Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë P r i s h t i n ë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i I­rë Semestri i I­rë (dimëror) – viti akademik 2009/2010 Salla: Amfiteatri në DEKANAT

  Dita E Hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte

800  deri 845

Orari i ligjëratave Koha 850 deri 935 950 deri 1035

 Grupimi 1 

1040 deri  1125

Fizikë Mjekësore  me Biofizikë Anatomi

Kimi Mjekësore

Kimi Mjekësore

Anatomi

Kimi Mjekësore

Fizikë Mjekësore  me Biofizikë

Fizikë Mjekësore  me Biofizikë

Biologji me  Gjenetikë

Kimi Mjekësore Biologji me Gjenetikë

Biologji me  Gjenetikë Anatomi

Biologji me  Gjenetikë

Anatomi

Anatomi


Grupimi    2

Koha

Dita

1140  deri 1225

1240 deri 1325

1330 deri 1415

E Hënë

Fizikë Mjekësore me  Biofizikë Anatomi

Kimi Mjekësore

Kimi Mjekësore

Anatomi

Kimi Mjekësore

Kimi Mjekësore

Fizikë Mjekësore me  Biofizikë Biologji me  Gjenetikë Anatomi

Fizikë Mjekësore me  Biofizikë Biologji me  Gjenetikë

Biologji me  Gjenetikë

Biologji me  Gjenetikë

Anatomi

Anatomi

E Martë E  Mërkurë E Enjte E Premte

1420 deri 1505


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë P r i s h t i n ë

Grupimi 1

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i I­rë Semestri i I­të (dimëror)  ­ Viti akademik 2009/2010 Dita 

H  

M  

M  

E  P  

11:40 ­ 12:25 A   G1 G2 A   G3 G4

A   G5G6 A   G7G8

BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G5G6 KM  G9G10 BGJ  G5G6 BGJ  G7G8 FMB  G9G10 FMB G1G2

12:40 ­ 13:25

13:30 ­ 14:15

14:20 ­ 15:05

A   G1 G2 A   G3 G4

A   G1 G2 A   G3 G4

A   G1 G2 A   G3 G4

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4 BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G5G6 KM    G9G10 BGJ  G5G6 BGJ  G7G8 FMB  G9G10 FMB  G1G2

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4 BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G7G8

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4

BGJ   G5G6 BGJ  G7G8 FMB G3G4

Legjenda:    A:      Anatomi   KM:   Kimi Mjekësore  BGJ:   Biologji me gjenetikë  FMB:  Fizikë Mjekësore me Biofizikë

A    G9G10

FMB G7G8

FMB  G3G4


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë P r i s h t i n ë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Grupimi     2 Viti i I­rë Semestri i I­të (dimëror)  ­ Viti akademik 2009/2010 Dita 

H  

M  

M  

E

0800 ­ 0845 A   G1 G2 A   G3 G4

0850 – 0935

0950 – 1035

1040 – 1125

A   G1 G2 A   G3 G4

A   G1 G2 A   G3 G4

A   G1 G2 A   G3 G4

BGJ  G5G6 BGJ  G7G8 FMB  G9G10 FMB G1G2

BGJ  G5G6 BGJ  G7G8 FMB  G9G10 FMB  G1G2

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4 BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G7G8 KM  G9G10 BGJ  G5G6 BGJ  G7G8 FMB G3G4

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4

BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G5G6

KM  G5G6 KM  G7G8 A   G5G6 A   G7G8 KM   G1 G2 KM   G3 G4 BGJ  G9G10 A    G9G10 BGJ G1G2 BGJ G3G4 FMB G5G6

A   G5G6 A   G7G8

P   Legjenda: A: Anatomi   KM: Kimi Mjekësore  BGJ: Biologji me gjenetikë

FMB: Fizikë Mjekësore me Biofizikë

A    G9G10

FMB G7G8 KM    G9G10

FMB  G3G4

Orari i ligjeratave dhe ushtrimeve MP-I  

Dita UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë P r i s h t i n ë Kimi Mjekësore Kimi Mjekësore Biologji me Gjenetikë Fizikë Mjekësore...

Advertisement