Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 Й... рік Розділ І. Загальні відомості 1 _____^

............................ ( Г І М н а .......... СІ/

/ґ/% Єг ї & А ґ'П '____

Р

&

........ 3 & Р & 2 ) '!

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання: З 1/* / ОО

$

, д ік * * Ус * Р ....~.............. ^ ^

<г/

№ & кіиі*

у

У-

Ц ..^ 9г ї /і ж еі/ і &

(поштовий індекс,, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, ква| квартири декларанта)

3.

Посада:

^

д /7

О п^і/Х @вХ/

Л К и * .......

с д (іч &'УО......../ І о ^ і і т - е ї і [ ....... і ї о і

4.

Члени сім’ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

ЧР, Ю(>-ііа -

ІЇиЛїн З-Й-ч 19. 08. 496%,

«

Ш

1

т с 4ЄЧУГ

С .Р

-

-

-

-

-

— ♦ -

............................

Profile for vkkmr

Ільїна  

Ільїна  

Profile for vkkmr40
Advertisement