Page 46

Hagelandse stadjes

aarschot op winden waterkracht In het groen rond Aarschot zie je altijd wel ergens de wieken van een molen boven de bomen of velden uit steken. en in de stad stuwt de demer het rad van de imposante ’s Hertogenmolens. Wind en water tonen hier al eeuwenlang hun kracht. zes gerestaureerde molens liggen als een uitnodigend wandel- of fietslint over de stad verspreid.

De ’s Hertogenmolens rijzen hoog boven het water van de Demer op. Na een grondige restauratie oogt het watermolencomplex indrukwekkender dan ooit. Toch dateert het gebouw al van het begin van de zestiende eeuw toen hertog Willem de Croy alle watermolens op de Demer liet samenvoegen aan het uiteinde van de stadswallen. Hij had de plaats, dwars over het water, goed uitgekiend. De hertog hoefde maar het bevel te geven de sluis te sluiten en het hele gebied stroomopwaarts stond meteen onder water. Bijzonder handig als verdedigingsmiddel. Het complex is een enorm, gedurfd bouwwerk. Drie waterraden, een sluisconstructie, trap- en puntgevels en een natuurleien zadeldak maken het een unieke molen in heel West-Europa. Een tip voor wie op zoek is naar een originele feestlocatie of logeeradres: vandaag is er een brasserie met feestzalen en een hotel gevestigd.

‘s Hertogenmolens De Witte Molen

Aan de noordelijke kant van de stad staat de witte Molen. Deze opvallende – hoe kan het ook anders – witte molen is amper negentig jaar oud. De oorspronkelijke molen was veel ouder, maar de Duitse troepen staken die in 1914 in brand. Dan gaat de geschiedenis van de Moedermeule in Gelrode verder terug in de tijd. Deze houten windmolen werd oorspronkelijk in 1667 in Mechelen opgericht. Sinds 1833 staat hij op de Hondsheuvel als baken voor fietsers en wandelaars. Het is er zalig op het terras of aan het haardvuur van de taverne aan de voet van de molen.

JE Kan DE ZEs MolEns Van aarscHoT BEZoEKEn En VaaK DraaIEn DE WIEKEn oF HET raD noG. MEEr InForMaTIE VIa WWW.ToErIsMEaarscHoT.BE.

Hageland I 46

eleKtRIcIteIt De Molen van Schoonhoven – een watermolen aan de rand van Aarschot uit de achttiende eeuw – is een buitenbeentje. Hij werd gerestaureerd door Ecopower en wekt duurzame elektriciteit op voor een tiental gezinnen. Ook het zes meter hoge rad van de watermolen ‘te Leefdaele’ op het riviertje de Motte in Rillaar draait nog, maar zonder elektriciteit op te wekken. Als je van hier door de velden voorbij Langdorp stapt, zie je van ver de wieken van de Heimolen opduiken in het landschap. Ook een uniek exemplaar. Sinds zijn oprichting in 1662 staat hij vrijwel onaangeroerd op dezelfde plek, midden in het groen van de heide.

tentoonsteLLinG

pIeRRe-josepH veRHAgHeN In 2011 is het net tweehonderd jaar geleden dat Pierre-Joseph Verhaghen stierf. Hij was de laatste vertegenwoordiger van de Vlaamse school en zette de artistieke traditie van Rubens voort tot de achttiende eeuw. In Aarschot en Leuven staat de man en zijn werken in de kijker: in het Stedelijk Museum van Aarschot wordt hij als mens in beeld gebracht, M Leuven stelt Verhaghen als kunstenaar centraal en in de Abdij van Park in Heverlee wordt de relatie tussen de schilder en zijn opdrachtgevers belicht. Van 8 aPrIl ToT 21 auGusTus 2011

Magazine Hageland - nr. 2  
Magazine Hageland - nr. 2  

Een weekendje er tussenuit met Ronny Mosuse en zijn vrienden in het hartelijke Hageland. Het magazine biedt een verrassende kennismaking met...

Advertisement