Page 63

“Goed in evenwicht vermits ik slechts halftijds werk. Ik zou deze job niet jarenlang fulltime kunnen volhouden. Te zwaar, te intensief, te energie-slopend. Bovendien zorgen de vele problemen bij cliënten vaak voor secundaire traumatisering. Vlot bespreekbaar maar niet altijd meteen een oplossing voor” (vrouw, 36j., GID) “Ja, natuurlijk. Sommige dagen zijn al een pak zwaarder dan andere, dan kan je wel eens thuis komen en merken dat je schouders nog hangen onder het gewicht van je werk. Ik fiets sinds een dik jaar regelmatig naar mijn werk, dit helpt me mijn gedachten te ledigen. Soms spreekt mijn vriend me hier wel eens op aan, ik weet dat hij dan gelijk heeft maar een sociale job kan je niet zomaar naast je neerleggen.” (vrouw, 28j., zorg voor personen met een beperking)

Voor andere respondenten biedt deze emotionele betrokkenheid ook een mogelijkheid tot extra voldoening halen uit het werk. Sommigen vinden dat deze situaties hen een goede uitdaging geven. Succesverhalen zorgen hierbij voor extra voldoening. Het is dan ook belangrijk om hier binnen organisaties voldoende aandacht aan te geven. “Via onze job komen we vooral met maatschappelijk kwetsbare personen in contact als 'doelpubliek'. Dit drukt ons vaak met de neus op de feiten dat niet iedereen het even 'goed/makkelijk' heeft. […]. Dit werkt vaak op het gevoel, maar wetende dat wij een dienst zijn om deze mensen (sportief) te helpen geeft veel voldoening. Helaas kunnen we niet iedereen met een bepaalde vraag volledig verder helpen, wat in dergelijke situaties nog pijnlijker is. Gelukkig kunnen we in het merendeel van de gevallen vaak wel een meerwaarde zijn, wat dan weer een extra voldoening geeft!” (man, 28j, socioculturele sector) “[…]Mindervaliden die vaak aan de rand van de maatschappij leven brengen vaak al hun leed mee naar het werk en ook daar moet je steeds je aandacht voor hebben. Wij kunnen hier bij onze collega's mee terecht en onze overste immers zij herkennen de problematiek als geen ander. Echter het is niet steeds kommer en kwel want het beroep heeft ook mooie kanten; als je hen een gevoel van eigenwaarde kan geven, hen iets kan leren, ...[…]” (vrouw, 43j, beschutte en sociale werkplaatsen)

Verschillende manieren van omgaan met deze emotionele belasting worden besproken. De rol van collega’s en leidinggevenden is hierbij niet te onderschatten. Deze contacten kunnen er voor zorgen dat men zich sterker voelt, doordat beslissingen of handelswijzen kunnen worden overlopen. Dit scherpt een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid aan, waardoor de druk op de medewerker afneemt. Een andere manier waarop deze contacten van groot belang zijn, is om ‘het hart te luchten’. Collega’s spelen ook een belangrijke rol bij het signaleren van overbelasting en deze tegen gaan door onmiddellijk ingrijpen. Wanneer emotionele belasting wordt benoemd, wordt hierbij vaak vermeld dat men te weinig contact heeft met collega’s of leidinggevenden. Belangrijk is ook dat de emotionele belasting door de omgeving wordt erkend dat gebeurtenissen aangrijpend zijn en een invloed hebben op het functioneren. De ruimte moet er zijn om aan te geven dat je problemen hebt. Collega’s en leidinggevenden moeten hier alert op zijn. “De momenten dat het emotioneel wat zwaarder wordt bestaan uiteraard: wanneer er een bewoner overlijdt, het contact tussen mezelf en m’n bewoner wat spaak loopt, de problematiek van de bewoner intens is. De agoges en verantwoordelijken van het wonen staan ons daar zeker in bij, maar vooral je naaste collega’s in het team staan klaar om ons op de vangen, soms even een dienst over te nemen... Er wordt steun gegeven in de zin van 'hoe leer je omgaan met verlies of moeilijke periodes'. Zo leren we steeds van elkaar wanneer een collega in dergelijke situatie zat. De dankbaarheid van andere bewoners, hun joie de vivre en de steun van familie of therapeuten helpen wel om te zorgen dat dit minder doorweegt.” (vrouw, 48j., zorg voor personen met een beperking)

63

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement