MAG.Vlaams-Brabant nr. 83 - Zomer 2019

Page 1

#83

Dossier: yes het is zomer! Wat is er te beleven in jouw streek?

Schaarbeekse kriek De authentieke smaak van kriekbier

Duaal leren Op school en op de werkvloer

Superhelden, knuffelberen en pannenkoeken Down The Road in Provinciedomein Halve Maan

Mag van e azine DE V n voor

BRABLAAMSANDE R


Beste Vlaams-Brabanders,

De zomer zit er aan te komen. Veel mensen trekken er dan graag op uit. Niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Sommige mensen kampen met een beperking, waardoor een bezoek of een uitstap een moeilijke onderneming wordt. Die moeilijkheden doen zich niet alleen voor bij vrijetijdsbesteding. Ook om arbeidsprestaties te leveren of om dagelijkse verplaatsingen te doen, moeten mensen met een beperking hindernissen overwinnen. Als provinciebestuur voeren we al jaren een beleid om mensen met een fysieke, mentale of psychosociale beperking extra ondersteuning aan te bieden. In dit nummer kan u lezen over enkele projecten om toerisme en recreatie ook voor hen toegankelijk te maken. Al veel jaren helpen we maatwerkbedrijven en arbeidszorginitiatieven om kansen te creĂŤren op een job of arbeidsmatige activiteiten. Daardoor kunnen mensen met beperkingen toch betaald werk verrichten of, als dat niet haalbaar is, een vorm van vrijwillige arbeidsbesteding uitoefenen. Dat helpt om mensen met een beperking te integreren in de samenleving. Met eenzelfde bedoeling organiseren we als provinciebestuur aangepast vervoer, in de eerste plaats voor mensen met een rolstoel. Bevorderen we, met subsidies of door het opleggen van voorwaarden, de toegankelijkheid van gebouwen. En geven we aandacht aan onderwijskansen voor kinderen met een beperking, onder meer met onze school voor buitengewoon onderwijs in Tienen. In de loop der jaren hebben we mee gezorgd voor het financieren van ontspanningsmogelijkheden die specifiek gericht zijn op mensen met een beperking. Denk maar aan de snoezelruimtes. Als we iedereen volwaardig willen laten deelnemen aan de samenleving, ook mensen die sinds hun geboorte of nadat er iets misliep moeten leven met een beperking, dan vraagt dat inspanningen op veel vlakken. Als provinciebestuur proberen we op die verschillende vlakken de nodige initiatieven te ontwikkelen en steun te geven. Omdat we geloven dat iedere mens verdient om kansen en waardering te krijgen. Lodewijk De Witte Provinciegouverneur

18

Down the Road in Provinciedomein Halve Maan

26 DUAAL LEREN

16 Monique Swinnen, Tom Dehaene, Lodewijk De Witte, Marc Collier, Ann Schevenels, Bart Nevens

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

TERUG NAAR DE AUTHENTIEKE SMAAK VAN KRIEKBIER


IEDEREEN TOERIST EN EEN BEETJE SUPERHELD

9

YES, HET IS ZOMER

ZOMER Vlms-Brbnt kort p.4 Favoriete plekje p.30

28 EEN BATTERIJ VOOR DE OPHEMSTRAAT

24 ALS REVALIDEREN EEN SPEL WORDT

15

CHINESE BEWONDERING

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Vraag van de lezer p.31 Fotowedstrijd p.32 REALISATIE Absoluut | FOTOGRAFIE, Lander Loeckx, Marco Mertens, RLZH, Jokko VU Provincie ­­Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, | REDACTIEADRES Provincie Vlaams-Brabant, communicatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven CONTACT 016 26 70 00 info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be facebook.com/VlaamsBrabant @vlaams_brabant @vlaamsbrabant | De gegevens worden verwerkt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Voor vragen mail persoonsgegevens@vlaamsbrabant.be


Kweker, keuring en kordeel Vlaams-Brabant is de bakermat van de Belgische trekpaardencultuur, met het Brabantse trekpaard als kloek icoon. In het rijkelijk geïllustreerde boek ‘Kweker, keuring en kordeel’ maak je kennis met dit springlevend stukje erfgoed. Een boeiend en lijvig werk over de technieken, vaardigheden, gebruiken en rituelen van het fokken van en werken met trekpaarden. Het boek kwam tot stand samen met Centrum Agrarische Geschiedenis en in co-editie met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. www.vlaamsbrabant.be/trekpaard

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


VLMS-BRBNT KORT - 5

“De gratis applicatie Veeew is een primeur in ons land! ”

Veeew Je kan er een dik boek over schrijven, maar toch telt de brochure amper 20 bladzijden. Niet alles is wat het lijkt: de pagina’s kregen een laagje augmented reality. Met de gratis applicatie Veeew en je smartphone komen de bladzijden tot leven en kan je genieten van filmpjes, interviews en nuttige informatie en tips. Een primeur in ons land!

De Groene Gordel met een laagje ‘augmented reality’ Met de nieuwe toeristische brochure ‘Groene Gordel, Verbazend Buitengewoon’ weet je altijd waarnaartoe in dit veelzijdige stukje Vlaams-Brabant. Je bent er nooit echt ver weg van de stad maar toch is het er groen en stil. Met smaakvolle streekproducten als witloof, asperges, tafeldruiven, bier en hop. Met rasechte vakmannen en brouwers die hun product en hun streek koesteren en met fierheid uitdragen. De rijke geschiedenis ligt vervat in de mooiste kasteeltuinen en parken en de dichtste wouden en bossen.

Download de app VEEEW in de App Store of op Google Play

Bestel of download de brochure via www.toerismevlaamsbrabant.be/ publicaties/verbazend-buitengewoon

Vakantieplezier? Ook voor je dier!

NTIEA K A V ZIER? POoLk vEoor je dier!

ltopia

© Zwo

n pensio dieren rkend een e is. in g thu pvan jdig o zicht bij je e gel ti uis? Re rg voor to r. g in h achte of zo oedin v e narts d oen diere ld e o d v r n s va n Is e e v e e? eg in ord t de g ? aties Laa treerd accin eregis alle v t en g Zijn ip h c ier ge d je Is 19)

973-2

: 0253-

mmer

ngsnu

rnemi

n. (Onde

in 1,

cieple

, Provin

abant

3010

Leuve

De zomervakantie komt eraan! Maak het ook voor je huisdier een plezante tijd. Gaat jouw hond, kat of ander huisdier niet mee op reis, regel dan op tijd opvang in een erkend dieren­ pension of zorg voor toezicht bij je thuis. In dit laatste geval laat je maar beter de gegevens van de ze dierenarts achter en zorg je voor ar on Ga na gina t a FB-p laams-Braban voldoende voeding. En zijn alle V jn welzi e aan dieren e me vaccinaties in orde? Is je dier en do dstrijd! de we gechipt en geregistreerd?

n

welzij

ieren

t.be/d

raban

amsb

la www.v

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Meer weten? Meer tips en weetjes – en een leuke fotowedstrijd! - vind je op de Facebookpagina van Dierenwelzijn Vlaams-Brabant! www.vlaamsbrabant.be/dierenwelzijn www.facebook.com/vlaamsbrabant­ dierenwelzijn


SUPERKORT Provincie investeert 296.558 euro in sociale economieprojecten Vlabinvest investeert jaarlijks 2,5 miljoen euro om achterstand in welzijns- en gezondheidsaanbod in Halle-Vilvoorde weg te werken Provincie investeert 403.844 euro voor innovaties in logistiek en gezondheidszorg Record: 949.119 toeristen maakten in 2018 gebruik van de fietsnetwerk in het Hageland De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant regelde de afgelopen drie jaar ruim 20.000 ritten voor personen met een vervoersbeperking Zuivelbedrijf de Melkerhei is eerste Vlaams-Brabantse Korte Keten Kop

Een infobalie voor Provinciedomein Kessel-Lo Een vraagje voor de domeinwachters? De minigolf of de tennisbaan reserveren? Of een verloren voorwerp melden? Daarvoor kan je voortaan terecht aan de nieuwe infobalie van het Provinciedomein Kessel-Lo. Een echt aanspreekpunt hadden bezoekers tot nu toe niet, bovendien waren de administratieve gebouwen aan het Gemeenteplein verouderd en amper te vinden. Een nieuwe stek aan de tennisvelden en het minigolfterrein maakt het de bezoekers veel gemakkelijker. www.provinciedomeinkessello.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


VLMS-BRBNT KORT - 7

Nieuws van de provincieraad NIEUW

Nieuw onthaal Provincie­domein Huizingen Gedaan met de wachtrijen op drukke weekenddagen: met een nieuwe inkom en een nieuw onthaalgebouw is Provinciedomein Huizingen helemaal klaar voor het zomerseizoen. Het oude kassagebouw voldeed niet meer, het nieuwe onthaal beschikt over een extra derde kassa. Bezoekers worden bovendien voortaan aan de inkom meteen verwelkomd door het mooie waterkasteel. Ze wandelen dan langs de oude Kasteeldreef zoals kasteelheer Vaucamps meer dan een eeuw geleden ook deed. Je vindt in het nieuwe onthaalgebouw ook de administratie, het EHBO-lokaal en een multifunctionele ruimte. www.provinciedomeinhuizingen.be

Een nieuw bedrijventerrein in Londerzeel De provincieraad heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Londerzeel – deelplan Terlocht’ definitief vastgesteld. Daarmee maakt ze de baan vrij voor een nieuw bedrijventerrein in Londerzeel. Het gaat om een gebied van ongeveer twaalf hectare ten noorden van camping Diepvennen waarvan de agrarische bestemming gewijzigd is in een bedrijfsbestemming. Er komen geen winkels of kantoren, maar bedrijven op grote kavels. Om het nieuwe terrein te kunnen bereiken moet de Koning Leopoldlaan een stukje worden verlengd. Een verbinding met de Meerstraat zal alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk zijn. Het nieuwe bedrijventerrein zal aansluiten op het bestaande bedrijventerrein langs de autoweg A12 in Breendonk. Voor een vlotte ontsluiting vraagt de provincie de Vlaamse overheid om op deze plek spoedig een volwaardig op- en afrittencomplex aan te leggen.

Fietsbrug in Diegem en Machelen De werken aan de lang verwachte fietsbrug over de Brusselse Ring in Diegem en Machelen op de F3 fietssnelweg komen dichterbij. Er komt bovendien een extra traject bij om fietsers vlot naar de fietsbrug te loodsen: een fietsweg die de fietsbrug verbindt met de Hector Henneaulaan en de Grensstraat. De Kouterveldstraat en de Excelsiorlaan, en de vele bedrijven die er gelegen zijn,

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

worden zo met de F3 verbonden. De provincieraad keurde daarvoor een addendum goed bij de samenwerkingsovereenkomst die het Vlaams Gewest, NMBS, gemeente Machelen, gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant eerder afsloten. De provincieraad keurde ook het bestek, de ontwerpplannen en de meetstaat goed. De provincie draagt 6,8 miljoen euro bij aan dit project. Het Vlaamse Gewest is bouwheer. De aanleg zou in 2022 afgerond zijn.

Proefcentrum Pamel verwarmt met biomassa Om het provinciale Proefcentrum Pamel klimaatvriendelijk te verwarmen, installeert de provincie er een nieuwe biomassa-installatie. De installatie werkt op houtsnippers die komen van lokale productie. Daarvoor start de provincie een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten en plaatselijke landbouwers. De provincieraad keurde zopas het bestek goed en schreef een offertevraag uit.

Zonnepanelen voor het PISO Het dak van het PISO, Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs in Tienen, krijgt zonnepanelen. Een studie wees uit dat een zonne-installatie er een vermogen van 115,20 kWp kan opleveren, goed voor een jaarlijkse productie van 97.920 kWh. Dat zou de provincie 14.688 euro per jaar aan elektriciteitsbesparing opleveren. De provincieraad keurde het bestek goed en startte een onderhandelingsprocedure op.


Nieuwe evenementenweide in Provinciedomein Halve Maan Provinciedomein Halve Maan kreeg er een gloednieuwe evenementenweide bij. Helemaal afsluitbaar, zodat je er een evenement, een teambuildingactiviteit of een bedrijfsdag kan organiseren zonder gestoord te worden door andere bezoekers. En bij slecht weer vind je beschutting in de nieuwe overdekte ruimte van 150 m². Die kreeg de naam De Lunet, de militaire term waaraan de Halve Maan haar naam dankt. www.provinciedomeinhalvemaan.be

INFO

Vraagje voor een gedeputeerde? Bart Nevens, bevoegd voor • Onderwijs • Omgevingsvergunningen: dossiers in eerste aanleg voor arrondissement Leuven. • Communicatie • Vlaams beleid • Waterlopen • Wonen • Vlabinvest • Milieu, Duurzaamheid • Dierenwelzijn • Noord-Zuidwerking kabinet.nevens@vlaamsbrabant.be 016 26 70 52

Tom Dehaene, bevoegd voor • Erfgoed • Mobiliteit • PIVO • Internationalisering

• Omgevingsvergunningen: eerste aanleg en dossiers in beroep voor arrondissement Halle-Vilvoorde • Slimme regio • Steunpunt data & analyse • Buurt- en voetwegen arrondissement Halle-Vilvoorde en Leuven • Juridische dienst • Provinciaal Comité ter Bevordering van de Arbeid kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be 016 26 70 22

Ann Schevenels, bevoegd voor • Economie en innovatie • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling • Ruimtelijke planning • Vera, Informatica + informatieveiligheid • Uitleendienst • Provinciedomeinen en recreatie

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

• Omgevingsvergunningen: organisatorische aspecten en dossiers in beroep voor arrondissement Leuven kabinet.schevenels@vlaamsbrabant.be 016 26 78 86

Monique Swinnen, bevoegd voor • Toerisme • Streekproducten • Landbouw • Proefcentra - Pamel en Herent • Platteland / Europa • Financiën kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be 016 26 70 57


ZOMERDOSSIER - 9

Alle must-do's in jouw streek De beste zomer beleef je thuis. Of toch heel dichtbij. Want het beloven bruisende zomermaanden vol beleving te worden in Vlaams-Brabant.

14, 15 & 16 juni

16 juni

Archeologiedagen

Iedereen Toerist-dag

Duik het verleden in tijdens de Archeologiedagen. Met workshops, rondleidingen, markten, wandelingen en veel meer ontdekkingen in heel de provincie.

In Provinciedomein Halve Maan. www.toerismevlaamsbrabant.be/ iedereentoeristdag

Lees meer op p. 18

www.archeologiedagen.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


10 - ZOMERDOSSIER

Een instant vakantiegevoel? Spoel het strandzand tussen je tenen dan weg met een plons in het openluchtzwembad van Provinciedomein Halve Maan in Diest. Of ravot met de kinderen in het ploeterbad van Kessel-Lo. Of eerst een duik in het water in Huizingen en dan languit op de ligweide opdrogen? De openluchtbaden van de VlaamseBrabantse provinciedomeinen zijn altijd een goed zomeridee! Maar daarom kan het ook druk zijn.

Hoe vermijd je lange wachtrijen aan de kassa? Vier tips. 1. De hele dag zon en meer dan 25°C in de zomervakantie? Dan weet je dat het sowieso een drukte wordt. De dagen met temperaturen tussen 20°C en 25°C en wat wolkjes aan de hemel zijn de beste dagen. Dan zijn er geen of amper aanschuiftijden en is het niet te druk.

Zomeren aan de Gete

2. Bereid je bezoek voor: hou je identiteitskaart en betaalmiddelen bij de hand als het jouw beurt is aan de kassa. Je zoektocht naar je portefeuille ergens onderaan in een zak, kost extra tijd. 3. Om 16 uur wordt het doorgaans wat rustiger aan de kassa en heb je nog enkele zwemuren voor de boeg. 4. A ls het zwembad volzet is, wordt niemand meer toegelaten. Check dus even de Facebookpagina van het provinciedomein voor je thuis vertrekt voor de meest recente informatie.

GRATIS

IEDEREEN WELKOM

23 juni

Van 28 juli tot 8 september

23 JUNI 2019 - 12-17 UUR

Zomeren aan de Gete

Bruegeliaanse Streken²

er theat n bouwen

g delin wan verrassende otocht met een Onak

Een dag met vertellingen en muziek, knutselworkshops, vlotten bouwen en kanotochten. Allemaal in het teken van water.

Een blik op het Pajotse landschap met hedendaagse kunst en lezingen.

lling nste ntoo OnverGETElijke te

muziek

AL

VIERKANTSHOEVE VAN EZEMA

vlotte

MEER INFO OP

Getestrand

kan

www.facebook.com/projectgetestreek

PROJECT GETESTREEK

GETESTREEK STRATEGISCH PROJECT | LINTER | TIENEN | ZOUTLEEUW GEETBETS | HOEGAARDEN

| LANDEN

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

www.pep-in-gen.be


ZOMERDOSSIER - 11

BLIJF GERUST EEN NACHTJE LANGER Een weekendje weg, niet ver en toch helemaal anders? Boek dan toch gewoon een B&B of een vakantiehuis in Vlaams-Brabant.

“Plan een tweedaagse trektocht en boek een trekkershut op het Provinciedomein Halve Maan.”

Wist je dat…? …er deze zomer geen asbakken meer te vinden zijn rond het ploeterbad van Provinciedomein KesselLo? Als het absoluut niet zonder sigaret lukt, kan je nog altijd in de rokerszone aan de ligweide terecht.

Onze zomertips? B&B Villa Helena in Lubbeek. Een karaktervol gastenverblijf in het rustige Hageland.

www.villahelena.be B&B Amelhof in Meise. Subtiele luxe in een oude boerderij, met zicht op Brussel.

www.amelhof.be Vakantiewoning De Begijnen in Bekkevoort. Logeer in een knappe, Hagelandse vierkantshoeve. Tot 12 personen en rolstoeltoegankelijk.

Meer weten? w ww.facebook.com/

www.bogaerdewinning.be Hoevehotel en vakantiewoning Warandehof in Gooik. De luxe van een hotel, de vrijheid van een vakantiewoning in het Pajottenland.

provinciedomeinKessello

www.facebook.com/ provinciedomein­ Huizingen

www.warandehof.be Meer logies op

www.facebook.com/ provinciedomeinHalveMaanDiest

www.toerismevlaams­brabant.be/ logies

17 & 18 augustus

18 augustus

Wijnweekend

Serreconcert

In de wijndomeinen van Aarschot, Tielt-Winge en Geetbets. Zin in meer wijntoerisme?

Een sfeervol concert van contrabassist Nathan Wouters in de druivenserre van Druiven Van Camp in Hoeilaart. Zin in meer serreconcerten?

24-25 augustus Bekkevoort en Holsbeek 31 augustus Wezemaalse Wijnfeesten 7-8 september Lubbeek en Tienen

23 augustus Saxofonist Mathieu Robert in Kelleveld Hoeilaart

www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

www.vlaamsbrabant.be/druif

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


12 - ZOMERDOSSIER

Als wielergrootheden als Sven Nys en Eddy Merckx het zeggen, dan is het zo: Vlaams-Brabant is dĂŠ fietsprovincie bij uitstek.

DE HAGELANDSE EDDY MERCKXROUTE Aan zijn geboortehuis in Meensel-Kiezegem staat zijn standbeeld: de koersende Eddy Merckx, aangemoedigd door zijn supporters. Het is jouw vertrekpunt voor een tocht door de geboortestreek van de levende wielergod. Kies voor de sportieve, bewegwijzerde route (70 km) of de recreatieve route (30 km) langs de knooppunten. Je komt langs de imposante Vlooybergtoren in Tielt-Winge, het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode en de vele mooie fruit- en wijngaarden van het Hageland. Ook Sven Nys tekende zijn favoriete wielerlus door het Hageland uit. Download jouw favoriete fietstocht of bestel de kaart van het Fietsnetwerk. www.toerismevlaamsbrabant.be/fietsen

COMING SOON: AUGMENTED ROUTES Je fietstocht van Mechelen naar Diest krijgt een virtueel laagje augmented reality. Met je smartphone kijk je dwars door de muren heen van de historische en bijzondere gebouwen onderweg. De geschiedenis komt tot leven en je wandelt tussen de bewoners van toen of op plaatsen waar je anders niet geraakt.

Post een foto van jouw ijsje en win! Post een foto van jou en je favoriete hoeveijsje bij een deelnemend bedrijf via instagram met #ikenmijnijsje of mail hem door naar tourdecreme@ vlaamsbrabant.be De leukste, gekste, mooiste of meest originele foto maakt kans op een bon voor lekkere hoeveproducten. En dat elke maand, tot en met september 2019

www.vlaamsbrabant.be/ tourdecreme

wwww.toerismevlaamsbrabant.be

24 & 25 augustus

25 augustus

Rondleiding Chartreuzenberg

Wijnweekend

Hoppluk

Rondleiding met een tolk gebarentaal op wijndomein Chartreuzenberg.

In de wijndomeinen van Bekkevoort en Holsbeek.

Op het hopveld van domein Diepensteyn in Steenhuffel. Nog meer hop plukken? Dat kan op 7 september Affligem 15 september Kapelle-op-den-Bos 22 september Opwijk

24 augustus

www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

www.toerismevlaamsbrabant. be/wijn

www.hoppluk.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


ZOMERDOSSIER - 13

(SP)RANKELEND HAGELAND Van 17 augustus tot 8 september. Als de zomer stilaan naar z’n eind kuiert, zetten de Hagelandse wijndomeinen de deuren open. Drie weekends lang van boeiende rondleidingen door de wijngaarden, proeverijen, muziek en wijnverhalen. Vlei je neer op de wijnterrassen voor een proeverij en geniet van het uitzicht over de hellingen en valleien. Chartreuzenberg, Hagelander, Wijnkasteel Haksberg, Ten Gaerde en veel meer grote en kleine wijndomeinen nemen deel. Volg de wijnfietsroutes en wijnwandelingen van domein naar domein. Een heerlijke en onvergetelijke afsluiter van de zomer.

TOUR DE CRÈME Tip! Haal je aromakaart en leer de smaken en geuren van de druivensoorten van de Hagelandse wijn te maken. Wist je dat er 16 soorten witte druiven, 16 soorten blauwe druiven en 3 soorten roze druivensoorten worden geteeld in het Hageland? www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

Ambachtelijk en met liefde gemaakt, met verse melk recht van bij de boer. Zo smaakt een ijsje het lekkerst. Een heerlijke verwennerij op je ontdekkingstocht door Vlaams-Brabant. Met veel plezier scheppen we je een bolletje vers ijs bij één van de deelnemende bedrijven. Vind een overzicht van alle bedrijven op www.vlaamsbrabant.be/ tourdecreme

(H)ECHTE BIERMOMENTEN Check de bierkalender en geef een rondje Unieke geuze, troebel witbier, frisse pils, stevige blonde tripel en de donkerste mouten. Het brouwen zit de Vlaams-Brabanders al eeuwen in de genen. Met meer dan 35 brouwerijen – goed voor bijna 500 soorten bier – valt er niet alleen te proeven maar ook veel te doen en te ontdekken. Brouwerijbezoeken, bierfeesten, wandelingen, bierfestivals en fietstochten. Het hele jaar door.

Wijnweetje! De mooie beelden van het wijndomein in de VRT-reeks Thuis? Die worden gemaakt op het wijndomein Petrushoeve in Bekkevoort.

Jouw rondje Vlaams-Brabant begint bij de bierkalender op www.toerismevlaamsbrabant.be/bier

van 28 tot 31 augustus

31 augustus & 1 september

PeriFeria Festival

Wijnweekend in Rotselaar

Een gratis publieksfestival in de rand van en rond Brussel. Met creatieve ateliers, muziek, rondleidingen en kunst.

De wijndomeinen nodigen uit. www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

www.periferiafestival.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


14 - ZOMERDOSSIER

JOUW BUCKETLIST VOOR DEZE ZOMER! ZOMERKAMP IN PROVINCIEDOMEIN HET VINNE Geen waterrat? In de provinciedomeinen van Vlaams-Brabant verveel je je ook zonder het openluchtzwembad geen moment. Bootje varen, klimmen en klauteren, picknicken, minigolf, racen, noem maar op. En in Provinciedomein Het Vinne wacht je een avontuur in de natuur tijdens de toffe zomerkampen. Boordevol doe-dingen, spelletjes en natuurbeleving. Voor kinderen vanaf 3 jaar. www.provinciedomeinhetvinne.be

TO DO ! Een Hagelands wi jntje proeven op een wijnterras met uitzicht over de druivenran ken

E en wandeltocht op het Gordelfestival en ’s avonds een optreden meepikk en Met een vaart va n de waterglijbaan in het prov inciedomein Een foto van ee n hoeve-ijsje posten op instag ram met #ikenmijnijsje e geboortestre D ek van Eddy Merckx verkenn en in het wiel van de fietslegen de zelf Feest mee tijden s de traditionele hoppluk in de ou dste hopregio van Vlaanderen

Tip! Met een tolk Vlaamse Gebarentaal op bezoek in een druivenserre of op een wijndomein? Een workshop met Hagelandse wijnen voor mensen met een visuele beperking? Een helpende hand tijdens een concert op het Gordelfestival? Iedereen kan genieten van de zomerevenementen in Vlaams-Brabant!

D e Vlooybergto ren in TieltWinge beklimmen E en romantisch weekendje boeken in een B&B in Vlaams-Brabant De hedendaags e kunst ontdekken van Bruegelia anse Streken²

www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereentoerist

1 september

8 september

22 september

Het Gordelfestival

Open Monumentendag

Serreconcert

Met het Gordeltrefpunt in Provinciedomein Huizingen als wervelend epicentrum van een dag vol wandelingen, fietstochten en muziek. Focusgemeente dit jaar is Dilbeek.

In de voetsporen van onze monumenten­ wachters. www.openmonumentendag.be

Een swingend concert van jazzduo Toine Thys en Quentin Liégeois in de serre van Druiven Mia Michiels in Hoeilaart. www.toerismevlaamsbrabant.be/ druif

www.gordelfestival.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Een zomer om nooit te vergeten!


MONUMENTENWACHT - 15

CHINESE BEWONDERING VOOR ONZE MONUMENTEN­ WACHTERS

Tip! Ontdek de werking van Monumentenwacht op de Open Monumentendag van 8 september. Meer weten over Monumentenwacht? www.monumentenwacht.be

Monumentenwachters en interieurwachters Hoogtevrees heb je maar beter niet als monumentenwachter. De bouwkundige monumentenwachters van Vlaams-Brabant klauteren op de hoogste torens van onze monumenten en andere historische gebouwen. Spectaculair maar ook gewoon hard nodig. Ze inspecteren nauwgezet de bouwfysische toestand en voeren kleine, dringende onderhoudswerken

uit om erger te voorkomen. En dan heb je nog de interieurwachters, die geven advies over het bewaren en het onderhoud van schilderijen, vloeren, beelden en meubelen.

Internationaal bezoek En dat doen ze zo goed dat een delegatie van twee universiteiten uit China op 3 april naar Leuven afzakte om onze monumentenwachters aan het werk te zien,

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

hoog op de Begijnhofkerk. Met dezelfde Vlaams-Brabantse aanpak en expertise willen ze ook de Chinese monumenten bewaken. Het bezoek kaderde in een driedaags symposium van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation van de KU Leuven, samen met WTA-Nederland/Vlaanderen.


16 - SCHAARBEEKSE KRIEK

Doet de Schaarbeekse kriek haar herintrede?

TERUG NAAR DE AUTHENTIEKE SMAAK VAN KRIEKBIER

“De Schaarbeekse kriek werd al in de 16de eeuw gebruikt.” Frank Boon

‘Een mooie zuurheid en een zacht aroma. Zo moet kriekbier smaken.’ Biersommelier Sofie Vanrafelghem beoordeelt in primeur het lambiekbier dat met de streekeigen Schaarbeekse kriek werd gebouwen. De kriekvariant verdween uit de lambiekbrouwerijen omdat de teelt te duur werd. Het Proefcentrum Pamel en de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) onderzoeken nu hoe ze de Schaarbeekse kriek opnieuw rendabel kunnen maken. In de jaren 1990 stapten de geuzestekers en lambiekbrouwers over op goedkopere, buitenlandse kriekvarianten. De teelt en het handmatig plukken van de kleine Schaarbeekse kriek – een variant van de Prunus cerasus – werd te duur. ‘Mijn laatste brouwsel met krieken uit onze eigen streek dateert al van 1986’, vertelt lambiekbrouwer Frank Boon uit Lembeek. ‘Ook ik stapte toen over op krieken uit Oost-Europa. Jammer, want de Schaarbeekse kriek is een stukje streekeigen, levend erfgoed. Ze werd al in de 16de eeuw gebruikt. De kriek heette toen nog Brusselse Bruine, door haar donkere kleur. Eind 19de eeuw werd ze verhandeld op de Schaarbeekse vroegmarkt, daarom kennen we ze nu als Schaarbeekse kriek.’

Teelt rendabel maken Door de teloorgang van het kriekenras heeft het Pajotse kriekbier moeten inboeten op zijn authentieke smaak.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


SCHAARBEEKSE KRIEK - 17

“Vorig jaar deden we een oproep: waar kunnen we nog echte Schaarbeekse kriekelaars vinden?”

“Kriekbier met fruit van eigen streek? De authentieke rijke smaak van het Pajottenland.” Sofie Vanrafelghem

Paul Hendrickx

De relatief zoete Schaarbeekse kriek heeft immers een heel apart aroma van vanille met toetsen amandel. Willen we die smaak terug, dan moet de teelt van Schaarbeekse kriek opnieuw rendabel worden voor de Vlaams-Brabantse fruittelers. De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) riep daarom de expertise in van het provinciale Proefcentrum Pamel.‘Vorig jaar deden we een oproep: waar kunnen we nog echte Schaarbeekse kriekelaars vinden?’, vertelt onderzoeker Paul Hendrickx. ‘We verzamelden enten en wortelstekken op 28 verschillende locaties en hebben die op ons eigen proefveld aangeplant om verder onderzoek mee te doen. We willen de kriekelaars ontwikkelen als een haagstruik, dat maakt mechanisch oogsten mogelijk.’

De plaats bepaalt de smaak De plaats waar de kriekelaar groeit, bepaalt mee de smaak van de kriek. Paul Hendrickx: ‘Daarom hebben we op

elke locatie enkele kilo’s krieken geplukt die we nauwgezet hebben ontleed. Het suikergehalte, het vruchtgewicht, de relatieve verhouding tussen het vruchtvlees en de pit, dat zijn allemaal nuttige gegevens voor de brouwers. Maar hoe zit het met de smaak? Daarvoor namen we de proef op de som.’

Zacht en zuur Met een proeverij dus. Brouwer Frank Boon maakte een krat kriekbier van de oogst, voor elke locatie één krat. HORAL nodigde brouwers, biersommeliers en liefhebbers uit op een blinde proeverij. ‘Verrassend hoeveel verschil er tussen de brouwsels is’, beoordeelt biersommelier Sofie Vanrafelghem. ‘De ene is ronder van smaak, de andere trekt wat strakker en oogt donkerder. En dat alleen omdat de kriekelaar op een andere plaats in de provincie staat. Mijn favoriet is nummertje 21, die heeft een mooie zuurheid en toch een zacht aroma.’

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

De bekende bierspecialiste is vol lof over het initiatief van de provincie en HORAL. ‘We beoordelen wijn op zijn herkomst, druivensoort en terroir. Bij bier doen we dat te weinig. Als je kriekbier kan maken met fruit van eigen streek, grijp je terug naar de authentieke rijke smaak van het Pajottenland en Vlaams-Brabant. Hoe mooi is dat?’

Meer weten? De experts van het provinciale Proefcentrum Pamel doen praktijkgericht onderzoek naar de biologische teelt van aardbeien en kleinfruit. Benieuwd naar hoe ze onze tuinbouwers helpen? www.vlaamsbrabant.be/ proefcentrumpamel


18 - IEDEREEN TOERIST

VLIEGEN ALS EEN SUPERHELD EN DANSEN MET ABBA Down The Road in Provinciedomein Halve Maan ‘Ik doe dit voor jou, mama!’. Yens roept zichzelf nog even moed in, zeven meter boven de grond op het hoogteparcours van Provinciedomein Halve Maan in Diest. Dan laat hij zich vallen en klieft hij aan een stevig touw door de lucht. Vuist naar voor, als Superman.

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


IEDEREEN TOERIST - 19

"Ik doe dit voor jou, mama!" Yens

Een vrolijk weerzien Sinds hun Zuid-Afrikaans avontuur in de reeks Down The Road op Eén zijn de zes vrienden onafscheidelijk. Er wordt dan ook flink geknuffeld als Charlotte, Julie, Maud, Yens, Maarten en Geoffrey elkaar weerzien in Bezoekerscentrum Webbekoms Broek. ‘Mijn liefje’, lacht Charlotte en ze geeft Geoffrey een dikke zoen. Als de vrienden elkaar te lang hebben moeten missen, spreken ze af. Vandaag is dat in Diest voor een dagje avontuur in Provinciedomein Halve

Maan. Hier is iedereen toerist, ook met een beperking.

‘Wikimaarten’ Natuurbegeleider Erik neemt de vrienden mee op zintuigenwandeling langs de oude wallengordel van de stad. Een plezante tocht met kleine opdrachten onderweg. Leerrijk ook, maar Maarten weet het toch altijd net iets beter. Als Erik een foto van een mol toont, weet Maarten: ‘Een Oost-Europese mol, dat zie je zo’. En waarom plast een vos zo

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

vaak? ‘Om zijn territorium af te bakenen natuurlijk. Ze noemen me niet voor niets Wikimaarten.’ Die rode stipjes op de plant ridderzuring? ‘Bloed van ridders die hun zwaarden met de bladeren proper maakten’, vertelt Erik, waarna hij het demonstreert met een speelgoedzwaard. Voor Maarten het signaal om zich voor de rest van de dag over het zwaard te ontfermen. ‘Om te waken over de veiligheid van de groep.’ Er volgt nog een reeksje opdrachten: voelen, ruiken, wandelen met een spiegel


20 - IEDEREEN TOERIST

onder de neus, geblinddoekt proeven. Geoffrey ziet dat proeven niet zitten. ‘In Zuid-Afrika hebben jullie wel vreemdere dingen geproefd’, probeert Erik. ‘Ja, maar met de ogen open.’

Wie durft de muur op? Aan het indrukwekkende klimparcours wachten de twee stoere ex-para’s Marc en Patrick de groep op. Wie durft de elf meter hoge klimmuur op? Maud en Julie kijken liever de kat uit de boom en Maarten waakt nog steeds – zo zegt hij toch - over de veiligheid. ‘Ik klim tot boven’, zegt Yens stoer. Maar het is Charlotte die zich het eerst in het veiligheidsharnas hijst en in enkele snelle

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

klauterbewegingen drie meter hoog raakt. Het applausje heeft ze verdiend.

Door de lucht Nog spectaculairder is het hoogteparcours. Wel zeven meter hoog en alleen te bereiken door langs een paal naar boven te klimmen. Dat klimmen lukt Yens nog goed, maar eenmaal boven op de dikke evenwichtsbalk weigeren zijn voeten dienst. Julie leeft met hem mee. ‘Komaan Yens, je kan het!’, roept ze veilig vanop de grond. Het lijkt te helpen: Yens zet één stapje op de balk, maar dan laat hij zich vallen om even gracieus als Superman – hand vooruit – in een boog door de lucht te zweven aan het veiligheidstouw. Voor


IEDEREEN TOERIST - 21

“Als de vrienden elkaar te lang hebben moeten missen, spreken ze af. Vandaag is dat in Diest voor een dagje avontuur in Provinciedomein Halve Maan. Hier is iedereen toerist, ook met een beperking.”

Kom je ook op 16 juni? Iedereen Toerist in Provinciedomein Halve Maan De Iedereen Toerist-dag? Dat is een fantastische dag vol toffe en toegankelijke activiteiten. Met geocaching, een hoogteavontuur, volkssporten, waterfietsen, curling, zwemmen en veel meer. Een organisatie van Toerisme Vlaams-Brabant en de vier vrijetijdszorg­organisaties KVG Vlaams-Brabant, Gehandicapten en Solidariteit, Het Balanske en Indivo - vzw De Lork. Samen bieden ze een toeristisch aanbod aan dat toegankelijk is voor iedereen, met of zonder beperking. www.toerismevlaamsbrabant.be/iedereentoeristdag

Maud is de spanning te veel. Zij danst mee op de tonen van de muziek van ABBA uit haar hoofdtelefoon en trekt zich niets aan van wat er rond haar gebeurt. Heerlijk ongedwongen.

Pannenkoek met ijs Het is stilaan lunchtijd. In De Badmeester wachten lekkere belegde broodjes en warme tomatensoep met balletjes. Het plan was om na de lunch het zandstrand en het openluchtzwembad op te zoeken, maar het druilerige lenteweertje denkt daar anders over. Jammer, vindt waterrat Geoffrey. Maar het extra dessertje terwijl buiten de laatste druppels vallen, maakt veel goed. ‘Een pannenkoek of een ijsje?’,

vraagt de ober. ‘Een pannenkoek met ijs’, antwoordt Yens gevat. Maud heeft intussen haar oogje laten vallen op de vriendelijke ober. ‘Knappe jongen, hé’, fluistert ze haar mama toe. ‘Ik zal nog een drankje bestellen.’ Er is nog wat tijd om te ravotten in de speeltuin en vertederd te kijken naar de vier schattige kuikentjes in de kinderboerderij. ‘Daar zit zeker een Julie bij’, lachen ze. ‘En een Charlotte of een Maud.’ Maar wie van de drie jongens is de haan?

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


22 - IEDEREEN TOERIST

OP STAP ZONDER BEPERKINGEN Voor mensen met een beperking of een klein budget is een toeristische uitstap niet altijd evident. Terwijl er hier, in onze eigen streek, net zoveel te beleven valt. Daarom zet Toerisme VlaamsBrabant zich in om zoveel mogelijk drempels weg te nemen, voor een inclusief en toegankelijk toerisme. Want iedereen is toerist, toch? Plan je trip

Iedereen op de fiets!

Een toegankelijke wandeling? Een culturele uitstap met een klein budget? Een trip op maat van mensen met een verstandelijke, visuele, auditieve of motorische beperking? Of zoek je een vervoersoplossing? Zorgomkadering tijdens je uitstap? Voordeelkaarten? Op www.toerismevlaamsbrabant.be/ iedereentoerist vind je niet alleen het volledige aanbod van Iedereen Toerist in Vlaams-Brabant, maar ook originele tips en praktische informatie.

Het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant brengt je naar de mooiste plekken en bezienswaardigheden. Iedereen kan mee op de heel toegankelijke routes die je ook met een aangepaste fiets kan rijden. Dus geknipt voor een fietstuitstap voor mensen met en zonder een beperking. In de fietsverhuurpunten in Leuven en Aarschot kan je een rolstoelplateaufiets of een duofiets huren. Ook in Provinciedomein Het Vinne kan je aangepaste fietsen huren.

www.toerismevlaamsbrabant.be/ iedereentoerist

www.toerismevlaamsbrabant.be/ iedereenopdefiets

Je begeleider mag gratis mee Heb je een beperking? Dan kan jouw begeleider gratis mee naar culturele, sportieve en toeristische activiteiten. Meer dan 100 Vlaams-Brabantse organisaties aanvaarden de begeleiderspas. Vraag je begeleiderspas aan via begeleiderspas@vlaamsbrabant.be. Mensen met een beperking betalen slechts de helft aan de ingang van de Provinciedomeinen Diest en Huizingen. Ook aan de attracties van Kessel-Lo en de verhuurstand van Het Vinne gelden kortingen.

Vakantie met een beperkt budget Toerisme Vlaams-Brabant en heel wat Vlaams-Brabantse attracties, verblijven en organisaties zijn partner van het Iedereen Verdient Vakantie netwerk. Ze maken vakantie mogelijk voor mensen met een beperkt budget door hen lagere tarieven aan te bieden. Vraag ernaar in jouw sociale organisatie – CAW, Sociaal Huis, lokaal dienstencentrum ‌ - of in het reisbemiddelingskantoor van Rap op Stap. www.netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod/ www.iedereenverdientvakantie.be/ rap-op-stap

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


IEDEREEN TOERIST - 23

Belevingscentrum '14-'18 heeft een visueel stappenplan klaar.

AUTISME­VRIEN­ DELIJK rin Vlaams-Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, maat­schap­pelijke actoren en/ OP STAP of overheidsinstellingen een structurele samen­werking aangaan met het oog Eenopdaguitstap is niet innovatie die in devanzelfspremarkt kan gezet kend voor iemand metbedraagt autisme.maximum Een worden. De subsidie nieuwe omgeving, onverwachte prik-van 150.000 euro en niet meer dan 50% kelsdeen onduidelijke sociale regels? werkelijk g Dat strookt niet met hun nood aan structuur en voorspelbaarheid. Voor hen werkt Toerisme Vlaams-Brabant samen met de organisatie Toerisme voor Autisme visuele stappenplannen uit voor 11 toeristische attracties. Dat helpt mensen met autisme hun bezoek goed voor te bereiden, zodat ook zij zich welkom voelen. Toerisme voor Autisme zorgt ook voor een vorming voor de medewerkers van deze attracties.

Warm geserveerd, inclusief bediening

Op zoek naar aangepast vervoer?

Naar sommige horeca-adresjes keer je altijd met een goed gevoel terug. Omdat het er heerlijk tafelen is en je hartelijk wordt ontvangen, maar ook omdat de medewerkers je willen tonen welke troeven ze in huis hebben. Sociaal talent in een inclusief verhaal. Horeca met een hart voor mensen.

De mobiliteitscentrale informeert je over het aanbod, verwijst naar de juiste diensten of organiseert het rolstoelvervoer samen met externe vervoerders. Voor eender welk vervoer: een toeristische uitstap, een avondje uit, een rit naar het ziekenhuis, een bezoek aan vrienden … De Mobiliteitscentrale zoekt steeds de goedkoopste vervoersoplossing en komt onder bepaalde voorwaarden zelfs financieel tussen in de kosten bij het vervoer van rolstoelgebruikers. Ook instellingen, organisaties, zorgverleners of lokale besturen uit Vlaams-Brabant kunnen beroep doen op de Mobiliteitscentrale. Bel gratis op 0800-26 990.

Wist je dat de provincie uitbaters die investeren in toegankelijkheid een duwtje in de rug geeft? Dit jaar krijgen 13 logies en fietscafés een subsidie om de toegankelijkheid te verhogen. www.toerismevlaamsbrabant.be/ warmgeserveerd

mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/ mobiliteitscentrale

HET VISUELE STAPPENPLAN VOOR HET BELEVINGSCENTRUM ’14-’18 EN HET SPORTIMONIUM ZIJN AL KLAAR. BINNENKORT OOK DIE VAN: • AfrikaMuseum in Tervuren • Belevingscentrum Rufferdinge

in Landen • Bezoekerscentrum Dru!f

in Overijse • Damiaanmuseum in Tremelo • Druivenserre & wijnkelder

Soniën in Overijse • Kasteel van Gaasbeek

in Lennik • Museum M in Leuven • Stal ’t Solleveld in Dilbeek • Sven Nys Cycling Center

in Tremelo

www.toerismevlaamsbrabant.be/ toerismevoorautisme

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


24 - INNOVATIE IN REVALIDATIE

ALS REVALIDEREN EEN SPEL WORDT Eén sporter valt op tussen de fitness- en krachttoestellen van de sportzaal van GRIT Belgian Sports Clinic in Leuven. Met een VR-bril op het hoofd werkt hij zijn oefeningen af: door de knieën, springen, op één been naar links, dan weer naar rechts. Alleen hij ziet de boomstammen en kanonskogels die hij zo sierlijk ontwijkt. ‘De gamification van de revalidatie’, legt sportkinesitherapeut Maarten Thysen uit. ‘Met het project KneeVR gebruiken we virtual reality om de revalidatie beter te laten verlopen. De sporter speelt niet zomaar een spelletje: de oefeningen werden geschreven op zijn maat volgens het voorschrift van de orthopedist. Als hij vordert in zijn revalidatie, stijgt hij een level. Sensoren monitoren elke beweging en de virtuele coach geeft onmiddellijk feedback en stuurt bij indien nodig.’ Deze VR-installatie staat nog niet op punt. Het is een prototype waar de volgende maanden nog druk aan gesleuteld wordt.

Revalideren wordt tof KneeVR – spreek uit als kniever – richt zich op sporters met een knieletsel aan de voorste kruisbanden. Dergelijk letsel komt vaak voor, zowel bij topsporters als recreatieve sporters. Na een chirurgische reconstructie wacht een maandenlange, saaie revalidatie met een eentonige set bewegingen. ‘Met de hulp van virtual reality wordt revalideren tof en blijft de sporter gemotiveerd’, vertelt Maarten.

‘Bovendien kan hij de oefeningen thuis of op verplaatsing doen. Hij hoeft niet elke dag naar de kinesist, de virtuele coach maakt het iedereen gemakkelijker.’

Samenwerking Innovatie vindt haar weg naar revalidatie, en het is logisch dat dit in de hoogtechnologische kennisregio in en rond Leuven gebeurt. KneeVR is een geslaagde, multidisciplinaire samenwerking met partners als KU Leuven, Cronos Leuven, U-Sentric, GRIT Belgian Sports Clinic, Health house en UCLL. Elk brengen ze hun specialisatie in, van technologie tot design, van gebruiksvriendelijkheid tot het businessmodel voor een eventuele vermarkting. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt met een innovatiesubsidie. www.kneevr.be

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Een innovatie­subsidie voor jouw project? In kennisregio Vlaams-Brabant bruist het van de ideeën die onze toekomst vormgeven. Maar een idee alleen volstaat niet, je hebt partners nodig om een idee ook concreet uit te werken. De innovatiesubsidie van de provincie Vlaams-Brabant richt zich op projecten waarin Vlaams-Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, maat­schap­pelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samen­werking aangaan met het oog op innovatie die in de markt kan gezet worden. De subsidie bedraagt maximum 150.000 euro en niet meer dan 50% van de werkelijk gemaakte kosten. De uiterste indieningsdatum is 15 oktober 2019, maar contacteer ons al snel: we helpen je met de voorbereiding van je dossier. www.smarthubvlaamsbrabant.be/ innovatiesubsidie


INNOVATIE IN REVALIDATIE - 25

“De sporter speelt niet zomaar een spelletje: de oefeningen werden geschreven op zijn maat volgens het voorschrift van de orthopedist.”

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


26 - DUAAL LEREN

LEREN OP SCHOOL ÉN OP DE WERKVLOER Duaal leren in De Wijnpers en PISO

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019


DUAAL LEREN - 27

‘Eerst nog enkele jaren ervaring opdoen en dan mijn eigen tuinaannemersbedrijf starten.’ Siebe Verdrengh is 16 jaar en kijkt zelfzeker de toekomst tegemoet. Duaal leren ligt hem helemaal: twee dagen per week vind je hem op de schoolbanken van De Wijnpers in Leuven, de overige weekdagen is hij aan het werk bij een tuinaannemersbedrijf. Siebe is leergierig en gretig om te werken, maar die gedrevenheid kan hij niet helemaal kwijt op school. Daarom koos hij voor duaal leren in de provinciale school De Wijnpers, in de richting groenaanleg en -beheer. ‘Om eerlijk te zijn, ik leer gewoon veel meer tijdens die drie werkdagen dan op school. Voor mij is dit ideaal, stilzitten is niets voor mij.’ Ook niet voor zijn klasgenoot Oscar Brants, ook 16 jaar. ‘ADHD’, zegt Oscar. ‘Lang stilzitten hou ik gewoon niet vol. Ik hou ervan om bezig te zijn, de handen uit de mouwen. Het zijn soms lange werkdagen, maar zo is het in de echte wereld ook. Al doende leer je de stiel.’

Duaal leren iets voor jou? Een hele week op de schoolbanken is niet voor elke leerling de beste keuze. In het schooljaar 2019-2020 bieden de provinciale scholen De Wijnpers in Leuven en PISO in Tienen verschillende richtingen duaal leren aan.

Arbeidsrijp

De Wijnpers:

Die praktijkervaring is een grote troef als de leerlingen na het zevende jaar hun diploma op zak hebben. De meesten hebben dan ook meteen zicht op vast werk. ‘Maar niet elke leerling is geschikt voor duaal leren’, vertelt projectbegeleider Kris Wouters. ‘Op het einde van het vierde leerjaar geeft de klassenraad een advies. Sommige jongeren zijn nog te speels en niet arbeidsrijp. Zij bouwen best hier op school nog wat meer ervaring op. Anderen, zoals Oscar en Siebe, zijn er helemaal klaar voor.’

• plant en milieu

Klaar voor een eigen zaak Tussen de werkcollega’s leren de jongeren andere dingen dan op school. ‘Zoals het contact met klanten’, zegt Kris. ‘Toch blijven die lessen ook nodig. Theoretische vakken, Frans, bedrijfsbeheer … Het is kennis die ze nodig hebben als ze later hun eigen zaak willen starten.’

"Eerst nog enkele jaren ervaring opdoen en dan mijn eigen tuinaannemersbedrijf starten." Siebe

• dier en milieu • groendecoratie • groenaanleg en -beheer • tuinaanleg/groenbeheer (specialisatiejaar) PISO • grootkeukenkok • elektrotechnicus • installateur gebouwenautomatisering • zorgkundige www.dewijnpers.be www.piso.be

De jongeren krijgen bovendien een leervergoeding: 510 euro netto per maand voor de vijfdejaars. En ze leren ook fier te zijn op hun werk. ‘Het geeft voldoening om een heel project af te werken’, zegt Oscar. ‘Een tuin aanleggen, een oprit verharden. We zien het resultaat van ons werk.’

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

"Het zijn soms lange werkdagen, maar zo is het in de echte wereld ook. Al doende leer je de stiel." Oscar


28 - BUURTBATTERIJ

EEN BATTERIJ VOOR Primeur in ons land: de eerste buurtbatterij

Op een zonnige zomerdag duwen zonnepanelen massaal elektriciteit op het net. En ’s avonds volgt de omgekeerde beweging als de wasmachines draaien, de kookvuren branden en de elektrische auto’s opladen. Het vijftig jaar oude elektriciteitsnet van de Ophemstraat in Oud-Heverlee heeft moeite met dat drukke elektriciteitsverkeer. Niet lang meer, want de Ophemstraat wordt de eerste woonstraat in ons land met haar eigen buurtbatterij.

Haar eigen straat is het geknipte proefveld voor Leen Peeters. Haar ingenieursbedrijf Th!nk E is gespecialiseerd in innovatieve, praktische energie­oplossingen voor gebouwen en buurten. Niet toevallig hier in kennisregio Vlaams-Brabant, waar de KU Leuven en hoogtechnologische bedrijven mee aan de toekomst van hernieuwbare energie werken. En buurtbatterijen horen daar ook bij. Het prototype is in de maak, nog even en de batterij – niet groter dan een elektriciteitscabine – krijgt een plaatsje in de Ophemstraat.

‘Een straat zoals er zoveel zijn in ons land’, vertelt Leen. ‘Met steeds meer lintbebouwing en een elektriciteitsnet dat moeite heeft met de piekmomenten in aanbod en vraag. Als die vraag in de vooravond het grootst is, daalt de voltage hier ruim onder de 200 volt terwijl de normale spanning 230 volt is. Dat merk je aan de levensduur van sommige elektrische toestellen. En als de zon schijnt en de zonnepanelen produceren volop, schakelen sommige installaties af omdat de spanning op het net te hoog is.’

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Het verkeer regelen De buurtbatterij moet helpen die pieken op te vangen. Zo hoeft het elektriciteitsnet niet verzwaard, leveren zonnepanelen hun optimale rendement en geven elektrische toestellen niet vroegtijdig de geest. De batterij wordt aangesloten op het net en haar voornaamste taak is om het elektriciteitsverkeer te regelen. ‘Je kan het driefasige elektriciteitsnet vergelijken met een snelweg met drie rijstroken’, legt Leen uit. ‘De batterij zal de spanning - het


BUURTBATTERIJ ARBEIDSZORG - 29

DE OPHEMSTRAAT

Hulp voor jouw klimaatproject? De buurtbatterij in Oud-Heverlee is een initiatief van Th!nk E en projectpartners FieldFisher, Green Energy Park en Finn. Het kan als duur­ zaam klimaatproject rekenen op steun en een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant.

“De batterij wordt aangesloten op het net en haar voornaamste taak is om het elektriciteitsverkeer te regelen. Je kan het driefasige elektriciteitsnet vergelijken met een snelweg met drie rijstroken.”

verkeer - over de drie rijstroken verdelen om opstoppingen te vermijden. Ze kan haar opslagcapaciteit gebruiken om spanning weg te nemen, het verkeer naar de parking te leiden. En als de spanning te laag is, kan ze die verhogen door die opgeslagen elektriciteit weer vrij te geven. Als kwaliteitsbewaker en regulator, zeg maar.’

Publiek of privaat? Er komt meer bij kijken dan gewoon maar even een batterij op het elektriciteitsnet

aan te sluiten. ‘Het is een nieuwe, innovatieve techniek en dus zijn er nog veel vragen op te lossen en hindernissen te nemen. Dat begint bijvoorbeeld al bij de bouwvergunning. Het gemeentebestuur moet daarover oordelen, maar de stedenbouwkundig ambtenaar heeft allicht nog nooit van een buurtbatterij gehoord. Dus hoe kan hij erover oordelen? En hoe trek je de lijn tussen een privaat initiatief als een buurtbatterij en het publieke nut dat ze dient? Want een nutsvoorziening, daar betalen we toch ook voor via onze elektriciteitsrekening? Dit project is een

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Heb jij ook een duurzaam milieu- of klimaatproject? Dat bijdraagt aan de ambitie van de provincie om klimaat­neutraal te worden? Check dan of je een subsidie kunt krijgen. Dienst leefmilieu 016 26 72 38 gunter.deryck@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/klimaatsubsidie

grijze zone tussen privaat en publiek.’ Met de steun aan dit proefproject wil de provincie de debatten openen. Want er komen zeker nog meer innovatieve energieoplossingen aan. Het project van de buurtbatterij effent mee de weg, zodat het beleid en de wetgeving volgen en innovatie alle ruimte krijgt.


30 - FAVORIET PLEKJE

Het favoriete plekje van Renilde Janssens

Wat is jouw mooiste plekje van Vlaams-Brabant? Proficiat Renilde, je wint met jouw favoriete plekje een gulle mand streekproducten. Wil je ook verrast worden met een mooie prijs? Mail dan jouw favoriete plek met een woordje uitleg bij naar info@vlaamsbrabant.be.

Vilvoorde City, een ellendig nest? Helemaal niet, vindt Renilde Janssens. En zeker niet in het knappe domein Drie Fonteinen.

Domein Drie Fonteinen “Het mooiste plekje van Vlaams-Brabant in Vilvoorde? Zie ik een wenkbrauw fronsen? Vilvoorde, met die drukke Schaarbeeklei vol verloederde industriële panden? Toch wel, hoor. Want net buiten het centrum ligt het Domein Drie Fonteinen, een bijzonder park in Engelse landschapsstijl. Daar sta je dan op het uiteinde van een lange, ingesloten grasweide. Omzoomd door glooiende hellingen zodat je de indruk krijgt een groots bassin te zien, niet met

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

water maar met gras. En kinderen die naar beneden hollen en rollen, mensen die tussen de molshopen wandelen en genieten van de rododendrons. Van die hellingen wil je spontaan aflopen, met voeten die sneller gaan dan jezelf. Op het uiteinde heb je een heel mooie zichtas, tot aan de gerestaureerde kapel. In de stilte van de natuur. Hier is Vilvoorde helemaal geen ellendig nest, zoals het klinkt in het bekende lied van Kris De Bruyne. In Domein drie Fonteinen lijkt dat liedje hopeloos achterhaald.”


LEZERSVRAAG - 31

VRAAG VAN DE LEZER Stel jouw vraag aan de provincie De school van mijn zoontje legt voor de zwemlessen een bus in. Dat kost flink wat geld en eigenlijk is het zwembad niet zo heel ver. Met de fiets zouden de kinderen er bijna even snel zijn. Maar ook schoolfietsen kosten veel geld. Kan de provincie de school steunen bij de aankoop van fietsen? Ann, 38 jaar, Vilvoorde.

ANTWOORD Scholen die werken aan verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, kunnen rekenen op Dr. Mobi. Een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. De Dr. Mobibegeleiders helpen de school op weg en geven advies op maat, want elke school is uniek. Je kan als schoolbestuur ook zelf aan de slag met de mobiscan, een zelftest waarmee je onderzoekt hoe het met de verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit in en rond de school is gesteld. Heb je een duidelijk plan over hoe je de mobiliteit kan verbeteren? Dan helpen de Dr. Mobi-begeleiders je bij de voorbereiding van het subsidiedossier. De

provincie subsidieert immers tot 80% van de kosten van het mobiliteitsproject. Die subsidie kan oplopen tot 5.000 euro per vestiging per jaar. De aankoop van schoolfietsen komt zeker in aanmerking. Maar bijvoorbeeld ook het maken van een schoolroutekaart, het inrichten van een fietsatelier of de aankoop van verkeerseducatief materiaal. Als het maar bijdraagt aan veilige en milieuvriendelijke verplaatsingen en de fiets- en verkeersvaardigheid van de leerlingen vergroot. Je subsidieaanvraag indienen kan tot 31 oktober 2019. www.vlaamsbrabant.be/drmobi

Mag. Vlaams-Brabant Zomer 2019

Heb jij ook een prangende vraag waarbij de provincie je kan helpen? Contacteer ons dan via: info@vlaamsbrabant.be Provincie Vlaams-Brabant, Communicatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven


1

2

3

4

5

6

7

8

9

LENTE IN #VLAAMSBRABANT Filter of niet, de lente in Vlaams-Brabant was magnifiek! Jouw zomerbeeld volgende keer hier? Even op Instagram zetten met de #vlaamsbrabant.

auxes.is, #sunrise #lake #heverlee #earlymorningrun 1 @ chezmademoisellejulie, #melkwezer #linter #getevallei #hageland 2 @ christinawillemsens, #visitleuven #grotemarktleuven #sintpieterskerk 3 @

4 @ hagee_photo, #bwphotochallenge #bierbeek 5 @ kathleenvh, #Florastappers #Meise #iedereenwandelt #kleinkinderen 6 @ Philip_2302, #neerijse #bloesems #mooieplekjesomtedelen 7 @ _sta77, #hallerbos #hyacinth #springtime #divine_forest 8 @ stehqq, #cobbles #cyclinginflanders #outsideisfree 9 @ vlemimcxke, #festivalweide #containerart #festivalparkwerchter

WWW.VLAAMSBRABANT.BE

INFO@VLAAMSBRABANT.BE

@VLAAMS_BRABANT

f

FACEBOOK.COM/VLAAMSBRABANT

@VLAAMSBRABANT