Page 38

de weidse demervallei

Indrukwekkende holle wegen

RoNNy WecKHuyseN coNseRvAtoR NAtuuRpuNt

RAf goosseNs eN MAARteN clAes Igo leuveN

NAtuuRgeBIed AcHteR scHooNHoveN

Holle WegeN - BeKKevooRt

Conservator Ronny Weckhuysen ziet er een beetje gevaarlijk uit met zijn bijl in de hand. Hij is aan de slag in het natuurgebied Achter Schoonhoven in Langdorp. Het is een 80 ha grote uitloper van de Demerbroeken, een uitgestrekte brok natuur tussen Diest en Aarschot in de brede vallei van de Demer.

Met een terreinwagen trekken Raf Goossens en Maarten Claes op inspectie door de holle wegen in Bekkevoort. De groene bermen aan weerszijden reiken wel vier meter hoog. Regiomanager Raf en natuurontwikkelaar Maarten maken deel uit van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams van IGO Leuven. Ze helpen de gemeenten bij het lokale natuurbeheer. ‘Het Hageland wordt doorkliefd door de mooiste holle wegen’, vertelt Raf. ‘Het zijn landbouwwegen die geërodeerd zijn door eeuwenlang gebruik. Vooral in Bekkevoort en Hoegaarden vind je ze.’

wat ben je aan het doen? ‘Ik hak de takken van een gerooide Amerikaanse vogelkers in kleinere stukken om ze te verhakselen. Deze bomen zijn exoten, ze horen eigenlijk niet thuis in de graslanden, weiden en elzenbroekbosjes van dit gebied. Daarom rooi ik ze.’ welke fauna en flora horen hier wel thuis? ‘De es, de zomereik en de berk op de drogere stukken. Op de natte percelen vind je vooral wilg. Dit gebied wordt van oudsher als hooiland gebruikt. Er bloeit dotterbloem, gevlekte orchis, waterviolier en veel andere planten. In de populierenbossen broedt de wielewaal, je kan ook de ijsvogel, de blauwborst en andere verrassende vogels spotten, en af en toe landt er een kolonie reigers of ooievaars.’ wat trekt jou aan in dit gebied? ‘De openheid van de Demervallei, de prachtige vergezichten. De visie van Natuurpunt is dan ook om de vallei zo open mogelijk te maken. Zo krijgen weidevogels zoals de kwartel en de kievit alle kansen. Aan de randen planten we houtkanten en nog verder stoot je op de Hagelandse bossen.’ NAtuuRgeBIed AcHteR scHooNHoveN demervallei Aarschot - langdorp - Rillaar

Prachtig, maar zijn ze ook belangrijk voor de natuur? ‘Zeker en vast. In de bermen huist de sleedoornpage en hazelworm, er groeit sleedoorn, meidoorn, hazelaar, inlandse kers, zomereik. De wegen vormen groene oases tussen de velden waar dieren en planten overleven. Aan de ene kant van de weg groeien andere planten dan aan de overzijde. Hoe kan dat? ‘Logisch, de noordzijde vangt meer licht omdat de helling naar het zuiden is gericht. Daar gedijen dan zonneminnende planten. In Scherpenheuvel-Zichem vind je zelfs holle wegen waar wilde tijm en marjolein – kruiden die van de zon houden – welig tieren.’ Jullie komen op de meest afgelegen plekken van het Hageland. ‘Het zijn de mooiste plekken. Als we aan het werk zijn, schrijden we traag door het landschap. Zo kunnen we echt genieten van het glooiend panorama en de vergezichten. Als er dan een roofvogel over de velden scheurt of als we een zeldzame geelgors spotten, dan kan onze dag niet stuk.’

www.natuurpuntaarschot.be BeWegWIjzeRde lANdscHApsWANdelINgeN HeRMANsHeuvel www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen Hageland I 38

Magazine Hageland - nr. 2  
Magazine Hageland - nr. 2  

Een weekendje er tussenuit met Ronny Mosuse en zijn vrienden in het hartelijke Hageland. Het magazine biedt een verrassende kennismaking met...

Advertisement