Page 1

74 m2

Tárgyak jönnek, mennek Csendes nyári délután egy néprajzot kedvelô városlakó második otthonában, aki a népi építészet hagyományai és a régmúlt idô tárgyai iránt egyaránt nagy tisztelettel viseltetik. Szöveg: Böjtös Kinga | Fotó: Script Stúdió

KÉPEK A TÚLOLDALON:

A

késô nyári nap egy izgalmas kirándulással indult, amelynek keretében egy neves gyûjtemény felkeresésére indultam. Kertész Sándor antik bútoraival már nemegyszer találkoztam különbözô házakban és lakásokban, ahol rendre megcsodáltam ôket, így elérkezettnek láttam az idôt a személyes ismerkedésre. Szeretek a Balaton-felvidéken autózni, bár életveszélyes a tájban való elmerülést és a kanyargós szûk utacskákon való biztonságos haladást összeegyeztetni anélkül, hogy néhány kerékpáros turistát ne borítson árokba az ember. Mégis megéri az élmény, a dombok között kibukkanó víztükör, a hegyoldalakban ücsörgô présházak, a rendben sorjázó szôlôültetvények, a vörös terméskôbôl épült falvak látványa. A mi Provanszunk. A takaros kôvágóörsi üzletben nem ért csalódás, dúskálni lehetett a régi tárgyak közt, amelyek padlótól a plafonig borították a helyiséget. A bútorok és ódon

34

BALRA FENT Évek alatt komfortosította a tulajdonosa a százharminc éves Balatonfelvidéki parasztházat, ám a tájjellegû arculatot gondosan megôrizte BALRA LENT A ma már zárt veranda is árulkodik a fiatal tulajdonos szenvedélyeirôl: az egykori paraszti lét tárgyainak szeretetérôl, a bútorfaragásról és a természetjárásról. Ezek mellett szerinte már csak jóféle borok és barátok szükségesek az élethez EZEN AZ OLDALON FENT A hálónak is használt dolgozószoba falait szintén régi tárgyak és régi fotók borítják. Az autentikus berendezéshez és a tarka mázas cserépedényekhez rongyszônyeget, kékfestôés kézi szövött textíliákat választott a házigazda

35


lajdonába vándoroltak, s aki mégiscsak töredelmesen beismeri, hogy szenvedélye családi hagyomány és ebbôl kiszállni lehetetlen. Így a régi bútorok között fellelhetôk talált és családi darabok vegyesen, amelyek János precíz javításán estek át. Ezektôl alig megkülönböztethetôk azok a kisbútorok és karnisok, amelyeket saját kezûleg készített, csak úgy, szórakozásból az esôs napokon. A tárgyak mellett az egész újraélesztett ház János keze munkája, hisz szinte minden építési fázisból hathatósan kivette a részét: ha kellett kéményt rakott, betonozott vagy gerendákat gyalult, mestereket megszégyenítô hozzáértéssel. Bontásból

*

Paraméterek, praktikák ■ Százharminc éves épület felújítása a tájjellegû építészeti arculat

BALRA A rakott tûzhelyes konyha sarkában étkezô látható, amelynek különféle, rusztikus stílusú fabútorait is rengeteg szép tárgy köríti. Nagy részük a házigazda kedvenc boltjából, a falubeli Kertész Antikból való JOBBRA Mayer István, kôvágóörsi kályhásmester nevéhez fûzôdik a ház mindkét szemes kályhája. A családi ház fûtését kiválóan ellátják, és szépségükkel bármely helyiség hangulatát emelik LENT A modernizált konyhában is számtalan tárgycsoport kapott helyett, pedáns rendben sorakozva. Juhász kampók, mézeskalácsformák és kályhacsempék váltják egymást

megôrzésével ■ Komfortosítás stílusosan: fûtés cserépkályhákkal, archaikus építôanyagok használata, eredeti arányok megtartása

használati tárgyak befolytak a hátsó szobákba, a nagy tudású gyûjtô privát lakterébe is, ahol a beszélgetésünk tovább folytatódott. Itt, az asztalnál ült csendesen János, aki tíz éve napi rendszerességgel teszi tiszteletét a kereskedésben, hogy véget nem érô szakmai diskurzusba keveredjen a fônök úrral. Közel húsz éve, házkeresgélés közben szerelmesedett bele a környékbe, fel is térképezte annak múltját és jelenét, tárgyi-építészeti hagyatékait és jelenlegi állapotát. Azóta igazgatja észrevétlenül, óvja tapintatosan a falu arculatát, mint a helyi néprajzot jól ismerô és szívén viselô lakos. – Látná csak János szépséges otthonát! – fordult felém a provokatíve sóhajtással Kertész úr, és az ötletet pillanatok alatt 36

tett követte. S mire a tulajdonos feleszmélt, már ott álltunk a százharminc éves parasztháza vörös kôbôl rakott kerítése elôtt. A takaros udvar, a fáskamra, a virágokkal beültetett sok szép régi kôitató, az asztalnak használt öreg malomkövek, a becsben tartott bádogkannák és a frissen nyírt levendulabokrok sok mindent elárultak gazdájuk életmódjáról és értékmentô missziójáról, de az igazi látnivaló a küszöbön túl várakozott. – Gyûjtögetek, anélkül, hogy a tárgyak rabja volnék – szabadkozott János, miközben a falakat borító páratlan szépségû tárgygyûjtemények, a paraszti életmód ismerôs és elfeledett relikviái elôtt álltunk. Eltûnt foglalkozások szerszámai, a nehéz házimunka eszközei sorakoztak a ház összes helyiségében, amelyek mind helyhez kötôdtek egykoron, mielôtt János tu37


*

Magánvélemény ■ Kedvenc helyem a lakásban: konyha ■ Amit másként csinálnék: ezen még nem gondolkodtam

■ Legjobb ötlet: a veranda beüvegezése ■ Kedvenc tárgyam: maga az épület

szerzett, helyben talált régi anyagokból pótolt hiányzó vagy elkorhadt részeket, és a régi léptéket megtartva épített hozzá az archaizáló stílusban komfortosított házhoz. Így lett a néhai disznóólból fáskamra, a nyitott tornácból hangulatos, napsütéses zárt veranda, az egykori füstös-konyhás épületbôl végtelenül barátságos és kényelmes otthon. A közel tíz évig tartó aprólékos felújítás során ô maga szobáról szobára költözött, míg a munkálatok méterrôl méterre haladtak, zömmel a saját erejébôl. Talán épp ezért süt minden helyiségbôl az a „gondosan beépített szeretet”, amit a készen vett házakban nehezen tapasztal az ember. Ilyen dolgokról beszélgettünk rétes evés közben a kis konyhában, s a falat borító gyönyörû kályhacsempe gyûjteményrôl eszembe is jutott Mayer úr, a kályhásmester. – Jó ideje kerülgetem, hisz tucatnyi munkájával találkoztam már, más-más otthonokban – elmélkedtem hangosan a tökös-mákos felett, mire János felderülve megmutatta két kályháját, a fazekas sárgát és a zöld szemest. Mindkettô magától a mestertôl származott, s ô maga is itt lakik a harmadik szomszédban! Nos, kedves olvasó, így találtam rá egyetlen, kirándulásnak indult napon a régiségkereskedôre és a kályhásra, akiknek tárgyai már régóta elibém jöttek. Valamint a ház gazdájára, aki kivételes lelkesedéssel mesélt tovább a tûzifa-hasogatás felemelô pillanatairól, mint az emberi önfenntartás maradékáról. Meg arról, hogy szupermarketek helyett mennyivel jobb a borospincékbe járni és egzotikus tájak helyett elôbb a magunk vidékeit bebarangolni.

BALRA A konyha sarkát paraszti életmódot idézô, páratlan szépségû cseréptárgyak díszítik LENT János bontotta ki a vakolat alól a régi füstöskonyha szellôzô ablakát

BALRA A TÚLOLDALON A tulajdonos jóvoltából a nyitott tornácból napsütéses, zárt veranda lett FENT Itt minden régi tárgynak saját múltja, története van JOBBRA A ház összes dísz- és használati tárgya János gyûjtése

INFOPLUSZ: Kályhák: Mayer István kályhásmester Antik bútorok, tárgyak: Kertész Antik

38

39

Tárgyak jönnek mennek  

A cikk a Széplak magazinban jelent meg 2o1o-ben. Szöveg: Böjtös Kinga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you