Page 1

Hjellholmen - et informasjonsmagasin fra Statkraft Varme Nr. 1 - 2012

Gratulerer harstad!

Harstad kan nå tilby sine innbyggere et miljøvennlig oppvarmingsalternativ, og byen viser samtidig at den tar klima og miljø på alvor. Se side 2.

Kunstkonkurranse for de unge Se side 3.

ET Bygg for sin tid

Statkraft Varme åpner 22. mars bygget til Harstad fjern­ varme. Det er tegnet av PW Arkitekter i Harstad og har overrasket med sin spesielle arkitektur med tre ulike bygg og store glassflater. Se side 4.


Konsernsjef Christian Rynning Tønnesen gratulerer Harstad med fjernvame.

Gratulerer Harstad! Når vi nå åpner vårt første bio-anlegg i NordNorge, nettopp her på Hjellholmen i Harstad, er det en naturlig del av Statkrafts satsing på fornybar energi. Et område der Statkraft er en av de ledende aktørene i Europa. Harstad kan nå tilby sine innbyggere et miljøvennlig oppvarmingsalternativ, og byen viser samtidig at den tar klima og miljø på alvor. Flere eldre hus og bygninger har i dag sentralfyring basert på olje. Disse får nå et reelt alternativ og kan på en enkel måte konvertere til vannbåren varme basert på fornybar energi, ikke olje, noe som vil gi en betydelig klimagevinst. Flere av kundene som nå får varme fra oss i Harstad har gjort denne

konverteringen, og dette vil føre til reduserte utslipp av klimagasser i området. Plasseringen av anlegget har vært gjenstand for diskusjoner, men vi synes bygget på Hjellholmen har blitt flott der det ligger ved vannkanten. Arkitektonisk - med spennende bruk av glass, tre og metall - har vi forsøkt å få bygget til å fremstå som tiltalende og innbydende selv om dette er et industribygg. Anlegget på Hjellholmen har blitt bygget med bistand fra mange lokale aktører, både i planleggings- og utbyggingsfasen. Dette har vært en bevisst strategi, der vi har ønsket å benytte lokale ressurser. Bruk av og samarbeid

med lokale ressurser er også sentralt i den videre driften av anlegget. Hoveddelen av brenselet vi benytter er skogflis fra områdene rundt byen, og vi har inngått avtale med en lokal aktør om levering av flis. På vegne av Statkraft vil jeg få takke Harstad kommune for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen med å få etablert en miljøvennlig fjernvarmeforsyning i Harstad, og ønske byen og innbyggerne lykke til med nyetableringen. Christian Rynning Tønnesen konsernsjef

Mange vil se anlegget Harstad fjernvarme på Hjellholmen er et synlig bygg i Harstad. Mange ønsker å besøke det for å se hva det inneholder og hvordan fjernvarme fungerer. - Vi har stor pågang både fra skoler, bedrifter og organisasjoner, sier Leif- Bernt Pedersen som leder anlegget. - Vi kan ikke ta i mot alle med en gang, men legger opp til å ha

grupper hver uke fremover. Det passer best med grupper opp til 10 personer av gangen. Da har vi møteromskapasitet og en gruppe­ størrelse som gjør at alle kan få noe med seg på runden. Hva er det dere viser? - Vi presenterer Statkraft Varme og Harstad

Magasinet ”Hjellholmen” - Utgiver Statkraft Varme - Redaktør Bjørnar Olsen - Redaksjon ROC Grafisk design og foto Vizuelli - Opplag 15000

2

fjernvarme. Vi går så en runde rundt i anlegget og følger flisas veg. Vi ser også hvordan vannet forlater oss med 90 grader og kommer tilbake med 80 grader. Det er et flott bygg og en spennende, miljøvennlig prosess. Vi gleder oss til å vise det frem til flest mulig, sier Pedersen.


Ung kunstkonkurranse - om fornybar energi! Statkraft Varme har engasjert Kunnskaps­ parken Nord i Harstad for å få gjennomført en kunstkonkurranse i barneskolen om fornybar energi. Fristen for å levere bidrag gikk ut 13. mars og vinnerne offentliggjøres i disse dager. - Vi utlyste den for 7. klassingene i Harstad, og fem klasser har deltatt med stor iver. To fra Seljestad barneskole, to fra Harstad barneskole og en fra Hagebyen barne­skole. Vi valgte dette årstrinnet fordi det ut fra kunnskapsmålene er i dette alderstrinnet at fornybar energi står på planen i naturfag. I tillegg er det også naturlig for kunst & håndverksfaget, sier Anne-Berit Hansen hos Kunnskapsparken Nord som sammen med Annette Ekman fra samme institusjon har ledet arbeidet med konkurransen. - Klassene har jobbet godt både med ­teorien bak fornybar energi og med selve det kunstneriske bidraget. De har også hatt besøk av Agnethe Nordgård fra Statkraft Varme som har snakket om ulike fornybare energi­ kilder, fjernvarme og Harstad fjernvarme på Hjellholmen.

Anne-Berit Hansen i Kunnskapsparken Nord møter ivrige elever ved Seljestad Skole.

Hvem har kåret vinneren? - Vi har hatt en jury i arbeid bestående av Bjørnar Olsen (Statkraft), Kåre Solheim (Harstad barnekunstforening), Ellen Eliseussen (Harstadregionens Næringsforening) og under­tegnede fra Kunnskapsparken Nord.

Dyp konsentrasjon om oppgaven.

Hva har juryen vektlagt? - Alle har gitt en skriftlig begrunnelse i tillegg til selve kunstverket. De er også filmet slik at juryen fikk deres begrunnelse ”live”.

Kunnskapsparken har vært med siden 2009

Og premien? - Det er en klassetur til Nordnorsk Vitensenter i Tromsø. En flott, kunnskapsbasert tur som vi tror har vært inspirerende å hige etter, sier Anne-Berit Hansen hos Kunnskapsparken Nord.

Del av KUPAs Ungdomssatsing Kunstkonkurransen for 7. klasser for Statkraft Varme passet godt inn i Kunnskapsparken Nords (KUPA) ungdoms-satsing. - Vi tente på ideen fordi den bidrar til økt fokus på teknologi, realfag og miljø i tillegg til kunst. Det sier Anne-Berit Hansen hos Kunnskapsparken Nord i Harstad. Hvorfor? -Vi ser i dag et stort behov for kompetanse fra realfag, teknologi og miljø. Det er en konsekvens av en rivende utvikling innen olje, gass, mineralutvinning, nye kraftkilder og økt miljøfokus.

KUPA har et betydelig ungdoms-engasjement? -Ja. Vi har mange ungdomsprosjekter som First Lego League, Newton Camp, Newton utvikling, Forskningsdagene, utvikling av unge teknologer, rekrutteringsprosjektet Look North som også omfatter ”Idé-gnisten” og en trainee-ordning. Hvorfor dette ungdomsfokuset? -Landsdelen har store muligheter fremover og vi ønsker å bevisstgjøre og dyktiggjøre landsdelens ungdom, sier Anne-Berit.

Statkraft Varme fikk konsesjon for fjernvarmeanlegg i Harstad i 2008. Kunnskapsparken Nord har vært engasjert med ulike oppgaver for Statkraft Varme siden mars 2009. - Vi har vært engasjert i bistand ved tomtevalg, vurdering av kundepotensialet for fjernvarme og kartlegging av leverandører av flis (skog) til anlegget. Dette sier adm. direktør Trond Slettbakk i Kunnskapsparken. - Det har vært et spennende oppdrag også fordi vi har fått være med på å generere aktivitet i verdikjeden forut for flisbrenning. Hva tenker du på? - Vi har funnet frem til aktuelle leverandører av skog som kunne brukes til flis. Det er etablert et selskap som fikk en tiårig avtale med Statkraft Varme til en verdi av 120 millioner kroner. Vi får ryddet i en skog som er i ferd med å gro over i mange områder. Leveransen av skog har også gitt oppdrag til transportnæringen. Så oppsummert har dette både vært miljøriktig og god næringsutvikling, sier Slettbakk.

3


Ærfugl i havet foran det moderne bygget på Hjellholmen.

ET Bygg for sin tid Statkraft Varme åpner 22. mars bygget til Harstad fjernvarme. Det er tegnet av PW Arkitekter i Harstad og har overrasket med sin spesielle arkitektur med tre ulike bygg og store glassflater. Det er bygd på den lille halvøya Hjellholmen i et eksisterende industriområde. - Vi har fått gode tilbakemeldinger på byggets utforming. Når vi får gjort uteområdet ferdig utover sommeren tror vi de fleste vil like det de ser, sier driftssjef Leif-Bernt Pedersen hos Harstad fjernvarme. De tre bygningene rommer kjelehall på 400 m2, flislager på 590 m2 og et administrasjonsbygg på 180 m2. Høyden på bygget er 18 meter, mens pipehøyden er 40 meter. De store glassflatene er på totalt 350 m2. Det er også brukt farget glass som elementer i glassflaten. Dette gir bygget et spesielt og variert uttrykk både når sollyset faller på dem eller i mørketiden når det brukes lys inne i bygget. Bygget har kostet 50 millioner, teknisk utrustning koster 50 millioner og kulverten 100 millioner.

4

Spennende industribygg - Bygget har en klar industriell karakter, men det er lagt vekt på høy arkitektonisk kvalitet i form og materialbruk, sier arkitekt Stein Wold. - Ved å bygge tre ulike bygg, gi det hele en transparent karakter og bruke mye glass har vi klart å skalere ned bygget og gi det et rikere og mer variert uttrykk. Det fremstår som et spennende industribygg. Pipen? - Den er søkt beholdt med en ren, glatt sylindrisk form og med en lys farge. Vi mener at vi, med den lyse fargen, har klart å gi den en form for ”letthet” og ”slankhet”. Vellykket prøvekjøring Når bygget åpner har det allerede vært prøve­kjøring i to måneder. - Det har gått over all forventning. Det har kun vært behov for mindre justeringer. Vi har koblet inn flere kunder i Harstad, og det fungerer godt, sier Pedersen. - Vi kjører ut vannet med 90 grader og får det i retur med 80 grader. Vi kan kjøre

opp til 120 grader om det er nødvendig. Varmetapet er gledelig lite på runden i rørene. Det er store dimensjoner på ovnen? - Den er 8 meter høy og innholder 60 tonn med murverk. Temperaturen i ovnen er over 1000 grader. Prinsippet er som for en vedovn, men dimensjonene er helt annerledes. Hvordan er flisen? - Vi har fått inn flere hundre kubikkmeter med flis. Den er god og tørr. Flisen holder god kvalitet. Flott uteareal Harstad fjernvarme ligger flott til på Hjellholmen med sjø, marina og Seaworks AS med blant annet slipp, kaier og båt­ senter som nærmeste naboer. - Utover sommeren skal vi rydde, asfaltere og plante hekk med alaskapil mot båthavna. Rødbladet hegg og plen blir vegetasjonsinnslagene ved inngangspartiet. - Vi gleder oss til å vise frem bygget. Vi er stolte av det vi har fått til, sier Pedersen.


Litt damp fra pipa når anlegget nå er i produksjon.

Farvene i glassflatene gir flotte lyseffekter både inne i bygget og utenfra.

Kjelhallen med den store ovnen som varmer opp vannet som skal ut til kundene.

Datastyring sørger for at alt går riktig for seg.

Flis kjøres inn og tømmes på flislageret.

Inne i ovnen er det 1000 graders varme.

5


Siri Austgaard og Stig Haram hos Hinnstein AS er byggeledere for fremføring av rørene for fjernvarmen i Harstad. De konstaterer at Harstad Maskin AS og de andre leverandørene er i rute.

Gravingen holder frem! - Vi har allerede startet gravingen i 2012. Vi er i gang ved Stangnes sykehjem og i krysset Magnusgt./Hålogalandsgt. og i et punkt i Bjarne Erlingsønsgt. for påkobling av stikk til Harstad skole. Det sier daglig leder Siri Austgard, hos Hinnstein AS som koordinerer gravingen for alle rørledningene som skal bringe det varme vannet ut til Harstad fjernvarmes kunder. - Det store trykket starter like etter påske. Vi skal grave i Skolevegen, rundt Harstadbotn fra Hjellholmen til Gangsåsvegen. Vi skal også over Åsby til Stangnes og Stangnesbasen. Spesielle utfordringer? - Det er trangt om plassen i Skolevegen. Mange kabler og VA-ledninger. I tillegg skal vi legge fjernvarme gjennom ”lokket” ved innkjøringa til Harstad.

6

Hvor langt er dere kommet og når er dere ferdig? - Vi har gravd 7 kilometer av de planlagte 12 kilometerne. Harstad Maskin jobber med detaljplaner, men planen er at vi skal være ferdige med de opprinnelige planene i løpet av 2012. Men kundetilgang vil styre for eventuelle nye traseer. I Statkraft Varme vil utbyggingen etter hvert gå over fra prosjektorganisasjonen til ”linja” eller driftsorganisasjonen i Harstad. Publikumsreaksjoner på gravingen? - Det skaper periodevis en del praktiske problemer, men i hovedsak tar publikum dette veldig bra. De ser at vi ordner opp etter oss og at graving er et uttrykk for nødvendig aktivitet for at et samfunn skal utvikle seg. Vi er også blitt bedre på informasjon og det hjelper selvsagt alltid på forholdet til berørte parter, sier Austgaard som sammen med Stig Haram styrer dette for Hinnstein AS.

Billedspill på åpningen Når Harstad fjernvarme åpner 22. mars vil gjestene få se billedspillet ”Et bygg for sin tid”. Det bygger på bilder tatt av fotograf Stian Klaussen hos Vizuelli samt noen fra Inge Berg hos Norconsult. - Det er bilder som viser bygget fra starten og frem til ferdig bygg og viser også bilder fra rørleggingen rundt i Harstad. Det gir et godt inntrykk av prosessen, sier Bjørnar Olsen i Statkraft. Rolf Olsen Consulting har regien på billedspillet som er produsert av Vizuelli. - Vi vil legge det ut på hjemmesiden og ellers vise for besøkende til anlegget, sier Bjørnar Olsen som opplyser at åpningen går som planlagt 22. mars.


Harstad fjernvarme åpner 22. mars 2012 Disse har bidratt til dette

Ing. Harald Josefsen AS

Industri

Istad - Iweco - Hokland Eiendom - Biram Svets AB - Varmtlandsmontage AB - NVS installasjon AB

Vi takker arbeidere og leverandører for godt utført arbeid!

7


Fornøyde kunder Harstad stadion og idrettshallene på Stadion er noen av kundene som nå varmes opp av fjernvarme fra Hjellholmen. De første kundene hos Harstad fjernvarme er allerede tilkoplet anlegget på Hjellholmen. - Det har gått fint. Vannet holder 90 grader ut fra anlegget og det har vært minimalt varmetap på det som kommer i retur, sier driftssjef Leif-Bernt Pedersen ved Harstad fjernvarme. Harstad fjernvarme er eid av Statkraft Varme som igjen er en del av Statkraft-konsernet. Statkraft har 3400 medarbeidere i over 20 land og omsetter for nærmere 30 milliarder. De er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.

og Harstad stadion. - Vi forsetter gravingen i 2012 for å føre frem isolerte rør slik at vannet når kundene og returnerer med minst mulig varmetap. Kundene har egen kundesentral med varmeveksler hvor energien overføres fra fjernvarme­anlegget til kundens varmeanlegg. Kunden har så et vannbasert oppvarmingssystem med vannbåren varme i gulv, radiatorer etc. Varme styres

av termostater, sier Pedersen. «Dette er et miljøvennlig energisystem. Det neste beste etter solen», sa professor Monica Havskjold på Fjernvarmedagene i Harstad. Vi gleder oss til nye luftmålinger. Vi tror lufta i Harstad har godt av å få fjernet gamle olje­fyrer og lignende, avslutter Pedersen som etter en lang byggeperiode gleder seg til den offisielle åpningen 22. mars.

Statkraft Varme har 112 medarbeidere i Norge og Sverige. Selskapet er en ledende nasjonal aktør innen utbygging og drift av fjernvarme i landene. 30% av Trondheim har fjernvarme som oppvarming. Det gjelder 8000 husstander og 650 bedrifter. Neste utbyggingsprosjekt i Nord-Norge er Narvik der man går i gang i løpet av 2012. Kommunale bygg er koblet til Mange kommunale bygg i Harstad er nå ­koblet til anlegget på Hjellholmen. Det gjelder blant annet begge Rådhusene, Grottebadet

Grottebadet krever mye oppvarming. Nå kommer dette fra Harstad fjernvarmes anlegg på Hjellholmen.

FAKTA OM STATKRAFT π π π π π π

Størst i Europa innen fornybar energi Produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme 282 kraft- og fjernvarmeverk med en samlet installert effekt på rundt 16 000 MW Vannkraftverkene har en samlet produksjonsevne på litt i overkant av 50 TWh årlig Satser på innovasjon, med egne FoU-programmer innen vannkraft, vindkraft, saltkraft og bioenergi Betydelig aktør på de europeiske energibørsene og har spisskompetanse innen fysisk og finansiell krafthandel

π π π π π π π

Leverer strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge og Sverige Eier overføringskabelen Baltic Cable mellom Sverige og Tyskland Bygger ut vannkraft i vekstmarkeder utenfor Europa gjennom selskapet SN Power Over 100 års erfaring som leverandør av ren energi Heleid av den norske stat Konsernet hadde i 2010 en omsetning på 29 milliarder kroner 3400 medarbeidere i mer enn 20 land

Hjellholmen nr 1 - 2012  

Et informasjonsmagasin fra Statkraft Varme

Hjellholmen nr 1 - 2012  

Et informasjonsmagasin fra Statkraft Varme