Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i III-të Grupimi Semestri i III-të (dimëror) – viti akademik 2009/2010 Salla: ORL-Amf.

Dita

800 deri 845

Orari i ligjëratave Koha 50 8 deri 935

I

945 deri 1030

Anatomi Patologjike Fiziologji E Martë Patologjike Mikrobiologji E Mërkurë Mjekësore Farmakologji me E Enjte Toksikologji

Anatomi Patologjike Anatomi Patologjike

E Premte

Mjekësi Interne

E Hënë

Mjekësi Interne

Fiziologji Patologjike Mikrobiologji Mjekësore Farmakologji me Toksikologji

Fiziologji Patologjike Farmakologji me Toksikologji Mjekësi Interne


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i III-të Semestri i V-të (dimëror) – viti akademik 2009/2010 Salla: ORL-Amf.

Dita

Grupimi II

Orari i ligjëratave Koha 1330 deri 1415

1420 deri 1505

1510 deri 1555

E Hënë

Anatomi Patologjike

Anatomi Patologjike

Anatomi Patologjike

E Martë

Fiziologji Patologjike

Fiziologji Patologjike

Fiziologji Patologjike

E Mërkurë

Mikrobiologji Mjekësore

E Enjte

Farmakologji me Toksikologji

Farmakologji me Toksikologji

E Premte

Mjekësi Interne

Mjekësi Interne

Mikrobiologji Mjekësore Farmakologji me Toksikologji Mjekësi Interne


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i III-të - Semestri i V-të Dit a

H

M

M

E

P

Grupimi 1

Koha 1140 deri 1225

1240 deri 1325

1330 deri 1415

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5

MI MI MI FP AP

G6 G1 G2 G5 G4

MI MI MI FP AP

G6 G1 G2 G5 G4

MI MI MI FP AP

G6 G1 G2 G5 G4

Legjenda:

AP: Anatomi Patologjike; FP: Fiziologji Patologjike MM: Mikrobiologji Mjekësore FT: Farmakologji me Toksikologji MI: Mjekësi Interne

1420 deri 1505

AP G5 MM G3 FT G7 MM G7 AP G3 FT G6 MM G1 MM G2 MM G6 FT G3 AP G1 AP G2 MM G5 FT G4 AP G7 AP G6 FT G1 FT G2 MM G4 FT

G5

AP

G4

1510 deri 1555

MM G3 MM

G7

MM MM MM

G1 G2 G6

MM

G5

MM

G4


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i III-të - Semestri i V-të

M

M

E

P

2

Koha

Dita

H

Grupimi

00

8 deri 8

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT MI MI MI FP AP

Legjenda:

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G5 G4 AP: FP: MM: FT: MI:

45

50

8 deri 9

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT MI MI MI FP AP

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G5 G4

35

950 deri 1035

FP FP AP FP FT FP AP FT MI FP MI FT AP AP FP FT AP AP FT FT MI MI FT MI MI MI FP AP

Anatomi Patologjike; Fiziologji Patologjike Mikrobiologji Mjekësore; Farmakologji me Toksikologji Mjekësi Interne

G1 G2 G5 G3 G7 G4 G3 G6 G5 G7 G7 G3 G1 G2 G6 G4 G7 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G5 G4

1040 deri 1125

AP MM FT MM AP FT MM MM MM FT AP AP MM FT AP AP FT FT MM

G5 G3 G7 G7 G3 G6 G1 G2 G6 G3 G1 G2 G5 G4 G7 G6 G1 G2 G4

FT

G5

AP

G4

1140 deri 1225

MM G3 MM G7 MM G1 MM G2 MM G6

MM

G5

MM

G4

Orari-Ligjerata - ushtrimet-III-MP  

Mjekësi Interne Mjekësi Interne Mjekësi Interne Anatomi Patologjike Mikrobiologji Mjekësore Mikrobiologji Mjekësore Anatomi Patologjike Anat...

Orari-Ligjerata - ushtrimet-III-MP  

Mjekësi Interne Mjekësi Interne Mjekësi Interne Anatomi Patologjike Mikrobiologji Mjekësore Mikrobiologji Mjekësore Anatomi Patologjike Anat...

Advertisement