in de wereld van de paardensport. Zo worden er onder meer een aantal ‘good practices’, alsook de gebruiken van de paardensport meegegeven. Enerzijds werd er een uitgebreide brochure opgesteld met uitgebreide informatie en richtlijnen. Daarnaast werd de belangrijkste informatie gebundeld in een flyer. Deze geeft de belangrijkste aandachtspunten en tips kort en concreet weer. Clubs werden over het bestaan van deze brochure schriftelijk op de hoogte gebracht per e-mail, via een bericht op de website, het item is verschenen in de clubnieuwsbrief. Daarnaast ontvingen de clubs een overzicht van alle publicaties die ze via VLP gratis kunnen bestellen. Dit overzicht werd samen met het clubpakket verzonden.

28

Deze brochures worden eveneens meegenomen op clubbezoek. Tijdens het clubbezoek worden de beschikbare brochures en hun doelgroep besproken, waarna een aantal van deze brochures aan de clubverantwoordelijke overhandigd worden. Clubs zijn vrij om deze brochures naar believen en gratis aan te vragen. Eind 2013 is de voorraad brochures (1000 exemplaren), na 1 jaar verspreiding, bijna uitgeput. Hieruit kunnen we besluiten dat VLP deze startbrochure, voornamelijk door de verspreiding via clubs en door de aanwezigheid van VLP op enkele beurzen, aan haar nieuwe recreatieve leden verspreid heeft. Ook in 2014 werden deze brochures opnieuw verspreid. Er werden opnieuw 1000 brochures besteld en deze worden uitgedeeld aan geïnteresseerde clubs of geïnteresseerde leden. De brochure wordt positief onthaald, dus VLP zal deze ook in de toekomst verder gaan verspreiden aan haar aangesloten clubs die op haar beurt de nieuwe leden bereiken.


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.5.

Omschrijving

De VLP zal in 2013 de clubs bevragen over het promomateriaal.

Timing voor actie

2013

In 2013 werd door VLP een omvangrijke clubenquête opgesteld. Deze zou clubs onder meer bevragen over: •

Startbrochures

Algemene promotie

Samenstelling en verspreiding van een promotiepakket voor clubs

Inhoud van dergelijk promotiepakket

Hoe kan VLP haar clubs nog meer ondersteunen?

Wedstrijdcircuit voor ruiters zonder eigen paard

Zoals eerder beschreven, is deze vragenlijst in principe afgewerkt en klaar om onder de clubs te worden verspreid. In 2014 werd echter beslist om de items uit de vragenlijst, aan bod te laten komen op de debatdag die in 2014 voor de clubs georganiseerd zou worden. Op die manier hopen we de nodige informatie van de clubs te krijgen. Tijdens dergelijke rondetafelgesprek zal de respons waarschijnlijk ook hoger zijn dan bij het afnemen van dergelijke enquête.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.1.6.

Begin 2014 werd een overleg gepland met enkele geïnteresseerde VLP-clubs. De respons op dit overleg was echter dusdanig laag, dat VLP besloten heeft om geen debatdag te organiseren voor haar aangesloten clubs. Wel zullen we in 2015 random enkele clubs telefonisch bevragen over bovenstaande items. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen de noden van de clubs beter bevraagd worden dan in groep. De VLP-clubmedewerker zal deze telefonische gesprekken in 2015 voor haar rekening nemen.

Omschrijving

De VLP zal haar clubs vanaf 2014 jaarlijks promopakketten bezorgen.

Timing voor actie

2014-2015-2016

Vanaf 2014 kunnen geïnteresseerde clubs promotiepakketten opvragen bij VLP voor hun clubactiviteiten, sportpromotionele activiteiten of voor tijdens wedstrijden die zij organiseren. De VLP communicatiemedewerker staat in voor de verspreiding van deze promotiepakketten.

Een pakket omvat o.a. gadgets van VLP, banners van de VLP, nuttige affiches en posters, ABC’s van de VLP, startbrochures voor nieuwe leden… Het promotiepakket wordt samengesteld op basis van de activiteit waarvoor het dienst zal doen.

29


BO4.inf 2.

Maatregelen om alle interne en externe communicatie te verbeteren

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

9.2.

Omschrijving

De VLP communiceert tegen eind 2016, via een jaarlijkse stijging, met 95% van haar clubs via VLPclubs.

1. SITUATIESCHETS VLPclubs is een online programma ten dienste van de VLP- clubs. Het is ontstaan in 2009 onder de naam “Equiclubs”. Na één jaar werd gekozen om het programma definitief VLPclubs te noemen. De website www.vlpclubs.be is dan ook de dag van vandaag nog steeds actief en wordt gebruikt door clubs in functie van hun clubadministratie, ledenadministratie en brevettenwerking. VLP wil de komende jaren dit online programma verder uitbouwen met tools die nuttig kunnen zijn voor haar clubs. We denken hier van aan een lessenroostermodule, administratie van sporters die hun eerste graad behalen, sportkampenadministratie, inschrijven voor bijscholingen, …

30

Ook de communicatie met de clubs zal in de toekomst meer en meer via dit programma verlopen. Voordat we al deze nieuwe tools wensen te lanceren vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk clubs vertrouwd zijn met het gebruik van het programma. We willen onze clubs dus aansporen om gebruik te maken van dit programma en hen helpen en ondersteunen met de problemen die zij hierbij zouden ervaren.


31


2. CIJFERS Tabel 4: Overzicht van gebruikers VLPclubs Jaartal

Aantal gebruikers

Aantal VLP-clubs

2013

331

522

2014

499

557

3. BESCHRIJVING VAN DE CIJFERS In 2013 werden het aantal gebruikers (clubs) van het programma VLPclubs voor het eerst geregistreerd. 331 clubs van de 522 hebben minstens 1 keer dat jaar gebruik gemaakt van een tool in VLPclubs. Ook in 2014 hebben een heel aantal VLP-clubs gebruik gemaakt van het onlineprogramma VLPclubs. We tellen hier 499 clubs die in 2014 gebruik gemaakt hebben van VLPclubs.

32


4. EVALUATIE In 2013 kunnen we zeggen dat 63,34% van de VLP-clubs minstens 1 keer gebruik gemaakt heeft van een tool via VLPclubs. In 2014 zien we een groei in het aantal VLPclubs-gebruikers. 89,59% van de onze clubs heeft in 2014 gebruik gemaakt van het online programma. De toename is onder meer te wijten aan het feit dat competitieve sporters online hun licentie kunnen aanvragen. Hiervoor moet de club, waarbij de sporter aangesloten is, toestemming geven. Ook communiceert VLP alsmaar meer via haar online programma en zijn bepaalde activiteiten alleen maar mogelijk wanneer clubs die online aanvragen (bv. brevettenwerking). Naar de toekomst toe zien wij het verplichte gebruik van dit programma voor bepaalde activiteiten alsmaar toenemen. We gaan ervan uit dat het gebruik van dit programma is de toekomst alleen maar zal stijgen. Onder actie 9.2.6. wordt hier verdere informatie over geven.

5. CONCLUSIE Over deze strategische doelstelling kan pas gerapporteerd worden in 2016.

33


34


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.1.

Omschrijving

De VLP voert promotie over VLPclubs en haar bestaande tools.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Het gebruik van VLPclubs werd bij de clubs in 2014 onder andere gepromoot via onderstaande kanalen: • • • • • •

Item in clubnieuwsbrieven Vermelding op de VLP-website Clubbezoeken E-mails van de clubverantwoordelijke naar de clubverantwoordelijken Gerichte vermelding op eventuele uitnodigingen (cfr uitnodiging ‘Ga voor Galop’) Promotieberichten op de voorpagina van VLPclubs

Daarnaast is het gebruik van VLP clubs een noodzakelijke voorwaarde voor: • • • • •

het het het het het

gebruik gebruik gebruik gebruik gebruik

van van van van van

VLPclubs VLPclubs VLPclubs VLPclubs VLPclubs

is is is is is

een noodzakelijke voorwaarde om leden te kunnen verzekeren en registreren nodig wil de club brevetafnames aanvragen en kunnen inrichten nodig om de clubgegevens aan te passen noodzakelijk om de activiteiten van de club te kunnen doorgeven nodig om in te schrijven / deel te nemen aan Ga voor Galop

Willen clubs dus deelnemen aan of gebruik maken van één van bovenstaande projecten of tools wordt er van hen verwacht om hiervoor gebruik te maken van de desbetreffende tool op VLPclubs. Op die manier wordt onrechtstreeks ook promotie gemaakt voor het gebruik van VLPclubs en de tools. Iedere nieuwe club die aansluit bij VLP krijgt automatisch de logingegevens en is ‘verplicht’ om ervan gebruik te maken voor één van bovenstaande doeleinden. Daarnaast wordt het gebruik van VLPclubs en de bestaande tools steevast gepromoot tijdens de clubbezoeken. Tijdens dergelijk clubbezoek illustreert de VLP-medewerker de mogelijkheden van het programma. Op de VLP-website staat eveneens de vermelding dat de VLP-medewerker steeds bereid is om het gebruik van dit programma persoonlijk te komen toelichten. Dit wordt eveneens vaak vermeld in de mailing/correspondentie van de VLP-clubmedewerker naar de clubverantwoordelijke.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.2.

Omschrijving

De VLP spoort haar clubs aan om gebruik te maken van VLPclubs.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Zoals beschreven in actie 9.2.1. spoort VLP haar clubs aan om gebruik te maken van VLPclubs door bepaalde tools enkel gebruiksmogelijk te maken door middel van VLPclubs. Momenteel is het nog niet 100% verplicht om VLPclubs te gebruiken voor deze tools, maar naar de toekomst toe wil VLP hier wel naartoe. Het gebruik van VLPclubs is zowel voor de club als voor VLP een meerwaarde (bv. inschrijven van leden voor een brevetafname). Hiernaast gaan ook bepaalde gegevens niet meer verloren met de post, aangezien zij digitaal worden bewaard.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.3.

Omschrijving

De VLP bezoekt, indien nodig, clubs om het programma te verduidelijken.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Sinds 2012 heeft VLP een medewerker in dienst die verantwoordelijk is voor de clubs. Clubbezoeken worden dan ook op regelmatige basis ingepland. In onderstaande tabel is te aantal clubbezoeken in 2013 en 2014 te zien.

35


Tabel 2a: Overzicht clubbezoeken per provincie 2013 Clubbezoeken per provincie HGVBB HROV KR VOR WVUR Totaal aantal bezoeken Totaal aantal unieke bezoeken

Aantal

Procentueel aandeel

7 11 5 8 16

14,89% 23,41% 10,64% 17,02% 34,04%

47

n.v.t.

38

n.v.t.

522

n.v.t.

38/522

7,28%

Aantal

Procentueel aandeel

HGVBB

7

14 %

HROV

14

28%

KR

5

10%

VOR

14

28%

WVUR

10

20%

Totaal aantal bezoeken

50

n.v.t.

Totaal aantal unieke bezoeken

44

n.v.t.

557

n.v.t.

44/557

7,9%

Totaal aantal VLP-clubs Verhouding bezoeken t.o.v. aantal VLP-clubs

Tabel 2b: Overzicht clubbezoeken per provincie 2014 Clubbezoeken per provincie

Totaal aantal VLP-clubs Verhouding bezoeken t.o.v. aantal VLP-clubs

We merken dat in Antwerpen (VOR) en in Oost-Vlaanderen (HROV) de meeste clubbezoeken werden gepland. Dit is te wijten aan het feit dat er meer nieuwe clubs waren in deze 2 provincies in vergelijking met de andere 3 provincies. Respectievelijk 14 bezoeken in iedere provincie. Dit komt overeen met respectievelijk 28% van de clubbezoeken in iedere bovenvermelde provincie. Er werden in 2014 10 bezoeken gedaan in West-Vlaanderen (20%), 7 bezoeken in Vlaams-Brabant (14%) en 5 bezoeken in Limburg (10%). In totaal werden 50 clubs, waarvan 44 unieke clubs, bezocht. In 2014 waren 557 clubs aangesloten bij VLP. We kunnen hieruit besluiten dat 7,9% van het aantal VLP-clubs een bezoek gehad heeft van VLP in 2014. Ook de redenen waarom VLP een club bezocht worden steeds gerapporteerd. In tabel 3 kunt u hiervan een overzicht terugvinden.

36


Tabel 3a: overzicht bezoeken + reden clubbezoeken 2013 provinciale

datum clubbezoek

doel bezoek

VOR

30/01/2013

uitleg VLPclubs

WVUR

6/02/2013

uitleg VLP-lidmaatschap en verzekeringen

WVUR

7/02/2013

uitleg VLPclubs

VOR

7/02/2013

Nieuwe kampplaats

HGVBB

12/02/2013

Kampbezoek

WVUR

13/02/2013

Kampbezoek

WVUR

14/02/2013

Kampbezoek

WVUR

14/02/2013

Kampbezoek

KR

18/02/2013

uitleg VLPclubs

HROV

19/02/2013

uitleg VLPclubs

HROV

7/03/2013

bezoek accommodatie + uitleg VLP werking + VLP-sportkampen

WVUR

21/03/2013

Uitleg opstarten G-werking (samen met Parantee)

KR

27/03/2013

Uitleg VLP, is nog niet aangesloten bij VLP

HROV

5/04/2013

VLP-sportkamp

WVUR

4/04/2013

VLP-sportkamp + initiatorcursus

WVUR

4/04/2013

VLP-sportkamp

HROV

8/04/2013

VLP-sportkamp

WVUR

10/04/2013

VLP-sportkamp

WVUR

10/04/2013

VLP-sportkamp

HGVBB

11/04/2013

VLP-sportkamp

HROV

12/04/2013

VLP-sportkamp

HGVBB

5/06/2013

uitleg VLPclubs

HGVBB

5/06/2013

uitleg verzekeringen + VLPclubs

HROV

25/06/2013

bezoek in kader van EVS-club

VOR

27/06/2013

uitleg clubaansluiting + wedstrijdlocatie

VOR

1/07/2013

Initiator-opleiding + bezoek in kader van EVS-club

WVUR

01/072013

VLP-sportkamp

WVUR

1/07/2013

VLP-sportkamp

VOR

1/07/2013

Kennismaking met club en accommodatie

VOR

1/07/2013

Kennismaking met club en accommodatie

VOR

1/07/2013

bezoek in kader van EVS-club

VOR

1/07/2013

Kennismaking met club en accommodatie

WVUR

15/07/2013

VLP-sportkamp

WVUR

15/07/2013

VLP-sportkamp

HGVBB

22/07/2013

uitleg verzekeringen + VLPclubs

HGVBB

9/09/2013

uitleg verzekeringen + VLPclubs

WVUR

30/09/2013

kennismaking met de club / toelichting VLP-werking/ uitleg VLPclubs

HROV

16/09/2013

kennismaking met de club / toelichting VLP-werking / uitleg VLPclubs

HROV

16/10/2013

Kennismaking club/afzetten G-pisteborden/informatie G-werking

HROV

31/10/2013

uitleg VLP-werking / kennismaking met de club / uitleg VLPclubs

HROV

12/11/2013

uitleg werking verzekeringen en VLPclubs

HROV

13/11/2013

uitleg VLPclubs + inhoud verzekeringen

KR

15/11/2013

bezoek clubaccommodatie

KR

15/11/2013

bezoek clubaccommodatie

HGVBB

18/11/2013

uitleg inhoud verzekeringen + VLPclubs

KR

5/12/2013

club wenst aan te sluiten bij VLP / uitleg over VLP en verzekeringen

WVUR

20/11/2013

club dient opnieuw aan te sluiten /VLPclubs

Totaal

47

# VLPclubs

15

37


Tabel 3b: reden clubbezoeken 2014 Reden clubbezoek 2014 vlp-clubwerking

28

56%

kampplaats

9

18%

in functie van klacht

2

4%

G-werking (met Parantee)

3

6%

EVS

3

6%

Varia

5

10%

50

100

TOTAAL Het overzicht werd in 2014 iets ingekort zodat dit overzichtelijker weergegeven wordt.

In totaal werden in het afgelopen jaar 50 clubs bezocht, waarvan 28 specifiek voor het uitleggen en demonstreren van de werking van VLPclubs. We kunnen hieruit besluiten dat 56% van de clubbezoeken het verduidelijken van dit programma als ‘reden’ tot bezoek heeft. Mede dankzij deze clubbezoeken kunnen we ook het toenemende cijfer verklaren van het VLPclubs gebruik.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.4.

Omschrijving

De VLP plaatst nieuwsberichten op de startpagina van VLPclubs.

Timing voor actie

2014-2015-2016

VLP plaats regelmatig interessante nieuwsflashes op de startpagina van VLPclubs. Het gaat hierbij voornamelijk om aandachtspunten voor de clubs, uitnodigingen voor interessante clubgerelateerde bijscholingen, informatie i.v.m. ledenadministratie… VLP tracht wel zich te houden tot de essentie. Enkel informatie die echt nuttig is voor haar clubs wordt gepubliceerd. Dit zodat de clubs geen overload krijgen aan informatie.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.5.

Omschrijving

De VLP zal tegen eind 2013 ervoor zorgen dat 70% van haar clubs VLPclubs gebruiken.

Timing voor actie

2013

In 2013 waren 522 clubs bij VLP aangesloten. 191 die VLP-clubs hebben bij het afsluiten van 2013 geen gebruik maakten van VLPclubs. Dit wil zeggen dat 331 VLP-clubs in 2013 wel gebruikt gemaakt hebben van VLPclubs voor een online tool te gebruiken (bv. ledenadministratie, brevettenwerking, …). Omgerekend in percentages heeft dus 63,41% van de aangesloten VLP-clubs gebruik gemaakt van het programma. De vooropgestelde doelstelling werd hier dus niet bereikt. De komende jaren worden normaal gezien echter een aantal nieuwe toepassingen voor VLPclubs gelanceerd, waardoor het gebruik van dit programma hoogstwaarschijnlijk zal toenemen. Het behalen van de operationele doelstelling tegen voor 2016 is bijgevolg nog steeds mogelijk.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.6.

Omschrijving

De VLP zal tegen eind 2014 ervoor zorgen dat 75% van haar clubs VLPclubs gebruiken.

Timing voor actie

2013-2014

Ondanks we in 2013 het vooropgestelde cijfer net niet behaald hebben, blijkt nu uit de cijfers dat in 2014 dat 89,59% van haar clubs het programma VLPclubs gebruikt binnen haar werking. Dit is een opmerkelijke stijging van ruim 26%. We kunnen dit alleen maar toejuichen en trachten dit percentage in de toekomst nog hoger te krijgen.

38


39


40


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.7.

Omschrijving

De VLP zal tegen eind 2015 ervoor zorgen dat 85% van haar clubs VLPclubs gebruiken.

Timing voor actie

2013-2014-2015

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015. Echter kunnen we in actie 9.2.6. reeds terugvinden dat de actie voor 2014 behaald werd. Wij gaan ons programma nog meer promoten, zodat we dit hoge cijfer kunnen aanhouden of zelfs doen groeien.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.8.

Omschrijving

De VLP stelt een vragenlijst op om te onderzoeken op welke manier VLP haar clubs extra kan ondersteunen.

Timing voor actie

2013

In 2013 werd door VLP een omvangrijke clubenquête opgesteld. Deze zou clubs onder meer bevragen over: •

Startbrochures

Algemene promotie

Samenstelling en verspreiding van een promotiepakket voor clubs

Inhoud van dergelijk promotiepakket

Hoe kan VLP haar clubs nog meer ondersteunen?

Wedstrijdcircuit voor ruiters zonder eigen paard

Zoals eerder beschreven, is deze vragenlijst in principe afgewerkt en klaar om onder de clubs te worden verspreid. In 2014 werd echter beslist om de items uit de vragenlijst, aan bod te laten komen op de debatdag die in 2014 voor de clubs georganiseerd zou worden. Op die manier hopen we de nodige informatie van de clubs te krijgen. Tijdens dergelijke rondetafelgesprek zal de respons waarschijnlijk ook hoger zijn dan bij het afnemen van dergelijke enquête. Begin 2014 werd een overleg gepland met enkele geïnteresseerde VLP-clubs. De respons op dit overleg was echter dusdanig laag, dat VLP besloten heeft om geen debatdag te organiseren voor haar aangesloten clubs. Wel zullen we in 2015 random enkele clubs telefonisch bevragen over bovenstaande items. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen de noden van de clubs beter bevraagd worden dan in groep. De VLP-clubmedewerker zal deze telefonische gesprekken in 2015 voor haar rekening nemen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.9.

Omschrijving

De VLP bezorgt de vragenlijst aan haar VLP-clubs.

Timing voor actie

2013

Zoals hierboven beschreven zullen de vragen uit de vragenlijst niet besproken worden op de debatdag, maar via telefonische gesprekken in 2015.

41


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.10.

Omschrijving

De VLP analyseert de vragenlijst en overlegt deze met enkele clubverantwoordelijken.

Timing voor actie

2014

Deze actie zal verplaatst worden naar 2015 aangezien de telefonische gesprekken dan zullen plaats vinden. In 2014 vond echter al een cluboverleg plaats met enkele geĂŻnteresseerde clubs, waar o.a. enkele vragen uit de vragenlijst gesteld werden. Doordat de opkomst van deze clubs op dit overleg te laag was, kunnen we niet zeggen dat deze groep clubs de mening van alle VLP-clubs vertegenwoordigd. Het is dus nodig om verdere feedback op te vragen aan de hand van de telefonische gesprekken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.11.

Omschrijving

De VLP lijst de mogelijkheden op om clubs meer te ondersteunen.

Timing voor actie

2014

Zoals hierboven beschreven kan deze actie pas uitgevoerd worden na overleg met meerdere clubs. We hopen een groter publiek te bereiken d.m.v. de telefonische gesprekken.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.12.

Omschrijving

De VLP maakt tegen eind 2014 een oplijsting van de verschillende soorten clubs op basis van hun eigenheid.

Timing voor actie

2014

In 2014 heeft VLP een poging ondernomen om al haar clubs in te delen volgens hun hoofdactiviteiten. Er zijn namelijk clubs met een recreatieve werking, clubs met een competitieve werking en clubs die in hoofdzaak wedstrijden organiseren. Om een goede oplijsting te kunnen maken van welke club welke activiteiten aanbiedt, is een goed informaticaprogramma vereist. Daar het momenteel nog niet mogelijk is om nieuwe modules te ontwikkelen, kan een goede oplijsting dus niet uitgevoerd worden. In 2014 worden wel al meer gegevens van de clubs bijgehouden dan voordien, maar VLP wil dit beter kunnen bijhouden dan in de huidige, omslachtige Excel-bestanden die ze hier nu voor gebruikt. Eind 2014 hebben we hiervoor offertes opgevraagd bij 2 externe firmaâ&#x20AC;&#x2122;s. We zijn momenteel nog wachtende op deze offertes.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

9.2.13.

Omschrijving

De VLP verspreidt tegen eind 2016 tools naar haar clubs op basis van hun eigenheid.

Timing voor actie

2015-2016

Over deze actie kan pas gerapporteerd worden in 2015.

42


43


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

44


Vlaamse Liga Paardensport

WERKINGSVERSLAG 2014 BASISOPDRACHT 5 (BO5) PROMOTEN VAN DE EIGEN SPORTTAK

Beleidsplan 2013 - 2016 1

1


BASISOPDRACHT 5 (BO5) promoten van de eigen sporttak

2


3


4


INLEIDING AANTAL LICENTIES Om een goed beeld te krijgen van de evolutie van de leden, is het belangrijk een goed overzicht te krijgen van de cijfers, ook per provinciale. Daarom geven we in onderstaande tabel het overzicht van de ledenaantallen per provinciale. Als nulmeting gebruiken we het jaartal 2004. In dat jaar is de Vlaamse Liga Paardensport vzw gefusioneerd met Bomari vzw waardoor de recreatieve sportbeoefenaars sinds 2004 aangesloten zijn bij VLP. Voor dat jaar zijn echter geen cijfers per provinciale beschikbaar voor de recreatieve leden. Pas sinds 2005 zijn hierover cijfers bijgehouden.

TOTAAL LICENTIES

2004

2012

2013

2014

2004-2014 2012-2013 2012-2014

2013-2014

HROV

?

8012

8535

9601

?

+7%

+20%

+12%

WVUR

?

7182

7217

7352

?

0%

+2%

+2%

HGVBB

?

5986

7070

7967

?

+18%

+33%

+13%

KR

?

2850

3287

3620

?

+15%

+27%

+10%

?

6121

6740

7482

?

+10%

+22%

+11%

TOTAAL

VOR

14030

30151

32849

36022

+157%

+9%

+19%

+10%

COMPETITIEVE LICENTIES

2004

2012

2013

2014

949

1502

1555

1614

HROV

2004-2014 2012-2013 2012-2014 +70%

+4%

+7%

2013-2014 +4%

WVUR

532

913

997

969

+82%

+9%

+6%

-3%

HGVBB

645

931

939

908

+41%

+1%

-2%

-3%

KR

987

1184

1248

1297

+31%

+5%

+10%

+4%

VOR

1161

1789

1911

1994

+72%

+7%

+11%

+4%

TOTAAL

4274

6319

6650

6782

+59%

+5%

+7%

+2%

RECREATIEVE LICENTIES

2004

2012

2013

2014

2004-2014 2012-2013 2012-2014

2013-2014

HROV

?

6510

6980

7987

?

+7%

+23%

+14%

WVUR

?

6269

6220

6383

?

-1%

+2%

+3%

HGVBB

?

5055

6131

7059

?

+21%

+40%

+15%

KR

?

1666

2039

2323

?

+22%

+39%

+14%

VOR TOTAAL

?

4332

4829

5488

?

+11%

+27%

+14%

9756

23832

26199

29240

+200%

+10%

+23%

+12%

AANTAL PAARDEN De paarden zijn onlosmakelijk verbonden met het aantal sportbeoefenaars. In onderstaande tabel geven we graag een overzicht van het aantal geregistreerde paarden bij de nationale ruitersportfederatie KBRSF. Deze registratie heet immatriculatie. In deze tabel maken we een overzicht van het aantal nieuw ge誰mmatriculeerde paarden per jaar en het totaal aantal ge誰mmatriculeerde paarden per jaar. Daarin valt op dat ook het aantal geregistreerde paarden de voorbije 10 jaar met 182% is gestegen en hiermee de trend volgt van de stijging van de licenties de afgelopen tien jaar.

PAARDEN

2004

2012

2013

2014

2004-2014

2012-2013

2012-2014

2013-2014

NIEUWE IMMATRICULATIES / JAAR

2549

3578

3780

3881

+52%

+6%

+8%

+3%

TOTAAL AANTAL GEREGISTREERDE PAARDEN

18764

44542

48553

52834

+182%

+9%

+19%

+9%

5


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

10.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is er een stijging van 15% in het ledenaantal van VLP en dat met een jaarlijkse stijging.

Resultaten effectmeting: Het aantal VLP-leden van 2004, 2012, 2013 en 2014 TOTAAL LICENTIES

2004

2012

2013

2014

2004-2014

2012-2013

2012-2014

2013-2014

TOTAAL

14030

30151

32849

36022

+157%

+9%

+19%

+10%

Evaluatie: In 2014 merken we een stijging van 10% in het ledenaantal van VLP ten opzichte van 2013. Dit betekent dat we op goede weg zijn om de doelstelling te bereiken. Bovendien is het net zoals in 2013 een jaarlijkse stijging. Dit impliceert dan ook dat de huidige promotie haar vruchten afwerpt. Heel opmerkelijk is dat sinds 2004 het ledenaantal met 157% is gestegen.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

10.1.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is het aantal recreatieve leden gestegen met minstens 10 procent en dat met een jaarlijkse stijging.

Resultaten effectmeting: Het aantal recreatieve VLP-leden in 2004, 2012, 2013 en 2014.

RECREATIEVE LICENTIES

2004

2012

2013

2014

TOTAAL

9756

23832

26199

29240

2004-2014 2012-2013 2012-2014 +200%

+10%

+23%

2013-2014 +12%

Evaluatie: Het aantal recreatieve leden is in 2014 gestegen met 24% ten opzichte van 2012. We zien bovendien een jaarlijks stijgingspercentage, meer zelfs, de doelstelling voor 2016 is reeds behaald in 2013.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.1.1.

Omschrijving

Promotionele actie samen met de clubs in de periode 2013-2016.

Timing voor actie

2013-2016

In 2013 heeft VLP haar mascotte Dré van de VLP geïntroduceerd en in 2014 is deze mascotte verder geïmplementeerd in de werking van VLP. Dré van de VLP is in het leven geroepen ter promotie van VLP en bij uitbreiding van de paardensport op een aantrekkelijke manier. Het is een mascotte voor jong en oud die we inzetten om de werking van VLP nog meer te verspreiden bij zowel leden als niet-leden, bij VLP-clubs en niet-VLP-clubs.

6


Acties Dré van de VLP 2014 •

Dréroute Flanders Horse Expo 2014 – 900 kinderen hebben deelgenomen

Gebruik Dré van de VLP in EVS- en MVS-campagnes

Aanwezigheid Dré op evenementen: •

Flanders Horse Expo 2014

Jumping Mechelen 2014

Pennenzakkenrock 2014

VLP-sportkampen

Gordelfestival 2014

Hippische wedstrijden

7


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.1.2.

Omschrijving

Ondersteuning opendeurdagen clubs in de periode 2013-2016.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

1.

Onderwerp + situatieschets

Aangesloten clubs kunnen VLP over hun deelname of organisatie van bepaalde activiteiten op de hoogte brengen. VLP publiceert hieromtrent in dat geval een aankondiging op de VLP-website. Clubs die opendeurdagen organiseren kunnen hier eveneens promotiemateriaal voor aanvragen bij VLP. Dit promotiemateriaal bestaat onder meer uit:

8

VLP-banners en spandoeken

VLP stylo’s

VLP-keycords

Sleutelhangers van Dré van de VLP

Brochures en flyers die VLP voor de clubs en hun leden ter beschikking stelt

ABC’s van de VLP


2.

Overzicht van cijfers

Tabel 1. Aantal artikels over opendeurdagen en evenementen van VLP-clubs in 2014

# 1

DATUM

ONDERWERP

15/01/2014 Provinciales: HROV organiseert ponymeting in Moerzeke 25/01

2

30/01/2014 Clubs/G-werking: EY Talent Games op 22 februari in Blankenberge

3

12/02/2014 Clubs/Eventing: Trainingsdagen met Joris Vanspringel en Karin Donckers!

4

21/02/2014 Clubs: Maak je klaar voor TREK4YOUth 2014!

5

7/03/2014

Clubs: Clinic menclub Pajottenland

6

2/04/2014

Clubs: VLP-club “I train my horse’s brain” organiseert HorseBoostCamp

7

7/04/2014

Clubs/Dressuur: Paaskamp op professionele dressuurstal

8

15/04/2014 Clubs: RC Meerdaalhof viert 45-jarig bestaan

9

15/04/2014 Clubs/Dressuur: Twee dressuurstages bij VLP-club Rijbaan Molenzicht

10

15/04/2014 Clubs/Dressuur: Dressuurstages Sentower Park Opglabbeek

11

24/04/2014 Clubs: Wandeling in en rond Wervik op 1 mei

12

12/05/2014 Clubs: Trainingen door Gerard Leijten in Gooik

13

16/06/2014 Clubs: Springstage met Dirk Demeersman in Schaffen

14

24/06/2014 Clubs: VLP-club De Kalmoes erkend als Multimove-club!

15

30/06/2014 Clubs: Dressuurstage met Arthur Kottas op Stal Hulsterlo

16

3/07/2014

17

18/07/2014 Clubs: Oefenendurance in Damme op 27 juli

EVS: Nieuwe clubs voor EVS-project!

18

18/07/2014 Clubs: Openluchtspektakel tijdens opendeurdag De Galoppade

19

22/07/2014 EVS: Nieuwe EVS-club gehuldigd!

20

25/07/2014 EVS: Manege W-Stables gehuldigd als EVS-club!

21

4/08/2014

Clubs: Epona gehuldigd als nieuwe EVS-club!

22

9/08/2014

Clubs: Dressuurstage met Mischa Koot

23

19/08/2014 Clubs: Kalmoesfeesten op 23 en 24 september

24

5/09/2014

25

12/09/2014 Clubs: Week van de sportclub & de ‘Wij zijn goed bezig actie’,

26

12/09/2014 Clubs: Opendeurdag Rodeberg

Clubs: workshop met teugeldrukmeter te Schaffen

27

15/09/2014 Clubs: Eventingstage met Joris Vanspringel

28

23/09/2014 Clubnieuws: Tweedehandsmarkt op club Bosscherhof in Zutendaal

29

25/09/2014 Clubs: Dag van de sportclubbestuurder in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen!

30

30/09/2014 Clubs: Opendeurweekend Stoeterij Hidalgo

31

3/10/2014

32

14/10/2014 Clubs: trainingsstage met Karin Donckers op 15 november in Schaffen

Clubs: clubactiviteiten in Zoutleeuw rond bit- en zadelpassen

33

28/10/2014 Clubs/Endurance: clinic met Valery Kanavy in Lille

34

31/10/2014 Clubs: Beurs voor het goede doel in Ham

35

3/11/2014

36

17/12/2014 Clubs/Endurance: clinic met Tonkie Collee in Kalken!

3.

Clubs: Stages voor dressuur- en eventingruiters in Schaffen

Beschrijving van de cijfers

In totaal verschenen er 36 artikels over opendeurdagen en evenementen van clubs op de VLP-website. In 2013 waren het er 23 en 20 in 2012. 4.

Evaluatie

5.

Conclusies

Het aantal clubs die VLP contacteren met de vraag om promotiemateriaal te verkrijgen voor hun opendeurdagen en die hun activiteit promoten op de VLP-website, stijgt. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal clubs dat promomateriaal ontvangen heeft.

Er is een stijging te merken van 57% ten opzichte van 2013 van het aantal artikels die over clubs en clubactiviteiten verschijnen op de VLP-website. In vergelijking met 2012 gaat het zelfs over een stijging met 80%.

9


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.1.3.

Omschrijving

Uitwerking project ter promotie van de paardensport tegen 2016 (opvolger Ga voor Galop)

Timing voor actie

2014-2015-2016

Deze actie is bereikt in 2014. In samenwerking met de nationale federatie KBRSF (Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie) en de Waalse liga LEWB (Lique Equestre Wallonie Bruxelles) is het project Equifans gelanceerd ter promotie van de paardensport en in het bijzonder de stimulering van de Belgische fans van de topsporters. Op www.equifans.be konden de Belgische supporters terecht voor alle informatie over de Wereldruiterspelen 2014, maar Equifans wil meer zijn dan slechts een verzamelplaats van praktische informatie. De website is tevens dé site bij uitstek voor supporters van de Belgische ruiters. Via deze site en de social media (Facebook, Twitter, Instagram) willen we de Belgische fans motiveren en verenigen om als één man achter de Belgische delegatie te staan. De komende jaren zal dit platform verder uitgewerkt worden voor de kampioenschappen (EK’s 2015, Olympische Spelen 2016, …) Bij dit project zijn structurele, sportieve en mediapartners betrokken en in 2014 waren volgende voormalige wereldkampioenen de ambassadeurs van het project: Félix-Marie Brasseur (mennen), Bernard Fonck (reining), Michèle George (para-equestrian), Jos Lansink (jumping) en Philippe Lejeune (jumping).

Acties Equifans 2014 •

Voorjaar: Facebook-uitdagingen en affichagecampagne

18-08: Kick-off Renbaan Oostende – voorstelling delegatie en fandag

25-08 tot en met 07-09: o Belgian House in Caen: het restaurant La Boucherie is twee weken omgetoverd tot de place to be voor alle Belgische fans met onder andere meet & greets met de Belgische delegatie en huldigingen bij medailles. o Belgian Meeting Point in Haras du Pin: Belgisch verzamelpunt voor de eventingfans tijdens de dag van de cross country in Haras du Pin. o Achter de schermen: sterke aanwezigheid op social media. Zo sloten we 2014 af met meer dan 4.346 iikes op Facebook. Uit de statistieken van Facebook blijkt duidelijk een grote piek in het dagelijks bereik van de Facebookcampagne tijdens de periode van de WEG zelf (25/09 – 07/09). In tabel 1 ziet u de top 30 met het hoogste bereik per dag van de Facebookcampagne van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

10


11


12


Tabel 1 Rank

Datum

Dagelijks Totale bereik

1

28/08/2014

26510

2

26/08/2014

24259

3

27/08/2014

21653

4

31/08/2014

20832

5

30/08/2014

16789

6

25/08/2014

16635

7

1/09/2014

16375

8

29/08/2014

15869

9

2/09/2014

15403

10

24/08/2014

13358

11

6/09/2014

13346

12

3/09/2014

11001

13

8/09/2014

10002

14

4/09/2014

9978

15

7/09/2014

9978

16

23/08/2014

9827

17

25/06/2014

8975

18

9/07/2014

6917

19

5/09/2014

6646

20

19/08/2014

5369

21

22/08/2014

5053

22

23/06/2014

5016

23

21/08/2014

4719

24

15/08/2014

3982

25

9/09/2014

3750

26

9/10/2014

3732

27

20/08/2014

3703

28

24/09/2014

3683

29

19/06/2014

3636

30

26/06/2014

3539

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.1.4.

Omschrijving

Pro memorie: recreatief aanbod acties BO2

Timing voor actie Zie acties 2014 onder BO2.

13


14


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

10.2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 is het aantal competitieve leden gestegen met minstens 5 procent en dat met een jaarlijkse stijging.

Resultaten effectmeting: Het aantal competitieve VLP-leden in 2004, 2012, 2013 en 2014.

2004

2012

2013

2014

2004-2014

2012-2014

2013-2014

HGVBB

645

931

939

1614

+150%

+73%

72%

HROV

949

1502

1555

969

+2%

-35%

-38%

KR

987

1184

1248

908

-8%

-23%

-27%

VOR

1161

1789

1911

1297

+12%

-28%

-32%

WVUR

532

913

997

1994

+275%

+118%

+100%

TOTAAL

4274

6319

6650

6782

+59%

+7%

+2%

Evaluatie: Het aantal competitieve VLP-leden is in 2014 gestegen met 2% ten opzichte van 2013 en met 7% ten opzichte van 2012. We zien dus niet alleen een stijging, maar we stellen vast dat de doelstelling tegen eind 2016 – nl. een stijging van 5% ten opzichte van 2012 – in 2013 al bereikt was. Verder zien we ook een stijging met 59% in 2014 ten opzichte van de nulmeting in 2004.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.2.1.

Omschrijving

Promotionele actie samen met de clubs in de periode 2013-2016.

Timing voor actie

2014-2016

Zie actie 10.1.1. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.2.2.

Omschrijving

Promotionele actie samen met de clubs in de periode 2013-2016.

Timing voor actie

2014-2016

Zie actie 10.1.2. SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.2.3.

Omschrijving

Promotionele acties over de toegankelijkheid van de wedstrijdsport.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

Op de VLP-website, in de VLP-nieuwsbrief en via de sociale media worden consequent activiteiten of maatregelen verspreid ter promotie van de wedstrijdsport en dat voor onze tien disciplines. Voor de specifieke acties verwijzen we naar de acties bij elke discipline onder BO1. In 2014 had VLP een intensieve samenwerking met HippoTv. Gedurende het wedstrijdseizoen werd wekelijks de wedstrijdkalender getoond op HippoTv. Deze kalender kwam zo op Telenet Kanaal 22, het internetkanaal en op de website van HippoTv. Daarnaast heeft VLP zes reportages laten maken ter promotie van volgende disciplines: eventing, endurance, mennen, para-equestrian, reining en voltige. Deze reportages zijn eveneens vertoond op alle communicatiekanalen van HippoTv.

15


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.2.4

Omschrijving

Pro memorie: 1.1.2., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.3.3., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.5.2., 1.5.3., 1.5.4., 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4., 1.9.2., 1.9.3., 1.9.4., 1.9.5., 1.9.6., 1.10.2., 1.10.3., 1.10.4., 1.10.5.

Timing voor actie Zie bovenstaande acties bij BO1.

16


17


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

10.3.

Omschrijving

Tegen eind 2016 zit de paardensport in de top 5 van de geschreven pers.

Indicator(en)

Geschreven pers.

Definitie indicator

Geschreven pers: Gazet van Antwerpen, De Morgen, De Standaard, Belang van Limburg, HetLaatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Knack, Trends.

Meetnorm

Stijging naar top 5 in 2016 t.o.v. 2012.

Meetbron(nen)

VSF Knipselrapport

Meetwijze

Excelfile VSF Knipselrapport

Meetfrequentie

1 keer in 2016 (maar tussentijds jaarlijks).

Meetmoment(en)

Jaarlijks in januari

Meeteigenaar

Coördinator communicatie

Meetbewaker

Directeur

Resultaten effectmeting: De ranking van de paardensport tegenover andere sporten in het VSF-Knipselrapport in 2012 en 2013. VSF is in 2013 gestopt met deze service. VLP is dan ook op zoek naar een nieuwe meetbron en meetwijze voor deze doelstelling. Evaluatie: In 2012 stond de paardensport op de negende plaats in het VSF-Knipselrapport. In 2013 is VSF gestopt met deze service. Er kan momenteel geen evolutie worden aangetoond tussen 2012, 2013 en 2014.

18

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.3.1

Omschrijving

Versturing van een persbericht minstens 1 keer per week naar de geschreven pers.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016


19


Tabel 1: Overzicht versturing persberichten 2014 JANUARI 27-01-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 20-01-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 24-01-14 Stage talententeam Anky Van Grunsven 21-01-14 Wauters vs Waes - Bezint eer ge begint  13-01-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 06-01-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal FEBRUARI 24-02-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 17-02-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 10-02-14 Nationale cyclus voor jonge paarden vernieuwd en klaar voor de toekomst 10-02-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 03-02-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal MAART 31-03-14 Cavalor Cup voor eventingruiters 31-03-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 28-03-14 Programmawijzigingen cyclus 2014 24-03-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 17-03-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 10-03-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 06-03-14 Winnaars VLP-Talentenstimulering 2013 op stage bij Dirk Demeersman 03-03-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal APRIL 29-04-14 Celine De Cabooter neemt leiding in Cavalor Cup eventing 28-04-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 24/04 - 27/04 21-04-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 18/04 - 21/04 21-04-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 14-04-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 07-04-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal MEI 28-05-14 Regelgeving: aan welke wedstrijden mag ik deelnemen en wanneer 26-05-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 22/05-25/05 23-05-14 Belangrijke info regelgeving 18-05-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 15/05 - 18/05 12-05-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 08/05 - 11/05 JUNI 19-06-14 EQUIFANS - Mis de kick-off niet! 15-06-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 12/06 - 15/06 09-06- 14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 02-06-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 29/05 - 01/06 JULI 17-07-14 Belgische jumpingploeg wint landenprijs Aken 09-07-14 Tussenstand Cavalor Cup eventing na OCC Diepenbeek 07-07-14 Resultaten internationaal 03/07 - 06/07 03-07-14 VLP verwelkomt nieuwe clubs in EVS-project AUGUSTUS 25-08-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 18-08-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 11-08-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 04-08-14 Resultaten internationaal 31/07 - 03/08

20


SEPTEMBER 29-09-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 23-09-14 Vlaams kampioenschap mennen 2014 22-09-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 15-09-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 08-09-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 01-09-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal OKTOBER 30-10-14 Finalisten Cavalor Cup jumping op stage bij Nicola en Olivier Philippaerts 30-10-14 Bisnummer voor Jeroen Appelen en Geoffrey Cobbaut in Gold en Silver Cup 28-10-14 Finalisten Cavalor Cup dressuur op stage bij Michele George 27-10-14 Resultaten internationaal 23/10-26/10 23-10-14 Selecties Hippo Revue Cup NOVEMBER 24-11-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 20/11 - 23/11 20-11-14 Stage bij Ciska Vermeulen voor deelnemers recreawedstrijden para-equestrian 18-11-14 Stemming Talent van het Jaar 2014 16-11-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 13/11 - 16/11 09-11-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 06/11 - 09/11 02-11-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 30/10 - 02/11 DECEMBER 22-12-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 18/12 - 21/12 14-12-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 11/12 - 14/12 14-12-14 Ingmar De Vos overtuigend verkozen tot FEI-voorzitter 08-12-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 04/12 - 08/12 01-12-14 Resultaten VLP-ruiters internationaal 27/11 - 30/11

Tabel 1 toont aan dat de actie in 2014 ruimschoots is bereikt.

21


22


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.3.2.

Omschrijving

Organisatie van minstens 1 persconferentie per jaar.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

In 2014 heeft VLP haar jaarlijkse persconferentie gehouden op Vlaanderens Kerstjumping in Mechelen. Deze persconferentie ging door op 26 december 2014 in de VIP-lounge van Jumping Mechelen, waar het kruim van de Belgische hippische journalisten verzamelen.

Programma VLP-persconferentie 2014: •

Bekendmaking VLP-Talent van het Jaar 2014

Bekendmaking VLP-Talententeam en –plan 2015

Prijsuitreiking Gold en Silver Cup 2014

Bekendmaking VLP-Awards 2014

Evaluatie Equifans 2014

Voorstelling PDSKO (Professionele directeur sportkaderopleidingen – Donaat Brondeel)

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.3.3.

Omschrijving

Promotionele actie samen met de clubs in de periode 2013-2016.

Timing voor actie

2013-2016

Zie actie 10.1.1.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

10.3.4.

Omschrijving

Inspelen op de sportieve hoogtepunten van de topsporters.

Timing voor actie

2013-2014-2015-2016

23


24


Tabel 1: artikels 2014 op de VLP-website onder de redactie “Topsport”. DATUM

#

ONDERWERP

1

6/01/2014

2

13/01/2014

Dressuur: Resultaten CDI Drachten Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 09/01 - 12/01

3

20/01/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 16/01-19/01

4

26/01/2014

Jumping/Talentenplan: Resultaten VLP-ruiters internationaal 23/01-26/01

5

2/02/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 30/01-02/02

6

9/02/2014

Jumping: Catherine Van Roosbroeck wint GP CSI2* Opglabbeek!

7

16/02/2014

Topsport/Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 13/02-16/02

8

24/02/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters internationaal 19/02-23/02

9

24/02/2014

Eventing: Joris Vanspringel tweede in Portugal!

10

3/03/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal

11

3/03/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CDI Vidauban - CDI-W Göteborg

12

3/03/2014

Eventing: Resultaten VLP-ruiters internationaal

13

10/03/2014

Eventing: VLP-ruiters op dreef in Portugal!

14

10/03/2014

Dressuur: Resultaten VLP-ruiters CDI Vidauban

15

10/03/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 06/03-09/03

16

16/03/2014

Topsport/Jumping: Nicola Philippaerts en Pieter Devos sterk in GP Doha!

17

16/03/2014

Topsport/Dressuur: vijfde plek voor Claudia Fassaert in Doha

18

16/03/2014

Topsport/Jumping: Olivier Philippaerts wint GP CSI3* Vejer de la Frontera!

19

23/03/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 20/03-23/03

20

31/03/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 26/03-30/03

21

31/03/2014

Endurance: VLP-amazone Ingrid Celen maakt indruk in Fontainebleau!

22

6/04/2014

Dressuur/Topsport: VLP-ruiters winnen op CDI3* Nieuw en St. Joostland

23

6/04/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters internationaal 03/04-06/04

24

6/04/2014

Para-equestrian/Topsport: Drie derde plaatsen voor Ciska Vermeulen in Deauville!

25

13/04/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters internationaal 09/04-13/04

26

15/04/2014

Jumping: Resultaten VLP-jeugdruiters CSI Bonheiden

27

15/04/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSI3* San Giovanni in Marignano en CSI-V Fontainebleau

28

20/04/2014

Topsport/Jumping: Resultaten VLP-ruiters CSI3* Lummen

29

21/04/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSI2* Chantilly

30

21/04/2014

Endurance: Resultaten VLP-ruiters CEI2* Villeneuve de Riviere

31

27/04/2014

Jumping/Topsport: VLP-resultaten Longines Global Champions Tour Antwerp!

32

27/04/2014

Jumping/Topsport: Frederik Cattebeke vierde in GP CSI2* Sancourt

33

27/04/2014

Dressuur/Topsport: Marc-Peter Spahn achtste in Freestyle CDI4* Hagen

34

27/04/2014

Para-equestrian/Topsport: Belgisch team wint landenprijs CPEDI3* Moorsele!

35

27/04/2014

Eventing/Topsport: Resultaten VLP-ruiters Sopot (POL) en Oudkarspel (NED)

36

1/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSIO5*-CSI2* Spring Classic of Flanders

37

2/05/2014

Jumping/Topsport: Prima derde plek voor Belgen in Lummen!

38

4/05/2014

Jumping: Zilver voor Vlaams Kampioen Koen Vereecke in BK zevenjarigen

39

4/05/2014

Jumping/Topsport: Jonge Ier wint Longines Grand Prix in Lummen! Twee Belgen in top vijf!

40

4/05/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CDI Saumur (FRA)

41

4/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSIO5* - CSI2* Lummen

42

4/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSI3* Maubeuge - CSI2* Fontainebleau

43

5/05/2014

Eventing: Resultaten VLP-ruiters Wiener Neustadt en Castenray

44

5/05/2014

Endurance: Resultaten VLP-ruiters CEI Mont-le-Soie - BK seniors Eventing/Topsport: Rik Geirnaert negende in Rockingham

45

8/05/2014

46

11/05/2014

Eventing/Topsport: Karin Donckers en Jasper Peeters scoren in Marbach

47

11/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters CSI3* Le Touquet - CSI2* Palaiseau

48

16/05/2014

Jumping/Topsport: Knappe tweede plaats voor Belgen in Nations Cup La Baule!

49

17/05/2014

Jumping/Topsport: Belgische ploeg ook tweede in Nations Cup Odense!

50

18/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten Jumping Kapellen!

25


51

26

18/05/2014

Jumping: Drie keer zilver en eenmaal brons in Nations Cups Bonheiden!

52

18/05/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten CDI4*3* Treffen (AUT)

53

18/05/2014

Jumping/Topsport: VLP-Talent Jos Verlooy vijfde in GP La Baule!

54

18/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten CSI2* Opglabbeek

55

18/05/2014

Voltige: Lauren Vanlerberghe tweede op CVI Frenstat

56

18/05/2014

Mennen/Topsport: Glenn Geerts wint marathon in Windsor

57

19/05/2014

Eventing: Resultaten VLP-ruiters CIC3* Chatsworth - CIC2* Everswinkel

58

24/05/2014

Jumping/Topsport: Belgen winnen Nations Cup Rome!

59

25/05/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten CDI3* CDIP-J-YR Kapellen

60

25/05/2014

Eventing/Topsport: Internationale resultaten 22/05-25/05

61

26/05/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten CDIW Lipica

62

26/05/2014

Jumping/Topsport: Resultaten internationaal 22/05-25/05 Jumping/Topsport: België tweede in klassement Nations Cup na zesde plek Sankt Gallen

63

31/05/2014

64

1/06/2014

Para-equestrian: België vierde in teamklassement Roosendaal

65

1/06/2014

Dressuur: Internationale resultaten 29/05-01/06

66

1/06/2014

Voltige: Sterke Belgen op CVI Belgium!

67

1/06/2014

Jumping: Internationale resultaten 29/05-01/06

68

8/06/2014

Topsport/Jumping: Pieter Devos wint Longines GCT van Shanghai!

69

8/06/2014

Jumping: Resultaten Dutch Youngster Festival Wierden

70

8/06/2014

Jumping: Resultaten internationaal 05/06 - 09/06

71

9/06/2014

Mennen/Topsport: Resultaten CAI Saumur

72

9/06/2014

Jumping: Resultaten CSI3* Sint-Katelijne-Waver!

73

9/06/2014

74

15/06/2014

Eventing: Internationale resultaten Wiesbaden en Bramham Jumping: Internationale resultaten 12/06-15/06

75

15/06/2014

Eventing: Resultaten VLP-ruiters Eventing Luhmuhlen

76

22/06/2014

Jumping: Resultaten CSI4*2* Fontainebleau - CSIO5* Rotterdam

77

22/06/2014

Dressuur/Topsport: Resultaten CDIO Rotterdam

78

23/06/2014

Eventing: Winst voor Karin Donckers in Holzerode

79

23/06/2014

Para-equestrian: Eveline Van Looveren wint Beker van België 2014!

80

28/06/2014

Dressuur: Resultaten CDI4* Perl

81

28/06/2014

Jumping: Resultaten internationaal 26/06-29/06 Eventing: Karin Donckers pakt Belgische titel seniors 2014!

82

29/06/2014

83

6/07/2014

Dressuur: Resultaten internationaal 03/07 - 06/07

84

6/07/2014

Jumping: Internationale resultaten 03/07 - 06/07

85

6/07/2014

Mennen: Glenn Geerts zesde in Lähden!

86

7/07/2014

Voltige: Winst voor Lauren Vanlerberghe in Saumur

87

10/07/2014

Dressuur: Belgische juniores dertiende in landenwedstrijd EK

88

10/07/2014

Dressuur: Young Riders vijfde op EK

89

13/07/2014

Endurance: Zilver voor juniores op EK

90

13/07/2014

Topsport/Jumping: Resultaten internationaal 11/07 - 13/07

91

13/07/2014

Dressuur: EK-BRONS voor VLP-TALENT Jorinde Verwimp!

92

13/07/2014

Jumping: Pieter Kenis wint opnieuw Beker van België, nu bij de senioren!

93

17/07/2014

Dressuur: Achtste plaats voor België in landenprijs Aken

94

19/07/2014

Eventing: Karin Donckers vijfde in CICO3* Aken!

95

19/07/2014

Jumping/Topsport: België wint landenprijs CHIO Aken met 3 VLP-Talenten van het Jaar!

96

20/07/2014

Mennen: Belgische ploeg zesde in Aken - Edouard Simonet eerste Belg

97

20/07/2014

Jumping/Topsport: Christian Ahlmann wint Rolex GP Aken

98

21/07/2014

Jumping/Topsport: Resultaten CSIO5* Aken

99

21/07/2014

Jumping/Topsport: Resultaten CSI4* Dinard - CSI3* Mégève - CSI2* Opglabbeek

100

28/07/2014

Jumping: Internationale resultaten 24/07-27/07

101

29/07/2014

Eventing: Internationale resultaten Renswoude en Hünxe

102

1/08/2014

Jumping/Topsport: Vierde plaats voor België in Nations Cup Hickstead - Finale verzekerd


103

3/08/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 31/07 - 03/08

104

10/08/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters Dublin - Beervelde - Roosendaal

105

17/08/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 14/08 - 17/08

106

15/09/2014

Dressuur: Resultaten CDI3* Zandhoven

107

15/09/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 11/09-14/09

108

20/09/2014

Jumping: Gilles Dunon wint eerste BK seniors!

109

22/09/2014

Jumping: Winst voor Karline De Brabander in Sires op Zangersheide

110

28/09/2014

Eventing: België vierde in CICO3* Waregem!

111

28/09/2014

Mennen: Derde plaats voor Belgen op Outdoor Breda

112

29/09/2014

Jumping: Jos Verlooy wint Grote Prijs CSI5* LA - Wouter Devos in winningmood

113

26/10/2014

Dressuur: Claudia Fassaert wint Freestyle in Biarritz

114

26/10/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 23/10-26/10

115

2/11/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 30/10-02/11

116

9/11/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 06/11-09/11

117

16/11/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 12/11 - 16/11

118

23/11/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 20/11-23/11

119

23/11/2014

Dressuur: Resultaten VLP-ruiters CDI-W Stuttgart (GER) Mennen: Resultaten VLP-menners CAI-W Stuttgart (GER)

120

23/11/2014

121

1/12/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 27/11 - 30/11

122

1/12/2014

Mennen: Glenn Geerts derde in WB-manche Stockholm!

123

1/12/2014

Dressuur: Resultaten VLP-ruiters CDI-W Stockholm

124

7/12/2014

Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 04/12 - 07/12

125

7/12/2014

Dressuur: Resultaten VLP-ruiters CDI Roosendaal (NED)

126

14/12/2014

Jumping/Topsport: Resultaten VLP-ruiters internationaal 11/12 - 14/12

127

19/12/2014

Dressuur: Resultaten CDI-W Londen Olympia

128

21/12/2014

Topsport/Jumping: Resultaten VLP-ruiters internationaal 19/12 - 21/12

129

21/12/2014

Topsport/Mennen: Glenn Geerts geeft visitekaartje af in Londen

130

30/12/2014

Jumping/Topsport: Simon Delestre wint WB Mechelen - Jos Verlooy zevende

Tabel 1: VLP volgt de verrichtingen van VLP-resultaten op het hoogste internationaal niveau op de voet en dat voor alle erkende disciplines en dat zowel bij de seniors als jeugdruiters. In 2014 verschenen in totaal 130 artikels op de VLP-website onder de rubriek “Topsport”.

27


28


SD/OD/ACTIE

SD

Nr

11.

Omschrijving

Tegen eind 2016 verwezenlijkt VLP een groei van het aantal clubs van 10% over 4 jaar met een jaarlijkse stijging.

Resultaten effectmeting: Tabel 1: het aantal VLP-clubs in 2013. Evaluatie: Uit deze tabel kunnen we zien dat de jaarlijkse stijging wat betreft het aantal clubs het afgelopen jaar bevestigd werd. Er sprake van een procentuele stijging van 6,75% clubs in 2013 ten opzichte van 2012. Uit deze cijfers blijkt dat een stijging van het aantal clubs met 10%, in 2016 ten opzichte van 2012, een haalbaar doel moet zijn.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

11.1.

Omschrijving

Tegen eind 2014 laat de VLP het aantal clubs stijgen met 4% t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Tabel 1: totaal aantal VLP-clubs in 2014 ten opzichte van 2013, 2012 en 2004 (nulmeting). Â

Aantallen

Provinciale HGVBB

2004

2012

Percentages

2013

2014

2004-2014

2012-2014

2012-2013

2013-2014

57

82

91

97

+70%

+18%

+11%

+17%

KR

50

53

55

58

+16%

+9%

+4%

+11%

VOR

66

117

125

140

+112%

+20%

+7%

+24%

WVUR

60

94

100

99

+65%

+5%

+6%

+19%

HROV

54

143

151

163

+202%

+14%

+6%

+29%

Totaal

287

489

522

557

+94%

+14%

+7%

+7%

Evaluatie: Uit deze tabel kunnen we zien dat de jaarlijkse stijging wat betreft het aantal clubs het afgelopen jaar bevestigd werd. Er sprake van een procentuele stijging van 7% clubs in 2014 ten opzichte van 2013. Uit deze cijfers blijkt dat een stijging van het aantal clubs tegen eind 2014 met 4% ten opzichte van 2012 behaald is.

29


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.1.

Omschrijving

Actieve zoektocht naar niet-aangesloten clubs.

Timing voor actie

2013-2014

Om nieuwe clubs aan te trekken / aan te werven rekent VLP op de medewerking van de reeds aangesloten clubs. Indien een clubverantwoordelijke in contact komt met een club die (nog) niet aangesloten is bij VLP dient deze de gegevens door te geven aan de VLP-clubverantwoordelijke zodat de nog niet aangesloten club gecontacteerd kan worden. Dit item werd eveneens besproken op de eerste vergadering van de commissie clubwerking in 2013. Toen werd geopperd dat de leden van de commissie clubwerking, die vaak in het ‘veld’ komen en op die manier mogelijks in contact komen met potentieel nieuwe clubs, de gegevens van dergelijke clubs bijhouden of verzamelen zodat VLP desbetreffende club(s) kan contacteren. Daarnaast zorgt VLP ervoor om op tal van hippische activiteiten en wedstrijden aanwezig te zijn met een informatiestand, affiches, boarding, promotiefilmpjes, enzovoort. Door de naamsbekendheid van VLP te vergroten en door de mogelijkheden die VLP biedt aan haar clubs te verspreiden, komen steeds meer niet-aangesloten clubs in contact met VLP.

Overzicht standen VLP op evenementen 2014: •

Flanders Horse Expo 2014

Jumping Mechelen 2014

Pennenzakkenrock 2014

Gordelfestival 2014

Overzicht affiches VLP 2014 programmaboeken •

Flanders Horse Expo 2014

Jumping Mechelen 2014

Jumping Antwerpen 2014

Flanders Horse Event Beervelde 2014

Hippo Revue

Sportkampen

Overzicht VLP-reclamespots

30

Jumping Mechelen 2014

HippoTv

Stand Flanders Horse Expo 2014

YouTubekanaal VLP

Facebookpagina VLP


31


32


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.2.

Omschrijving

Overhandiging van tools (promotioneel/sporttechnisch/administratief ) om niet-aangesloten clubs te overtuigen.

Timing voor actie

2013-2014

In het jaarlijks vademecum ABC van de VLP staan talrijke voordelen vermeld om als club aan te sluiten bij VLP. Deze brochure wordt verdeeld op beurzen en evenementen aan geïnteresseerde niet-aangesloten clubs om hen te overtuigen. Deze voordelen staan ook vermeld op de VLP-website www.vlp.be (Clubs).

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.3.

Omschrijving

Extra begeleiding van huidige clubs om deze clubs te behouden via medewerker clubs.

Timing voor actie

2013-2014

De VLP-clubverantwoordelijke doet op regelmatige tijdstippen clubbezoeken.

Tabel 1: overzicht #clubbezoeken 2013

2014

2013

2014

2013-2014

HGVBB

Clubbezoeken per provincie

7

7

15%

14%

0%

HROV

11

14

23%

28%

27%

KR

5

5

11%

10%

0%

VOR

8

14

17%

28%

75%

WVUR

16

10

34%

20%

-38%

Totaal aantal bezoeken

47

50

100%

100%

6%

Totaal aantal VLP-clubs

522

557

7%

Verhouding bezoeken t.o.v. aantal VLP-clubs

9%

9%

0%

33


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.4.

Omschrijving

Overhandiging van jaarlijkse promopakketten aan clubs vanaf 2014.

Timing voor actie

2014-2015-2016

Bij de aansluiting van de clubs krijgt elke club een pakket met onder meer een lidmaatschapsplaat, brochures, ed. Verder krijgen de clubs op regelmatige basis informatie over de brochures en het promomateriaal die ze vrijblijvend kunnen aanvragen bij opendeurdagen en andere evenementen.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.5.

Omschrijving

Ondersteuning vanaf 2013 aan clubs die Ga voor Galop inrichten.

Timing voor actie

2013-2014

De clubs die Ga voor Galop inrichten krijgen volgende ondersteuning: •

Een promotiepakket met drukwerk: affiches & flyers.

Een gemakkelijke inschrijvingsmodule die hun gegevens op www.gavoorgalop.be steeds up to date houdt.

Promotie van de deelnemende clubs en hun aanbod op www.gavoorgalop.be

Het ter beschikking stellen van lesmateriaal en mogelijke inhoud voor de omkaderingslessen

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.1.6.

Omschrijving

Geven van startbrochures aan clubs vanaf 2013.

Timing voor actie

2013-2014

Deze actie werd in 2013 ondernomen en succesvol volbracht. De startbrochure ‘Help Mijn kind rijdt paard, wat nu?!’ is beschikbaar voor clubs en werd reeds verspreid. De clubs kunnen deze brochure gratis aanvragen aan VLP.

34


35


36


SD/OD/ACTIE

OD

Nr

11.2.

Omschrijving

Tegen eind 2016 laat de VLP het aantal clubs stijgen met 10% t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: Het aantal VLP-clubs in 2014 ten opzichte van 2013, 2012 en 2004 (nulmeting). Â

Aantallen

Provinciale

Percentages

2004

2012

2013

2014

2004-2014

2012-2014

2012-2013

2013-2014

57

82

91

97

+70%

+18%

+11%

+17%

HGVBB KR

50

53

55

58

+16%

+9%

+4%

+11%

VOR

66

117

125

140

+112%

+20%

+7%

+24%

WVUR

60

94

100

99

+65%

+5%

+6%

+19%

HROV

54

143

151

163

+202%

+14%

+6%

+29%

Totaal

287

489

522

557

+94%

+14%

+7%

+7%

Evaluatie: Uit deze tabel kunnen we zien dat de jaarlijkse stijging wat betreft het aantal clubs het afgelopen jaar bevestigd werd. Er sprake van een procentuele stijging van 7% clubs in 2014 ten opzichte van 2013 en van 14% ten opzichte van 2012. Uit deze cijfers blijkt dat een stijging van het aantal clubs met 10%, in 2016 ten opzichte van 2012, behaald is in 2014.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.2.2.

Omschrijving

Jaarlijks bezorgen van promopakketten aan clubs vanaf 2014.

Timing voor actie

2014-2015-2016

Zie acties bij 11.1.4.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.2.3.

Omschrijving

Actieve zoektocht naar niet-aangesloten clubs.

Timing voor actie

2013-2014

Zie acties bij 11.1.1.

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.2.4.

Omschrijving

Overhandiging van tools (promotioneel/sporttechnisch/administratief ) om niet-aangesloten clubs te overtuigen.

Timing voor actie

2013-2014

Zie acties bij 11.1.2.

37


SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.2.5.

Omschrijving

Geven van startbrochures aan clubs vanaf 2013.

Timing voor actie

2013-2014

Zie acties bij 11.1.6.

SD/OD/ACTIE

OD

Nr

11.3.

Omschrijving

Tegen eind 2014 onderzoekt de VLP op welke manier ze haar clubs extra zal ondersteunen t.o.v. 2012.

Resultaten effectmeting: In 2014 zijn 12 clubs opgeroepen voor een werkgroep ter voorbereiding van een debatdag voor de clubs. Op deze werkgroep waren 4 clubs aanwezig.

Evaluatie: Uit deze werkgroep is gebleken dat een debatdag niet in de verwachtingen ligt van de clubs en dat VLP op zoek moet naar andere manieren om de clubs extra te ondersteunen (onder andere via de contacten van de medewerker clubs met de clubs).

SD/OD/ACTIE

ACTIE

Nr

11.3.1.

Omschrijving

Extra begeleiding van huidige clubs om deze clubs te behouden via medewerker clubs.

Timing voor actie

2013-2014

Zie actie 11.1.3.

38


Conclusies (BO5) In 2014 is zowel het aantal recreatieve als competitieve leden aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2014. Zo merken we dat de operationele doelstellingen 10.1 en 10.2. reeds bereikt zijn (reeds bereikt in 2013). Dit heeft ook als gevolg dat we op schema zitten om SD 10 te bereiken tegen 2016. Ook de stijging van het aantal clubs is opmerkelijk. In 2014 is het aantal zodanig gestegen dat in 2014 de OD 11.1 en 11.2. bereikt zijn en dat het er rooskleurig uitziet om ook SD 11 te bereiken tegen 2016.

Eventuele bijsturingen op

niveau van de doelstellingen en/of acties (BO5) De meetbron en meetwijze van OD 10.3. zijn niet meer mogelijk. VLP gaat dan ook op zoek naar een alternatief voor deze bron en wijze zodat VLP deze doelstelling alsnog kan meten.

39


COLOFON Vlaamse Liga Paardensport vzw Klossestraat 64 • 9052 Zwijnaarde T 09 245 70 11 • F 09 245 70 12 info@vlp.be • www.vlp.be Verantwoordelijke uitgever Lies Vlamynck Vormgeving Caroline Op de Beeck Foto’s Dirk Caremans • www.caremans.be Equpics • http://equpics.be Jan Deprez Jean Hendrix P-websolutions • www.paardenfotograaf.be Martine Tandt VLP • www.vlp.be Jan Vanbroeckhoven • www.hippollywood.com Mathias Wentein • www.hippo.be Mark Wentein • www.hippo.be

40

Profile for Benedict Gheys

Werkingsverslag 2014 - Basisopdrachten  

Werkingsverslag 2014 - Basisopdrachten  

Advertisement