Page 1

VelfĂŚrdsPartnerskab

1


succesfulde velfĂŚrdspartnerskaber blev skabt 2


Otte nye partnerskaber VelfærdsPartnerskab er kommet til vejs ende, og vi kan se tilbage på en projektperiode, hvor store og små virksomheder er lykkedes med at finde interessante sparringspartnere og indgå nye profitable partnerskaber. Projektet blev etableret af Fornyelsesfonden og Væksthusene for at udfolde det uudnyttede potentiale for vækst i mødet mellem store etablerede virksomheder og mindre virksomheder inden for velfærdsområdet. Adgangen til store velfærdsvirksomheder har for de mindre vækstvirksomheder resulteret i partnerskaber, hvor flere med sikkerhed ikke ville være kommet i stand uden VelfærdsPartnerskab. Blandt de deltagende virksomheder er der blevet indgået otte partnerskaber. Flere virksomheder har

indgået mere end ét partnerskab, og vi har langt oversteget det mål, vi satte os om at skabe 3-5 partnerskaber i perioden. På de følgende sider ser vi tilbage på projektets forløb, udbytte og resultater, og vi håber, du har lyst til at se, hvordan det gik for virksomhederne. Også i fremtiden ser vi frem til at invitere til samarbejde om nye tilbud, der kan gavne og styrke virksomhederne gennem nye kompetencer og adgang til nye relationer. God læselyst

&

Dorte Eg Auerbach Randi Grundal Jensen Projektleder Projektleder Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland

VelfærdsPartnerskab Det landsdækkende projekt blev afviklet i samarbejde mellem alle Væksthuse med støtte fra Fornyelsesfonden. Væksthus Syddanmark og Væksthus Sjælland ledede projektet.

3


VeJen til suCCesfulde Partnerskaber INDLEDENDE DIALOG

UDVIKLINGSFORLØB

MINDRE VIRKSOMHEDER 4

STORE VIRKSOMHEDER

De første virksomheder kom med i projektet i 2012 og sidste matchmaking blev afviklet i efteråret 2013. 30 virksomheder har været igennem de tre forløb, der er blevet afholdt i projektperioden. Hvert forløb blev afsluttet med en matchmakingdag.

MA MATCHMAKING DAG

SAMARBEJDET ST STARTER


VeJen til Partnerskabet VelfærdsPartnerskab har haft som formål at bane vej til ny vækst hos vækstvirksomheder inden for velfærdsteknologi. Store etablerede virksomheder skulle hjælpe de små virksomheder med at overvinde barrierer i partnerskaber med gensidigt udbytte. Væksthusene har fungeret som løftestang og bindeled for store og mindre virksomheder og tilført værdi til såvel store som små virksomheder. Dialogen med de store virksomheder om deres ønsker til samarbejdspartnere har ført dem til vækstiværksættere, de ikke selv ville have opdaget. Og for de små virksomheder har vi kunnet undersøge mulighederne og skaffe adgang til de større virksomheder, hvor de ikke selv kunne finde en indgang. Gennem udviklingsforløbet har de små virksomheder arbejdet med afklaring og afgrænsning af deres forretningsmodel. I forløbet blev virksomhederne trænet i præsentationen af deres produkt.

Det fik 30 mindre virksomheder mulighed for i tre forskellige udviklingsforløb. Efterfølgende har de mindre virksomheder kunnet møde nogle de 11 store virksomheder, der deltog på forløbets efterfølgende matchmakingdag. De store virksomheder tog møder med alle interesserede små virksomheder, uanset om de umiddelbart fandt virksomheden interessant at møde. Det har ført til partnerskaber, som ellers ikke ville være opstået.

5


udbytte fOr VirksOmHederne De mindre virksomheder har i projektet fået adgang til gode råd og sparring fra folk med dyb brancheog markedsindsigt. De fleste af virksomhederne giver i evalueringerne af forløbene udtryk for, at udviklingsforløbet alene har tilført dem stor værdi og klædt dem på til at kontakte andre mulige partnere, investorer eller andre interessenter i fremtiden. 6

VelfærdsPartnerskab har resulteret i otte partnerskaber og nye samarbejder. Der er desuden skabt samarbejder og partnerskaber uden for projektet som et resultat af henvisninger fra de store virksomheder og nyt netværk, der er opstået gennem de nye kontakter. De store virksomheder har deltaget i projektet for at møde små innovative virksomheder, for at danne partnerskaber med gensidigt udbytte. Flere af de store virksomheder har også arrangeret separate møder med virksomheder, alene for at give gode råd eller guide virksomheden videre, da de så et stort potentiale. De store virksomheder har alle givet udtryk for, at der er blevet etableret nye givende kontakter, og de har fået inspiration fra de deltagende virksomheder.

Desuden har de mindre virksomheder fået tilbudt at indgå i mentorordninger gennem CONNECT Denmark for at have en løbende støtte til den videre udvikling af deres virksomheder og produkter.


VirksOmHeder i VelfærdsPartnerskab stOre VirksOmHeder • • • • • • • • • • •

Alinea Ambu Coloplast iBM Danmark iss facility services Ken KMD lEGo Ropox siemens healthcare Zealand Care

mindre VirksOmHeder • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10.30 visuel Kommunikation Byskov&smith Caddi Curaga Dalgaard health tech Digiplay Edulab EDX systems E-mergency Experiental training tech Going Aware Goloo hAC Design health Equipment Denmark (hED) hepion it-mark (Mediview) KiA pro lyngbjerg Net-Nurse Restudy.dk Robotrainer sorø Reklame spirare (Rhinix) sUMA Care thrane io Urologic U-vivo Wencon ErgoPur

7


Hemmeligheden bag det gode partnerskab

8

Klik her for at se video

Klik her for at se video

- Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at vi skulle indgå i et partnerskab med en virksomhed, der sælger fysiske hjælpemidler, men Zealand Care pegede heldigvis på os, og det kom der spændende ting ud af. Brian Østergaard, direktør, e-mergency

- Hemmeligheden bag det gode partnerskab er, at det er en win-win, hvor begge parter får udbytte, og der er gensidig tillid og fremdrift. Anders Quitzau, innovationschef, IBM

- Vi har fået meget inspiration. Og det var super godt, at der var pligt til at mødes! Ellers var der nogen vi ikke havde mødt. Det var en glædelig overraskelse. Birgitte Dam Kræmmergaard, direktør, Zealand Care

- Vær skarp på dit budskab og fokuser på det, du gerne vil have ud af et partnerskab. Sune Mark Henriksen, direktør, IT-mark


Partnerskaber i tal Projektperiode 1. januar 2012 til 31. december 2013. Deltagere 30 mindre virksomheder med vækstpotentiale inden for velfærdsområdet. • • • •

13 virksomheder med fysiske produkter 13 IT-baserede virksomheder 2 konsulentvirksomheder 2 kommunikationsvirksomheder

11 store internationale virksomheder med stor viden om velfærdsområdet, internationalt netværk, handel med det offentlige og meget andet. Resultat Otte partnerskaber med forskelligt indhold. Bl.a. udvikling af produkter og ydelser, distribution, fælles markedsføring, eksport, test og udvikling internationalt.

9


Partnerdagen – sælg til det Offentlige Undervejs i velfærdsPartnerskab stod det klart, at salg til det offentlige er en af de store udfordringer for mindre vækstvirksomheder. Derfor favnede projektet udfordringen med konferencen Partnerdagen om salg til det offentlige. 10

KliK hER foR At sE viDEo

- Der er næsten ingen grænser for, hvilke produkter virksomheder kan levere til det offentlige. Det kræver gå-på-mod og beslutsomhed, hvis man har fået en god idé. Kommunerne har mange indgange, og et nej kan godt være et måske. Peter Chortsen Isak, udviklingschef, Odense Kommune


undgå den offentlige indkøber og sælg mere - For at finde vej ind til driften i det offentlige er det væsentligt at tænke i temaer, siger Peter Julius. Temaer er bevægelige og flytter sig. Og samfundsdebatten er fyldt af dem.

Klik her for at se video

Produkter er kedelige - Følg med i den offentlige debat og find temaer, som dine produkter kan passe ind i. Temaer som fx ældrepleje optager os, mens produkter keder os. Du skal sælge dig selv og ikke dit produkt, for du har løsningen, der fjerner problemet fra deres bord, siger Peter Julius: - Og bevar forundringen over nye mulige løsninger.

- Den offentlige indkøber beskæftiger sig med salg over udbudsgrænsen, som er på ½ million kroner. Der findes mange budgetter under den grænse i driften, og for mange mindre virksomheder inden for velfærdsteknologi handler det om at gøre sig gældende dér. Og med den indledning lytter velfærdsvirksom­ hederne opmærksomt, da Peter Julius, partner i bureauet Public Intelligence, indtager scenen på Partnerdagen.

Det kræver målrettet arbejde at blive leverandør til det offentlige, og derfor skal forberedelsen være grundig. Alligevel er det svært at ramme plet hver gang. - Får du afslag, så tænk kort over hvorfor. Og lad dig ikke slå ud af resultatet, men hold fast og fortsæt arbejdet, slutter Peter Julius.

11


Fakta om Væksthusene Danmarks fem regionale Væksthuse er etableret for at hjælpe danske virksomheder med at skabe vækst, eksport og job. I Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder. Væksthusene har over 80 vækstkonsulenter, der hvert år hjælper over 4000 virksomheder med at realisere deres vækstpotentiale.

12

Kontakt Væksthus Syddanmark 70 23 55 15 www.vhsyd.dk

Væksthus Nordjylland 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Sjælland 55 35 30 35 www.vhsj.dk

Væksthus Hovedstadsregionen 30 10 80 80 www.vhhr.dk

Væksthus Midtjylland 70 22 00 76 www.vhmidtjylland.dk

VelfærdsPartnerskab - Vejen til partnerskaber  

VelfærdsPartnerskab er nu vel gennemført, og her i vores e-folder kan du læse, hvad der blev opnået igennem projektet og hvilke partnerskabe...