Page 76

4. Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder gewerkt wordt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Deze voorwaarden liggen vast in de arbeidsovereenkomst, cao’s en wetten. In dit hoofdstuk bekijken we de doorgroeimogelijkheden van de social-profitmedewerkers, de jobzekerheid, de arbeidsuren, de telewerkmogelijkheden, de verloning en de verlofregeling. In de werkbaarheidsmonitor vinden we rond arbeidsvoorwaarden cijfers terug rond de combinatie-arbeid privé en het werkloosheidsrisico.

4.1.

Arbeidsmobiliteit binnen de organisatie

Met carrièremogelijkheden worden alle formele mogelijkheden bedoeld die wijzen op een formele verandering binnen de organisatie. Het kan hierbij gaan om een overgang naar een ander werkritme of het veranderen van de inhoud van een functie die al dan niet gepaard gaat met een wijziging in verloning. Binnen de social profit sector zijn organisaties vaak klein. Daarenboven zijn de structuren voornamelijk vlak. Hierdoor is ‘opwaartse’ (en bijgevolg ook neerwaartse) mobiliteit binnen organisatie vaak minder voor de hand liggend. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden werden in voorgaand onderzoek (Jacobs et. Al., 2013) al gezien als belangrijke determinanten voor verloop binnen de socioculturele sector. Dit blijkt ook binnen de andere sectoren problematisch. Vlakke structuren zijn eigen aan de meeste organisaties in de social-profitsector. Er zijn een aantal scenario’s die aan bod komen rond ambities in de eigen organisatie en de openheid hiervoor vanuit de organisatie. Hierbij speelt zowel de bespreekbaarheid van de eigen ambities met collega’s en leidinggevenden, als de effectieve mogelijkheid tot groei een rol. Het gaat hierbij telkens zowel om opwaartse mobiliteit, neerwaartse mobiliteit als horizontale mobiliteit. De horizontale mobiliteit kan zowel een tijdelijk als vast karakter hebben. De mogelijkheden tot mobiliteit hebben gevolgen voor de arbeidstevredenheid van werknemers. Effecten op motivatie en hoe haalbaar men de pensioenleeftijd ziet worden duidelijk aangehaald door medewerkers. Medewerkers die minder mogelijkheden krijgen en geen openheid ervaren rond deze thema’s geven aan dat dit voor hen een reden is om uit te kijken naar een andere functie. Een aantal respondenten zien het gebrek aan verticale doorgroeimogelijkheden als een reden om (op termijn) uit te kijken naar een andere functie, maar dat is zeker niet voor allen het geval. “Ik heb al een hele weg afgelegd binnen de organisatie: van hulpverlener tot leidinggevende in drie verschillende deelwerkingen. Ik maakte ook een tijdje deel uit van het directieteam, maar heb toen zelf beslist om een stap terug te zetten omdat het minder mijn ding is. Binnen onze organisatie zijn er heel veel verschillende mogelijkheden, waardoor ik niet het gevoel heb dat ik van werkgever moet veranderen. De job binnen deze organisatie evolueert immers voldoende voor mij.” (vrouw, 40j., algemeen welzijnswerk)

76

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement