__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 0б—VI ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 ^57рік Розділ І. Загальні відом ості 1.

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

3 У У О їЗ г

^

... ^ , ^ / з г .... ... ..... ....

г

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

''їй ,

3.

Посада:

^

4.

Члени сім’ї декларанта: Ступінь зв'язку

і2 /і^ /р с г ^ г г ^ 2 а ' (У ............................

Прізвище, ініціали, дата народження

/ г г;

(7

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

/ / 2 4 3 г .2 .о 9 їо _ $

7ГД

С Р '4 2 - Г ? - ? /О , ’/ /

Ґ \ / 2яЗ~ ^

3 о 3 ? -З £

.. V .................................

2 г. а г. Ґ 9 9 ^ ^ у ^ о с г^ .... ^

...........................................

М і-О /

т?

........ / .............. ( у ................................ ■2 / , о х . / 9 9 < ? « ^А Л Л " 3 ^* ......../ ............. ^ ................. ..... ....

3

у£ 6 3 ^

А Ґ 3 6 З о о о і? о 6 5 ~ М Ю

3 3 -$ Г ? с > у

У З 9 У <£2. о ^ З Г - Л /с ?

а/ о

6 ^

33> <£.

Profile for vkkmr

Горайчук  

Горайчук  

Profile for vkkmr40
Advertisement