Page 1

6

Місто: день за днем

№07(484)

Оголошення! Рішенням Кузнецовської міської ради №513 «Про передачу комунального майна» 27 січня 2017 року в господарське відання КП «Житлокомунсервіс» КМР було передано 135 житлових будинків нашого міста. Тим самим міська рада визначила надавачем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій житлових будинків комунальне підприємство «Житлокомунсервіс» КМР. Кузнецовське міське комунальне підприємство таку послугу мешканцям міста більше НЕ НАДАЄ. Цього місяця усі мешканці міста отримали у свої поштові скриньки дві квитанції на сплату житловокомунальних послуг. Зазначаємо, що з лютого 2017 року КМКП надає населенню послуги лише з водота теплопостачання, водовідведення і вивіз сміття, тому саме за ці послуги ви й повинні сплачувати по квитанції КМКП. Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з лютого 2017 року надають працівники КП «Житлокомунсервіс» КМР, тому й сплачувати за них потрібно по квитанції КП «Житлокомунсервіс» КМР.

Дякуємо мешканцям міста за розуміння тієї складної ситуації, в якій нині опинилися комунальники міста та нагадуємо, що вчасна виплата заробітної плати усім працівникам КП «Житлокомунсервіс» КМР повністю залежить від вчасної оплати мешканцями міста за надані їм послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Адміністрація КП «Житлокомунсервіс» Кузнецовської міської ради Довідки за телефонами: (067) 363 45 42, (067) 363 15 43 Детальне інтерв’ю з директором КП “Житлокомунсервіс” КМР С.Мушиком читайте у наступному номері газети. Зв’язок з владою

Харчування учнів в школах тимчасово призупинено

УКРАЇНА КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Сьоме скликання (Тринадцята сесія) РІШЕННЯ 23 грудня 2016 року

№ 508

Про бюджет м.Вараш на 2017 рік Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Кузнецовська міська рада В И Р І Ш И Л А: 1. Визначити на 2017 рік: - доходи бюджету м.Вараш у сумі 412 243,952 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 403 096,280 тис.грн, доходи спеціального фонду міського бюджету – 9 147,672 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 125,0 тис.грн згідно з додатком 1 цього рішення; - видатки бюджету м.Вараш у сумі 418 175,538 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 379 254,575 тис.грн, видатки спеціального фонду міського бюджету 38 920,963 тис.грн згідно з додатком 3 цього рішення; - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 23 841,705 тис.грн, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення; - дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 29 773,291 тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 23 841,705 тис.грн, позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі 5 931,586 тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 379 254,575 тис. грн та спеціальному фонду 38 920,963 тис. грн згідно з додатком 3 до цього рішення. 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в сумі 1 500,0 тис.грн. 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення. З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові, як розпоряднику коштів міського бюджету, протягом 2017 року в міжсесійний період приймати рішення щодо уточнення річного розпису доходів та видатків міського бюджету за рахунок трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики з наступним затвердженням на сесії міської ради. 5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Кузнецовської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради. 6. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення. 7. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 2 870,26 тис. грн. 8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету м.Вараш на 2017 рік за їх економічною структурою: - оплата праці працівників бюджетних установ; - нарахування на заробітну плату; - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; - забезпечення продуктами харчування; - оплата комунальних послуг та енергоносіїв; - поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджетам; - забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування. 9. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 74 291,354 тис. грн згідно з додатком 6 до цього рішення. 10. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету м.Вараш станом на 31.12.2017 в сумі 5 931,586 тис.грн. 11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 12. Доручити виконавчому комітету Кузнецовської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з міського бюджету, виходячи з обсягів бюджетних призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2017 рік. Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання. Розпорядникам коштів міського бюджету при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. 13. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України; джерелами фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету. 14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України. 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України. 16. Керуючись частиною 7 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців. Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за погодженням із постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету. 17. Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України. 18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. Міський голова С.Анощенко

Запис на прийом до міського голови Сергія Анощенкa здійснюється у центрі надання адміністративних послуг (кабінет 1-105 в приміщенні КМКП) або за номером те- Харчування учнів загальноосвітніх навчальних залефону 2-16-98. кладів нашого міста з початку 2017 року здійснюється ТзОВ «Віртуоз ЛТД». Дія договору про організацію харчування була продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2017 року. Відповідно до листа, отриманого управлінням освіти від ТзОВ «Віртуоз ЛТД», коштів, передбачених додатковою угодою до договору для харчування учнів залишалося лише по 20 лютого 2017 року включно. Відтак, з 21 лютого 2017 року харчування учнів було призупинено. Ще 6 січня 2017 року управлінням освіти було оголошено відкриті торги на закупівлю послуги з організації шкільного гарячого харчування учнів 1- 4 класів та учнів 5-11 класів. Процедура була оголошена відповідно до ч.4 ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі». Станом на 23 лютого 2017 року процедура закупівлі все ще триває, оскільки її було призупинено через скаргу одного із учасників. Про дату відновлення процесу харчування учнів у школах міста буде поінформовано пізніше, після завершення процедури закупівлі. За попередньою інформацією, харчування школярів буде відновлено орієнтовно через 2-3 тижні. 20 лютого в місті вшанували пам'ять тих, хто у 2013 З перебігом процедури відкритих торгів усі бароці вийшов на Майдан відстоюючи права та свободи людини і віддав своє життя захищаючи ідеали демокра- жаючі можуть ознайомитися за посиланням https://www.dzo.com.ua/tenders/665355. тії та європейське майбутнє України. Пам’ятні заходи розпочалися мітингом-реквіємом, який Міський батьківський форум на тему «Сучасна дитина в відбувся за участю міського голови Сергія Анощенка, розбудови громадянського суспільства» відучасників Революції Гідності та АТО, працівників управ- контексті будеться 28 лютого 2017 року в актовій залі ЗОШ №3. лінь та відділів виконавчого комітету, депутатів Кузнецовської міської ради та громадськості міста. На початку мітингу представники духовенства відслуЗасідання виконавчого комітету Кузнецовської міської жили поминальну панахиду за українцями, які загинули ради відбудеться 27 лютого 2017 року о 10.00 год. у малій за волю, незалежність і державний суверенітет України. залі засідань виконавчого комітету Кузнецовської міської Присутні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хви- ради. Відповідно до розпорядження міського голови Сергія Анолиною мовчання і запалили лампадки на знак пам’яті щенка пленарне засідання 15 сесії Кузнецовської міської про загиблих героїв. ради скликано на 28 лютого 2017 року о 10.00 год. у великій Після завершення мітингу всі учасники заходу сформу- залі засідань. вали колону та вирушили «Ходою пам’яті» від майдану Нагадуємо, що усі бажаючі мають можливість перегляНезалежності до меморіалу Героям Небесної Сотні, де дати засідання виконкому і сесії міської ради в режимі онпоклали квіти до місця вшанування кращих синів та лайн на офіційному сайті Кузнецовської міської ради в З додатками до рішення ви можете ознайомитися на офіційному сайті рубриці «Онлайн трансляції». дочок України. Кузнецовської міської ради (http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/)

Вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Profile for vkkmr

VM 07 2017  

Misto Varash

VM 07 2017  

Misto Varash

Profile for vkkmr40
Advertisement