Page 1

Työnohjaajien jatkokoulutus Johtajuus- ja yhteisödynamiikka, 40 op Koulutuksen järjestäjä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia yhteistyössä Sosionova – koulutus- ja kasvukeskuksen kanssa

Opintojen laajuus ja kesto Opintojen laajuus on 40 opintopistettä ja koulutus kestää yhden vuoden.

Hinta 1. erä: 1133 €, 2. erä 1133 €, 3. erä 1133 €, yhteensä 3400 €. Hinta sisältää lähiopetuksen, ohjauksen ja harjoitustyönohjauksen koulutusryhmissä. Sitova ilmoittautuminen koko koulutukseen.

Aika ja paikka Koulutuksen aloitusseminaari järjestetään 29.-30.11.2007. Muutoin koulutus toteutetaan vuoden 2008 aikana Koulutuspaikka on Stadia, Tukholmankatu 10, Helsinki

Kouluttajat Pääkouluttajina ovat Hannele Kause, psykologi, työnohjaaja, psykoterapeutti ja Olli-Pekka Mäkinen, TK, työnohjaaja, psykoterapeutti. Lisäksi kouluttajina toimivat Britt-Marie Perheentupa, johtajuus- ja yhteisökouluttaja, psykoterapeutti sekä Mats Hilden, työnohjaaja, organisaatiokonsultti

Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osanottajien ammatillista työroolia ja työnohjauksellista osaamista johtajuuden ja työyhteisön dynaamisten prosessien ymmärtämisessä. Koulutuksen tavoite edellyttää myös halua työskennellä oman persoonan ja kasvun alueella.

Kohderyhmä ja valintaperusteet Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on opistoasteen tai muun korkea-asteen tutkinto ja vähintään 2 -vuotinen työnohjaajakoulutus tai vastaava prosessuaaliseen työskentelyyn perustuva koulutus ja jotka haluavat vahvistaa ammatillista osaamistaan. Koulutukseen valinnassa ensisijaisia ovat henkilöt jotka jo toimivat työnohjaajina, työyhteisöjen kehittäjinä ja/tai konsultteina. Kokemusta omasta psykoterapiasta pidetään osanottajia valittaessa lisäansiona.

Koulutuksen rakenne Koulutusohjelma kestää yhden vuoden. Ohjelman runko muodostuu kahdesta seminaaripäivästä kuukaudessa (yhteensä 22 lähiopetuspäivää), ja oman harjoitustyön työnohjauksesta pienryhmissä (yhteensä 12 koulutusryhmä-kokoontumista). Opiskelija hakee itse oman työnohjattavan työyhteisön joka toimii koulutuksen harjoitustyönä Harjoitustyönohjauksen kesto on noin 1 vuosi ja se sisältää 23 tuntia työnohjaustyöskentelyä. Koulutusryhmäistunnot ovat pääosin koulutuspäivien yhteydessä. Koulutukseen kuuluu kirjallisuusopintoja ja prosessipäiväkirja sekä lopputyö. Lopputyö liittyy omaan työnohjauksen harjoitustyöhön ja koulutusprosessista saatuihin kokemuksiin.

Hakuaika Hakuaika päättyy 26.10.2007.

Hakemukset

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella , jossa on hakijan vapaamuotoinen perustelu koulutukseen hakeutumiselle. Hakulomakkeen voi tilata: Koulutussihteeri Minna Nieminen, puh. (09) 310 81618, aikuiskoulutus@stadia.fi

Lisätiedot

Pirjo Säisä-Winter, puh. 09 31081690 tai pirjo.saisa@stadia.fi Koulutuksen sisällön osalta kouluttajat Hannele Kause, puh. 040 551 8059 tai Olli-Pekka Mäkinen, puh. 0400 830 463


Koulutuspäivien teemat 1. Aloitus ja koulutukseen orientoituminen • koulutuksen tavoitteet, rakenne • tutustuminen, odotukset, omat tavoitteet koulutuksessa • koulutuksen teoreettis-filosofiset perusteet • tämän päivän työelämän haasteista… 2. Työyhteisödynamiikan perusteet • ”työelämän terveysoppi” - ihmisen perustarpeet ja eksistenssi elämässä ja työelämässä • yksilö – ryhmä – yhteisö / kollektiivinen subjekti 3. Työyhteisön kehittämistyöskentelyn aloittaminen – työnohjausprosessi organisaatiossa • kartoitusvaihe • työnohjaajan yhteistyö johdon kanssa 4. Johtajuusdynamiikka ja tunteet työyhteisön prosesseissa • johtajuustietoisuus • erilaiset tunteet ja niiden vaikutus, tunnetietoisuus • omien auktoriteettisuhteiden tutkimista 5. Muutosprosessit yksilö- ja yhteisötasolla Työnohjaajan etiikka • elämän polariteettisuus ja muuttumisen haaste • työnohjaus muutoksen tukena • ammatillisuus ja työnohjaajan eettiset kysymykset 6. Erilaisuus työnohjauksen haasteena • elämänkaaripsykologia ja ikätietoisuus • erilaiset yksilöt, ryhmät / yhteisöt • menetelmiä työyhteisön kehittämistyöskentelyissä 7. Sukupuolidynamiikan vaikutus • naisen ja miehen ydinlaadut • sukupuolen merkitys työyhteisödynamiikassa, naisjohtaja ja miesjohtaja 8. Koulutusryhmän dynaamiset prosessit • kokemustiedon kautta oppiminen • dynaamisten tunneprosessien tutkimista koulutusryhmässä 9. Kriisi tai kehittyminen työyhteisössä? • kriisityö • case-työskentelyä 10. Lopputyöseminaari • opiskelijoiden lopputöiden käsittelyä 11. Päätösseminaari • koulutuksen arviointia ja lopputyöskentelyä

Harjoitus  

harjoituspa hyvinkin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you