Page 1

53

u mee? t m e e n r e d n O l duwtje

Provinciaa in de rug

verlast o n a v k a p n a A es tegen GAS-boet

het licht Info rm

ab e Vlaa m s- Br n de prov in ci va e in az ag atie m

be r 20 an t | de ce m

12

S.O.S. voor oren

Rock Ternat tegen gehoorschade | 1


Vooraf Beste Vlaams-Brabanders, Na de verkiezingen ligt er een nieuwe bestuursperiode van zes jaar voor de boeg. De samenstelling van de provincieraad is afgeslankt, van 84 naar 72 leden. U hebt in de media kunnen lezen dat de installatie van de nieuwe provincieraad enige vertraging heeft opgelopen. Toch staan we aan de vooravond van een nieuwe legislatuur. Deze editie van De Vlaamse Brabander gaat nog uit van de deputatie 2006-2012. De uitdaging voor de nieuwe raad en de nieuwe bestuursploeg zal zijn om efficiënt en slagkrachtig de toekomst van onze provincie voor te bereiden: • hoe kunnen we de mobiliteit verbeteren? • hoe zorgen we voorop te lopen in de evolutie naar een kennis- en informatiemaatschappij? • hoe stimuleren we innovatie en hoe worden we een groene, klimaatneutrale provincie? •  hoe zorgen we dat onderwijs en arbeidsmarkt zoveel mogelijk talenten inschakelen? • met welk sociaal beleid en sociale voorzieningen maken we dat iedereen mee kan, dat niemand uitgesloten wordt? Die uitdagingen moeten we samen met de gemeenten en samen met de Vlaamse overheid opnemen. We moeten als provinciebestuur niet de eerste viool willen spelen, maar kunnen wel een belangrijke rol spelen om de verschillende overheidsniveaus goed te laten samenwerken. Samen kunnen we antwoorden vinden op de uitdagingen waar onze samenleving voor staat.

Namens de deputatie, Lodewijk De Witte, provinciegouverneur

‘Ondernemers zijn de bouwstenen van een welvarende regio.’

Colofon

14

de Vlaamse Brabander december 2012  |  nr. 53 Verschijnt 7 keer per jaar. Een uitgave van de Informatiedienst van de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie.

2 | de Vlaamse Brabander

Realisatie Jansen & Janssen, www.jaja.be

Redactieadres Provincie Vlaams-Brabant Informatiedienst Provincieplein 1, 3010 Leuven T 016-26 70 00  F 016-26 71 68 e-mail: info@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be

Verantwoordelijke uitgever Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Inhoud 12

DECEMBER 20

8

6

Poëzie op rare plaatsen

8

GAS-boetes tegen overlast

11

Genieten

Johan Noppen, organisator van het 4-daags festival ‘Weg met dichters’ over poëzieguerrilla en zijn passie voor letteren.

Vooruitkijken

Waarom GAS-boetes wel zinvol zijn. En welke rol speelt de provincie bij de afhandeling van dit soort dossiers?

Passie

Amai mijn oren Rock Ternat organisator Kim Dewever vertelt over zijn passie voor muziek en hoe hij daarom zijn oren zorgvuldig beschermt.

12

Een eigen huis

14

Onderneemt u mee?

16

Knowhow

Hoe het project Solarium een oplossing zoekt voor mensen die permanent op een camping wonen.

In de coulissen

Ondernemen is uit uw comfortzone komen. Met hulp van de provincie. Van het boek Dubbel Dynamisch tot het project Verken jezelf.

Wedstrijd

Een weekendje in de Groene Gordel

WIN

Relax en ontdek de rust van het platteland.

6

12 | 3


KORT

Ontdek een ander beeldverhaal Een strip voor volwassenen of een roman met tekeningen? Hoe we ze ook omschrijven, 'graphic novels' zijn de jongste jaren aan een echte opmars bezig. Om het brede publiek te laten kennismaken met dit genre stripverhaal, zette de provincie een reizende expo op poten. Vijf grote banners wijden u in het thema in. Daarnaast kunt u ook in een collectie van de vijftig meest relevante 'graphic novels' van het moment grasduinen. Tot 27 december nog in de bib van Kapelle-op-den-Bos, daarna tot januari 2014 opeenvolgend te ontdekken in de bibliotheken van Ternat, Steenokkerzeel, Boutersem, Merchtem, Leuven, Beersel, Sint-PietersLeeuw, Sint-Genesius-Rode en Asse.

Zonder moeite bergop Verzorgingsinstelling Ganspoel in Huldenberg zet haar personeel massaal op de trappers. Dankzij steun van de provincie en middelen uit het Vlaams Pendelfonds biedt de instelling sinds kort elektrische fietsen aan. Elke werknemer betaalt maandelijks een klein bedrag huurgeld, maar krijgt die via de fietsvergoeding grotendeels of helemaal terug. Terwijl er vroeger amper twee of drie mensen naar het werk fietsten, maken na enkele maanden al ruim 40 van de 290 medewerkers gebruik van de elektrische fietsen. Handig met al die venijnige hellingen rond de IJsevallei. Aan het broeden op een project voor beter woon-werkverkeer? Surf naar www. vlaamsbrabant.be/woon-werkverkeer

T 016-26 76 09 www.vlaamsbrabant.be/graphicnovel

Samen voor een betere mobiliteit Het mobiliteitsprobleem is een van de grootste uitdagingen voor onze regio. Terecht, als we kijken naar de 2,7 miljoen verliesuren die de Brusselse Ring alleen al veroorzaakt. De provincie is ervan overtuigd dat een oplossing ligt in een multi-modale aanpak: weg, openbaar vervoer, fiets én slimme maatregelen op

4 | de Vlaamse Brabander

alle beleidsniveaus. De provincie lanceert daarom een brede campagne, 'Vlot Vlaanderen', en roept iedereen op om het probleem samen aan te pakken.

www.vlotvlaanderen.be


Provinciedomein zkt. speelvogels Muts? Check! Handschoenen? Check! Sjaal? Check! En weg zijn we! Want ook tijdens de wintermaanden blijven de poorten van de provinciedomeinen open. Een stevige wandeling, met de kinderen ravotten en achteraf de handen verwarmen aan een hete kop koffie: er is voor elk wat wils. Elk provinciedomein heeft zijn eigen charme in de wintermaanden, kom ze nu ontdekken! www.vlaamsbrabant.be/ provinciedomeinen

Van tuinaannemer

tot mecanicien

De Brabanthal vormt van 5 tot 7 februari opnieuw het decor voor de Doe-beurs. Leerlingen van de derde graad basisonderwijs en het eerste jaar secundair kunnen er tal van beroepen ontdekken: van a(dvocaat) tot z(eematroos). In 80 workshops steken ze zelf de handen uit de mouwen: dakpannen leggen, loempia’s maken, tuinen aanleggen, fietsen herstellen, en ga zo maar door. Dit jaar is er opnieuw veel aandacht voor technische beroepen. Het aantal vacatures voor technisch geschoold personeel is dan ook heel hoog in onze provincie. Alleen al in onze provincie staan er momenteel 1.000 vacatures voor technisch geschoold personeel open. Tijdens de Doe-beurs ontdekt u wat u graag doet en hoe u kunt inspelen op de luide roep naar technische profielen. Op woensdag 6 februari van 13 – 16 uur kunnen mama’s en papa’s samen met hun kinderen kennismaken met het aanbod. Wie weet wordt het ook voor hen de start van een nieuwe carrière … T 016-26 77 19 , www.vlaamsbrabant.be/doebeurs

Opwijk straks beter beschermd De gebouwen langs de Stambeek, de Puttengracht en de Puttenbeek in Opwijk en Merchtem hebben geregeld te kampen met overstromingen en wateroverlast. Door drie nieuwe overstromingsgebieden in te richten, tracht de provincie die overlast in te perken. De voorbereiding voor dit project loopt al lang, maar de werken mochten pas starten als het water in de beken voldoende zuiver is. Nu dat, dankzij inspanningen van Aquafin, stilaan het geval is, heeft de provincieraad het ontwerp voor de overstromingsgebieden goedgekeurd. De opvangcapaciteit van de gebieden samen is op ongeveer 57  miljoen liter water begroot.

| 5


GEnieten

n Op de planke

Vierdaagse poëzieguerrilla

Weg met dich

Van één Dag van het Gedicht tot een vierdaags festival. Johan Noppen, voorzitter van vzw Poëzie Aarschot, organiseert al voor de derde keer samen met de provincie het poëzie-evenement ‘Weg met dichters’.

O

oit al eens poëzie gehoord in een molen? Of in een gevangenis? Voor Johan Noppen is geen plek te gek. Van de jaarlijkse Gedichtendag op donderdag 31 januari tot zondag 3 februari rijden onder zijn impuls twee busjes met dichters rond. Ze brengen poëzie op onverwachte plaatsen. ‘Voor deze editie gaan we naar scholen, een rusthuis, de abdij van Averbode, een psychiatrisch ziekenhuis, een café, de woning van een instrumentenbouwer en een jeugdhuis. We gaan ook opnieuw naar de gevangenis Leuven Centraal. Ooit wil ik nog optredens organiseren in een warenhuis, en in de luchthaven van Zaventem.’

Jonge snaken en oude knarren Twee busjes zullen donderdag, vrijdag en zaterdag de provincie doorkruisen. Op 19 verschillende locaties lezen drie dichters elk een tiental minuten voor uit eigen werk en tussendoor is er muziek van Reena Riot en Katy Too. Dichters van dienst zijn Maarten Inghels, Tjitske Jansen, Ellen Deckwitz, Koen Stassijns, Ivo Van Strijtem en Luuk Gruwez, Tonnus Oosterhoff, Peter Holvoet-Hanssen, Max Temmerman en Vrouwkje Tuinman. Zaterdagavond is er een heuse poëziehappening ‘De Nacht van Andy Fierens’ in CC Het Gasthuis in Aarschot met onder andere Jules Deelder, Stijn Vranken, Ellen Deckwitz, NoN, Maarten Inghels, Antoine Boute en Michaël Vandebril. ‘Deze keer kozen we vooral jongere dichters uit. Dat is ook nodig, want als

6 | de Vlaamse Brabander

je enkel de oude bekenden uitnodigt, denken mensen dat dichters een uitstervend ras zijn. Maar bij de nieuwe namen valt er nog heel wat te ontdekken!’, zegt Johan Noppen. Tijdens de poëziehappening zorgt Gregory Frateur van Dez Mona voor de muzikale intermezzo’s. Zondagochtend sluit een poëziebrunch met de deelnemende dichters en Betty Mellaerts de vierdaagse af.

Kort, krachtig en gratis ‘Doordat we naar verrassende plekken trekken, kunnen we nooit voorspellen hoeveel volk er zal komen naar de korte maar krachtige gratis optredens. Alleen in Leuven Centraal moesten de gedetineerden zich op voorhand inschrijven. Vijfentwintig gevangenen gaven zich op om naar poëzie te komen luisteren, ik vind dat een groot succes’, vertelt Johan Noppen.

Aarschot poëziestad ‘Ik was 18 jaar toen ik mijn eerste poëzieavond organiseerde in het SintJozefscollege in Aarschot. Kort daarna stierf H.C. Pernath, de centrale gast van de avond. Vijf jaar later, in 1980, organiseerde ik een herdenkingsavond met onder andere Simon Vinkenoog. Dat was de eerste van 26 edities van de ‘Nacht der poëten’. Aarschot was de ‘place to be’ voor alle grote en kleine Nederlandstalige dichters: Gerrit Komrij, Hugo Claus, Gerard Reve, Tom Lanoye, Paul Snoek … In 1989 kwam er wel 1.300 man op af. Ik ging vaak naar obscure literaire kroegen om iedereen te leren kennen, want er waren geen gsm’s en geen e-mails.’

‘Ik heb daar nooit iets aan verdiend, ik stak er eerder geld aan toe. Ik vond dat ook niet zo erg, want voor mij is poëzie een hobby. Iemand anders koopt een fototoestel, ik organiseerde poëzieavonden. Maar de coördinatie en alle papierwerk, dat is niets voor mij. Ik heb het jarenlang zelf gedaan, maar nu kan ik gelukkig rekenen op de Stad Aarschot en de Provincie Vlaams-Brabant. De provincie heeft heel wat ervaring en kennis in huis. Ik spreek de dichters aan en zij staan in voor de organisatie.’

Verslaving ‘Ik heb altijd al veel gelezen. Tijdens mijn studententijd zat ik meer in café De Appel met Herman de Coninck en Geert Van Istendael dan in de les. Daar heb ik de poëzieverslaving echt te pakken gekregen. Of ik kan zeggen wat poëzie nu eigenlijk is? Neen. Ik heb al ongeveer 2.000 bundels gelezen en ik weet het nog niet. Ik weet alleen dat het effect van poëzie enorm is. Het is herkenbaar, het is een verademing, het spreekt aan, het kan iemand volledig omverblazen. Voor sommige mensen is het een houvast, net zoals religie. Op belangrijke momenten in het leven grijpen mensen ernaar terug. Waarom staat er anders zo veel poëzie op bidprentjes? Mensen hebben poëzie nodig.’

Van 31 januari tot 3 februari www.wegmetdichters.be Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Elke Zelderloo


ters! r

h

d

g

p

v

f

o

c u

x

n

bs

ë

l

y

a

z

e

t

j

m w

ik

q

2 × 10 tickets Nog meer poëzie. Dankzij de Vlaamse Brabander kunt u gratis naar ‘De Nacht van Andy Fierens’ op zaterdag 2 februari in CC Het Gasthuis in Aarschot. Jong literair geweld op zijn best. En ‘s anderendaags kunt u in de ‘s Hertogenmolens, een 16de eeuws bekroond historisch pand terecht voor de Ochtend – een poëziebrunch met de deelnemende dichters en Betty Mellaerts. Stuur voor 10 januari uw naam en adres naar: wedstrijd@vlaamsbrabant.be met de vermelding ‘de Nacht’ of ‘de Ochtend’ Provincie Vlaams-Brabant, Informatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Johan Noppen, voorzitter van vzw Poëzie Aarschot: 'Poëzie kan mensen volledig omverblazen.'

| 7


n Vooruitkijke GAS-BOETES

i:

Nachtlawaa

88 boetes

GAS-boetes tegen het licht

Aanpak van Tien jaar geleden konden gemeenten moeilijk optreden tegen kleine feiten zoals nachtlawaai, sluikstorten en wildplassen. De pv’s die de politie opstelde, kregen meestal geen gevolg. Daarom riep men de GAS-boetes in het leven. Die kunnen een geschikt middel zijn om overlast te bestrijden.

W onden:

Loslopende h

135 boetes

8 | de Vlaamse Brabander

ie overlast veroorzaakt, kan een GAS-boete – een Gemeentelijke Administratieve Sanctie – krijgen. Zo kunnen gemeenten problemen aanpakken zoals sluikstorten, nachtlawaai, hondenpoep en wildplassen. Grotere gemeenten kunnen daar personeel voor vrijmaken, maar voor kleinere gemeenten is dat niet altijd mogelijk. Steden en gemeenten kunnen daarom ook een beroep doen op de provincie voor de afhandeling van GAS-dossiers. De juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant neemt het administratieve werk over voor 57 van de 65 gemeenten in de provincie.


‘GAS-boetes kunnen zeker een handig instrument zijn om overlast te bestrijden. Maar zoals bij alles moet je natuurlijk je gezond verstand gebruiken en niet te pas en te onpas naar dit middel grijpen. De meeste Vlaams-Brabantse gemeenten hebben dit goed begrepen, zo blijkt uit de feiten.’ Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Karin Jiroflée

overlast Gemiddeld 78 euro ‘Als politieagenten een inbreuk vaststellen, maken ze een pv of een bestuurlijk verslag op’, zegt Greet Van Eygen, bestuurssecretaris van de juridische dienst van de provincie en een van de provinciaal sanctionerende ambtenaren. ‘Ook gemeentelijke ambtenaren mogen bepaalde overtredingen vaststellen. Die dossiers komen dan naar ons. Wij sturen een aangetekende brief naar de betrokkene, die 15 dagen krijgt om een verweer in te dienen. Voor boetes van meer dan 60 euro kan de betrokkene in ieder geval een gesprek aanvragen. Op basis van het verweer en alle andere gegevens nemen wij dan een beslissing en brengen we de gemeente en de betrokkene op de hoogte. De gemeente stuurt dan een overschrijvingsformulier en int de boete. Twee juristen van de provincie fungeren als sanctionerend ambtenaar. Dat wil zeggen dat zij een geldboete kunnen opleggen.’ Voor 2011 kreeg de provincie 1.659 dossiers. In 1.335 gevallen werd

een geldboete opgelegd. De boetes gaan van 25 tot 250 euro en bedragen gemiddeld 78 euro. ‘Voor 16- tot 18-jarigen is de maximumboete 125 euro. Bij minderjarigen is bemiddeling verplicht. Een bemiddelaar overlegt met de jongere en kan een alternatieve schadevergoeding voorstellen, zoals

‘Jammer genoeg moeten mensen het voelen in de portemonnee voor ze hun gedrag aanpassen.’

een paar uur helpen met een gemeentedienst. Dat is nuttiger dan een boete, die in de meeste gevallen toch uit de zak van de ouders komt’, aldus Greet Van Eygen. ‘Ook bij burenruzies, familieruzies en schadegevallen komt er een bemiddelaar tussen.’

Duidelijk effect ‘Of het werkt? Voor bepaalde vormen van overlast werkt het zeker’, zegt Johan Guillemyn, diensthoofd van de juridische dienst. ‘Wie een onbebouwd terrein verwaarloost, is sneller geneigd om het terrein schoon te maken als hij een boete riskeert. Ook voor hondenpoep is het effect duidelijk zichtbaar. Vroeger hadden politie en gemeente geen passend instrument om

:

Sluikstorten

326 boetes

| 9


n Vooruitkijke GAS-BOETES

den Niet reinhou in: terre onbebouwd

133 boetes

ntair Niet regleme huisvuil: n buitenzette

143 boetes

daarop te reageren. Zo bleven reglementen vaak dode letter. Jammer genoeg moeten mensen het voelen in de portemonnee voor ze hun gedrag aanpassen.’

Gezond verstand GAS-boetes zijn niet nieuw. ‘De wetgeving dateert van 1999 en wordt nu al een tiental jaar toegepast’, legt Johan Guillemyn uit.

‘Vroeger stuurden agenten zulke pv’s naar het parket, maar het parket heeft natuurlijk andere katten te geselen. Vandaar de beslissing om gemeenten de overtredingen op het politiereglement zelf te laten aanpakken. Zo konden gemeenten het parket ontlasten én een eigen beleid voeren, vaak met ook een preventief gedeelte dat aan de GAS-boetes is gekoppeld.’

‘Gemeenten gebruiken hun gezond verstand en grijpen niet te pas en te onpas naar GAS-boetes. Dat bewijzen de cijfers voor onze provincie: in 1.335 gevallen van de 1.659 dossiers werd een geldboete opgelegd. Dat is gemiddeld iets minder dan 24 boetes per gemeente, of nog geen 2 boetes per maand’, zegt Johan Guillemyn. 

7x rechtgezet Toen een jonge Mechelaar dit najaar een boete kreeg omdat hij een broodje aan het eten was op een kerktrap, regende het kritiek op de GAS-boetes. De zin voor nuance was soms ver te zoeken. We vroegen aan Greet Van Eygen en Johan Guillemyn een reactie op de vaakst voorkomende argumenten.

staan zeker open voor bezwaren. We leggen enkel een boete op wanneer de feiten echt bewezen zijn.’

• GAS-boetes zijn pestboetes gericht tegen jongeren. Johan Guillemyn: ‘Niet waar. Van de 1.659 dossiers die we in 2011 kregen, waren er maar 44 dossiers over minderjarigen. Dat is amper 2,65 %. In onze provincie worden jongeren dus zeker niet geviseerd.’

• Wie de feiten vaststelt, bepaalt het bedrag van de boete. Er is geen controle-instantie. Greet Van Eygen: ‘Niet waar. Diegene die de overtreding vaststelt en diegene die de boete oplegt, zijn nooit dezelfde persoon, in tegenstelling tot wat de laatste tijd in de pers is verschenen. De wet verbiedt dat immers. Op gemeenteniveau ligt alles dicht bij elkaar, maar de sanctionerende ambtenaar beoordeelt de dossiers wel degelijk op een onpartijdige manier.

• P olitiereglementen zijn absurd. Greet Van Eygen: ‘Over het algemeen niet waar. Soms lijkt het wel zo, maar meestal zit er meer achter. Bovendien zijn reglementen vaak een stok achter de deur om te kunnen ingrijpen wanneer het echt de spuigaten uitloopt. Agenten liggen ook niet op de loer om mensen op de bon te slingeren. Zo mag je niet onherkenbaar op straat lopen, maar ik moet de eerste agent nog tegenkomen die een boete geeft aan een verklede Chirogroep.’  

• Elke gemeente voert een eigen beleid. Greet Van Eygen: ‘Waar. Dat is nu eenmaal de bedoeling van de GAS-boetes: gemeenten kennen het beste de pijnpunten van hun leefklimaat. Vroeger was het niet anders, want het politiereglement verschilt van gemeente tot gemeente. Toch leggen wij voor dezelfde overtreding altijd dezelfde boete op, los van waar de feiten zich voordeden. Zo zal bijvoorbeeld een sluikstorter in Affligem een even grote boete krijgen als een sluikstorter in Zoutleeuw.’

• Boetes worden willekeurig uitgedeeld. Greet Van Eygen: ‘Niet waar. We zijn heel redelijk en

• De GAS-boetes kosten meer dan ze opbrengen. Greet Van Eygen: ‘Waar. Een dossier kost aan

10 | de Vlaamse Brabander

de provincie gemiddeld 90 euro terwijl de gemiddelde boete 78 euro bedraagt. Maar GAS-boetes dienen ook niet om de stadskas te spijzen, wel om het leefklimaat in de gemeente te verbeteren.’ • B eroep aantekenen is erg duur. Johan Guillemyn: ‘Niet waar. Wie het oneens is met de beslissing van de gemeente of provincie, kan naar de politierechtbank stappen. De dossierkosten bedragen maar 40 euro, en als je gelijk krijgt van de rechter, krijg je die kosten terugbetaald. Voor minderjarigen is in beroep gaan gratis. Bovendien hebben minderjarigen recht op een gratis advocaat.’


Passie

fan

Slimme muziek

Dof en vervormd. Zo klinkt muziek bij mensen met gehoorschade. Kim De Wever, organisator van Rock Ternat, koos voor een confronterende aanpak. Hij vroeg twee bands om een nummer in te spelen, vervormde de klank en liet het nummer zo horen aan het publiek.

S.O.S voor oren I

n plaats van jongeren met een belerend vingertje te waarschuwen, wilden we hen confronteren met de muziekbeleving van iemand met gehoorschade’, zegt Kim De Wever. ‘Want ook festivalorganisatoren en artiesten zijn bezorgd om de oren van het publiek. De mannen van Black Box Revelation en Freaky Age wilden meteen meewerken. We lieten het nummer afspelen tussen de groepen door. Ons publiek vond het best beangstigend. Je kan moeilijk uitleggen hoe iemand met gehoorschade muziek beleeft. Daarom lieten we het gewoon horen.’

Tandem met provincie ‘Telkens nadat het nummer gedraaid werd, stond er opvallend meer volk aan de stand van provincie Vlaams-Brabant. Jongeren konden er gratis oordoppen en meer informatie krijgen. We werken al een aantal jaar goed samen met de provincie. Zij werken de campagne 'Wees niet doof voor te luid' uit en stellen het materiaal ter beschikking. Wij tunen die campagne op maat van ons publiek.’

Festivals en iPods ‘We voelen ons toch wel een beetje verant-

woordelijk voor de oren van ons publiek. Maar tegelijk is muziekbeleving zo veel ruimer dan festivals. Hoe vaak gaan jongeren naar fuiven? Hoe luid zetten ze hun iPod en hoelang luisteren ze ernaar? Daar kunnen wij niet in tussenkomen. Daarom is het belangrijk dat jongeren weten wat de risico’s zijn.’

Begin bij jezelf De organisatie van Rock Ternat draagt ook voor haar eigen oren zorg. Kim De Wever: ‘We bestelden voor alle vrijwilligers oordoppen op maat, die ze ook op walkietalkies kunnen aansluiten. De klank en de beleving is dezelfde, alleen gaat het minder hard. Ik zorg voor mijn oren, want ik wil nog mijn hele leven lang van muziek kunnen genieten.’

Het gratis doe-het-zelfpakket ‘Wees niet doof…’ bevat preventiemateriaal, affiches en oordoppen. Organisatoren van festivals, optredens en fuiven kunnen het pakket bestellen op www.vlaamsbrabant.be/weesnietdoof Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Elke Zelderloo

| 11


Knowhow

Anders wonen

Een eigen huis, een Duizenden gezinnen wonen permanent op een camping, weekendverblijf of woonwagenterrein in Vlaams-Brabant. Samen met de gemeenten zoekt de provincie mee naar duurzame alternatieven. Zoals in Zemst met het Solarium-project.

O

nze provincie telt ruim 100 toeristisch-recreatieve zones waar mensen permanent wonen. ‘Vaak vinden ze geen betaalbaar alternatief op de gangbare vastgoedmarkt. Daarnaast zijn er ook velen die hun caravan associëren met vrijheid, onafhankelijkheid en een (vals) gevoel van woonzekerheid. Sommigen willen dus ook geen klassiek huis’, legt Katrien Tratsaert, bestuurssecretaris Wonen, uit. ‘Tel daarbij het probleem van zonevreemdheid en de vaak gebrekkige woonkwaliteit, en dan begrijpt u de complexiteit van deze kwestie.’

Win-winsituatie De provincie maakt al jaren werk om de terreinen voor caravans of weekendverblijven hun oorspronkelijke en legale bestem-

12 | de Vlaamse Brabander

ming terug te geven. Soms is het wenselijk dat ze geregulariseerd worden tot een echte woonzone. Maar vaak is dat om allerhande redenen onmogelijk, bijvoorbeeld omdat het terrein in een overstromingsgevoelig gebied ligt. ‘Uiteraard gaan we met de gemeentes altijd op zoek naar een menselijke en duurzame oplossing voor de bewoners’, vervolgt Katrien. ‘Met het proefproject Solarium in Zemst is bewezen dat het voor iedereen een win-winsituatie kan zijn. De permanente bewoners van enkele camping- en woonwagenterreinen kregen er voorrang in een nieuw sociaal woonproject en de betrokken terreinen konden weer in eer hersteld worden.’

Sociaal weefsel Mensen die jarenlang vergroeid zijn met een campingterrein verhuis je niet zomaar.


‘De sociale woningen zijn heel open en groen opgevat.’

plek onder de zon De provincie droeg dan ook haar steentje bij tijdens de begeleiding van de bewoners. ‘Bij de bouw van de woningen werd zorgvuldig aandacht besteed aan de specifieke woonbehoeftes’, beklemtoont Katrien. ‘Het sociaal weefsel, het groene kader en een plek voor huisdieren is traditioneel erg belangrijk bij bewoners die van een camping komen. Daarom werden bewust alle afsluitingen laag gehouden en is de verkaveling heel open en groen opgevat. Op die manier blijven de contacten intact en hebben ze hier hun plekje onder de zon gevonden.’

Beleidsverantwoordelijken: gedeputeerden Jean-Pol Olbrechts en Julien Dekeyser

‘Sociaal wonen op campingleest geschoeid’ Wie meer wil weten over het project, kan via de provincie gratis een gedetailleerde brochure aanvragen. De publicatie ‘Solarium Zemst. Sociaal wonen op campingleest geschoeid’ is een kroniek van het proefproject, van de planfase tot de bouw en de toewijzing van de sociale woningen. U verneemt alles over het wettelijke kader en u vindt er zelfs een simulatie van de kostprijsberekeningen. Bestel de gratis brochure op www.vlaamsbrabant.be/solarium of T 016-26 73 09


n in de coulisse Ondernemen

Kla Onderneemster Katleen Vanderlinden (30) is elke dag klaar voor actie binnen haar ambachtelijk chocoladebedrijf Chocobolic.

‘Ondernemen is uit uw comfortzone stappen’, zegt Roel Casteels van de dienst Economie van de provincie Vlaams-Brabant. VlaamsBrabanders tonen wat koudwatervrees als het op ondernemerschap aankomt. Maar als ze eraan beginnen, blinken ze wel uit door hun volharding.

O

ndernemers zijn de bouwstenen van een welvarende regio’, zegt Roel Casteels. ‘En Vlaams-Brabant heeft veel potentieel in huis. Toch worden kennis, onderwijs en creativiteit nog te weinig vertaald naar ondernemerschap. De provincie VlaamsBrabant wil daarom meer mensen stimuleren om hun eigen bedrijf op te starten.’

Duwtje in de rug Per 1.000 inwoners telt Vlaams-Brabant

14 | de Vlaamse Brabander

6,13 startende ondernemers. Dat is iets lager dan het Vlaamse en Belgische gemiddelde. In Vlaanderen bedraagt het aantal starters 6,62  op 1.000. In België zetten 6,80 mensen per duizend de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. ‘VlaamsBrabant leek net aan een inhaalbeweging begonnen, toen de economische crisis in zowat alle Belgische provincies het vertrouwen van startende ondernemers aantastte,’ zegt Roel Casteels. Om opnieuw aan te knopen bij de inhaalbeweging van voor de crisis, geeft

de provincie onder andere subsidies aan projecten die het ondernemerschap aankaarten in het onderwijs. Roel Casteels: ‘Voorbeelden daarvan zijn mini-ondernemingen en leerondernemingen. Dat zijn projecten waarbij leerlingen als het ware een eigen bedrijf opstarten. Het is belangrijk dat jongeren zelfstandig ondernemen beschouwen als een mogelijke optie voor hun latere carrière.’

Innovatie en internationalisering De provincie gaat voluit voor een aantal innovatieve speerpuntsectoren. ‘Slimme logistiek, gezondheidszorg, duurzame technologie en creatieve industrie zijn domeinen waar we in Vlaams-Brabant stevig op inzetten. Binnen die domeinen proberen we ook de clusterwerking te bevorderen, waarbij ondernemingen elkaar een duwtje in de rug geven. Daarnaast stimuleren we het inspelen op internationale mogelijkheden die er voor onze kmo’s meer en meer zijn.

Lokale handel versterken Tot slot kan ook de lokale economie volgens Roel Casteels op provinciale steun


Onderneemt u mee?

aar, actie! rekenen. ‘Via ons netwerk lokale economie krijgen gemeenteambtenaren infosessies en kunnen ze kennis uitwisselen om de lokale economie meer kansen te geven. We geven ook subsidies en ondersteuning aan gemeenten die een detailhandelsplan opstellen of een project uitwerken om de handelskernen te versterken. Winkels zorgen namelijk voor een bruisende en leefbare handelskern.’  Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts

Verken jezelf Jongeren die afstuderen in het secundair onderwijs verlaten de schoolbanken vaak met twijfels over de professionele richting die ze uit willen. Omdat zelfkennis aan de basis ligt van elke geslaagde loopbaan, ontwikkelden de provincie Vlaams-Brabant en het ondernemersplatform VKW Brabant een tool die jongeren zicht geeft op hun sterktes en verbeterpunten. Roel Casteels: ‘Met de tool kan een jongere zichzelf inschalen op eigenschappen zoals creativiteit, omgaan met stress, leergierigheid en stiptheid. Om het plaatje

compleet te maken, nodigt de jongere drie mensen uit die hem op dezelfde kwaliteiten beoordelen.’ Momenteel promoten VKW Brabant en de provincie Vlaams-Brabant de tool, bijvoorbeeld in kleine bedrijven en in het onderwijs. ‘Een enquête onder een duizendtal gebruikers van de tool wijst uit dat de feedback van anderen heel waardevol is. Veel jongeren hebben op basis daarvan hun gedrag bijgestuurd’, besluit Roel Casteels. www.verkenjezelf.be

‘We willen groeien door ons werk graag te doen.’ Deze verfrissende quote komt van ondernemer Pieter Jelle De Brue van Statik, een bedrijf gespecialiseerd in websites. De uitspraak typeert het enthousiasme dat opborrelt uit het boek Dubbel Dynamisch, waarin een jonge ondernemer gekoppeld wordt aan een ervaren rot. Ondernemers in Vlaams-Brabant onderscheiden zich door hun verscheidenheid. Johan Van Stichel en Ken Langenakens produceren en verkopen Millz Premium,

een kruiden­likeur. Koen Celis van Fullcontrol Logistics verzorgt dan weer levensreddend transport van bloedstalen, weefsels en organen. Ook de verhalen in het boek zijn heel gevarieerd. ‘In het boek brengen we ondernemersverhalen die vooral inspireren. Aan de hand van de ervaringen van 20 ondernemersduo’s geven we ook tips mee’, aldus Roel Casteels. Ondernemers­kriebels? Stuur als de bliksem een mail met als onderwerp ‘Dubbel Dynamisch!’ naar

Twintig dynamische dubbelinterviews, waarin nuchterheid en enthousiasme elkaar voortdurend afwisselen en aanvullen, geïllustreerd met unieke foto’s. Dat vind je in Dubbel dynamisch.

DUBBEL DYNAMISCH

Jong & ervaren

wedstrijd@vlaamsbrabant.be en win de boekenbox Dubbel dynamisch en Starten als ­ondernemer. Telkens brengen een gevestigde waarde en een beloftevolle starter hun persoonlijke relaas over hun levenswerk. Ze vertellen openhartig over hun ambitie, drang naar zelfstandigheid en werkvreugde, maar evenzeer over hun twijfels, moeilijke beslissingen en risico’s. Zakelijk en menselijk tegelijk.

Dubbel dynamisch wil ondernemerschap stimuleren. Niet met theoretische uiteenzettingen over businessmodellen en jaarrekeningen, maar met boeiende verhalen en interessante tips van gedreven ondernemers die weten wat ze willen en wat ze doen. Het is een onmisbare inspiratiebron om de uitdaging als ondernemer aan te gaan, vol te houden of bij te sturen.

Thijs Delrue studeerde Romaanse talen en Journalistiek. Hij deed ervaring op bij Sporza (VRT) en Uitgeverij Averbode. In 2011 waagde hij zelf de sprong als freelanceredacteur.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met de provincie VlaamsBrabant, die de ondernemingszin in Vlaams-Brabant wil prikkelen met nuttige en boeiende getuigenissen van mensen uit de regio.

www.lannoocampus.com

Dubbel Dynamisch bestellen kan tegen een korting van 4 euro op www.vlaamsbrabant.be/ dubbeldynamisch

| 15


Reisgids in uw smartphone Gebruik de mobiele site van Vlaams-Brabant Op bezoek in Vlaams-Brabant? Surf op uw smartphone naar m.verliefdopvlaamsbrabant.be en u ontdekt meteen de leukste wandelingen, fietstochten, musea en toeristische diensten in de buurt. Ook de logies en kindvriendelijke uitjes vindt u snel terug op onze mobiele site.

Scan deze QR-code met je smartphone of surf naar m.toerismevlaamsbrabant.be

Scan deze QR-code met uw smartphone of surf naar m.toerismevlaamsbrabant.be

WIN

Vind de leukste plekjes in deze buurt.

EEN WEEKENDJE ONTSPANNEN?

Win het verblijfsarrangement ‘proeven en ontdekken’ voor 2 personen in een B&B in de Groene Gordel. Stuur ons uw naam en adres voor 13 januari per post of per mail. Een onschuldige hand kiest een winnaar.

• wedstrijd@vlaamsbrabant.be met de vermelding ‘weekendje weg’ • Provincie Vlaams-Brabant, Informatiedienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven

WEDSTRIJDBON

Gebruik de mobiele site Naam van Vlaams-Brabant. Adres

De Vlaamse Brabander nr. 53  

Gratis huis-aan-huis magazine van de provincie Vlaams-Brabant. Thema 'S.O.S. voor oren - Rock Ternat tegen gehoorschade'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you