Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 0 6-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 /^ т р ік Розділ І. Загальні відомості 1.

........................................

V.

« б ^ г п а г ......п М ....Л й -

с * - ~ ..... ■

/

--------------------------------- ---

.^ є с т р а ц ій н ^ н/йіер обліковоГкарті^Л^тівжЙ іод^тків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

(прізвище, ім’я,

2

к ш

Мі^ е проживання:

....... ................................... _________

л/и -К

& ^

.....-

4

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

Посада:

гиьь*.

.. ...............................

.........

4.

^о -со ...... їє & уса ’т є т у

<ьС:л~

е4 ІьСЛ

Члени сім’ї декларанта Прізвище, ініціали, дата народження

Ступінь зв’язку

о ^

РСОХ,

( V і/ (п'УУ{4*

... С ^ / 'Ь и с ^ ^ / .... / ) / “ * £ //) .

/ 0 ‘ (У

-

.............

І7 Р( р/уиг,

Г О ...Г /і

(у /л..... /^7................ ® о ' 7 < —

— •—

... Ж * / 5 0 ' ~ «£^7 £

/ / / /?

СІМ? А

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

'— -—

- ---—

----♦

-—

- -

,-7

/ У / / /Я ' 1 ( ІУ У_^ / )

_

!

л~ /) О & \

Савчук  
Савчук  
Advertisement