Page 81

Het huidige socio-economische klimaat vormt voor respondenten een bedreiging op verschillende niveaus. Respondenten geven aan dat dit klimaat de eigen organisatie en dus ook hun eigen functie bedreigt. Een aantal respondenten zijn bang hun job te verliezen. Daar komt vaak nog bij dat men aanvoelt dat het vinden van een nieuwe job binnen de sector met dezelfde opleidingsachtergrond geen evidentie is. Het socio-economische klimaat zorgt voor kwetsbaarheid van een aantal organisaties uit de beschutte en sociale werkplaatsen en de gezins- en bejaardenhulp. Economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door werkgebrek worden regelmatig ingeroepen. Respondenten kaarten ook aan dat opdrachten of werk naar het buitenland worden verhuisd. “Bent u soms bang uw werk te verliezen? “Inderdaad: Ouderdom, Werk die verdwijnt naar het buitenland.” (57j, man, beschutte werkplaats) “De kans op werkverlies hangt af van de omzet die wordt gegenereerd uit de verkoop van goederen, de subsidie vanuit de overheid en het beleid dat intern wordt gevoerd. Dus ja soms is er de vrees op werkverlies omdat je deze zelf niet kan sturen.” (man, 41j., sociale werkplaats) “Binnen de thuiszorg is de stress veel hoger dan vroeger. Nu 3 tot 5 cliënten op een dag, zwaardere zorgfuncties, doordat de ziekenhuizen de cliënt half dood al naar huis sturen. De rusthuizen nemen alleen nog cliënten als ze al zeer hulpbehoevend zijn. Dit maakt ons werk zeer stressy, daarbij komt nog de moordende concurrentie van de commerciële sector van de dienstencheques (pc 322). De werkgever maakt ons bang en zegt dat als er iets verandert in het zorglandschap dat de verzorgende de eerste zullen zijn om te verdwijnen, wegens te duur! Waar blijft de maximum factuur voor de thuiszorg!! Ze was ons beloofd sinds eind 2012....!!!!!” (vrouw, 45j., gezins- en bejaardenhulp)

Andere respondenten menen dan weer dat de socio-economische toestand voor de werkgever een excuus is om de werkbaarheid van het werk niet aan te pakken, er minder aandacht aan te besteden of te laten dalen. “[…] Er wordt niets gedaan om de werkdruk te verminderen, dit onder het mom van 'het is crisis’. Dat is jammer want personeel heeft nood aan positieve ondersteuning om beter te kunnen functioneren en geen dreigementen.” (36j, vrouw, gezins- en bejaardenhulp)

Binnen elke sector uit de Vlaamse social profit blijkt dat medewerkers een bedreigend effect ervaren vanuit veranderingen in regelgeving. De afhankelijkheid van veel social- profitorganisaties van subsidies en financiering vanuit de overheid zorgt er voor dat politieke veranderingen een grote invloed hebben op het welzijn van de medewerkers. “Wat ik erg belastend vind in onze sector is de alsmaar grotere rol die de politiek speelt bij de inhoud van mijn job. Hoe langer hoe meer is het de politiek die in decreten vastlegt wat we moeten doen en hoe en er wordt voorbij gegaan aan onze ervaring en professionaliteit; Bovendien wil elke nieuwe minister zijn eigen stempel drukken waardoor ik hier nog nooit heb kunnen werken in een periode van rust; elke keer weer komt er ene nieuwe hervorming - ene deel ervan gaat niet door - en dat is erg belastend. Dat is bovendien ene enorme verspilling van personeelstijd en geld en veel initiatieven krijgen hierdoor zelfs niet de kans om de resultaten te behalen die er in zitten omdat ze dan alweer moeten stoppen of van koers moeten veranderen.” (vrouw, 37j, zorg voor personen met een beperking) “Het middenkader is regelmatig in spanning wegens voortdurende veranderingen vanuit de wetgeving.” (vrouw, 64j., kinderopvang)

81

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement