__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 320 6-Л/І ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20/4^. рік Розділ І. Загальні відомості . /

2

,

9 Л

..... .....і¥ < 3 6

5~.

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

,/У -

/

ґ

^

______

..< £ % С ^

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

,

— А. 4.

Члени сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

& '

? &

С/° З

&

//&

4 У & 6

/у & '

ї/с ?

< 7 3 3

*

Profile for vkkmr

Федорчук  

Федорчук  

Profile for vkkmr40
Advertisement