Page 52

se govori o »zajednici za misije« i nalazim ih u njegovim riječima.

Što za jednog isusovca znači biti Papa?

Želim nastaviti na toj liniji i postavljam Papi pitanje polazeći od činjenice da je on prvi isusovac koji je izabran za rimskog Biskupa: »Kako čitate služenje sveopćoj Crkvi koje ste pozvani vršiti u svjetlu ignacijanske duhovnosti? Što za jednog isusovca znači biti izabran za Papu? Koji dio ignacijanske duhovnosti Vam najbolje pomaže živjeti svoju službu?«. »Razlučivanje«, odgovara papa Franjo. »Razlučivanje je jedna od stvari na kojoj je u svojoj nutrini najviše radio sv. Ignacije. Za njega je to sredstvo borbe da bolje upozna Gospodina i izbliza Ga slijedi. Uvijek me pogađala izreka kojom je opisana Ignacijeva vizija: Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est. Mnogo sam promišljao nad tom izrekom što se tiče upravljanja, odgovornijeg položaja: ne biti ograničen većim prostorom, nego biti u stanju biti u ograničenijem prostoru. Ta vrlina velikih i malih je velikodušnost, koja nam iz pozicije u kojoj se nalazimo uvijek omogućuje vidjeti obzor. To znači svakodnevno činiti male stvari velikim i otvorenim srcem za Boga i druge. To znači vrednovati male stvari unutar velikih obzora, obzora Božjeg Kraljevstva«. »Ta izreka pruža parametre za zauzimanje ispravnog stava pri razlučivanju, da se mogu osjetiti Božje stvari polazeći od Njegove „točke gledišta”. Za sv. Ignacija velika načela trebaju biti utjelovljena u okolnosti mjesta, vremena i osoba. Na svoj način Ivan XXIII. se postavio na tu poziciju upravljanja kad je ponovio frazu Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, jer, iako vidjevši omnia, najvišu dimenziju, smatrao je da djeluje na pauca, na najmanjoj dimenziji. Može se imati velike projekte i ostvarivati ih radeći s malo najmanjih stvari. Ili se mogu koristiti slaba sredstva koja se pokazuju učinkovitijima od onih snažnih, kako kaže sv. Pavao u Prvoj poslanici Korinćanima«. »To razlučivanje zahtijeva vremena. Mnogi, na primjer, misle da se promjene i reforme mogu dogoditi u kratkom vremenu. Ja vjerujem da uvijek treba vremena za postavljanje temelja jednoj pravoj, učinkovitoj promjeni. I to je vrijeme razlučivanja. A ponekad razlučivanje zapravo potiče da učinite odmah ono što ste zapravo u početku mislili učiniti kasnije. 52

To je ono što se dogodilo i meni ovih mjeseci. Razlučivanje se ostvaruje uvijek u Gospodinovoj prisutnosti, gledajući znakove, slušajući stvari koje se događaju, ono što osjećaju ljudi, posebno siromašni. Moji izbori, također i oni vezani uz normalan život, vezani su uz duhovno razlučivanje koje odgovara na potrebu koja se rađa iz stvari, od ljudi, iz čitanja znakova vremena. Razlučivanje u Gospodinu me vodi u mom načinu upravljanja«. »Evo, zapravo nemam povjerenja u odluke donesene na iznenadni način. Nemam povjerenja uvijek u prvu odluku, tj. u prvu stvar koja mi padne na pamet da učinim ako moram donijeti odluku. U pravilu je to pogrešna stvar. Moram čekati, procijeniti u nutrini, uzimajući potrebno vrijeme. Mudrost razlučivanja iskupljuje potrebnu dvosmislenost života i omogućuje pronaći najkorisnija sredstva, koja se ne identificiraju uvijrk s onim što se čini velikim ili snažnim«.

Družba Isusova

Razlučivanje je prema tome stup Papine duhovnosti. U tome se na poseban način očituje njegov isusovački identitet. Pitam ga potom što misli kako Družba Isusova može danas služiti Crkvi, koja je njezina osobitost, ali i eventualne opasnosti kojima ide ususret. »Družba je ustanova u napetosti, uvijek korjenito u napetosti. Družba je u samoj sebi decentralizirana: njezino središte su Isus i Njegova Crkva. Prema tome: ako Družba drži Isusa i Crkvu u središtu, ima dvije temeljne odrednice svoje ravnoteže da živi u periferiji. Ako naprotiv previše gleda samu sebe, sebe stavlja u središte kao vrlo čvrstu strukturu, vrlo dobro „naoružanu“, tada upada u opasnost da se osjeća sigurnom i dostatnom. Družba treba uvijek pred sobom imati Deus semper maior, traženje sve veće slave Božje, Crkvu pravu Zaručnicu Krista našeg Gospodina, Krista Kralja koji nas osvaja i kojemu prikazujemo čitavu našu osobu i sav naš napor, iako smo glinene neprikladne posude. Ta napetost nas trajno vodi izvan nas samih. Sredstvo koje uistinu snažnom čini decentraliziranu Družbu je, istovremeno očinsko i bratsko,“polaganje računa od strane savjesti”, upravo jer joj pomaže bolje izaći u misije«. Ovdje se Papa poziva na točno određenu točku Konstitucija Družbe Isusove u kojoj se čita da isusovac treba »očitovati svoju savjest«, tj. nutarnju situaciju koju živi, na način da poglavar može biti svjestan i pažljiv pri slanju neke osobe u njezinu misiju. »Ali teško je govoriti o Družbi — nastavlja papa Franjo — Kad se izlaže previše, upada se u opasnost po-

Ljudima prijatelj 3 2013  
Ljudima prijatelj 3 2013  

vjerski časopis leopold bogdan mandić sv. franjo asiški kapucini

Advertisement