Page 1

200 m2 EZEN A KÉPEN A ház eklektikus berendezése, a bemutatóteremként is funkcionáló nappali a festônô kollázsszerû képeivel rokon JOBBRA LENT A kedvenc tárgyak, könyvek és emlékek személyességet hoznak a térbe

V

eszprém-völgy ôsparkjában egészen a meredek sziklák lábához fut ki a ligetes kert. A kétszintes ház eklektikus berendezése nyitott habitusú mûvészetkedvelô tulajdonosra vall, aki saját kezûleg alakítja otthonát, és intenzíven „megéli” élete helyszíneit. B. Hegedûs Piros festményein feltûnnek személyes szimbólumai, miközben tereit belakják a nagyméretû szuggesztív akrilképek, a keret nélküli vásznakra vetített ismerôs emóciók. Mintha sorsának lenyomata volna e furcsa kettôsség, ami borúsabb napokon a nehéz kétlakiság, verôfényes idôkben maga a színes harmónia.

Piros képek szürkében Holland lakások hûvös enteriôrjeit tüzes-színes kollázsaival hangolja több fokkal melegebbre a magyar festônô. Közremûködésével hazánk legszebb vidékeit ismerik meg nyaranta a tulipánok országából érkezô mûvészetkedvelô turisták. A két ország között ingázó mûvésszel és érzelmekkel teli festményeivel veszprémi otthonában találkoztunk. Szöveg: Böjtös Kinga | Fotó: Script Stúdió

2

*

Magánvélemény ■ Kedvenc helyem a lakásban: a nyáron is hûvös nappali, amely együtt lélegzik a Veszprém-völgyi sziklákkal ■ Amit másként csinálnék: jó így minden ■ Legjobb ötlet: a lépcsôház fémes hangulata, dekorációi ■ Kedvenc tárgyam: a pianínó feletti holland óragyûjtemény

3


*

Paraméterek, praktikák ■ Az egyedi mûvészeti alkotások – mûtárgyak és festmények – mindig különleges hangulatot kölcsönöznek a legkülönbözôbb enteriôröknek, személyessé téve a lakás jellegét ■ E házban a kissé hûvös, északi stílusú berendezésben, a kôburkolatok és fémes kiegészítôk társaságában szinte vibrálnak a domináns színû csendéletek, amelyek a tulajdonos B. Hegedûs Piros festményei

BALRA FENT Különleges üvegtárgyak és kövek díszítik a hûvös

lépcsôházat BALRA LENT A fémes csillogású fehér konyha Tiffany üvegfelületei is Piros munkái JOBBRA FENT Az étkezôben kapott helyet a pianínó, felette a háziasszony óragyûjteménye látható. A mûvésznô nagyméretû képei közül itt is várakozik egy modern csendélet

4

Közel két évtizednyi külföldi élet, a flamand festészeti akadémia és rajztanítás után nem véletlen a ház holland stílusú, hûvösen modern északi hangulata. Ám a szürkés-fémes miliôkbe minduntalan beúsznak a meleg színekkel operáló szimbolista festmények, Piros kéznyomai. Rajtuk rendre visszaköszönnek a körülöttünk tobzódó emléktárgyak: a holland piacokról származó

antik órák, a túlélésrôl mesélô gipsztorzók és szobrok, a vászonra kívánkozó szép formájú régi üvegek és a próbababák, amelyek arc nélküli szereplôi e modern kollázsoknak. A mások által kidobott könyvek ódon lapjait arany keretben, mûvészi mentésben tálalja a festônô. Otthonában a használt bútorszerzemények is új értelmezésen esnek át. Megcsiszolva, lefestve, átszabva, bekere5


JOBBRA A hálószoba csíkos

falai – ahogy sok más részlet a házban – a tulajdonos saját kivitelezése LENT B. Hegedûs Piros dekoratív festményei több síkon mûködnek. Elsô körben látványukkal hódítanak, majd mély gondolatokat ébresztenek JOBBRA A TÚLOLDALON

Az alagsori festômûhelybôl rendszeresen kerülnek fel az elkészült képek a lakótérbe, majd magyar és holland kiállításokra indulnak

BIBLIAI TÖRTÉNET

tezve lényegülnek újjá a keze alatt. Az alagsori mûhelyben megszületô, kiállításokra készülô képek is idôrôl idôre sajátos vándorlásra indulnak felfelé a szobák felé, alkalmi dekorációt nyújtva a konyhától a hálóig. Megindulnak, mint ahogy alkotójuk vonul a festményekkel megpakolt autójával fél Európán át, hogy képeivel érzelmeket keltsen „odakint”, a holland meghívásoknak eleget téve. S majd hazatérve, reggelente pöttyös motorjára pattanva kirobog Zircre, hogy az ottani mûvészeti szakközépiskola

rajzmûvészet tanáraként fiatal tanítványainak tárjon ablakot a nagyvilágra. Aztán eljön a nyár, Piros nyelvet és tanítványokat vált. Önkéntes kulturális nagykövetként az évek óta visszajáró, festeni-rajzolni vágyó holland felnôttekkel járja be a magyar vidéket. Legtöbbször a Balaton látképe kerül a kifeszített vásznakra. Boraink és ételeink zamatát megízlelve, s a különleges rajztechnikákat megtanulva még a fiatalság örök elixírjét is elleshetik tôle. Légy kreatív, s rájössz mi az!

INFOPLUSZ: Akrilfestmények és kollázsok: www.pirosart.hu

6

7

Piros képek szürkében  

A cikk a Széplak magazinban jelent meg, 2o11-ben. Szöveg: Böjtös Kinga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you