Page 1

Lief Vandevoort Leuven, 19 juni 2013


waarom dit boekje? • 122.000 begunstigden van voedselbank tegenover 1 ton verlies in voedselketen • Europa: afbouw voedselhulp • Pilootproject Limburg met privé sponsor • Vragen rond duurzaamheid en ecologie • Vraag naar structurele armoedebestrijding


uitgangspunten o Focus –

voedseloverschotten gebruiken om armoede te bestrijden

o Armoedebestrijding – –

niet louter caritatief emanciperend

o Doeboek: tips, voorbeelden, nuttige contacten


Standpunt Noodhulp Netwerk tegen Armoede o o o o o o o o o

Participatie Kennis van zaken Tijd en ruimte voor ontmoeting Een ruimere werking Kwaliteit en keuzevrijheid Vraaggericht werken Niet gratis Samenwerken Protest


voedselhulp nu o Voedselbanken o Sociale restaurants o Sociale kruideniers o 4 voorbeelden van ge誰ntegreerde werking


inspirerende voorbeelden

o RIMO Limburg werkt aan gezonde voeding voor iedereen o De coรถperatieve kruidenier, een toekomstdroom in Leuven o Een veiling in Zuid-West-Vlaanderen o Le potager de Marianne - Parijs


hoe begin ik eraan? lokale samenwerking: een stappenplan

o o o o

Stap 1. analyseer het probleem Stap 2. focus en doelen Stap 3. creëer een breed draagvlak Stap 4. zoek partners en bondgenoten • Netwerken • Partnerschappen • Coördinatie


lokale samenwerking

analyseer het probleem o o o o o

Mensen in armoede: wie zijn ze? Waar zijn ze? Initiatieven rond voedsel/duurzaamheid: wat bestaat er al? Wat ontbreekt? Het voedselaanbod: waar zijn er overschotten? Waar zijn er mogelijkheden? Waar vind ik cijfers en kwalitatieve gegevens? Maak werk van participatie !


lokale samenwerking focus en doelen o o o o o o o

Wat gaan we doen? Voor wie? En waarom? Op welke termijn? Noodhulp organiseren? Of ontmoeting? Of beide? Vrijwilligers of beroepskrachten? Hoe ga je dat vertalen in structurele armoedebestrijding? Hoe rekening houden met de 10 criteria? Wees concreet!


lokale samenwerking creëer een draagvlak o o

o o

Zoek bondgenoten: lokale sociale actoren, maar ook lokale economische actoren Betrek de publieke opinie – zoek een bekende Vlaming als peter/meter – licht de pers in Betrek mensen in armoede – zij zijn de ervaringsdeskundigen Blijvende aandacht voor structurele oplossingen


lokale samenwerking zoek partners o o o o o

o

Vele handen maken het werk licht Samen werken is taken verdelen Zoek aansluiting bij wat al bestaat Stel een stuurgroep of reflectiegroep samen Mogelijke partners: overheid, verenigingsleven, middenstandsorganisaties, overlegorganen zoals RESOC‌. Nood aan coÜrdinatie ! Rol voor bovenlokale organisaties of lokale/provinciale overheid


voorwaarden o Voedselveiligheid : regels van FAVV over – hygiëne – traceerbaarheid – etikettering – koudeketen


voorwaarden o Goede afspraken maken goede vrienden – Modelovereenkomst COMEOS • Wat handelaars beloven • Wat handelaars verwachten van voedselinitiatieven

– Voorbeelden uit de praktijk: Delhaize, REOveiling – Gratis of niet?


mogelijkheden o Een nieuwe niche in de sociale economie? o mogelijkheden voor lokale diensteneconomie o maatwerkbedrijven o maatwerkafdelingen

o Economische meerwaarde o duurzame werkgelegenheid o extra opdrachten voor de sociale economie o verminderen van de kosten van afvalverwerking

o Logistiek o Bring the Food en Wast Watchers: brede beweging


conclusie o Vertrek van wat bestaat o Laat 1000 bloemen bloeien o Ieder zijn verhaal, samen één doel o Bovenlokale ondersteuning: Netwerk tegen Armoede, Komosie, Sociale Kruideniers Vlaanderen, Welzijnsconsortium,…


Dank u voor uw aandacht!

lief.vandevoort@skynet.be

Inspiratiedag arm in arm voor lokaal armoedebeleid 2013: voedseloverschotten Leuven  

Presentatie van Lief Vandevoort "Sociaal aan de slag met voedseloverschotten".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you