Page 77

Een belangrijke nuance is dat lang niet alle medewerkers interesse hebben in verticale groei binnen de organisatie. Voor hen blijven motivatie binnen de huidige functie, leermogelijkheden en bespreekbaarheid van het takenpakket essentieel binnen de job. “Ik zie mezelf niet groeien binnen mijn organisatie, daar mijn diploma niet hoog genoeg is om eventueel te solliciteren voor een andere job binnen de organisatie. Dit heeft zeker géén invloed op mijn werkmotivatie. Maar doch had ik graag meer opleiding of vorming gehad, op mij te evolueren.” (vrouw, 46j., sociale werkplaats)

Vaker dan puur een gebrek aan verticale groei-opties, komt voor dat het gebrek aan doorgroeimogelijkheden een inperking van de mogelijke taakvariatie en leermogelijkheden inhoudt. Als er geen mogelijkheden zijn tot mobiliteit in de organisatie, voelen medewerkers dat de inhoud van hun functie niet boeiend blijft en de motivatie daalt. De leermogelijkheden op het werk blijven hierdoor beperkt. Ook de haalbaarheid van de pensioenleeftijd ligt voor deze medewerkers moeilijker en er wordt vaker uitgekeken naar een andere job. “Ik zou graag bij mijn werkgever blijven, maar wel eens van functie veranderen, of doorgroeien. Het kader in mijn huidige job ligt vast, waardoor ik binnen de job niet meer kan groeien of veranderen. Ik zal hier ooit op uitgekeken zijn.” (vrouw, 36j., socioculturele sector) “Ik heb 21j lang dezelfde functie gehad en als ik niet om gezondheidsreden een andere functie had kunnen krijgen, zou ik tot mijn pensioen in dezelfde functie zijn gebleven. Als een mens ambitie heeft, beseft deze wel heel snel, wanneer je in een zorg instelling terecht komt, dat er van doorgroeien of promotie geen enkele mogelijkheid bestaat. Uiteindelijk heeft dit wel invloed op je werkmotivatie, met de jaren neemt die af.” (vrouw, 54j., zorg voor personen met een beperking) “Veel groeien kan niet, beperkt opleidingsbudget om inhoudelijk te kunnen groeien. Een leidinggevende functie is niet mijn ambitie. Wil wel heel veel inhoudelijk bijleren om mijn motivatie steeds op peil te houden, maar dit wordt niet voldoende ondersteund door de organisatie door gebrek aan middelen. Daarom kijk ik regelmatig naar jobaanbieding in een andere sector waar nog wel uitdagingen kunnen liggen. Werkmotivatie moet je hier zelf hoog houden, maar wordt niet ondersteund.” (vrouw, 39j., GID)

Daarnaast zijn er ook medewerkers die aangeven dat wijzigingen in het takenpakket voor hen noodzakelijk zijn om te kunnen blijven werken tot de pensioenleeftijd. “Ik wil vooral mijn talenten kunnen inzetten. Ik maak me geen zorgen over jobzekerheid, taken die ik wil ontwijken en financiële verbeteringen. Het gaat vooral over slagkracht en officiële erkenning voor de surplus die ik lever, maar die nergens kan in 'ondergebracht' worden. Ik sta 100% achter de missie en werking van de organisatie, de werkomgeving is inspirerend, de collega's zijn perfect. Maar ik krijg geen kans om binnen mijn job te evolueren? Ik moet mezelf en de job voortdurend heruitvinden en boeiend maken.” (vrouw, 45j., socioculturele sector) “Nee, ik heb binnen de organisatie geen doelen, ik probeer naar iets anders uitkijken. Een bedrijf waar ik wel kansen krijg om door te groeien en zo mijn capaciteiten te tonen.” (vrouw, 36j., sociale werkplaats) “Veel groeimogelijkheden zijn er niet. Op zich hoeft dit ook niet voor mij. Al zou het wel fijn zijn te weten dat er op 'latere' leeftijd ook een stap kan gezet worden naar een fysiek minder belastende job.” (vrouw, 38j., zorg voor personen met een beperking)

77

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement