Page 1

Door Ondersteuning Mee Opvoeden typisch Domo: omo: aanwezigheid ‘aan huis’ geen vooropgestelde tijdsbegrenzing anonimiteit pluralisme geen formulieren hulpverlening op vriendschappelijke basis

Domo is uniek in Vlaanderen: vrijwilligers geven opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen. Ouders zijn de belangrijkste personen in de opvoeding van hun kinderen. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk de nodige geborgenheid en structuur te bieden. Die ouders wil Domo ‘als vriend aan huis’ ondersteunen om vooral de kinderen meer kansen te geven. Gezinnen met kinderen van minder dan 12 jaar kunnen bij Domo terecht. Ze worden doorverwezen door allerlei instanties:CLB, kinderopvang, huisarts, bijzondere jeugdzorg …of door een verwant of vriend. Domo-gezinnen zijn vaak alleenstaande moeders met kleine kinderen

Het model van Domo is laagdrempelig, anoniem en respectvol . 1 vrijwilliger ondersteunt langdurig 1 gezin aan huis! De Domo-vrijwilligers zijn geen hulpverleners, ze worden niet betaald en hebben vaak nog een buitenhuis betaalde job, en thuis ook al of niet een gezin te runnen. De Domo-vrijwilligers ondersteunen door te luisteren, te bemoedigen en samen met het gezin te overleggen wat Domo concreet kan doen. Het gevoel dat er iemand is bij wie ze zomaar terecht kunnen voor hun verhaal is voor de gezinnen erg belangrijk. Domo-vrijwilligers brengen een halve dag per week door in het gezin. Doordat de Domo-vrijwilliger wekelijks en gedurende verschillende jaren aanwezig is in een gezin groeit er een vertrouwensband, en is de vrijwilliger ‘vriend aan huis’,of de goede buurvrouw die velen vaak niet hebben.


Domo is gedurende 23 jaar ‘vriend aan huis’ geweest in meer dan 200 gezinnen. Gemiddeld blijft Domo 2 jaar in 1 gezin. Op dit moment is Domo actief in meer dan 40 gezinnen in en rond Leuven. Sedert 2010 is Domo ook actief in Antwerpen en nu ook in Hasselt en Sint Niklaas.

Enkele reacties van Domo-kinderen: “Dinsdagavond komt Liesbet en dan spelen we een spelletje en leest zij een verhaaltje of gaan we samen naar de bib,soms helpt zij mij met rekenen want dat kan ik niet zo goed. Ik vind het tof dat zij komt . Dan is ook mama altijd goed gezind” “Als Lieve komt gaan we soms naar het bos of voetballen .Zij is niet vlug boos. Soms gaan we naar de film of naar de speeltuin. Ze kan ook supergoed pannenkoeken bakken. Lieve helpt mama soms als ze brieven niet goed begrijpt.”

Meer weten over Domo vzw ? -www.domovlaanderen.be -U kan het boekje: ‘over de drempel’, 20 jaar opvoedingsondersteuning buiten de lijntjes kopen via het secretariaat van Domo (10 euro)

Domo vzw Naamsestraat 153-155 (dinsdag) 3000 Leuven. Tel+fax: 016/89.04.69 info@domoleuven.be www.domovlaanderen.be

2

Inspiratiedag arm in arm voor lokaal armoedebeleid 2013: voorstelling Domo  
Inspiratiedag arm in arm voor lokaal armoedebeleid 2013: voorstelling Domo  

Voorstelling van de organisatie Domo Leuven: vrijwilligers geven opvoedingsondersteuning aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen.

Advertisement