Page 84

“Ik ben niet bang om mijn job te verliezen. Ik merk wel dat het fysiek steeds meer en meer belastend is (rug, gewrichten, ...) Ik ben wel bang voor blijvende lichamelijke klachten.” (vrouw, 38j., zorg voor personen met een beperking) “Bij ons laatste vergadering (enkele weken geleden) was het duidelijk dat ze de ouderen onder ons kwijt willen :ik citeer , wij kosten te veel , zijn meer en langer ziek dan de jongeren ( hoewel ik gemiddeld maar 2a3 dagen per jaar afwezig ben ) En de laatste 3 maand hebben ze al zeker 7 à 8 keer gevraagd wanneer ik nu met pensioen ga ... Echt niet leuk !!!!” (vrouw, 57 j., kinderopvang)

Wanneer organisaties bedreigd worden vanuit regelgeving of socio-economische factoren, blijkt dat medewerkers een gebrek aan communicatie vanuit de werkgever ervaren. “Momenteel is de onzekerheid over de toekomst van mijn dienst voor mij heel zwaar. Het is erg onduidelijk of die dienst nog verder zal bestaan of opgedoekt wordt. Dat is een heel moeilijke situatie voor mij en al zeker voor het personeel dat voor mij werkt. Maar ik heb niets van inspraak hierover en nog minder inzicht in de situatie. Dit omdat ik buiten alle overleggen gehouden word.” (vrouw, 36j., gezins- en bejaardenhulp) “Met de hervormingen binnen integrale jeugdhulp is er heel veel verandering waarbij de basis niet betrokken wordt. Ik werk nog niet zo lang op mijn huidig werk maar werk al 13 jaar bij de jeugdhulp. Waar ik me vooral aan erger, zijn de constante veranderingen...” (vrouw, 44j., jeugdhulp)

Toch is het voor leidinggevenden en directie lang niet evident te communiceren omtrent onzekerheden naar de toekomst toe. Het is een evenwichtsoefening tussen voldoende, te weinig en te veel communiceren. Men wenst niet overdreven veel aandacht te vestigen op onzekerheden, die er ook bij directie en leidinggevenden zijn. Anderzijds is het voor medewerkers van belang op de hoogte te zijn, en hun betrokken te houden. Daarnaast moet de communicatie ook aangepast zijn aan de medewerkers, zowel in de medium, als in frequentie. “Belangrijk natuurlijk, communicatie, hoe ga je op een heel goede manier communiceren met je medewerkers? Heel transparant. En toch als je te transparant communiceert, breng je toch een aantal dingen teweeg. Dikwijls onzekerheid zo van “wat gebeurt er hier?” En als je dat niet communiceert, is het van ‘je houdt dingen achter’. Dat evenwicht is enorm… enorm… moeilijk.” (directeur GID) “Voor mij is dat een aandachtpunt, omdat ik zo het idee heb van als ik daar bij wijze van spreken 2keer op een jaar iets over zeg… En bij een, eigenlijk zou ik dat bijna elke maand moeten herhalen omdat dat niet hun corebusiness is… die vergeten heel snel, dat is iets dat ik merk dat we meer moeten doen. Nu, er zijn ook mensen die er niet van wakker liggen. Heel veel verschil in. En ge hebt mensen die daar heel fel mee bezig zijn.” (directeur PC 319)

84

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement