Page 1

KÜSITLUSELE VASTANUID KÜLADES VITI VÄÄNA-JÕESUU NAAGE

74

NAAGE 19 7%

186 19

VITI 74 26%

279

VÄÄNA-JÕESUU 186 67%

NENDEST: PÜSIELANIKUD SUVITAJAD

219 60

279

SUVITAJAD 22%

PÜSIELANIKUD 78%


KÜSITLUSELE VASTANUTE PERELIIKMETE VANUS: 0-7 AASTAT

42

8-17 AASTAT

28

18-25 AASTAT

36

26-45 AASTAT

103

46-65 AASTAT

58

66 JA VANEM

PERELIIKMETE VANUS 66 JA VANEM 4%

12

279

0-7 AASTAT 15%

46-65 AASTAT 21%

8-17 AASTAT 10%

18-25 AASTAT 13%

26-45 AASTAT 37%

KOKKU KUNI 5 AASTAT 16% 20 AASTAT JA KAUEM 35% 10-20 AASTAT 31%

5-10 AASTAT 18%


VÄÄNA-JÕESUU KÜLA ON OLNUD VASTANUTE PEREDELE ELU-JA PUHKEKOHAKS:

KUNI 5 AASTAT 19% Vaana-Joesuu

Viti KUNI 5 AASTAT

6

35

5-10 AASTAT

12

39

10-20 AASTAT

35

51

20 AASTAT JA KAUEM

21

KOKKU:

74

Naage

Kokku

4

45

51 87

61

1 14

186

19

279

96

20 AASTAT JA KAUEM 33% 5-10 AASTAT 21%

10-20 AASTAT 27%

VITI NAAGE KUNI 5 AASTAT 8% 20 AASTAT JA KAUEM 29%

5-10 AASTAT 16% 10-20 AASTAT 47%

KUNI 5 AASTAT 21% 20 AASTAT JA KAUEM 74%

5-10 AASTAT 0% 10-20 AASTAT 5%


LAPSED: Tallinn Harku v. KODUSED LAPSED

5 10 5 9 9

LASTEAED ALGKOOL PÕHIKOOL GÜMNAASIUM

12 12 4 5 4

KUTSEKOOL,MUU ÕPPEASUTUS

20 38

HARKU VALD

Elukoht mujalKokku

37

20

17 22 9 14 13 20 95 95

GÜMNAASIUM 11%

KODUSED LAPSED 32%

PÕHIKOOL 14%

LASTEAED 32% ALGKOOL 11%

KOKKU

TALLINN KUTSEKOOL,M UU ÕPPEASUTUS 21%

KODUSED LAPSED 13%

KODUSED LAPSED 18%

GÜMNAASIUM 24% PÕHIKOOL 24%

LASTEAED 26% ALGKOOL 13%

GÜMNAASIUM 14%

LASTEAED 23%

PÕHIKOOL 15%

ALGKOOL 9%


TÖÖTAB Ei tööta ega õpi 12%

Tallinnas Harku vallas mujal Ei tööta ega õpi

mujal 16%

115 7

Tallinnas 68%

27 21 170

Harku vallas 4%

KOKKU: VASTANUTE HULGAS 153 eriala esindajat KINNISVARA/EHITUS

17

PÕLLUMAJANDUS/AIANDUS 3

ETTEVÕTLUS

35

ÕIGUSABI

HARIDUS/TEADUS

15

FINANTS/RAAMATUIDAMINE 4

KAUBANDUS

13

MEDITSIIN/TERVISHOID 5

KULTUR/KUNST

16

TOOTMINE/TÖÖTLEMINE 6

4

MEDITSIIN/TERVISHOID

5

MUU NIMETAMATA

ÕIGUSABI

4

KAUBANDUS

13

FINANTS/RAAMATUIDAMINE

4

HARIDUS/TEADUS

15

KULTUR/KUNST

16

TEENINDUS

29

6

TOOTMINE/TÖÖTLEMINE

6

KINNISVARA/EHITUS 17

MUU NIMETAMATA

6

TEENINDUS

29

PÕLLUMAJANDUS/AIANDUS

3

ETTEVÕTLUS

35

153


ERIALAD KINNISVARA/EHITUS

ETTEVÕTLUS

HARIDUS/TEADUS

KAUBANDUS

KULTUR/KUNST

MEDITSIIN/TERVISHOID

ÕIGUSABI

FINANTS/RAAMATUIDAMINE TEENINDUS

TOOTMINE/TÖÖTLEMINE

MUU NIMETAMATA

4%

4%

2%

PÕLLUMAJANDUS/AIANDUS

11%

19%

23%

3% 10%

3% 3%

10% 8%


TRANSPORDI OLULISUS kasutab pidevalt ühistransporti(bu ss, marsruuttakso) 29%

TRANSPORT:

kasutab autot transpordivahend ina 71%

kasutab autot transpordivahendina199 kasutab pidevalt ühistransporti(buss,80 marsruuttakso)

279 EI OLE RAHUL ÜHISTRANSPORDIGA 157 ON RAHUL

24 EI KASUTA ÜLDSE UHISTRANSPORTI 98 279 vastanutest (199-157=42) 42 on potensiaalsed ühistranspordi kasutajad kui olukord paraneb

RAHULOLU EI KASUTA ÜLDSE UHISTRANSP ORTI 35%

ON RAHUL 9%

EI OLE RAHUL ÜHISTRANSP ORDIGA 56%


Elanike omavaheline suhtlemine peab oluliseks ei ole oluline ei tea

ELANIKE OMAVAHELISE SUHTLEMISE OLULISUS

183 7 89 279

ei tea 32%

ei ole oluline 2%

peab oluliseks 66%

ÜRITUSTEST OSAVÕTT Korraldatud üritustest osavõtt: jah

34

ei

17

võimalusel

jah 12%

228 279

võimalusel 82%

Ürituste korraldamisel osalemine: jah ei võimalusel

12 84 183

279

ei 6%


ÜRITUSTE KORRALDAMISEST OSAVÕTT jah 4% ei 30%

võimalusel 66%


millega soovitakse tegelda vabal ajal: 1

2

18

16

fotograafia

6

3

huviringid

13

48

7

19

34

32

aiandus

laulmine matkamine sport

38

tantsimine

12

arvamusi kokku:

31

13

171

kodu-uurimine ei oska รถelda

3

12

30

279

168

56

34 40 61 26 79 171 38 24 30

HUVIALAD, MILLEGA SOOVITAKSE TEGELEDA

tantsimine kodu0% uurimine 0%

ei oska รถelda 11%

sport 61%

laulmine fotograafia 3% 2% aiandus huviringid 6% 5% matkamine 12%


Millised vabaaja rajatised võiksid külas olla;

esmatähtsaks teisena peeti mainiti

Millistest teenindusasutustest ja muudest avaliku kasutusega objektidest tunnete külas puudust? külakeskus

TEISENA MAINITUD laste mänguväljak 22%

turg 2%

144

22

14

spordiväljakud

15

66

kergliiklusteed

15

laste mänguväljak

35

turg

külakeskus 14%

3

ei oska öelda

lasteaedkool 0%

kergliiklusteed 0%

spordiväljakud 5% lasteaed-kool 5%

kergliiklustee d 9%

19

lasteaed-kool

arvamusi kokku:

12%

73

279

ei laste mänguväljak oska öelda 0% 12%

turg 0%

spordiväljaku d 41%

33

160

ESMATÄHTIS

26% külakeskus 52%

millised üritused võiksid külas toimuda? 1

2

9

3

22

16

rahvuslike tähtpäevade tähistamine 80

16

spordiüritused

64

47

talgud

18

tantsuõhtud

15

ei oska öelda

71

laat laste-ja pereüritused

6

laat 3%

ei oska öelda 25%

tantsuõhtud 5% talgud 7%

ESMATÄHTSAD

laste-ja pereüritused 8% rahvuslike tähtpäevade tähistamine 29% spordiüritused 23%


tantsuõhtud 7% talgud 0%

TEISEJÄRGULISED laat ei oska öelda 0%

4%

laste-ja pereüritused 18% spordiüritused 53%

rahvuslike tähtpäevade tähistamine 18%

Kust Teie pere saab põhiliselt informatsiooni vallas toimuvast? vastuste arv valla lehest

67

lehest ja kaasinimestelt

52

lehest ja internetist

21

kaasinimestelt

31

kaasinimestelt ja internetist

22

võrdselt igalt poolt

29

ei huvita arvamusi kokku:

57 279

võrdselt igalt poolt 10%

PÕHILINE INFORMATSIOONI ALLIKAS VALLAS TOIMUVAST ei huvita 20%

kaasinimestelt ja internetist 8% kaasinimestelt 11%

valla lehest 24% lehest ja kaasinimestelt 19% lehest ja internetist 8%


RANNA ARENG

ei oska รถelda 13%

ranna areng avaliku rannana on oluline

ei ole oluline 16% 198

ei ole oluline

45

ei oska รถelda

36

KOKKU:

279

on oluline 71%


teede olukord, hooldusside HALB: HEA: RAHULDAV:

post

internet t채navavalgustus prugivedu

heakord

turvalisus

arstiabi

kaubandusharidusasutused

121

70

35

211

8

119

53

129

148

111

26

74

93

3

154

24

50

21

6

9

55

132

135

151

65

117

136

176

129

125

159

156

SIDE

TEEDE OLUKORD

HALB: 44%

RAHULDAV: 47% HEA: 9%

RAHULDAV: 48%

HALB: 25% HEA: 27%

68


POST

INTERNET

HALB: 13% RAHULDAV: 54%

HEA: 33%

HEA: 1%

RAHULDAV: 23% HALB: 76%

PRÜGIVEDU

TÄNAVAVALGUSTUS

HALB: 3%

RAHULDAV: 42% HEA: 55%

HALB: 43%

RAHULDAV: 49% HEA: 8%


TURVALISUS

HEAKORD

HALB: 19% HEA: 18%

RAHULDAV: 63%

HALB: 46%

RAHULDAV: 46%

HEA: 8%

KAUBANDUS

ARSTIABI

RAHULDAV: 45%

HALB: 53%

HEA: 2%

HALB: 40% RAHULDAV: 57%

HEA: 3%


HARIDUSASUTUSED

HALB: 24% RAHULDAV: 56%

HEA: 20%

KOLM PROBLEEMI, PUUDUST ?!

Puudused EI NÄE PROBLEEMI

42

HEAKORD, TURVALISUS

17

POODULIK KAUBANDUS

12

PUUDUVAD KERGLIIKLUSTEED

12

PUUDUB KÜLAKESKUS, SPORDI-JA16 MÄNGUVÄLJAK

EI NÄE PROBLEEMI HEAKORD, TURVALISUS POODULIK KAUBANDUS

PUUDUB LASTEAED-KOOL

6

PUUDUVAD KERGLIIKLUSTEED

PUUDUB PANGAAUTOMAAT

2

PUUDUB KÜLAKESKUS, SPORDI-JA MÄNGUVÄLJAK

PARKLAD, RAND

9

SIDE, INTERNET

3

TEED, TEEHOOLDUS

30

PUUDUB TÄNAVAVALGUSTUS

41

ÜHISTRANSPORT

20

VESI, KANALISATSIOON

24

KOKKU:

234

PUUDUB LASTEAED-KOOL PUUDUB PANGAAUTOMAAT PARKLAD, RAND

9%

10%

18%

17%

7%

13% 5% 1% 4% 1% 3% 7%

5%


KES PEAKS PROBLEEMI LAHENDAMA ? VALLAVALITSUS VALD JA KÜLASELTS

65

KÜLASELTS

28

EI OSKA ÖELDA

KES PEAKS PROBLEEMI LAHENDAMA

120

66

EI OSKA ÖELDA 24%

279

VALLAVALITSUS 43%

KÜLASELTS 10% VALD JA KÜLASELTS 23%


MILLISEL TEGEVUSEL ON KANDIS TULEVIKKU ? EI OSKA ÖELDA

118

PUHKEMAJANDUS

66

TURISM/TEENINDUS

63

KAUBANDUS, TOITLUSTUS

25

LASTEHOID

KAUBANDUS, TOITLUSTUS 9%

TEGEVUSED, MILLEL ON TULEVIKKU LASTEHOID 2%

7 279

EI OSKA ÖELDA 42%

TURISM/TEENINDUS 23% PUHKEMAJANDUS 24%


MILLEST PEAKS KANDIS LOOBUMA: EI OSKA ÖELDA

170

TÖÖSTUS/TOOTMINE

68

PUTKANDUS

12

ÖINE MEELELAHUTUS

12

RANNAÄÄRE TÄISEHITAMINE

10

KORTERMAJAD

ÖINE MEELELAHUTUS 4%

MILLEST PEAKS LOOBUMA RANNAÄÄRE TÄISEHITAMINE 4%

KORTERMAJAD 3%

PUTKANDUS 4%

7 279

TÖÖSTUS/TOOTM INE 24%

EI OSKA ÖELDA 61%

kysitlus_koond_vjkylaselts  
kysitlus_koond_vjkylaselts  

kysitlus_koond_vjkylaselts