Page 1

Gu lyás

Judit

szônyegkollekciója

d e sig n

S z e r z Ô :

b ô j t ö s

k i n g a

F o t ó :

b a r b a y

c s a b a / f l a s h b a c k

A természetesség geometriája

I n t é r i e u r

m a g a z i n

66

Gyermeki kíváncsisággal és lelkesedéssel kell Gulyás Judit szônyegeirôl írni, hiszen nemes egyszerûségük határtalan képzetek elôtt nyitja meg az utat. Egymásba keveredett fûszálak és szántóföldek boronált barázdái, vagy a termeszek vájta labirintusok térmértana sejlenek fel az egyedi szövéssel készült alkotásokon. Akik megmaradtak érzékeny befogadónak, a bátor kísérletezô kedvbôl született szônyegek láttán újra felidézhetik azokat a maguktól értetôdô, nagyszerû dolgokat, amelyek mellett vaksi felnôttként szó nélkül továbblépnek, csak mert épp nem a szemük magasságában láthatók. De hát mirôl van itt szó? Gulyás Judit munkái láttán nehezen lehet megállni, hogy a cipôt lerúgva ne vágtázzunk végig a puha-kusza „fûszálakon” és ne hasaljunk rá boldogan a gyapjúrovátkákkal tagolt mezôre. Kiállítótérben mégsem illik az effajta viselkedés, ám az otthonokba, privát terekbe került szônyegek „földre küldik” fogékony tulajdonosaikat. Munkáinak ismerôi és kedvelôi talán tartottak attól, hogy a legutóbbi kiállítására készített „új kollekció” gyökeres arculatváltást jelent majd: természeti ihletettségû munkáit, a pihenni engedô, ugyanakkor elgondolkoztató, dinamikus, „mozgó” szônyegeit kár lett volna elveszíteni. Ám ô amolyan „biztos pont”, klónozandó ritkaság, ugyanakkor állandó meglepetéseket tartogató, végtelenül természetes személyiség, aki ismeri a mértéket. Így nem csoda,

67


g e o m e t r i á j a t e r m é s z e t ( e ss é g ) A

d e sig n I n t é r i e u r

m a g a z i n

68

hogy a kissé szigorúan hangzó „új kollekció” is az állandóság és a megújulás kettôsségének a jegyében született. Legfrissebb munkái is ôrzik a természetes faktúrák inspiráló monotonitását, a könnyen értelmezhetô zeneszerû ritmusrajzolatokat és a színhatások végtelen játékosságát, miközben meglepetésként érzékeljük bennük a távol-keleti, leginkább japán hangulatot. Így a körcikkelyekbôl kibomló legyezô-szônyegein, e léptékeket váltogató, szabályos és szabálytalan ugrásokkal játszó térbeli palástokon, melyek a keleti formavilágból oly gyakran merítô minimáldesignhoz társíthatók, de amelyek néhol az art déco jegyeit is megidézik. Az izgalmas kísérlet elsô darabjai még óvatosak, a minta nélküli árnyalatok követik a cikkelyek egyenetlen növekedését. Majd felbátorodnak és határozott mintákkal, nyírt motívumokkal hullámzanak a karakteres, kiforrott alkotások. Gulyás Judit szônyegei a féktelen természetesség és a szigorú geometria tiszteletérôl árulkodnak. A tervezônô végtelen érzékenységgel, gyermekekre jellemzô elmélyült aprólékossággal figyel a világ alapvetô összefüggéseire, egyszerû szabályszerûségeire, melyek sokunk számára már alig észlelhetôk. Szônyegei mélyen elásott rácsodálkozó képességünk újbóli felfedezésére ösztönöznek és bíztatnak, egy tartalmasabb lét reményében. htpp://gulyas_judit.extra.hu/, illetve gulyastextil@ vipmail.hu

A természetesség geometriája  

A cikk az Interieur magazinban jelent meg, 2008-ban. Szöveg: Böjtös Kinga / Fotó: Barbay Csaba

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you