Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 0 6-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2 0 -/Л р ік Розділ І. Загальні відомості

г 4

....._ .... Я

я-

__ с

Р ..о О л :£ - / £

.............................. ........ ...... ....... .........

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України - декларанта)

2.

Місце проживання:

^

,

3

И мег</0

1

б^

/

^

,

0

* £ /*

0

,

И е / Г С 6 X- О'

<~г

С>£ ^ . ,

б

3

^

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

П осада:

6

М

..С .І .К

...... ................................ .*... .....................................

^

її¥Ґ Г Г 7 Ф с,'гґ2^

й / їс и о & с .г Г ' с 4.

с

ь

с

<

Г

ґ

р

^ к * ... л а /

с

і

£

_.су

Члени сім'ї декларанта: Реєстраційний номер облікової картки Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

........ Ш А Г ........

*-----

їі/ с и с и і

&

— .

^ 7 . 0 3 . *£ £ £ > 3 * .............. ^ .............

..........................................................

......................................

С

)

Profile for vkkmr

Шолом  

Шолом  

Profile for vkkmr40
Advertisement