Page 1

Enteriôr A ház leghangulatosabb enteriôrje a sokablakos, óriási konyha-étkezô.

KEMENCÉK KÖZÖTT

Egy keramikus otthona 28

Milyen lehet, ha valaki a mindennapjait saját munkái között tölti? Erre kerestük a választ Vid Katalin keramikus otthonában, ahol az ünnepi asztalnál beszélgetünk a mûvésznôvel.

29


Enteriôr

A

Szigetszentmiklós szélén álló családi ház kertkapujában kerámia cégtábla hirdeti, hogy itt nemcsak otthont, hanem mûhelyt is talál a látogató. Az egyszintes ház kívül-

rôl nem hivalkodó, szinte belesimul a környezetébe. Errôl így vall a háziasszony: – Olyan otthont akartunk teremteni a párommal, amelyben jól megfér a munkahelyem és a mindennapi életterünk. Egy igazi vidéki házra vágytunk, amikor belefogtunk a tervezésbe. Fontos volt, hogy minden egyetlen szinten elférjen, a mûhelynek, a nappalinak és a hálónak is legyen közvetlen kapcsolata a kerttel. Ezt szolgálja a hatalmas fedett terasz, amely kellemes pihenôhelyet biztosít még a legforróbb nyárban is. Már az elôszobába lépve ízelítôt kapunk vendéglá-

A rusztikus kômosogató igazi ritkaság. Mellette a kuglófsütô formák Katalin munkái.

tónk mesterségébôl a falfülkében elhelyezett mûveken keresztül. A mûhelyben aztán Katalin lelkesen mesél a keramikusságról: – Az elsô lépéseket felnôtt fejjel tettem Ascher Zoltán irányítása alatt, majd Nádudvaron Fazekas Istvántól tanultam. Azóta sok idô eltelt, ma már a magam útját járom. Bô évtizede ismerkedtem meg a raku technikával, amely mára elsô számú kedven-

Az ünnepi asztal tárgyai természetesen saját készítésû raku kerámiák.

cemmé vált. Ez egy XVI. századi japán eljáráson ala-

– A mûhelyben helyet kapott a nyers kerámiák szárí-

pul. Ami különösen megfogott benne, az az égetés

tására szolgáló, speciálisan kialakított cserépkályha,

során kialakuló színkavalkád megismételhetetlensé-

amelyet Ginter József fazekas népi iparmûvész ba-

ge. El nem mondható érzés, amikor a narancsfény-

rátunk tervezett és készített. Télen nagyon jó a du-

ben izzó tárgyakat kiveszem a kemencébôl, földágy-

ruzsoló tûz mellett dolgozni, nyáron pedig kibôvül a

ba teszem, és türelmetlenül várok arra, hogy kihûlve

mûhelyem a kerttel, ahol a természetben dolgozom.

végre gyönyörködhessek bennük. A raku mellett

Szívesen látom az érdeklôdôket mûhelyemben, szere-

fôleg a bronzkor változatos forma- és díszítôvilága

tek együtt dolgozni a megrendelôvel, hogy „személy-

ragadott meg, ezek adnak ihletet hagyományos tech-

re szabott” tárgyakkal örvendeztethessem meg ôket.

nikával készülô tárgyaimhoz.

A ház vendégei – ahogy most mi is – rendszerint a fagerendás, tágas étkezô-konyhában „ragadnak”,

A díszes, mázas sarokkályha az egész nappalit és hálót melegen tartja.

mivel nem mindennap jár az ember olyan helyen, ahol az ételt az épített csikótûzhelyen is el lehet készíteni. Az óriásira bôvíthetô natúr fenyôasztal köré ünnepnapokon az egész család és a baráti kör is leülhet. Gyönyörû darab a kôbôl vájt mosogatótál is, mely durvára hagyott felülete ellenére beleillik a modern, beépített konyhagépek közé. Rusztikus hangulatot teremt az alacsony párkányú, hatalmas ablak, melyen át kinyúlva elérhetôk a kertben zöldellô, fôzéshez nélkülözhetetlen fûszernövények. Az ablakokat a nagy nyári melegben a falba simuló belsô spalettával lehet bezárni. Különleges miliôt teremtenek ezek a hazai házakban ritkán elôforduló belsô ablakborítások. A párkányokon, polcocskákon, falfülkékben és tálalókon megannyi saját tervezésû és gyártású dísztárgy jelzi, hogy itt kreatív, alkotó emberek élnek. A csikótûzhely nemcsak gyönyörû, de hasznos tagja a háztartásnak: süt-fôz, melegen tart, és még fûti is a konyhát.

30

31


A mûhely polcain vázák, köcsögök, kancsók, dísztányérok és mécsestartók sorakoznak.

A

falak színében, a textilek tónusában meleg,

– Ahol csak lehetett, természetes anyagokat használ-

telített színû nappali egyik dísze a sarok-

tunk a ház építésénél és berendezésénél, és ezt a szem-

ban álló kandalló, melyen Katalin zöldes

léletet követjük életmódunkban, gondolkozásunkban.

árnyalatú raku kerámiái találtak helyet. A falakon

Így teremtjük meg mindennapjaink harmóniáját.

vendéglátónk mediterrán tájat idézô kisplasztikái

Böjtös Kinga

függnek. A kis vázákból, tégelyekbôl az egész házban találunk ízelítôt, hol díszítésként gyönyörköd-

Vid Katalin keramikus:

tetnek, hol funkcionális tárgyként szolgálják próba-

http://vidkati.hu, www.ketmacko.hu

idejüket a háziak keze között.

32

Kályhás mester: www.ginterkeramik.hu

Egy keramikus otthona  

A cikk az Otthon magazinban jelent meg, 2006-ban. Szöveg: Böjtös Kinga

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you