Page 1

Mobiel 21 beweegt, informeert en onderzoekt Beweging voor duurzame mobiliteit


Inhoud Ontstaan Doelstellingen Doelgroep Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Deelnemer aan het woord Fietsschool in eigen gemeente?


Ontstaan 2008: Fietslessen integratiedienst voor allochtone vrouwen + Project Fietsvriendinnen M21 Maar ook: Vraag naar fietslessen door studenten, senioren, mannen = fietsschool Leuven (maart 2012)


Onstaan 11 Partners

- Financieel, materiaal, expertise, onderhoud fietsen, locatie - Ondersteuning, inspraak, advies en toeleiding


Doelstellingen Mensen leren fietsen • • • • •

In functie van mobiliteitsobstakels In functie van tewerkstelling In functie van vrijetijdsbesteding In functie van gezondheid In functie van sociale inclusie


Doelgroep Volwassenen Mensen in opleiding Mensen met een gezondheidsbehoefte Mensen met een mobiliteitsprobleem Mensen met kinderen Nieuwkomers (zonder/met beperkte fietscultuur) ‌


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven WAT? Fietslessen voor mensen die nooit hebben leren fietsen of die het fietsen verleerd zijn. VOOR WIE? Volwassenen: vrouwen en mannen +18 jaar


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven HOE? 4 modules: • Leren fietsen (6 x 2uur) • Fietsen in het verkeer (2 x 2 uur) • Fietsen in de stad (2 x 2 uur) • Alles over de fiets (1 x 2 uur, gevarieerd aanbod) Extra aanbod: fietsduo’s


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven WAAR? Redingenstraat 16, 3000 Leuven


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Personeel en vrijwilligers - 1 deeltijdse coördinator administratie, communicatie, fietsmonitor,… - 7-tal vaste vrijwilligers – ondersteunend - 30-tal geïnteresseerden voor fietsduo’s


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Promotie deelnemers - Via partners - Nauwe contacten met Wonen en Werken (sociale economie) en BOV (wijkgezondheidscentra) - Ruime verspreiding via promotiemateriaal - Website Stad Leuven - Mond-aan-mondreclame - Promodagen bij toeleiders op aanvraag


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Resultaten 2012:


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Resultaten 2012


Praktijkvoorbeeld: Fietsschool Leuven Resultaten 2012


Deelnemers aan het woord


Fietsschool in eigen gemeente? Aandachtspunten: -

Partners Materiaal Goede locatie Toeleiders Lesgever(s) en vrijwilligers


Fietsschool in eigen gemeente? (Mede)organisator -

Gemeentelijke sportdienst Integratiedienst Buurtwerkingen Vormingplus ‌


Fietsschool in uw gemeente? Provincie Vlaams-Brabant: Contact Steven Fagard, Mobiliteit Tel. 016-26 75 27 steven.fagard@vlaamsbrabant.be

Leuven en Vlaanderen Contact Ine Bosmans, Mobiel 21 Tel. 016-31 77 01 ine.bosmans@mobiel21.be

Inspiratiedag arm in arm voor lokaal armoedebeleid 2013: voorstelling Mobiel 21  

Presentatie van Mobiel 21 over de fietsschool in Leuven.

Inspiratiedag arm in arm voor lokaal armoedebeleid 2013: voorstelling Mobiel 21  

Presentatie van Mobiel 21 over de fietsschool in Leuven.

Advertisement