Page 96

Een klacht die in verband met de ‘rimpeldagen’ veelvuldig naar voor komt, is het feit dat er geen vervanging voorzien is voor de toch wel grote blokken verlof die extra worden opgenomen. Dit betekent vaak dat de werkdruk van de persoon met recht op ADV-dagen stijgt evenals voor de collega’s van deze persoon. De jongere collega’s worden hierdoor benadeeld in zowel het aantal vakantiedagen waar men recht op heeft, als in de werkdruk die stijgt. De rimpeldagen hebben een effect op de praktische haalbaarheid van doelen binnen organisaties en teams. “Bij ons is dat zelfs zo ver dat wij overwegen van teams in functie van leeftijd anders te gaan samentellen. Omdat je… ja, als de regeling vanaf 45 begint dat, als je in een team zit met nogal 45-50-plussers bij zijn. Dat wordt niet volledig gecompenseerd, de middelen die daar tegenover staan zijn niet groot genoeg om te compenseren. Dus dan boet je in op de continuïteit en dat zorgt voor onevenwichten. En dat creëert een spanning, want uiteindelijk willen die teams niet uit elkaar he. Dus… Het is en interessante piste, maar ge moet natuurlijk iets hebben om te gaan herverdelen “ (leidinggevende PC 319)

Klachten rond het oneerlijke aspect ten aanzien van de jongere medewerkers komen, naast vanuit leidinggevenden, voornamelijk van medewerkers onder de 40 jaar. Aangezien de ADV-dagen niet worden geteld in het aantal voltijds equivalenten, wordt de beschikbare arbeidstijd in teams met oudere medewerkers overschat. Hierdoor is het moelijker om in een team vervangingen te organiseren. Dit is zowel voor de werknemers die samenwerken met mensen met recht op ADVdagen het geval, als voor de gerechtigden zelf. Ook dragen de ADV-dagen bij aan een algemene stijging van de werkdruk. “Arbeidsduurvermindering voor 45-plussers zorgt er enkel voor dat andere werknemers hun werk moeten overnemen. Je kan niemand extra aanwerven voor 1, 2 of 3 dagen in de maand.” (vrouw, 42j., socioculturele sector) “Bij ons in het team zit momenteel een 45-plusser. Het nadeel hiervan is dat van hem soms enkele diensten wegvallen. Wanneer er diensten gewisseld moeten worden of wanneer er iemand extra moet opkomen, mag hij niet ingeschakeld worden. Dit met als gevolg dat we dan maar op 5 personen kunnen terugvallen en vaak is er maar 1 iemand die de nodige dienst kan doen waardoor je haast verplicht wordt om deze te doen.” (vrouw, 24j., jeugdhulp) “Te veel 45-plussers = meer verlof = minder aanwezigheid op werkvloer = verhoogde werkdruk voor andere jongere collega's.” (vrouw, 31j., zorg voor personen met een beperking) “Ik hoop op compenserende maatregelen om de 45plussers hun verlof te kunnen opvangen. Jonge mensen mogen niet de dupe zijn. (Burn-out)” (man, 36j., jeugdhulp)

Opmerkingen rond de gestegen werkdruk bij de gerechtigde komen van 60-plussers, voor hen is het soms niet mogelijk deze dagen op te nemen, omwille van een te hoge werkdruk. “Als 60-plusser kan ik helemaal niet klagen. Probleem is juist dat ik door de vele dagen arbeidsduurvermindering mijn werk niet meer fatsoenlijk kan doen, daarom neem ik die nooit allemaal op.” (man, 63j., socioculturele sector) “Er is niet altijd voldoende tijd; ik heb ook veel ADV waardoor ik tijd verlies om mijn werk te doen. Werktijd wordt nuttig besteed, de vergaderingen die we hebben zijn functioneel en belangrijk.” (man, 55j., GID)

96

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement