__MAIN_TEXT__

Page 1

Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 32 06-УІ ДЕКЛАРАЦІЯ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20 /.$ рік Розділ І. Загальні відомості

Л а& ош х

1.

О ие/схссбнсі-, Л 4 -Ґ&3 0 6 7 0 ?

(прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України

2.

Місце проживання:

34 */СО ,

декларанта)

о& и& & пгьь М -и.

/ V

....“ .— ....... " .. 7

(поштов/й індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер, будинку, корпусу, квартири декларанта)

3.

о б и іш ....ГП42

сб&с>-с£>

'

УЦ &оН й№ К£>і4 і Ш іл и /и г & и 4.

Ц.іХ?Си^ЬКХ(.Є,

Посада:

Члени сім’ї декларанта:

7

ґ П£

п

Л Реєстраційний номер облікової картки

Ступінь зв’язку

Прізвище, ініціали, дата народження

платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

гх>си?б-с^ РО£>оси 6

Ш ш ила £ М ОЧМЖ Г 4 & 3 6 0 6 Л & ££шиш>. Я і С. о ї /о м і V ЗЩ 030 <7 / -

-

-

-

-

-

-

-

-

__

Profile for vkkmr

Шумра  

Шумра  

Profile for vkkmr40
Advertisement