Page 1

3

тел. редакції (03636) 2-49-00, (098) 193-80-91 УКРАЇНА КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сьоме скликання (П’ятнадцята сесія) РІШЕННЯ 06 березня 2017 року

№573

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна, розташованим на території міста Вараш

З метою встановлення єдиних правил присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна розташованим на території міста, забезпечення ведення містобудівного кадастру, формування єдиної системи інформації, обліку об’єктів нерухомого майна, враховуючи абз. 9 п. 30 постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», ч.5 ст.12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій, керуючись пп.10 п.б ст.30, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

№09(486)

3.2. Об’єкт нерухомого майна адресується відносно пойменованого елемента вуличнодорожньої мережі міста Вараш. 3.3. Адресація об'єктів нерухомого майна здійснюється у відповідності з встановленими нижче правилами. 3.3.1. Присвоєння адреси і нумерація будинків, що утворюють беззупинний фронт забудови і розташовані на магістралях і вулицях радіального напрямку, здійснюється від центра міста до периферії з непарними номерами з лівої сторони вулиці і з парними номерами –з правої. 3.3.2. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється адреса по вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації магістральних вулиць у відповідності з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». 3.3.3. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг виходять два рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від центра міста. 3.3.4. Присвоєння адреси будинкам, що утворюють периметр майдану, здійснюється по годинниковій стрілці, починаючи від головної магістралі з боку центру. При цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану, переривається. У випадку, якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину уздовж вулиці, що примикає, його нумерація може здійснюватися по вулиці, а не по майдану. 3.3.5. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками, корпусами чи будівлями з послідовними номерами ("вставки" об'єктів), здійснюється, з використанням меншого номера відповідного об'єкта з додаванням до нього літери. 3.3.6. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані поза контуром його капітальних зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому порядку як самостійні будинки. 3.3.7. Нумерація приміщень усередині багатоквартирних житлових будинків, адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартири, приміщень) у зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі.

1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна розташованим на території міста Вараш (додаток 1). 2. Рішення Кузнецовської міської ради від 14.12.2012 №618 «Про затвердження Порядку присвоєння поштових адрес та адресних номерів об’єктам нерухомості у місті Кузнецовськ» вважати таким, що втратило чинність. 3. Рішення Кузнецовської міської ради від 24.09.2002 №36 «Про порядок оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна» зі змінами внесеними рішенням від 28.08.2003 №185 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.09.2002 №36 «Про порядок оформ4. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого лення права власності на об’єкт нерухомого майна» вважати таким, що втратило чинність. майна. 4. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в друкованому за4.1. Для присвоєння чи зміни адреси об’єкта нерухомого майна юридичні та фізичні особи собі масової інформації. подають заяву на ім’я міського голови. 5. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань ді4.2. До заяви про присвоєння або зміну адреси додаються такі документи : яльності виконавчих органів ради. - копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку ( державний акт, договір оренди, інформаційна довідка з Державного Міський голова С.Анощенко реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна та інше) ; Додаток №1 - для фізичної особи – копія паспорту; до рішення міської ради - для юридичної особи – копія Статуту; 2016р. №_____ - документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта чи документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна; Порядок - схема розташування об’єкта; присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомості, - технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна. розташованим на території міста Вараш 4.3. Розгляд звернень та підготовка проекту рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради проводиться відповідним підрозділом виконавчого комітету Кузнецовської місь1. Порядок присвоєння та зміни адрес у м. Вараш (далі – Порядок) встановлює на тери- кої ради у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарторії міста єдиний функціональний механізм надання адрес, закріплює основні принципи їх них днів (у разі присвоєння, зміни та анулювання, основи ведення адресної бази даних містобудівного канаявності всіх документів). За потреби, спеціалістами відділу здійснюється виїзд на місце дастру міста Вараш. з метою перевірки відповідності картографічних матеріалів і документів фактичному розта2. Порядок діє на території міста Вараш і є обов'язковим для виконання всіма розташова- шуванню об’єктів нерухомого майна. При відсутності або неповному комплекті документів, ними на відповідній території органами державної влади, об'єднаннями громадян, підприєм- зазначених у пунктах 4.2 цього Порядку відповідний підрозділ виконавчого комітету Кузнествами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які цовської міської ради надсилає заявнику письмову відповідь із переліком документів яких постійно або тимчасово проживають на території міста. не вистачає та вказівкою на кінцевий термін їх подання. 3. Назви вулиць, парків, скверів, площ, мікрорайонів міста присвоюються виключно укра4.4. У разі відсутності підстав передбачених в пункті 3 розділу 4 цього Порядку для приїнською мовою. своєння чи зміни адреси, заявнику надається мотивована письмова відповідь щодо немож4. Адреса об’єкта нерухомого майна після проведення процедури присвоєння або зміни ливості присвоєння чи зміни адреси. повинна бути зареєстрована у Єдиному адресному реєстрі міста Вараш. 4.5. За результатами позитивного розгляду звернень на розгляд виконавчого комітету Кузнецовської міської ради виноситься проект рішення про присвоєння або зміну адрес об’єк2. Терміни, визначення і поняття, що використовуються там нерухомого майна. Адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність рекві4.6. У разі прийняття виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради рішення про призитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території міста відносно своєння адреси, екземпляр такого рішення чи витяг з нього, надається заявникам протягом пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста. 10 днів з моменту прийняття рішення. Елементи вулично-дорожньої мережі – явно виражені частини території міста, що забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, також між житловими 5. Види адрес та особливості їх присвоєння районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами таких типів: 5.1. Допускається присвоєння чи зміна адрес об’єктам нерухомого майна, переміщення Вулиця (вул.) – дорога, що має забудову з обох боків, і як правило, має довжину більше, яких є неможливе без їх знецінення та зміни їх цільового призначення (житлові будинки (саніж один квартал; диби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди, Майдан (м-н) – широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику вбудовані приміщення тощо), що розташовані на земельних ділянках, які знаходяться у власдвох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (ву- ності чи користуванні. лиць); 5.2. Не надаються адреси таким об’єктам нерухомого майна: Мікрорайон (мкр-н) – первинна одиниця сучасної житлової забудови. Мікрорайон скла- спорудам, які встановленні тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі передається з комплексу житлових будинків і розташованих поблизу них закладів повсякденного сувним та тимчасовим спорудам торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого культурно-побутового обслуговування населення, спортивних майданчиків і садів; призначення для здійснення підприємницької діяльності; Провулок (провул.) – дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві чи більше, вулиці - приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у бута має довжину один-два, іноді більше, квартали; дівлях та житлових будинках, інженерним мережам; Проспект (пр-т) – широка, і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид ву- спорудам в межах «червоних» ліній вулиць; лиці; - земельним ділянкам. Тупик (туп.) – відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має на5.2.Присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється за проектом рішення вискрізного проїзду; конавчого комітету Кузнецовської міської ради. Узвіз – дорога з міською забудовою, що має підйом угору, що триває по всій довжині еле5.3. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нементу. рухомого майна, присвоюються такі види адрес: Об’єкт нерухомого майна – об’єкт, розташований на земельній ділянці (будівля, споруда 5.3.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир. тощо), переміщення якого неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і признаЖилим будинкам, домоволодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з ченню. назви вулиці, номера будинку , номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наБудівля – об’єкт нерухомого майна: житлові та нежитлові будинки, призначені для про- явності). Номер будинку позначається відповідною арабською цифрою, номер корпусу відживання або повсякденного використання. повідною арабською цифрою після слова «корпус», номер квартири – відповідною Споруда – будівля, призначена в основному для технологічних функцій. арабською цифрою після слова «квартира». Об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомого майна: 5.3.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки, нежилі будинки первинний об’єкт адресації – будівля, яка визначає основне цільове призначення об’єкта виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і нерухомого майна; їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна на вулиці, на якій вони факвторинний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта нерухомого майна, тично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого що є самостійним об’єктам цивільного обігу; майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна з елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомого майна на відповідного боку вулиці в бік зменшення з додаванням великої літери алфавіту. території міста. 5.4.3. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна на законних підставах виникло Номер будинку, споруди – реквізити адреси об’єкта адресації, що складається з послі- право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерудовності цифр із можливим додаванням буквенної літери (А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ї, хомого майна, що мали єдину адресу (поділ об’єкта нерухомості), такий об’єкт нерухомого Й, О, Х, Ч, Ь). майна позначається номером цього домоволодіння або комплексу нежилих будинків з веПрисвоєння адреси (адресація) об’єкту нерухомого майна – процедура присвоєння ликою літерою алфавіту через дефіс. порядкового номера об’єкту нерухомого майна на пойменованому елементі вулично-до5.5.Підставою для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди є повне руйнурожньої мережі. вання (ліквідація) самого об’єкта адресації, поділ об’єкта на самостійні частини з присвоєнРеєстрація адреси – сукупність дій, що включає запис до Єдиного адресного реєстру ням кожній частині нових адрес тощо. міста Вараш адреси об’єкта нерухомого майна з посиланням на документ, що встановлює адресу і нанесення об’єкта нерухомого майна на цифровий план міста Вараш. 6. Прикінцеві положення Анулювання адреси – виключення запису про адресу об’єкта нерухомого майна з Єди6.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території міста, присвоєні до ного адресного реєстру міста Вараш. набранні чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення Зміна адреси – процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елемен- у відповідності до цього Положення за зверненням власника об’єкта нерухомого майна. тів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси. 6.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх адреси вимогам Положення влас3. Правила адресації об’єктів нерухомого майна ник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до органу місцевого самоврядування 3.1. Адреса містить такі реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої мережі, по- щодо зміни поштової адреси. рядковий номер об’єкта нерухомого майна (первинний об’єкт адресації), номер частини об’єкта нерухомого майна – корпус, квартира і т.д. (вторинний об’єкт адресації). Даний реквізит є обов’язковим. Секретар ради І.Шумра Безкоштовна рекламно-інформаційна газета "Вітрина міста". Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: РВ№562/115-Р від 21.10.2010 р.Засновник та редактор: СПД Логвиненко В.М. Адреса: 34400, м.Вараш, мкрн Будівельників, 27/1. Еmail: vitrina2010@i.ua Адреса редакції: м-н Будівельників, 3 (ліве крило, 2 пов.). Телефон: (03636) 2-49-00, (098) 193-80-91. Розповсюдження оплачене рекламодавцями. Обсяг: один друкований аркуш, друк офсетний. Віддруковано на обладнанні ТОВ "Друк Волині". № 332 . Відповідальність за достовірність інформації несе рекламодавець. Редакція може не поділяти точки зору авторів. За точність викладених фактів відповідальність несе автор. Усі матеріали опубліковані на правах реклами.


4

Місто: день за днем Шановна громадо!

У ці березневі дні минає 203 роки від дня народження національного пророка, невмирущого генія слова, народного поета, художника, борця за ідеали справедливості та добра, за кращу долю України та українського народу – Тараса Григоровича Шевченка. Ім’я славетного поета давно стало символом нашої нації. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Великий Кобзар став знаковою фігурою не лише української, а й світової літератури, здобувши право на безсмертя. Тому навіть через роки і віки не міліє, а прибуває джерело людської шани та поваги. І не даремно в кожній українській оселі є шевченківський «Кобзар», який вчили та вчать на пам'ять, по якому вчаться читати. У його щирому, проникливому слові з усією силою і красою заясніла горда і волелюбна українська душа. Сповнені любов'ю до рідної землі, прагненням зробити життя українців гідним і достойним з натхненням звучать слова Тараса і сьогодні, коли Україна будує власний дім — незалежну, демократичну, суверенну державу. Немає сумніву, що, як і мріяв наш великий пророк, «оживе добра слава, слава України». Задля цього шануймося, дослухаймося до його мудрих настанов, будуймо всією громадою свій дім – у злагоді, мирі та любові, щоб діти наші і внуки отримали у спадок державу, яку заповідав нам Великий Кобзар. Щастя та добра нам усім! Слава Україні! З повагою, міський голова С.Анощенко

Привітали жінок з нагоди 8 Березня

7 березня, з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру, у великій залі Кузнецовської міської ради відбулося урочисте нагородження представниць різних професій - успішних, талановитих, активних та шанованих жінок міста. Міський голова Сергій Анощенко та керуючий справами Борис Бірук побажали жінкам міцного здоров’я, щастя, чудового весняного настрою, достатку й благополуччя в родині, залишатися завжди чарівними жінками, дбайливими матерями й люблячими дружинами. За плідну працю на благо громади міста, високий професіоналізм та з нагоди свята міський голова вручив грамоти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, грошові винагороди та квіти кращим працівницям міських комунальних підприємств, органів місцевого самоврядування, галузі освіти і культури міста. Окрім того, представниць прекрасної статі з жіночим святом привітала помічник народного депутата України Василя Яніцького. Світлана Пашко від імені народного депутата вручила іменний годинник Ользі Михайлівні Турик, матері загиблого у АТО нашого земляка Максима Турика. Святковий настрій та позитивні емоції усім жінкам, присутнім у залі, подарували учасники народного аматорського чоловічого гурту «Заграва», виступи яких супроводжувалися щирими бурхливими оплесками.

7 березня в центрі дозвілля було проведено захід з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру для одиноких жінок міста, які перебувають на обліку в територіальному центрі. Представниць прекрасної статі вітали міський голова Сергій Анощенко, заступник міського голови Анатолій Кречик, заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Олег Андрощук, представник мецената Вікора М’ялика Юлія Базака, директор територіального центру Ольга Печончик. Чудову концертну програму для присутніх підготували працівники центру дозвілля та БДЮТу.

Сергій Мушик: «Ми хочемо запустити підприємство з новою філософією»

№09(486) Зв’язок з владою

Запис на прийом до міського голови Сергія Анощенкa здійснюється у центрі надання адміністративних послуг (кабінет 1-105 в приміщенні КМКП) або за номером телефону 2-16-98.

Визначено переможців конкурсу науково-дослідницьких робіт

Про концепцію розвитку підприємства, проблеми та перспективи комунальної газузі міста розповів директор КП «Житлокомунсервіс» КМР Сергій Васильович Мушик. «Існуючий на теперішній час тариф на комунальні послуги розрахований за мінімальної зарплатні 1218 гривень і при нинішній ситуації, коли мінімальна зарплата становить 3200 гривень, не є ринковим і достатнім для роботи підприємства без допомоги міста і депутатського корпусу. Тому я звертаюсь до усіх мешканців міста – міська рада прийняла мудре рішення про створення комунального підприємства «Житлокомунсервіс» і думаю, саме тому вона буде вкладати кошти у збільшення статутного фонду чи закупівлю засобів механізації для нашого підприємства. А ми, в свою чергу, набираємо відповідальний персонал та, попри цькування та антидержавну діяльність окремих субʾєктів місцевої політики, намагаємося робити усе можливе, аби приносити користь місту. Але нам потрібна ваша довіра. Кожен ваш договір з «Житлокомунсервіс», - це бюлетень, вкинутий за європейські стандарти вашого комфортного проживання. Уклавши договір з нашим підприємством, ви не обслугуватимете корупційний борг КМКП. Гроші, які жителі міста заплатять за послуги, підуть за прямим призначенням - на забезпечення діяльності підприємства, заробітну платню працівників та сплату податків в місцевий бюджет. В цьому році КП «Житлокомунсервіс» КМР запропоновано внесення змін в «Міську програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вараш на 2016-2020 роки» на впровадження інформаційно-обчислювальної системи ІОС «КВАРТАЛ». Це спеціалізована програма для комунальних підприємств, що виведе підприємство на новий рівень автоматизації та контролю розрахунків з споживачами послуг; на закупівлю нової техніки на вивіз сміття; придбання і встановленню обладнання системи GPS моніторингу автотранспорту для диспетчеризації роботи сміттєвозів та закупівлі газобалонного обладнання для переведення їх на газ, що сприятиме здешевленню витрат на паливо та запобігання росту тарифу на вивіз та захоронення твердих побутових відходів. Ми поважаємо наших мешканців і тому, задля забезпечення чистоти, встановимо смітники у всіх доступних для цього місцях в межах зони нашої відповідальності. В діючій Програмі також передбачені кошти на придбання контейнерів 0,76 м 3 для збору твердих побутових відходів і програма виконується – укладено договір на придбання 55 контейнерів на заміну зношеним. Прогнозований термін виконання: березень-квітень цього року. Розпочинаються роботи по поточному ремонту під'їздів згідно графіку черговості ремонтів. В бюджеті міста на 2017 рік закладені кошти на модернізацію та капітальні ремонти ліфтів, ремонт покрівель і міжпанельних швів, роботи по ремонту входів в житлових будинках міста. Попереду ще багато роботи, але ми готові її виконувати. Наша концепція розвитку підприємства по наданню комунальних послуг повинна йти в ногу з часом і базується на передових досягненнях в сфері управління господарством з використанням інформаційних технологій в оперативному зворотньому звʾязку між споживачем та надавачем послуг. Плануємо запровадження системи електронної диспетчерської служби з веб-додатком для керівників міста для контролю за подіями в комунальному господарстві в режимі реального часу. Мінімізація виробничих та адміністративних витрат, запровадження енергозберігаючих технологій, придбання засобів малої механізації, ведення електронного журналу заявок з реєстрацією відповідального виконавця робіт, обліком та контролем часу на виконання заявки - все це дасть можливість персоніфікувати виконавця послуги і здійснювати контроль за їх якістю з мінімальними витратами. Наша очевидна перевага, і Ви з цим погодитеся – це те, що в тариф наших послуг не входитимуть мільйонні борги, а значить підприємство матиме можливість придбати витратні матеріали і засоби виробництва, що полегшить роботу персоналу. Гнучка тарифна політика в роботі з ОСББ дасть можливість реалізуватися нашим активним працівникам і сприятиме росту їх заробітку. Як відомо, на все потрібен час, але попри всі суперечності та проблеми становлення, ми налаштуємо роботу так, щоб для наших жителів було якнайменше незручностей».

19 лютого 2017 року відбувся заключний тур ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській області – власне, захист наукових робіт. Учасники конкурсу представили на розсуд журі 734 наукових і творчих досліджень у 62 секціях. Учасниками Конкурсу були і 27 учнів м.Вараш, які підготували 29 робіт у 25 секціях одинадцяти відділень. Учениці 11 класу Кузнецовської гімназії Олійник Вікторія та Босик Ірина брали участь у двох секціях. Переможці конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт: ІІ місце Міщанчук Максим, учень 11 класу Кузнецовської гімназії. Секція «Технології програмування» відділення комп’ютерних наук. Науковий керівник О.Хоровець ІІ місце Полюхович Ілона, учениця 10 класу Кузнецовської гімназії. Секція «Математичне моделювання» відділення математики. Науковий керівник О.Горбачик ІІ місце Федінчик Анастасія, учениця 10 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.Секція «Хімія» відділення хімії та біології. Науковий керівник У.Мельник ІІ місце Думицька Іванна, учениця 11 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів№1. Секція «Біологія людини» відділення хімії та біології. Науковий керівник Ю.Думицька ІІ місце Босик Ірина, учениця 11 класу Кузнецовської гімназії. Секція «Правознавство» відділення філософії та суспільствознавства. Науковий керівник Н.Петрович ІІІ місце Вайсер Філадельфія, учениця 10 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3. Секція «Літературна творчість» відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Науковий керівник Н.Ціпкайло ІІІ місце Василишин Євгеній, учень 9 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1.Секція «Правознавство» відділення філософії та суспільствознавства. Науковий керівник Т.Микулінська ІІІ місце Фесюк Ірина, учениця 11 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5. Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» відділення екології та аграрних наук. Науковий керівник Л.Кузьмич. Комунальна установа «Кузнецовський міський методичний кабінет закладів освіти» вітає юних науковців, їх керівників із перемогою та бажає нових успіхів і досягнень!

У лютому в місті народилося 42 дитини По Кузнецовському міському відділу ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у Рівненській області за лютий 2017 року зареєстровано 42 народження, з них 23 дівчаток та 18 хлопчиків. Одне мертвонароджене дитя. Найбільш вживані у лютому імена – Артем, Матвій, Анна та Софія. Рідковживані імена - Захар, Артемій, Кіра, Сарра та Маргаріта. Віднедавна отримати свідоцтво про народження дитини можна безпосередньо у закладі охорони здоров’я, тобто в пологовому будинку Варашської СМСЧ №3 такою послугою скористалось 16 батьків новонароджених діток. Шлюбів зареєстровано 21, з них 17 громадян іногородніх (з них чотири скорочених реєстрацій шлюбу в зв’язку з вагітністю нареченої). Розірвань шлюбу – 4, з них 3 по спільній згоді подружжя та 1 по рішенню суду. З 1 жовтня 2016 року відмітки в паспортні документи не ставляться, в зв’язку зі змінами в Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Зміна імені фізичної особи – 3. Смертей - 20.

ОГОЛОШЕННЯ! У неділю, 12 березня 2017 року, відбудеться футбольний матч НК "ВЕРЕС" - "НАФТОВИК". Стадіон "Ізотоп". Початок гри о 14.00 год. Квитки можна придбати в касі Палацу культури з 17.00 до 18.00 год. Більше інформації на офіційному сайті Кузнецовської міської ради (http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/)

Profile for vkkmr

VM 10 2 2017  

Misto Varash

VM 10 2 2017  

Misto Varash

Profile for vkkmr40
Advertisement