Page 60

“Als we kalme periodes hebben en zelfs soms geen werk hebben (gebeurt weinig maar toch moeten we verlof of recup nemen en dat vind ik persoonlijk niet leuk! Kan daar geen andere oplossing voor zijn?” (Vrouw, 33j., gezins- en bejaardenhulp) “ Soms piekmomenten, soms tijd over. Tijd over voor het ogenblik. Ik dien tempo te laten zakken, om mijn tijd te kunnen invullen. Graag nieuwe taken -> meer tijdsinvulling. Emotioneel zal ik me beter hierdoor voelen. Liefst niet meer van job veranderen. Graag wat werk bij krijgen, anders zou ik het wel overwegen om van werk te veranderen.” (man, 41j., beschutte werkplaats) “Ik heb het gevoel regelmatig tijd te verspillen omdat er niet genoeg werk is. Ik doe dan de taken van de medewerkers. Ik vind dit niet erg om af en toe te doen maar als dit regelmatig gebeurt voel ik mij overbodig.” (vrouw, 27j., sociale werkplaats)

Medewerkers die tevreden zijn met de hoeveelheid werk spreken regelmatig over ‘gezonde stress’. Medewerkers rapporteren dat dit een goede invloed heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. Ze voelen dat een evenwichtige werkdruk er voor zorgt dat ze langer kunnen blijven werken. “Ik ben op een leeftijd gekomen dat werkbelasting en werkmogelijkheden met elkaar in evenwicht zijn. Ik laat me niet meer zo stresseren door de hoeveelheid werk, maar werk gewoon door en neem niet meer hooi op mijn vork dan wat ik aan kan. Dit alles in volledige transparantie en duidelijkheid naar de omgeving en in onderling akkoord. Dit betekent dat ik mij niet verveel. Ik vind ook dat binnen de grenzen van de redelijkheid collega's ook hun aandeel op zich nemen in dezelfde spirit.” (man, 62j., GID) “[…] Wel een fantastische uitdaging, dat wel. Maar nu wel zwaar aangezien een deel ervan nieuw is en ik me dus ook nog moet inwerken. Dat geeft nu wel stress die ik eerder niet had. Maar meestal is dat gezonde stress. Stress die me aanzet tot dingen aan te pakken. Maar deze stress moet ook geen maanden aanslepen, het is goed als overgangsperiode. In het verleden heb ik me soms verveeld en dat was wel veel erger. Ik word redelijk goed begeleid in deze periode, dus daar kan ik niet over klagen” (vrouw, 32j., GID)

Bespreekbaarheid van de werkdruk met leidinggevenden en collega’s is cruciaal. Het kunnen afremmen van werkdruk, of werk bijvragen zorgen voor een verbetering van de arbeidssatisfactie. Werken in team, waarbij taken kunnen worden overgedragen, helpt om de werkdruk te spreiden. Ook het inzetten van stagiaires kan helpen om de werkdruk te verlagen. Respondenten met een hoge werkdruk zien het als enorm problematisch als dit niet bespreekbaar is met leidinggevenden of de raad van bestuur. “Hier wordt nu wel naar geluisterd, maar het was lange tijd eerder de verantwoordelijkheid van de staffer om te zorgen dat het werk gedaan wordt. Ik vind dat de coördinator hier een belangrijke rol in speelt.” (man, 26j., sociocultureel sector) “De gevolgen zijn dat mensen overwerkt raken. Ik zou zelf te vinden zijn voor teamwork in

die drukke periodes, dat je tenminste iemand hebt om op terug te vallen wanneer het echt te druk wordt.” (man, 26j., socioculturele sector) “Er zijn wel eens piekmomenten maar dan wordt er in de mate van het mogelijke ook (tijdelijk) een collega bij ingeschakeld. De collegialiteit onder de collega's is dan ook groot..” (vrouw, 34j., beschutte werkplaats)

60

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement