Page 45

2.8.

Agressie en pesten op het werk

Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat medewerkers uit de gezondheids- en welzijnssector bovengemiddeld worden blootgesteld aan zowel lichamelijke agressie (13,8%), ongewenst seksueel gedrag (5,1%) als pesten (10,2%). Deze cijfers zouden in werkelijkheid nog hoger liggen omwille van onderrapportering, aangezien agressie soms als inherent aan het beroep beschouwd wordt24. Externe agressie25 kan leiden tot meer burn-out, meer verzuim, een sterkere verloopintentie en een verlaagde inzetbaarheid26. Opvallend hoog zijn de cijfers rond lichamelijke agressie in de jeugdbijstand, zorg voor personen met een beperking en het welzijnswerk. In de 12 maanden voor de bevraging werd 3,6% van deze groep regelmatig (vaak of altijd) geconfronteerd met fysiek geweld, en een kwart van de medewerkers soms. Ook hier worden de cijfers voor de gezondheids- en welzijnssector omhoog geduwd door de ziekenhuizen en ouderenzorg, die geen deel uitmaken van dit rapport. Bij verpleegkundigen wordt in meer dan 60% van de gevallen agressie veroorzaakt door patiënten en familie27 en dus niet door een collega. Tabel 10: Ongewenst gedrag

Lichamelijke agressie (% van werknemers) Ongewenst seksueel gedrag (%van werknemers Pesten (% van werknemers

Vlaamse arbeidsmarkt

Gezondheidsen welzijnssector

Kinderopvang en CGG

4,6

13,8

6,6

2,2

5,1

3,0

4,4

5,8

9,6

10,2

11,1

5,9

6,1

Bron: werkbaarheidsmonitor 2013

Jeugdbijstand Gezinsen zorg voor bejaardenhul personen met p een beperking welzijnswerk 27,7 2,1

28

24

Azaroff L., Levenstein C., & Wegman D. (2002) Occupational Injury and Illness Surveillance: Conceptual Filters Explain Underreporting. American Journal of Public Health.92 pp.1421–1429. 25 Externe agressie komt vanuit cliënten, patiënten, leerlingen,… in tegenstelling tot interne agressie die vanuit collega’s of leidinggevenden komt. 26 Van den Bossche, van der Klauw, Ybema , de Vroome & Venema (2012). Agressie op het werk: ontwikkelingen, risico’s, impact en behoefte aan maatregelen. TNO: Hoofddorp. 27 Spector P., Zou Z., & Che X. (2014) Nurse Exposure to physical and nonphysical violence, bullying, and sexual harassment: a quantitative review. International journal of nursing studies vol. 51(1). 28 Voor de sectoren sociocultureel werk en de beschutte en sociale werkplaatsen zijn geen aparte cijfers van de werkbaarheidsmonitor beschikbaar, aangezien de respons uit deze sectoren te laag was om specifieke cijfers weer te geven. Deze sectoren zitten wel vervat in de algemene cijfers van de zorg- en welzijnssector.

45

Profile for VIVO

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

De beleving van werk in de Vlaamse social-profitsectoren  

VIVO vzw voerde, in opdracht van de sociale partners van de Vlaamse social profitsector, een onderzoek naar Werkbaar Werk in de social pro...

Profile for vivovzw
Advertisement