Page 1

L o f t l a k á s

a

b e l v á r o s b a n

E N T E R I ô R

S z e r z Ô :

B ö j t ö s

K i n g a

F o t ó :

D a r a b o s

G y ö r g y

Pesti tetôk

I n t é r i e u r

m a g a z i n

22

Budapest belváro­ sában érdemes fel­ felé nézve sétálni, és nemcsak a mû­ emlékhomlokzatok miatt… Egy új építészeti játéktér, a pesti utcák feletti tetôtéri loftok lát­ ványa is megér egy alapos szemlélôdést

23


f e l e t t t e t ô k P e s t i

E N T E R I ô R I n t é r i e u r

m a g a z i n

24

Az új tetôtéri lakás létezése a szûk Bástya utcáról alig sejthetô, a ferde homlokzati sík mögött diszkréten húzódik meg a százhúsz négyzetméteres, kétszintes otthon. Odafenn azonban annál többet elárul magáról és a közel százötven éves lakóházról. Hatalmas üvegfelületeivel szinte kitárulkozik, betekintést enged modern tereibe, s kilátást nyújt az égre és a város panorámájára. A szabálytalan alakú, elfogyó-elkeskenyedô erkélyek jól mutatják a szinte megcsavart emeletráépítés szerkezeti bravúrját, de az utópisztikus síkok és az elcsúsztatott trapézidomok élni engedik az alant húzódó másfél évszázadnyi múltat is. A siralmas állapotú lakóház sokat nyert a fiatal beruházók megjelenésével, akik a ráépítés során nemcsak háborús sérüléseit és egy sajnálatos gázrobbanás nyomát tüntették el végleg, de homlokzatát és gangos udvarát is renoválták, kôburkolatait mûvészi precizitással rekonstruálták, és végül egy korszerû, szenzoros lifttel is meglepték a ház idôs lakóit. A bôvítéssel alaposan felértékelôdött az épület, amit nem csupán a felhôk felett élôk, de a néhai házmesterlakás lakói is élvezhetnek, miként az átalakuló ötödik kerület és az álmaiból ébredezô hangulatos utca számára is pozitív változásokat hozott a projekt. Örömmel költözött be az öt tetôtéri lakás egyikébe új tulajdonosa is. Megtalálta az utcák zajától távol, a tetôk feletti elegáns, urbánus élettérben a nyugalmat, az egybenyitott tágas terek biztosította szabadságot, a tervezôi szemléletmódból adódó, szabadon kezelt funkcionalitást és a különbözô lakberendezési stílusok kiegyensúlyozott együttélését. Ahogy a tûzfalak árnyékából kilépünk a teraszra, a vakító napsütésbe, különös érzés kerít hatalmába. A végtelen kék ég alatt mintha „várrá” válna ez az otthon a Bástya utcai házak oromzata felett. Ez az inspiráló hév ragadta el az ötletgazdákat,

25


f e l e t t t e t ô k P e s t i

E N T E R I ô R I n t é r i e u r

m a g a z i n

26

a LOFTHome Development Group alapítóit is, amikor a „nem építünk rosszabbat, mint amiben magunk is laknánk” elvét követve belevágtak ebbe a munkába. A tetôterek kialakításában gyakorlott vállalkozás alapítói merész elképzelésekkel redelkeznek. Jelen esetben is bátran merítettek a legújabb irányzatokból, de elkerülték a felületes trendiség csapdáit, miközben megteremtették az otthonosságot adó miliôt. A felhasznált anyagokban és az építési-épületgépészeti technológiákban a legkorszerûbbeket alkalmazták, az öntött betonfödém, a hûtési-fûtési rendszer, az egyedi nyílászárók, az igényes burkolatok, szaniterek látványban és minôségben is tökéletesek. A ferde falsíkokkal megmozgatott, igényesen megtervezett terekhez méltó, elsôrangú bútordarabokra a Jensen Interior üzletében talált rá a tulajdonos. A berendezés összességét tekintve ezek a holland designerek által tervezett bútorok képviselik a valódi européer életérzést. A minimálra emlékeztetô, de néhol barokkos fûszerezésû enteriôrök a szürke számtalan mélységével játszanak. Néhol feltûnik némi etno, a színes párnák, a távol-keleti bútorok, az indiai szônyeg jelzik, hogy a lakás tulajdonosa nem bevett sémákban gondolkodik. A teraszon a Dagály fürdôbôl szanált történelmi napozóágy esztergált barokk gyertyatartókkal találkozik, és a hazánkban élô japán képzômûvész, Fukui Jusuke festményei szolgálnak háttérként a krómozott reflektor-állólámpákhoz, a variálható ülôgarnitúrához és a fekete komódokhoz. Bontott téglafal és ledvilágítás, nyers betonfelületek és virágzó kurkumák, üvegsíkok és kôcserép – régi és új világ meglepô és megnyerô szimbiózisa két szinten, a pesti háztetôk felett. www.loft.hu, www.jensen-interior.com

Pesti tetők felett  

A cikk az Interieur magazinban jelent meg, 2008-ban. Szöveg: Böjtös Kinga / Fotó: Darabos György

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you