Page 97

Daarnaast blijken oudere medewerkers omwille van deze vakantiedagen minder interessant te zijn voor werkgevers. Deze medewerkers zijn duurder en door de ADV-dagen vaker afwezig. Dit heeft als gevolg dat werkgevers bewust discrimineren op basis van leeftijd om zo, ondanks de meerwaarde die oudere medewerkers kunnen zijn, de kosten en werkdruk voor de medewerkers te drukken. Van job veranderen wordt oudere leeftijd veel moeilijker. Hierbij wordt ook verwezen naar de stijging van de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand. Deze problematiek zal naar de toekomst toe alleen groter worden, tenzij men zich focust op de jongere medewerkers bij het aanwervingsbeleid. “Nu wat dat… wij hebben eens een interim kokkin aangenomen, toen een van onze koks ziek werd. En die was 48. En die had direct alle Y-dagen (ADV-dagen) en dat is eigenlijk hallucinant. Nooit in de sector gewerkt, altijd huisvrouw geweest en dan ineens die dagen krijgen terwijl… Daar hadden de mensen het wel moeilijk mee. En dat werd ons achteraf ook verweten. Dat gaan we ook niet meer doen. […] “ (leidinggevende PC319) “Door de stijgende baremieke lonen en de ADV 50+ wordt de arbeidsmobiliteit sterk 'afgeremd' vergelijkbaar met vaste benoemingen in de openbare sector.” (man, 53j., socioculturele sector) “Rimpeldagen en outplacement en al die zaken en daar zie je tegenop en die werf je gewoon dus niet meer aan.” “Ik vind een goede mix ideaal, maar wij gaan niemand pushen om te vertrekken. Maar we gaan af en toe wel eens zuchten met de rimpeldagen.” (leidinggevenden kinderopvang)

Oudere medewerkers voelen zich schuldig ten opzichte van collega’s en werkgever. Dit door de gestegen werkdruk kost. Dit heeft negatieve gevolgen voor de motivatie. “De extra verlofdagen die we nu krijgen, vrijgestelde arbeidsprestaties omwille van de leeftijd, had ik eigenlijk beter kunnen gebruiken als mijn kinderen klein waren. Nu is dit wel leuk en kan ik nu voor mijn kleinkind zorgen, maar we hebben dikwijls met de handen in het haar gezeten toen de kinderen klein waren. Ik had wel geluk dat mijn schoonouders niet lang meer hoefden te werken en ik altijd een toevluchtsoord had als de kinderen ziek waren of vrij waren van school. Als ik soms jonge collega's zie die kinderen hebben en die helemaal geen ouders of schoonouders hebben die voor hun kinderen kunnen zorgen, dan is dit soms rampzalig. Toen ik nog een leidinggevende functie had, was er ooit eens een collega die haar kind meebracht naar het werk omdat ze geen opvang had in het weekend, dat kan je niet toestaan en aan de andere kant neemt dit personeelslid wel haar verantwoordelijkheid om te komen werken.” (vrouw, 57j., socioculturele sector) “Dat oudere medewerkers meer verlof krijgen vind ik prima. Dat dit qua vervanging slecht geregeld is maakt dat die mensen onder een soort schuld-druk komen te staan wat zeer onprettig is.” (man, 45j., jeugdhulp)

Ook oudere medewerkers die recht hebben op deze maatregelen, voelen zich vaak verplicht er gebruik van te maken. Twee personen vinden de maatregel niet noodzakelijk om het werken langer vol te houden. Sommige leidinggevenden menen zelfs dat het dalen van het aantal werkuren er voor zorgt dat men minder in het werkritme blijft. “Arbeidsduurverkorting (ADV) is wat teveel van het goede; op 55 jarige leeftijd heb ik echt nog wel genoeg energie om een normale werkweek te werken.” (man, 55j., gezondheidsinrichtingen en -diensten ) “Vakantiedagen zijn ruim voldoende (minder dagen zou ik geen probleem vinden)” (man, 50j., algemeen welzijnswerk, werkt 4/5)

97

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement