Page 15

No, tako brutalan udarac na obitelj izvršen je možda samo one Noći kad je čovjek rekao „nema mjesta“, jer i onda, kao i sada, nije želio život. Život koji dolazi sa Bogom i od Boga. Uvijek kada čovjek odbija život, kao i na ovaj način legalizacije muški, ili ženski, brakova supruga A i supruga B, muškarca i muškarca, ženska i ženska, bili su znaci velike opasnosti za čovječanstvo. Zapravo bili su to suicidni znaci za ljudski rod. Zar legalizacijom istospolnih veza, žene i žene, u nekim sredinama ne bi moglo doći do masovnog ubijanja, istrijebljenja muškaraca, ili obratno, u nekim sredinama gdje su legalizirane veze muškarca i muškarca, moglo bi doći do fizičkog istrijebljenja žena. U takvim ženskim braćnim sredinama muškarci bi bili neprirodna, neprihvaćena, osuđena ljudska pojava, a u muškim braćnim vezama žene bi pak bile neprihvaćene i tretirane kao neprirodna, neljudska stvorenja. Naprosto u braćnim sredinama žene i žene zavladala bi neviđena i vrlo opasna muškofobija, dok u braćnim sredinama muškarca i muškarca zavladat će ženskofobija. Moglo bi doći do jednog novog, u povijesti nezabilježenog, sukoba do konačnog istrijebljenja ili mušakraca ili žena, što u konačnici znači nestanak ljudskog roda kakvog ga Bog stvorio i na zemlju poslao. Velika je svjetska opasnost od budućeg sudara muškofobija i ženskofobija.

Ili, ne bi li moglo doći u sredinama gdje se ta, danas manjina a sutra možda i većina, veza žene i žene i do legalizacije, budući da mogu postati većina, abortusa sve muške djece koje nose njihove majke. To važi i za drugu vezu, muškarca i muškarca, kada budu većina u svojim sredinama da legaliziraju abortuse ubijanja sve ženske djece u majćinim utrobama. Do takve tragedije čovječanstva zasigurno se ne će dugo čekati u tim sredinama, budući da su takve istospolne veze vrlo agresivne, što viđamo več danas na njihovim paradama i demonstracijama moći, rušenja, razbijanja, nepriznavanja drugog i drugaćijeg, netolerancije, i svega onoga što nam pokažu na svojim paradama i pored nekoliko stotina ili tisuća policajaca koji ćuvaju i štite njihovo nepravedno pravo i uzurpiranu slobodu. Več danas u nekim svjetskim sredinama masovno se abortiraju ženska djeca, budući da ih se tretira nepoželjnima, manje vrijednima i teretom. Ne prihvaća ih se Božjim darom jednakim onom u muškom djetetu. Dakako da ima i suprotnih pojava, i to sve u ime nove svjetske ideologije novca kojom se izgrađuje Novi svjetski poredak, planiranog broja stanovnika na izabranim prostorima Kugle zemaljske.

15

Ljudima prijatelj 2 2013  

vjerski časopis

Ljudima prijatelj 2 2013  

vjerski časopis

Advertisement